CASA XII

CASA XII - casa guvernata de Neptun si Pesti - il pune in legatura cu cea mai subtila dimensiune a
vietii sale: visele, temerile, presimtirile, emotiile, talentele si valorile nebanuite pe care trebuie sa le
scoata la iveala.
Cuvinte cheie: cel de dincolo de ceea ce se vede, secretele mele, emotiile mele cele mai profunde,
introspectie, purificare, profunzimile de nepatruns, valoarea mea ascunsa, latura mea necunoscuta.
Planurile vietii guvernate de casa XII: suferinte, boli, probleme, mistere, lucruri ascunse, starea ta
psihica, incercari, tradari, lupta cu inamicii, sinele secret, fortele tale ascunse, meditatie, propriile
iluzii, religia, lucrurile pe care le-ai abandonat, frustrarile personale, propriile complexe si inhibitii,
privatiunile.
Casa XII descrie: temerile noastre, lucrurile ascunse, ceea ce nu stim despre noi, dar are si o laturã
karmicã: reprezintã esenta vieþii trecute, descrie datoriile rãmase neachitate la nivel karmic, marile
frustrãri sau temeri pe care individul le resimte inexplicabil în aceastã viatã, posibile obsesii, fobii
sau manii mostenite din traumele vietii anterioare.
CASA XII ÎN BERBEC – În vietile anterioare, subiectul a abuzat de energia fizicã, de aceea în aceastã
viatã va avea de pierdut din cauza modului în care îsi canalizeazã forta de care dispune. A fost un egoist
care dorea sã obtinã puterea cu orice pret, adeseori cãpãtând ceea ce dorea numai prin exercitarea fortei
fizice, care acum aceasta s-ar putea întoarce împotriva sa, cele mai mari probleme ale actualei vieti având
la origine folosirea incorectã a fortei. E foarte posibil sã aibã uneori nevoie de mai multã energie decât dispune, dar sã nu aibã parte de ea exact în momentele culminante, deci energia sa fizicã s-ar putea manifesta haotic sau inconstant: ori prea multã ori prea putinã. Totusi are norocul sã-si reprime manifestãrile
excesive, dar uneori poate ajunge în extrema cealaltã, neavând curajul sã-si manifeste propria vointã,
dând impresia cã este prea slab. E posibil sã fugã de actiunile ce necesitã curaj si initiativã, fuge de responsabilitatea de a începe ceva de la sine vointã, preferând sã abordeze o atitudine lasã. Dacã este bãrbat, e posibil ca uneori sã se manifeste exact contrar sexului sãu. Risc de accidente în zona capului sau
de accidente având la bazã neglijentã, imprudentã, grabã, vitezã, precipitare, inconstientã. Trebuie sã învete sã foloseascã energia pe care o are – multã-putinã – în scopuri constructive. Casa XII atrage atentia
si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: are antipatii puternice fatã de bãrbatii puternici,
fatã de autoritãti (politie, armatã), fatã de directori sau sefi, fatã de forta fizicã în general, pentru cã în viata
anterioarã energia sau violenta folosite incorect – ori de el, ori de altii - i-au adus mari probleme: rãni, accidente, suferinte. Îi este fricã de arme, de foc, aparaturã si unelte – cu risc de accidente în legãturã cu
acestea, de masini, de vitezã, de orice aparate care functioneazã pe bazã de motor.
