P. 1
8423136 Bedri CetinEnergia Universal A

8423136 Bedri CetinEnergia Universal A

|Views: 0|Likes:
Published by Zehan Doru

More info:

Published by: Zehan Doru on Dec 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

ENERGIA UNIVERSALA

O cercetare sistematică şi ştiinţifică dr.Bedri Cetin
Despre autor 1. Introducere 2. Ce este Energia Universală !. Ce este mai precis" C#mpul de Energie Universală $. Ce fac %&uperstring'(urile )sau C#mpul de Energie Universală* +. Ce este ,n esenţă fiinţa umană -. Este C#mpul de Energie Universală o formă a C#mpului Electromagnetic .. De ce nu putem noi o/serva C#mpul de Energie Universală )%&uperstring'(urile*" direct 0. Ce este energia şi care sunt diferitele ei forme 1. Ce dă viaţă corpului omenesc 12. Dacă corpul uman este un corp energetic" atunci totuşi de ce noi ne ,m/olnăvim 11. Care este principala cau3ă a /olilor 12. Ce este %reacţia la stres' şi cum conduce ea la /oli ma4ore 1!. De ce este %reacţia la stres' at#t de puternică ,n crearea /olilor 1$. Ce tre/uie făcut pentru a ,ndepărta %reacţia la stres' şi care este rolul tratamentelor cu Energie Universală 1+. &unt sta/iliţi ,n mod ştiinţific care sunt factorii %reacţiei la stres'" ce determină cele mai multe /oli. 1-. Ce este tratamentul cu Energie Universală şi cum vindecă el /olile 1.. Cum poate conştiinţa 5 un produs al minţii 5 să e6ercite controlul asupra C#mpului de Energie Universală 10. Ce este terapia prin atingere )cu m#inile* şi ce este vindecarea la distanţă 11. Este terapeutul un canal pentru Energia Universală sau un ve7icul 22. Ce sunt c7a8rele Care este rolul lor ,n tratamentul cu Energie Universală 21. C#nd sunt folosite c7a8rele 22. De ce" ,n general" c7a8rele sunt ,nc7ise şi cum pot fi ele desc7ise

2!. Odată ce c7a8rele sunt desc7ise" se pot ,nc7ide ele din nou 2$. 9oate o persoană să se vindece singură sau este ,ntotdeauna necesar un terapeut 2+. Ce semnifică vi/raţiile şi sen3aţiile simţite ,n corp ,n timpul tratamentului cu Energie Universală 2-. 9oate tratamentul cu Energie Universală să ,ncetinească procesul de ,m/ătr#nire 2.. Care sunt alte te7nici de lucru cu energie 20. Care este importanţa respiraţiei 21. 9utem noi preveni %reacţia la stres'" tensiunea şi altfel de forme ale /olii !2. Ba3ele spiritualităţii !1. Ba3ele ştiinţifice ale spiritualităţii

Despre autor
Autorul, Bedri Cag Cetin, a obţinut titlurile de Master şi de Doctor în inginerie electric , la Institutul de !e"nologie din #altec", $asadena, #ali%ornia& #a 'arte a te(ei sale de doctorat, el a introdus o nou teorie global de o'ti)i(are, ce a %ost a'licat )ai t*r(iu în do)eniul Roboticii, Siste)elor Neuronale şi )ai recent în Seis)ologie& +n ti)'ul anilor 'etrecuţi la #altec", autorul a e,celat în do)eniul Neuroştiinţei şi Neuro'si"ologiei& -dat %inali(ate lucr rile solicitate de te(a sa de doctorat, a înce'ut s lucre(e la Institutul Naţional 'entru S n tate Mental din .et"eseda, Mar/land, unde cercet rile sale reali(ate în Laboratorul de boli clinice au %ost orientate 'e leg tura dintre )e)oria trau)atic şi tulbur rile 'si"ologice& Mai t*r(iu se )ut în Virginia şi colaborea( cu 'ro%esorul Stanle/ Sobott0a, în e%ectuarea unor studii asu'ra #onştiinţei şi inter'retarea %unda)entelor 1i(icii #uantice, în cadrul De'arta)entului de 1i(ic al Uni2ersit ţii din Virginia& +n 're(ent locuieşte în #ro(et, unde reali(ea( studii şi cercet ri inde'endente& Autorul 'oate %i contactat3 'rin Internet la3 bedri4attglobal&net sau la adresa3 5678 Sugar 9ollo: Rd& #ro(et, VA ;;7<; USA

Cuv#ntultraducătorului
#alea S'iritual nu este si)'l , îns dac ai ' şit 'e ea, nu )ai ai dru) de întoarcere&&& #artea de e,ce'ţie =E:E;<I= U:I>E;&=?@5O cercetare sistematică şi ştiinţifică' este un g"id 2aloros 'entru Căutătorii Adevărului& V rog s ur)aţi s%atul )eu, citiţi>o şi Lu)ina S'iritual 2 2a în2 lui cu siguranţ & $rin aceast carte, care 'oate %i considerat ca un Dar Di2in, autorul )i?loceşte

s'iritului nostru înţelegerea Ade2 rului Uni2ersal& Deşi traducerea nu 'oate înlocui te,tul original, dac ne str dui) s asi)il ) conţinutul, 2o) recunoaşte desigur se)ni%icaţia acestei lucr ri 'entru u)anitate, în ciuda i)'er%ecţiunilor inerente unei traduceri& Mulţu)esc din su%let autorului, re)arcabilului şi ilu)inatului o) de ştiinţ , Bedri C. Cetin, 'entru 'er)isiunea acordat de a 2 o%eri 2ersiunea în li)ba ro)*n & $oate c într>o bun (i, Bedri 2a %i în )i?locul nostru, î)' rt şindu>ne 'e 2iu din în2 ţ tura şi e,'erienţele sale&

Beatrice ;EAUB=C
#artea @E:E;<I= U:I>E;&=?@ 5 O cercetare sistematică şi ştiinţifică', ne 're(int conce'tul unei 2ieţi neli)itate şi abundente, d t toare de energie& #unoscut şi sub nu)ele de @#"iA sau @$ranaA, Energia Uni2ersal este %olosit de sute de ani în culturile orientale, 'entru tratarea cu succes a bolilor 'ornind de la r ceal '*n la cancer& Energia este ele)entul %unda)ental al )ultor tera'ii, !e"nica Energiei Uni2ersale, Rei0i, Bi Buong, !ai #"i, Acu'unctur şi Coga, %olosite de )ilioane de oa)eni ce doresc s >şi )enţin şi s >şi î)bun t ţeasc s n tatea, utili(*nd 'e l*ng )edicina tradiţional , te"nici co)'le)entare de 2indecare& !oate aceste 'ractici caut s ar)oni(e(e Energia Uni2ersal ce curge 'rin cor'urile noastre, c"iar dac natura acestei energii in2i(ibile este înc 'entru cei )ai )ulţi dintre noi, un )ister& 1ascinant , cartea co)bin înţele'ciunea 'o'oarelor antice cu cele )ai a2ansate date ştiinţi%ice şi de(2 luie &EC;ECE?E CE?EI B=I 9UCE;:ICE U:E?CE >I:DEC@CO=;E& Ea se adresea( at*t cititorului obişnuit, c*t şi o)ului de ştiinţ , toate reali( rile ştiinţi%ice %iind 're(entate într>un )od si)'lu, % r a>şi 'ierde îns autoritatea& #itind aceast carte 2eţi @'lon?aA într>o c l torie ui)itoare, 'lin de în2 ţ tur ilu)inat şi de iubire necondiţionat şi 2eţi desco'eri 3 de%iniţia clar şi ştiinţi%ic a 'rinci'iilor Energiei Uni2ersale natura şi cau(a 'rinci'al a celor )ai )ulte boli cu) s ne ocu' ) de boal , %olosind Energia Uni2ersal 'uterea conştiinţei şi a concentr rii cu) s înde' rt ) sursa şi si)'to)ele bolii ade2 rata natur a cor'ului u)an arta res'iraţiei natura ilu(iilor, a ego>ului şi 'rinci'ala cau( a su%erinţei ' trunderea s'iritual în ade2 rul de sine ba(ele ştiinţi%ice ale s'iritualit ţii calea s're ilu)inare şi reali(area de sine, şi )ulte altele&&& Scris de un o) de ştiinţ , Bedri Cag Cetin, s'eciali(at în 1i(ica #uantic şi Astro%i(ic , Neuroştiinţ Dstudiul creieruluiE şi 1ilo(o%ii -rientale, aceast carte 2 2a g"ida s're ADEVFRUL E!ERN, unde V-I 2eţi de' şiţi toate li)it rile şi su%erinţa&

:OC@ IB9O;C=:C@
Nu este în intenţia autorului sau a editorului s 'ro'un )etoda energiei, conţinut în aceast carte, ca 'e un înlocuitor al trata)entului )edical obişnuit sau al consult rii )edicului& +n2 ţ tura şi e,erciţiile 're(entate în aceast carte 'ot %i %olosite nu)ai ca )edicin co)'le)entar & Re%eritor la orice boal sau discon%ort, trebuie întotdeauna s consultaţi înt*i )edicul& !rata)entul cu energie, descris în aceast carte, este nu)ai un co)'le)ent al trata)entului 'ri)ar din )edicina tradiţional &

Dragă cititorule" %Die ca Cu să depăşeşti toate suferinţele şi fie ca Cu să te /ucuri din plin de viaţa Ca" cu pacea şi energia dăruită de ,nţelegerea =devăratului Cu 5 Cot ce e6istă este &ursa şi Cu eşti =ceea.'
=utorul

1. Introducere
+n aceast carte 2eţi 'utea g si r s'unsuri detaliate şi siste)ati(ate la întreb ri, 'recu)3 @#e este Energia Uni2ersal GA, @#e sunt c"a0rele GA, @#u) lucrea( trata)entul cu Energie Uni2ersal GA, @#are este 'rinci'ala cau( a tuturor bolilor GA, @#are este Ade2 rul %unda)ental des're cor'ul u)an şi des're e,istenţa uni2ersal GA, @#u) 'ute) 2indeca sau 're2eni bolile GA şi )ulte altele& La s%*rşitul c rţii 2eţi g si şi o secţiune intitulat .a(ele s'iritualit ţii, unde 2eţi citi Dîn concordanţ cu credinţa autoruluiE, una dintre cele )ai siste)ati(ate cercet ri, reali(ate 2reodat în s'iritualitate& A'roa'e toate subiectele acestei c rţi sunt ur)ate de un co)entariu ştiinţi%ic, în care sunt 're(entate cele )ai recente desco'eriri şi reali( ri ale ştiinţei, într>un )od care susţine, con%ir) sau do2edeşte te)einicia subiectului ce ur)ea( & Veţi obser2a c %ilo(o%ia 'rinci'al a te,tului a %ost de(2oltat )*n în )*n cu ştiinţa& +n )o)entul în care %ilo(o%ia subiectului str bate curentul ştiinţi%ic al în2 ţ turii, sunt 're(entate inter'ret ri 'osibil, ştiinţi%ice, în s'eranţa c în 2iitor ele 2or %i do2edite de oa)enii de ştiinţ & !oate cercet rile ştiinţi%ice sunt 're(entate ast%el înc*t şi un cititor obişnuit, nu cu 'rea )ulte cunoştinţe ştiinţi%ice, s %ie în stare s le înţeleag & $entru a da o )ai larg 'ers'ecti2 subiectelor abordate, aceast carte a %ost scris în )od interdisci'linar& Veţi g si )ulte do)enii ştiinţi%ice sau )etaştiinţi%ice încor'orate3 )edicina tradiţional , )edicina alternati2 , neuroştiinţa, anato)ia, %i(iologia, 'si"ologia, %ilo(o%iile orientale, %i(ica cuantic şi astro%i(ica& Autorul consider c aceste do)enii necesit a %i luate în sea) în )od colecti2, 'entru a descrie subiectele esenţiale conţinute de aceast carte& #once'te 'recu) @Energia Uni2ersal sau @Ade2 rul des're e,istenţa noastr A nu 'ot %i li)itate doar

la unul sau dou do)enii ştiinţi%ice, % r a se %ace ast%el o nedre'tate& Intenţia autorului este de a elucida %a'tul c Ade2 rul in%init este 'rin natura lui 2ast şi ne) rginit şi în acest conte,t, scrierea c rţii de %aţ a constituit 'entru sine, )ai )ult dec*t o 'ro2ocare& +n te,tul ce ur)ea( , 2eţi g si 're(ente )ulte re'etiţii, de %iecare dat în %or)a lor cea )ai nou & Autorul s'er totuşi ca acestea s nu %ie 'lictisitoare& Ast%el de re'etiţii sunt necesare 'entru a 're(enta şi înt ri noile conce'te ce ne sunt înc aşa de str ine, şi la un )o)ent sunt c"iar contrarii g*ndirii noastre tradiţionale şi c ii noastre 2ec"i şi li)itate de înţelegere a Ade2 rului& #artea este 'lin de realit ţi sen(aţionale şi de in%or)aţii noi, ce s'oresc înţele'ciunea, bucuria şi înc*ntarea s'iritual & Veţi în2 ţa c tru'ul nostru %i(ic nu re're(int ni)ic, este doar un c*)' energetic, ce 2ibrea( indi2iduali(at, str*ns şi constant cu #*)'ul Uni2ersal, încon?ur tor& Veţi desco'eri c acest #*)' Uni2ersal încon?ur tor "r neşte continuu cu Energie Uni2ersal cor'urile noastre, în ti)'ul trata)entului cu Energie Uni2ersal & Veţi 2edea c Energia Uni2ersal este energia esenţial în Uni2ers, de natur subtil , de cele )ai )ulte ori in2i(ibil , din care sunt %or)ate toate celelalte energii& Veţi înţelege c toat )ateria din ?urul nostru nu re're(int ni)ic, sunt nu)ai di%erite 2ibraţii ale unicului #*)' Uni2ersal şi orice se'arare este o ilu(ie& Veţi a%la c totul în Uni2ers este s'lendid conectat şi %a'tul c !u cel ade2 rat nu eşti cor'ul, ci Sursa din care totul se )ani%est & V 2or sur'rinde cu siguranţ aceste detalii, al turi de desco'erirea )ultor noi ni2ele ale realit ţii& Dorinţa autorului este ca cititorul s bene%icie(e de aceast carte din 'unct de 2edere %i(ic, )ental şi s'iritual&

2. Ce este Energia Universală
!ot ce e,ist este #*)'ul de Energie Uni2ersal & Nu e,ist ni)ic altce2a dec*t #*)' de Energie Uni2ersal , ele)entul de ba( ce constituie Uni2ersul nostru& !oat )ateria Dstele, ' )*nt, 'lante, oa)eni etc&E este 'ur şi si)'lu intensi%icarea acestui c*)'& !ot ce 2ede) în ?urul nostru Dinclusi2 noi înşineE este e,'resia sau )ani%estarea acestui Unic #*)'& $recu) g"eaţa este % cut din a' , tot ce a'are în ?urul nostru, ca %iind solid Dinclusi2 cor'urile noastreE este în esenţ constituit din #*)'ul de Energie Uni2ersal & Di2ersele 2ibraţii ale acestui c*)' sunt 'erce'ute cu si)ţurile noastre ca %iind di%erite %or)e ale )ateriei& !er)enul @#*)' de Energie Uni2ersal A se s'ri?in 'e 'articulele )inuscule nu)ite @Su'erstringsA Dîn traducere H su'ercoardeE, ce se întind într>o )anier continu în tot s'aţiul& #u alte cu2inte, #*)'ul de Energie Uni2ersal este un conce't 'e care noi îl utili( ) 'entru a descrie c*)'ul continuu, ca )işcare a @Su'erstringA>urilor& Deci, #*)'ul de Energie Uni2ersal este doar un alt nu)e 'entru @Su'erstringA>uri, care sunt cele )ai )ici 'articule e,istente, )ult )ai )ici dec*t ato)ii sau dec*t orice altce2a& Aceste 'articule nu sunt decelabile cu si)ţurile noastre, ele se )işc constant şi 2ibrea( & #el )ai i)'ortant %a't este c acest c*)' )obil trans'ort o cantitate uriaş de energie, 'e care noi o nu)i) Energie Uni2ersal &

Comentariu ştiinţific
Materia este o formă a energiei. Aceasta a fost dovedită de Einstein, prin celebra sa formulă EEmc2, unde E este energia unui sistem (materie) cu masa m şi c este viteza luminii. Această formulă stabileşte că masa şi energia sunt echivalente, cu alte cuvinte, materia şi energia sunt expresii duale ale aceleiaşi substan e universale, care este tocmai !"mpul de Energie #niversală şi este principala sursă de energie sau de vibra ii, din care noi suntem alcătui i. $n primul r"nd, noi nu suntem corp fizic, ci suntem %n principal corp energetic, cu aparen ă fizică. Energia Dsau Energia Uni2ersal E este ba(a întregii noastre e,istenţe& # ldura soarelui ce ne înc l(eşte cor'urile, ben(ina 'e care o utili( ) în )aşina noastr , electricitatea %olosit în instalaţiile casnice, sunt de %a't %or)e ale aceleiaşi energii& Energia Uni2ersal este energia ce susţine 2iaţa, %urni(*nd energie 2ital tuturor siste)elor 2ii, este energia %olosit 'entru a trata 'e alţii şi 'e noi înşine, 'rin tera'ia c"a0relor şi este acelaşi conce't, 'e care sunt ba(ate în2 ţ turile şcolii S'iritual 9u)an Coga DS9CE& Ma?oritatea bolilor sunt cau(ate de de(ec"ilibrul energiei 2itale, energie 'e care cor'ul nostru o 'ri)eşte din #*)'ul de Energie Uni2ersal & Utili(area conce'tului de Energie Uni2ersal ca o te"nic de 2indecare, ne d 'osibilitatea s a?unge) la esenţa bolilor, eli)in*nd ast%el 'rinci'alele cau(e ale bolii şi nu nu)ai si)'to)ele&

!. Ce este mai precis" C#mpul de Energie Universală
+ntregul Uni2ers, de la stelele de 'e cer la ato)ii ce le alc tuiesc, inclusi2 ' )*ntul 'e care tr i) şi cor'urile noastre, tot ceea ce 2ede) sau nu, este alc tuit din #*)'ul de Energie Uni2ersal , a%lat la cel )ai %unda)ental ni2el&

Comentariu ştiinţific
&oate for ele de interac iune, inclusiv gravita ia, for a electromagnetică şi nucleară provin din acelaşi !"mp de Energie #niversală. #IM$UL de Energie Uni2ersal este nu)it aşa, 'entru c el ocu' întreg s'aţiu într>un )od continuu, este 'este tot % r e,ce'ţie& $recu) +N!INDEREA a'ei u)'le oceanul, aşa şi el u)'le s'aţiul şi )ateria& #*)'ul de Energie Uni2ersal este un c*)' de 'articule nu)ite @Su'erstringA>uri, deci #*)'ul de Energie Uni2ersal şi @Su'erstringA>urile sunt ter)eni sinoni)i şi 2or re're(enta în te,t, acelaşi lucru&

Comentariu ştiinţific
$n secolul al '(')lea, oamenii de ştiin ă au explicat că toată materia este compusă din particule foarte mici, numite atomi. Ei au demonstrat că #niversul ce este compus din mii de lucruri diferite (pietre, sticlă, apă, aer, celule %n corp etc.), reprezintă combina ii a zeci de tipuri de atomi. Mai t"rziu, au descoperit că atomii sunt forma i din particule mai mici, electroni, protoni şi neutroni. *ucleul atomic este compus din protoni şi neutroni, %n timp ce electronii se %nv"rt %n +urul nucleului. &o i atomii sunt combina ii ale acestor

trei particule, care multă vreme au fost considerate indivizibile. Această teorie s)a dovedit a fi greşită c"nd, la mi+locul secolului al '')lea, oamenii de ştiin ă au descoperit că protonii şi neutronii sunt compuşi din particule şi mai mici, numite ,uarci. -iecare proton sau neutron este format din trei ,uarci. .in"nd seama de acest nou model, toată materia din #nivers este compusă din ,uarci şi electroni. /pre surpriza unora, şi acest model a fost găsit incomplet %n 0123, c"nd fizicienii 4ohn /ch5artz şi Michael 6reen au introdus o nouă teorie, cu adevărat senza ională7 8&eoria /uperstring9)urilor, care a depăşit toate teoriile precedente, arăt"nd că entită ile considerate fundamentale nu sunt punctiforme, ci unidimensionale (8string9 %nseamnă coardă), foarte asemănătoare cu coarda chitarei ce poate vibra. Aceste 8/uperstring9)uri sunt elementele de bază ale !"mpului de Energie #niversală, ele vibrează şi transportă energie : Energia #niversal : ce este foarte importantă pentru noi.

$. Ce fac %&uperstring'(urile )sau C#mpul de Energie Universală*
@Su'erstringA>urile nu sunt 'uncti%or)e, ci ele sunt 'recu) coardele& Un 'unct nu are di)ensiune, dar o coard H la %el ca o linie H are o singur di)ensiune& $recu) coardele unei c"itare, @Su'erstringA>urilor 2ibrea( ca un 2al în )işcare& Mai )ult, @Su'erstringA>urile se )işc continuu în s'aţiu, aşa cu) se înt*)'l cu 2alurile unui ocean& $entru acest )oti2, #*)'ul de Energie Uni2ersal 'oate %i nu)it Und de Energie Uni2ersal & @Su'erstringA>urile, în ti)' ce se )işc , trans'ort energia Dsau %orţaE 'rodus de 2ibraţii lor, care se nu)eşte Energie Uni2ersal & Vibraţiile ?oase 'roduc energii ?oase, 2ibraţiile înalte 'roduc energii înalte& @Su'erstringA>urile 2ibrea( cu %rec2enţe di%erite şi 'recu) 2ibraţiile coardelor c"itarei 'roduc note 2ariate, aşa şi di2ersele 2ibraţii ale @ Su'erstringA>urilor %or)ea( )aterie di%erit & !oat )ateria, inclusi2 cor'urile noastre %i(ice, este %or)at din 2ibraţiile ?oase ale @Su'erstringA>urilor şi din acest )oti2 este co)'us din energii relati2e ?oase& $e de alt 'arte, Energia Uni2ersal , care "r neşte cor'urile noastre cu energie 2ital , este 'rodus de cele )ai înalte 2ibraţii ale @ Su'erstringA>urilor, conţin*nd energii %oarte +NAL!E, ce au 'uterea s 'roduc orice sc"i)bare %i(ic şi s 2indece orice boal & Aceasta e,'lic de ce trata)entul cu Energie Uni2ersal este una dintre cele )ai e%iciente te"nici de 2indecare e,istente în 're(ent&

Comentariu ştiinţific
$n conformitate cu 8&eoria /uperstring)urilor9, 8/uperstring9)urile sunt obiecte foarte subtile şi foarte mici, sunt 8cărămizile9 de construc ie al oricărui lucru %n #nivers şi transportă energiile %n timp ce vibrează. -izicienii spun că aceste coarde scurte vibrează cu variate frecven e şi că acestea constituie diferitele forme ale materiei. Asemănător coardelor chitarei, ce produc note diferite, vibra iile diferite ale 8/uperstring9)urilor se regăsesc %n particulele fizice, precum protonii, electronii, ,uarcii, fotonii etc. ;e exemplu, ceea ce numim foton (particulă de lumină) este de fapt un 8/uperstring9 vibr"nd cu o anumită frecven ă.

8/uperstring)urile pot c"nta9 spune 4im 6ates, un fizician de prestigiu. 8;eci, voi vă pute i g"ndi la lumea din +urul nostru, ca la o simfonie a vibra iilor 8/uperstring9)urilor, cu diferite frecven e.9 #n proton poate fi g"ndit ca fiind alcătuit din trei 8/uperstring9)uri vibr"nd, c"te unul pentru fiecare ,uarc. Metaforic vorbind, dacă considerăm fiecare vibra ie a 8/uperstring9)ului ca pe o notă muzicală, protonul este precum o gamă (o combina ie de note ce lucrează %mpreună ca să creeze un nou sunet) şi această gama are toate proprietă ile protonului (fapt dovedit prin măsurători ştiin ifice). Acelaşi lucru se %nt"mplă %nsă şi cu alte particule. #n atom este o combina ie de coarde, o moleculă fiind o combina ie de atomi, ea este mai mult dec"t o operă muzicală. <umea, ca un %ntreg, fiind o combina ie de atomi şi molecule : este o simfonie.

+. Ce este ,n esenţă fiinţa umană
1iinţele u)ane, ani)alele, 'lantele H totul în Uni2ers H sunt 2ibraţiile aceleiaşi substanţe, @Su'erstringA>urile& #a entit ţi a'arent se'arate, N-I SUN!EM DE 1A$! 1IINJE DE ENERGIE VI.RA!-RIE, conectate în )od inti) cu toate lucrurile din Uni2ers, 'rin inter)ediul #*)'ului de Energie Uni2ersal , 'e care îl cunoaşte) şi îl 2ede) % r graniţe& #or'urile noastre sunt cele )ai %ru)oase o'ere )u(icale, ale c ror note sunt c"iar @Su'erstringA>urile 'uls*nde& Uni2ersul este un )are #*)' de Energie Uni2ersal şi noi sunte) o 'arte 2ital din el, î)' rţind aceeaşi energie, Energia Uni2ersal & La un )o)ent dat, c*nd aceast o'er )u(ical ce ne construieşte 'e noi iese din ec"ilibru şi ne î)boln 2i), #*)'ul de Energie Uni2ersal încon?ur tor are 'osibilitatea s ne readuc s n tatea şi 2italitatea& Sunte) încon?uraţi de energia ce nu are li)ite, ea singur ne conştienti(ea( c e,ist şi c este dis'onibil 'entru binele nostru, dac noi 'ute) s >i în2 ţ ) li)ba?ul, cu) lucrea( şi cu) tratea( & Acesta este 'rinci'alul subiect al c rţii&

-. Este C#mpul de Energie Universală o formă a C#mpului Electromagnetic
Nu& #*)'ul Electro)agnetic este 'rodus de o surs , în ti)' ce #*)'ul de Energie Uni2ersal nu este 'rodus de o surs , ci c"iar el este ade2 rata Surs a #*)'ului Electro)agnetic şi a oric rui lucru în Uni2ers& #*)'ul Electro)agnetic este li)itat, în ti)' ce #*)'ul de Energie Uni2ersal este r s'*ndit 'este tot& #*)'ul Electro)agnetic este tot #*)' de Energie Uni2ersal , îns reci'roca nu este ade2 rat , deoarece #*)'ul de Energie Uni2ersal este Sursa oric rui lucru în Uni2ers& !oat )ateria Dşi orice alte %or)e de energieE este constituit din #*)'ul de Energie Uni2ersal ce 2ibrea( cu %rec2enţe 2ariate&

Comentariu ştiinţific
!"mpul de Energie #niversală nu este !"mp Electromagnetic, chiar dacă există asemănări %ntre ele. #n !=M> E<E!&?@MA6*E&(! este produs de o sursă ce con ine sarcini electrice %n mişcare. @dată produs, !"mpul

Electromagnetic se propagă liber %n spa iu, ca o combina ie de c"mp electric şi magnetic, ce oscilează constant. El se mişcă %n spa iu ca o undă electromagnetică, cu viteza luminii. <umina vizibilă este o formă a c"mpului electromagnetic (numită şi foton), la fel sunt şi undele radio, &A, microundele, radia iile '. #n !"mp Electromagnetic nu este parte din materie : masa particulei sale fiind zero %n repaus, dar el transportă energie, la distan e foarte mari. ?adia ia soarelui, ce dă energie păm"ntului şi fiin elor vii, este un astfel de exemplu al Energiei Electromagnetice. <umina, fiind c"mp electromagnetic, poate oscila cu diferite frecven e. -recven ele %nalte produc radia iile 6ama şi razele ', %n timp ce frecven ele +oase produc microundele şi undele radio. !onform ecua iei lui Einstein EE7, unde 7 este constanta lui >lancB, iar este frecven a, o frecven ă (vibra ie) mai %naltă transportă mai multă energie. Un #IM$ de ENERGIE UNIVERSALF, 'e de alt 'arte, nu este 'rodus de c tre o surs , el este c"iar Sursa tuturor lucrurilor, %iind co)'us din @Su'erstringA>uri, 'articule )ult )ai )ici dec*t ato)ii, dec*t lu)ina sau dec*t orice a) 'erce'ut cu si)ţurile noastre, ori în laboratorul de %i(ic & #*)'ul de Energie Uni2ersal este sursa lu)inii, a )ateriei, a %orţelor din Uni2ers, el se )ateriali(ea( în ?urul nostru& Deşi este ase) n tor cu #*)'ul Electro)agnetic, #*)'ul de Energie Uni2ersal se )işc în s'aţiu ca o und , cu oscilaţii constante& El u)'le tot s'aţiul, 1FRF NI#I - EK#E$JIE şi trans'ort energie, Energia Uni2ersal , care 'oate atinge ni2ele uriaşe şi 'roduce un s'ectru larg de %rec2enţe şi de energii& Vibraţiile ?oase ale #*)'ului trans'ort energii relati2 )ai ?oase dec*t cele ce sunt trans'ortate de c tre 2ibraţiile )ai înalte& Vibraţiile ce trans'ort energii )ai înalte 'ot trans%era energie în regiunile cu energii )ai ?oase& #*)'ul de Energie Uni2ersal , la un ni2el )ai de ?os al s'ectrului s u energetic, 'roduce )ateria în Uni2ers, deci 2ibraţiile )ai ?oase se condensea( în uni2ersul a'arent solid, 2i(ibil si)ţurilor şi conştiinţei noastre& #or'urile noastre sunt %or)ate din c*)' dens, cu 2ibraţii şi energii ?oase& #u toate acestea, la ca' tul s'ectrului energetic cu 2ibraţii )ai înalte, #*)'ul de Energie Uni2ersal r )*ne aşa cu) este, nu se )ateriali(ea( , deci a'roa'e se ' strea( în condiţiile sale originale, ca un c*)' liber Do)ogenE, alc tuit din @Su'erstringA>uri& Acest c*)' subtil încon?oar cor'urile noastre şi str bate întreg Uni2ersul şi este sursa Energiei Uni2ersale, ce d energia 2ital cor'urilor noastre& Sc"i)bul de energie în acest Unic #*)' Uni2ersal Unic, ţine cor'urile noastre în 2iaţ , %uncţion*nd într>un )od s n tos, at*t ti)' c*t de(ec"ilibrele energetice sunt e2itate& De(ec"ilibrele energetice sunt de %a't cau(a î)boln 2irilor& Energia Uni2ersal este cea care 'oate aduce 2indecarea, dar nu)ai cu acordul nostru& #el )ai i)'ortant lucru obser2at aici, este ur) torul3 conştiinţa noastr Dcare doreşte s n tateaE, cor'urile noastre şi sursa ce %urni(ea( s n tatea 'rin Energia Uni2ersal , sunt ' rţi ale aceluiaşi Unic #*)' Uni2ersal& !oate acestea sunt conectate şi totul este Unul& #*)'ul de Energie Uni2ersal , cu 2ibraţiile sale ?oase, 2a %i nu)it #*)' Los DL1E şi cel cu oscilaţii înalte, #*)' +nalt D91E, ca o 'rescurtare în te,tul ce ur)ea( & At*t L1 c*t şi 91 sunt ' rţi ale s'ectrului A#ELUIAMI #*)' de Energie Uni2ersal , 'recu) notele înalte şi cele ?oase sunt 'roduse de un singur 'ian& +n ti)' ce L1 dens, construieşte )ateria la energii ?oase, )ult

)ai subtilul 91, la energii înalte, %urni(ea( şi "r neşte cor'urile noastre cu energie 2ital Dca 'arte a Energiei Uni2ersaleE&

.. De ce nu putem noi o/serva C#mpul de Energie Universală )%&uperstring'(urile*" direct
#*)'ul de Energie Uni2ersal este un c*)' %oarte subtil, constituenţii s i, @Su'erstringA>urile %iind obiecte %oarte )inuscule, )ult )ai )ici dec*t ato)ii sau dec*t orice altce2a cu ce ne>a) înt*lnit în laboratorul de %i(ic & Aşadar, cele cinci si)ţuri ale noastre nu 'ot obser2a direct acest c*)'& Se 'oate 2edea îns nu)ai )ani%estarea sa Dintensi%icareaE la energii ?oase, ca )aterie& -a)enii de ştiinţ nu 'ot detecta acest c*)' cu te"nologiile actuale, din cau(a lungi)ii incredibil de )ici a @Su'erstringA>urilor& Ele)entele %unda)entale ale naturii Delectronii, NuarciiE, 'resu'use ele)entare în acest )o)ent, au o ) ri)e ce se a%l la ?u) tatea ordinului de ) ri)e dintre di)ensiunea unei gala,ii şi a unui @Su'erstringA& @Su'erstringA>urile sunt cele )ai )ici entit ţi ce e,ist şi sunt cu ade2 rat %unda)entale şi ele)entare&

Comentariu ştiinţific
8/uperstring9)urile componente ale !"mpului de Energie #niversală, sunt obiecte unidimensionale, cu o lungime de 0C)DD cm. Această dimensiune este foarte greu de imaginat, chiar şi pentru un fizician teoretician. ;acă am pune 0 CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC de astfel de 8/uperstring9)uri unul după altul, am ob ine doar 0 cm lungime. <ungimea unui 8/uperstring9 este %n acelaşi raport fa ă de diametrul unui proton, precum protonul este fa ă de diametrul sistemului solar. #"iar dac #*)'ul de Energie Uni2ersal este 'este tot, ' rţile sale ele)entare, @Su'erstringA>urile nu 'ot %i detectate direct sau e,'eri)ental& Aceasta e,'lic de ce te"nicile de trata)ent ce i)'lic lucrul cu energie D'recu) este Metoda Energiei Uni2ersaleE nu sunt creditate înc ştiinţi%ic, '*n c*nd oa)enii de ştiinţ nu 2or %i desco'erit sau 'unctat e,'eri)ental, c*)'ul& +n orice ca(, %i(icienii teoreticieni sunt conştienţi de acest c*)' şi e,'eri)entele do2editoare sunt cu siguranţ 'e dru), cu toate c din cau(a li)it rilor te"nologice, 'oate )ai trebuie aşte'tat '*n într>un 2iitor )ai înde' rtatO #*)'ul de Energie Uni2ersal nu 'oate %i înc detectat direct, dar nu trebuie s ne descura? ), c ci deşi noi nu>l 'ute) obser2a direct, 'ute) îns s obser2 ) e%ectele sale, Energia Uni2ersal & Multe te"nici de trata)ent, inclusi2 Metoda Energiei Uni2ersale, Bi Buong, !ai #"i au de)onstrat e%icacitatea Energiei Uni2ersale în susţinerea s n t ţii şi a 2italit ţii sau în tratarea di%eritelor boli, 'rin nu)eroase studii de ca(& 1a'tul 'e care noi îl 'ute) obser2a, adic @Energia Uni2ersal la lucruA este o do2ad serioas a e,istenţei #*)'ului de Energie Uni2ersal , care este de %a't Sursa de Energie Uni2ersal & E,ist lucr ri teoretice ale co)unit ţii %i(icienilor care s'ri?in acest lucru& +n re(u)at3 orice lucru în Uni2ers este alc tuit din 2ibraţii ?oase ale #*)'ului de Energie Uni2ersal DL1E, ce se )ateriali(ea( & Noi 'ute) 2edea %or)a 'e

care o ia ca )aterie H 'recu) cor'urile noastre H dar noi nu îi 'ute) 2edea ' rţile co)'onente, @Su'erstringA>urile, care sunt 'rea )ici 'entru a %i detectate de si)ţurile noastre sau de ştiinţ & Energia înalt a s'ectrului #*)'ului de Energie Uni2ersal , 'ur , o)ogen D91E la 2ibraţii înalte încon?oar Dşi u)'leE cor'urile noastre, dar ea nu este 'arte din )aterie şi nu 'oate %i detectat şi obser2at & $ute) îns obser2a direct ur) rile unui trans%er de Energie Uni2ersal Dsub %or)a energiei 2italeE, de la #*)'ul +nalt, %oarte subtil D91E, la #*)'ul Los, dens, DL1 H cor'urile noastreE, care conduce la 2indecarea cor'ului %i(ic&

