You are on page 1of 16

nove m be r - d e ce m ber

04 / 2013

w w w. lexxu s. s k

AS PLNENIA

Magazn

PRIAN A SNOV

Bvanie pod Dbravskm lesom

Na Piesku
Domy za ce nu bytu

PF 2014
BA I Star Mesto
nove mb e r - d e ce mb e r

Novinka

Predaj a prenjom MAG AZN SPO LO NOS T I :


www.lexxus.sk

Hypotky a poistenie PAR T NE R I :


www.hypocentrum.sk

Starostlivos o Vae financie

www.vindicopfs.sk

04 / 2013

Bratislava

-izbov by Zariaden 3 eco vtle art d

DOMOV, KTOR SI ZAMILUJETE

Hadte byt?

Chcete preda dom?

Potrebujete prenaja byt alebo kpi pozemok?

Mty a fakty
I. as
Odpoved Ing. arch. Michal Zajek analytik realitnej kancelrie LEXXUS

6 dvodov, preo vyui nae sluby:


1
Dkladn znalos trhu = Vhodn predaj vaej nehnutenosti
Vaka vlastnmu prieskumu a dlhoronm sksenostiam vm dokeme odporui najvhodnejiu cenu vaej nehnutenosti a vhodne sprostredkova jej predaj i prenjom.

Obrte sa s dverou na ns!

MTUS slo 1
Predm si nehnutenos sm, prca realitnej kancelrie je zbyton, len njde kupujceho a u ni viac neriei. o vetko rob pre predaj Vaej nehnutenosti realitn kancelria? Njs a presvedi kupcu je t najaia prca. Za ou sa skrva niekoko nezastupitench innost realitnej kancelrie i maklra, medzi ktor patr naprklad vber a nafotenie vhodnch fotografi pre prezentciu nehnutenosti, vber najvhodnejej formy propagcie nehnutenosti (portly, newsletter, print, letk, oslovenie vybranch klientov z databzy RK, Lexxus Magazn). Do sluieb RK patr aj odborn a nestrann prezentcia nehnutenosti potencilnym zujemcom, v sinnosti s prvnikom realitnej kancelrie, prprava a kontrola zmluvnch dokumentov, dohliadanie na bezproblmovos prevodu nehnutenosti a finannch prostriedkov v spoluprci s katastrom nehnutenost a pod. ZVER: Mtus nie je pravdiv.

pikov prvny servis = Ochrana vaich zujmov

Poskytujeme vm servis, ktor ochrauje vae zujmy. Postarme sa o kompletn prvne poradenstvo a bezpen prevod finannch prostriedkov.

Transparentn podmienky = iadne skryt poplatky

Nae obchodn podmienky s prehadn a zrozumiten, neplatte iadne skryt poplatky. Naa provzia zaha vetok potrebn servis, ktor pri kpe, predaji i prenjme nehnutenosti potrebujete.

Doplnkov sluby = Jednoduchos a pohodlnos

Zabudnite na vybavovanie na radoch - vetky potrebn doklady vybavme za vs. Ponkame vm i bezplatn pomoc pri vbere alebo prenose hypotky na in nehnutenos.

MTUS slo 2
Ak dm svoju nehnutenos do ponuky viacerch realitnch kancelri, mm vyiu ancu ju rchlejie preda. Je to sprvna cesta? Ak je ponuka nehnutenosti ponkan viacermi realitnmi kancelriami hroz, e v konkurennom boji sa niektor z nich bude snai ponka Vau nehnutenos za niiu cenu, ako ste sa dohodli. Nsledne Vs fakt, e mte relneho kupcu donti znen cenu akceptova. Preo predva prostrednctvom exkluzvnej RK? Preto sa odpora uzatvra exkluzvne zmluvy o sprostredkovan predaja Vaej nehnutenosti. Vaa nehnutenos bude odprezentovan s jednou cenou a predaj bude psobi dveryhodne. Nespornou vhodou exkluzvneho predaja je fakt, e budete o jeho priebehu alebo o obhliadkach komunikova len s jednm maklrom, ktorho cieom je dosiahnu o najlep vsledok predaja. ZVER: Mtus nie je pravdiv.

Garancia spokojnosti = Viac ako 2 500 spokojnch klientov

Vaka naej prci sme v LEXXUS-e zrealizovali takmer 2 500 obchodov v hodnote viac ako 316 mil. EUR. Presvedte sa o kvalite naich sluieb i vy!

Profesionlna prezentcia = inn marketing

Vieme ako dosta vau ponuku kpotencilnym kupujcim. Vau nehnutenos predstavme tiscom zujemcov prostrednctvom najefektvnejch marketingovch nstrojov na internete a v tlai.

E P R E V S N AV Y B O N U Svny ch pop latk ov a do v ky 66,- EUR


Pre plat enie spr rok ZAD ARM O Pois ten ie neh nut eno sti na jede n Vb er listu vlas tnc tva na kata stri Hyp ot ka a poi sten ie na k
je u 10 rokov vaim partnerom pre najvhodnejiu hypotku a poistenie.

Obrte sa s dverou na ns a vylte prpadn rizik, ktor mu vznikn pri kpe alebo predaji nehnutenost.

Profesionlne, rchlo a vhodne PREDME/ PRENAJMEME aj vau nehnutenos!

