You are on page 1of 3

evo draga pitanja iz mark.: - kronoloki navesti koncepcije - osnovna obiljeja koncepcije proizvoda i prodaje - mark.

miopija - temelj drutvenog markvtinga - mikro i makromarketing - podruja & primjene - vrste okruenja - to ulazi u demografiju & primjeri - tipovi konkurencija & primjeri - utjecaj kulturnog okruenja & primjeri - prednosti mikrookruenja i kakav utjecaj njegove varijable imaju na stvaranje miksa - reakcije na okruenje - drutvena odgovornost mark. - zeleni mark. - def. i kako on moe biti izvor konk. prednosti za poduzee - 4 postavke zelenog marketniga - def. mark. etike - temeljni etiki standardi - zlatno pravilo - pojam konzumerizma - procesi istraivanja - osnovne vrste istraivanja trita - primarni i sekundarni izvori podataka - dvije osnovne vrste uzoraka i razlike - kako se dijele sluajni i namjerni uzorci - oblici ponaanja potroaa - donoenje odluka o potroaima ( imbenici) - obiljeja kulture i podkulture i njihov utjecaj na ponaanje potroaa
esejska pitanja iz marketinga od ovih s tree godine to su pisali danas: 1. Kako tehnologija utjee na marketing 2.

Objasnite u procesu donoenja o kupnji koje izvore informacija koriste i koji izvori informacija imaju vei stupanj kredibilnosti i primjer 3. Koje su kritike marketinga ope dobrobiti i primjer 4. Objasni nominalnu ljestvicu na vlastitiom primjeru i druga grupa 1. Etika i proizvod 2. Percepija i stavovi percepije 3. Objasni omjernu ljestvicu 4. Interno okruenje objasni kroz primjer nekog poduzea to je marketing ope dobrobiti i objasniti na primjeru omjerna skala isto objasniti na primjeru objasniti tvrdnju da se moe utjecati na potroaa, isto na primjeru na koji nain marketinko znanje i vjetine utjeu na makrookruenje (tak neto, neznam tono kak je ilo pitanje) pitalice nisu bile teke ej, pitalice su bile ok, nisu bile teke. eseji: objasniti na primjeru znanje strunjaka kao makromarketing, marketing ope dobrobiti, ordinalna skala i primjer, dokazati na primjeru da se na ponaanje potroaa moe utjecati. to je bila moja grupa a.pitaj lanu za b. pitalice su bile: kako se zove marketing ope dobrobiti na engleskom, kako se zove koncepcija marketinga koja je zadnja stvorena(drutveni marketing), neto sa projektivnim tehnikama, prepoznati koje pripadaju. neke vrste rizika, lokacija i ljudski potencijal gdje pripadaju.... pitalice lagane.. 1. dinaminost makretinga odvija se kroz: mislim da 5 2. osniva marketinke miopije: Theodore Levitt 3. eljezniki i autobusni promet su : konkurencija supstituta 4. slini proizvodi,nekoliko ponuaa: oligopol 5. smanjenje koliine proizvoda i manje ambalae odnose se na: a. etika i proizvod b. etika i cijena c. etika i prodaja d. etika i distibucija nas je veina stavilo proizvod! 6. kad je usvojen

zakon o zastiti potroaa: mislim da je 2003 7. sklonost pojedinca poz ili neg reakciji na proizv: stav 8. aspiracijske grupe su : pojedinac nije lan,ali eli postati 9. nominalna skala je : razlikovna 10. esejska: 1. kulturne i drutvene snage, kako utjeu na poduzee, primjer 2. nesto tipa koji su uvjeti uspjenosti strategije zelenog marketinga, objasni. - mislim da su to one 4 ( poduzea ne smiju raunati...) 3. intervalna skala, objasni na priimjeru 4. 5 oblika kupovnog rizika navedi i objasni, te metode smanjenja percipiranof rizika! u drugoj grupi je bilo nes ovak: 1. marketing opce dobrobiti 2. ordinalna skala 3. nesto tipa objasni jedno od onih 5 naela ponaanja potroaa, mislim da je bilo da se mogu identificitati ili utjecati. 4. mislim da je bilo nes vezano za podrucja primjene makromarketinga, ono izuavanje nac obrazaca itd.. ugl...stignes sve napisat ak kolko tolko znas...,koncentriraj se na moguca esejska pitanja! nemoj bubetat bzvz one stvari kaj ti nece doc u esejskom! obrati paznju na frajere osnivae, godine i tak.. imali smo 10 pitalica...nisu bile teke..tipa: autor koncepcije marketinke miopije, etika i proizvod, koje god. je objavljen zakon o zatiti potroaa, koliko postoji razina dinaminosti marketinga (5 jel je dinaminost, a ne moderan marketing ->tu su se svi zajebali), koje 2 vrste panela imamo, drugi naziv za nominalnu ljestvicu a od esejskih: kroz primjere objasni utjecaj kultrnih i drutvenih snaga, to je i primjer intervalne ljestvice, koje su premise zelenog marketinga i primjeri, kojih 5 rizika imamo kod procesa kupnje i primjeri naravno + jo dodatno objasni metode smanjenja percipirnog rizika ovo ja kopipejstam od ovih iz moje trenutane grupe...pa valjda pomogne =)

3 esejska e bit iz 3., 4. i 5. poglavlja, MIS nee uope biti, a ljestvice se mogu pojaviti u pitalicama...jedna cura je danas pisala kao probni kolokvij i pitanja su im bila : objasni koncepciju drutvenog marketinga trite kao imbenik mikrookruenja na emu se treba temeljiti zeleni marketing objasni na primjeru ulogu uzronog istraivanja objasni komparativno pravilo odluivanja? objasni tehnologiju i primjer etiki problemi kad su pitanju cijene i primjer stratificirani uzorak i primjer referentne grupe i primjer objasniti demografiju faze odluke o kupnji nabrojati i objasniti kvotni uzorak

pitalice su im bile sline ko ovima u subotu s 3. godine...uglavnom e svugdje biti za navest primjer, njihova ema bodovanja je bila 3 boda samo za primjer, 2 boda samo objanjenje i 5 bodova ako ima sve..