CASA XII ÎN TAUR - În vietile anterioare, subiectul a avut un puternic simt al proprietãtii, de aceea în
aceastã viatã va avea de pierdut multe bunuri personale sau chiar persoane dragi pentru a învãta sã renunte la atasamentul de ceea ce îi apartine. Are datorii karmice fatã de partenerii sentimentali din aceastã
viatã, pentru care trebuie sã plãteascã scump, inclusiv în bani, pentru a le oferi toate plãcerile, dar fãrã a i
se oferi si lui aceleasi satisfactii ale vietii. Poate avea mari probleme în legãturã cu finantele, ceea ce va
naste un puternic sentiment de insecuritate în privinta proprietãtilor si veniturilor proprii, tocmai pentru cã în
viata precedentã s-a legat prea mult de bani si bunuri. Are mari temeri ascunse, tendinta de a se lãsa înfrânt de probleme si de a aluneca în patima viciilor. Are uneori o atitudine lenesã în fata vietii, atitudine
care provine din faptul cã a luptat mult în vietile anterioare, dar fãrã ca munca sa sã-i fie cu adevãrat recunoscutã sau apreciatã, ceea ce-l face acum sã nu se mai implice. E posibil sã nu se fi bucurat de rodul
muncii sale în viata precedentã. Probabil a muncit în slujba altuia sau s-a dedicat altcuiva cu bunã stiintã,
multumindu-se cu strictul necesar, dar fatã de care a abordat o atitudine foarte rigidã. Are acum o fricã
imensã de a pierde tot sau de a nu fi apreciat la justa valoare, pentru cã în viata precedentã nu a avut
parte de securitate, ceea ce îl afecteazã si acum în mare parte, temându-se cã într-o zi tot ce a acumulat
se poate pierde. Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: fobii alimentare – este într-o perpetuã curã de slãbire, de exemplu, sau nu mãnâncã orice aliment, de fricã sã nu-i

creeze probleme – fiindu-i fricã sã nu ajungã repede la abuzuri alimentare. Are fricã de pierderile financiare, de investitii majore, de orice actiune ce implicã sume mari de bani. De asemenea mai este posibil sã
fugã de iubirea fizicã, de sex, fatã de care poate avea o repulsie inexplicabilã, pentru cã în viata precedentã a folosit sexul doar ca un mijloc de a-si îndeplini niste nevoi fiziologice, lipsit de sentiment.
CASA XII ÎN GEMENI – În viata anterioarã, individul a avut o existentã foarte libertinã si usuraticã. Dintr-o
curiozitate exageratã de a cunoaste varietatea lumii, s-a aventurat în mai multe directii simultan, dar fãrã a
aprofunda nici una dintre ele. Nu a fost un om în care s-a putut pune baza, desi a avut calitãti intelectuale
deosebite. A fost o persoanã „smecherã”, care a stiut sã profite de altii în avantajul propriu, care a apelat la
minciunã, înselãciune sau alte manifestãri nesincere doar pentru a-si atinge propriile scopuri. A fost ca un
fluture care a zburat din floare în floare, nereusind sã se lege de nimeni si nimic vreodatã, a dorit sã-si
pãstreze libertatea absolutã, fãrã a fi constrâns sã facã ce nu voia. A iubit lumea largã, a cunoscut multe
persoane – care pot reveni în viata actualã pentru a-si achita datorii karmice fatã de ele – a cãlãtorit, a învãtat mereu câte ceva nou pentru a-si satisface nevoia de informatie. Din cauzã cã a trãit mereu în anturaje numeroase, cu multã lume în jur, pentru cã a intrat mereu în contact cu multe persoane, acum nu
suportã sã fie singur, s-a obisnuit cu aglomeratie în jurul sãu, desi în aceastã existentã poate suferi lungi
perioade când nu va avea prea multi prieteni în preajmã. E posibil sã fi avut probleme de comunicare în
adolescentã, legate de minciunã, înselãciune sau superficialitate - o continuitate a comportamentului
nesincer din viata precedentã - sau posibile probleme de dictie, de vorbire sau de deplasare, ca o „platã”
karmicã pentru superficialitatea cu care a tratat actul relationãrii în vietile trecute. Acum i se aratã ce important e actul vorbirii, al mersului, al interactiunii dintre oameni, pentru a nu le mai folosi fãrã rost. Trebuie
sã învete ce profund este sensul cuvintelor sale, fãrã a le mai folosi la voia întâmplãrii. S-a legat de
oricine, oricând, fãrã a analiza valoarea persoanelor cu care intra în contact, ceea ce a format si asupra lui
o imagine usuraticã. Are datorii karmice fatã de frati, verisori, colegi de scoalã sau vecini, deci persoane
din imediata sa apropiere, care au apãrut în viata sa în primii ani de viatã. A avut o viatã anterioarã liberã
de piedici, s-a bucurat de o mare libertate de expresie, a cãlãtorit mult, a cunoscut lume si a studiat în permanentã, ceea ce îl ajutã acum mult în studiu si cunoastere, dar îi dã si o oarecare superficialitate,
mostenitã de atunci. A fost un om cu capul în nori, pentru care singura bucurie era contactul cu lumea.
Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: suferã de unele complexe
pentru cã nu are deplinã încredere în calitãtile sale intelectuale, având tendinta de a se subaprecia în permanentã. Îi este fricã sã-si exprime punctul de vedere, sã vorbeascã în public, sã ia cuvântul, pentru cã îi
este teamã cã nu va fi crezut la justa intentie. Teama sa cea mai mare este cea de singurãtate, de boalã,
de trãdare, de a nu fi luat în serios, dar si de lume în general. Îi este fricã de mersul cu bicicleta sau motocicleta, de deplasare prin alergare, de miscare în general.
CASA XII ÎN RAC indicã o viatã anterioarã fluctuantã, capricioasã, cu multe suisuri si coborâsuri, în care
individul nu a putut obtine securitatea. A dorit sã apartinã unui mediu, unei familii, unei lumi, dar e posibil
ca acest lucru sã fi rãmas neîmplinit, el e posibil sã fi devenit pãrinte. E posibil sã fi fost un om fãrã
rãdãcini, un om care nu s-a legat de nimic, nici de locuri, nici de oameni. Acum are o teamã inexplicabilã
de atasament, nu vrea sã se lege de nimic, pentru cã îi este teamã cã poate pierde totul. Poate resimti
mari frustrãri în iubire si în familie, fiind foarte greu sã-si construiascã un mediu intim. Este posibil sã nu
poatã avea copii. E posibil ca în viata precedentã sa nu se fi stabilit într-un loc cãruia sã-i poate spune
„acasã”. Si în aceastã viatã va mosteni aceeasi greutate în a-si construi propria lume, în a naste copii, în a
mentine armonia în relatiile de familie si în a-si ridica propria casã. Acest individ nu a putut iubi profund în
viata anterioarã, de aceea acum dovedeste o exprimare defectuoasã a sentimentelor, o incapacitate de
manifestare la nivel emotional, o anume auto-cenzurã, timiditate sau teama de a arãta ce simte. Preferã
sã-si tinã ascunse emotiile în interior, ceea ce poate provoca mari frustrãri si un mod de manifestare foarte
schimbãtor (toane). E posibil sã fi murit de tânãr, de aceea s-a nãscut acum cu o dorintã imensã de a fi
ocrotit. Principalii sãi dusmani sunt nesiguranta emotionalã, nu stie exact ce simt ceilalti pentru el, dar nici
el nu stie sã-si facã publice emotiile. Este prea ancorat în trecut, îi este teamã de viitor. Copilãria si
bãtrânetea îi sunt marcate de probe dramatice de destin, deci viata sa nu va fiu una usoarã. S-a încarnat
cu o karmã familialã dificilã, deci trebuie sã îsi plãteascã datoriile fatã de un pãrinte. E posibil ca familia sa
sã fie victima unor probe dificile sau sã-si formeze greu un cãmin. Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: îi este fricã de întuneric, de grote si pesteri, de adâncime, de subterane si pivnite, de întinderile mari de apã, de înot, de trecut, de amintiri, de anumite alimente sau lichide
– nu le înghite de teamã sã nu îi facã rãu – de mama sa sau de femei în general, de maternitate, de intimi-

tate, de singurãtate.
CASA XII ÎN LEU - În viata anterioarã, individul a dorit sã lase ceva în urma sa, dar, furat de orgolii si egoism, ceea ce a realizat nu a fost de ajutor unei mase prea largi de oameni, ci doar propriei persoane.
Subiectul a avut o viatã în care multe din dorintele sale au fost împlinite de altii, a atins un nivel de evolutie
privilegiat, probabil a fost un nobil care a dorit sã strãluceascã, dar a cãutat numai laudele si aprecierile.
Din aceastã cauzã nu a putut niciodatã aprecia just valoarea sa, crezând mai mult în linguseli, adeseori
neadevãrate. A dorit sã-si impunã vointa în permanentã, a cãutat o viatã frumoasã si îndestulatã, în care
sã-si poatã permite orice. A avut o viatã de belsug si bunãstare, ceea ce a impregnat în memoria sa
karmicã, o dorintã de înavutire si realizare socialã, dorind si acum sã ajungã cât mai sus, având în minte
nivelul pe care l-a atins în viata anterioarã. Pretinde si acum onoruri si laude de la cei din jur, doreste si
acum sã aibã numai el dreptate si sã detinã puterea într-un fel sau altul, dar e posibil sã nu mai aibã
sansele pe care le-a avut atunci. E posibil sã nu-si fi folosit superioritatea într-o directie constructivã sau
utilã, ci a folosit puterea adeseori în directii incorecte, doar pentru a atrage succesul de partea sa si a favoritilor lui. Totusi ceva a rãmas restant din viata anterioarã, faptul cã a murit la apogeul vietii, înseamnã cã
nu a reusit sã-si îndeplineascã misiunea complet. Aceasta cere acum o implicare a individului pentru a
duce la capãt creatia pe care a început-o în viata anterioarã. Are si acum o oarecare imagine de vedetã în
el, doreste sã ajungã din nou cât mai sus, dar de data aceasta va lupta mult mai mult pentru strãlucirea sa.
Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: îi este teamã de declin, de
pierderea strãlucirii si pozitiei cãpãtate, de sãrãcie, de austeritate, de o viatã fãrã sclipire, de rolul de
pãrinte (nu vrea copii, de teamã cã nu va fi un pãrinte bun), de speculatii financiare, de societate, de multime, de foc.
CASA XII ÎN FECIOARA indicã o viatã anterioarã singuraticã, în care subiectul – cel de atunci – a suferit
mari frustrãri si complexe, libertatea sa de miscare si de expresie fiindu-i foarte limitatã. A fost supus unor
critici vehemente care a nãscut în el mari inhibitii, producând o autocenzurã exageratã ce a dus pânã la o
neîncredere totalã în fortele proprii si în oamenii din jur. S-a închis într-o carapace si a suferit în liniste. E
posibil sã fi fost bolnav mult timp în viata sa anterioarã, ceea ce i-a redus complet contactul cu lumea. A
trãit pe o pozitie de subordonare, fiind la cheremul altor persoane care au beneficiat de serviciile sale. S-a
dedicat fãrã sã crâcneascã acestora, deci acum a mostenit o atitudine defensivã si supusã ce îl face sã
fugã de decizii si de actiune. Pasivitatea sa a ajuns la cote alarmante, pentru cã nu i s-a dat voie sã aibã
opinii sau sã ia decizii; altii au fãcut-o pentru el. Se simte bine retras, acasã la el, în lumea lui bine definitã
si bine protejatã, într-o pozitie secundarã pe scena lumii, unde nimeni nu poate sã îi reproseze nimic Nu e
o fire bãtãioasã, pentru cã nu are încredere în capacitatea sa de a învinge într-un conflict. Îsi vede de treaba sa, timid si în banca sa, fãrã sã facã prea multe valuri. Poate suferi mari probleme la serviciu sau în
planul sãnãtãtii. Risc de boli în zona abdomenului, a intestinelor, a pancreasului, a vezicii biliare, a splinei.
Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: are o teamã permanentã
impregnatã în sânge, dar fãrã sã îsi dea seama de unde provine - o perpetuã fricã de a nu gresi, de a nu fi
criticat, de a nu fi pedepsit. Are o teamã continuã de boalã, de mizerie, de virusi, pentru cã în viata anterioarã a fost un bolnãvicios. E posibil sã aibã o teamã inconstientã de câini, pisici sau alte animale mici,
pentru cã nici în viata anterioarã nu a avut o atitudine deschisã în preajma lor. Poate avea manii sau fobii
inexplicabile (de exemplu claustrofobie, agorafobie etc) fatã de diverse lucruri, locuri, situatii, fiinte, preferând sã se retragã din fata lor decât sã le înfrunte. Poate chiar teamã de sex. [Acvaria.com©] Sus
CASA XII ÎN BALANTA indicã faptul cã cele mai mari probleme individul le are în planul realizãrii de contacte inter-umane. S-a nãscut cu o karmã relationalã grea, cel mai probabil datoratã celui care, în viata anterioarã, i-a fost partener de viatã. Ca atare si în aceastã viatã cele mai mari încercãri le va trãi tot datoritã
cãsniciei. Poate esua în cãsnicie, dar poate relua totul de la capãt dintr-o nevoie exageratã de asociere.