0911 988 000, info@lexxus.sk

Kontaktujte ns: 0911 988 000


PREDAJ

Jlia:

BA IV Karlova Ves Majernkova ulica


- nezariaden 1-izbov byt o rozlohe 42 m2 v novostavbe, samost. WC - przemie, franczsky balkn, vhodn aj na kanc. ely, nebytov priestor

Ev. . PA-186

Cena: 50 000,-
*Mesan hypotekrna spltka: 147 **Ron poistenie od 25

PREDAJ

Vborn investcia

PREDAJ

PREDAJ

BA II Ruinov Kupeckho ulica


- iastone zariaden 1-izbov byt pri OC Central, pvodn stav - vmera 37 m2, zven przemie, plastov okn, parkovanie pri dome

BA II Ruinov Vrakunsk cesta


- krsny, modern, kompletne zariaden 1-izbov byt s vhadom do parku - vmera 28 m2 + 4 m2 zasklen lodia, na 2./4 posch. s vahom, pivnica

BA III Nov Mesto Teplick ulica


Cena: 67 199,- Ev. . BO-197 Cena: 74 400,-
*Mesan hypotekrna spltka: 219 **Ron poistenie od 37

Ev. . KO-17

Cena: 67 000,-
*Mesan hypotekrna spltka: 198 **Ron poistenie od 34

Ev. . PAR-59

*Mesan hypotekrna spltka: 199 **Ron poistenie od 33

PREDAJ

PREDAJ

Vyhraden parkovani

PREDAJ

BA V Petralka Beadick ulica


- krsna dvojgarsnka po kompletnej rekontrukcii s vhadom na Raksko - iastone zariaden, vmera 46 m2, lodia, pivnica, na 11./12 posch.

BA I Star Mesto Meden ulica


- priestrann 1-izbov byt s vekou lodiou a vhadom do tichho dvora - na 2./6 posch. s vahom, vmera 50 m2 + 9 m2 lodia, kompl. zariaden

BA II Ruinov atelinov ulica


- slnen, iastone zariaden 1-izbov byt s lodiou v novostavbe - vmera 46 m2 + 5 m2 lodia, na 2./12 posch., orientcia na Z, pivnica

Ev. . BA-149

Cena: 87 500,-
*Mesan hypotekrna spltka: 258 **Ron poistenie od 44
PRENJOM

Ev. . BO-160

Cena: 102 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 301 **Ron poistenie od 51
PRENJOM

Ev. . BO-203

Cena: 105 500,-


*Mesan hypotekrna spltka: 305 **Ron poistenie od 53
PRENJOM

BA V Petralka Vilov ulica


- slnen a tuln garsnka, tich lokalita, vborn dopravn dostupnos - zariaden, vmera 24 m2, na 2./7 posch. s vahom, pivnica

BA I - Star Mesto Nad lomom


- priestrann, kompletne zariaden 1-izbov byt so zhradou a terasou - vmera 72 m2, przemie, novostavba, Wi-Fi, vhodn pre tudentov

BA I Star Mesto Meden ulica


- 1-izbov, luxusne zariaden byt v historickom centre mesta, vmera 52 m2 - po kompletnej rekontrukcii, vlastn krenie, vhad do zelenho dvora

Ev . BA-156

Cena: 350,- / mesiac vrtane E

Ev. . PAR-96

Cena: 390,- / mesiac vrtane E

Ev.. NE-155

Cena: 500,- / mesiac + E

Vhodn prenjom
Bezplatn poradenstvo v oblasti hypotk a poistenia

Vhodn prenjom

Vhodn prenjom

www.hypocentrum.sk

* Plat pre hypotku vo vke 70% z kpnej ceny, so splatnosou 30 rokov, pri rokovej sadzbe 3% p.a. ** Poistenie proti vetkm ivelnm rizikm s poistnou sumou 100% z hodnoty nehnutenosti. daje s orientan.

Profesionlne, rchlo a vhodne PREDME/PRENAJMEME aj vau nehnutenos!

- priestrann, iastone preroben 1-izbov byt v zateplenom dome - vmera 42 m2, na zvenom przem/5 posch., nezariaden, tich lokalita

0911 988 000, info@lexxus.sk

Prv vlastn bvanie nemus by dokonal. Sta, ak sa do zmest aspo ksok z vysnvanho sveta.

www.lexxus.sk

Pre tch, o ij sami

BELARIA KOLIBA Najlepia kombincia komfortu a funkcionality


enie n dokon Plnova o tento r k

w w w.le x x us.s k

bvanie v podkolibskej lokalite u od 129 968 EUR v ponuke 2 a 4-izbov byty s vmerami od 49 do 126 m2 35 rezidenci so strategickou polohou, 5 mint do centra i na Kamzk sasou kadho bytu je lodia, balkn, terasa alebo predzhradka ovldanie domcnosti odkiakovek pomocou smartphonu i internetu plnovan dokonenie u tento rok
Cena od 129 968 EUR

PERLA RUINOVA

Bvajte v obbenej lokalite Ruinova

NADSTAVBA BAGAROVA
Bvanie pri parku

Ihne k nas

ahovaniu

1 a 4-izbov byty s loggiami s vmerou od 52 do 118 m2 3-izbov byty ihne k nasahovaniu od 142 676 EUR komfortn bvanie pre cel rodinu v obbenej mestskej asti skolaudovan projekt s kompletnou obianskou vybavenosou
Cena v RK

krsne a modern byty s vhadom v tichej asti Dbravky nzkoenergetick 1 a 3-izbov byty o vmerch od 30 do 85 m2 kad byt s balknom a vlastnm krenm plynov kotol spolu 18 bytov v troch nadstavench podlaiach z tehly
Cena od 66 900 EUR