0. Ce este energia şi care sunt diferitele ei forme
Energia este de%init ca %iind 'uterea interioar deţinut de un siste), ce d 'osibilitatea siste)ului s se susţin singur şiPsau s se )işte& Ea 'oate %i trans%erat sau eliberat de la un siste) la altul, în care ca( 'oate ndeter)ina sc"i)b ri %i(ice Dsau %orţeE în siste)ul 'ri)itor Dsau absorbitorE de energie& Energia se conser2 , ceea ce însea)n c nu 'oate %i creat sau distrus , ci nu)ai trans%or)at dintr>o %or) în alta sau trans%erat altui siste)& Energia e,ist în )ai )ulte %or)e& Materia din care Uni2ersul nostru este alc tuit, este constituit din trei %or)e de energie3 'otenţial , cinetic şi energie intern & Energia cinetic este asociat cu energia siste)elor ce se )işc & De e,e)'lu, c*)'ul electro)agnetic trans'ortat de ra(ele solare, care "r neşte 'lantele, este o %or) de energie cinetic & Energia 'otenţial este energia stocat într>un siste)& Energia c"i)ic stocat în "ran este o %or) de energie 'otenţial , iar energia intern este cea care ţine ato)ii intacţi şi ea se )ai nu)eşte şi @energie )aterial A& #elebra ecuaţie a lui Einstein E=mc2, descrie energia intern a unui siste) cu )asa m& La cel )ai 'ro%und ni2el, energia %unda)ental este subtila Energie Uni2ersal , care este Sursa tuturor celorlalte %or)e de energie, este energia asociat cu #*)'ul de Energie Uni2ersal D@Su'erstringA>urileE, ce ' trunde în întreg s'aţiul& Energia cinetic , 'otenţial şi intern sunt %or)e di%erite Dsau ' rţiE ale Energiei Uni2ersale& Du' cu) şti), cor'urile noastre sunt alc tuite din siste)e ierar"ice, ce sunt % cute din di%erite ' rţi DorganeE, ce la r*ndul lor sunt co)'use din celule 2ariate& 1iecare celul este constituit din )olecule şi ato)i, )enţinuţi î)'reun de %orţe electro)agnetice& +n acest sens, cor'urile noastre conţin toate cele trei %or)e de energie3 cinetic , 'otenţial şi intern & +n ti)' ce energia intern şi cinetic asigur soliditatea cor'ului Dşi structura genetic E, energia 'otenţial %urni(ea( "rana& $e de alt 'arte, la ni2elul cel )ai de ?os al ierar"iei, la care toat )ateria, inclusi2 cor'urile noastre, celulele sale şi ato)ii sunt alc tuiţi din #*)'ul de Energie Uni2ersal , noi 2ede) c acestea sunt în acelaşi ti)' şi un siste) 2ibraţional ce conţine Energie Uni2ersal , ce a'are ca energie cinetic , 'otenţial şi intern & Energia Uni2ersal este cea care d soliditate şi "ran cor'urilor noastre& Aşa cu) s>a )enţionat )ai înainte, în 'artea ?oas a s'ectrului s u, #*)'ul de Energie Uni2ersal , cu 2ibraţii dense şi ?oase DL1E se intensi%ic şi %or)ea( )ateria& Moti2ul 'entru care noi 2ede) )aterie di%erit în ?urul

nostru Dde e,e)'lu3 co'aci, cor'urile noastre, ani)ale etc&E este re(ultatul di%eritelor %rec2enţe Dsau 2ibraţiiE ale acestui #*)' Los H L1& +n 'artea înalt a s'ectrului, unde 2ibraţiile sunt înalte şi )ult )ai subtile D#*)'ul +nalt H 91E, NU se %or)ea( )aterie ci )ai cur*nd, c*)'ul îşi ' strea( 2ibraţiile 'ure, ele trans'ort*nd Energia Uni2ersal subtil & +n ti)' ce #*)'ul Los H L1 H %or)ea( cor'urile noastre din %or)a brut , nera%inat a Energiei Uni2ersale Dîi asigur soliditatea şi (estrea genetic E, L1 %urni(ea( cor'urilor noastre şi "rana, %olosind alte %or)e grosiere ale Energiei Uni2ersale D"rana şi aerE& Aici este i)'ortant de obser2at, c aceste acţiuni ce sunt des 2*rşite 'rin L1, de(2olt )ai cur*nd energii ?oase H LE& DEste ade2 rat c noi sunte) un cor' energetic sau un c*)' 2ibraţional, dar este la %el de ade2 rat c tru'urile noastre %uncţionea( la energii relati2 ?oaseE& Din acest 'unct de 2edere, #*)'ul +nalt H 91 H încon?ur tor, a'are ca un sal2ator al 2ieţii& Din cau(a energiilor sale înalte şi r s'*ndite 'este tot în natur , acest c*)' interacţionea( cu #*)'ul Los H L1 H şi trans%er o %or) )ult )ai subtil a Energiei Uni2ersale, c tre structurile %or)ate din #*)' Los H 'recu) sunt şi cor'urile noastre& Aceast %or) subtil a Energiei Uni2ersale, ce are o leg tur colosal cu energiile înalte, este instru)entul 'rinci'al utili(at de orice te"nic de 2indecare cu energie, Metoda de Vindecare cu Energie Uni2ersal %olosit de S9C, %iind una dintre ele& Re(u)*nd3 2italitatea şi s n tatea cor'ului sunt întreţinute de 'atru surse3 'rogra)area genetic , "rana, aerul şi %or)a subtil a Energiei Uni2ersale& A 'atra surs este %urni(at de #*)'ul +nalt 91 H cel )ai subtil H care încon?oar cor'urile noastre şi este cea )ai înalt %or) a sursei de energie H decisi2 H în a%ara tuturor celor 'atru surse& Aceast surs este cea )ai i)'ortant co)'onent în 2indecarea cor'ului bolna2, 'rin ea lucr*nd cu energie& !oate cele 'atru surse î)'reun constituie ENERGIA VI!ALF care îi d cor'ului nostru %orţa 2ital D%orţa de susţinere a 2ieţiiE& Alte nu)e 'entru energia 2ital sunt3 @#"iA sau @$ranaA& #or'ul u)an este aşadar un cor' de energie 2ital A, el interacţionea( cu Energia Uni2ersal subtil , ce contribuie la su'ra2ieţuirea şi s n tatea sa&

1. Ce dă viaţă corpului omenesc
Din a%ar , cor'ul o)enesc 'are a %i un siste) %oarte co)'le,& +n el %uncţionea( organe interne, celule şi %orţe c"i)ice într>un )od ierar"ic ce trans%or) energia într>o %orţ 2ital , necesar autoconser2 rii& +naintea acestei co)'le,it ţi, la cel )ai 'ro%und ni2el, cor'ul u)an este un c*)' 2ibratoriu, ce 'ulsea( cu 2ariate %rec2enţe Dîn s'ecial în do)eniul ?osE& #o)'le,itatea iese la i2eal din si)'litate, ca un %eno)en e,ce'ţional& #eea ce d acestui c*)' 2ibraţional Dcor'ul u)anE 'ro'rietatea de a %i în 2iaţ , este energia 2ital ce ser2eşte ca %orţ 2ital , iar sursa ei este %ai)oasa Energie Uni2ersal , conţinut în #*)'ul de Energie Uni2ersal & Energia Uni2ersal nu asigur cor'ului nu)ai %actorii genetici, "rana şi aerul, ci îl ali)entea( şi cu energia 'ur , de care cor'ul are ne2oie 'entru o 2iaţ s n toas & Acesti 'atru %actori H genetici, "rana, aerul şi energia 'ur H 2or %i nu)iţi cei @'atru 2italiA& Este %oarte i)'ortant de obser2at c ştiinţa )edical tradiţional recunoaşte 'ri)ii trei %actori ai celor @'atru 2italiA, îns din ne%ericire, deoca)dat ea

o)ite s ad)it %actorul al 'atrulea, care este cel )ai esenţial& Aceasta se datorea( %a'tului c ştiinţa e,'eri)ental nu a reuşit '*n acu) s detecte(e #*)'ul de Energie Uni2ersal , subtil, ce încon?oar cor'ul& $entru acest )oti2, cele )ai )ulte trata)ente tradiţionale D)edica)entoaseE, sunt diri?ate s're tratarea si)'to)elor bolilor şi )ai 'uţin s're înde' rtarea cau(ei 'rinci'ale& #au(a 'rinci'al a bolilor NU 'oate %i de origine %i(ic , deoarece cor'ul u)an este în 'ri)ul rand un cor' energetic Dun c*)' 2ibraţionalE, ce are doar o a'arenţ %i(ic & +nţeleg*nd aceasta, 2o) %olosi Energia Uni2ersal , care aduce 2indecarea& Aceasta este )edicina 're2enti2 & #ititorul trebuie s obser2e c acea energie 2ital , care d 2iaţ cor'ului 'rin cei @'atru 2itali3 %actorii genetici, "rana, aerul şi c*)'ul subtil este nu)ai Energia Uni2ersal , 'entru c @cei 'atru 2italiA sunt ' rţi ale #*)'ului de Energie Uni2ersal & $ri)ii trei %actori3 genetici, "rana şi aerul, %iind ' rţi ale #*)'ului Los H L1, conţin energii sc (ute, în ti)' ce c*)'ul subtil sau #*)'ul +nalt H 91 conţine cele )ai ridicate ni2ele ale Energiei Uni2ersale& #"iar dac Energia Uni2ersal constituie toţi cei @'atru 2italiA, noi ne 2o) concentra atenţia asu'ra celui de>al 'atrulea %actor Dc*)'ul subtilE şi 2o) %olosi ter)enul de Energie Uni2ersal nu)ai 'entru #*)'ul Subtil, D#*)'ul +nalt H 91E& Al 'atrulea ter)en a %ost cel )ai )ult negli?at de ştiinţa )edical şi cul)ea, el )erit de %a't cea )ai )are atenţie& +n re(u)at3 cor'ul u)an 'ri)eşte continuu şi s'ontan Energie Uni2ersal de la #*)'ul de Energie Uni2ersal , ce ne încon?oar & Aceast energie este co)'onenta )a?or a energiei 2itale, D@$ranaA sau @#"iAE, ea d 2iaţa cor'ului, asigur*ndu>i necesit ţile sale energetice şi susţin*ndu>i s n tatea& Reducerea energiei 2itale conduce la boli şi în ca(uri e,tre)e, 'ierderea total a energiei 2itale i)'lic trans%or)area cor'ului în )aterie )oart , 'entru c acesta îşi reduce 2ibraţiile şi îşi 'ierde energia, care scade sub ni2elul acce'tabil, cerut de susţinerea 2ieţii& Materia )oart , cu) ar %i3 rocile, a'a etc&, este constituit din 2ibraţii %oarte ?oase& Acelaşi lucru se înt*)'l şi cu un cor' ce este li'sit de energie 2ital , el r )*ne nu)ai solid& Dac cor'ul nu este ali)entat continuu cu energie 2ital , cu 2ibraţii înalte, el nu îşi 'oate )enţine un ni2el acce'tabil al 2ibraţiilor Dşi al energieiE cerut de %uncţionarea sa, ca un )ecanis) 2iu& Aşadar, energia 2ital este cea care s'oreşte 2ibraţiile cor'ului 'entru a>i susţine 2iaţa&

12. Dacă corpul uman este un corp energetic" atunci totuşi de ce noi ne ,m/olnăvim
Este o întrebare interesant , 'entru c ea i)'lic %a'tul c tru'ul u)an ar trebui s aib întotdeauna su%icient energie intrinsec , 'entru a %i ca'abil s su'ra2ieţuiasc într>un )od s n tos& R s'unsul este acesta3 da, cor'ul u)an este un cor' energetic, dar este înc de'endent de #*)'ul de Energie Uni2ersal , încon?ur tor, 'entru c energia sa intrinsec %oloseşte S-LIDI!FJII sale, sub %or)a energiei interne şi %ace ca ato)ii ce constituie cor'ul, s >şi )enţin o structur intern solid & Acest lucru %ace îns cor'ul s %ie doar la %el de bun ca o )aterie neînsu%leţit & Restul energiei sale este distribuit între "ran , aer şi 'rogra)ul genetic H care aduc o ordine intenţionat a solidit ţii

Do ierar"ie %uncţional E& Energia cor'ului este a'ro,i)ati2 ec"i2alent cu soliditatea, "rana, aerul şi 'rogra)ul genetic, îns acestea nu sunt surse de energie su%icient de ridicat ca s )enţin cor'ul în 2iaţ într>un )od ec"ilibrat, ele 'ur şi si)'lu disi' energie& $rin ur)are, energia 2ital total cere contribuţia Energiei Uni2ersale subtile, ce 2ine ca o surs de energie înalt , din #*)'ul de Energie Uni2ersal încon?ur tor& $entru a su'ra2ieţui în )od 2iguros, cor'ul are ne2oie nu nu)ai de energie intrinsec , dar şi de Energie subtil , Uni2ersal & Ulti)a necesitate a cor'ului )arc"ea( conectarea sa inti) cu Uni2ersul& Aşa cu) a) s'us la înce'ut, tot ce e,ist este #*)'ul de Energie Uni2ersal şi aceasta i)'lic c totul este conectat într>un )od %ru)os şi ar)onios& Uni2ersul lucrea( ca o singur celul &

11. Care este principala cau3ă a /olilor
Aşa cu) a) 2 (ut, cor'ul u)an este în realitate un c*)' indi2idual cu energie 2ital & +n 'rinci'al, el 'ri)eşte energia 2ital de la #*)'ul Uni2ersal încon?ur tor, ce este 'este tot r s'*ndit şi care este sursa Energiei Uni2ersale& DNoi şti) c acest c*)' indi2idual este doar o intensi%icare a #*)'ului Uni2ersalE& $rinci'ala surs a )a?orit ţii bolilor este de(ec"ilibrul la ni2elul energiei 2itale, care este %oarte i)'ortant 'entru ' strarea cor'ului s n tos& 1 r energie 2ital su%icient , cor'ul îşi 'ierde energia şi ca'acitatea sa de a %uncţiona corect, i)unitatea îi scade şi este )ult )ai susce'tibil la 2iruşi, bacterii sau la boli în general& Ni2elul )ini) al energiei 2itale totale, 'e care cor'ul îl cere 'entru a %i s n tos, este di%icil de ) surat e,'eri)ental, îns teoretic noi îl 2o) nota @E)inA, care re're(int ni2elul )ini) acce'tabil al energiei 2itale înainte ca 'r buşirea cor'ului s %ie 'osibil & Ni2elul Energiei Uni2ersale într>un cor' s n tos este )ai )are dec*t @E)inA şi noi îl 2o) nota si)'lu cu @EA, ce re're(int cantitatea de energie 2ital 'e care o are cor'ul Dsau un organ din cor', de'in(*nd de conte,tE& #u alte cu2inte, c*nd @EA este )ai )are dec*t @E)inA, totul este bine, îns c*nd @EA coboar sub @E)inA, bolile se 'roduc cel )ai 'robabil& #*)'ul de Energie Uni2ersal , subtil şi continuu, ali)entea( cor'ul, cu Energie Uni2ersal , iar în condiţii nor)ale ţine @EA deasu'ra lui @E)inA& Vo) 2edea în continuare, ce condiţii îl %ac 'e @EA s scad sub 2aloarea critic @E)inA, conduc*nd a'oi la î)boln 2irea cor'ului& #or'ul este un c*)' indi2idual ce 2ibrea( constant cu o anu)it %rec2enţ sau cu o co)binaţie de %rec2enţe& Atunci c*nd energia 2ital creşte, 2ibraţiile cor'ului cresc şi 2ice2ersa, deci energia şi 2ibraţiile cor'ului sunt într>o cores'ondenţ reci'roc & E,ist anu)ite lucruri care acţionea( în sensul reducerii acestor doi %actori3 energia şi 2ibraţiile& S!RESUL 'relungit sau ridicat reduce i)unitatea întregului siste) ce %or)ea( cor'ul, aşa c at*t energia 2ital , c*t şi 2ibraţiile asociate, sunt de ase)enea reduse& Dac stresul este asociat cu e)oţiile interne, care conduc s're o tensiune într>o 'arte a cor'ului Dun )e)bru sau organ internE, atunci energia 2ital Dşi 2ibraţiile cores'un( toareE se 2or reduce se)ni%icati2 şi @EA scade sub @E)inA, iar în aceea 'arte a cor'ului se iniţia( boala& !ENSIUNEA asociat cu S!RESUL acut sau cronic este 'rinci'ala cau( a celor )ai )ulte boli, 'entru c a%ectea( direct 2ibraţiile cor'ului, reduc*ndu>i energia sa 2ital H cor'ul u)an %iind un c*)' energetic este cel )ai 2ulnerabil la acestea& #elelalte cau(e se datorea( acestei cau(e 'rinci'ale& De e,e)'lu,

un )edic ce tratea( sto)acul 'acientului 'rin )edicaţie, tratea( si)'to)ele, dar nu şi sursa& Un trata)ent co)'let 'oate a2ea loc nu)ai cu Energie Uni2ersal H aşa cu) 2o) 2edea )ai t*r(iu H care 2a înde' rta tensiunea şi 2a ridica 2ibraţiile cor'ului, traduc*ndu>se în re%acerea )ini)u)ului de energie 2ital cerut de %uncţionarea s n toas a cor'ului& Deşi de%ectele genetice sau 2ulnerabilitatea cor'ului 'ot 'redis'une la boal , în cele )ai )ulte ca(uri nu sunt singura cau( a bolii, ci doar dac sunt asociate cu un %actor su'li)entar, datorat @reacţiei la stresA&

12. Ce este %reacţia la stres' şi cum conduce ea la /oli ma4ore
Noi în%runt ) e2eni)ente stresante %oarte des, sub %or)a 'erturbaţiilor e,terioare, ce 'ot crea reacţii e)oţionale 'uternice D'roble)e de )unc , %inanciare sau în %a)ilie, agitaţie în tra%ic, 'ierderi ale %iinţelor dragi, sc"i)b ri de reşedinţ , ter)ene scadente, 'oluare, o 'roast nutriţie etc&E sau în ca(uri e,tre)e, trau)e %i(ice& Este %oarte i)'ortant s ne d ) sea)a c dac un e2eni)ent e,tern declanşea( stresul, nu el este cau(a& #eea ce deter)in a'ariţia stresului este 'erce'ţia noastr asu'ra 'erturbaţiei, ca 'e o @'osibil a)eninţareA, ur)at de o reacţie e)oţional 'uternic & Aceeaşi 'erturbaţie 'oate constitui un %actor stresant 'entru o 'ersoan , dar nu şi 'entru alta, c ci totul de'inde de ' rerea, ?udecata, 'ersonalitatea şi de reacţia e)oţional a indi2idului& Sursa 'rinci'al a stresului nu este )ediul e,tern, este reacţia noastr conştient sau subconştient , la )ediul e,tern& Stresul nu este 'rodus de e2eni)entele e,terioare, el este 'rodus c"iar de e2eni)entele interioare, de inter'retarea şi de reacţia noastr & Este r u c noi ne cre ) 'ro'riul stres, îns este bine c 'ute) s lucr ) asu'ra lui, cu a?utorul energiei, ast%el înc*t, %ie s nu )ai a'ar , %ie s >l înde' rt ), dac cu)2a a a' rut de?a& +n continuare ne 2o) re%eri la stres ca la o reacţie, negli?*nd autoinducerea sa& @Reacţia la stresA este un e2eni)ent 'si"oso)atic în ade2 ratul sens al cu2*ntului, D@'s/c"eA însea)n @)inteA şi @so)aA însea)n @cor'AE condiţionat de )inte, care îşi re%lect si)'to)ele în cor'& E2eni)entele e,terne declanşea( în )inte o reacţie e)oţional , ce de2ine intern sau se în)aga(inea( ca o tensiune %i(ic Dbiologic E sau stres, în cor'& Aici noi 2ede) cu) 'si"ologia şi siste)ul nostru biologic sunt legate în )od inti) şi nu 'ot %i e,cluse sau se'arate& #ercet rile ştiinţi%ice, nu contea( c*t de so%isticate sunt ele, dac se concentrea( nu)ai asu'ra ni2elului %i(ic DbiologicE, 2or lucra )ai degrab cu si)'to)ele dec*t cu sursa& @Reacţia la stresA este str*ns legat de reacţia @lu't sau %ugiA&

Comentariu ştiinţific
?eac ia 8luptă sau de fugi9 este un fenomen biologic bine documentat, apărută ca urmare a evolu iei şi este prezentă at"t la oameni c"t şi la animale, fiind de maxim a+utor atunci c"nd individul stă fa ă %n fa ă cu prime+dia (ca şi cum ar sta %n fa a unui tigru). $n terminologia comună, creşte adrenalina, această reac ie a+ut"nd individul să facă fa ă prime+diei %ntr)un timp minim. Evolu ia aşteaptă de la individ ca el să se prote+eze de ac iuni

amenin ătoare (8să lupte9) sau să ac ioneze pentru a le evita (8să fugă9), %n cel mai scurt timp posibil. !reierul primeşte semnalul 8prime+die9 şi trimite rapid mesa+e %n corp. $n creier se eliberează atunci o substan ă numită factor corticotropin (!?-), care determină producerea hormonului corticotropină (A!&E) de către glanda pituitară, glanda conducătoare a creierului, aflată chiar dedesubtul hipotalamusului, %n creierul mi+lociu. A!&E circulă %n s"nge şi stimulează glandele suprarenale. 6landele suprarenale se află %n partea de sus a fiecărui rinichi şi eliberează doi hormoni7 adrenalina şi cortizonul, care au două efecte ma+ore7 0. !irculă %n s"nge şi a+ung la fiecare celulă din corp, fapt ce conduce la sporirea ritmului metabolismului general al celulei, pregătind)o pentru o activitate crescută. F. Asigură energia necesară unei activită i musculare sporite. Energia suplimentară este adusă de către adrenalină : care %mbunătă eşte respira ia (intră mai mult oxigen %n organism) şi creşte pulsul şi presiunea s"ngelui (este furnizat mai mult s"nge celulelor), şi de către cortizon : care determină ficatul să elibereze glucoza şi lipidele %n s"nge. !a rezultat al acestei activită i rapide, corpul are mai multă glucoză şi mai multe lipide : deci energie : şi mai mult oxigen disponibil (pentru a arde 8combustibilul9), %n timp ce o cantitate mai mare de s"nge este %mpinsă %n creier şi %n musculatură. @rganismul este mai alert (oarecum excitat), cu tonusul muscular crescut (sub tensiune), cu alte cuvinte corpul se pregăteşte pentru a suporta activitatea musculară dificilă, prin concentrarea tuturor resurselor sale interne către amenin area exterioară imediată. ;acă problema poate fi rezolvată prin 8luptă sau fugi9, solu ia %nsăşi previne stresul şi func iile corpului %ncep să se %ndrepte spre normalizare. ;upă ce %ncetează eliberarea adrenalinei, cortizonul este %ncă eliberat, pentru a stimula conversia glucidelor şi a proteinelor %n energie, ca astfel corpul să aibă o cantitate suficientă de energie, după ce glucoza s)a epuizat. Aceasta dă corpului o rezisten ă suplimentară, pentru a compensa consecin ele fiziologice ale reac iei 8luptă sau fugi9. Mai t"rziu, %ncetează şi eliberarea cortizonului, echilibrul fiind restabilit. Astfel reac ia 8luptă sau fugi9 apare a fi beneficăG ea alertează organismul şi %i furnizează o putere suplimentarăG după o reac ie scurtă şi c"teva faze de rezisten ă, toate func iile corpului se re%ntorc la normal. !"nd individul nu poate lucra eficient cu perturba ia prin @luptă sau fugi9, el răm"ne neputincios. *efiind %n stare să fugă de perturba ie sau să o elimine, individul continuă să fie expus tulburărilor, reac iile sale emo ionale se transformă %n emo ii negative, iar emo iile negative creează nelinişte %n corp, ce necesită a fi eliberată. *egăsind un canal disponibil, emo iile negative nu pot fi eliminate şi atunci individul este nevoit să lucreze at"t cu perturba ia, c"t şi cu emo iile proprii, dar neput"nd face fa ă celor două solicitări, devine nea+utorat fizic şi emo ional. *ea+utorarea fizică %i ine corpul (sau anumite păr i) $*!@?;A& (sub tensiune), aşa cum a fost declanşat %n faza @luptă sau fugi9. (ndividul este gata să ac ioneze, dar fără o solu ie, el nu izbuteşte şi %şi păstrează automat %ncordarea, %n timp ce slăbiciunea sa emo ională men ine corpul excitat (%n panică). ;eci, sistemul este activat at"t fizic c"t şi emo ional, %ntr)un timp acceptabil, %nsă emo iile negative asociate cu tensiunea din păr ile corpului, creează o condi ionare %ntre emo ie şi %ncordare, numită interiorizarea emo iilor. At"t

timp c"t emo iile negative sunt prezente şi tensiunea asociată va fi prezentă. (nteriorizarea emo iilor este cea mai primitivă, dar şi principala reac ie a unui organism expus la stres acut sau cronic şi se dezvoltă pe diverse grade şi nivele. ;e observat este că, emo iile negative declanşate prin perturba ii externe, sunt cauzate de o reac ie internă. (ndividul nu poate evita emo iile negative şi sf"rşeşte prin a le păstra %n interiorul său, ca şi tensiunea asociată lor. *efiind eliminate, ele se blochează şi au consecin e periculoase. Aceasta este 8reac ia la stres9. ?ăspunsul la stres este %ntotdeauna extern, neobişnuit şi prelungit. Excita ia continuă ca şi %ncercarea corpului de a crea un echilibru, consumă energia vitală (8combustibilul de rezervă9) conduc"nd la o stare de epuizare şi sistemul fiziologic %ncepe să cadă. ;acă nu este nici o schimbare %n bine, stresul rezultat %n sistemele fiziologice, tensiunea şi lipsa de energie vitală, conduc la boli ma+ore şi fatale. $n acest punct, 8reac ia la stres9 nu este mai lungă dec"t răspunsul 8luptă sau fugi9, dar este o reac ie periculoasă. @bservăm că %n timp ce răspunsul 8luptă sau fugi9 este indus din afară, 8reac ia la stres9 este indusă intern. $n @luptă sau fugi9 individul %ncearcă să scape de perturba ie (%ncerc"nd să o elimine), %n timp ce 8reac ia la stres9 este %n primul r"nd atitudinea sa fa ă de emo iile negative, pe care trebuie să le elimine şi este incapabil să o facă, interioriz"ndu)le. Aceasta este o stare a autodistrugerii. 8?eac ia la stres9 este asociată cu perioade lungi de excita ie a organismului. $ntregul corp sau anumite păr i din el, sunt tensionate şi excitate. ;atorită excitării prelungite, cortizonul continuă să fie produs dincolo de faza de rezisten ă dorită. !onstant este utilizat mai mult combustibil (lipide şi glucide). $n mod suplimentar, cortizonul se ataşează direct de receptori, %n limfocite (celule ale sistemului imunitar) şi conduce la afectarea func ionării lor, slăbind sistemul imunitar. Mai mult, cortizonul interferează cu serotonina (un neurotransmi ător) %n creier şi aduce depresie şi nelinişte. /unt implicate şi alte păr i ale sistemului endocrin şi cu c"t excita ia organismului continuă şi hormonii %ncep să se epuizeze, mintea %ncepe să fie superactivată (sau epuizată sau deprimată), iar muşchii devin mai %ncorda i. >e scurt, 8reac ia la stres9 pe termen lung, goleşte de energie corpul, reduce imunitatea, secătuieşte sistemul endocrin şi %năbuşă func ionarea neurotransmi ătorilor %n creier. ?ezultatul este oboseala şi depresia, dar asta nu se opreşte aici. 8?eac ia la stres9 slăbeşte func ionarea organelor vitale, din cauza sărăcirii lor %n vitamine hidrosolubile (inclusiv vitamina ! şi H) şi minerale esen iale, cum ar fi ionii de magneziu şi de potasiu. !"nd celulele corpului pierd potasiu, ele func ionează mai pu in eficient şi chiar mor. 8?eac ia la stres9 suprasolicită inima şi vasele de s"nge, conduc"nd la slăbirea func ionării lor şi %n cele din urmă epuizează glandele suprarenale şi produc ia lor de cortizon. !"nd aceasta se %nt"mplă, celulele corpului nu mai primesc suficient combustibil din glucoză (condi ie cunoscută ca hipoglicemie), lipide şi proteine. #el )ai i)'ortant este %a'tul c @reacţia la stresA i)'lic interiori(area e)oţiilor negati2e 'rin tensionarea anu)itelor ' rţi ale cor'ului& $rin re'etiţie, aceast stare de2ine o condiţionare între e)oţiile negati2e şi tensiunea din ' rţile cores'un( toare& !ensiunea continu s %ie declanşat Dîn )od subconştientE şi este si)ţit 'rin e)oţie, c"iar atunci c*nd 'erturbaţia nu )ai e,ist de)ult, deoarece 'ersist înc g*ndul e,istenţei sale& DAceast condiţionare

este denu)it de obicei interiori(area e)oţiilor şi se si)te c"iar în sto)ac&E !ensiunea e,tre) în ' rţile cor'ului le sec tuieşte de energie 2ital , c ci este %olosit o cantitate considerabil de co)bustibil, 'entru a )enţine tensiunea constant & #*nd energia 2ital este %olosit 'entru a )enţine încordarea, 'rea 'uţin din ea r )*ne 'entru a asigura %uncţionarea 2ital a cor'ului Da )e)brului sau organuluiE, deci celulele înce' s )oar şi boala a'are în acea 'arte a cor'ului& Aşa cu) a) 2 (ut, în @reacţia la stresA stresul e)oţional 'recede stresul %i(iologic şi aceasta se traduce asu'ra organului ţint , 'rintr>o e2entual boal De,e)'lul clasic este ulcerulE& @Reacţia la stresA este r s'unsul 'ri)ar al indi2idului, din cau( c este direct legat de reacţia @lu't sau %ugiA& +n alte ca(uri, @reacţia la stresA D'e care o 'ute) nu)i şi interiori(area e)oţiilor negati2eE 'oate %i ur)at de )ecanis)ul de autoa' rare %i(iologic & #ele )ai )ulte dintre aceste )ecanis)e, 'e ter)en lung sunt autodistructi2e şi conduc la dis%uncţii %i(iologice H ti'ul dis%uncţiei este deter)inat de ti'ul )ecanis)ului de autoa' rare& De e,e)'lu, de'lasarea g*ndurilor negati2e D'erturbaţiaE condiţionate de e)oţiile negati2e, c tre un alt g*nd sau acţiune asociat , creea( un cerc 2icios în )inte şi duce la o de(ordine obsesi2 şi co)'ulsi2 & Re(u)*nd3 @reacţia la stresA c"eltuieşte energia 2ital D@#"iA sau @$ranaAE a acelei ' rţi a cor'ului a%lat sub tensiune, ast%el înc*t energia 2ital 'entru acel organ sau siste) D@EAE scade sub 'ragul )ini) cerut D@E)i)AE, ceea ce 2a deter)ina reducerea 2ibraţiilor& Siste)ul 2a înceta s %uncţione(e în )od s n tos& Acesta este cau(a 'ri)ar a celor )ai )ulte boli D'*n la 7QRE & Ma?oritatea bolilor sunt 'roduse de @reacţia la stresA, din cau(a i)'licaţiilor legate de reducerea i)unit ţii& Reducerea i)unit ţii %ace cor'ul )ai susce'tibil la orice boal , înce'*nd cu r ceala şi gri'a, '*n la cancer& De e,e)'lu, incidenţa bolilor gra2e, inclusi2 cancerul, este se)ni%icati2 )ai )are în r*ndul celor ce au su%erit decesul 'artenerului în anul 'recedent&

1!. De ce este %reacţia la stres' at#t de puternică ,n crearea /olilor
Este necesar s a)inti) c toate dis%uncţiile %i(ice şi )entale sunt în esenţ , de(ec"ilibre energetice, deoarece cor'ul u)an este în esenţ un cor' energetic, ce 'are )aterial DsolidE, nu)ai si)ţurilor noastre& +n ti)' ce dis%uncţiile %i(ice se datorea( 'ierderii energiei 2itale, în di2erse ' rţi Dsiste)e sau organeE ale cor'ului, dis%uncţiile )entale se datorea( 'ierderii energiei 2itale în creier D)inteE& $ierderea energiei 2itale sl beşte siste)ul şi conduce la boli& Energia subtil a #*)'ului de Energie Uni2ersal ce încon?oar cor'ul în )od continuu, îi %urni(ea( Energia Uni2ersal , ast%el c energia 2ital a organelor este deasu'ra ni2elului cerut de o %uncţionare s n toas a acestora Dnu se ia în considerare contribuţia %actorilor genetici, aerului şi "raneiE& +ntrebarea %unda)ental este3 @#e deter)in energia 2ital s cad sub ni2elul critic GA R s'unsul este3 @reacţia la stresA, deoarece ea lo2eşte direct în siste)ul energetic al cor'ului& Reduc*nd co)bustibilul Dglucidele, li'idele, 'roteineleE, i)unitatea şi resursele endocrine D"or)onaleE ale cor'ului, @reacţia la stresA

coboar energia 2ital a anu)itor organe, sub 'unctul critic& #a r s'uns, 2ibraţiile acelor organe se reduc& De obser2at este c indi2idul H c*)'ul H continu s 'ri)easc cantitatea nor)al de Energie Uni2ersal de la #*)'ul de Energie Uni2ersal , dar acest lucru nu )ai este su%icient& @Reacţia la stresA consu) din energia 2ital , în 'rinci'al din cau(a %a'tului c este asociat cu tensiunea din anu)ite siste)e& E%ectele tensiunii nu trebuie subesti)ate& A )enţine un organ sau un )e)bru încordat continuu Dca şi cu) ar %i blocatE, necesit un consu) uriaş de energie 2ital & Energia 2ital necesar 'entru %uncţionarea celulelor organului, s%*rşeşte 'rin a %i %olosit 'entru )enţinerea încord rii, deci este canali(at s're un sco' greşit, ast%el c !ENSIUNEA este cea care di)inuea( energia 2ital în organul 'e care îl @ca'turea( A& @Reacţia la stresA este sursa 'ri)ar şi %unda)ental a dis%uncţiilor, 'entru c este asociat cu r s'unsul @lu't sau %ugiA& Aşa cu) şti), r s'unsul @lu't sau %ugiA este un )ecanis) 'ri)iti2 de a' rare, de(2oltat 'e 'arcursul e2oluţiei& !otuşi, orice indi2id care reacţionea( la 'erturbaţie e,tern H )ai degrab intuiti2 sau uneori subconştient H cu e)oţii negati2e, 'oate s%*rşi 'rin a %i blocat în reacţia @lu't sau %ugiA, în )od 'er)anent, c (*nd ast%el în ca'cana @reacţiei la stresA& Aceasta este o reacţie e)oţional interioar a indi2idului Dasociat cu nea?utorarea în %aţa unei situaţiiE, care creea( tensiunea condiţionat , asociat @reacţiei la stresA, ast%el înc*t @reacţia la stresA şi tensiunea sunt autocreate& +n esenţ , @reacţia la stresA este autodistructi2 şi Dîn )od subconştientE sinucigaş & Ea are ca sco' s e'ui(e(e şi s ter)ine siste)ul 'e care l>a ţintit& Energia 2ital aduce 2iaţa, în ti)' ce @reacţia la stresA înde' rtea( 2iaţa şi doreşte s aduc )oarte& Dis%uncţia datorat stresului este i(2orul sau cau(a 'rinci'al şi co)un a tuturor bolilor, deoarece ea s r ceşte energia 2ital şi i)unitatea, ast%el înc*t cor'ul de2ine 2ulnerabil la boli& #or'ul nostru, %iind un cor' energetic, este )ult )ai susce'tibil la @reacţia la stresA, dec*t la orice alt a)eninţare& Energia 2ital este cea care )enţine cor'ul s n tos şi de'arte de boal & @Reacţia la stresA ani"ilea( aceast stare, înde' rt*nd %undaţia 2ital , 'e care cor'ul nostru este construit& +n ti)' ce @reacţia la stresA este cau(a 'rinci'al a 'ierderii s n t ţii cor'ului Dcondiţia stabil E, orice alte boli sunt )ai degrab si)'to)e Dconsecinţe secundareE ale acestei condiţii 'ri)are, instabile& Ast%el, orice trata)ent e%ectuat 'entru eli)inarea unei boli s'eci%ice, este îndre'tat NUMAI s're eli)inarea si)'to)elor, dar 2indecarea 'oate 2eni nu)ai dac trata)entul este îndre'tat s're înde' rtarea @reacţiei la stresA& At*t ti)' c*t reacţia la stres este 're(ent , un si)'to) Dboal E 2a %i înlocuit cu altul& $entru acest )oti2, te"nicile de 2indecare Dcele )ai )ulte ce lucrea( cu energieE, înde' rtea( sau 're2in @reacţia la stresA şi ele 'ot %i considerate cele )ai dorite de )edicina 're2enti2 & !rata)entele ce i)'lic )edicaţia, do2edesc de cele )ai )ulte ori ine%icienţa )edicinii si)'to)atice& -bser2 ) c odat ce @reacţia la stresA este înde' rtat , energia 2ital se întoarce la nor)al şi toate si)'to)ele dis'ar& -dat ce @reacţia la stres= se cronici(ea( , boala Dsau si)'to)ulE conduce la o reacţie de durat ce deter)in ca acea 'arte a cor'ului s r )*n încordat & $ur şi si)'lu, în ti)' ce acest organ sau co)binaţie de organe Dcare sunt sub tensiuneE 'ierde energia 2ital din cau(a încord rii, alte ' rţi ale cor'ului trebuie s %ac %aţ 'rin energia lor, la