Nu poate rãmâne singur, deci în cazul unei iubiri esuate, va cãuta imediat alt partener. Nu poate coopera
usor cu ceilalti, nu reuseste sã întretinã relatii armonioase cu lumea din jur. Afacerile prin asociere merg
prost, deci adeseori se va gãsi singur în fatã cu lumea. Trebuie sã învete lectia cooperãrii si a armonizãrii
cu cei din jur, fãrã a mai încerca sã se punã numai pe el în valoare. Trebuie sã învete sã fie diplomat, sã-si
controleze mai mult afirmatiile, sã încerce sã nu rãneascã pe nimeni, sã asculte si pe celãlalt înainte de a
lua o decizie. E posibil sã manifeste o fricã imensã de criticã sau de orice actiune ce necesitã o analizã impartialã (examene, juriu, interviu de angajare, inspectie, proces în instantã sau alte activitãti care se
bazeazã pe verdictul unei comisii de apreciere). În viata anterioarã a fãcut multe nedreptãti altora, de

aceea acum dusmanul sãu cel mai mare e nedreptatea celor din jur care nu reusesc sã îl înteleagã corect,
dar pe de altã arte e posibil ca interventia sa sã fi fost esentialã în medierea unor conflicte din vietile
precedente (a jucat rol de arbitru sau intermediar pentru rezolvarea unor neîntelegeri). Îi este teamã de
singurãtate si are nevoie permanent de cineva alãturi de el. Trebuie sã învete sã fie mai decis, sã învete
sã aleagã atunci când i se pun în fatã mai multe alternative, sã învete sã selecteze ceea ce e corect pentru el. A avut o viatã anterioarã destul de linistitã, fãrã mari rãsturnãri de situatie, în care contactele sociale
au fost cele mai importante (petreceri, activitãti mondene), dar e posibil sã fi avut contact direct cu justitia,
medicina sau arta. Risc de boli de rinichi, în zona vertebrelor lombare, a glandelor suprarenale, probleme
la solduri. Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: teama de singurãtate (sau, exact invers, teama de multime), alergie la zgomot, teama de conflict, de judecatã, de diferente inter-umane, de iubire, de uniune (cãsãtorie), incapacitatea de a-si accepta feminitatea si
senzualitatea (în cazul unei femei), alergie la dulciuri (sau frustrare în legãturã cu ele), teamã de situatii în
care se cere mentinerea echilibrului (mers pe bârnã de exemplu), teama de ascensor.
CASA XII ÎN SCORPION - Viata anterioarã a fost foarte durã pentru acest individ. E posibil sã fi murit întrun mod violent si mult prea repede, poate din cauza unei interventii din afarã: crimã de exemplu. E posibil
sã se fi nãscut cu o karmã de rãzbunare, prin care doreste sã plãteascã niste polite unor vechi dusmani cu
care sigur va interactiona în aceastã viatã. Acele persoane fatã de care simte acum urã totalã e posibil sã
fi fost inamicii vietilor precedente. Poate chiar si cel care i-a cauzat rãul absolut al vietii anterioare e posibil
sã aparã în aceastã viatã, continuându-si „tratamentul” negativ asupra sa, chiar dacã mai din umbrã. Individul este foarte atras de puterile ascunse, de ocultism, de magie, de esoterism, de viata de dincolo, de încarnare, tocmai pentru cã s-a nãscut cu un puternic simt al datoriei sale karmice, dorind neapãrat sã-si
repare greselile, constient fiind cã la baza actualelor probleme sunt greselile trecutului. E posibil ca uneori
sã simtã cã asupra sa planeazã niste interventii malefice oculte care îi împiedicã evolutia, fiind probabil
mâna dusmanului sãu din viata anterioarã. E posibil ca acum sã resimte anumite fobii ciudate, pe care nu
si le poate explica în mod logic, motivul lor fiind ascuns în trecutul sãu karmic. E posibil sã aibã o puternicã
teamã de moarte, de întuneric, de suprafete mari de apã, de locuri ascunse sau misterioase. Nu se simte
în largul sãu când e vorba de sex, sau poate chiar are o oarecare repulsie fatã de orice tentativã de
apropiere la nivel erotic. Îi este fricã de schimbãrile vietii, fiindu-i mereu teamã cã oricând poate pierde tot.
Are uneori preferinte ciudate cãtre bârfe, rãutãti, având tendinta de a pãstra uneori ranchiunã absolut nejustificat pentru unele persoane care i-au provocat sentimente negative. Simte în jurul sãu prezenta unui
pericol nevãzut, care ar putea fi un dusman din altã viatã, dar care s-ar putea sã actioneze asupra lui întrun mod mult mai subtil decât se asteaptã el, deci nu printr-o interventie directã. Karma sa e legatã de sex,
bani, fortã fizicã si moarte, probabil în viata anterioarã a cauzat pierderi, suferinte sau moartea mai multor
persoane. Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: teamã de sex,
de moarte, de violentã, de situatii critice, de dusmani, de vrãji, teama de a cheltui banii altora, teama de
pericole de orice fel (se simte permanent amenintat de ceva nevãzut).