REZIDENCIA ZHORSK FOREST PARK

Objavte krajiu tvr Bratislavy PLNOVAN DOKONENIE U TENTO ROK

FOREST PARK

vetky a n y n e c ie hodnej

byty

Prjemn mestsk bvanie pri lesoparku

a ja Bvajte u n
2 a 3-izbov byty s vmerami od 40 do 79 m2 + balkn alebo terasa 2-izbov byt u od 94 900 EUR, 3-izbov byt od 139 900 EUR v cene vybranch bytov kuchya a atnk bezproblmov spojenie MHD, vlastn detsk ihrisko, blzkos prrody
Cena od 94 900 EUR

r 2014

2-izbov byty v tandarde, 54 garovch miest iba 50 bytovch jednotiek s vlastnm detskm ihriskom a parkom monos vyuitia solrnej energie pre sporu nkladov dohodnite si obhliadku u dnes!
Cena od 103 080 EUR

Kontaktujte ns: 0911 988 000


PREDAJ

Alexander aKristna:
Idelne bvanie si
predstavujeme ako tuln priestor, do ktorho sa vdy radi vrtime.
PREDAJ PREDAJ

BA V Petralka Medveov ulica


- nezariaden 2-izbov byt s vmerou 54 m2 na 7./8 posch. s vahom - monos realizcie vlastnch predstv, pvodn stav, pivnica

Ev. . BO-196

Cena: 77 500,-
*Mesan hypotekrna spltka: 228 **Ron poistenie od 39

PREDAJ

BA II Ruinov Habursk ulica


- 2-izbov byt v tichom, zelenom prostred s celkovou vmerou 56 m2 - na 1./6 posch. s vahom, dreven parkety, pivnin kobka, nezariaden

BA V Petralka Zadunajsk ulica


- 2-izbov byt v novostavbe, vmera 63 m2, na 3./11 posch. s vahom - zariaden, eurookn, pivnin kobka, vyhraden parkovanie vo dvore

BA II Ruinov Podluinskho ulica


Ev. . BA-145 Cena: 113 500,-
*Mesan hypotekrna spltka: 334 **Ron poistenie od 57
PREDAJ

Ev. . GR-243

Cena: 81 400,-
*Mesan hypotekrna spltka: 240 **Ron poistenie od 41

Ev. . PAR-82

Cena: 100 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 295 **Ron poistenie od 50
PREDAJ

Vhad na mesto

PREDAJ

BA V Petralka Kopianska ulica


- iastone zariaden, klimatizovan 2-izbov byt v komplexe Vienna Gate - na 8./15 posch. s vahom, vmera 71 m2 + 5,5 m2 lodia, pivnica

BA I Star Mesto Jakubovo nmestie


- priestrann 2-izbov byt po kompletnej rekontrukcii, vmera 67 m2 - terasa, pivnica, zariaden, nebytov priestor, vhodn aj na podnikanie

BA II Podunajsk Biskupice Kazansk ulica


- nadtandardn, priestrann 2-izbov byt po luxusnej rekontrukcii - vmera 98 m2, na 5./5 posch. s vahom, klimatizcia, vyhrad. parkovanie

Ev. . GA-130

Cena: 134 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 395 **Ron poistenie od 67
PRENJOM

Ev. . SE-103

Cena: 149 990,-


*Mesan hypotekrna spltka: 442 **Ron poistenie od 75

Ev. . BA-21

Cena: 156 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 460 **Ron poistenie od 78
PRENJOM

So zhradkou

PRENJOM

BA V Petralka Lun ulica


- plne nov, nezariad. 2-izbov byt v novostavbe na 3./7 posch. s vahom - vmera 48 m2 + 4 m2 balkn, nov kuchynsk linka s elektrospotrebimi

BA IV Devnska Nov Ves Opletalova ulica


- zariaden 2-izbov byt s vlastnou zhradkou s rozlohou 50 m2, novostavba - vmera 53 m2, vyhraden parkovanie, przemie/4 posch., klimatizcia

BA I Star Mesto Obchodn ulica


- kompletne zrekontruovan 2-izbov byt so zariadenm v tehlovom dome - na 5./6 posch. s vahom, vmera 70 m2, pivnica, parkovanie pred domom

Ev. . JU-63

Cena: 388,- / mesiac + E

Ev. . PA-213

Cena: 470,- / mesiac + E

Ev. . NE-275

Cena: 600,- / mesiac + E

Vhodn prenjom
Bezplatn poradenstvo v oblasti hypotk a poistenia

Vhodn prenjom

Vhodn prenjom

www.hypocentrum.sk

* Plat pre hypotku vo vke 70% z kpnej ceny, so splatnosou 30 rokov, pri rokovej sadzbe 3% p.a. ** Poistenie proti vetkm ivelnm rizikm s poistnou sumou 100% z hodnoty nehnutenosti. daje s orientan.

Profesionlne, rchlo a vhodne PREDME/PRENAJMEME aj vau nehnutenos!

- krsny 2-izbov byt, kompletne zrekontruovan, vmera 51 m2 - zariaden, zven przemie, pivnica, 2x rolldoor, vhad do parku

0911 988 000, info@lexxus.sk

www.lexxus.sk

Pre pry kadho veku

BVANIE POD DBRAVSKM LESOM Posledn nzkoenergetick byty v ponuke

Novinka

Ilustratvna vizualizcia interiru

w w w.le x x us.s k

funkn a praktick 3- a 4-izbov byty s vmerou od 76 do 113 m2 bezprostredn blzkos ndhernej prrody Devnskych Karpt nzkoenergetick bvanie energetick certifikt triedy B projekt je vaka solrnym kolektorom zodpovedn voi prrode a okoliu optimlne podmienky na modern bvanie a aktvne trvenie vonho asu kompletn obianska vybavenos v bezprostrednom okol
Cena v RK

NA PIESKU

Rodinn domy za cenu bytu

AST

Bvanie pod Karpatmi

Novinka
vhoda mestskho bvania v rodinnom dome s vlastnou zhradou bezpen a uzavret arel so skromnou prstupovou cestou v ponuke domy s rozlohou 175 m2 a 187 m2 a dvojdomy s rozlohou 107 m2 z lokality Nov Vrakua je jednoduch prstup na D1 a je aj v dosahu MHD
Cena od 186 996 EUR