)enţinerea în organis) a unei st ri %uncţionale s n toase& #or'ul este un )ecanis) ce îşi )enţine %uncţionarea 2ital datorit lucrului colecti2 al siste)elor sale, c ci un de(ec"ilibru într>o 'arte 2a a%ecta alte ' rţi sau întregul cor'& Din %ericire, @reacţia la stresA 'oate %i e2itat sau înde' rtat şi toate bolile 'ot %i 2indecate, inclusi2 cele ascunse, legate de i)unitate& #a'acitatea %iinţei u)ane de a în2inge boala este re)arcabil & A 2indeca o boal datorat tensiunii interne şi e)oţiilor negati2e asociate, necesit de %a't, eliberarea acestora& Dac nu)ai o tensiune este eliberat şi e)oţiile negati2e continu , ele conduc la %or)area unei noi tensiuni interne, subconştientul %iind condiţionat de cele dou & $entru a 2indeca orice boal , este necesar aşadar s eli)in ) @reacţia la stresA şi tensiunile asociate&

1$. Ce tre/uie făcut pentru a ,ndepărta %reacţia la stres' şi care este rolul tratamentelor cu Energie Universală
#ea )ai bun soluţie este desigur s nu anga?e(i @reacţia la stresA c*nd eşti 'us în %aţa 'erturbaţiilor e)oţionale, aduc*ndu>ţi a)inte c @reacţia la stresA se autoinduce& #u siguranţ , aceasta nu este cea )ai 'ractic soluţie, 'entru c în )a?oritatea ca(urilor, cei )ai )ulţi indi2i(i se anga?ea( s r s'und la stres în )od subconştient, aceasta % c*nd 'arte din %elul lor de a %i& Din ' cate, %iind bine conectat la r s'unsul @lu't sau %ugiA, @reacţia la stresA, care este în scut , este înt rit în )od ne%a2orabil 'rin e2oluţie& #ine2a ar 'utea doar 'resu'une c e2oluţia nu a ţinut sea)a de co)'le,ul de e)oţii al %iinţelor %oarte e2oluate, care %olosesc un siste) creat original 'entru autoconser2are 'entru a se autodistruge& Nu)ai 'uţini oa)eni 'ot şi ştiu cu) s trate(e şi s eli)ine e)oţiile, atunci c*nd %ac %aţ unor condiţii 'erturbatoare, 'entru 'erioade )ai lungi de ti)', % r s le interiori(e(e în tensiune& E2itarea @reacţiei la stresA 'oate 2eni du' )ulţi ani de 'si"otera'ie sau 'rin înţele'ciunea s'iritual ce 2a aduce înţelegerea necesar , acce'tarea şi credinţa într>o singur %iinţ ade2 rat şi în @ceea ce esteA şi ast%el @reacţia la stresA nu 2a a' rea niciodat & +nţele'ciunea s'iritual Dce 2a %i de(b tut )ai t*r(iuE 're2ine @reacţia la stresA în orice condiţii& -dat ce boala e,ist , 2indecarea 'oate 2eni 'rin lucrul cu Energia Uni2ersal Dsau 'ur şi si)'lu lucr*nd cu energiaE, care 2a înde' rta tensiunile asociate @reacţiilor la stresA şi dis%uncţiile si)'to)atice cau(ate de o ast%el de tensiune& Lucrul cu Energia Uni2ersal 'oate şi 2a reali(a aceasta, 'entru c are 'uterea s creasc 2ibraţiile siste)ului a%ectat, 'rintr>un a'ort su'li)entar de energie 2ital & Aceasta nu se 'oate înt*)'la de la sine, 'entru c în ti)'ul @reacţiei la stresA, Energia Uni2ersal este adus s'ontan de c tre indi2id, din c*)'ul încon?ur tor, subtil H #*)'ul de Energie Uni2ersal H îns este insu%icient 'entru a înlocui energia 2ital consu)at de @reacţia la stresA& #*)'ul de Energie Uni2ersal , subtil, %urni(ea( energia ce curge în )od egal în toate direcţiile în s'aţiu şi de care bene%icia( şi indi2idul Dc*)'ulE, în condiţii nor)ale& Aceast energie Denergia 2ital E este într>o cantitate su%icient 'entru %uncţionarea s n toas a organis)ului, at*t ti)' c*t @reacţia la stresA, e'ui(ant , nu s>a )ani%estat înc & Dac @reacţia la stresA se )ani%est , este necesar o cantitate su'li)entar de energie 2ital

din c*)'ul încon?ur tor, 'entru a contracara ast%el energia 'ierdut & Aceste ni2ele su'erioare ale Energiei Uni2ersale 'ot %i recu'erate nu)ai din #*)'ul de Energie Uni2ersal , 'rin intenţii conştiente Dinter2enţiiE din 'artea indi2idului sau )ai bine ale tera'eutului, care 2a canali(a D%ocali(aE Energia Uni2ersal s're (ona a%ectat H în acest ca(, (ona bolna2 şi tensionat a 'acientului& Intenţia sau inter2enţia conştient este un instru)ent 'uternic, 'entru c el i)'lic o 'rioritate şi 2a 'er)ite ca Energia Uni2ersal , ce curge liber, s se re2erse 'redo)inant asu'ra indi2idului, cu o densitate s'orit & Aceasta este o ur)are a legii ce stabileşte c energia )erge acolo unde )erge atenţia& $rin ur)are, energia 2ital a organelor a%ectate se întoarce la nor)al 'rin creşterea 2ibraţiilor asociate, care la r*ndul lor 2or înl tura tensiunea şi @reacţia la stresA& D-bser2 ) aici, c o ba( s'iritual 2a %i de un )are a?utor 'entru a eli)ina e)oţiilor negati2e 'relungite, ce 'ot conduce )ai t*r(iu la @reacţia la stresAE& !e"nica Energiei Uni2ersale, 'redat de Mcoala S'iritual 9u)an Coga sau alte te"nici 'redate de alte şcoli ce lucrea( cu energie, 'recu) tera'ia c"a0relor D2indecarea 'rin atingerea cu )*inileE, Bi Buong, #"i>Ci Darta res'iraţieiE H 'ot %i utili(ate 'entru direcţionarea Energiei Uni2ersale s're cel în su%erinţ & Detaliile re%eritoare la accesarea şi direcţionarea Energiei Uni2ersale, î)'reun cu conce'tele de c"a0re, 2or %i e,'licate în 'ro%un(i)e 'e 'arcursul te,tului& Un instru)ent 1-AR!E i)'ortant 'entru a restabili organis)ul du' stres sau du' alte boli, este res'iraţia ad*nc denu)it şi res'iraţia abdo)inal & Aceasta const în u)'lerea, în ti)'ul ins'iraţiei, a celor )ai ?oase ' rţi ale 'l )*nilor, co)'let şi în întregi)e, 'e l*ng ' rţile su'erioare& #*nd res'iraţia abdo)inal este % cut conştiincios, 'entru a înlocui re%le,ul condiţionat şi %oarte li)itat al res'iraţiei su'er%iciale şi este utili(at în 2iaţa de (i cu (i, re(ultatele 2or %i cu ade2 rat )iraculoase& Res'iraţia abdo)inal este cu ade2 rat 2indec toare şi 'oate însoţi lucrul cu energia& Ea trebuie s de2in un regi) standard (ilnic, un )od de 2iaţ & Res'iraţia abdo)inal 'ro%und 'er)ite cor'ului s stea de'arte de tensiune şi de stres, 'entru c declanşea( )işcarea şi 2ibraţia în cor', în locul i)obilit ţii şi a tensiunii e,istente, creşte a%lu,ul de o,igen, contribuind la un a'ort )ai )are de energie 2ital , a?ut indi2idul s >şi î)bun t ţeasc conştient res'iraţia, ca un %ru)os e,e)'lu al leg turii inti)e dintre c*)'ul s u indi2idual şi cel subtil& $ersoana îşi d sea)a c 'rin %iecare res'iraţie 'ri)eşte nu nu)ai o,igen, ci este legat la o 'arte din Uni2ersul în 'er)anent sc"i)bare, aceast conştienti(are H Unitatea şi Integralitatea H creşte cantitatea de Energie Uni2ersal rec ' tat din c*)'ul încon?ur tor, conduc*nd la acu)ularea energiei 2itale în cor' D@$ranaA sau @#"iAE& Acesta este un )od natural şi intens de canali(are D%ocali(areE a Energiei Uni2ersale, % r a?utorul unui tera'eut sau 2indec tor& !oate acestea şi i)'licaţiile lor, 2or %i de(b tute în detaliu, )ai t*r(iu& S%atul obişnuit @res'ir ad*nc ca s %aci %aţ agresiuniiA este %oarte ade2 rat, dar insu%icient, 'entru c el trebuie ur)at )ereu, c ci o nou stare 'oate %i c ' tat nu)ai 'rin 'ractic , res'iraţia abdo)inal de2enind subconştient şi 'er)anent &

1+. &unt sta/iliţi ,n mod ştiinţific care sunt factorii %reacţiei la stres'" ce

determină cele mai multe /oli
Comentariu ştiinţific ;EAU?C=CE
0. !ercetările medicale de la !ornell #niversitI Medical !ollege numesc 8reac ie la stres9 ca fiind problema medicală şi socială cea mai %ngri+orătoare, astăzi %n /#A. !u siguran ă, aceasta se referă la fel de bine şi la alte ări. F. $ntre 2C)1CJ din boli sunt datorate stresului, dar unii cercetători consideră că toate bolile sunt cauzate de stres. D. 8?eac ia la stres9 este %n legătură cu şase cauze provocatoare de moarte7 bolile de inimă, cancerul, bolile de plăm"ni, accidentele, ciroza ficatului, sinuciderea. 3. #rmătoarele simptome sau afec iuni sunt cunoscute ca fiind legate de 8reac ia la stres97 (. /istemul nervos central Anxietatea ;epresia @boseala ;urerile de cap ((. /istemul cardiovascular -unc ionarea deficitară a inimii (poate cauza anghina) !ontractarea vaselor de s"nge periferice. Eipertensiunea (((. /istemul digestiv /tomacul deran+at, chiar şi ulcerele ;iareea 6astritele #lcerele peptice /indromul Ho5el (probleme intestinale) ?ănile dureroase %n gură (A. /istemul respirator Astmul A. /istemul muscular)osos. &ensiunile %n muşchii scheletici şi %n articula ii >redispozi ia la artriteG boli degenerative A(. /istemul imunitar /lăbirea sistemului imunitar ?ăcelile comune Holile virale Holile autoimunitare Alergiile Malignizarea celulelor : cancer A((. /istemul endocrin ;ezechilibrele menstruale ;ezechilibrele tiroidei (subactivare, supraactivare, tiroidite)

Eiperfunc ionarea suprarenalei A(((. /istemul reproducător (nfertilitatea Menstrua iile neregulate /imptomele de tensiune premenstruale E+acularea precoce (mpoten a ('. >ielea Eczemele, psoriazisul, urticariile '. Holile generale ;iabetul ;egenera ia esuturilor Accelerarea procesului de %mbătr"nire K. Mai mult de 0CC milioane de americani suferă de boli legate de stres. L. $ntre MK)1CJ din toate consulta iile medicale sunt datorate stresului şi anxietă ii. M. $n /#A, peste KCJ din decese sunt %n fiecare an rezultat al bolilor asociate 8reac iei la stres9. 2. #n sonda+ raportează că mai mult de FKJ din for a de muncă a /#A suferă din cauza excesului de stress şi anxietate. 0K J din popula ia /#A este bolnavă de anxietate şi un american din cinci suferă de insomnie datorată stresului. 1. 8?eac ie la stres9, c"nd este severă, se transformă %n arteroscleroză (%ngroşarea arterelor), atacuri de inimă, como ie cerebrală şi suicid. 0C. >entru că 8reac ia la stres9 consumă energia, hormonii, enzimele (şi alte substan e chimice) şi se neurotransmite %n corp, aşa cum este arătat prin studii, se poate manifesta %n următoarele simptome7 digestie slabă, probleme respiratorii, disfunc ii sexuale, disfunc ii ale sistemului imunitar şi probleme ale sistemului nervos central, precum ticuri, contrac ii musculare, nervozitate (teamă, anxietate) şi incapacitatea de a dormi bine. 00. $n concordan ă cu studiul publicat de Nall /treet 4ournal, printre miile de supraveghetori din 3L de companii, mai mult de MCJ au probleme din cauza stresului. Aceste persoane cheltuie mai mult de trei ori dec"t al ii, pentru rezolvarea problemelor lor de sănătate. /tatisticile arată că 8reac ia la stres9 este semnificativă %n crearea problemelor de sănătate. 0F. Mul i medici sunt foarte conştien i de legătura directă dintre stres şi boală. ?eferitor la natura bolii : de la cea mai simplă răceală p"nă la cancer : pacien ii sunt sfătui i să se odihnească, să se relaxeze şi să adopte o via ă planificată, care să le reducă stresul. 0D. !ercetătorii de la Mount /inai /chool of Medicine din *e5 OorB au descoperit că persoanele văduve, %n primele F luni după decesul so ilor, au limfocitele reduse %n mod semnificativ. >ersoanele văduve cu v"rsta peste KK ani, au o rată a mortalită ii mai mare cu 3CJ %n primele L luni după decesul so ilor, dec"t persoanele căsătorite, din aceeaşi grupă de v"rstă. 03. #n număr din ce %n ce mai mare de cercetători consideră stresul ca un factor al !A*!E?#<#(. /tudiile desfăşurate %ntr)un număr de institute indică că nivelul de activitate al celulelor ce identifică şi distrug cancerul, este mai redus la persoanele care suportă nivele ridicate ale stresului, dec"t la persoanele care suportă un stres mai redus. *ivelul mai redus al activită ii,

face ca celulele canceroase să se multiplice mai uşor. Atitudinea pacien ilor bolnavi de cancer este un factor important %n procesul de restabilire, acei ce cred cu adevărat că se vor vindeca şi care suportă mai pu in stres %n ceea ce priveşte situa ia lor, au o şansă mult mai mare de vindecare, dec"t cei cu atitudine mai pu in pozitivă şi cu un nivel ridicat de stres. 0K. $n ultimii ani, cercetătorii au demonstrat că oamenii şi unele animale pot exercita un control voluntar asupra sistemului nervos vegetativ, (%n ciuda celor ce se credeau %n mod normal). Experimentele conduse de către dr. *eil E. Miller %n 01L1, au arătat că tehnicile de 8biofeedbacB9 au succes %n reglarea circula iei sanguine. /avan ii, folosind echipamente sensibile %n laborator, au arătat că practican ii de Ioga şi)au dezvoltat capacitatea de a)şi controla consumul de oxigen, presiunea s"ngelui şi temperatura corpului. #n studiu din 01L2, efectuat la Earvard Medical /chool a descoperit că oamenii care meditează regulat, sunt capabili să)şi reducă consumul de oxigen cu FCJ, să scadă con inutul %n acid lactic al s"ngelui (asociat cu neliniştea) şi să inducă un nivel ridicat al activită ii mentale legat de linişte şi stare de bine (unde alfa). Alte studii desfăşurate de membrii aceleiaşi echipe de cercetare, %n 0120, au arătat capacitatea călugărilor tibetani %n a)şi creşte temperatura unor păr i a corpului (degetele de la m"ini, de la picioare, pielea) cu p"nă la 2 P!, %n timpul medita iei. &oate aceste studii confirmă faptul că starea de stres indusă intern poate fi contracarată, deci noi avem controlul total asupra condi iilor fundamentale ale corpului, at"t timp c"t ştim cum să le stăp"nim. Acesta este subiectul a ceea ce urmează.

1-. Ce este tratamentul cu Energie Universală şi cum vindecă el /olile
#*)'ul de Energie Uni2ersal este r s'*ndit în întregul Uni2ers şi încon?oar cor'ul o)enesc, interacţionea( cu cor'ul, care este şi el un c*)' oscilant H c*)'ul indi2idual& !otul este un singur )are c*)' şi toate sunt interconectate& Interacţiunea dintre #*)'ul de Energie Uni2ersal şi c*)'ul indi2idual D'ersoanaE re(ult într>un sc"i)b de energie între cele dou c*)'uri H energia %iind trans%erat de la #*)'ul de Energie Uni2ersal la 'ersoan , aceasta din cau( c cel dint*i are oscilaţii )ai înalte şi o energie )ai înalt , în ti)' ce c*)'ul 'ersoanei are oscilaţii şi energii )ai ?oase& #*nd oscilaţiile înalte ale #*)'ului de Energie Uni2ersal interacţionea( cu oscilaţiile ?oase ale c*)'ului 'ersoanei, el a?ut la creşterea oscilaţiilor 'ersoanei H ceea ce este ec"i2alent cu un trans%er de energie& Acest trans%er de energie este utili(at ca o 'arte %unda)ental a energiei 2itale necesar 'entru 2iaţa şi s n tatea 'ersoanei& +n condiţii nor)ale Dc*nd "rana şi aerul 'ri)ite de cor' sunt acce'tabileE Energia Uni2ersal , care în )od natural şi s'ontan 'ro2ine din #*)'ul de Energie Uni2ersal , )enţine cor'ul s n tos& Atunci c*nd cor'ul este su'us stresului, tensiunea intern 'oate reduce energia 2ital a anu)itor siste)e ale sale, la un ni2el in%erior 'ragului critic şi boala 'oate a%ecta aceste siste)e, în ciuda trans%erului neîntreru't de Energie Uni2ersal ce str bate

cor'ul& De obser2at este %a'tul c acest %lu, de energie este 're(ent % r nici un %el de inter2enţie conştient & +n ca(ul în care tensiunea nu 'oate %i înde' rtat 'rin di2erse )etode tradiţionale Dceea ce se înt*)'l în )od u(ualE, o cale e%icient de a înde' rta tensiunea este creşterea %lu,ului de energie din #*)'ul de Energie Uni2ersal , c tre cor', 'rin inter2enţie conştient & Nu)ai c*nd acest lucru este reali(at, energia 2ital a siste)ului cor'ului 'oate %i adus îna'oi la ni2elul dorit, 2ibraţiile cor'ului 2or creşte, re2enind la nor)al, ceea ce 2a contrabalansa tensiunea& Vibraţiile însea)n )obilitate în ti)' ce tensiunea însea)n i)obilitate şi )obilitatea 2a trata întotdeauna i)obilitatea, înde' rt*ndu>se tensiunea şi d*nd 'osibilitatea 'acientului s eli)ine stresul& Dac 'acientul ' strea( în sine e)oţiile negati2e, este %oarte 'osibil ca tensiunea s re2in & Este %oarte i)'ortant s sc ' ) de e)oţiile negati2e, ce sunt condiţionate de tensiune& Acest lucru este cel )ai bine reali(at dac a2e) o ba( s'iritual adec2at , ce ne 2a aduce 'acea şi acce'tarea şi o )ai )ic i)'licare e)oţional & Valul 'uternic al Energiei Uni2ersale, la %el de bine ca şi energia 2ital ce 2a %i dis'onibil 'entru înde' rtarea tensiunilor, 2a da un sur'lus de energie cor'ului, 'entru a î)bun t ţi i)unitatea, 'recu) şi re%acerea celulelor şi siste)ului şi ca ur)are boala Dsi)'to)e asociate cu tensiuneaE 2a dis'are& #"estiunea care r )*ne este cu) s creşte) %lu,ul de Energie Uni2ersal de la #*)'ul de Energie Uni2ersal c tre cor', la un ni2el )ai )are dec*t %lu,ul nor)al& +n acest 'unct, rolul conştiinţe H ca un )ecanis) %oarte i)'ortant H iese la i2eal & S de%ini) )ai înt*i conştiinţa& #onştiinţa indi2idual este %acultatea )inţii, 'rodus de c tre creier, ce 'er)ite 'erce'erea st rilor interioare Dg*nduri, senti)ente, sen(aţii etc&E şi a st rilor e,terioare Di)'ulsuri 'ro2enind din )ediu, aşa cu) sunt ele 'erce'ute de cele cinci si)ţuriE& #onştiinţa creea( intenţii, atenţie D%ocali(areE şi e%ecte a'arente& 1 r #onştiinţ , Uni2ersul este într>o stare @de nedi%erenţiereA, ce se a'lic de ase)enea şi energiei H Energia Uni2ersal H 'e care o conţine& Energia curge % r a a2ea o direcţie 're%erenţial şi are aceeaşi intensitate în toate direcţiile& !otuşi, #onştiinţa D)inteaE 'oate %ace ca aceast energie s curg într>o direcţie 'recis , )ai )ult dec*t în alte direcţii, ea reali(ea( aceasta în )od intenţionat, 'rin concentrarea atenţiei H energia )erge acolo unde )erge atenţia& #*nd aceasta se înt*)'l , Energia Uni2ersal 2a curge c tre locul indicat, cu o densitate a energiei )ai )are dec*t înainte, ceea ce însea)n 2ibraţii a)'li%icate, a'licate în locul dorit& $e scurt3 c*nd un 'acient sau un tera'eut se concentrea( în )od 2oit c tre 'unctul de contact dintre 'ersoana şi #*)'ul de Energie Uni2ersal , atunci se intensi%ic %lu,ul de Energie Uni2ersal dintre #*)'ul de Energie Uni2ersal şi acea 'arte a cor'ului, asu'ra c reia conştiinţa s>a %ocali(at înainte, 2a creşte energia 2ital a acelei ' rţi a cor'ului, înde' rt*ndu>se ast%el tensiunea şi boala asociat & !rans%erul de energie se reali(ea( cel )ai bine atunci c*nd 'ersoana care lucrea( Dtera'eutul sau 'ersoana în cau( E si)te sau 2i(uali(ea( i)agini ale %lu,ului intens de Energie Uni2ersal , c tre locul ce necesit energie& ast%el de concentrare asu'ra Energiei Uni2ersale creea( ni2ele ridicate ale %lu,ului de energie, în bene%iciul 'acientului, care nu ar %i %ost alt%el 'osibile înaintea inter2enţiei conştiente H e,ce't*nd 'racticile de autoconştienti(are Dcu) ar %i anu)ite te"nici de res'iraţieE& Intensitatea %lu,ului de energie

'oate %i asi)ilat )eta%oric cu o %urtun & +n condiţii )eteo nor)ale, curenţii de aer înt*lnesc ' )*ntul cu o 2ite( , o %orţ şi o intensitate redus , dar în anu)ite condiţii, cu) ar %i în ti)'ul unei %urtuni, o %ac a2*nd o 2ite( , o %orţ şi o intensitate uriaş & Una dintre cele )ai e%iciente c i de a direcţiona Energie Uni2ersal , 'rin %ocali(area g*ndului H este de a 2i(uali(a Dde a crea o i)agine )ental E #*)'ul de Energie Uni2ersal , nor)al in2i(ibil, intr*nd în cor' 'recu) ra(ele de lu)in & Este ca şi cu) cor'ul ar res'ira nu aer, ci #*)'ul de Energie Uni2ersal încon?ur tor şi ar %i reînc rcat şi "r nit cu energia acestuia& Ast%el trata)entul cu Energie Uni2ersal este o te"nic %oarte e%icient , care nu nu)ai c tratea( bolile, dar le şi 're2ine, înde' rt*nd sursa& El înde' rtea( tensiunea, cresc*nd energia 2ital şi 2ibraţiile ' rţilor a%ectate& !rata)entul este reali(at 'rin concentrarea conştient a tera'eutului Dcare %ie c atinge (ona a%ectat a 'acientului, %ie se concentrea( asu'ra ei de la distanţ E direcţionea( un ni2el %oarte intens al Energiei Uni2ersale s're 'artea bolna2 a cor'ului& -dat ce tensiunea este înde' rtat şi energia 2ital s>a reîntors la nor)al, boala asociat dis'are, aduc*nd ast%el s n tatea&

1.. Cum poate conştiinţa 5 un produs al minţii 5 să e6ercite controlul asupra C#mpului de Energie Universală
Aceasta este o întrebare bine2enit , c ci #*)'ul de Energie Uni2ersal a'are a %i în a%ara )inţii, cu alte cu2inte întrebarea este3 #u) 'oate )intea noastr in%luenţa %lu,ul de Energie Uni2ersal c tre cor'ul în ne2oie, ast%el ca energia s de2in )ai )are G R s'unsul este neaşte'tat& #"iar dac #*)'ul de Energie Uni2ersal 'are ca %iind se'arat de 'ersoan Dcare este un c*)' indi2idualE nu este c"iar aşa& +n 'ri)ul r*nd, noi şti) c orice lucru din Uni2ers este constituit dintr>un c*)' de Energie Uni2ersal & Indi2idul este doar o intensi%icare a 2ibraţiilor ?oase şi dense ale acestuia, ast%el c ceea ce nu)i) #*)' de Energie Uni2ersal este )ult )ai subtil, cu 2ibraţii )ai înalte& $rin ur)are, e,ist o stare de si)ilitudine& #*)'ul Uni2ersal subtil este r s'*ndit 'este tot, inclu(*nd şi c*)'ul indi2idual, %iind cu acesta într>o stare de între' trundere, dar aceste a%ir)aţii nu e,'lic de ce c*)'ul indi2idual 'oate %i ca'abil s in%luenţe(e c*)'ul subtil, în s'ecial dac ele se disting ca %iind dou entit ţi di%erite, cu 2ibraţii şi energii di%erite& #u) 'oate indi2idul s %orţe(e #*)'ul subtil Uni2ersal s curg )ai intens în anu)ite direcţii G R s'unsul este sur'rin( tor& Deşi #*)'ul de Energie Uni2ersal şi c*)'ul indi2idual 'ar distincte, nu nu)ai c ele interacţionea( în cele trei di)ensiuni ale s'aţiului nostru, dar în acelaşi ti)' ele sunt total conectate @dincolo de s'aţiuA, aceast conectare %iind îns în a%ara 'erce'ţiei noastre tridi)ensionale& #onştiinţa 'ersoanei 'oate in%luenţa orice 'arte din #*)'ul de Energie Uni2ersal , c"iar ' rţi %oarte înde' rtate& In%luenţa este într>un %el % cut de de'arte, %oarte ase) n toare cu %eno)enul tele'atic, unde dou )inţi distincte sunt conectate % r o inter2enţie %i(ic & 1orţa g*ndului canali(ea( direct Energia Uni2ersal s're 'acient, ea c l toreşte nu în s'aţiu Dsau localE de la tera'eut c tre #*)'ul de Energie Uni2ersal , ci în a%ara

s'aţiului Dnelocali(atE, datorit %a'tului c toate lucrurile sunt conectate între ele în a%ara s'aţiului şi se 'ot in%luenţa unul 'e altul, la orice distanţ &

Comentariu ştiinţific
-izicienii au acceptat %n trecut, că toate interac iunile %n #nivers sunt locale, cu alte cuvinte principiul cauză)efect (al cauzalită ii) lucrează astfel7 dacă un obiect A influen ează un obiect H, atunci această influen ă trebuie să fie transmisă %n şi prin spa iu, fie prin contact, fie prin semnal, deci dacă două obiecte nu sunt conectate prin ceva, ele nu se influen ează reciproc. Mai t"rziu, %n 01L3, Hell a dovedit că această teorie era falsă. El a descoperit că interac iunile %ntre două entită i pot fi de asemenea nelocalizate (%n afara spa iului), deci două entită i distincte şi separate (sau obiecte), pot să se influen eze una pe alta, iar mediul sau vehiculul ce transportă influen a nu trebuie să călătorească %n spa iu. 8*elocalizarea9 a fost considerată a fi cea mai importantă şi mai senza ională descoperire din istoria fizicii& Această teoremă spune7 două entită i %ndepărtate se pot influen a una pe alta %ntr)un aşa mod, %nc"t entitatea afectată culege efectul din interior, mai degrabă dec"t din mediul extern. ;eci, obiectul A trimite cauza : nu prin spa iu : ci mai cur"nd prin interiorul ei (metaforic vorbind) şi obiectul H primeşte efectul datorat acelei cauze, din interiorul ei, mai cur"nd dec"t din exterior. Aceasta a lăsat perplecşi fizicienii şi continuă să)( nedumerească pe unii, p"nă %n zilele noastre. &eorema implică următorul fapt7 chiar dacă entită ile A şi H par distincte şi separate, %n percep ia noastră tridimensională, de fapt dincolo de spa iu ele sunt conectate şi %ntr)o dimensiune %naltă ele sunt #*#< Q( A!E<AQ( lucru. &otalitatea şi #nicitatea permit unei entită i să culeagă influen ele alteia asupra ei, mai degrabă intern dec"t extern. Aom vedea mai departe că această teoremă se aplică de asemenea la individ şi la !"mpul de Energie #niversală (am"ndouă c"mpurile fiind 8/uperstring)uri9 cu diverse vibra ii). Am"ndouă c"mpurile (at"t regiunile de vibra ii %nalte, c"t şi +oase, ale !"mpului de Energie #niversală : cu toate că par a fi separate : ele sunt conectate (nelocalizat). !hiar şi o persoană şi o parte foarte %ndepărtată a !"mpului de Energie #niversală sunt conectate, căci ele sunt %n afara spa iului. >e deasupra, ele sunt am"ndouă 8unul şi acelaşi9 %ntr)o %naltă dimensiune Eiperspa iu : care este /ursa a tot, inclusiv spa iul nostru tridimensional, !"mpul (at"t #niversal c"t şi individual) şi timpul. #onştiinţa accesea( întotdeauna Energia Uni2ersal nelocali(at Dîn a%ara s'aţiuluiE, c"iar dac ea 'oate tri)ite energie local Dîn s'aţiuE, c tre organul a%ectat, 'rin c"a0re, aşa cu) 2o) 2edea )ai t*r(iu&

10. Ce este terapia prin atingere )cu m#inile* şi ce este vindecarea la distanţă
!rata)entul cu Energie Uni2ersal 'oate %i % cut în 'rinci'al în dou )oduri3 cu )*inile DlocalE sau de la distanţ & !rata)entul local are loc c*nd tera'eutul 'une 'al)a sau 2*r%ul degetelor sale, 'e (ona a%ectat a 'acientului sau dac (ona a%ectat nu este 'e su'ra%aţa cor'ului, el 'une )*na 'e c"a0ra asociat Dc"a0rele 2or %i 're(entate )ai t*r(iuE& $un*nd )*na 'e (ona

a%ectat , tera'eutul îşi concentrea( at*t g*ndul c*t şi atenţia şi stabileşte direcţia %lu,ului de Energie Uni2ersal & $rin %ocali(area conştient , el direcţionea( Energie Uni2ersal din #*)'ul încon?ur tor de Energie Uni2ersal , c tre (ona bolna2 & Aceast %ocali(are este înt rit 'rin 'lasarea )*inilor şi creşte densitatea energiei, 'e care (ona bolna2 o 'ri)eşte la 'unctul de contact& Aici obser2 ) c du' un anu)it ti)' de trata)ent, )*inile tera'eutului se înc l(esc sau 2ibrea( , dar acesta nu însea)n c energia este trans%erat de la )*na tera'eutului la 'acient& M*na este doar un indicator, conştiinţa declanşea( trans%erul de energie intens şi energia 2ine direct din #*)'ul de Energie Uni2ersal & Moti2ul 'entru care )*na 'ri)eşte ast%el de sen(aţii este acela c )*na este e,'us şi ea %lu,ului de Energie Uni2ersal şi 'rin ur)are, 2ibraţiile sale cresc în )od natural& +n ti)'ul trata)entului de la distanţ , at*t tera'eutul c*t şi 'acientul 'ot %i de'arte unul %aţ de cel lalt, c"iar la )are distanţ & +n acest ca( nu )ai este utili(at )*na, rolul ei %iind 'reluat de atenţia %ocali(at a tera'eutului, care si)te sau 2i(uali(ea( 'acientul şi (ona a%ectat Dsau c"a0raE şi direcţionea( Energie Uni2ersal s're (ona bolna2 & El 'oate %ace asta de la distanţ 'entru c 'oate accesa Energia Uni2ersal nelocali(at, 'entru c aşa cu) a) ar tat )ai înainte, distanţa în s'aţiu este irele2ant & #*)'ul de Energie Uni2ersal este într>o continu )işcare şi curgere, deci Energia Uni2ersal curge % r întreru'ere în toate direcţiile şi tot ti)'ul& #*nd s'une) c tera'eutul accesea( Energia Uni2ersal , însea)n c conştiinţa sa %ace ca energia s curg 're%erenţial într>o direcţie Ddirecţia c tre (ona bolna2 E& Sona bolna2 Dcare are un ni2el sc (ut de energieE 'oate bene%icia de aceasta, ca energie 2ital & Acest lucru 'oate %i ase) nat cu %or)area unui canal arti%icial în a'ro'ierea oceanului, care 2a %ace ca a'a sa s curg 'redo)inant într>o direcţie& !era'eutul direcţionea( %lu,ul de energie nelocali(at, 'entru c in%luenţa tera'eutului asu'ra energiei este % r contact %i(ic, de la distanţ , în s'aţiu& - ast%el de in%luenţ este 'osibil , 'entru c tera'eutul, 'acientul şi #*)'ul de Energie Uni2ersal sunt conectaţi în a%ara s'aţiului, unde realitatea tridi)ensional este irle2ant şi nu>şi 'oate i)'une restricţiile& Ast%el 8în a%ara s'aţiuluiA H c"iar dac nu 'oate %i obser2at cu si)ţurile sau cu )intea noastr H este cu toate acestea acolo, ba(*ndu>se 'e teorii şi e,'eri)ente ale 1i(icii #uantice, la %el de bine ca şi 'e %eno)enul 9i'ers'aţiului cu 8Su'erstring> uriA& Detaliile se 2or discuta )ai t*r(iu&

