You are on page 1of 3

Li m u Chng 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

5 Bi tp

Nhu cu dng nc v ngun nc Gii thiu S h thng cp nc c lng dn s phc v cp nc v thi gian khai thc d kin Nhu cu dng nc Ngun nc

Chng 2 Cng trnh thu nc 2.1 Gii thiu 2.2 Cng trnh thu nc ngm 2.3 Cng trnh thu nc mt 2.4 Tnh ton mt s hng mc cng trnh Bi tp Chng 3 Thit b v cng trnh ph bin trong h thng cp nc 3.1 Gii thiu 3.2 Thit b ph bin 3.3 Cng trnh ph bin 3.4 Thng s chnh trong h thng cp nc Bi tp Chng 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Bi tp Chng 5 5.1 H thng cp nc cho khu vc Gii thiu Yu cu i vi mt mng li Cc bc thit k mng li phn phi nc Ni dung tnh ton mng li Tnh thy lc mng li ng ng h Tnh thy lc mng li vng bng phng php Hardy Cross Tnh thy lc mng li vng bng phng php ma trn Phn tch s lm vic h thng cp nc Phn tch h thng cp nc vi phn mm EPANET

H thng cp nc bn trong Gii thiu

5.2 Cu to h thng cp nc bn trong 5.3 B tr ng ng cp nc bn trong 5.4 Thit k h thng cp nc bn trong 5.5 H thng cp nc cha chy Bi tp H thng thot nc bn trong Chng 6 6.1 Gii thiu 6.2 Phn loi h thng thot nc bn trong 6.3 H thng thot nc sinh hot 6.4 H thng thot nc ma 6.5 Cng thot nc bn ngoi cng trnh Bi tp Chng 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Chng 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Bi tp Chng 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 X l nc thi quy m nh v va Gii thiu Cc phng php x l nc thi X l nc thi bng phng php sinh hc k kh B t hai H thng thot nuc cho khu vc Gii thiu Ma v dng chy trong mi trng th Thy Phng php thch hp Phng php cng gii hn Phn tch h thng thot nc ma vi phn mm SWMM Bin php gim lu lng dng chy

Lc tc dng ln ng ng chn trong t Gii thiu Lc tc dng ln ng ng chn trong h mng hp Lc tc dng ln ng ng chn trong h mng rng Lc tc dng ln ng ng do ti trng ng tp trung Lc tc dng ln ng ng do ti trng phn phi u v i xng Lc tng hp tc dng ln ng ng Kch thc ti thiu mt ct ngang h mng

9.8 Lp lt y ng 9.9 Phng php lp ng ng Bi tp Ph lc Ph lc 1 Chuyn i h thng n v Ph lc 2 Tnh thy lc dng chy khng p trong ng trn bng phng php th Ph lc 3 Tnh thy lc dng chy khng p trong ng trn bng phng php tra bng Ph lc 4 H s phn b lu lng nc sinh hot Ph lc 5 Kt cu i nc in hnh v cng thot nc TI LIU THAM KHO