Novinka
bvajte na mieste histrie, kultry a vna s vhadom na hrad erven Kame bezpen obytn tvr v pokojnom prostred Malch Karpt 29 pozemkov kompletne napojench na ininierske siete atraktvna cena pozemku 50 EUR / m2, monos financovania cez H
Cena od 50 EUR / m2

VILLA RUSTICA FOREST PARK / VISTA

PLNOVAN DOKONENIE U TENTO vhadmi ROK Excelentn bvanie s chvatnmi

SLNENICE

Skolaudovan projekt uprostred lunch lesov

Vhodnejie

ceny
v ponuke 3-izbov nzkoenergetick bytov jednotky v blzkosti Petralky 3-izbov byty u od 137 075 EUR (mesan spltka 600 ) poslednch 7 bytov v skolaudovanej asti projektu skolaudovan 5-izbov rodinn domy od 252 000 EUR
Cena od 137 075 EUR

posledn tyri skolaudovan byty v Dbravke s vym tandardom bvania vekorys vmery od 92 do 172 m2 a cenou od 143 416 EUR kontrukn systm umoujci meni dispozin rieenia alia etapa projektu s nzvom VILLA VISTA je u v ponuke
Cena od 143 416 EUR

Kontaktujte ns: 0911 988 000


Skvel ponuka
PREDAJ

Novkovci:
Chceme si vytvori n vlastn, vnimon domov, kde budeme vychovva nae deti.

Projekt Viladomy Senec


- modern vstavba 2 a 4-izbovch bytov, vhodn pre mlad rodiny - priestrann terasy, zhradky, parkovacie miesto v cene, tdium holobyt

Info v RK

Cena: od 73 000,-
*Mesan hypotekrna spltka: 215 **Ron poistenie od 37

PREDAJ

PREDAJ

PREDAJ

BA III Nov Mesto Riazansk ulica


- pekn, nezariaden 3-izb. byt s vmerou 63 m2, pivnica, zateplen objekt - zven przemie/6 posch. s vahom, dreven parkety, plastov okn

BA II Podunajsk Biskupice Priekopncka ulica


- stavebn pozemok s vmerou 726 m2, vetky ininierske siete na pozemku - vhodn na stavbu rodinnho domu, max. 4 NP, studa, asfaltov cesta, plot

BA IV Devnska Nov Ves ubovnkov ulica


- pekn, iastone zariaden 3-izbov byt v novostavbe na 2./2 posch. - vmera 68 m2 + 5 m2 balkn, pivnica, bezproblmov parkovanie

Ev. . BU-193

Cena: 99 000,-
*Mesan hypotekrna spltka: 292 **Ron poistenie od 50

Ev. . PA-166

Cena: 130 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 383 **Ron poistenie od 65

Ev. . LA-69

Cena: 133 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 392 **Ron poistenie od 67
PREDAJ

anie Nzkoenergetick bv

PREDAJ

Posledn anca

PREDAJ

Projekt Za panskou zhradou


- 4- a 5-izbov nzkoenergetick rodinn domy s vmerou od 120 m2 - na vber bungalov alebo 2-podlan RD, holodom/tandard/nadtandard

Projekt Jantr Jarovce


- posledn 3-izb. byty s vmerou 83 m2 vo vyom tandarde, pivni. kobka - skvel stav. pozemky s vmerou od 594 m2 za akciov cenu od 146 400 EUR

Senec Rovinka
- prjemn 4-izbov, jednopodl. rodinn dom na pozemku s vmerou 287 m2 - obytn plocha 105 m2, iastone zariaden, podla. krenie, solrne panely

Info v RK

Cena: od 159 600,-


*Mesan hypotekrna spltka: 471 **Ron poistenie od 80
PREDAJ

Info v RK

Cena: od 164 400,-


*Mesan hypotekrna spltka: 485 **Ron poistenie od 82
PRENJOM

Ev. . JU-119

Cena: 185 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 545 **Ron poistenie od 93
PRENJOM

BA IV Karlova Ves Lie dolie


- 2 rodinn domy spojen jednou stenou na pozemku s vmerou 800 m2 - obytn plocha 300 m2, gar pre 2 aut, nezariaden, bazn, krb

BA II Ruinov Domkrska ulica


- manarsky 3-izbov byt po rekontrukcii na 5./6 posch. s vahom - vmera 75 m2, nezariaden, klimatizcia, atnk, franczsky balkn

BA V Petralka ubovnianska ulica


- iastone zariaden, zrekontruovan 3-izbov byt s vmerou 68 m2 - na 8./8 posch. s vahom, pivnica, murovan jadro, zasklen balkn

Ev. . PA-215

Cena: Info v RK

Ev. . GE-198

Cena: 500,- / mesiac + E


hypotekrna spltka: 594 Vhodn *Mesan prenjom

Ev. . KO-26

Cena: 560,- / mesiac vrtane E

Vhodn prenjom

Bezplatn poradenstvo v oblasti hypotk a poistenia

www.hypocentrum.sk

* Plat pre hypotku vo vke 70% z kpnej ceny, so splatnosou 30 rokov, pri rokovej sadzbe 3,5% p.a. ** Poistenie proti vetkm ivelnm rizikm s poistnou sumou 100% z hodnoty nehnutenosti. daje s orientan.

Profesionlne, rchlo a vhodne PREDME/PRENAJMEME aj vau nehnutenos!

0911 988 000, info@lexxus.sk

www.lexxus.sk

Pre rodiny s demi

Porada Hypocentra
Neviete, i mete zska hypotku a i mte nrok na ttny prspevok? Potrebujete zni spltky alebo nahradi svoju hypotku novou? Chcete by dobre poisten, a pritom neplati privea? So svojou otzkou sa mete obrti na Hypocentrum finann sluby, s.r.o. Bezplatne vm poradme, ako riei v problm s hypotkou a poistenm.

Hypotky
Mm nrok na hypotku, ak pracujem v zahrani, ale pre slovensk firmu? V zahrani pracujem 13 mesiacov, podval som tam aj daov priznanie. Mj mesan prjem predstavuje 2 000 a pozemok, ktor chcem kpi m hodnotu 15 000 . Prjem zo Ak pracujete na trval pracovn pomer na zahraniia je dobu neurit v zahrani a platte tam aj akceptovan. odvody, V prjem zo zahraniia je Dokladuje sa akceptovan. Na vybavenie hypotky budete potvrdenm potrebova potvrdenie o prjme, ktor Vm o prjme. poskytne V zamestnvate, daov priznanie nepotrebujete. V ist prjem predstavuje 2 000 , nemte iadne in verov vdavky, take ver vo vke 15 000 pravdepodobne zskate. Ak bude hodnota pozemku akceptovan bankou, viete zska 100%-tn financovanie hodnoty pozemku. Potajte s tm, e kupovan pozemok budete musie zaloi.

Poistenie
o konkrtne znamen poistenie veru? Musm si ho zabezpei, ak si chcem zobra hypotku? Podstatou poistenia veru je ochrana Ochrana dlnka a jeho rodiny v prpade udalost, dlnka a jeho ktorch dsledkom je aj strata prjmu rodiny pred mrtie, invalidita, dlhodob prcestratou neschopnos, strata zamestnania. prjmu. Rozhodnutie, i si krytie tchto rizk zabezpete je iba Vae, hoci niektor banky, ktor s hypotkou ponkaj aj poistenie veru, motivuj klientov k uzavretiu tohto poistenia znenm rokovej sadzby veru. Z naich sksenost vieme, e tto vhoda nemus by pre klienta vdy tak atraktvna, ako sa na prv pohad zd. Stretvame sa s tm, e takto poistenie nemus pokrva vetky rizik, alebo nechrni vetkch lenov rodiny. Ak mte in poistenia, preverte si radej u poradcu, i Vae sasn zabezpeenie nesta len upravi.

Svoje otzky nm mete posiela na info@hypocentrum.sk.

10

Nae sluby s bezplatn! Zrove vm garantujeme sporu z vaich nkladov na vybavenie veru. ivot
vybavme za vs kataster, banku, poisovu naa kurirska sluba vm uetr as postarme sa o doruovanie dokladov zariadime vasn a spen erpanie hypotky budeme vm asistova pri poistnej udalosti
raz domov

auto

zodpovednos

www.hypocentrum.sk

info@hypocentrum.sk

Hypocentrum finann sluby, s.r.o., Laurinsk 18, 811 01 Bratislava, tel. 02/57 20 61 81, 0911 892 136

Kontaktujte ns: 0911 988 000


PREDAJ

Eva a Miroslav:

BA I Star Mesto Kozia ulica


- jedinen 1,5-izbov krsne zariaden byt po rekontrukcii - vmera 40 m2, przemie, tich lokalita, pekne oetrovan zhradka

Ev. . HI-18

Cena: 124 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 365 **Ron poistenie od 62

PREDAJ

PREDAJ

PREDAJ

Projekt Dunajsk Inner City Residence


- 3, 4- a 5-izbov byty s lukratvnou polohou na 5 nadzemnch podlaiach - vmera od 41 do 294 m2, nadtandardn mezonety pre nronho klienta

Projekt LSA River Park


- kompletne zariaden modern 2-izb. apartmny, vmera od 58 do 89 m2 - nbytok na mieru, kuchynsk linka, vstavan spotrebie, krsne vhady

BA I Star Mesto Kollrovo nmestie


Cena: od 162 719,-
*Mesan hypotekrna spltka: 480 **Ron poistenie od 81
PREDAJ

Info v RK

Cena: od 136 452,-


*Mesan hypotekrna spltka: 402 **Ron poistenie od 68

Info v RK

Ev. . NE-280

Cena: 189 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 557 **Ron poistenie od 95

Atraktvna lokalita

PREDAJ

Vyhraden parkovani

PREDAJ

Projekt Polyfunkn dom Strnick ulica


- 20 nadtandardnch bytov priamo v centre mesta, vmera od 58 do 160 m2 - atraktvne 2 a 5-izbov byty na 6-tich NP s terasou, lodiou, pivnica v cene

Malacky - Stupava Pod Vkom


- nadtandardn 4-izbov, 2-podlan rodinn dom s pozemkom 386 m2 - obytn plocha 134 m2, iastone zariaden, kvalitn materily, gar

BA I Star Mesto Krikova ulica


- pekn, nezariaden 3-izbov byt po kompletnej rekontrukcii, Palisdy - na 5./6 posch. s vahom, vmera 125 m2 + 8 m2 terasa s markzou

Info v RK

Cena: od 198 258,-


*Mesan hypotekrna spltka: 585 **Ron poistenie od 99
PREDAJ

Ev. . GR-279

Cena: 215 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 634 **Ron poistenie od 108

Ev. . SE-107

Cena: 215 900,-


*Mesan hypotekrna spltka: 637 **Ron poistenie od 108
PREDAJ

Oza pohody

PREDAJ

Senec - Bernolkovo
- dvojpodlan 5-izbov rodinn dom, vmera 153 m2, pozemok 650 m2 - 3 balkny, nezariaden, rohov vaa, krb, dvojgar, kuchya na mieru