CASA XII ÎN SAGETATOR - Într-o viatã anterioarã, subiectul a fost o fire foarte veselã, deschisã, entuziastã, un om plin de creativitate, dornic de libertate, adaptabil, un perpetuu aventurier, niciodatã legat de un
loc anume. Mobilitatea si miscarea au fost cuvintele sale de ordine. Lumea a fost casa sa, fiind atras
mereu de cãlãtorii, învãtând în permanentã ceva nou. E posibil sã fi trãit foarte aproape de naturã, undeva
la tarã. I-a plãcut vânãtoarea, animalele, caii. A respectat religia (poate a fost preot) si legea. A cãlãtorit
mult, a vãzut tãri strãine. A ajuns la un nivel educational sau spiritual foarte înalt, prin studiu si meditatie.
Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: temeri legate de cãlãtoriile
îndepãrtate, teama de strãinãtate, teama de arme, de vânãtoare, de studii superioare (nu se simte în stare
sã îsi continue studiile), sau o oarecare greutate în învãtarea limbilor strãine teama de cãlãrie, de cai,
teama de Dumnezeu, poate chiar si o oarecare confuzie religioasã.
CASA XII ÎN CAPRICORN indicã o viatã anterioarã de lungã duratã, în care individul a atins o pozitie socialã înaltã, câstigând respectul oamenilor. Totusi, a avut o viatã destul de austerã, cu multe privatiuni si
sacrificii, cu multe obstacole si amânãri, din care au lipsit bucuriile firesti ale vieti, retrãgându-se într-o
lume în care a trebuit sã se multumeascã cu putin. A primit recunostinta si aprecierea lumii, dar i-au lipsit
satisfactiile personale. S-a realizat în plan profesional, dar nu a avut parte de prea multã împlinire în plan
personal. Adeseori s-a simtit singur, izolat, distant, bucurându-se doar de respect, nu si de iubire,
dedicând-se studiului si atingerii telurilor sale elevate. A devenit, odatã cu vârsta, un om integru, si-a

asumat constient responsabilitãtile care i-au revenit, organizându-si viata rational si matur, pentru a se
simti împlinit ca individ. A avut o viatã grea, cu multe piedici, adevãrata sa realizare venind târziu în viatã,
dar a avut forta interioarã de a-ti atinge telurile cu o tenacitate de fier. A avut idealuri înalte, pe care nu s-a
lãsat pânã nu le-a atins, neglijând alte planuri ale vietii în beneficiul atingerii unor vârfuri impuse. S-a realizat material, social, profesional, devenind un exemplu în societatea în care a trãit. Ascensiunea sa a fost
lentã, dar sigurã. Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: îi este
fricã de trecerea timpului, de bãtrânete, de declinul profesional, de pierderea reputatiei, de singurãtate, de
obstacolele majore ale vietii. Are fricã de înãltime, un frig patologic, care ii poate aduce multe boli care pornesc de la temperaturile joase.