11. Este terapeutul un canal pentru Energia Universală sau un ve7icul
A) 2 (ut c tera'eutul 'oate tri)ite 'acientului energie, concentr*ndu>se asu'ra unui 'unct 'articular şi aceast te"nic de2ine e%icient nu)ai atunci c*nd atenţia tera'eutului este ec"ilibrat cu un cal) des 2*rşit& !era'eutul trebuie s >şi dea sea)a c nu el este cel ce 'roduce aceast energie Dnu este el creatorulE, ea 2ine din #*)'ul de Energie Uni2ersal , el %iind nu)ai un 2e"icul& Din aceast cau( el nu trebuie s se i)'lice în ceea ce 'ri2eşte re(ultatul tera'iei H cu alte cu2inte, dac o)ului îi este destinat, 2a %i 2indecat, alt%el nu& Dac tera'eutul nu este într>o stare de cal), %iind neliniştit din cau(a dorinţei sale de a 2indeca 'acientul Dcare este

deter)inat de tea) E, )intea sa 2a %i ţinut de'arte de )o)entul 're(ent H c ci )intea se 2a concentra )ai )ult asu'ra re(ultatului tera'iei H care este ce2a legat de 2iitor H şi el 'ierde din 'utere şi e%icienţ & +ncrederea în Uni2ers şi în )unca sa, îi 2or aduce o stare de 'ace şi de linişte, iar atenţia sa 2a lucra în )od o'ti)& #u c*t tera'eutul se g*ndeşte )ai )ult la re(ultatele tera'iei, cu at*t se i)'lic )ai )ult a%ecti2, consider*ndu>se r s'un( tor de re(ultat şi doreşte s intre în rolul de 8creatorA& +ntr>un ast%el de ca(, tera'eutul d o atenţie deosebit 'uterii 2oinţei, 'entru a obţine un re(ultat i)ediat al trata)entului şi 'une ast%el ego>ul în acţiune, deşi ego>ul nu 'oate a?uta niciodat & Este un 'unct 2ital ca tera'eutul s înţeleag aceasta3 tera'euţii nu sunt creatori, ei nu reali(ea( trata)entul, ci sunt nu)ai coordonatori D'recu) un 'oliţist de circulaţie, ce direcţionea( şi coordonea( %lu,ul tra%icului H auto)obilele nu sunt conduse de c tre el, ci doar diri?ateE& #*nd tera'eutul înţelege c el nu este @creatorulA, atunci 'oate l sa deo'arte tot ce 'ri2eşte consecinţele tera'iei& #*)'ul de Energie Uni2ersal este cel care reali(ea( 2indecarea, %urni(ea( energia şi are gri? ca re(ultatul s %ie cel care trebuie, con%or) destinului& !era'eutul nu este nici ) car 8un canalA, din cau( c un canal însea)n un )ediu 'rin care curge energia& Energia Uni2ersal nu trebuie s treac 'rin cor'ul tera'eutului 'entru a înt*lni 'acientul, ea 'ur şi si)'lu 2ine din #*)'ul de Energie Uni2ersal H %iind coordonat şi diri?at de c tre tera'eut& Dac tera'eutul îşi asu) şi 'retinde c este un canal, atunci 'ro'ria sa energie 2ital 2a %i redus sau s r cit , din cau( c conştiinţa sa Dîntreţinut de 'ro'ria sa credinţ E 2a trans%era energie 2ital de la cor'ul s u la cor'ul 'acientului, e'ui(*ndu>l& Aşa cu) a) s'us )ai de2re)e, energia )erge unde )erge atenţia, dar noi trebuie s ad ug ) c energia 2a 2eni de unde )intea g*ndeşte c trebuie s 2in & Dac )intea g*ndeşte c energia 'ro2ine de la 'ersoana tera'eutului, aceasta c"iar se 2a înt*)'la& +n conclu(ie, )intea este coordonatorul energiei şi deter)in direcţia curgerii sale, 'recu) sursa sau destinaţia& +n condiţii nor)ale, sursa trebuie s %ie #*)'ul de Energie Uni2ersal subtil, iar destinaţia, (ona bolna2 a 'acientului&

22. Ce sunt c7a8rele Care este rolul lor ,n tratamentul cu Energie Universală
#"a0rele sunt 'uncte în cor', unde Energia uni2ersal este trans%erat de #*)'ul Uni2ersal încon?ur tor, subtil, c tre c*)'ul indi2idual, )ult )ai dens, care este 'ersoana& Deci, c"a0rele sunt 'uncte de contact între #*)'ul de Energie Uni2ersal şi indi2id, 'rin care Energia Uni2ersal este trans%erat şi a'oi distribuit organelor asociate din cor'& $rin de%iniţie, orice 'unct de 'e cor' şi din interiorul cor'ului este o c"a0r , deoarece %iecare 'unct din cor' Do c"a0r E rece'ţionea( în )od s'ontan Energia Uni2ersal , direct de la #*)'ul de Energie Uni2ersal subtil& -rice 'unct din cor' 'oate s rece'ţione(e ni2ele intense de Energie Uni2ersal , 'ro2enind de la acelaşi c*)', 'rin inter2enţie conştient H cu) ar %i în trata)entul cu Energie Uni2ersal , deci e,ist un nu) r in%init de c"a0re& #"a0rele 'ot %i considerate @trans%or)atoare de

energieA, 'entru c ele trans%or) Energia Uni2ersal rece'ţionat în energie 2ital , ce este utili(at 'entru %uncţiile 2itale ale cor'ului şi 'entru )enţinerea s n t ţii& Din in%initatea de c"a0re, şa'te sunt @c"a0re )a?oreA, acestea %iind aliniate şi 'aralele cu coloana 2ertebral H 'e o linie 2ertical ascendent , de la ba(a coloanei 2ertebrale '*n la ca'T ele sunt locali(ate 'e 'iele, 'e 'artea din s'ate a cor'ului, )ai 'uţin #U şi #6& Locali(area e,act a c"a0relor )a?ore este ur) toarea3 #8 H Dc"a0ra R d ciniiE H ba(a coloanei 2ertebrale H 'erineu #; H Dc"a0ra Sacral E H între buric şi #8, dar 'e 'artea din s'ate a cor'uluiT #< H Dc"a0ra $le,ului SolarE H în s'atele buriculuiT #V H Dc"a0ra Ini)iiE H în centrul 'ie'tului, dar 'e 'artea din s'ateT #5 H Dc"a0ra G*tuluiE H la ba(a g*tuluiT #U H Dc"a0ra celui de Al !reilea -c"iE H în )i?locul %runţii, deasu'ra s'r*ncenelorT #6 H Dc"a0ra #oroaneiE H în 2*r%ul ca'ului& !oate aceste şa'te c"a0re sunt 'o(iţionate în 'uncte %oarte i)'ortante, deoarece ele sunt în i)ediata a'ro'iere a organelor )a?ore, )uşc"ilor, glandelor sau 'le,urilor ner2oase Dreţele ner2oaseE& 1iecare c"a0r )a?or este %oarte a'roa'e de o regiune s'eci%ic din ) du2a s'in rii, unde ) du2a s'in rii se conectea( 'rin 'le,urile ner2oase asociate, la organele interne 2itale şi )uşc"i& 1iecare c"a0r )a?or este şi %oarte a'roa'e de glandele, 2itale Dsiste)ul endocrinE& $entru a înţelege rolul i)'ortant al acestor c"a0re, trebuie s înţelege) 'entru înce'ut, anato)ia şi reacţiile %i(iologice 'rin care tensiunile din cor' se )ani%est în ti)'ul @reacţiei la stresA&

Comentariu ştiinţific
/istemul nostru nervos con ine două sec iuni primare7 sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic. /istemul nervos central este alcătuit din creier şi măduva spinării %n timp ce sistemul nervos periferic este constituit din nervi care pleacă de la măduva spinării către diferitele regiuni ale corpului, cum ar fi organe, glande, muşchi, piele etc. /istemul nervos periferic este constituit tot din două păr i7 sistemul somatic, care asigură controlul voluntar al muşchilor scheletului, %n principal pentru a realiza mişcarea corpului şi sistemul vegetativ, care asigură ac iunile involuntare (cum ar fi controlul inimii, stomacului etc.) şi controlul involuntar al organelor musculare, cum ar fi muşchiul cardiac. /istemul vegetativ este divizat i el %n două păr i 7 simpatic şi parasimpatic. /istemul simpatic pregăteşte organismul pentru 8luptă sau fugi9 (excita ie şi activare), %n timp ce sistemul parasimpatic relaxează corpul după o urgen ă şi pentru somn (inhibi ie şi odihnă). !"nd o persoană se află %n fa a unei perturba ii externe, imediat ce perturba ia este sesizată de creier, acesta trimite impulsuri prin sistemul nervos central la sistemul nervos periferic, %n special la partea simpatică a sistemului vegetativ. $n acelaşi timp, glanda pituitară din creier eliberează A!&E, care determină producerea de adrenalină şi cortizon, de către glandele suprarenale. Acestea, %mpreună cu sistemul nervos simpatic, determină

creşterea pulsului şi presiunii s"ngelui. ;eoarece sistemul nervos simpatic este conectat cu fibrele musculare, are loc contrac ia involuntară a muşchilor (muşchii organelor) prin trimiterea de impulsuri electrice. Musculatura netedă este cea care alcătuieşte muşchii ce ac ionează @?6A*E<E (*&E?*E : cum ar fi plăm"nii (respira ia), inima (circula ia), stomacul, intestinele (digestia) etc. $n acelaşi timp, sistemul voluntar tensionează anumi i muşchi (M#Q!E(( /!EE<E&#<#(, ai membrelor, abdominali, ai pieptului etc.), pentru un tonus muscular ridicat. !a rezultat al acestor activită i, %n timpul răspunsului 8luptă sau fugi9 corpul este %ntr)o stare de excita ie : cu s"ngele circul"nd mai rapid, alimentat cu mai multă energie şi intră %n alertă, iar muşchii se tensionează (at"t intern c"t şi extern). !"nd individul nu poate ac iona asupra perturba iei %n mod eficient el se blochează %n 8luptă sau fugi9, produc"ndu)se astfel 8reac ia la stres9. Adrenalina : mai pu in : dar mai ales cortizonul, continuă să fie produse de către glandele suprarenale. At"t glanda pituitară, (producătoare de A!&E), c"t şi glandele suprarenale, se epuizează %n timp. /istemul nervos vegetativ simpatic răm"ne activ, men in"nd muşchii organelor interne %ncorda i. $ntregul sistemul endocrin din corp este implicat (datorită altor hormoni produşi de creier) %n sărăcirea secre iei hormonale şi sistemul imunitar este slăbit. !u c"t mai lung sau mai acut este răspunsul la stres, cu at"t mai serioase sunt consecin ele7 reducerea imunită ii, un sistem simpatic supraactivat, un sistem endocrin superactiv, mai multă tensiune %n muşchii organelor interne şi chiar mai multă %ncordare %n unii muşchi externi. &ensiunea din muşchii organelor men ine organele sub tensiune, care se traduce %n reducerea energiei vitale şi a vibra iilor, conduc"nd la %mbolnăvirea corpului. #*nd tera'eutul direcţionea( Energie Uni2ersal din #*)'ul de Energie Uni2ersal c tre o c"a0r , acea c"a0r de 'e cor' absoarbe energia şi o distribuie ca energie 2ital c tre3 8& regiunea a'ro'iat de ) du2a s'in rii şi de acolo s're ;& 'le,urile ner2oase DreţeauaE,care leag ) du2a s'in rii de organele interne& -bser2 ) c 'le,ul ner2os este siste)ul ner2os si)'atic 2egetati2 ce leag organele interne şi la %el de bine şi %ibrele lor )usculare, 'entru a le ordona %uncţionarea Ddar în ti)'ul @reacţiei la stresA tensionea( )uşc"ii acestoraE& <& +n )od su'li)entar, de la c"a0r , energia a?unge la organul intern bolna2 V& şi la )uşc"ii s i 2oluntari 5& şi la glandele asociate, ce se a%l în direcţia de curgere a Energiei Uni2ersale& +ndat ce c"a0ra 'ri)eşte energie, siste)ul ner2os si)'atic asociat, organele interne asociate, )uşc"ii lor, 'recu) şi glandele a'ro'iate, 'ri)esc Energie Uni2ersal sub %or) de energie 2ital & Energia 2ital 'e care siste)ul ner2os si)'atic o 'ri)eşte, conduce la reîntoarcerea acti2it ţii la ni2elul nor)al& Aceasta, î)'reun cu siste)ul 'arasi)'atic, 'er)ite )uşc"ilor organelor interne s %ie eliberaţi de !ENSIUNEA res'ecti2 & +n )od su'li)entar, Energia Uni2ersal ce a?unge la )uşc"ii organelor, creşte energia lor 2ital şi 2ibraţiile, a?ut*nd la reducerea tensiunii 'roduse Dobser2 ) c 2ibraţiile aduc )obilitate H )işcare în orice alt obiect i)obil H în acest ca(, )uşc"iiE& #*nd tensiunea este eliberat , energia 2ital a organului

înce'e s se întoarc la nor)al, deci sursa celor )ai )ulte boli H tensiunea H este înde' rtat & Energia 2ital care a?unge la organele interne, a?ut s se re%ac ţesutul celulelor a%ectat de bolile si)'to)atice, )ai )ult ea )erge la glande, le re%ace şi aduce "or)onii la ni2elul nor)al& $*n c*nd tensiunea este eliberat şi ni2elul "or)onilor se întoarce la nor)al, cor'ul este înc într> o stare de e,citaţie, 'e care o ' r seşte, intr*nd în starea de rela,are& +nce'e s încete(e 'roducerea corti(onului, iar consecinţa acestui %a't este restabilirea i)unit ţii siste)ului& At*t glanda 'ituitar c*t şi glandele su'rarenale înce' s se re%ac , '*n c*nd 'roducţia de A#!9, adrenalin şi corti(on se o'reşte& +n s%*rşit, dac s>a indus 2oluntar o alt tensiune în )uşc"ii sc"eletici ai cor'ului, şi aceasta se eliberea( , deci cor'ul este s n tos şi 2indecat at*t ti)' c*t 'ersoana nu reacţionea( iar la stres, %a't ce 'oate conduce din nou la starea anterioar & La acest 'unct noi 'ute) descrie %iecare c"a0r şi 'le,urile sale ner2oase, organele şi glandele asociate& Chakra Plexul nervos Glanda Organul C1> c"a0ra R d ciniiT sacral, coccigianT gonadeT organe se,uale, intestine, testicule, o2are, 2e(ic urinar , şold, 'icioare C2>c"a0ra Sacral T 'le,ul sacralT gonadeT organe se,uale, intestine, 2e(ic urinar , rinic"i, ?osul s'atelui C >c"a0ra $le,ului solarT 'le,ul solarT su'rarenale, organe digesti2e, s'lin , sto)ac, 'ancreas, 2e(ic biliar , dia%rag) , )i?locul s'atelui C!"c"a0ra Ini)iiT 'le,ul ini)iiT ti)usT organe circulatorii şi res'iratorii, ini) , 'l )*ni, bron"ii, braţe, 'ie't, 'artea de sus a s'atelui C#>c"a0ra G*tului cer2ical tiroid T 'aratiroid T organe res'iratorii, g*t, nas, urec"i, 2ertebra a şa'tea cer2ical C$>c"a0ra -c"iului al !reileaT "i'otala)icT 'ituitar T creierul )i?lociu, oc"i, %aţ C%>c"a0ra #oroaneiT corte, cerebralT 'ineal T corte,, siste)ul ner2os central, restul cor'ului De e,e)'lu, dac este 2orba de o "i'ertensiune, 2a %i utili(at c"a0ra ini)ii, iar dac e,ist o dis%uncţie a sto)acului, 2a %i utili(at c"a0ra 'le,ului solar& S ilustr ) acu), 'rintr>un e,e)'lu, întreg conce'tul de c"a0re& Dac un 'acient are un ulcer la sto)ac, 'ri)a cau( a bolii este li'sa de energie din (ona sto)acului, datorit @reacţiei la stresA a 'acientului, care s>a re%lectat în siste)ul ner2os si)'atic, încord*nd )uşc"ii sto)acului şi reduc*ndu>le energia 2ital & Aceast boal se 2indec direcţion*nd Energie Uni2ersal s're #< H c"a0ra 'le,ului solar& $entru a %ace asta, tera'eutul 'une 2*r%ul degetelor sale sau 'al)a, 'e c"a0ra 'le,ului solar şi se concentrea( acolo, cu intenţia de a direcţiona %lu,ul de energie din #*)'ul de Energie Uni2ersal , s're #< D)*na 'oate %i 'us direct 'e 'artea din %aţ a cor'ului, 'e sto)ac, în loc de c"a0r E& Energia Uni2ersal care a?unge la #<, curge direct s're siste)ul ner2os si)'atic Dîn acest ca(, s're 'le,ul solarE şi îi reduce acti2itatea& Energia a?unge şi la )uşc"ii sto)acului, le creşte 2ibraţiile şi rela,area iar energia 2ital şi 2ibraţiile sto)acului înce' s creasc & Energia de la #< )erge la sto)ac şi la glandele su'rarenale, ast%el c sto)acul este a?utat s se 2indece, iar glandele su'rarenale s secrete

"or)oni& #*nd sursa ulcerului Dtensiunea în sto)acE este eliberat , boala se 2indec , iar energia su'li)entar direcţionat s're sto)ac a?ut la restabilirea sa ra'id , 'acientul % c*ndu>se bine& #onstat ) c 'entru orice boal este o idee bun s direcţion ) energie su'li)entar s're #< şi #U şi în )od su'li)entar s're c"a0ra asociat cu boala s'eci%ic , c ci orice boal , indi%erent de %or)a sa, de(2olt @reacţia la stresA la sursa sa şi a'oi e'ui(ea( glandele 'ituitar şi su'rarenale, din cau(a "i'eracti2it ţii A#!9, adrenalinei şi corti(onului& Energia direcţionat s're #< a?ut glandele su'rarenale s se re%ac , în ti)' ce energia direcţionat s're #U re%ace glanda 'ituitar & Uneori, glanda 'ituitar este descris ca %iind @glanda destinuluiA, din cau(a i)'ortanţei sale în de(2oltare& Ea e,ercit un control i)'ortant asu'ra siste)ului "or)onal H în s'ecial tiroida, glandele su'rarenale, şi se,uale Dcu %iecare boal , a'roa'e toate glandele sunt a%ectate datorit @reacţiei la stresA şi ele se re%ac natural odat cu desc rcarea tensiunii asociat cu (ona bolna2 T energia su'li)entar direcţionat %iec rei glande, o 2a a?uta s se re%ac ast%el )ult )ai re'edeE& Indi%erent de dis%uncţie, #V ar trebui s 'ri)easc Energie Uni2ersal , din cau(a leg turii sale cu ti)usul, care reglea( siste)ul i)unitar& Aşa cu) a) 2 (ut anterior, @reacţia la stresA sl beşte siste)ul i)unitar, cor'ul de2enind 2ulnerabil la boal , de aceea ti)usul are ne2oie de energie su'li)entar , 'entru a )enţine siste)ul i)unitar acti2 H aceast energie 2a a?uta cor'ul s se re%ac du' boal D-bser2aţie3 cele )ai )ulte boli autoi)unitare sunt asociate cu ti)usulE&

21. C#nd sunt folosite c7a8rele
1iecare 'unct din cor' este o c"a0r , aşa cu) a %ost de%init )ai înainte& #"a0rele sunt %olosite ori de c*te ori se utili(ea( !e"nica cu Energie Uni2ersal & !era'eutul 'oate diri?a de la distanţ Energia Uni2ersal , de la #*)'ul de Energie Uni2ersal încon?ur tor, c tre orice 'unct al cor'ului sau din interiorul acestuia Dc tre (ona bolna2 E, cu 'uterea g*ndului Dsau a conştiinţeiE& +n acest ca(, nu este ne2oie s %ie utili(ate cele şa'te c"a0re )a?ore, îns acest lucru necesit un ni2el a2ansat al concentr rii sau 2i(uali(area ori si)ţirea organului intern a%ectat al 'acientului, ceea ce nu este %oarte si)'lu 'entru un tera'eut înce' tor& D-bser2aţi c Energia Uni2ersal este întotdeauna accesat de la distanţ şi nelocali(at H în a%ara s'aţiului H indi%erent de ti'ul trata)entului, local sau de la distanţ &E $entru a creşte e%icienţa şi succesul 2indec rii, în ti)'ul trata)entului local sunt %olosite cel )ai adesea, cele şa'te c"a0re )a?ore& !era'eutul 'une )*inile sale 'e c"a0rele )a?ore, cores'un( toare 'roble)elor 'acientului şi direcţionea( Energie Uni2ersal , 'rin %ocali(are 2oit & Energia 'ri)it de c tre cor'ul bolna2, 'rin c"a0re, 2a reduce "i'eracti2itatea ner2ilor si)'atici ce ţin )uşc"ii organelor tensionaţi, cresc*nd 2ibraţiile Denergia 2ital E )uşc"ilor organelor interne, tensionaţi )ai înainte& #ele dou e%ecte a?ut la înde' rtarea tensiunii e,istente şi la reg sirea 2italit ţii şi s n t ţii, trat*ndu>se ast%el at*t cau(a c*t şi si)'to)ele& +n ti)'ul trata)entului local, dac este necesar, )*inile 'ot %i 'lasate şi 'e alte ' rţi ale cor'ului, ca un su'li)ent al c"a0relor, înt rind ast%el e%ectul trata)entului& Dac boala i)'lic )e)brele sau dureri în

)uşc"ii sc"eletului H cu) ar %i )uşc"ii s'atelui H atunci sursa bolii este %oarte 'robabil s %ie tensiunea din )uşc"ii striaţi, care au %ost contractaţi de c tre siste)ul ner2os so)atic D2oluntarE& +n acest ca( trata)entul 'oate %i reali(at 'rin c"a0rele )a?ore, la %el de bine ca şi local, asu'ra (onelor a%ectate& #ele şa'te c"a0re )a?ore 'ot %i utili(ate şi în ti)'ul trata)entului la distanţ , dac locul e,act al organului bolna2 nu 'oate %i 2i(uali(at sau si)ţit, 'entru a diri?a s're el %lu,ul de Energie Uni2ersal & +n acest ca(, tera'eutul 2i(uali(ea( sau si)te c"a0rele )a?ore, cores'un( toare bolii 'acientului şi direcţionea( Energie Uni2ersal , la distanţ , cu a?utorul atenţiei %ocali(ate& Deşi energia Uni2ersal este accesat nelocali(at Dîn a%ara s'aţiuluiE, de aceast dat ea este diri?at s curg în s'aţiu Dlocali(atE, de la c"a0r la ) du2a s'in rii şi de aici c tre siste)ul ner2os asociat )uşc"iului, organului sau glandei& Ast%el de2ine clar acu) de ce direcţionarea energiei c tre c"a0rele )a?ore este o cale )ai e%icient dec*t diri?area c tre regiunea res'ecti2 din interiorul cor'ului, 'entru c nu nu)ai organul şi )uşc"ii s i 'ri)esc energie 2ital , dar şi siste)ul ner2os si)'atic şi glandele asociate& +n conclu(ie, obser2 ) c %iecare 'unct din cor' %iind o c"a0r , 'ri)eşte Energie Uni2ersal de la #*)'ul de Energie Uni2ersal încon?ur tor, în )od direct, s'ontan şi continuu, % r a %i ne2oie de a?utorul unei inter2enţii conştiente sau % r a?utorul c"a0relor )a?ore& +n ti)'ul !rata)entului cu Energie Uni2ersal , ni2elul energiei 'ri)ite de cor' este )ult )ai )are şi )ai intens dec*t în )od natural& Acest lucru este necesar deoarece %lu,ul s'ontan de Energie Uni2ersal nu )ai este su%icient 'entru a )enţine energia 2ital a organelor la ni2elul cerut de %uncţionarea lor s n toas , 'entru c energia 2ital este %olosit în sco'ul reducerii tensiunilor&

22. De ce" ,n general" c7a8rele sunt ,nc7ise şi cum pot fi ele desc7ise
- c"a0r )a?or se s'une c este @înc"is A dac e,ist o tensiune su'li)entar , locali(at 'e traseul %i(iologic dintre c"a0r şi organul cores'un( tor bolna2& +n ti)'ul !rata)entului cu Energie Uni2ersal , aceasta este diri?at c tre c"a0re şi de aici este de aşte'tat ca energia s înt*lneasc organul bolna2, 'entru a înde' rta tensiunea asociat , din )uşc"ii acestuia& !otuşi, dac e,ist o tensiune su'li)entar în cor', locali(at între c"a0re şi organul asociat, atunci 'entru înce'ut trebuie s %ie eli)inat aceast tensiune, c ci alt%el energia 2ital nu 2a )ai înt*lni organul şi 2a %i consu)at de tensiunea inter)ediar , locali(at 'e acest traseu& Desc"iderea c"a0relor se re%er la înde' rtarea tensiunilor inter)ediare din cor', a%late între c"a0re şi organele şi glandele asociate& Aceasta este obţinut diri?*nd Energia Uni2ersal , la înce'ut c tre c"a0re, un anu)it ti)', înde' rt*ndu>se înt*i tensiunea inter)ediar , înainte ca orice alt energie s %ie diri?at c tre organul a%ectat şi ast%el se înde' rtea( tensiunea 'ri)ar & @Desc"iderea c"a0relorA este o cale 'reli)inar a trata)entului energetic, care ne asigur c traseul de la c"a0ra )a?or c tre organul bolna2 este liber de obstacole DtensiuniE, ast%el organul, )uşc"ii s i şi glandele 'ot e2entual bene%icia de toat energia 2ital 'ri)it de aceast

c"a0r & !otuşi, desc"iderea unei anu)ite c"a0re nu are ca singur sco' înde' rtarea unui obstacol a%lat între c"a0r şi organe, ea 2indec şi acea 'arte a cor'ului a%lat 'e traseul dintre c"a0r şi organ sau gland , înde' rt*nd din acel loc tensiunea& Se s'une des're o c"a0r c este @înc"is A H anterior trata)entului cu Energie Uni2ersal H 'entru c este de aşte'tat s e,iste di%erite ni2ele de tensiune în unele ' rţi ale cor'ului& Unii oa)eni îşi interiori(ea( e)oţiile, )ai ales în (ona sto)acului D'le,ul solarE şi acolo 2or e,ista tensiuni la ni2ele ridicate, dar nu însea)n c nu 'ot e,ista tensiuni şi în alte 'arţi&, 'recu) în alte organe şi ' rţi ale cor'ului, inclusi2 s'ate, coloan 2ertebral , 'ie't, organe se,uale etc& $rin ur)are, trata)entul cu Energie Uni2ersal 'oate %i la %el de bine %olosit c"iar şi c*nd nu e,ist a'arent nici o boal în cor', 'entru a elibera tensiunile acu)ulate, iar bolile nu 2or )ai a' rea& Aceasta este )edicina 're2enti2 &

2!. Odată ce c7a8rele sunt desc7ise" se pot ,nc7ide ele din nou
Eliberarea tensiunii de 'e traseul dintre organele cor'ului, ca un re(ultat al desc"iderii c"a0relor, nu garantea( niciodat c aceste locuri 2or %i întotdeauna libere de tensiune& Du' desc"iderea c"a0relor, dac 'ersoana continu s reacţione(e la 'erturbaţiile e,terioare, cu e)oţii negati2e 'relungite şi îşi ' strea( e)oţiile într>un ast%el de )od înc*t nu 'oate s le elibere(e, atunci condiţionarea dintre e)oţiile interne e,istente şi tensiunile asociate în cor' continu şi 2or crea şi )ai )ult tensiune, deci nu nu)ai c c"a0rele se 'ot înc"ide, dar şi organul 2indecat se 'oate î)boln 2i din nou& #a 'arte a )edicinii alternati2e, este necesar at*t %olosirea !e"nicii Energiei Uni2ersale, dar se i)'une şiPsau e,istenţa unei ba(e s'irituale, ce 2a 're2eni i)'licarea e)oţional a indi2idului, ast%el înc*t tensiunea se 2a 'roduce )ai rar sau deloc&

2$. 9oate o persoană să se vindece singură sau este ,ntotdeauna necesar un terapeut
Un tera'eut e,tern nu este nea' rat necesar, dar este %i de 're%erat& $acientul 'oate %i întotdeauna 'ro'riul s u 2indec tor, totuşi la un )o)ent
dat, dac 'acientului îi li'seşte 'uterea şi condiţia de a %ocali(a şi diri?a Energia Uni2ersal , atunci un tera'eut e,tern 'oate %ace aceast treab în ti)' ce 'acientul se rela,ea( & Dac 'acientul nu su%er de o oboseal e,tre) , el 'oate %olosi atunci singur trata)entul cu Energie Uni2ersal , atunci c*nd nu are la dis'o(iţie un tera'eut& #oncentrarea 'e direcţionarea Energiei Uni2ersale Dcu alte cu2inte, a %i un tera'eutE 'entru altcine2a, conduce la 'ierderea unei anu)ite energii 2itale a tera'eutului, din cau(a e%ortului i)'licat în concentrare, dar aceasta nu este se)ni%icati2 şi nu conduce la o stare critic dec*t atunci c*nd Energia Uni2ersal rece'ţionat s'ontan de tera'eut nu este su%icient & $rea )ult tera'ie asu'ra altora 'oate e'ui(a tera'eutul, dac el nu se reîncarc din

c*nd în c*nd, îns el 'oate utili(a res'iraţia abdo)inal în ti)'ul şedinţei de trata)ent, reî)'ros' t*ndu>şi ast%el energia 2ital 'ro'rie, consu)at în ti)'ul concentr rii atenţiei& #*nd un tera'eut 2indec un 'acient cu Energie Uni2ersal , aceasta nu 2ine de la tera'eut, ci din #*)'ul de Energie Uni2ersal , încon?ur tor, at*t ti)' c*t tera'eutul nu g*ndeşte alt%el& $rin ur)are, în condiţii nor)ale, energia 2ital 'e care o 'oate 'ierde în ti)'ul şedinţei de trata)ent se datorea( nu)ai e%ortului de concentrare, iar 'ierderea 'oate %i redus 'rintr>o stare de linişte Dcredinţ E, ce trebuie s însoţeasc concentrarea& Dac 'acientul este 'ro'riul s u tera'eut, atunci 'oate %olosi trata)entul local asu'ra lui însuşi sau trata)entul la distanţ H în acest ca( @la distanţ A însea)n 'uterea g*ndului, concentrarea, )ai degrab dec*t atingerea& Dac el utili(ea( trata)entul local în co)'letare, 'unctele de 'e 'artea din %aţ a cor'ului, ce cores'und c"a0relor )a?ore dorsale, trebuie s %ie locali(ate, 'entru ca e%icienţa s %ie s'orit & M*inile ser2esc nu)ai ca a?utoare, în %ocali(area asu'ra (onelor bolna2e, iar în a)bele ca(uri Dlocal sau la distanţ E, 'acientul 2a direcţiona ni2eluri intense ale Energiei Uni2ersale, 'rin %olosirea concentr rii, de la #*)'ul de Energie Uni2ersal , subtil, s're (ona a%ectat &

2+. Ce semnifică vi/raţiile şi sen3aţiile simţite ,n corp ,n timpul tratamentului cu Energie Universală
!u si)ţi Ade2 rata !a 1iinţ & !u eşti un #*)' Uni2ersal, indi2iduali(at şi intensi%icat, care 2ibrea( constant şi aceste 2ibraţii sunt ceea ce eşti tu în realitate şi ceea ce tu si)ţi& +n 'lus, ni2elele intense de Energie Uni2ersal ce 2in s're cor'ul t u din #*)'ul Uni2ersal încon?ur tor, în ti)'ul trata)entului 2or creşte 2ibraţiile tale şi c"iar, conştienti(area sen(aţiilor şi 2ibraţiilor tale interioare 2a creşte& #or'ul t u 'are solid nu)ai si)ţurilor tale& +n realitate, înainte de toate, tu eşti cor' energetic H un ca)' oscilant indi2idual H 'arte inti) a #*)'ului de Energie Uni2ersal & !u, ca un c*)' indi2idual, nu eşti nu)ai o 'arte a uriaşului #*)' Uni2ersal, tu eşti de ase)enea conectat cu El şi cu %iecare 'arte a Lui, în 'lus, !u eşti c"iar unul şi acelaşi lucru cu #*)'ul Uni2ersal din 9i'ers'aţiu H aşa cu) 2o) 2edea )ai de'arte& !ot ce e,ist este Sursa şi !u a'ari ca %iind o 'arte a acesteia, dar în esenţ !u eşti Aceea& Este cu ade2 rat )inunat s cunoşti şi s înţelegi unicitatea Ade2 ratei 1iinţe H cu) Ea 2ibrea( şi 'ulsea( cu energie oscilant H ca o stea str lucitoare în Uni2ers& -bser2 ) c @rotaţia c"a0relorA este un conce't %olosit 'entru a descrie senti)entul 2ibraţiilor şi sen(aţiilor în (ona c"a0relor )a?ore&

2-. 9oate tratamentul cu Energie Universală să ,ncetinească procesul de ,m/ătr#nire
+)b tr*nirea este un 'roces al organis)elor 2ii, ce se 'roduce datorit unei 'ierderi gradate şi continue a ni2elului energiei 2itale, la ni2el celular, 'e 'arcursul ciclului 2ieţii& Un %actor, 'recu) @reacţia la stresA accelerea(

î)b tr*nirea, deoarece în acest ca( energia 2ital este )ult )ai ra'id e'ui(at , dec*t în )od nor)al& $e de alt 'arte, din cau( c trata)entul cu Energie Uni2ersal i)'lic un %lu, cu ni2ele %oarte ridicate de Energie Uni2ersal , sub %or)a energiei 2itale a cor'ului, o ast%el de energie 2a în2inge 'rocesul de î)b tr*nire c*t de )ult este 'osibil, îns nu>l 2a 'utea o'ri co)'let, datorit @'rinci'iului entro'ieiA, a%lat la ba(a î)b tr*nirii&

Comentariu ştiinţific
8Entropia9 este un principiu %n fizică, care priveşte %n special, ramura numită &ermodinamică. 8Entropia9 este o măsură a gradului de dezordine, %ntr)o substan ă sau %ntr)un sistem. >rincipiul al doilea al termodinamicii enun ă 79Entropia unui sistem va creşte %ntotdeaunaR. Aceasta %nseamnă că deşi energia se conservă %ntotdeauna %n timp, un sistem %şi va disipa energia sub formă de căldură şi astfel va pierde o parte din ea %n mediu. !"nd sistemul are mai pu ină energie, el devine mai pu in organizat, deci mai pu in ordinat şi astfel entropia sa a crescut. Astfel are loc un proces ireversibil, pentru că o pierdere de căldură corespunde unei pierderi de energie, ce niciodată nu va putea fi re%ntoarsă %ntr)un lucru organizat. $n cazul corpului uman avem de a face cu un %nalt nivel de organizare şi ordonare, at"t la nivel celular, c"t şi subcelular. !onstituen ii microscopici ai celulelor sunt astfel organiza i %nc"t interac iile chimice %n interiorul celulelor şi %ntre celule se desfăşoară corespunzător, pentru func ionarea vitală a %ntregului organism. @ astfel de organizare este realizată cu a+utorul unei păr i a energiei vitale ce corespunde codului genetic al corpului. !"nd celulele corpului, de)a lungul anilor, pierd din energia lor, ele devin %n mod gradat mai pu in organizate şi ordonate, ceea ce reprezintă %nsuşi procesul de %mbătr"nire. ;upă moarte, o astfel de dezordine se accelerează mai mult ca oric"nd, conduc"nd la dezintegrarea şi decăderea corpului. #"iar dac %lu,urile intense de Energie Uni2ersal , direcţionate c tre cor', 2or creşte energia 2ital , ele nu 2or reusi sa o'reasca creşterea entro'iei Dcreşterea de(ordiniiE cor'ului& Aceasta din cau( c Energia Uni2ersal subtil intrat nu 'oate %olosi ca energie 2ital în interacţiile c"i)ice din interiorul celulelor şi între celule, 'rin aceasta încetinind 'rocesul de î)b tr*nire, îns ea nu 'oate ţine siste)ul ordonat D% r î)b tr*nireE 'e 2eşnicie, din cau(a 'ierderii c ldurii& Energia 2ital i)'licat în organi(area cor'ului este asociat nu)ai cu codul genetic adus la naştere de c tre #*)'ul Los H L1 şi care nu 'oate %i reî)'ros' tat 'rin %lu,ul de energie e,tern &

2.. Care sunt alte te7nici de lucru cu energie
Energia Uni2ersal este 'rinci'ala energie din Uni2ers& !oate celelalte energii, cu) ar %i energia electro)agnetic , energia ato)ic , energia 2ital în cor' sau altele, sunt di%erite %or)e ale Ei& !e"nica trata)entului cu Energie Uni2ersal , descris )ai înainte, %ace a'el la Energia Uni2ersal , în )od e,'licit DdirectE&

E,ist şi alte te"nici ce %olosesc Energia Uni2ersal , i)'licit, dar toate acestea au ce2a în co)un3 ele %olosesc di%erite ni2ele ale Energiei Uni2ersale, î)'reun cu o co)binaţie de res'iraţii şi )işc ri& S nu)i) c*te2a3 Bi Buong, !Wai #"i, Rei0i, Acu'unctura, Coga, E,erciţiile de res'iraţie, !era'ia 'rin )asa?, !era'ia cranio>sacral , !e"nica Ale,ander, Re%acerea, Meditaţia etc& sunt abord ri a'arent deosebite, care %olosesc Energia Uni2ersal în di%erite as'ecte& !oate 'ot %i %olositoare 'entru 'ro'ria s n tate şi oricare dintre ele 'oate %i un co)'le)ent al te"nicii Energiei Uni2ersale Dlucrul cu c"a0releE& +n )od deosebit, Bi Bong şi Acu'unctura sunt considerate în #"ina, ca %iind o necesitate 'entru s n tate& !oate aceste te"nici au ca sco' s înde' rte(e aceeaşi tensiune noci2 , din di%eritele ' rţi ale cor'ului sau s 're2in ca aceasta s a'ar & !ensiunea cau(at de stres este sursa co)un a tuturor bolilor, ast%el c toate aceste trata)ente energetice se str duie s înde' rte(e sursa, )ai degrab dec*t s lu'te cu si)'to)ele& Ele înde' rtea( sau 're2in tensiunea %olosind )işcarea şi res'iraţia ad*nc , ca dou 'uternice unelte& Mişcarea bl*nd a cor'ului, co)binat cu o res'iraţie corect , 'oate înde' rta tensiunea nu nu)ai din )uşc"ii e,teriori, 2oluntari, dar şi din cei interni ai organelor, aceasta conduc*nd la o creştere a energiei 2itale, 'entru re%acerea din boal sau 'oate )enţine cor'ul liber de tensiuni, susţin*ndu>i ast%el s n tatea& Aşa cu) a) )enţionat anterior, tensiunea cores'unde i)obilit ţii şi 2ibraţiilor )ai ?oase, în cor' Ddeci )ai 'uţin energie 2ital E& #*nd )işcarea sau )obilitatea sunt co)binate cu res'iraţia, ele 'ot înde' rta tensiunea, 'rin creşterea 2ibraţiilor cor'ului, ast%el înc*t înţe'enirea Dne)işcarea, )onotonia, 'lictiseala, stagnareaE 'ot %i înlocuite cu rela,area şi ca'acitatea natural de a %i din nou 2iu& 1orţa 2ieţii Denergia 2ital E este o %orţ întotdeauna în )işcare, ea se )işc 'entru a da 'osibilitate cor'ul s %uncţione(e& !ensiunea este 'recu) un 2irus, ea consu) %orţa 2ital şi trage cor'ului c tre ne)işcare, cu energie 2ital 'uţin şi 2ibraţii sc (ute& Deci, )işcarea şi res'iraţia re2itali(ea( cor'ul, cresc*ndu>i 2ibraţiile şi energia, eliberea( @duş)anulA, care este tensiunea şi ast%el cor'ul tr ieşte din nou, dans*nd iar cu bucurie, 'recu) o stea str lucitoare, ce 2ibrea( şi 'ulsea( 'e cer& #ititorul trebuie s obser2e c nu)ai si)'la )işcare, 'recu) întinderea şi e,erciţiile, 'ot a?uta la eli)inarea tensiunii şi 're2enirea acu)ul rii ei, 're2enind ast%el bolile&

20. Care este importanţa respiraţiei
Res'iraţia, în )od s'ecial res'iraţia abdo)inal ad*nc , este %oarte i)'ortant şi trebuie s însoţeasc orice lucru cu energia, inclusi2 !e"nica Energiei Uni2ersale, )ai )ult trebuie s %ie un )od de 2iaţ , cu alte cu2inte, un obicei continuu şi 'er)anent& #*nd noi ne naşte), reali( ) 'ri)a res'iraţie ad*nc şi din 'lin& Din ne%ericire, de>a lungul anilor, cei )ai )ulţi dintre noi uit ) de acest 'otenţial intrinsec şi îl înlocui) cu res'iraţia inconştient , su'er%icial & Res'iraţia su'er%icial este un obicei condiţionat, care are originea în reţinerea res'iraţiei 'e durata stresului& #or'ul se tensionea( şi reţine o cantitate )ic de aer, ce u)'le doar 'artea de sus a 'l )*nilor& La un )o)ent dat

c*nd aceasta se înt*)'l %oarte des, res'iraţia su'er%icial de2ine un obicei şi c"iar un )od de e'ui(are& Res'iraţia su'er%icial este deter)inat de @reacţia la stresA şi înt reşte tensiunea în cor', iar o ast%el de tensiune constant în ti)' înt reşte res'iraţia su'er%icial şi ast%el se creea( un cerc 2icios, ce 'oate %i %oarte 'ericulos 'entru cor', dac este 'e o durat )are de ti)'& El 2a continua 'uţin c*te 'uţin s e'ui(e(e energia 2ital şi 2a li'si 'l )*nii de )a,i)u) de o,igen 'osibil& $un*nd o )*n c"iar )ai ?os de cutia toracic Ddeasu'ra sto)acului, în ?urul ' rţii %rontale a c"a0rei 'le,ului solarE şi ins'ir*nd ad*nc, obser2 ) )işcarea în )*na noastr & Se )işc ea îns're interior sau s're a%ar G Se )işc cu)2aG Dac aţi res'irat corect, )*na s>a )işcat 2i(ibil îns're e,terior& Res'ir*nd corect, dia%rag)a D)uşc"iul ce se'ar ca2itatea toracic de cea abdo)inal E se )işc încet, în ?os, 'entru a crea 2id în ca2itatea 'l )*nilor& #a re(ultat al acestei )işc ri descendente, abdo)enul este %orţat înainte& Dac ne i)agin ) c 'l )*nii sunt î)' rţiţi în trei ' rţi, res'iraţia ad*nc înce'e cu )işcarea în ?os a dia%rag)ei şi u)'lerea cu aer a ' rţii celei )ai de ?os a 'l )*nilor, a'oi 'artea din )i?loc şi 'ie'tul se u)%l , iar în s%*rşit, se u)'le cu aer 'artea de sus a 'l )*nilor& Atunci c*nd 'ersoana e,'ir , ea e,'ir co)'let şi în întregi)e, aceasta se nu)eşte res'iraţie abdo)inal sau res'iraţie dia%rag)atic şi înlocuieşte obiceiul de a res'ira distructi2 şi îngust& Res'iraţia abdo)inal nu însea)n res'iraţia aerului în abdo)en sau sto)ac, ea însea)n u)'lerea ' rţilor celor )ai ?oase ale 'l )*nilor co)'let şi în întregi)e H su'li)entar %aţ de ' rţile de sus, ast%el înc*t nu nu)ai 'ie'tul, ci şi )uşc"ii abdo)inali, se ridic şi se )işc în ti)'ul res'iraţiei şi coboar la loc, c*nd res'iraţia se ter)in , 'recu) un balon& Res'iraţia abdo)inal 'oate %i înt rit conştient, în cli'a în care ne obser2 ) 2ec"ea res'iraţie su'er%icial , '*n c*nd aceasta de2ine o obişnuinţ subconştient & Ea este %oarte i)'ortant , c ci 're2ine de(2oltarea tensiunilor atunci c*nd 'ersoana %ace %aţ 'erturbaţiei, 'er)ite cor'ului s se )işte )ai )ult Dnu nu)ai 'artea su'erioar a 'ie'tului, se )işc întregul 'ie't şi de cele )ai )ulte ori şi abdo)enulE, )ini)i(*nd ast%el rigiditatea şi ne)işcarea, 're2enind 'roducerea @reacţiei la stresA şi a?ut*nd cor'ul s %ie acti2& Un alt %actor i)'ortant este acela c , res'iraţia abdo)inal atrage du' sine 2italitatea în (ona c"a0rei #<, care este c"a0ra 'le,ului solar& Aşa cu) a) 2 (ut înainte, #< H c"a0ra 'le,ului solar, conduce (ona ce gu2ernea( sto)acul, %icatul, 'ancreasul şi glandele su'rarenale, care sunt "ot r*toare în ti)'ul @reacţiei la stresA& Sto)acul, în )od obişnuit, este asociat cu e)oţiile, din cau( c cei )ai )ulţi oa)eni tensionea( aceast (on în ti)'ul @reacţiei la stresA şi al res'iraţiei c ci la cei )ai )ulţi oa)eni aceast (on este sub tensiune în ti)'ul @reacţiei la stresA, utili(*nd res'iraţia su'er%icial , interiori(*nd e)oţiile negati2e în aceast (on H şi ast%el, ulcerele, deran?a)entele digesti2e şi 'roble)ele intestinale de2in ine2itabile& Res'iraţia abdo)inal %ace ca 'le,ul solar s conser2e energia 2ital a cor'ului, aşa c s n tatea este ' strat şi ea a?ut cor'ul s %oloseasc )ai )ult o,/gen dec*t în ca(ul res'iraţiei su'er%iciale, contribuind la claritatea )inţii, iar în ti)'ul 'erturbaţiilor, acea 'arte a cor'ului 2a %i )ai 'uţin tensionat & #*nd res'iraţia abdo)inal de2ine un obicei, ea 2a a?uta 'ersoana, nu nu)ai s nu cree(e )ai )ult tensiune, dar 2a a?uta şi la eliberarea 2ec"ilor tensiuni& !rebuie s ne rea)inti)

întotdeauna c tensiunea intern este cau(at de siste)ul ner2os, contract*nd şi rigidi(*nd )uşc"ii interni şi e,terni ai cor'ului& Res'iraţia abdo)inal 'ro%und nu 'er)ite s se înt*)'le aceasta, c ci înt reşte continuu )işcarea )uşc"ilor, iar a'ortul su'li)entar de o,igen contribuie la s'orirea energiei 2itale a cor'ului, în )od considerabil& Mai )ult, res'iraţia abdo)inal 'ro%und a?ut s se dega?e(e e%ectele tensiunii, 'rintr>un o%tat uşor& #*nd o 'ersoan %oloseşte trata)entul cu !e"nica Energiei Uni2ersale Dlucrul cu c"a0releE 'e un 'acient sau 'e sine, 'ersoana trebuie s se asigure întotdeauna c %oloseşte res'iraţia abdo)inal & Este 're%erabil ca res'iraţia abdo)inal s %ie un )od de res'iraţie 'er)anent, dar este şi o cerinţ de%initorie în ti)'ul trans%erului cu Energie Uni2ersal , din cau(a ne2oii de energie 2ital a cor'ului şi a necesit ţii eliber rii tensiunii& Un tera'eut trebuie s >i sugere(e 'acientului s %oloseasc res'iraţia abdo)inal în ti)'ul tera'iei cu Energie Uni2ersal & Deci, !e"nica Energiei Uni2ersale 'oate %i co)binat cu res'iraţia abdo)inal , 'entru a obţine re(ultate 'uternice în 2indecare, restabilire sau în 're2enirea bolilor& At*t ti)' c*t tera'eutul îşi %ocali(ea( atenţia asu'ra direcţion rii Energiei Uni2ersale c tre (ona bolna2 , 'acientul trebuie s %ie într>o stare de rece'ti2itate şi s >şi îndre'te întreaga sa atenţie conştient, s're aceeaşi (on , în ti)' ce reali(ea( res'iraţia abdo)inal & Si)ţind sen(aţiile şi 2ibraţiile în (ona a%ectat sau cel 'uţin conştienti(*nd o sen(aţie în interiorul cor'ului Dca şi în @bio%eedbac0AE, se 2a accelera rela,area )uşc"ilor interni, 'recu) şi eliberarea tensiunilor& DAutorul doreşte s sugere(e şi %a'tul c este bine s se %oloseasc te"nica res'iraţiei, care utili(ea( )ai )ulte co)binaţii de res'iraţii şi cea )ai subtil Energie Uni2ersal >s o nu)i) res'iraţia Energiei Uni2ersaleE& Res'ir*nd 'ro%und, %olosi) abdo)enul şi 'ie'tul, iar în ti)' ce res'ir ) 2i(uali( ) ra(ele #*)'ului de Energie Uni2ersal , încon?ur tor, intr*nd în interiorul cor'ului nostru ca ra(e de lu)in şi "r nindu>ne cor'ul nostru cu Energie Uni2ersal & #*nd e,'ir ) rar şi co)'let, si)ţi) cor'ul rela,*ndu>se, si)ţi) sen(aţii în interior& La %iecare res'iraţie si)ţi) energia curg*nd în interior, în %iecare celul a cor'ului, iar la %iecare e,'iraţie si)ţi) cor'ul rela,*ndu>se& Acu) nu res'ir ) o,igen cu 'l )*nii ci Energie Uni2ersal cu întregul nostru cor'& I)aginaţi>2 e%ectele acestei res'iraţii& Voi direcţionaţi conştient şi intenţionat ni2ele intense ale Energiei Uni2ersale din #*)'ul de Energie Uni2ersal , încon?ur tor, subtil şi 'este tot r s'*ndit, c tre cor'ul 2ostru, iar în acelaşi ti)' 'er)iteţi cor'ului 2ostru s se )işte î)'otri2a oric rei tensiuni şi s 'ri)easc )ai )ult o,igen& E%ectele acestui %a't 'ot %i %eno)enale& Se 'oate s'une c este o auto2indecare sau o 're2enire a bolilor& !oate tensiunile 2or %i eliberate şi cor'ul se 2a u)'le cu energie 2ital & Du' un ti)' 2eţi înce'e s si)ţiţi sensul 2ibraţiilor de(2olt*ndu>se în cor'ul 2ostru şi îl 2eţi si)ţi 'uls*nd, 'lin de %orţ 2ital , rela,at, liber de tensiune şi de orice boal & Aceast te"nic 'oate %i %olosit 'entru întreg cor'ul sau 'entru o (on local & Dac este 2orba de o (on local , atunci tu 2ei res'ira 'rin ea, ceea ce însea)n c 2ei res'ira 'ro%und cu 'l )*nii, în ti)' ce 2i(uali(e(i şi %ocali(e(i Energia Uni2ersal îndre't*ndu>se s're 'artea res'ecti2 a cor'ului H în ti)'ul ins'iraţiei si)ţi 2ibraţiile interioare, iar în ti)'ul e,'iraţiei H

rela,area& Sona a%ectat sau dureroas , 2a res'ira energie 2ital , în ti)' ce 'l )*nii t i 2or res'ira o,igenT în acest %el 2ei 'utea eli)ina a'roa'e orice tensiune şi 2ei înce'e s >ţi 2indeci boala şi s înde' rte(i durerea& Este bine s se de(2olte o anu)it stare de conştiinţ în cor' H s si)ţi dac eşti tensionat în 2reo 'arte a cor'ului, în ti)'ul lucrului, al şederii sau c"iar al 2orbirii& Dac si)ţi aşa ce2a, cel )ai bun )od s sca'i de aceast stare este s res'iri, %olosind )etoda 're(entat anterior, rela,*ndu>te şi tensiunea nu se 2a trans%or)a într>o tensiune cronic , 'roduc toare de boal & Dac continui s e,erse(i res'iraţia Energiei Uni2ersale în %iecare (i, 'oţi s s'oreşti starea de conştienti(are la un ast%el de ni2el înc*t res'iraţia abdo)inal nu 2a de2eni nu)ai auto)at , ci 2ei 'ro%ita de ni2elele ridicate ale Energiei Uni2ersale, ce sunt direcţionate c tre cor'ul t u în )od continuu H c"iar şi % r 'rea )ult concentrare& Aceasta se înt*)'l deoarece conectarea ta inti) cu #*)'ul de Energie Uni2ersal ce te încon?oar 2a de2eni un re%le,, a?ut*ndu>ţi conştiinţa s atrag din ce în ce )ai )ult energie, în %iecare (i& !u şi cor'ul t u H ca un c*)' indi2idual H eşti în )od inti) conectat şi între' truns cu #*)'ul de Energie Uni2ersal & Darul nu)it conştiinţ , 'e care îl ai, îţi d toate 'ri2ilegiile s bene%icie(i de #*)'ul Uni2ersal şi s accese(i at*t de )ult Energie Uni2ersal , c*t ai ne2oie&

21. 9utem noi preveni %reacţia la stres'" tensiunea şi altfel de forme ale /olii
$entru a r s'unde la aceast întrebare, s re(u) ) ce deter)in o boal în cor'& Dac o 'ersoan este su'us unei 'erturbaţii, într>o aşa )anier c ea reacţionea( la aceasta 'rintr>o stare de e,citare şi cu e)oţii negati2e, dac ea nu 'oate lucra e%icient cu e)oţiile, atunci 2a %i î)'ins în reacţia @lu't sau %ugiA, ce conduce la a'ariţia @reacţiei la stresA& #a un re(ultat, e,citaţia şi tensiunea asociat în di2erse ' rţi ale cor'ului continu , în ti)' ce tensiunea este a'roa'e 'er)anent condiţionat de ' strarea e)oţiilor& #*nd aceast stare este acut sau de2ine cronic D'relungit E, atunci în acea 'arte a cor'ului se )enţine tensiunea, iar tensiunea 2a e'ui(a energia 2ital , c ci nu e,ist o energie su%icient în acea 'arte a cor'ului ca aceasta s %uncţione(e într>un )od s n tos& !ensiunea este creat de siste)ul ner2os in2oluntar D2egetati2 şi în s'ecial si)'aticE, care contract )uşc"ii organelor interne sau uneori so)atic H adic 2oluntar, de siste)ul ner2os care tensionea( )uşc"ii sc"eletului& +n lu)ina acestor cunoştinţe, noi 2ede) c întregul 'roces înce'e atunci c*nd 'ersoana %ace %aţ 'erturbaţiilor şi ast%el se a?unge la boal , 'rintr>un 'roces în lanţ, cu )ulte leg turi inter)ediare& Este bine s ne 'ro'une) s ru'e) lanţul într>un 'unct, 'entru a 're2eni re(ultatul %inal, care este 'roducerea bolii& S înce'e) cu leg tura cea )ai e,terioar şi s )erge), îna'oiOLeg tura cea )ai de dina%ar De,terioar E, care lucrea( şi tratea( si)'to)ele, )ai )ult dec*t cau(a 'rinci'al , se a%l , din ne%ericire, în (ona )edicinii tradiţionale& Nu se 'oate aduce 2indecarea at*t ti)' c*t sco'ul trata)entului este doar boala indi2idual & Dac nu se recunoaşte e,istenţa unei cau(e co)une H @reacţia la stresA H si)'to)ele DbolileE sunt înlocuite una cu alta&

S ne uit ) la ni2elul siste)ului ner2os şi s 2ede) ce 'ute) %ace acolo& Noi şti) c "i'eracti2itatea siste)ului ner2os in2oluntar contract şi tensionea( )uşc"ii organelor& Nu cu )ulţi ani înainte, se credea c siste)ul in2oluntar nu 'utea %i controlat de g*ndul conştient, dar este i)'ortant s înţelege) c aceasta nu este c"iar aşa& #u a?utorul @bio%eedbac0A>ului şi a i)aginilor )entale D'recu) )editaţia sau /ogaE, controlul conştient 'oate %i reali(at în a%ara siste)ului ner2os in2oluntar& Acesta 'oate %i %olositor în controlul e%ecti2 al @reacţiei la stresA, 'entru c o tensiune 'oate %i eliberat 'rin reducerea acti2it ţii siste)ului ner2os sau 'oate %i c"iar e2itat total& $rin instruire, se 'oate în2 ţa cu) 'ot %i conduse %uncţiile interne ale cor'ului& Acu) în loc s ne îndre't ) atenţia s're energia 2ital a cor'ului şi s 2ede) dac 'ute) %ace şi acolo ce2a& !ensiunea %oloseşte energia şi reduce i)unitatea, deci cor'ul are ne2oie de )ai )ult energie 2ital 'entru a se restabili& Noi şti) c ne2oia sa de energie 'oate %i satis% cut de Energia Uni2ersal , care 2a elibera tensiunea ridic*nd 2ibraţiile şi cobor*nd acti2itatea siste)ului ner2os şi 2a în2inge şi si)'to)ele DbolileE& !e"nica !rata)entului Energiei Uni2ersale este cea )ai e%icient )etod ce aduce 2indecarea bolilor, dac 'ersoana nu 'ersist în a )enţine e)oţiile negati2e ce 'ot crea şi )ai )ult tensiune& !e"nica Energiei Uni2ersale 'oate de2eni )ai 'uternic 'rin utili(area res'iraţii abdo)inale discutate anterior, 'entru c o ast%el de res'iraţie 2a contribui la ani"ilarea e%ectelor tensiunilor siste)ului ner2os in2oluntar& #o)binate a)*ndou , 'ot %i %olosite ca )edicin 're2enti2 & Acu) s ne întoarce) direct la surs şi s 2ede) dac 'ute) 're2eni total @reacţia la stresA, anali(*nd reacţia co)'orta)ental , care în )od nor)al conduce la @reacţia la stresA& Mti) c reacţia e)oţional a 'ersoanei, î)'reun cu tensionarea cor'ului creea( @reacţia la stresA, iar nu 'erturbaţia îns şi& Nea2*nd control asu'ra 'erturbaţiilor e,terioare, noi trebuie s 2ede) dac sunte) ca'abili s ne control ) reacţiile şi tensiunile& A) 2 (ut c tensiunea in2oluntar a )uşc"ilor este subconştient , dar ea 'oate %i trans%or)at în conştient 'rin @bio%eedbac0A H ceea ce este un lucru 'o(iti2& $e de alt 'arte, noi trebuie s înţelege) c o 'arte din controlul nostru 2oluntar asu'ra )uşc"ilor noştri se 'oate reali(a subconştient, din cau(a condiţion rilor noastre din trecut& Aici este i)'ortant s conştienti( ) o ast%el de condiţionare, c ci ea 'oate %i eli)inat 'rin recondiţionarea conştient & Ulti)a întrebare este3 a2e) noi control asu'ra e)oţiilor noastre, ast%el înc*t dac reacţion ) cu e)oţii negati2e s nu ni le )enţine) acti2e 'entru )ult ti)'G #*nd e)oţiile negati2e nu sunt 'relungite, nu 2o) a2ea tensiune 'relungit şi ast%el cor'ul nostru nu 2a %i într>o continu stare de e,citaţie& R s'unsul este a%ir)ati2, dar el 'oate 2eni nu)ai cu înţelegerea co)'let şi de ne(druncinat a Ade2 rului, des're noi şi des're Uni2ers& Aceasta este ba(a s'iritual de care a2e) ne2oie, %iind subiectul ce ur)ea( & Nu)ai cel ce deţine o ast%el de înţelegere s'iritual şi nu se i)'lic e)oţional, în )od continuu şi 'relungit, 2a acce'ta @ceea ce e este= şi nu 2a su%eri&

!2. Ba3ele spiritualităţii
@!ot ce e,ist este Sursa sau Du)ne(eu şi nu este ni)ic altce2a dec*t SursaA& @=Sursa este Una singur A& #*nd aceste a%ir)aţii sunt înţelese

'er%ect, nu au )ai r )as întreb ri în )inte& Dar 'e c*t de si)'lu sun , înţelesul şi e,'licaţiile lor sunt 'ro%unde şi ne%a)iliare celor )ai )ulţi dintre noi& #*nd 'ri2i) în ?urul nostru, 2ede) di2ersitate, )ultitudine& $are c întreg Uni2ersul este %or)at dintr>un nu) r in%init de entit ţi, obiecte, toate cu o substanţ şi a'arenţ di%erit & Nu 2ede) nici o e,istenţ identic cu alta, sunt întotdeauna di%erenţe H uneori %oarte subtile& -rice e,ist este unic şi distinct %aţ de altce2a Dnici dou a)'rente nu sunt la %elE& !otul H a'roa'e întreaga )aterie H 'are %oarte solid& Noi 2ede) graniţe, obser2 ) se'araţia& E,ist un sens al lui @EuA sau @Eu a) un cor'A H cor'ul )eu, care 'are s %ie se'arat de alte cor'uri şi de restul Uni2ersului& E,ist sensul e,istenţei @subiectului=, în ti)' ce orice altce2a 'are a %i @obiectA& E,ist sen(aţia @creatoruluiA H 'recu) @Eu %ac asta, Eu a) % cut asta sau !u ai % cutOA, care înt reşte senti)entul c %iecare dintre noi este o entitate autono) Dinde'endent E, ce 'oate %ace lucruri inde'endente %aţ de rest sau %aţ de Uni2ers& A2e) sen(aţia c deţine) controlul asu'ra e)oţiilor sau a acţiunilor noastre, si)ţi) c a2e) @liberul arbitruA& Dac asta este c"iar ade2 rat, atunci de ce originalul nostru 'retinde3 @!ot ce e,ist este o singur Surs sau Du)ne(eu şi nu e,ist altce2a dec*t SursaAG $are a %i ilogic sau doar o teorie intelectual , in2entat 'entru con%ortul c ut torilor s'irituali& #u) 'oate s e,iste nu)ai Sursa şi a'oi în acelaşi ti)', cu) 'ute) a2ea toate aceste di2ersit ţi şi se'ararea 'e care o obser2 )G A%ir)aţia noastr original 'are s contra(ic %a'tele e2idente şi e,'erienţele noastre clasice, deoarece noi nu s'une) c orice lucru 'ro2ine din aceeaşi Surs , ci noi s'une) @orice lucru este SursaA& Este o a%ir)aţie %oarte 'uternic , în contradicţie a'arent cu e,'erienţele noastre (ilnice, re%eritoare la Ade2 r& +n cele ce 2or ur)a, 2o) 2edea c a%ir)aţia@=!otul este Sursa Unic sau Du)ne(euA este de %a't %oarte co)'atibil cu toate e,'erienţele noastre& Nu nu)ai at*t, noi 2o) desco'eri c acesta este Ade2 rul %unda)ental& Vo) a%la c tot ce a) 2orbit '*n acu) des're Ade2 r, este nu)ai un ade2 r relati2, dar este c"iar 8QQR în concordanţ cu acest Ade2 r unic H @!otul este SursaA& Vo) 'utea înţelege c toate acţiunile des're care s'une) c sunt acţiunile noastre sunt de %a't acţiunile Sursei Unice şi toate acestea le 2o) 'utea do2edi 'rin %olosirea unor noi şi sen(aţionale desco'eriri din 1i(ica Modern , ce sunt 're(entate în ulti)ul @co)entariu ştiinţi%icA& +n continuare 2o) re2ela şi conce'tul a ceea ce este Sursa& S descrie) acu) 'as cu 'as, cu) Sursa Unic 'oate s a'ar în di2erse )ani%est ri, deci cu) Unitatea şi Si)'litatea 'ot conduce la o ast%el de #o)'le,itate& Sursa DAbsolutul, Du)ne(eu sau Ade2 rulE este într>o continu Mişcare& Ea 2ibrea( în )od ase) n tor unor e,'ansiuni şi contracţii continue şi 2ibraţiile Ei sunt constituite dintr>un s'ectru larg, de la ?os la înalt, ca şi di%eritele ) ri)i Dîn lţi)iE ale 2alurilor 'e su'ra%aţa unic a oceanului& Uni2ersul este aceasta @Surs în MişcareA şi ni)ic altce2a, 'ur şi si)'lu este Sursa 2ibr*nd cu %rec2enţe di%erite& 1iecare lucru din ?urul nostru este o 2ibraţie D%rec2enţ E di%erit a aceleiaşi Surse, iar orice lucru 'are di%erit nu)ai din cau( di%eritele 2ibraţii ale Sursei se 're(int di%erit celor cinci si)ţuri sau conştiinţei noastre& #ele )ai )ulte lucruri ne a'ar %oarte solide deoarece anu)ite 2ibraţii creea( %orţe electro)agnetice ce dau %alsa sen(aţie de soliditate& +ntruc*t conştiinţa

noastr este li)itat , ea nu 'oate 2edea Ade2 rul, ci 2ede Ade2 rul nu)ai aşa cu) îi a'are ei, îns a'arenţa nu este întreaga Realitate, ci este nu)ai o a'arenţ a Realit ţii& #onştiinţa nu este conştient de acest lucru, ia a'arenţa ca Ade2 r Unic şi creea( o ilu(ie& +nţelegerea şi e,'erienţa noastr 'ri2itoare la Uni2ers şi la Ade2 r este din ne%ericire ba(at 'e ilu(ia creat de si)ţurile noastre Dsau conştiinţ E& S ne i)agin ) Sursa 'recu) un )are -cean& -ceanul este în )işcare şi c*nd se )işc %or)ea( 2aluri& Valurile sale urc şi coboar la di%erite în lţi)i H se) n tor cu 2ibraţiile Sursei& #*nd cine2a 'ri2eşte la ocean din a%ar , el 2ede nu)ai o su'ra%aţ li)itat & +n %iecare )o)ent, %iecare 2al îi 'are %oarte solid şi el 2ede 2aluri distincte, ca şi cu) %iecare 2al este ce2a di%erit, cu o %or) unic & S 'resu'une) H de dragul argu)entaţiei H c el nu a )ai 2 (ut niciodat a'a sau oceanul şi nu 'oate obser2a totalitatea şi integralitatea oceanului şi %a'tul c totul este a' & El 2ede 2aluri distincte, %oarte di%erite şi se'arate unul de altul şi 2a g*ndi c %iecare 2al acţionea( şi se )işc inde'endent& Nu 2a înţelege c oceanul este cel care se )işc cu a?utorul 2alurilor sale şi c 2alurile nu sunt ni)ic altce2a dec*t o )ani%estare a oceanului H o a'arenţ de su'ra%aţ & #onştiinţa sau si)ţurile noastre sunt în aceeaşi 'o(iţie cu 'ersoana care scrutea( oceanul de la distanţ şi 'ierde unitatea şi integralitatea acestuia, dar obser2 în loc, di%erite %or)e ale 2alurilor Dentit ţiE& Si)ţurile noastre, c*nd 'ri2esc Uni2ersul H în )od ase) n tor H 2 d %iecare 'ersoan , %iecare obiect sau %iecare entitate, %oarte di%erit , se'arat şi solid & Si)ţurile noastre nu înţeleg c în esenţ aceasta este o ilu(ie autocreat & 1iecare 'ersoan , %iecare lucru sunt doar di%erite 2ibraţii ale Sursei Unice, 'e care aceasta le creea( c*nd se )işc & Uni2ersul este )ani%estarea Sursei Unice& !otul este 2ibraţie D'recu) %rec2enţele notelor )u(icaleE şi 'are solid nu)ai si)ţurilor noastre& -rice lucru a'are di%erit şi se'arat nu)ai la su'ra%aţ , deşi în esenţ toate sunt conectate % r graniţe, într>o co)'let Unitate şi Integralitate& -rice lucru 2 (ut de noi este A'arenţa Sursei, aşa cu) Ea se arat si)ţurilor noastre, îns Ade2 rul nu este li)itat doar la A'arenţ , Ade2 rul este c @!ot ce e,ist este Sursa Unic A H aşa cu) %iecare 2al nu este ni)ic altce2a dec*t a' sau ocean& Sursa şi @Sursa în MişcareA nu sunt dou lucruri di%erite& Uni2ersul creat de c tre Sursa în )işcare este Sursa +n Sine& -rice %iinţ 2ie sau obiect % r 2iaţ este în esenţ Sursa sau du)ne(eu @tra2estitA, deoarece tot ce e,ist sunt 2ibraţii ale Sursei, iar 2ibraţiile şi Sursa nu sunt dou lucruri di%erite, ci nu)ai UNUL& Aceasta este )inunata @nondualitate= în Uni2ers, care s'une c Uni2ersul este Sursa în Mişcare, dar s'une şi c @Sursa în MişcareA este c"iar Sursa Dnu dou lucruri di%eriteE, ast%el înc*t Uni2ersul nu este ni)ic altce2a dec*t Sursa& !otul este Sursa sau Du)ne(eu şi nu e,ist ni)ic altce2a dec*t Sursa sau Du)ne(eu& Este at*t de %ru)os şi aceasta nu este %ilo(o%ie, nu este doar teorie, este Ade2 rul %unda)ental& I)aginaţi>2 un telesco' direcţionat c tre o stea %oarte înde' rtat & El nu ne 2a ar ta steaua, dar 'robabil c ne 2a ar ta în loc, un 'unct de lu)in & Steaua, bineînţeles nu este o 'at de lu)in , îns ea 2a ' rea ast%el celui ce utili(ea( telesco'ul, din cau(a li)it rilor asociate lui& #onştiinţa noastr , inclusi2 cele cinci si)ţuri H ca şi telesco'ul de )ai înainte H este nu)ai un instru)ent, ce ne a?ut s obser2 ) şi s d ) un sens Uni2ersului& !otuşi conştiinţa %iind li)itat ,li)itea( Ade2 rul 'e care încerc ) s >l 2ede) sau s >l cunoaşte), dar nu este nu)ai aceasta, ci ea crede c Ade2 rul este aşa