Projekt Rezidencia Hradn vrch


- elegantn 2 a 5-izbov byty s krsnymi terasami, vmera od 86 do 446 m2 - park. miesta v podzemnej gari, najvy tandard, jedinen vhady

BA V Petralka Nmestie hraniiarov


- iastone zariaden 4-izbov byt vo vyom tandarde, vmera 120 m2 - na 4./4 posch. s vahom, rolldoor, lodia, balkn, vstavan spotrebie

Ev. . HI-16

Cena: 226 600,-


*Mesan hypotekrna spltka: 668 **Ron poistenie od 110

Info v RK

Ev. . LA-86

Cena: 229 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 675 **Ron poistenie od 115

Bezplatn poradenstvo v oblasti hypotk a poistenia

www.hypocentrum.sk

* Plat pre hypotku vo vke 70% z kpnej ceny, so splatnosou 30 rokov, pri rokovej sadzbe 3% p.a. ** Poistenie proti vetkm ivelnm rizikm s poistnou sumou 100% z hodnoty nehnutenosti. daje s orientan.

Profesionlne, rchlo a vhodne PREDME/PRENAJMEME aj vau nehnutenos!

- luxusn, iastone zariaden 2-izbov byt, kompletne zrekontruovan - vmera 79 m2, lodia do tichho dvora, pivnica, na 3./5 posch. s vahom

0911 988 000, info@lexxus.sk

Nae nov bvanie mus zohadova vetky nae predstavy, bez kompromisov.

www.lexxus.sk

Pre tch, o chc viac

HLBOK 7

Prenjom luxusnch apartmnov s srdci Bratislavy


atraktvny komplex 27 luxusnch rezidenci v Starom Meste vekometrne byty s obytnou plochou od 85 do 206 m2 ku kadmu bytu prislcha balkn, terasa, loggia alebo zimn zhrada luxusn interirov prevedenia mramor, drevo, znakov sanita a spotrebie maximlne tri byty na jednom poschod vysok tandard bvania privtne welness, oddychov trium, recepcia 24/7
Cena v RK

PALC MOTEICKCH

klenot, Nadc asovkt or sa ded.


w w w.le xxu s.sk
historick budova s najmodernejmi technolgiami 21.storoia luxusn apartmny v aristokratickom palci na prenjom 5-hviezdikov sluby - catering, upratovanie a in intmna atmosfra poskytujca neruen ozu ticha a pokoja v centre 2 - 4 garov sttia pre kad byt v podzemnej gari kamerov systm so strnou a recepnou slubou 24/7
Cena v RK

UPTOWN KOLIBA

, to s ie m v o k v r p z o R e c d r s a z t y h c s v ktor

privtna obytn zna s panoramatickm vhadom na mesto iba 45 pozemkov s vmerou od 591 do 1051 m2 od 350 EUR / m2 iadan lokalita Koliba, po cel de zaliata slnenmi lmi dobr obianska vybavenos, iba pr mint od centra mesta miesto obklopen zeleou, vhodn pre pokojn rodinn bvanie ininierske siete potrebn pre kvalitn bvanie - elektrika, voda, kanalizcia
Cena od 350 EUR / m2

Kontaktujte ns: 0911 988 000


PREDAJ

PREDAJ

Krsny vhad

PREDAJ

BA II Ruinov Tomikova ulica


- modern 3-izbov byt v kvalitnej novostavbe, iastone zariaden - vmera 90 m2, 15 m2 balkn, na 9./11 posch. s vahom, gar, pivnica

BA I Star Mesto Nmestie Martina Benku


- luxusn 2-izbov byt, monos prestavby na 3,4-izbov, gar, pivnica - vmera 128 m2 + 13 m2 balkn, zariaden, na 5./6 posch. s vahom

BA III Nov Mesto Halaova ulica


- slnen 4-izbov vekometrny mezonet, nadstavba, vhad na Karpaty - na 6./6 posch. s vahom, vmera 330 m2 + 40 m2 terasa, nezariaden

Ev .. SP-94

Cena: Info v RK

Ev. . BA-135

Cena: 290 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 855 **Ron poistenie od 145

Ev. . SE-96

Cena: 355 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 1 047 **Ron poistenie od 178
PREDAJ

PREDAJ

PREDAJ

BA II Ruinov Mokr zhon


- nzkoenergetick dvojpodlan 5-izbov RD pri jazere s pozemkom 350 m2 - obytn plocha 201 m2, zariaden, 2 kpene, taliansky mramor, bio krb

Senec Zlesie
- kompletne zariaden, nadtandardn rodinn dom, pozemok 801 m2 - obytn plocha 156 m2, terasa 25 m2, relaxan as, jacuzzi, sauna, gar

Pezinok Svt Jur Marinska cesta


Cena: 379 000,-
*Mesan hypotekrna spltka: 1 118 **Ron poistenie od 190

Ev. . GA-135

Cena: 370 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 1 091 **Ron poistenie od 185
PREDAJ

Ev. . GR-268

Ev. . SP-96

Cena: Info v RK

Prestna lokalita

PREDAJ

PREDAJ

Senec Miloslavov
- exkluzvna 5-izb. rodinn vila s vyhrievanm baznom, upraven zhrada - obyt. plocha 270 m2, pozemok 887 m2, dvojgar, grill, vrtane zariadenia

BA III Nov Mesto Strna ulica


- luxusn 4-izbov byt v trojpodlanej vile s exkluzvnym vhadom, Hill Site - vmera 158 m2 + 40 m2 terasa, gar pre 1 auto, 2 kpene, klimatizcia

BA I Star Mesto Dvokovo nbreie


- luxusn 4-izbov byt v projekte River Park s krsnym vhadom na Dunaj - vmera 182 m2 + 13 m2 terasa, na 4./7 posch., gar pre 4 aut, zariaden

Ev. . SP-72

Cena: Info v RK

Ev. . GE-170

Cena: Info v RK

Ev. . HR-2

Cena: Info v RK

tl art deco

PRENJOM

PRENJOM

PRENJOM

BA I Star Mesto Grsslingova ulica


- tlovo zariaden 3-izbov byt v centre, vysok stropy, 2x kpea - vmera 78 m2, na 2./5 posch. s vahom, vyhraden parkovanie

BA II Ruinov Luhaovick ulica


- dvojpodlan, 5-izbov, iastone zariaden rodinn dom, gar, 3x balkn - vmera domu 150 m2, pozemok 473 m2, vhodn aj ako sdlo firmy

BA I Star Mesto Radvansk ulica


- luxusn, iastone zariaden 4-izbov byt na Hradnom kopci, klimatizcia - vmera 180 m2 a 20 m2 terasa, na 2./4 posch. s vahom, gar pre 2 aut

Ev. . GE-188

Cena: 1 200,- / mesiac

Ev. . PA-207

Cena: 1 500,- / mesiac

Ev. . GA-129

Cena: Info v RK

Exkluzvny prenjom
Bezplatn poradenstvo v oblasti hypotk a poistenia

Exkluzvny prenjom

Exkluzvny prenjom

www.hypocentrum.sk

* Plat pre hypotku vo vke 70% z kpnej ceny, so splatnosou 30 rokov, pri rokovej sadzbe 3% p.a. ** Poistenie proti vetkm ivelnm rizikm s poistnou sumou 100% z hodnoty nehnutenosti. daje s orientan.

Profesionlne, rchlo a vhodne PREDME/PRENAJMEME aj vau nehnutenos!

- nadasov, trojpodlan, 7-izbov rodinn vila s chvatnmi vhadmi - obytn plocha 400 m2, pozemok 1 490 m2, zariaden, krb, gar, 2x terasa

0911 988 000, info@lexxus.sk

www.lexxus.sk

Pre tch, o chc viac

11

ZELEN TERASY DEVN Rodinn bvanie s arovnm vhadom

Rodinn bvanie hladom carovnm v s


w w w.le x x us.s k

vetky p a n % 5 1 Akcia

ozemky

slnen stavebn pozemky na vininch svahoch 94 parciel s idelnou vmerou za 255 EUR / m2 jedinen atmosfra Devna, infratruktra zabezpeen monos spjania pozemkov pre vytvorenie rozahlejieho priestoru maximlny komfort s kompletnou obianskou vybavenosou v ponuke aj rodinn domy s pozemkom od 316 800 EUR
Cena od 255 EUR / m2

PANORAMA CITY

e Bvanie v centr za fantastick ceny

rojekt 2013 p j e n a v Najpred

RIVER PARK

1 Poslednch

0 bytov

Enjoy the River!


v ponuke 106 bytov na nbre s neopakovatenm vhadom modern 1 a 4-izbov byty v 2 veiach, na 33 podlaiach skvel investcia s bonusmi navye u od 101 602 EUR vetko na dosah - obchody, kancelrie, retaurcie, bary i zelen park
Cena od 101 602 EUR

2 a 6-izbov luxusn rezidencie na jedinenej adrese v centre Bratislavy s nezabudnutenm vhadom na Dunaj vekolep dispozin rieenia, vmery od 93 do 304 m2 nov, znen ceny poslednch bytovch jednotiek
Cena od 206 400 EUR

III VEE

Akn ceny

FRANCA CITY APARTMENTS

Mestsk bvaniem vhladom s panoramatick


exkluzvne, vekorys mezonety pre nronch klientov priestrann, komfortn a flexibiln 2 a 3-izbov bytov jednotky slnen terasy, lodie a vek okn so znenm parapetom v cene bytu 2 parkovacie miesta a pivnin kobka
Cena od 155 640 EUR

Nadtandardny apartmn v pokojnej tvrti


modern a pohodln bvanie na tichej ulici v tesnej blzkosti centra priestrann, luxusn a modern apartmny pre nronch klientov apartmny s situovan na piatich podlaiach, kad s vlastnm balknom parkovacie miesta sa nachdzaj v przemnom podla
Cena od 261 600 EUR

Kontaktujte ns: 0911 988 000


5x garov miesto
PREDAJ

Jn Kollr:

BA II Ruinov Drieov ulica


- reprezentatvne kancelrske priestory v Eden Parku, vmera 202 m2 - lodie 30 m2, na 2./8 posch., klimatizcia, zariaden, vysok tandard

Ev. . GE-194

Cena: 333 000,-


*Mesan hypotekrna spltka: 982 **Ron poistenie od 167

PRENJOM

Parkovanie v cene

PRENJOM

PRENJOM

Projekt Hranin ulica


- flexibiln, zariaden kancelrske priestory s vmerou od 20 do 7 000 m2 - irok variabilita, zrekontruovan 6 poschodov budova, klimatizcia

BA I Star Mesto Zmock ulica


- mezonetov obchodn priestory, centrum mesta, vmera 19,5 m2 - miestnos a WC na przem, na poschod alia miestnos, vklad do ulice

BA IV Devnska Nov Ves


- kompl. zariaden zabehnut caf bar, vmera 64 m2, letn terasa 32 m2 - bar, sklad, Wi-Fi, franczske okn s vhadom, 2 samostatn toalety