CASA XII ÎN VARSATOR indicã o karmã colectivã, fatã de un numãr mare de oameni. Acest individ a creat
rãsturnãri de situatie la nivel mai larg, de aceea în aceastã viatã va avea de suferit mult de pe urma societãtii si mediului din care face parte. Adeseori simte cã lumea aceasta îl tine captiv într-un spatiu prea mic
în care nu se simte bine, în care libertatea îi este limitatã la maximum. Vrea sã-si manifeste independenta,
dar nu poate asa cum ar dori. Suferã de agorafobie, nu suportã usor prezenta oamenilor, nu se simte bine
printre strãini. Se simte singur chiar si în cea mai numeroasã adunare, pentru cã nu simte cã apartine
acestei lumi. A avut o viatã anterioarã zbuciumatã, plinã de neprevãzut si surprize de destin, unele l-au
bulversat total si l-au obligat sã se transforme din mers. A fost participant activ la mari revolutii sociale –
lupte de eliberare, revolutii, revolte populare – din care a învãtat cã trebuie sã lupte pentru drepturile si libertãtile sale. Acum însã nu simte cã are atâta libertate pe cât ar dori, dar nici nu are forta de a revolutiona
lumea în care trãieste. Spre deosebire de vietile anterioare în care s-a ridicat si a luptat pentru independentã, acum nu trãieste într-o societate cu prea multe libertãti, de aceea se simte constrâns sã facã lucruri
în care nu crede. E posibil la un moment dat sã fie complet privat de libertatea sa: o cãsnicie sufocantã, o
familie autoritarã, închisoare, imobilitate fizicã, supunere oarbã în fata celor puternici. Ar putea trãi un moment dificil în aceastã viatã în care nu se va bucura deloc de propria libertate de miscare sau de exprimare. A fost un om al viitorului, nu a acceptat tiparele lumii în care a trãit, a fost greu de supus si greu de
controlat, manifestându-se în voie. Acum însã nu are forta de a-si impune originalitatea si excentricitatea,
de teamã cã nu va fi înteles. Îsi reprimã ideile si ciudãteniile ca sã nu fie controversat. Casa XII atrage
atentia si asupra temerilor sale cele mai mari din aceastã viatã: teama de a fi pe cont propriu (vrea sã depindã mereu de cineva), teama de avion, de tren, de mijloace de transport, teama de a-si exprima pãrerea,
teama de schimbare si înnoire, teama de viitor, teama de grupãri si multimi de oameni, teama de dusmani
si adversari.
CASA XII ÎN PESTI indicã o karmã dificilã, individul trãind în vietile anterioare niste experiente traumatizante si dramatice care l-au fãcut sã fugã de responsabilitãti si sã abandoneze în loc sã înfrunte greutãtile.
Fiind atât de încercat, a gãsit refugiu în viciu sau, dimpotrivã, în religie. A cãutat mereu sã îi rezolve altii
problemele, a stat pasiv în fata vietii si a dorit compãtimirea celorlalti. Viata sa a trecut ca un vis de aceea
acum i se pot pune multe piedici în cale pentru a învãta sã ia initiativa si sã actioneze singur atunci când i
se cere, fãrã a mai pasa responsabilitatea altora. A suferit mult din cauza piedicilor întâlnite sub formã de
ghinioane, planuri dãrâmate, boli, deceptii, esecuri, dar din toate acum trebuie sã învete cã în viatã totul
poate fi pierdut într-o clipã dacã nu are curajul de a actiona la timp. A cunoscut o viatã de privatiuni si tristete, a învãtat pe pielea sa lectia sacrificiului si a renuntãrii, de aceea acum trebuie sã fie constient de faptul cã viata e o perpetuã luptã si nu o eschivã din fata pericolului care, chiar si ocolit, poate lovi în cele mai
neasteptate momente. Nu trebuie sã lase purtat de valul vietii fãrã a face nimic, indiferent unde l-ar duce,
ci sã îsi conducã singur viata spre o directie clar definitã. A avut o viatã anterioarã tristã si grea, fiind supus
unui tratament defavorizant, dar acum trebuie sã arate cã a învãtat ceva din lectia grea a vietii anterioare,
apreciind mai mult ceea ce are, fãrã sã se lase furat de iluzii desarte. Acum este o persoanã plinã de compasiune si întelegere, dar merge dincolo de aceasta pânã la auto-compãtimire, fiind adeseori patetic prin
modul în care îsi plânge de milã. Nu stie exact de unde vine aceastã tendintã mereu pesimistã spre a-si
plânge de milã, dar îsi trage originea în ultima sa viatã anterioarã în care a înteles ce este suferinta si
pierderea celor mai importante lucruri sau persoane. sufletul sãu ascunde si acum o mare tristete, dar trebuie sã lupte împotriva acestei atitudini negativiste si sa vadã si partea plinã a paharului. Idealismul îi
poate fi uneori cel mai mare dusman, blocându-i evolutia. S-a nãscut cu aceastã tendintã mostenitã din
viata anterioarã când a preferat pasivitatea, visarea, plutirea într-o lume paralelã celei reale, pierzând în
van energii folositoare unei constructii solide. Casa XII atrage atentia si asupra temerilor sale cele mai
mari din aceastã viatã: teama de Dumnezeu, teama de mari întinderi de apã, de înot, de bãuturã, de sin-

gurãtate, de pasivitate, de întuneric, de intimitate, de boli, de spatii închise, de izolare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful