You are on page 1of 19

UNIVERSITETI I PRISHTINS FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE TE APLIKUARA DEPARTAMENTI I MAKINERIS MITROVIC LNDA: TEKNOLOGJIA MEKANIKE

PUNIM SEMINARIK
TEMA: PUNIMET ZDRUKTHUESE

Mentori Dr. Sc. Avdi SALIHU prof.asis.

Kandidati RAMADAN DRENICAmic sokoli-

PUNIMET ZDRUKTHUESE
Makina zdrukthuese hap shkurte Makinat zdrukthuese vertikale Makina zdrukthuese hap gjat

Makina zdrukthuese hap shkurte


Instrumenti
prers

v
Lvizja e detalit Lvizja e thiks

s
Detali q prpunohet

Makina zdrukthuese hap shkurte

v
Lvizja e detalit Lvizja e thiks

Makinat zdrukthuese vertikale


v

Makina zdrukthuese hap shkurte


v s

Levitz e detalit

Lvizja e thiks

Llojet e makinave zdrukthuese


Makinat zdrukthuese, sipas punimeve q kryejn,ndahen n dy grupe:

makinat zdrukthuese universale makinat zdrukthuese speciale.

Makina zdrukthuese trthore


Koka e rrotullueshme Mbajtsi i thiks

Krahu rrshqits

Mbshtetsja e banks bazamenti

trupi

traverza

bazamenti

Pjest e makins zdrukthuese trthore


Mekanizimi i kuliss Mekanizmi i lvizjes s ushqimit t banks Mekanizmi i ushqimit t mbajtsit

Mekanizimi i kuliss
vmax

D vmax

krahu lkunds guri i kuliss Manivela mbshtetsen

Mekanizimi i kuliss

Mekanizmi i ushqimit t mbajtsit

Skema kinematike e makins zdrukthuese trthore


Lvizja kryesore Lvizja e ushqimit t banks

Lvizja kryesore

Lvizja e ushqimit t banks

PRFUNDIMI
Bjn punimin n procesin e zdrukthimit e siprfaqeve vertikale, t pjerrta, t profiluara ,si dhe t kanaleve me profile t ndryshme t detaleve jot mdha , kryesisht n prodhimin individual dhe t series s vogl . saktsia e prgaditjs s siprfaqeve arrin IT 8 - IT 12, kurse ashprsi prfaqeve 2,5-3,2. N kto makina lvizja kryesore dhe lvizja e ushqimit jan lvizje drejt vizore pingule njra me tjetrn dhe heqja e ashkls bhet nmnyr periodike (t ndrprer) vetm gjat lvizjs prpara t puns . Pr t mnjnuar ngecjn e thiks prdorimin thika e thikmbajtses t prkulura, t cilat sigurojn q maja e thiks t ndodhet n rrafshin e mshtetjs etj

PRFUNDIMI
shpejtesit eprerjes jan te kufizuara dhe nuk I --lojn vllerat 70-80m/min dhe ne makinat zdrukthuesehap gjatderi 20m/min Gjat punimit ne makinat zdrukthueseka rendesi te veqant vendosj e rregullt dhe e sigurt e copave dhe instrumenteve prerse . vendosja e copave mund te behet drejt per drejt mbi baken e makines , ne morsa , ne mbeshtetse etj.duke perdorur elemente te ndryshme shtrenguse vendosjet dhe rregullimit te thikes ne procesin e zdrukthimit I kushtohet kujdes I veqant , sidomos per punimet e pastra perfundimtare.per kete eshte I nevojshem perdorimi I pllakave etalon

Literatura
Abele E., Versch A., Ekinovic S., Kulas N.: Drilling at the Stability Limits ith Mechatronic Toolholders, Proceedings of the 8the Int. Coference on Porduction Engineering, CIM2002, pp.--010--016, Brioni, 2002, Abramov F.N i dr.: Spravonik po obrabotike metallov rezaniem, Tehnika, Kiev, 1983, Altan T., Lilly B., Yen Y.C.: Manufacturing of Dies and Molda, Annals of the CIRP, Vol.51/2, 2002, Armour J.D.: Metallurgy and Machinability of Steels, Clivland, 1950, Autorenkolletiv: Stahlfibel erkzeuge, VEB Deutscher Verlag fur Grundostofflindustrie, Leipzig, 1982, Blott D.M.: Machining Stainless Steel - Ho to Cut the Standard Grades, Engineering Bookshelf, American Society for Metals, Metals Park, 1968; Choudhury S.K., Mangrulkar K.S.: Investigation of Orthogonal Turn-Milling for the Machining of Rotationally Symetrical ork Pieces, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 99, pp.120-128, 2000, Chun M.S., Rahman M., ong Y.S., Loh H.T.: Determination of Optimal Cutting Conditions Using Design of Experimental and Optimization Techniques, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol.33, No.2, 1993, Colding B.N.: A Tool-Temperature/Tool-Life Relationship Covering a ide Range of Cutting Data; Annals of the CIRP, 40, No.1, 1991, Deers R.C., Aspinall D.K.: High Speed Machining of Hardened Steele Using 1999,