Info v RK

Cena: od 6,- /m2 / mesiac + E

Ev. . PAR-95

Cena: 530,- / mesiac vrtane E

Ev. . NE-281

Cena: 700,- / mesiac + E

Vhodn prenjom
PRENJOM

Vhodn prenjom
PRENJOM

Vhodn prenjom
Krsny vhad
PRENJOM

BA I Star Mesto Grsslingova ulica


- pekn obchodn priestory s vmerou 54 m2, vklady a vchod z ulice - zrekontruovan, zariaden, vek miestnos, kancelria, kuchynka, WC

BA III Nov Mesto ernicov ulica


- 8-izbov rodinn dom, vmera 175 m2, parkovanie, sklad, kuchynka - 2x garov sttie, 7x exterirov sttie, 2x kpea, na firemn ely

BA I Star Mesto Vysok ulica


- exkluzvne kancelrie na 2 podlaiach, novostavba, vyhraden parkovanie - vmera 550 m2, klimatizcia, vah, socilne zzemie, kuchynka, sklad

Ev. . HI-11

Cena: 1 100,- / mesiac vrtane E

Ev. . JU-106

Cena: 1 600,- / mesiac + E

Ev. . KO-28

Cena: Info v RK

Vhodn prenjom
Bezplatn poradenstvo v oblasti hypotk a poistenia

Vhodn prenjom

Vhodn prenjom

www.hypocentrum.sk

* Plat pre hypotku vo vke 70% z kpnej ceny, so splatnosou 30 rokov, pri rokovej sadzbe 3% p.a. ** Poistenie proti vetkm ivelnm rizikm s poistnou sumou 100% z hodnoty nehnutenosti. daje s orientan.

Len naozaj dobr sprva financi a majetku vedie k zskaniu finannej stability. Dosiahnite svoje ciele a splte si elania poskytneme vm analzu vaej finannej situcie a pripravme pln na zhodnocovanie vho majetku. Zminimalizujeme vae finann vdavky. Efektvne rieenie financi a majetku vm me prinies dodatonch 10-30% vho aktulneho ronho prjmu. Profesionalita, nezvislos, komplexnos.

P r e p o d r o b n fi n a n n a n a l z u n s k o n t a k t u j t e :

telefn: 02/57 20 61 81, 0911 892 136 i n f o @ v i n d i c o p f s . s k w w w. v i n d i c o p f s . s k

0911 988 000, info@lexxus.sk

Pre svoju rmu potrebujem vhodn priestory, ktor bud vyhovova aktulnym podmienkam.

www.lexxus.sk

Pre vae podnikanie

w w w.le x x us.s k

Franc

Alpy

zsko

Tto vnimon nehnutenos uren pre nronho klienta sa nachdza v samotnom srdci Mont dArbois v privtnej uzavretej lokalite. Je v bezprostrednej blzkosti lyiarskych vlekov a m priamy prstup na miestny golf. Jej orientcia na zpad a vchod umouje krsne vhady na okolit hory z jej dvoch ters, ale i celodenn slnko. Kvalita materilov, vkusn zmes z kamea a dreva odra eleganciu a harmniu tejto jedinenej luxusnej chaty. Vaa kpa nehnutenosti pre ma predstavuje nielen samotn obchod, ale hlavne sprvne pochopenie vaich predstv a potrieb, ktor s vami budem zdiea.

Martina Javorekov 0915 848 627 javorcekova@lexxus.sk

LES TROIS VALES U NS ZNME SKR AKO TRI DOLIA, POZN SN KAD NRONEJ LYIAR. PREPOJENMI LYIARSKYMI STREDISKAMI S VAL THORENS, COURCHEVEL, LES MENUIRES A MRIBEL-MOTTARET. ICH POLOHA SA POHYBUJE MEDZI 1300 - 3200 M.N.M., POSKYTUJC 600 KM ZJAZDOVCH TRAT. IDE O NAJV PREPOJEN LYIARSKY AREL NA SVETE.

DOMOV,
KTOR SI ZAMILUJETE

Njs sprvne bvanie je umenie.


Spjame umenie a filantropiu, aby sme pomohli vytvori kraj domov, detstvo a budcnos pre mnoho det na Slovensku.
podporuje Benefin aukciu Hodina deom

NATUR RESORT LOMNICA REZIDENCIE KUKUKA

o h e i p e l j a n toho u n m t r a p a o rekreanh

e r e b v i r p r e V partn

APARTMNY HRABOVO APARTMNY PLENICA

APARTMNY LOMNICA APARTMNY SMREK

www.lexxus.sk

Kontaktujte ns: Laurinsk 18, 811 01 Bratislava +421 911 988 000, info@lexxus.sk

Palc Moteickch

ODOVZDAJTE SVOJ KLENOT


DO SPRVNYCH RK
Doprajte si vnimon prstup pri predaji vaej nehnutenosti. Vaka 9-ronm sksenostiam a znalosti realitnho trhu plnme tie najnronejie oakvania. Presvedte sa o kvalite naich sluieb a zskajte profesionlneho partnera, na ktorho sa mete spoahn.
Branislav Galla 0917 641 901 Marian Gerge 0917 633 001 Gabriel Greo 0903 417 034 Andrea Sekrov 0911 422 888

Kontaktujte ns pri predaji exkluzvnych nehnutenost

Laurinsk 18, 811 01 Bratislava www.lexxus.sk

Pi sa vm n magazn?
Aj vy ho mete dostva priamo do svojej schrnky!
Objednajte si ho bezplatne na www.lexxus.sk alebo 0911 988 000.
LEXXUS Magazn Vydanie: 4/2013, november - december, 2. ronk | Nklad: 75 000 ks | Vychdza: 4 x rone | Cena: bezplatne Vydavate: Dilato management, s.r.o., Laurinsk 18, 811 01 Bratislava, IO: 45 695 563 | Tel.: 02/5720 6181 Inzercia: Eva pirkov | spirkova@dilato.sk | 0911 988 333