cu) îi a'are ei îns şi şi creea( o ilu(ie a Ade2 rului& Ea creea( soliditatea a'arent , di2ersitatea şi se'ararea, creea( sensul uni2ersului %i(ic& Acu) s 2ede) ce este conştiinţa, şi de ce este aşa de li)itat & #onştiinţa este un 'rodus al )ilioanelor de ani de e2oluţie& Este o 'ro'rietate ce re(ult din )unca în colecti2 a celulelor creierului DneuroniiE şi este unul dintre cele )ai co)'le,e lucruri din natur & +n ciuda co)'le,it ţii sale este totuşi li)itat & #onştiinţa 'oate %i de%init ca %iind ca'acitatea creierului de a 'erce'e sti)ulii interni Dg*nduri, e)oţii, sen(aţii&&&E, la %el de bine ca şi sti)ulii e,terni Dintr ri din )ediu, 'rin cele cinci si)ţuriE şi de ase)enea, ca'acitatea de a da naştere unui r s'uns H acesta este un g*nd ur)at de o acţiune& #onştiinţa este un %eno)en 2ital, c ci ea 'er)ite 2ieţii s se des% şoare aşa cu) şti) noi, d naştere relaţiilor interu)ane şi unei curgeri a 2ieţii cu înţeles& Ea ne 'er)ite s %i) conştienţi de noi înşine, dar şi de alţii, ca şi de )ediul încon?ur tor& Mai )ult, din cau(a ca'acit ţii sale de a %ocali(a sau concentra, ne 'er)ite s direcţion ) Energia Uni2ersal , 'entru bene%iciul 2ital al cor'ului, aşa cu) a) 2 (ut )ai înainte& +n ciuda tuturor a2anta?elor, trebuie s ne aduce) a)inte c atunci c*nd 2ine s e,'eri)ente(e şi s cunoasc Ade2 rul, conştiinţa este li)itat şi este doar o unealt & Dar de ce conştiinţa este li)itat G #onştiinţa este creat la energii %oarte ?oase, în 'artea de ?os a s'ectrului de 2ibraţii, este o 'ro'rietate a Sursei ce iese la i2eal datorit 2ibraţiilor sale ?oase& Aceast 'ro'rietate a Sursei d naştere co)'le,it ţii conştiinţei, care %iind alc tuit din 2ibraţii ?oase, este li)itat şi 'oate s 'ercea' nu)ai alte 2ibraţii ?oase, ce sunt 'erce'ute ca )aterie& Deci, c*nd 'ro'rietatea sau as'ectul Sursei a'are în %or)a conştiinţei, în acelaşi ti)' soliditatea şi )ateria a'ar în leg tur cu ea& Aceasta este e,'licat cel )ai bine 'rintr>un e,e)'lu& I)aginaţi>2 un aisberg 'e )are& Aisbergul a'are solid Dg"eaţ E din cau( c sursa sa, a'a, se )ani%est ca g"eaţ la te)'eraturi ?oase& Acu) H de dragul argu)entaţiei H s ne i)agin ) anu)ite si)ţuri de(2oltate la 2*r%ul aisbergului şi c aceste si)ţuri obser2 aisbergul D'ro'riul cor'E şi alte aisberguri, 'entru a înţelege @ceea ce esteA& Dar si)ţurile aisbergului %iind % cute tot din a' la ?oas te)'eratur H nu contea( ce obser2 , ele eşu*nd în a înţelege c totul este a' , dar 2or considera a'arenţa a'ei ca g"eaţ & Aceasta este e,act 'o(iţia conştiinţei& #o)'le,itatea conştiinţei nu>i 2a 'er)ite s 'ercea' si)'litatea Sursei sale& 1iind su'er%icial Dsau de su'ra%aţ E, 'oate 'erce'e şi înţelege nu)ai su'ra%aţa Ade2 rului şi nu 'oate cunoaşte Ade2 rul H Sursa& Deci, )ateria şi se'araţia sunt realeG #u alte cu2inte, si)ţurile cor'urilor noastre, %iind se'arate de orice altce2a, sunt ele ade2 rateG R s'unsul este sur'rin( tor3 @daA şi @nuA& Acesta sun 'arado,al, dar nu este& Este @daA, 'entru c si)ţul se'ar rii nu 'oate %i considerat se'arat %aţ de Surs & !ot ce e,ist , este Sursa H c"iar şi si)ţul se'ar rii& Sursa este în tot H şi în )od natural şi în conştiinţ şi în si)ţul se'ar rii H deci se'ararea este o realitate& $e de alt 'arte, r s'unsul este de ase)enea @nuA, 'entru c el 'retinde c se'ararea este o realitate inde'endent , îns este incorect şi aceasta este o ilu(ie& Se'ararea Dsau sesi(area eiE nu este o realitate care e,ist inde'endent de Sursa sa şi este în acel si)ţ H nu real sau o ilu(ie& Si)ţul se'ar rii este de'endent de Surs , în ti)' ce Sursa nu este de'endent de altce2a, Ea doar este& Se'ararea este o 'ro'rietate a Sursei ce iese la i2eal ,

care are alte 'ro'riet ţi şi )ulte ni2ele 'ro%unde de e,istenţ H 'recu) starea de cone,iune, integralitate, ne) rginire& Deci, se'ararea este o realitate, dar nu REALI!A!EA& Ea este una dintre realit ţile ce ies la i2eal la ni2ele di%erit, este un ni2el ?os Dsau nu)ai de su'ra%aţ E al realit ţii, un Ade2 r relati2& G*ndind c asta este realitate Dsau nu)ai realitateaE, este o ilu(ie& Din ne%ericire, înţelegerea noastr asu'ra lucrurilor din Uni2ers este ba(at în întregi)e 'e aceast ilu(ie, 'entru c noi ne 'erce'e) 'e noi înşine se'araţi de restul Uni2ersului& S 'ri2i) Sursa ca şi cu) ţ*şneşte si)ultan în di%erite ni2ele Dierar"iceE ale realit ţii& S înce'e) cu3 Sursa este Unic & Este o stare a Unit ţii şi Unicit ţii& D#ititorul trebuie s înţeleag c acesta este un conce't şi 'rin acest conce't noi trebuie s %olosi) conce'te ce %olosesc ca %iind indicatori ai Ade2 rului& #once'tele nu sunt ele însele Ade2 rul& +n realitate, Ade2 rul Dsau SursaE nu 'oate %i cunoscut, el 'oate %i nu)ai si)ţit 'rintr>o 'erce'ţie direct c @esteA& Sursa nu 'oate %i cunoscut c ci orice cunoaştere 'resu'une un în2 ţ tor şi ce2a ce este de în2 ţat& $entru a cunoaşte ce2a trebuie s te detaşe(i de acel lucru 'e care 2rei s >l cunoşti& !u eşti Sursa, şi tu însuţi nu te 'oţi se'ara de Ea ca s - cunoşti, deci Sursa nu 'oate %i cunoscut & Ea doar este şi !u eşti Aceea& 1a'tul c Sursa este Una, şi c orice este ni)ic altce2a dec*t Sursa sau )ani%est rile Ei 2ariate, este cel )ai %unda)ental Ade2 r Dla cel )ai 'ro%und ni2elE& Acu), la cel )ai înalt ni2el al ierar"iei Dsau cel )ai ?os ni2el al Realit ţiiE, este %a'tul c Sursa se )işc şi 2ibrea( cu %rec2enţe di%erite& #"iar dac %iecare 2ibraţie ne a'are ca o )aterie se'arat , de' rtat în s'aţiu, toate 2ibraţiile Sursei %or)ea( un )are #*)' Uni2ersal, care nu are deloc graniţe şi se'ar ri H este o co)'let stare de cone,iune şi integralitate la acest ni2el H 'recu) un ocean, unde totul este a' şi undele sunt str*ns legate& Deci la acest ni2el al realit ţii, ceea ce nu)i) )aterie sunt de %a't 2ibraţii, 2ibr*nd î)'reun cu orice alt 2ibraţie D)aterieE într>o stare @% r graniţeA H unde nu e,ist nici o se'arare, nici o identitate, ci o e,istenţ ale aceleiaşi substanţe& +n aceast stare a realit ţii, nu e,ist @euA, tot ce e,ist este Sursa& Nu e,ist @euA sau @alţiiA, din cau( c o alt%el de distincţie, se'arare sau identi%icare aici nu e,ist întruc*t realitatea nu su'ort entit ţi 2ariate H ea su'ort nu)ai o continuitate a e,istenţei, continuitate în s'aţiul % r di2i(iuni, % r relaţii subiect H obiect& Sursa este subiecti2 şi nu e,ist o alt obiecti2itate Dcu alte cu2inte, nu e,ist obiecteE& Acu), la cel )ai înalt ni2el al ierar"iei Dsau cel )ai ?os ni2el al Realit ţiiE, Sursa se )ani%est ca %iind conştiinţ şi î)'reun cu ea, )aterie şi solid& +nţelesul di2ersit ţii este )ultitudinea de entit ţi Dindi2iduali(ateE, distanţate şi se'arate în s'aţiu& Aceasta este înţelegerea acţiunii autono)e, reali(at de c tre indi2idualit ţi, acţion*nd se'arat de restul Uni2ersului, în concordanţ cu 2oinţa lor& Ego>ul şi @înţelesul e,istenţei )ele şi a altora= ies la i2eal în acelaşi ti)', în di%erenţa dintre subiect H obiect& +ntregul 'are a %i s'art în ' rţi şi %iecare 'arte 'are a %i doar o subdi2i(iune di%erit a Uni2ersului, cu o slab leg tur cu restul Uni2ersului& 1iinţa indi2idual 'are a %i )inuscul , un obiect 2ulnerabil co)'arat cu Uni2ersul şi % r o leg tur e2ident cu +ntregul DSursaE& !r ind nu)ai în aceast realitate, ne%iind conştient de 'ro%un(i)ile %unda)entale ale realit ţii Integralit ţii şi Unit ţii, a2e) o li)itare )a?or i)'us de cele

cinci si)ţuri& Sursa încor'orea( toate ni2elele Realit ţii Sale& Mai )ult c"iar, noi ' re) ca %iind se'araţi, dar la ni2ele 'ro%unde noi sunte) conectaţi, iar la cel )ai %unda)ental ni2el noi sunte) Una cu Sursa& #onştiinţa noastr li)itat este o e,'resie a Sursei Unice şi uneori are ca'acitatea de a de' şi li)it rile a'arente, i)'use de cele cinci si)ţuri, 2 (*nd Dnu cu oc"ii, ci cu intuiţia sau cunoaştereaE alte ni2ele ale Realit ţii& Realit ţile înalte in2i(ibile sunt acu) re%lectate 'e ecranul conştiinţei, ca şi atunci c*nd tu nu 'oţi 2edea luna, dar tu 2e(i re%lectarea ei într>un lac& Aceasta 'oate 2eni ca 2isuri 'ro%etice, cone,iuni tele'atice, coincidenţe necau(ale, sincronicitate, sau 'ur şi si)'lu, ca o sesi(are a Unit ţii în ti)'ul )editaţiei şi )ult )ai rar, ca o co)'let şi ne(druncinat înţelegere şi intuiţie, 'recu) în ca(ul )aeştrilor DguruE& #*nd acesta se înt*)'l , 2orbind )eta%oric, noi 'erce'e) Lu)ina& Lu)ina înde' rtea( u)brele şi eli)in toate ilu(iile şi atunci conştiinţa se de(2olt , dar în acest ca(, nu nu)ai datorit e2oluţiei, ci şi datorit înţelegerii subite a @#eea ce esteA DSursaE& De obser2at este c e2oluţia şi cunoaşterea cu cele cinci si)ţuri sunt 2ibraţii şi energii ?oase, 'e de alt 'arte g*ndurile intuiti2e ce sunt re%lectate 'e ecranul conştiinţei sunt 2ibraţii şi energii înalte, deci ele 2or re%lecta realit ţi înalte, aşa cu) sunt 'erce'ute în a'arenta lor realitate Dcontinuu) di)ensional s'aţiu>ti)'E& S ne întoarce) acu) şi s anali( ) ce este ego>ul, deoarece i)'licaţiile sale sunt %oarte i)'ortante& #onştiinţa, din cau(a 'erce'ţiilor li)itate la ni2elul de ?os al realit ţii, obser2 entit ţi di2erse şi se'arate şi ca ur)are, ea si)te c este inti) asociat cu g*ndurile şi e)oţiile sale interioare, create de un )ecanis) 'articular cor' H )inte, care identi%icate cu acest cor', %or)ea( senti)entul 'ro'riei e,istenţe sau indi2idul& Deoarece indi2idul 'erce'e cor'ul ca 'e o entitate autono) a2*nd 2oinţ , el 'resu'une c cor'ul %uncţionea( se'arat H doar cu unele interacţiuni H %aţ de )ediu şi de restul Uni2ersului& Ast%el, toate se)nalele ce 'ro2in din )ediu, de2in e,terne în ra'ort cu cor'ul, se creea( ast%el o %als identitate ba(at 'e o entitate sau 'e o realitate a''arent inde'endent & Acesta este i(2orul ego>ului, 'ersoana cre(*nd des're sine c este o realitate inde'endent %aţ de Surs & Ego>ul 'oate %i de%init ca o 'ro'rietate a conştiinţei în interiorul )inţii, care nu nu)ai c controlea( %uncţionarea cor'ului asociat, în concordanţ cu condiţiile de )ediu şi %actorii genetici, dar el se şi identi%ic cu cor'ul şi cu etic"etarea sa Dnu)eleE& Identi%icarea conştiinţei cu cor'ul asociat, 'rin care a'are o indi2idualitate, denot )ani%estarea Da'ariţiaE unei entit ţi %alse şi ilu(orii& Identi%icare cu cor'ul este cau(a tuturor dualit ţilor Ddublelor %aţeteE 'e care noi le 2ede) în ?urul nostru& Ea creea( )ai înt*i dualitatea 'ri)ar 3 se'ararea subiect>obiect Dsau eu contra celorlalţiE şi a'oi celelalte dualit ţi, cu) ar %i 'l cere şi durere, bun şi r u, %ericire şi ne%ericire, dragoste şi ur etc& #*nd a'are sen(aţia se'ar rii 'ersoanei, toate 'roble)ele se nasc odat cu ea şi re%eritor la 'ersoan , 'roble)ele nu 2or înceta niciodat & +n leg tura cu !otalitatea DUni2ersul ca +ntregE, 'roble)ele nu a'ar niciodat , aceasta din cau( c !otalitatea nu 2ede nici una din dualit ţi& Dualit ţile, 'ur şi si)'lu, nu sunt de%inite la ni2elul înalt al Realit ţii, unde totul este conectat ca %iind 2ibraţii ale Uni2ersului& Uni2ersul acţionea( ca o singur celul & #ititorul trebuie s obser2e aici c se'ararea la ni2elul ?os al realit ţii este nu)ai o a'arenţ în conştiinţ şi nu

este Ade2 rul %unda)ental, deci toate entit ţile se'arate a'arent, ca şi indi2i(ii, sunt 'ro%und conectate 'rin inter)ediul ni2elelor înalte ale e,istenţelor 2ibratorii& Deci totul este Sursa& +)'reun cu conştiinţa de sine Dsau indi2idual E, a'are conştiinţa creatorului& #*nd indi2idul g*ndeşte c are o e,istenţ inde'endent , el crede des're sine c este creatorul acţiunilor ce au loc 'rin )ecanis)ul cor' H )inte şi de2ine subiectul, în ti)' ce orice altce2a a'are ca obiect& #a subiect, indi2idul 'retinde3 @Eu %ac asta şi asta, eu a) % cut asta sau eu a) asta etc&A Indi2idualitatea 'retinde c este creatoarea 'ro'riilor sale acţiuni şi )ai )ult, ea 'erce'e c 'oate s g*ndeasc şi s %ac alegeri re%eritoare la cu) s acţione(e, e,'eri)ent*nd ast%el liberul arbitru& Dar acesta este oare Ade2 rul G La ni2elul de ?os al realit ţii, aşa cu) o 'erce'e) noi, ne a'are c totul este ade2 r, îns la un ni2el )ai 'ro%und al s u, aceasta NU ES!E& Nu e,ist liberul arbitru şi sen(aţia creatorului este o ilu(ie, 'entru ur) toarele trei )oti2e3 8& Dac nu e,ist o se'arare indi2idual , atunci cu) 'ot e,ista acţiuni indi2idualeG Sursa sau !otalitatea DUni2ersulE acţionea( 'rin indi2idualit ţi& !oate acţiunile sunt ale Sursei sau ale lui Du)ne(eu& Acţiunea 'ersonal este o ilu(ie, 'entru c nici o 'ersoan nu 'oate acţiona& #*nd nu eşti o indi2idualitate se'arat , c*nd orice este 2ibraţie a Sursei Unice i)'ersonale, 'ot e,ista acţiuni 'ersonaleG !oate acţiunile sunt %uncţionarea !otalitat ţii i)'ersonale& $recu) 2alurile şi oceanul H ce se )işc , 2alurile sau oceanulG Valul nu are e,istenţ a'arte %aţ de ocean şi asta din cau( c oceanul se )işc şi 2alul 'are şi el c se )işc Dacţionea( E& Unele lucruri 'ar 'entru entit ţi a %i liberul arbitru& Dac 2oi 2edeţi 2iaţa ca 'e un %il), Sursa a 'roiectat acel %il), Ea inter'retea( rolurile şi a'oi tot Ea este cea care 'ri2eşte 'e ecranul conştiinţei, care este de ase)enea al Sursei& !oate acţiunile sunt i)'ersonale şi toate acţiunile sunt ale Sursei& Se'ararea indi2idului şi acţiunile lui se'arate sunt ilu(ii în lu)ina Ade2 rului %unda)ental& Ele nu e,ist & ;& 1iecare acţiune 'e care indi2idul o nu)eşte acţiune a sa, este doar o reacţie a g*ndului ce se naşte în )intea sa& 1iecare g*nd 'e care indi2idul îl nu)eşte a %i g*ndul s u, este o reacţie a )inţii, în con%or)itate cu 'rogra)area sa Deste condiţionarea )ediului şi a %actorilor geneticiE& Indi2idul nu are controlul asu'ra nici unuia din aceşti %actori, deci el nu are controlul nici asu'ra g*ndului, nici asu'ra acţiunii sale, 'rin ur)are el nu are liberul arbitru& +n )ulte ca(uri, indi2idul acţionea( cu o anu)it dorinţ şi desco'er c Uni2ersul are co)'let un alt 'lan 'entru el& Se )ani%est oare toate g*ndurile noastre şi dorinţele noastreG $uteţi 2oi s 2 trans%or)aţi g*ndul într>o acţiuneG Dac da, însea)n c a2eţi liberul arbitru, îns bineînţeles c nu este ca(ul& Indi2idul e,'eri)entea( liberul arbitru din cau(a identi%ic rii sale cu cor'ul, dar cor'ul este doar un instru)ent H în ciuda co)'le,ului s u de e)oţii şi de g*nduri H şi acţionea( în concordanţ cu %actorii s i în )o)entul 're(ent şi aceştia nu sunt sub control& De%iniţia liberului arbitru este3 @+n aceleaşi condiţii date, 'ot eu s acţione( alt%el GA R s'unsul este3 Nu& #"iar dac eu, dintr>o înt*)'lare, a) ales s

acţione( într>un anu)it )od, alegerea acţiunii )ele este i)'us de acel )od 'articular, deter)inat de %actorii 'e care nu>i a) sub control, deci eu nu a) nici un control asu'ra reacţiilor, 'e care le nu)esc a %i acţiunea )ea& Indi2idul 'erce'e aceasta ca 'e 'ro'ria sa acţiune, 'entru c el 2ede cor'ul lui reali(*nd asta şi %iind identi%icat cu cor'ul, se consider reali(atorul, îns cor'ul, g*ndurile sale şi %actorii deter)inanţi nu sunt ni)ic altce2a dec*t Sursa +ns şi& #or'ul este un 2e"icul sau )ani%estarea Sursei şi 'rogra)area Sa este %actorul deter)inat de curgerea e2eni)entelor ce au loc în Uni2ers, care sunt tot o )ani%estare a Sursei& Deci, Sursa sau !otalitatea acţionea( 'rin cor'urile indi2iduale în )oduri di%erite, cor'ul %iind doar un instru)ent ce e,'ri) acţiunea Sursei şi toate acţiunile sunt 2ibraţii ale Sursei Unice& <& Indi2idul 'erce'e e,istenţa sa ca %iind li)itat în 'atru di)ensiuni H s'aţiu> ti)' Ds'aţiul tridi)ensional şi ti)'ul unidi)ensionalE, aşa c e,ist un sens al e,istenţei în s'aţiu şi ti)'& E,istenţa în s'aţiu d entit ţilor a'arenţa de a %i locali(ate într> un anu)it loc în s'aţiu, de cele )ai )ulte ori de' rtate una de alta, iar e,istenţa în ti)' conduce la e,'erienţa curgerii ti)'ului din trecut, în 're(ent şi a'oi s're 2iitor& #unosc*nd trecutul şi )o)entul 're(ent, nu şti) îns ce ne 2a aduce 2iitorul Dcu e,ce'ţia unor ca(uri rareE, dar noi g*ndi) c 2iitorul este deter)inat de acţiunile şi alegerile noastre, îns nu este c"iar aşa& Sensul e,istenţei în s'aţiu deter)in ilu(ia se'ar rii în ti)', iar sensul e,istenţei în ti)' deter)in ilu(ia liberului arbitru& #"iar dac ' re) a %i în s'aţiu şi în ti)', Ade2 rul nu este li)itat la acest %a't& Ade2 rul este 'erce'erea e,istenţei într>o re%le,ie Dsau 'roiecţieE în 'atru di)ensiuni s'aţiu>ti)', a 1iinţei !ale& Deci, la un ni2el )ai înalt al Realit ţii, tu nu eşti li)itat în s'aţiu şi în ti)', tu eşti dincolo de s'aţiu şi ti)'& !u eşti nu)ai conştient de e,istenţa ta în 'atru di)ensiuni, dar nu de rest, 'recu) aisbergul ce are )a?oritatea g"eţii sub a' , de cele )ai )ulte ori in2i(ibil & DVe(i co)entariu ştiinţi%ic, 'entru o e,'licaţie ştiinţi%ic detaliat E& #u c*t tu te consideri )ai )ult a %i în s'aţiu şi ti)', tu eşti în a%ara lor& 1iind în a%ara s'aţiului Dnelocali(at în s'aţiuE, însea)n s e,işti la o di)ensiune în care conce'tul nostru con2enţional de s'aţiu este irele2ant şi transcendent& Aceasta însea)n c entit ţile nu sunt se'arate 'rin s'aţiul tridi)ensional, ci ele sunt toate conectate % r distanţ şi se'arare, nu)ai 'roiecţiile lor în s'aţiu tridi)ensional 'ar a %i se'arate& +n )od ase) n tor, %iind în a%ara ti)'ului, însea)n c ti)'ul este de' şit şi toate 'unctele ti)'ului sunt conectate, cu alte cu2inte trecutul şi 2iitorul sunt toate conţinute în acest )o)ent 're(ent& Nu nu)ai trecutul, dar în )od 'otenţial 2iitorul, este de ase)enea cunoscut H la acel ni2el al Realit ţii Dacesta este cunoscut în %i(ic ca nelocali(at în ti)'E& Acest %a't i)'lic c din acel 'unct de re%erinţ , 2iitorul este de?a acolo, 'redeter)inat s s'une), şi dac 2iitorul este 'redeter)inat, cu) 'oate un indi2id s %ac alegeri sau s >şi e,ercite liberul s u arbitru, care deter)in 2iitorulG 1iecare indi2id îşi reali(ea( nu)ai destinul s u, dar tu nu eşti cor'ul sau indi2idual care cre(i c eşti, nu eşti nu)ai asta, !ot ce e,ist este Sursa şi !u eşti Aceea& Deci, destinul sau 'redeter)inarea 'oate nu)ai s deter)ine cor'urile, care sunt doar instru)ente ale Sursei& $entru Surs D!u cel

ade2 ratE, tot ce se înt*)'l este nu)ai o 'arte a @ceea ce esteA şi nu e,ist nici o ?udecat dincolo de asta& S lu ) e,e)'lul unei %urnici care )erge re'ede& 1urnica nu 'oate şti unde 2a %i ea în 2iitor& Un obser2ator e,tern 2ede direcţia în care %urnica se îndrea't şi 2ede o s )*nţ de gr*u în calea ei& 1urnica a?unge înt*i la s )*nţ , 'oate s o lase sau 'oate s o ia, în %uncţie de alegerea sa de a acţiona sau de a )erge )ai de'arte& $entru obser2atorul e,tern, %urnica a %ost 'redestinat s g seasc s )*nţa, c ci el 'oate s 're2ad 2iitorul %urnicii& +n concordanţ cu !otalitatea DUni2ersul sau 2ibraţiile #*)'ului Uni2ersalE, totuşi nu este nici un liber arbitru nici un destin 'redeter)inat, 'entru c nu e,ist dec*t eternul )o)ent 're(ent, în ti)' totul @aşa esteA şi totul acţionea( @aşa cu) trebuieA& $roble)a 2iitorului niciodat nu se 'une 'entru o 1iinţ i)'ersonal H Sursa sau !u cel ade2 rat& D#ititorul trebuie s obser2e c aici, c*nd ne re%eri) la !otalitate, la Surs , noi nu i)'lic ) 'erce'ţia noastr %i(ic ci, )ai )ult, 2ibraţiile care sunt at*t în s'aţiu c*t şi în ti)', dar şi dincolo de acesteaE& +n re(u)at3 liberul arbitru este e,'eri)entat, dar el nu e,ist & -rice 2ede) este )ani%estarea Unicei Surse, şi orice acţiune este o acţiune i)'ersonal a aceleiaşi Unice Surse& Nu e,ist indi2idualitate se'arat , c ci nu e,ist acţiuni indi2iduale& Sursa se identi%ic cu ea îns şi, 'recu) conştiinţ se identi%ic cu di%eritele )ecanis)e cor' H )inte şi creea( %alse 'seudosubiecte& Aceste subiecte D'recu) creatoriiE nu sunt reale, 'entru c ele sunt ba(ate nu)ai 'e 'erce'ţii li)itate, g*nduri sau conclu(ii %alse& #*nd Sursa se de(identi%ic , atunci Ade2 rul %unda)ental este re2elat Dca şi în ca(ul în care ele2ul înţelege e,'licaţiile 'ro%esoruluiE& Deci, sensul creaţiei 'ersonale este o ilu(ie sau )ai 'recis o realitate li)itat & !u e,işti si)ultan în di%erite ni2ele a realit ţii& La cel )ai ?os ni2el al realit ţii, tu 'ari o indi2idualitate ce se si)te creator& La ni2ele )ai înalte ale realit ţii, tu eşti constituit din 2ibraţii , eşti un cor' energetic, iar la cel )ai înalt ni2el al realit ţii, !u eşti Sursa H singurul Subiect, nu )ai e,ist un altul şi nu e,ist nici un obiect& Aceste lucruri ridic în )intea noastr , cinci întreb ri i)'ortante& P&'(A, dac indi2idul este un )ecanis) cor' H )inte, sunte) oare noi 'recu) roboţiiG #e 'ute) s'une des're e)oţiile şi si)ţirile noastre, oare a2e) noi un s'irit sau un su%letG A )OUA, de ce e,ist r ul în lu)e, el este tot acţiunea Sursei uniceG A *&E'A, dac totul este 'redestinat, atunci de ce )ai trebuie s %ac eu ce2a, c ci ) si)t % r libertate, 'recu) o )arionet G A PA*&A+ are ea 2iaţa un înţeles sau un sco'G A C',CEA, care este a2anta?ul sau %olosul înţelegerii acestui ni2el înalt al realit ţii G S înce'e) cu P&'(A -,*&E.A&E/ O %iinţ în 2iaţ , cu cor'ul şi cu )intea sa, este )ult )ai )ult dec*t un organis) co)'let, dec*t un obiect % r 2iaţ , cu) ar %i un robot sau un calculator& - %iinţ u)an este construit într>un siste) biologic )ult )ai so%isticat dec*t orice alt %iinţ 2ie& Senti)entele De)oţiileE şi g*ndurile se nasc, dar ele sunt tot 'arte a %uncţion rii biologice a creierului, interacţion*nd cu cor'ul& #*nd a'are o sen(aţie, ea a'are nu)ai din cau(a %actorilor genetici, biologici şi de )ediu, 're(enţi în acel )o)ent şi care cau(ea( sc"i)b ri c"i)ice şi biologice în siste)ul ner2os şi endocrin&

Acestea conduc c tre o sen(aţie 'e care noi o nu)i) si)ţ )*nt D=%eelingAE, sau alt%el s'us, g*ndurile şi e)oţiile iau naştere datorit condiţion rii cor'ului Dinclusi2 a )inţiiE, ce o'erea( la un ni2el )ult )ai co)'le, dec*t un calculator, care este un )ecanis) destul de ase) n tor cor'ului& #alculatoarele lucrea( în concordanţ cu 'rogra)area lor, ec"i2alent cu condiţionarea sau 'rogra)area genetic Dbiologic E a cor'ului& $rin ur)are, cor'ul u)an este în ciuda si)ţ )intelor şi g*ndurilor H un siste) )ecanic ca şi oricare alt siste)& El rece'ţionea( un se)nal de intrare şi reacţionea( la el gener*nd un r s'uns Dg*nd, acţiune etc&E, în concordanţ cu condiţionarea sa genetic şi de )ediu H care î)'reun reali(ea( 'rogra)area sa biologic Dconstituţia sa biologic E& Senti)entul de a %i o )arionet a'are nu)ai din cau(a identi%ic rii cu )ecanis)ul cor' H )inte& !u eşti Sursa, cor'ul este )arioneta& !u nu eşti li)itat nu)ai la cor'& Dar ce 'ute) s'une des're su%letul şi s'iritul nostruG Dar des're al cui s'irit şi su%let este 2orbaG Nu este ce2a indi2idual, deci cu) 'oate un su%let s a'arţin unui indi2idG E,ist nu)ai un singur S$IRI!, dac tu 2rei s >l nu)eşti ast%el şi acela este Sursa, Du)ne(eu sau !u cel ade2 rat& !ot ce e,ist este Sursa& Ade2 ratul @!uA nu s>a n scut nicic*nd şi nu 2a )uri niciodat şi în )od sigur nu 2a renaşte& Indi2idul, la cel )ai înalt ni2el al Realit ţii, nu 'oate s e,iste ca ur)are a dou )oti2e3 'ri)ul, nu e,ist %rontiere şi se'araţie, aşa c nu e,ist entit ţi se'arate ce 'ot %i clasi%icate ca indi2idualit ţi se'arate din !otalitateT al doilea, at*t ti)' c*t nu e,ist un creator 'ersonal şi %iecare acţiune este o %uncţie i)'ersonal a !otalit ţii, ce %uncţionea( 'rin )ecanis)e 2ariate cor' H )inte Dce în )od eronat, cred des're ele c sunt indi2idualit ţiE, este clar c aici nu e,ist subiecte ca în3 @Eu a) % cut astaA& Dac nu e,ist subiecte indi2iduale, atunci nu e,ist )oti2 s se 'retind e,istenţa indi2idualit ţilor, c ci ele sunt doar obiecte, % r subiect D% r obiecti2itateE& In2ers, Sursa este singurul Subiect Dsubiecti2itateE, acolo unde nu sunt obiecte& Nu)ele sunt nu)ai etic"ete date )ecanis)ului cor'>)inte& Acu) 2o) r s'unde la A )OUA -,*&E.A&E 'ri2ind aşa nu)itul r u din lu)e& #a 'unct de 'lecare, bun şi r u sunt ter)eni ce e,ist doar în )inte şi ca oricare ter)en dual, ies la i2eal nu)ai du' dualitatea 'ri)ar , care este înţelesul lui @euA Dindi2idulE contra @altoraA& Ni)ic nu se înt*)'l !otalit ţii sau Sursei, at*t ti)' c*t toate )işc rile sunt în interiorul s u 'ro'riu şi 'rin ur)are, dualitatea nu se 'oate a'lica sau 'ur şi si)'lu nu este de%init 'entru ni2elele )ai înalte ale Realit ţii& !oate )işc rile sunt si)'le trans%or) ri ale energiei dintr>o %or) în alta sau de la o scar 2ibraţional la alta, şi la acest ni2el nu e,ist noţiuni cu) ar %i bun sau r u& Energia total se conser2 întotdeauna şi ni)ic nu 'oate %i 'ierdut& #u) în a%ara Sursei nu e,ist ni)ic sau în a%ara )ani%est rii sale 2ibraţionale H Uni2ersul H nu se 'oate înt*)'la ni)ic în e,terior, toate )işc rile sunt interne& Atunci c*nd Sursa Dîn acest ca( conştiinţaE se identi%ic cu )ecanis)ul cor' H )inte, ast%el cre*nd senti)entul ilu(oriu al @eu>uluiA sau @indi2iduluiA, toate dualit ţile şi 'roble)ele asociate a'ar odat cu el& $entru indi2id 'roble)ele nu încetea( niciodat , dar 'entru !otalitate D'entru Uni2ersE, 'roble)ele nu a'ar

niciodat & Aşa nu)itul indi2id 'erce'e orice ce îi generea( 'ro'ria 'l cere, ca %iind bun şi orice îi generea( durere, ca %iind r u& Aceasta este nu)ai o ?udecat a )inţii& Uni2ersul Dsau c"iar 2iaţaE nu 2a ?udeca ast%el, ci se 2a e,'ri)a el însuşi în acest )o)ent, ca o serie de de(2 luiri s'ontane, unde nu e,ist ?udecat , din cau(a ine,istenţei dualit ţii& Din cli'a în care te>ai n scut, tu eşti destinat )orţii& At*t ti)' c*t tu însuţi te cre(i o indi2idualitate se'arat , tu eşti a%ectat de c tre toate dualit ţile ce 'ro2in din aceasta& Nu)ai c*nd !u îţi dai sea)a c nu e,ist o ast%el de indi2idualitate şi ast%el @!u cel ade2 ratA nu s>a n scut niciodat şi nu 2a )uri niciodat , atunci toate dualit ţile 2or %i de' şite şi nu ţi se )ai 'ot a'lica& Moartea 2a %i 2 (ut doar ca ce2a ce se înt*)'l cor'ului, aşa cu) energia se trans%or) în alt %or) & #*nd 'ri2i) o)oruri, r (boaie şi alte aşa nu)ite acţiuni aşa nu)ite rele, 2o) înţelege c toţi acţionea( în con%or)itate cu condiţion rile sale, înde'linindu>şi destinul şi totul este o acţiune a Sursei& #*nd sunte) în %aţa unor ast%el de înt*)'l ri, 'oate a' rea tristeţea, dar c*nd înţelege) Ade2 rul, ?udecata nu 2a a' rea& !otul este si)'lu, @aşa esteA şi %iecare acţiune este @cu) trebuie s %ieA& !ot ce e,ist este Sursa sau Du)ne(eu& +n anu)ite ca(uri, Sursa acţionea( 'rin aşa nu)itul eu indi2iduali(at, 'e aşa nu)ita cale rea, în s'ecial c*nd e,ist un conţinut 'uternic al identi%ic rii Dego>ulE& Indi2idualit ţile ce si)t c ele sunt se'arate de Rest, generea( acţiuni 'e care noi le nu)i) rele, %ie 'entru a>şi ali)enta orgoliul Dîn ca(ul %iinţelor u)aneE, %ie %oa)ea Dîn ca(ul ani)alelorE& +n alte situaţii, c*nd identi%icarea este )ai slab sau ine,istent Dca în ca(ul în2 ţ torilor des 2*rşiţiE, acţiunile rele nu 2or a' rea, dar în a)bele ca(uri r ul este o ?udecat a )inţii şi se g seşte într>un g*nd& #*nd un leu atac un cerb inocent, un alt cerb nu>l 2a ?udeca 'e leu ca %iind r u& Leul, 'ur şi si)'lu, acţionea( con%or) instinctelor şi condiţion rilor sale şi de cele )ai )ulte ori e,ist acce'tarea din 'artea cerbului, cu e,ce'ţia %a'tului c el 2a %ugi din cau(a 'ro'riilor sale instincte de conser2are& Aici nu e,ist ?udecat , 2iaţa se e,'ri) ea îns şi % r ?udecat , nu)ai )inţile co)'le,e o %ac& Re(u)*nd3 c*nd orice acţiune este 'ri2it ca %iind o %uncţie i)'ersonal a !otalit ţii, nu 'oate a' rea ?udecata, nici dualitatea şi nici întrebarea dac este bine sau r u& .inele şi r ul e,ist nu)ai într>un g*nd %als, care este susţinut de c tre un alt g*nd %unda)ental %als al identi%ic rii cu un )ecanis) 'articular cor' H )inte, ce a'are datorit 'erce'erii conştiente a se'ar rii )ateriei& #*nd !otalitatea este co)'let înţeleas , aceasta se'arare nu 2a e,ista în realitate şi ast%el toate g*ndurile %alse 2or %i ani"ilate instantaneu& De obser2at este c identi%icarea şi 'rocesul de de(identi%icare sunt doar 'rocese în %eno)enologie Dcu alte cu2inte, )işc ri în interiorul Sursei sau în interiorul conştiinţeiE& Ni)ic nu se înt*)'l Sursei în ti)'ul identi%ic rii sau 'rocesului in2ers& Sursa Dneu)enonE nu este a%ectat de toate )işc rile sau turbulenţele& #"iar dac noi ne re%eri) cel )ai des la conştiinţ , ca o conştiinţ indi2idual Dori )inteE, în realitate, deoarece ni)ic nu este se'arat, nu e,ist nici conştiinţ indi2idual & !oate )inţile DconştiinţeleE sunt conectate nelocali(at şi ast%el e,ist o singur )inte sau o conştiinţ colecti2 & #onştiinţa Unic este 'erce'ut de c tre di%erite )ecanis)e cor' H )inte ca %iind conştiinţe indi2iduali(ate& !ele'atia, 2isele 'ro%etice sau ar"eti'ale, toate indic

cone,iunea )inţilor cu Mintea Unic & !oate cor'urile şi creierele D)inţileE sunt conectate ca un )are şi unic c*)' 2ibraţional în s'aţiul e,terior& Mai )ult, e2eni)entele ce au loc în %eno)enologie sunt si)'le re%le,ii ale )işc rii 2ibraţionale a Sursei, 'e ecranul conştiinţei unice H ele 'ot %i nu)ite @2ise tr iteA, %iind %oarte ase) n toare cu 2isele din starea de so)n& +n ti)'ul 2iselor din so)n, 'ersoana se identi%ic cu un 'ersona? 2isat şi tr ieşte anu)ite e2eni)ente ce îi a'ar %oarte reale& Du' ce se tre(eşte, îşi d sea)a c a %ost un 2is nu un lucru real& Acelaşi lucru se înt*)'l 'e durata st rii de identi%icare ca indi2idualitate, toate e2eni)entele sunt obser2ate ca %iind %oarte reale 'e ecranul conştiinţei indi2iduale, aşa c odat cu tre(irea sau de(identi%icarea, totul este înţeles doar ca @2is tr itA şi nu ca o realitate& De aici, e2eni)entele sunt obser2ate 'e ecranul conştiinţei unice, unde ni)eni nu este s'ectator la ni)ic& !oate e2eni)entele sunt 2 (ute ca )işc ri ale Sursei, aşa cu) sunt re%lectate în Surs D'recu) conştiinţ E şi ele nu sunt ni)ic )ai )ult dec*t 2ibraţiile unicului #*)' de Energie Uni2ersal & Acu), 'ute) r s'unde la A *&E'A -,*&E.A&E0 @De ce s acţion ) la tot, dac totul este o %uncţionare a Sursei GA şi @dac noi nu a2e) liberul arbitru, atunci )ai e,ist libertate GA& Mecanis)ul cor' H )inte este 'rogra)at de %actorii genetici, biologici şi de )ediu s acţione(e, s se )işte sau 'ur şi si)'lu s %ac ce2a& El nu 'oate sta inacti2, în aşte'tare, )ai )ult ti)'& Acţiunea sau li'sa ei nu este controlat de tine, tu acţione(i în con%or)itate cu destinul t u& A nu %ace ni)ic însea)n a %ace ce2a, din cau( c a %ace şi a nu %ace re're(int )işc ri în %eno)enologie& #reierul t u 'oate reacţiona la aceast cunoaştere într>un )od de a nu %ace ni)ic, în e2entualitatea c totuşi el 2a înţelege c Sursa se )işc 'rin cor' sau 2a decide s continue )işcarea at*t ti)' c*t este s'ectator la @ceea ce se înt*)'l A& E,ist o reacţie a creierului la %actorii curenţi deter)inanţi şi tu nu ai controlul asu'ra acestora sau asu'ra reacţiei creierului& Deci, acţiunile 2or continua s aib loc, 'recu) au a2ut loc întotdeauna şi dac acesta este destinul )ecanis)ului cor' H )inte, s stea şi s inter)edie(e, aşa 2a %ace& 1a'tul c nu a2e) liberul arbitru restr*nge libertatea noastr G Da şi nu& #or' %iind, tu nu ai libertate& Dar de ce te nec ?eştiG Acesta nu eşti !u& !u ca Sursa, eşti liber s te )işti şi s 2ibre(i etern& Ade2 rata libertate se obţine nu)ai înţeleg*nd ade2 rata ta %iinţ & G*ndind c tu eşti o indi2idualitate ce ai ne2oie în )od constant s %aci ce2a şi s lu'ţi 'entru lucruri, % c*nd un e%ort 'ersonal, 'oate %i c"iar e'ui(ant, nu 2ei a2ea o libertate ade2 rat & Indi2idualitatea g*ndeşte c ea are controlul asu'ra e2eni)entelor 2ieţii şi atunci c*nd acţionea( într>un anu)it %el, cu) ar %i în sco'ul )ani%est rii unei anu)ite dorinţe H ea desco'er c Uni2ersul are un alt 'lan 'entru ea& #*nd ego>ul este 'uternic, el se lu't cu Uni2ersul s obţin ceea ce doreşte, aşa c el 'oate %uncţiona î)'otri2a 2oinţei Uni2ersului& Este aceasta libertatea sau este un 'ri(onierat %or)at din leg turi şi ilu(iiG Libertatea este s lucre(i cu Uni2ersul, nu î)'otri2a Lui& +nţeleg*nd c tu nu eşti indi2idualitatea, 'e care tu însuţi cre(i c eşti, 2ei lua o atitudine de s'ectator, 2ei crede în destinul 'ro'riu şi 2ei acce'ta @ceea ce esteA şi aceasta este Libertatea ade2 rat & Vei 2edea c Uni2ersul a %ost şi 2a %i întotdeauna acţionat 'rin acest cor' D'e care tu îl nu)eşti al t uE şi tu 2ei %i )ai 'uţin i)'licat şi 'rins în ceea ce se c"ea) i)'licaţii 'ersonale& !u 2ei înţelege c orice lucru se înt*)'l întotdeauna graţie Sursei sau lui

Du)ne(eu este ceea ce trebuie s %ie, c"iar dac ego>ului t u nu>i 'lace aceasta întotdeauna& #reaţia 'ersonal nu este libertate, este o robie, 'entru c tu te li)ite(i 'e !ine +nsuţi, la o 'ersoan ce este o 'arte )inuscul din Uni2ers, atunci Sursa este 'rins şi ea în acea scla2ie& !otul este Sursa şi totul este acţiunea Sursei şi a înţelege aceasta este ade2 rata libertate& - ast%el de înţelegere nu 'oate %i %orţat , dar îns 'oate %i adus 'rintr>o înţelegere intuiti2 a Ade2 rului& !u 2ei înţelege c totul se înt*)'l întotdeauna graţie Sursei& #*nd tu cauţi în a%ara scla2iei de a %i o 'ersoan ilu(orie, 2ei trage o conclu(ie i)'ortant , c at*t 'ersoana, c*t şi de'endenţa si)ţit , sunt ba(ate 'e g*nduri şi ele nu sunt reale, în sensul c nu 'ot e,ista se'arat %aţ de Surs sau nu au o e,istenţ inde'endent , deci a'ar şi dis'ar& Identi%icarea c"iar dac susţine %or)a biologic , este ba(at 'e o g*ndire %als , nu este real deoarece se 'oate sc"i)ba& #eea ce este ade2 rat este i)uabil şi etern& +n conclu(ie, 'ersoana care se 'erce'e ea îns şi ca un creator se'arat cu liber arbitru, nu este într>o stare de libertate, ci într>o stare de scla2ie& La un ni2el )ai ridicat al Realit ţii, nu e,ist o ast%el de indi2idualitate sau cine2a care s %ie liber sau sub scla2ie, c"iar dac conce'tul dual a %i liber sau scla2 este ani"ilat şi nu 'oate %i a'licat deloc& !u DSursaE e,işti 'ur şi si)'lu şi acesta este Ade2 rul 1inal& A PA*&A -,*&E.A&E este @E,ist 2reun înţeles al 2ieţii, a2e) noi 2reun sco' GA& +nţelesul şi sco'ul sunt etic"ete 'use de c tre )inte, care 2ede 2iitorul ca %iind necunoscut şi str in& Mintea este cea care ?udec ceea ce obser2 , in2entea( un înţeles a ceea ce obser2 şi a'oi alearg du' un sco' util, autocreat în 2iitor& !u, ca un cor' de 2ibraţii, neli)itatat în s'aţiu şi ti)', eşti în a%ara s'aţiului şi ti)'ului, de' şindu>le& Dac ti)'ul este în interiorul ! u, atunci el este de la )o)entul (ero Dsau .ig .angE, '*n la cel )ai înde' rtat 2iitor Din%initul 'o(iti2E& Dac trecutul şi 2iitorul sunt de?a conţinute în )o)entul 're(ent, 'ute) noi 2orbi des're un înţeles sau un sco'G !oate %iinţele înde'linesc doar destinul lor, aşa cu) Sursa acţionea( în interiorul lor& La un ase)enea ni2el al Realit ţii, nu 'oate e,ista ?udecat şi ast%el nu 'oate a' rea întrebarea asu'ra înţelesului& -rice lucru este, nu)ai @aşa cu) esteA, nu din cau(a unui )oti2 anu)e, ci 'ur şi si)'lu 'entru c @aşa esteA& Nu este ne2oie de nici o ?usti%icare& Uni2ersul şi 2iaţa sunt întotdeauna în cli'a 're(ent , unde ?udecata şi înţelesul nu se a'lic & E,ist o continu )ani%estare şi e,'ri)are a Sursei, de(2 luindu>se Ea +ns şi 'rin 2ibraţiile ce ne a'ar nou ca e2eni)ente s'eci%ice& +n realitate, nu se înt*)'l absolut ni)ic& Sursa s>a )işcat, dar Ea înc e,ist & # ut*nd un sco', tu te ţii de'arte de )o)entul 're(ent, eşti î)'iedicat s te bucuri de @ceea ce esteA şi eşti deter)inat s alergi du' in2enţia )inţii @ ceea ce ar trebui s %ieA, aceasta duc*nd la a'ariţia unui un con%lict între cele dou conce'te, con%lict c"eltuitor de energie& @#eea ce ar trebui s %ieA de2ine ţelul t u, în ti)' ce tu încerci s sc"i)bi cu e%orturi 'ersonale, ilu(orii, @ceea ce esteA, aceasta conduc*nd la su%erinţ & #*nd tu înţelegi c @ceea ce esteA este acelaşi lucru cu @ceea ce ar trebui s %ieA, acţione(i ca %iind unul cu !otalitatea, % r s )ai alergi du' ţeluri in2entate de ego, l s*nd Sursa s conduc treburile cor'ului, % r s te )ai te)i de ceea ce se înt*)'l & Singurul sco' în 2iaţ este a %i şi a tr i& A %i este natura Sursei şi a tr i sau a %uncţiona este natura

Uni2ersului şi !u eşti Aceea & #or'ul H 'e care tu îl 'orţi cu tine însuţi H este c"iar un )ecanis) unic, care îi 'er)ite Sursei s %uncţione(e 'rin el& Meta%oric 2orbind, el 'oate re're(enta )*inile Sursei, 'er)iţ*ndu>i s se )işte şi ne%iind se'arat de Aceasta& !otalitatea DUni2ersulE, inclusi2 cor'urile noastre, sunt )ani%est ri ale Sursei& 1iecare cor', %iind un c*)' 2ibraţional, nu este nu)ai 'arte din Surs , este c"iar una cu Sursa& 1iecare cor' este unic, 2ibr*nd şi 'uls*nd 'recu) o stea str lucitoare 'e cer, 'recu) o 'ies %unda)ental a unui )are 'u((le, interacţion*nd constant, într>un )od )inunat, cu Uni2ersul& Ni)ic nu este se'arat şi Sursa este tot ceea ce e,ist & +n s%*rşit, sunte) gata s r s'unde) la U1*'(A -,*&E.A&E3 @#are este bene%iciul înţelegerii celui )ai înalt ni2el al Realit ţii GA .ene%iciile sunt i)ense H c"iar la cele )ai înalte ni2ele ale înţelegerii, 'entru c nu e,ist ni)eni care s bene%icie(e de tot, deoarece nu e,ist indi2idualit ţi& At*t ti)' c*t identi%icarea e,ist , e,ist şi sensul %iinţei indi2iduale, deci r )*ne s se r s'und la aceast întrebare& - dat ce de2ine clar 'entru indi2id c totul este %uncţionarea i)'ersonal a !otalit ţii Dsau a SurseiE, ea 2a 'relua toat greutatea de 'e u)erii indi2idului, care a g*ndit în tot acest ti)' c el a % cut acel lucru& Nu 2a )ai e,ista lu't , aceasta %iind înlocuit de c tre o atitudine conte)'lati2 & Acţiunile 2or a2ea înc loc, dar % r a se aşte'ta re(ultate& Nu 2or )ai %i dorinţe şi te)eri obsesi2e& -dat înţeles c totul este @aşaA, totul este Sursa sau Du)ne(eu şi %iecare acţiune este @aşa cu) trebuie s %ieA, nu 2a )ai e,ista @Eu ar %i trebuit s %ac altce2aA, 'entru c tu nu a trebuit s %aci altce2a& Mai înt*i de toate, tu nu ai % cut asta, ci %actorii cu)ulaţi au % cut>o sau Uni2ersul DSursaE a % cut>o 'rin cor'ul t u, unde cor'ul t u era doar înde'linirea destinului& #eea ce s>a 'etrecut în trecut, s>a 'etrecutT întregul Uni2ers a luat 'arte la )ani%estarea ta, nu e,clusi2 tu& #u) ai %i 'utut %ace tu altce2a, tu Dcor'ul t uE, care nu ai controlul asu'ra acestui lucruG +nţeleg*nd aceasta, nu 2or %i re)uşc ri, nici 2ino2 ţie şi nici de'resie& +n )od ase) n tor, cunosc*nd c orice se 2a înt*)'la, ur)ea( s se înt*)'le, se înl tur gri?a 'entru 2iitor& Dac ce2a se 'resu'une c se înt*)'l şi este 'arte din destinul t u, ni)ic nu 'oate 're2eni aceasta s se înt*)'le& Destinul este atot'uternic& Aceasta aduce credinţa în 2iitor, în destinul %iec ruia& Nu 2a )ai e,ista nici o nelinişte, 2a e,ista o acce'tare co)'let a @ceea ce esteA şi a @ceea ce 2ineA& !u 2ei tr i în )o)entul 're(ent, în loc s %ii 'rins în aşte't ri inutile, des're 2iitorul dorit de ego>ul t u& Mo)entul 're(ent nu este întotdeauna 'l cut 'entru cor' H uneori acesta re're(int durere sau su%erinţ , îns tu trebuie s >ţi aduci a)inte, at*ta 2re)e c*t eşti o indi2idualitate, c toate dualit ţile sunt acolo& Dac este bine, 2a %i şi r u, dac este 'l cere, 2a %i şi durere, dac este %ericire, 2a %i şi ne%ericire& Aceste dualit ţi coe,ist 'recu) cele dou %eţe ale unei )onede, e,istenţa lor nu este o 'roble) , 'roble)a se naşte atunci c*nd indi2idual 2ine cu 're%erinţe şi s'une c 2rea s ' stre(e nu)ai o %aţ a )onedei, dar nu şi 'e cealalt , 'ersoana 2rea nu)ai %ericirea şi e,clude ne%ericirea, îns nu este 'osibil 'entru c %ericirea şi ne%ericirea sunt dou st ri D%aţeteE ale aceluiaşi lucru& Ele 2in î)'reun şi uneori ne arat o %aţ , alteori cealalt %aţ &

#*nd dualitatea este acce'tat , ea este de' şit , şi nu 'oate s )ai ating 'rea )ult& Dualitatea 2a %i 2 (ut ca o 'arte natural a )ani%est rii 'erce'ute şi întotdeauna 2a %i acolo, at*ta ti)' c*t e,ist o indi2idualitate& Dac cercetarea constant nu)ai a unei ' rţi D%ericire, bun, 'l cere etc&E 2a %i o'rit şi dualitatea 2a %i doar obser2at , se 2or eli)ina cele )ai )ulte su%erinţe& Du' o înţelegere co)'let Dcu alte cu2inte, de(identi%icarea care 2ine odat cu con2ingerea co)'let şi de ne(druncinatE, dualit ţile 2or dis' rea 'entru c nu 2a )ai %i un indi2id cu care s se înrudeasc & Aceasta se înt*)'l în ca(ul înţelegerii în2 ţ torilor DguruE, c*nd Sursa nu )ai este identi%icat cu )ecanis)ul cor' H )inte şi o indi2idualitate se'arat încetea( s e,iste& Dac nu e,ist o înţelegere co)'let Dşi sensul e,istenţei ca indi2id este înc acoloE, dar dac e,ist o su%icient înţelegere a Ade2 rului, nu se 2a naşte nici o nelinişte re%eritoare la 2iitor& Indi2idul 2a a%la c nu este ni)ic constant în 2iaţ , iar sc"i)barea 2a %i 'lin de sur'ri(e3 Mo)entul 're(ent nu are 2*rst , %iecare )o)ent este ca un %ulg de ( 'ad , unic, ne'ri" nit, ire'etabil şi 'oate %i a'reciat 'rin )odul s u de a %i sur'rin( tor şi neaşte'tat& Aceast înţelegere şi atitudine ne aduc 'acea& Nu 2a )ai %i nici ur , nici in2idie, nici )*ndrie, c ci odat înţeles c nu este ni)ic indi2idual ci nu)ai o %als sen(aţie a unei %iinţe, şi c nu e,ist nici un lucru ca o acţiune 'ersonal , ci doar un senti)ent %als de creator, atunci cu) 'oate cine2a s urasc 'e altcine2a 'entru ceea ce a % cutG Nu, 'entru c el a % cut asta şi n>a a2ut de ales& Va %i d ruit oricui iubirea necondiţionat , cunosc*nd c orice 'ersoan , de la 9itler '*n la Maica !eresa, sunt )ani%est ri ale aceleiaşi Surse Unice şi nu este 2 (ut nici o se'arare& Iubirea 2a ţ*şni ca re%lectarea Unit ţii& Nu 2a %i nici in2idie, 'entru c %iecare 2a %i acce'tat 'entru unicitatea sa, % r ?udecat , totul %iind e,'resia lui Du)ne(eu şi )ani%estarea Sursei& La %el, nu 2a )ai %i nici )*ndrie, cunosc*nd c %iecare acţiune este Sursa în Mişcare şi dac nici o 'ersoan nu %ace ni)ic, 'oate cine2a s se 'retind )*ndru 'entru ceea ce s>a înt*)'latG Dac cor'ul este r s'l tit, %ericirea 'oate s se nasc & #or'ul este un s'ectator şi asta este tot& #ea )ai i)'ortant consecinţ a înţelegerii Ade2 rului este atitudinea de s'ectator& $ersoana nu se 2a )ai i)'lica e)oţional în e2eni)ente, din cau(a acce't rii, totul 2a %i acce'tat % r ?udecat , acţiunile 2or a2ea înc loc, îns nu 2or %i între'rinse 'entru consecinţele lor, nu 2or %i nici aşte't ri şi nici i)'lic ri& Dac eu nu deţin controlul, atunci de ce ) nec ?esc, eu 2oi %ace doar ce este cel )ai bine 'entru )ine şi 2oi ignora restul H 2a %i un ti' de atitudine& #unosc*nd c tot ce e,ist este Sursa sau Du)ne(eu, aceasta î)i 2a aduce o 'o(iţie de s'ectator, este ca şi cu) ai %i )artor al unui accident, % r s %ii i)'licat îns în accident& !otul este o ) rturie, % r o i)'licaţie e)oţional 'relungit şi g*ndurile, e)oţiile D'o(iti2e şi negati2eE 2or continua s se nasc , dar ele 2or %i acce'tate ca 'arte a @ceea ce esteA, şi dac nu ne 2o) ag ţa de ele sau nu ne 2o) identi%ica cu ele, atunci 2or e,ista nu)ai 'entru un )o)ent, ca o reacţie instincti2 cau(at de condiţii inerente şi a'oi ele 2or dis'are la %el de re'ede cu) au a' rut& Din cau(a acce't rii inerente, nu 2or e,ista i)'licaţii sau dorinţe raţionale sau conştiente Dori subconştienteE, legate de aceste e)oţii c ci reacţiile nu 2or d inui& Acce'tarea a @ceea ce esteA sau atitudinea de s'ectator nu însea)n li'sa acţiunilor sau a e)oţiilor, acţiunile 2or a2ea loc, e)oţiile se 2or naşte, dar

una este s nu te i)'lici e)oţional, cu consecinţe şi s cunoşti c acea acţiune sau e)oţie trebuia s se înt*)'le ca acţiune a Uni2ersului, nu ca acţiune a ta& #*nd cine2a se î)boln 2eşte, boala este acce'tat , dar ea nu>l î)'iedic 'e o) s se duc la )edic şi s %ac ceea ce este )ai bine 'entru a se 2indeca& Dac îns nu 2a e,ista nici un interes 'entru re(ultatul acţiunii, dac în destinul cor'ului este 2indecarea, aceasta se 2a înt*)'la, alt%el nu& Aceasta este acce'tarea& ast%el de acce'tare î)'iedic lu'ta e)oţional sau reacţiile e)oţionale 'relungite şi 2a aduce 'acea interioar & Meta%oric 2orbind, 'ersoana nu se 2a )ai lu'ta s înoate contra curentului, care este re're(entat de aşa nu)itele e)oţii şi e%orturi 'ersonale& Atitudinea de s'ectator î)'iedic şi @reacţia la stresA, care este cau(a 'rinci'al a celor )ai )ulte boli ale cor'ului Daşa cu) s>a ar tat anteriorE& $entru a înţelege )ai clar, s 'ri2i) la cau(a su%erinţei& $ri)a cau( a su%erinţei este identi%icarea cu )ecanis)ul cor' H )inte, datorit sen(aţiei %alse de se'arare& At*t ti)' c*t e,ist sen(aţia de indi2idualitate, 2a %i cine2a, unul acolo, care 2a e,'eri)enta durerea, dar de %a't cor'ul e,'eri)entea( durerea, dar nu e,ist cine2a acolo, care s su%ere& E,ist*nd identi%icarea, î)'reun cu sen(aţia %als de e,istenţ indi2idual Daşa cu) este în ca(ul celor )ai )ulţi dintre noiE su%erinţa 2a %i întotdeauna acolo la un anu)it grad, dar ea 'oate %i alinat într>o )are ) sur , dac noi 'ute) %i conştienţi de cea de a doua cau( a su%erinţei, deci noi 'ute) eli)ina cau(a& A doua cau( a su%erinţei este identi%icarea 'ersoanei cu ceea ce noi nu)i) e)oţii şi g*nduri negati2e& A) 2 (ut )ai înainte c reacţiile e)oţionale 'relungite conduc la @reacţia la stresA, iar 'ersoana ne%iind în stare s lucre(e cu e)oţiile, se si)te nea?utorat şi %rustrat, deci le interiori(ea( , asociindu>le cu tensiune, în ti)' ce este s'ri?init de reacţia @lu't sau %ugiA& #*nd o indi2idualitate este %aţ în %aţ cu 'erturbaţia, 'ot s se nasc brusc e)oţii 'recu) su' rarea, %rica sau 2ulnerabilitatea, dar acestea nu creea( @reacţia la stresA& #eea ce creea( @reacţia la stresA este ' strarea acestor e)oţii negati2e, o lung 'erioad de ti)', care duc la a'ariţia în cor' a unor tensiuni 'relungite, ce conduc la boal & Dac e,ist o su%icient înţelegere a Ade2 rului şi î)'reun cu atitudinea de s'ectator, 'ersoana nu 2a )ai ' stra un ti)' îndelungat e)oţiile, nu se 2a )ai i)'lica e)oţional şi nici nu se 2a )ai identi%ica cu g*ndurile sau e)oţiile negati2e, deci nu se 2or )ai crea nici tensiunea cronic , nici dis%uncţiile datorate stresului& Atitudinea de s'ectator aduce acce'tarea şi aceast acce'tare se r s%r*nge asu'ra tuturor, acce't*nd re(ultatul acţiunilor cui2a şi 'erturbaţia si)ţit din acţiunile e,terne& #*nd e,ist acce'tarea a @ceea ce esteA şi c*nd toate înt*)'l rile, c"iar şi nenorocirile, sunt 2 (ute ca acţiuni ale Sursei Unice, asu'ra c rora cor'ul nu are nici un control, atunci tot ceea ce se înt*)'l 2a %i 'ri2it % r i)'licaţii e)oţionale 'relungite, i)'licarea e)oţional sau identi%icarea nu 2or e,ista şi nu 2a %i nici o ?udecat & #or'ul 'oate reacţiona la o 'erturbaţie cu c*te2a e)oţii scurte, şi s'ontane, dar c"iar aceasta este o ) rturie a nei)'lic rii e)oţionale& Va e,ista o credinţ des 2*rşit în destin& #u înţelegerea ade2 rului, 2o) a2ea o detaşare co)'let , care ori de c*te ori se 'roduce, a?ut în

%eno)enologie şi este o )işcare în interiorul Sursei, îns nu a%ectea( Sursa D!u cel ade2 ratE& Ni)ic nu se înt*)'l Sursei şi !u eşti Aceea& Atunci de ce s ne nec ?i), s 'ri2i) doar la acest @2is tr itA, at*t ti)' c*t el durea( şi s ne bucur ) X - ba( s'iritual te)einic 'oate 're2eni identi%icarea indi2idului cu e)oţiile şi g*ndurile, cu @reacţia la stresA şi cu cele )ai )ulte boli Dc"iar dac nu toateE& -dat ce cor'ul se a%l într>o stare de bine, %inalul Dsau )oarteaE 'oate 2eni nu)ai din cau(a obiceiurilor sale ce creea( de'endenţe noci2e Ddrogul, alcoolul, tutunulE, accidentele sau î)b tr*nirea, ca 'arte a destinului s u, dar nu dintr>o boal ce nu are nici o ba( 'entru a se )ani%esta& +nţeleg*nd ni2elele )ai înalte ale Realit ţii, 'ri)i) 'acea interioar şi liniştea, în "i'er)inţile noastre& A2and starea de rela,are a )inţii şi tru'ului, a2e) 'acea şi cal)ul, care întotdeauna sunt )artorii )o)entului 're(ent H de cele )ulte ori H 'recu) 'ri2i) la un s'ectacol 'e scen & !ot ce ' rea %oarte real şi serios înainte, nu )ai a'are la %el de real H este doar @un 2is tr itA şi ne 2o) 'une din ce în ce )ai 'uţine întreb ri şi 2o) %i str %ulgeraţi de o ade2 rat tre(ire& $rin acce'tare şi 'rin atitudinea de s'ectator, ni)ic nu 'oate %i %orţat s se înt*)'le& Este su%icient o înţelegere a Ade2 rului, c totul este una, totul este Sursa şi se'ararea este o realitate li)itat Do ilu(ieE& #*nd ea 2ine, 2ine ca graţie a Sursei sau a lui Du)ne(eu, care este ade2 ratul subiect al tuturor acţiunilor sau e2eni)entelor& +nţelegerea Ade2 rului 2a înde' rta 2ec"ea şi %alsa condiţionare, ast%el înc*t i)'licarea instincti2 şi identi%icarea cu e)oţiile negati2e 2or %i înlocuite cu 'acea s'ectatorului, care 2a ţ*şni s'ontan din înţele'ciunea inerent & - singur întrebare 'oate s a'ar în acest 'unct şi aceasta este3 Dac toate acţiunile sunt ale Sursei, atunci cu) este 'osibil ca unii oa)eni s înţeleag Ade2 rul şi acce'tarea, în ti)' ce alţii nuG De ce Sursa Unic acţionea( 'rin inter)ediul di%eritelor %iinţe, în aşa )ulte %eluriG #ititorul nu trebuie s uite c , c"iar dac Sursa este Unic şi este tot ceea ce e,ist , c*nd ea se )işc şi 2ibrea( în %or)a acestui uriaş #*)' Uni2ersal, d naştere unor şiruri de 2ibraţii, ce sunt 'arte %unda)ental a Sursei în Mişcare& #onştiinţele se'arate indi2iduale 'erce' co)binaţii di%erite şi %oarte co)'le,e ale acestor 2ibraţii, care în realitate nu sunt c*)'uri se'arate, 'recu) undele, care nu sunt ' rţi distincte ale )arelui ocean& Deci, noi a2e) sen(aţia %als a unei )ultitudini şi di2ersit ţi D"aosE& +n realitate, anu)ite 2ibraţii ale Sursei sunt 'erce'ute ca %iind Sursa identi%icat cu )ecanis)ul cor' H )inte ce conduce la ideea c o)ul este creatorul şi el nu acce't altce2a în ti)' ce alte 2ibraţii, sunt 'erce'ute ca %iind Sursa identi%icat cu )ecanis)ul cor' H )inte, îns datorit înţelegerii se naşte acce'tarea o)ului şi 'o(iţia sa de s'ectator& Alte 2ibraţii sunt 2 (ute ca %iind Sursa ce nu se identi%ic cu )ecanis)ul cor' H )inte, c ci ea ani"ilea( în întregi)e senti)entul de creator& Acestea se înt*)'l din cau(a unui singur )oti23 noi 'erce'e) di%erit unele acţiuni ce au loc în Uni2ers, reali(ate de Sursa Unic , 'entru c Sursa în Mişcare este constituit din di2erse 2ibraţii, ce se )ani%est si)ţurilor noastre Dsau conştiinţelor noastreE ca oa)eni di%eriţi şi acţiuni di%erite& !otul se înt*)'l în %eno)enologie D)ani%estarea, Sursa în )işcare, !otalitatea sau uni2ersulE şi ni)ic nu se înt*)'l non H )ani%est rii Dneu)enonE& E,traordinarul este Sursa în acţiune,

care este Uni2ersul, ca un uriaş #*)' de Energie Uni2ersal ce 2ibrea( & Uni2ersul %i(ic, 'e care noi îl cunoaşte) în )od tradiţional, este doar o re%le,ie a #*)'ului Uni2ersal, 'e ecranul conştiinţelor noastre& Deci, ce este ilu)inareaG Ilu)inarea nu este doar o înţelegere a Ade2 rului, este o înţelegere co)'let şi intuiti2 a sa& Ilu)inarea este ani"ilarea total şi de ne(druncinat a senti)entului de creator, ea este înţelegerea c nu a e,istat şi nu e,ist niciodat o se'arare indi2idual & Ilu)inarea este de(identi%icarea Sursei cu )ecanis)ul 'articular cor' H )inte, aşa c senti)entul de %iinţ indi2idual încetea( s e,iste& Ego>ul 2a %i doar în 'arte acolo şi el gu2ernea( %uncţionarea cor'ului, în con%or)itate cu %actorii s i genetici şi condiţion rile sale şi acolo 2a %i o identi%icare, cu nu)ele dat Dnu)ai ca etic"et , care a?ut la %uncţionarea nor)al E, îns nu se 2a )ai 'roduce identi%icarea cu cor'ul sau cu g*ndurile, e)oţiile şi acţiunile ce se nasc în cor'& Ilu)inarea este tre(irea din @2isul tr itA, înţeleg*nd c !u eşti c"iar Sursa& Ilu)inarea este de' şirea atitudinii de s'ectator, 'rintr>un criteriu su'li)entar, nu e,ist ni)eni care s de'un ) rturie 'entru ni)ic& Nu e,ist şi nici nu a e,istat 2reodat cine2a care s reali(e(e acest lucru& Ilu)inarea este înde' rtarea g*ndului %als, 'e care se ba(ea( realit ţile li)itate, ale se'ar rii şi identi%ic rii& A) 2 (ut c 'rin atitudinea de s'ectator, s>a înde' rtat cau(a secundar a su%erinţei& $rin ilu)inarea identi%ic rii cu cor'ul s>a înde' rtat şi eli)inat cau(a 'ri)ar a su%erinţei, 'entru eterninate& #or'ul 'oate si)ţi durerea, dar nu se 2a identi%ica cu aceasta, 'entru c nu 2a %i ni)eni care s se 'oat identi%ica cu aşa ce2a şi 'rin ur)are su%erinţa ia s%*rşit& De înţelegerea acestui lucru nu bene%icia( ni)eni, 'entru c 'ur şi si)'lu nu 2a %i ni)eni acolo, nici o indi2idualitate se'arat & Nu e,ist ilu)inare indi2idual , 'entru c ilu)inarea este ani"ilarea %inal a %alsei sen(aţii de %iinţ indi2idual & #*nd ilu)inarea se înt*)'l , ea doar se înt*)'l sau nu, ea nu este un obiect 'e care indi2idual 'oate s >l deţin 'entru a a2ea )ai )ult %ericire& Ilu)inarea 'ur şi si)'lu sc"i)b indi2idul, deci ur) rile sale 'ot %i 2 (ute în cor' şi sunt asociate cu 'acea etern şi iubirea& Du' ilu)inare, cor'ul continu s %uncţione(e aşa cu) a % cut întotdeauna& Singurul lucru ce îi li'seşte este %alsa sen(aţie a e,istenţei sale ca indi2id se'arat, co)'letat de sen(aţia %als de creator& Ilu)inarea nu este o condiţie obligatorie, 'entru c ni)eni nu o 'oate 'ro2oca& # ut*nd ilu)inarea 'rin e%ort 'ersonal, se înt reşte în )od su'li)entar e,istenţa unei 'ersoane ilu(orii& Ilu)inarea se înt*)'l nu)ai 'rin graţia lui Du)ne(eu sau a Sursei& Ea 'oate %i accelerat 'rin înţelegerea Ade2 rului şi aceasta graţie Sursei& !u eşti Sursa şi acesta este Ade2 rul 1inal&

29ermite &oarelui să strălucească mult timp deasupra ta" Coată dragostea să te(ncon4oare" Fi lumina pură din interiorul tău" &ă te călău3ească pe Cale.' (rish Hlessing %9ermite(ţi să trăieşti toate 3ilele vieţii tale.' 4./5ift %9ermite lui Dumne3eu )&ursei* să ţi se revele3e ţie" aşa cum Gl cauţi tu pe El.'

4ohn 6ilmer %Die ca tu să depăşeşti toate dualităţile şi să(ţi găseşti ,n interior" unde locuieşte adevărata frumuseţe şi ,mplinire" perec7ea sufletului tău.H Autorul

!1. Ba3ele ştiinţifice ale spiritualităţii
+n con%or)itate cu cele )ai recente desco'eriri ale 1i(icii Moderne, înainte de .ig .ang De,'lo(ia cos)ic ce a a2ut loc acu) 85>;Q )iliarde de ani, şi care st la ba(a Uni2ersului nostruE e,ista nu)ai un s'aţiu cu 8Q di)ensiuni, la care noi ne 2o) re%eri ca %iind 9i'ers'aţiu& #u un singur )o)ent înainte de .ig .ang, D)o)entul (eroE, acest s'aţiu cu 8Q di)ensiuni era stabil, iar c*nd a a2ut loc .ig .ang>ul, acesta a de2enit instabil şi a înce'ut s se )işte& Mişcarea sa era Dşi înc esteE în ter)enii 2ibraţiilor& #a 'arte a acestor 2ibraţii, V din cele 8Q di)ensiuni au înce'ut s se e,tind e,'lo(i2, în ti)' ce celelalte U s>au contractat 2iolent, '*n c*nd au de2enit de ) ri)e in%inite(i)al & #ele V di)ensiuni ale 9i'ers'aţiu>ului sunt înc e,tinse şi acesta este Uni2ersul, 'e care noi îi obser2 ) acu), cu cele trei di)ensiuni ale sale Dlungi)e, l ţi)e şi în lţi)eE şi cu di)ensiunea ti)', %or)*nd î)'reun s'aţiul nostru tradiţional Nuadridi)ensional& Aceasta e,'ansiune, ase) n toare cu u)%larea unui balon, este obser2abil din cau(a %a'tului c alte stele sau gala,ii sunt aruncate în a%ara noastr cu 2ite(e )ari& #u )ult )ai 'uţin dec*t o )ilisecund D8Q>V< secundeE du' .ig .ang, celelalte U di)ensiuni s>au contractat la o ) ri)e )ult )ai )ic dec*t un )ili)etru D8Q><< c)E şi 'rin ur)are aceste U di)ensiuni au r )as 'entru noi in2i(ibile, aşa cu) acest 9i'ers'aţiu cu 8Q di)ensiuni 'are a %i doar cu V di)ensiuni& Interesant este c în concordanţ cu @!eoria Su'erstring>urilorA, aceste U di)ensiuni continu s 2ibre(e ca ' rţi ale 2ibraţiilor 9i'ers'aţiu>lui şi %or)ea( un nu) r in%init de 'articule unidi)ensionale in2i(ibile, nu)ite Su'erstring>uriA& Natura @Su'erstring>urilorA a %ost descris la înce'utul acestei c rţi& Mti) c @Su'erstring>urileA se co)'ort , )eta%oric 2orbind, 'recu) coardele c"itarei, %iecare 2ibr*nd cu %rec2enţ di%erit & Mişcarea lor 2ibraţional constituie un c*)' uriaş, 'e care noi l>a) nu)it #*)' de Energie Uni2ersal & La 2ibraţii ?oase Dşi energii ?oaseE @Su'erstring>urileA a'ar ca %iind )ateria 'e care o 2ede) în ?urul nostru, inclusi2 co'aci, %lori, ' )*nt, cor'urile noastre etc& La 2ibraţii înalte, @Su'erstring>urileA ne r )*n in2i(ibile, dar ele %or)ea( #*)'ul de Energie Uni2ersal subtil& 1iecare @Su'erstringA trans'ort energie, Energia Uni2ersal , care este cea )ai %unda)ental energie în Uni2ers, din toate %or)ele de energie ce e,ist & A) 2 (ut aceasta tot ti)'ul, aceast energie este trans%erat de la #*)'ul Uni2ersal subtil c tre o %or) grosier D)ai dens E a #*)'ului Uni2ersal, care este c*)'ul indi2idual sau 'ersoana, la ni2ele %oarte intense, în ti)'ul trata)entelor cu Energie Uni2ersal & !ot ceea ce 2ede) noi în ?urul nostru, de la co'aci la )unţi şi la stele, sunt doar 2ibraţiile @Su'erstringurilorA 'erce'ute în s'aţiu>ti)', Nuadridi)ensional, 'e care noi îl nu)i) Uni2ersul nostru&

@Su'erstring>urileA însele sunt 2ibraţii ale 9i'ers'aţiului in2i(ibil cu U di)ensiuni, iar tot ce este în ?urul nostru nu este ni)ic altce2a dec*t 2ibraţiile 9i'ers'aţiu>lui& #el )ai %unda)ental Ade2 r este acela, totul este 9i'ers'aţiu şi ni)ic nu este altce2a dec*t 9i'ers'aţiu şi 9i'ers'aţiul este Sursa, Du)ne(eu sau !u cel ade2 rat& Noi a2e) 'erce'ţia ilu(orie a )ai )ultor obiecte se'arate în do)eniul s'aţiu>ti)', Nuadridi)ensional, nu)ai 'entru c celelalte U di)ensiuni, 'roiectate în cele V di)ensiuni %a)iliare nou , a'ar conştiinţei noastre ca obiecte, )aşini, cor'uri, stele etc&, care nu sunt ni)ic altce2a dec*t 2ibraţii ale 9i'ers'aţiului DSurseiE& -bser2 ) c @Su'erstring>urileA NU sunt ' rţi sau obiecte ale 9i'ers'aţiului cu 8Q di)ensiuni, ele sunt di)ensiunile însele ale 9i'ers'aţiului& !otuşi, re%le,iile lor D'roiecţiileE în s'aţiul nostru tradiţional Nuadridi)ensional, a'ar ca obiecte sau ca ' rţi ale Uni2ersului aşa cu) noi îl obser2 )& $rin ur)are, c*nd sunt 2 (ute cele V di)ensiuni s'aţiu H ti)', c"iar dac )ani%estarea %iec rui @Su'erstringA a'are a %i o )inuscul 'arte a Uni2ersului nostru %i(ic, aceasta este o ilu(ie, 'entru c %iecare @Su'erstringA este 9i'ers'aţiul +nsuşi& $entru acelaşi )oti2, %iecare 'articul subato)ic , %iecare ato), celul , cor', stea etc& este 9i'ers'aţiul +nsuşi şi de aceea, c"iar dac tu ca 'ersoan 'ari a %i o )ic 'arte a Uni2ersului %i(ic, în realitate întregul Uni2ers este în interiorul t u sau )ai 'recis, !u eşti Uni2ersul& Aceast %or)ulare este corect 'entru c tot ceea ce e,ist este 9i'ers'aţiu şi dac !u eşti Acela, atunci Uni2ersul D)ani%estarea 9i'ers'aţiuluiE eşti de ase)enea @!uA& DVe(i discuţiile des're "ologra)e, re%eritoare la acest argu)ent& !oate entit ţile Dcare sunt în realitate @Su'erstring>uriAE interacţionea( cu s'aţiul Nuadridi)ensional, în care ele se )işc şi sunt %or)e inse'arabile ale acestuia& DAcesta este din cau( c toate entit ţile, la %el de bine ca şi s'aţiu> ti)', sunt di)ensiuni ale unicului 9i'ers'aţiuE I)'licaţiile acestui %a't sunt %eno)enale& Re(ult c totul, inclu(*ndu>ne şi 'e noi înşine, este conectat inti) cu s'aţiul Nuadridi)ensional, care în trecut se credea a %i se'arate de noi& $e scurt3 Sursa este 9i'ers'aţiul cu 8Q di)ensiuni& Vibraţiile acestui 9i'ers'aţiu, care include şi 2ibraţiile @Su'erstring>urilorA este de %a't Sursa în Mişcare& Sursa în Mişcare cu cele 8Q di)ensiuni şi 2ibraţiile sale este Uni2ersul nostru Ade2 rat, îns celelalte U di)ensiuni ale sale nu ne sunt nou 2i(ibile& Aceste U di)ensiuni, cu 2ibraţii di%erite Dsau @Su'erstring>uriAE, a'ar si)ţurilor noastre )ai )ult ca )ateria 'e care noi o 2ede) în ?ur& Acesta este Uni2ersul %i(ic sau )ani%estarea Sursei& Acu) se 'une întrebarea, cu) 'ot @Su'erstring>urileA in2i(ibile, s a'ar si)ţurilor noastre Dsau conştiinţei noastreE ca obiecte 2i(ibileG R s'unsul 'oate %i dat nu)ai du' o scurt descriere a %eno)enului neaşte'tat& Un %eno)en neaşte'tat are loc atunci c*nd un siste) %or)ea( brusc un alt siste), di%erit şi radical Dsau un ni2el di%erit al realit ţiiE& #u alte cu2inte, c"iar dac siste)ul original inerent r )*ne acelaşi, în anu)ite condiţii el arat o 'ro'rietate brusc şi neaşte'tat , care nu era înainte, dar care %ace ca siste)ul original s 'ar a %i un siste) cu totul di%erit, o structur neaşte'tat sau un alt ni2el al organi( rii Dsau alt ni2el al realit ţiiE& Un e,e)'lu si)'lu3 g"eaţa este o structur neaşte'tat , care 'ro2ine din a' nu)ai în condiţii s'eci%ice, în acest ca(, te)'eraturile %oarte sc (ute& Deci, acesta este un ca( %oarte obişnuit Dg"eaţ >a' E, dar alte %eno)ene

neaşte'tate 'ot %i radicale& Ele 'roduc %or)e noi, ce nu sunt aşte'tate 'e ba(ele unui ni2el %unda)ental& +n cele )ai )ulte ca(uri, anali(a în a) nunt nu ne a?ut 'rea )ult, 'entru c ea nu ne s'une 'rea )ulte des're co)'le,itatea şi bog ţia acestui nou ni2el de organi(are& 1eno)enul neaşte'tat în %i(ic , lucrea( 'recu) )iracolul& Uni2ersul %i(ic, 'e care noi îl obser2 ), este o structur neaşte'tat a @Su'erstring>urilorA %unda)entale Dsau #*)'ul de Energie Uni2ersal E& Dar cu) a'are el G $entru a r s'unde la aceast întrebare, s ne întoarce) îna'oi cu ;Q )iliarde de ani, în )o)entul .ig .ang& Iniţial a %ost 9i'ers'aţiul DSursaE& #u .ig .ang>ul, el s>a )işcat şi a creat Sursa în Mişcare, un Uni2ers 2ibraţional cu 8Q di)ensiuni, care este %oarte 'uţin ase) n tor cu Uni2ersul %i(ic Nuadridi)ensional, obser2at de noi acu)& La )ult )ai 'uţin de o )ilisecund D8Q>V< secundeE du' .ig .ang, cele V din cele 8Q di)ensiuni s>au e,tins D)ai t*r(iu au stabilit s'aţiul H ti)', cunoscut nou E şi celelalte U di)ensiuni s>au contractat la o ) ri)e )ult )ai )ic dec*t un )ili)etru D8Q><< c)E, %or)*nd @Su'erstring>urileA 2ibratoare& Energia Uni2ersului D9i'ers'aţiuE era atunci la un ni2el neaşte'tat de 8Q;U eV Daceast energie este )ai )are dec*t orice ne>a) 'utea noi i)aginaE& +n acest 'unct, do)eniul 2ibraţiilor D2ariaţiile în ni2el, nu ni2elul însuşiE era )ic, 2ibraţiile D%rec2enţaE şi energia a2eau ni2ele incredibil de )ari, cu alte cu2inte ele nu 2ariau )ult& #u ti)'ul, 2ariaţiile în 2ibraţii şi energie au înce'ut s creasc , aşa c a a' rut un s'ectru de 2ibraţie şi energie& Acest s'ectru a 'er)is 2ibraţiilor ?oase, la %el de bine ca şi 2ibraţiilor înalte, s )işte @Su'erstring> urileA& Energia iniţial uriaş , de 8Q;U eV, s>a disi'at în a%ar şi a creat o ga) de energii D)ai 'recis densit ţi de energiiE între 8Q7 eV şi 8Q;5 eV& Acest lucru s>a înt*)'lat la )o)entul 8Q>8; secunde& La ni2elul in%erior al s'ectrului de energie, adic la ni2elul energiei de 8Q7 eV, 2ibraţiile ?oase ale @Su'erstring>urilorA erau %oarte dense Dstr*ns uniteE şi au creat 'ri)a structur neaşte'tat H Nuarcii şi electronii, care au %ost 'ri)ele 'articule e,istente în Uni2ersul nostru& La celelalte ni2ele ale s'ectrului Dni2elele de energie )edii şi înalteE @Su'erstring>urileA şi>au ' strat natura lor subtil şi in%inite(i)al & Deci, 'articulele au a' rut nu)ai din @Su'erstring>uriA la cele )ai ?oase ni2ele de 2ibraţie ale energiei& Este i)'ortant s obser2 ) c %iecare Nuarc este înc un @Su'erstringA& 1iecare Nuarc este doar un ni2el )ai înalt de organi(are al @Su'erstring>urilorA %unda)entale& Alt%el s'us, Nuarcii D'articuleleE a'ar ca un ni2el )ai ?os al Realit ţii, din ni2elul )ai înalt al Realit ţii& 1iecare 'articul nu este ni)ic altce2a dec*t 2ibraţii dense, %or)e grosiere ale @Su'erstring>urilorA, şi ca o 'ro'rietate ui)itoare a structurilor neaşte'tate, Nuarcii au o di)ensiune )ai )are dec*t %or)a subtil a @Su'erstring>urilorA& $e ) sur ce ti)'ul a trecut, 2ariaţiile în 2ibraţiile @Su'erstring>urilorA şi s'ectrul lor de energie a de2enit din ce în ce )ai larg, 'er)iţ*nd energiilor şi 2ibraţiilor s de2in din ce în ce )ai ?oase& La o )ilisecund du' .ig .ang, la ni2elul relati2 al energiei de 8QY eV, 2ibraţiile au de2enit )ai dense şi au %or)at 'articule )ai )ari, neutronii şi 'rotonii, care sunt %or)aţi din Nuarci& Du' < )inute, a %ost %or)at nucleul Dco)'us din neutroni şi 'rotoniE& Du' 6QQ QQQ ani, energiile din 'artea de ?os a s'ectrului au a?uns '*n la Q,Q8 eV şi 2ibraţiile acolo au de2enit dense şi s>au %or)at 'ri)ii ato)i& Ato)ii erau )ai )ari dec*t orice alt 'articul e,istent

înainte şi erau %or)aţi din nucleu şi electroni& La energii )ai ?oase D8Q eVE, co)binaţia ato)ilor a %or)at )oleculele& +n )od ase) n tor, )ai t*r(iu, anu)ite )olecule au %or)at celulele 2ieţii şi celulele au %or)at cor'ul 2iu& Unele cellule DneuroniE %or)ea( în colecti2 creierul sau conştiinţa& Vede) aşadar, c deşi energiile au de2enit din ce în ce )ai ?oase şi 2ibraţiile au de2enit din ce în ce )ai dense, a a' rut o organi(are %unda)ental , ca siste) di%erit Dun ni2el ur) tor al organi( riiE la energia ?oas a s'ectrului& +nce'*nd cu @Su'erstring>urileA, du' )ulte ierar"ii, noi a2e) ceea ce nu)i) )aterie3 co'acii, oa)eni, stele etc&, care sunt 2i(ibile, deşi @Su'erstring>urileA %unda)entale sunt in2i(ibile& +n acest 'unct, sunt dou i)'ortante 'roble)e de obser2at3 8& +nc e,ist @Su'erstring>uriA in2i(ibile la energii înalte ale s'ectrului, 'e care noi le>a) denu)it înainte în te,t #*)' de Energie Uni2ersal subtil, Dasta 'oate e,'lica de ce astro%i(icienii caut înc ceea ce este nu)it 'ierderea )asei Uni2ersului neînţeleg*nd c acesta este #*)'ul in2i(ibil, subtil, de Energie Uni2ersal , care nu are )as şi nu este detectabilE& Aceste @Su'erstring>uriA nu a'ar ca )aterie, dar interacţionea( cu aceasta, sunt r s'*ndite 'este tot şi noi le>a) 2 (ut aduc*nd cor'urilor noastre, Energie Uni2ersal su'li)entar & ;& #eea ce nu)i) noi )aterie şi ceea ce noi 2ede) ca )aterie di%erit în ?urul nostru, nu este ni)ic altce2a dec*t 2ibraţiile dense ale @Su'erstring> urilorA, la energii ?oase& #or'urile noastre sunt indi2iduali( ri grosiere ale #*)'ului de Energie Uni2ersal , care a'are ca )aterie solid conştiinţelor noastre& Deci, nu)ai atunci c*nd conştiinţa a'are, a'are î)'reun cu ea şi ilu(ia )ateriei şi %alsa sen(aţie a se'ar rii& Noi şti) c Uni2ersul este %or)at nu)ai din %or)e de 2ibraţii subtile şi dense şi din ni)ic altce2a& Materia este îns nu)ai o etic"et , o ilu(ie, un ade2 r li)itat 'e care noi îl %olosi) 'entru a descrie 2ibraţiile dense& De2ine acu) clar c at*t cor'urile noastre, c*t şi tot ce ne încon?oar , sunt cor'uri energetice, iar )ateria solid , se'arat , este o ilu(ie creat de )intea noastr & Moti2ul 'entru care )intea noastr DconştiinţaE 2ede di%erenţele în e,istenţa din ?urul nostru D'recu) o )aşin , cor', aerE este doar 'entru c totul 2ibrea( cu %rec2enţe 2ariate& Ni2elul, adic cantitatea sau ) ri)ea 2ibraţiilor @Su'erstring>urilorA, deter)in ti'ul Nuarcului care a'are, iar co)binaţiile di%erite ale 2ibraţiilor deter)in ce ti' de ato)i se 2a )ani%esta etc& Moti2ul 'entru care noi si)ţi) lucrurile ca %iind solide, este nu)ai din cau( c e,ist c*)' electro)agnetic D%orţ E între cor'urile noastre şi obiectele 'e care le atinge), care e,ist şi între %iecare ato) şi care d %alsa sen(aţie de soliditate& 1orţa electro)agnetic nu este ni)ic altce2a dec*t o 2ibraţie di%erit a @Su'erstring>urilorA& La înce'ut, în ?urul )o)entului 8Q>VQ secunde, @Su'erstring>urileA au %or)at o singur %orţ uni%icat , ce )ai t*r(iu în ti)' s>a di2i(at în %orţe nucleare slabe şi tari, gra2itaţie, %orţe electro)agnetice, care sunt toate generate de bo(oni, deci toate 'articulele şi %orţele în natur sunt doar 2ibraţii& Dac di%erenţele între obiecte sunt ilu(ii şi dac soliditatea obiectelor 'e care noi le atinge) este tot o ilu(ie, atunci însea)n c 'erce'ţia noastr asu'ra )ateriei şi se'ar rii este tot o ilu(ie sau un ni2el %oarte ?os al realit ţii& Realitatea %unda)ental este aceea c totul este constituit din 2ibraţii şi di%erenţele ce e,ist sunt ur)are a ni2elelor de 2ibraţie& Deci, în realitate, ceea ce 2ede) noi ca lu)e %i(ic , este un ocean de c*)'uri 2ibratorii, ce nu

are graniţe, î)binate inti) unele cu altele& Acesta este ade2 rata şi %ru)oasa %aţ a Uni2ersului nostru, 'e care noi a) cunoscut>o at*t de 'uţin '*n acu)& Noi a) 2 (ut aceasta din cau(a %eno)enului neaşte'tat& Aceeaşi Surs D9i'ers'aţiuE iese la i2eal ca di%erite a'arenţe, într>un )od ierar"ic, iar toate aceste a'arenţe di%erite Dorgani( ri sau siste)eE coe,ist si)ultan, ca %iind as'ecte di%erite ale 9i'ers'aţiului& !rebuie s obser2 ) c %iecare as'ect este 9i'ers'aţiul +nsuşi, totuşi %iecare as'ect sau %iecare a'arenţ cores'unde unui ni2el di%erit al Realit ţii& #el )ai %unda)ental, 'ro%und sau alt%el s'us, cel )ai înalt ni2el al Realit ţii este 9i'ers'aţiul, care este Sursa a tuturor realit ţilor& Alte realit ţi ce a'ar din 9i'ers'aţiu, ca un ni2el ur) tor al structurii neaşte'tate, sunt totuşi ni2ele )ai ?oase ale realit ţilor, din cau( c toate ni2elele realit ţilor de'ind de e,istenţa lor în 9i'ers'aţiu DSursaE, în ti)' ce 9i'ers'aţiul 'oate e,ista inde'endent& S 'ri2i) la toate aceste realit ţi, una c*te una, c ci ele ?oac un rol %oarte i)'ortant în înţelegerea Ade2 rului des're E,istenţ & Vo) di%erenţia 'atru realit ţi 'rinci'ale3 $ri)ul ni2el al Realit ţii este 9i'ers'aţiul cu 8Q di)ensiuni sau Sursa& A doua realitate a'are din aceasta şi este 'lanul 2ibraţiilor nelocali(ate& Acest 'lan re're(int un ni2el )ai sc (ut al Realit ţii, în co)'araţie cu 'ri)ul& El const în Sursa în Mişcare şi )ai s'ecial, 2ibraţiile @Su'erstring>urilorA cu 8Q di)ensiuni, care sunt co)'act rile Dsau contracţiileE celor U di)ensiuni ale 9i'ers'aţiului& Acest al doilea ni2el este nu)it 'lanul 2ibraţiilor nelocali(ate 'entru c @Su'erstring>urileA sunt conectate nelocali(at sau dincolo de s'aţiu>ti)'& Aceasta este %oarte ade2 rat, consider*nd c %actorul cel )ai i)'ortant este c @Su'erstring>urileA sunt cele U di)ensiuni ale 9i'ers'aţiului şi totuşi ele e,ist în a%ara celor V di)ensiuni, care constituie s'aţiul Nuadridi)ensional, con2enţional 'entru noi& Al treilea ni2el al Realit ţii este 'lanul local 2ibraţional şi se re%er la aceleaşi @Su'erstring>uriA, dar de aceast dat la re%le,iile lor în s'aţiul Nuadridi)ensional, 2i(ibil nou & #u alte cu2inte, acest ni2el descrie cu) cele U di)ensiuni ale 9i'ers'aţiului H @Su'erstring>urileA H sunt 'erce'ute de c tre celelalte V di)ensiuni, sau de s'aţiul Nuadridi)ensional, con2enţional nou & Deci, în ti)' ce al doilea ni2el al Realit ţi 2ede 2ibraţiile @Su'erstringurilorA )işc*ndu>se într>un s'aţiu cu 8Q di)ensiuni, al treilea ni2el obser2 )işcarea lor în s'aţiul nostru) con2enţional, cu V di)ensiuni, care are o 'ers'ecti2 )ult )ai li)itat & Acest ni2el al Realit ţii este local, sau în s'aţiu>ti)'& #ititorul trebuie s obser2e c deşi celelalte U di)ensiuni e,ist si)ultan în Uni2ersul nostru, ele sunt in2i(ibile şi noi sunte) conştienţi doar de cele V di)ensiuni, 'entru )oti2ul c noi ne asu) ) incorect %a'tul c toate )işc rile şi conect rile sunt li)itate la aceste V di)ensiuni, dar nu este aşa& Acesta este )odul în care 2ibraţiile sunt 'erce'ute în al treilea ni2el al Realit ţii& +n s%*rşit, 'lanul %i(ic este al 'atrulea şi cel )ai de ?os ni2el al Realit ţii, aceasta este realitatea unde conştiinţa a a' rut la )arginea cea )ai de ?os a s'ectrului de energie& +n aceast realitate, toate 2ibraţiile a'ar conştiinţei ca )aterie, cu alte cu2inte, acesta este Uni2ersul %i(ic de care noi sunte) conştienţi& Aceast realitate este local şi are cea )ai li)itat a'arenţ & Interesant este c toate aceste 'atru realit ţi e,ist în acelaşi ti)' în Uni2ersul nostru, deşi noi sunte) de cele )ai )ulte ori conştienţi nu)ai de

cel de al 'atrulea ni2el al realit ţii& Aici trebuie s ne o'ri) şi s înţelege) ce este locali(area şi Nelocali(area& +nainte de 87UV, %i(icienii g*ndeau c Uni2ersul era local& Local însea)n c dac dou obiecte A şi . erau se'arate şi distanţate în s'aţiu, 'entru ca 'ri)ul obiect A, s >l in%luenţe(e 'e al doilea obiect ., trebuie s c l toreasc în s'aţiu, 'e dru)ul c tre obiectul . şi s >l in%luenţe(e %i(ic, sau s tri)it un se)nal c tre . şi acest se)nal s 'oat c l tori în s'aţiu, s >l g seasc şi s > l a%ecte(e 'e .& Dac A nu 'oate %ace aceasta, însea)n c A nu este în leg tur cu .& #u alte cu2inte, în con%or)itate cu locali(area, toate leg turile sunt reali(ate 'rin s'aţiul nostru Nuadridi)ensional şi sunt li)itate& #eea ce noi 2ede) a %i se'arat, este în 'arte datorit locali( rii a'arente& Noi g*ndi) c dac dou lucruri sunt de' rtate, între ele nu e,ist nici o leg tur , iar dac sunt unul l*ng altul, ele au leg tur & +n 87UV, %i(icianul .ell a do2edit c aceast teorie era greşit , el a a2ut o str %ulgerare în al doilea ni2el al Realit ţii& .ell a ar tat c dou obiecte se 'ot in%luenţa unul 'e altul şi in%luenţa nu trebuie s c l toreasc în s'aţiul Nuadridi)ensional, con2enţional 'entru noi& Aceasta însea)n c dou entit ţi, a%late la orice distanţ sunt conectate şi se 'ot in%luenţa una 'e alta instantaneu& Nelocali(area indic e,istenţa unui t r*) in2i(ibil nou , dar care este aici şi e,ist la un ni2el %oarte ad*nc şi la acest ni2el orice lucru este conectat cu orice altce2a, dincolo de li)it rile s'aţiu H ti)'& +n ti)' ce locali(area însea)n în s'aţiu şi ti)', nelocali(area însea)n dincolo de s'aţiu şi de ti)'& #on%or) nelocali( rii, dou entit ţi sunt conectate c"iar dac ele sunt de' rtate în s'aţiu, aşa c s'aţiul>ti)' Nuadridi)ensional tradiţional şi li)it rile nu )ai au nici o i)'ortanţ , %iind de' şite& Sub lu)ina acestor in%or)aţii, al 'atrulea ni2el al Realit ţii de2ine acu) )ult )ai clar& Deci, @Su'erstrig>urile sau 2ibraţiile sunt 9i'ers'aţiul cu U di)ensiuni& Aceasta i)'lic dou lucruri, 'ri)ul însea)n c ele sunt ec"i2alente cu 9i'ers'aţiul Dcu alte cu2inte, ele nu sunt doar obiecte în el sau ' rţi ale luiE, al doilea, ele sunt în esenţ dincolo de s'aţiul nostru Nuadridi)ensional, tradiţional& Dac ele sunt în a%ara s'aţiului>ti)', 'rin de%iniţia de )ai sus ele nu sunt locali(ate, deci c"iar dac 'roiecţiile lor a'ar a %i locali(ate în s'aţiu> ti)', în realitate ele nu sunt& Aceste lucruri i)'lic ur) toarele3 ca 'arte a celui de al 'atrulea ni2el al Realit ţii, nu)ai entit ţile ce sunt unele l*ng altele, sunt conectate& #a 'arte a celui de al treilea ni2el al Realit ţii, toate entit ţile sunt în esenţ 2ibraţii, dar nu)ai 2ibraţiile aceleia care este în i)ediata 2ecin tate a celeilalte se conectea( & #a 'arte a celui de al doilea ni2el al Realit ţii, este ade2 rat c orice 2ibraţie este conectat cu orice alt 2ibraţie şi nu contea( c*t de de'arte se a%l ele& Dac 2ibraţii D@Su'erstring>urileAE sunt conectate în U di)ensiuni, cu) ar 'utea %i ele 'er)anent se'arateG +n s%*rşit, al 'atrulea ni2el al Realit ţii s'une c toate 2ibraţiile sunt una cu 9i'ers'aţiul şi totul este Sursa +ns şi& +n re(u)at3 toate obiectele şi toţi oa)enii sunt 2ibraţii şi orice lucru este conectat cu orice altce2a, nelocali(at, dincolo de s'aţiu>ti)'& Aceasta se 'oate datorit locali( rii Dşi din cau(a 'erce'ţiilor conştiinţei noastre, c reia lucrurile îi a'ar se'arateE, dar şi din cau(a nelocali( rii %unda)entale D'rin care orice lucru din Uni2ers este ad*nc conectatE& La al 'atrulea ni2el al Realit ţii, noi obser2 ) )ateria Dsoliditate, di2ersitateE şi se'araţia& Al treilea ni2el al Realit ţii s'une c toat )ateria este constituit din 2ibraţii, deşi nu

toate 2ibraţiile sunt conectate, ci nu)ai acelea ce se încon?oar unele 'e altele H aceasta este o conectare local & Di%erenţele în )aterie sunt de' şite în aceast realitate unde e,ist ase) nare şi ar)onie& Al doilea ni2el al Realit ţii arat c toat )ateria este 2ibraţie şi totul este conectat cu totul& Distanţa în s'aţiu>ti)' este irle2ant & Aceast realitate indic c se'araţia este de' şit în întregi)e şi e,ist Integralitatea în Uni2ers& +n s%*rşit, cel )ai înalt şi 'ri)ul ni2el al Realit ţii ne arat 'ur şi si)'lu c toate obiectele, toate 2ibraţiile, toţi oa)enii nu sunt decît Sursa îns şi& Aceast realitate de' şeşte Ne) rginirea& Aici e,ist Unitatea& Aceast realitate indic c uni2ersul nostru real este "ologra%ic, cu alte cu2inte !u nu eşti nu)ai 'arte a Uni2ersului, dar !u eşti Uni2ersul sau Uni2ersul este în !ine Dîn concordanţ cu "ologra%ia H o ra)ur a o'ticii H din %iecare )ic 'arte a unei i)agini %otogra%ice, întreaga i)agine 'oate %i construit îna'oi, aşadar o )ic 'arte conţine în )od sur'rin( tor întregulE& $ur şi si)'lu, orice lucru este conectat cu orice alt lucru, din cau( c el este una cu 9i'ers'aţiul sau Sursa& +n acest )o)ent, cititorul ar trebui s înţeleag c Uni2ersul nostru 'erce'ut %i(ic este cel )ai de ?os ni2el al Realit ţii, în co)'araţie cu cele )ai %unda)entale realit ţi ale Integralit ţii şi Unit ţii& Uni2ersul %i(ic de care noi sunte) conştienţi este nu)ai o )ani%estare li)itat a Sursei& Uni2ersul nostru real este un Uni2ers 2ibraţional cu 8Q di)ensiuni DSursa în )işcareE şi nu Uni2ersul nostru %i(ic, Nuadridi)ensional& 1iecare )aterie, %iecare 'ersoan în Uni2ersul nostru, de %a't e,ist în acest 'lan cu 8Q di)ensiuni şi este conectat cu orice alt 'ersoan sau cu orice alt lucru în Uni2ers, deşi 'ot s a'ar se'arate în s'aţiu>ti)'& -dat ce noi şti) sta de2ine clar c 'erce'ţiile e,traordinare nu sunt de loc e,traordinare& !ele'atia, este din cau(a cone,iunii noastre inti)e, nelocali(ate, din a%ara s'aţiului tridi)ensional& Visele 'ro%etice sau înţele'ciunea intuiti2 se datorea( conect rii nelocali(ate, dincolo de ti)'ul unidi)ensional& +n 'ri)ul ca( este de' şit s'aţiul, în al doilea ca( este de' şit ti)'ul& Acu) înţelege) cu) 2indec ) la distanţ şi cu) s acces ) Energia Uni2ersal nelocali(at de la #*)'ul Uni2ersal înde' rtat& Nelocali(area e,'ri) de ase)enea conştiinţa colecti2 sau li'sa ei, 'rin care toate )inţile sunt conectate şi )ai )ult orice in%or)aţie din 2iitor sau din trecut este în interiorul nostru şi 'oate %i accesat Dca %iind dincolo de ti)' sau nelocali(at în ti)'E, at*ta 2re)e c*t noi sunte) rece'ti2i la aceasta& Deci, nelocali(area este un ade2 r )ult )ai %unda)ental în Uni2ers decît locali(area& Aceasta însea)n c c"iar dac lucrurile 'ot sau nu 'ot %i conectate locali(at în s'aţiul Nuadridi)ensional, ele sunt întotdeauna conectate nelocali(at& #"iar şi @Su'erstringA>urile sunt conectate nelocali(at, iar 'roiecţiile lor, 'e care le 'erce'e) în s'aţiul Nuadridi)ensional, a'ar ca %iind conectate nu)ai locali(at& Deci, %iecare in%luenţ este )ai înt*i nelocal , din cau( c locali(area a'are din nelocali(are& S d ) un e,e)'lu& #*nd noi direcţion ) Energie Uni2ersal sau în g*nd, de la 'unctul A la 'unctul ., a%late la distanţ , energia sau g*ndul 'ot s tra2erse(e s'aţiul 'rin intenţie inconştient , îns nu este necesar atunci c*nd noi sunte) conştienţi de leg tura nelocal dintre A şi .& A şi . a'ar a %i la distanţ , nu)ai în 'erce'ţia noastr & A'oi, noi 'ute) %ace g*ndul sau energia s %ie trans%erat de la A la . instantaneu, % r nici o c l torie în s'aţiu& +n realitate, toate in%luenţele locale

sunt 'urtate de natura nelocal & Un e,e)'lu si)'lu este a'ariţia în )intea noastr a unui g*nd des're o 'ersoan 'e care nu o aşte't ) s 2in şi ea toc)ai soseşte& Alt i)'licaţie a di2erselor ni2ele ale Realit ţii este %a'tul c înţelegerea, sco'ul şi deter)inarea, sunt conce'te neaşte'tate, ce e,ist nu)ai la ni2ele ?oase ale Realit ţii& #*nd noi 'ri2i) la Ade2 r dintr>un ni2el ad*nc sau înalt al Realit ţii, conce'tele nu )ai e,ist acolo& Sursa nu are o 're%erinţ 'entru aceasta sau cu) s se )işte& !otul se înt*)'l în interiorul Ei +ns şi şi nu 'oate s se se'are de )işcarea sa H s controle(e )işcarea, aşa cu) %ace )intea cu cor'ul& Aceasta este într>o stare a Unit ţii Dşi Acesta este Ade2 ratul !uE& Mişcarea ei a'are s'ontan& #a un re(ultat, )işcarea 2ibraţiilor în Uni2ers este e,'resia lor însele, într>un )od aleator H 'recu) este dansul liber& Mi atunci, la cel )ai de ?os ni2el al Realit ţii Da 'atra realitateE, conştiinţa D)inteaE a'are şi cu ea a'ar ?udecata, intenţia, sco'ul şi deter)inarea& !oate acestea nu erau înainte& 1i(icienii con%ir) acest %a't în 1i(ica #uantic & Uni2ersul este o înt*)'lare inerent , deşi el ne a'are deter)inat& +n con%or)itate cu realit ţile cele )ai înalte, nu e,ist nici un alt sco' în 2iaţ , dec*t s tr ieşti& Jelurile s'irituale sunt )inunate dar 'astrea(a in )inte ca ele se inta)'la intotdeauna neaste'ta'tat in %eno)enologie D)ani%estareE şi ni)ic nu se înt*)'l Ade2 ratului !u sau Sursei, c*nd )intea ta este s'iritual & Ade2 rul 1inal este c !u eşti Ade2 rul şi în loc s >L cauţi, bucur >te !u, %iind c"iar El, 'entru c !u eşti de?a Acela& Nu ar trebui s uit ) c toat în2 ţ tura este reali(at doar din conce'te şi din indicatori ai Ade2 rului şi !u eşti de?a Acel Ade2 r înaintea în2 ţ turii& #*nd e,ist înţelegere intuiti2 şi co)'let c @!otul este Du)ne(eu sau SursaA nu )ai este necesar nici o în2 ţ tur & +n conclu(ie, Uni2ersul %i(ic este )ai )ult o creaţie a )inţii tale, 'entru c ad*nc, dincolo de orice lucru, sunt 2ibraţii non%i(ice şi orice lucru este conectat cu oricare altul& !ot ce e,ist este Sursa H 9i'ers'aţiul H @Ni)iculA, în a%ara @!otuluiA H Uni2ersul care a a' rut şi s>a )ani%estat& !u nu eşti li)itat la 'ersoana 'e care !u o re're(inţi, !u eşti c"iar Sursa +ntregii #reaţii&

Dragă cititorule" Die ca Cu să te /ucuri şi să săr/ătoreşti :atura Ca Dumne3eiască" ,n fiecare moment al 9re3enţei Cale Eterne. =utorul S34r5it

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->