You are on page 1of 3

Procedura insolventei. nlocuirea administratorului judiciar-SPRL ca urmare a suspendarii temporare a calitatii de practician n insolventa pentru asociatului coordonator.

Faliment Solutionarea cererii n sedinta publica. Consecinte. - Legea nr. 85/2 - Art.105 alin.2 Cpc Solutionarea unei cereri de nlocuire a administratorului judiciar printr-o ncheiere pronuntata n sedinta publica si nu n Camera de Consiliu, conform art.22 din Legea nr.85/2 !, nu reprezinta un moti de nulitate a actului de procedura, at!ta timp c!t art.22 mentionat mai sus nu pre ede e"pres sanctiunea nulitatii, iar partea care o in oca nu face do ada atamarii produse, conform art.105 alin.2 Cpc. Suspendarea temporara a calitatii de practician n insol enta a asociatului coordonator al unui S#$% nu justifica masura nlocuirii societatii S#$% din functia de administrator judiciar desemnat n procedura insol entei, c!ta reme n cadrul acesteia si desfasoara acti itatea si alti practicieni n insol enta, situatia in ocata neconstituind un &moti temeinic& n acceptiunea art.22 alin.2 din legea nr.85/2 !. 'C($)*A +* A#*% ,(C($*S)- - S*C)-A C/0*$C-A%A 2$. 1343 din 25.04. 20116 A .-A C/0*$C-A%A, +*C-1-A !, art. 22

#rin ncheierea de sedinta din 23.04.2010 pronuntata de judecatorul - sindic n dosarul nr. 701028382004 aflat pe rolul )ribunalului ,ucuresti - Sectia a .---a Comerciala, s-a admis cererea administratorului special al debitoarei SC SS7 S$% si s-a dispus nlocuirea administratorului judiciar C S#$% cu administrator judiciar .C -#($%, cu moti area ca, potri it deciziei din 5.05.2010 a (2#-$ din dosarul nr. 982004, &C S#$% a fost suspendat din functia de practician n insol enta&. :mpotri a acestei ncheieri a declarat recurs administratorul judiciar C S#$%, aceasta fiind nre;istrat pe rolul Curtii de Apel ,ucuresti - Sectia a .-a Comerciala sub nr.24728282011. :n moti area recursului s-a aratat ca, desi si-a ndeplinit toate obli;atiile le;ale dispuse de judecatorul - sindic n sarcina sa, acesta a luat masura nlocuirii sale cu un alt administrator judiciar persoana juridica, la solicitarea fostului administrator special al debitoarei. Aceasta masura de nlocuire este ile;ala deoarece nu este moti ata n fapt si n drept, ea fac!nd doar trimitere la decizia din 5.05.2010 pronuntata n dosarul nr. 982004 solutionat de (2#-$. Aceasta din urma decizie pri este suspendarea dl C.-. din acti itatea desfasurata si nicidecum suspendarea

societatii C S#$%, societate ce este formata din mai mult membri asociati, practicieni n insol enta definiti i. $ecurenta a mai in ocat ncalcarea de catre instanta de fond a dispozitiilor art. 22 din legea nr.85/2 ! n sensul ca cererea de nlocuire a sa din calitatea de administrator judiciar nu a fost judecata n Camera de Consiliu si nu i-a fost comunicata, solutionarea ei fac!ndu-se fara citarea e"presa a partii interesate. Ca urmare, prin nerespectarea acestei proceduri instanta de fond nu i-a dat posibilitatea sa formuleze aparari fata de cererea administratorului special. <ata de aceste moti e in ocate, recurenta a solicitat admiterea recursului, casarea ncheierii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare )ribunalului ,ucuresti. :n drept, recurenta a in ocat dispozitiile art. 244 si urmatoarele "od procedura civila, dispozitiile legii nr.85/2 !. %a dosar a fost depusa copia certificata a deciziei din data de 5.05.2010 pronuntata de Comisia de +isciplina a (2#-$ <iliala ,ucuresti n dosarul nr. 982004. Analiz!nd hotar!rea atacata n raport de criticile in ocate n recurs, Curtea a retinut urmatoarele= #rin ncheierea recurata judecatorul-sindic a dispus nlocuirea administratorului judiciar C S#$% cu administratorul judiciar .C -#($%, retin!nd e"istenta &deciziei din data de 5.05.2010 n dosarul nr.982004 de catre (2#-$, prin care C S#$% a fost suspendat din functia de practician n insol enta&. <ata de aceasta mentiune din cuprinsul ncheierii atacate, Curtea a apreciat ca solutia judecatorului - sindic este moti ata, chiar daca foarte sumar, astfel ca nu se putea retine ca ntemeiata critica potri it careia ncheierea era nemoti ata. :n ceea ce pri este moti ul de recurs potri it caruia ncheierea de nlocuire a administratorului judiciar trebuia pronuntata n Camera de Consiliu si nu n sedinta publica, conform art. 22 din legea nr. 85/2 !, Curtea a retinut ca actul de procedura ndeplinit de judecatorul - sindic cu neobser area formelor le;ale se poate declara nul, conform art. # 5 alin. 2 "od procedura civila , numai daca s-a pricinuit partii o atamare ce nu se poate nlatura altfel. A !nd n edere calitatea recurentei n procedura insol entei 'administrator judiciar6, mprejurarea ca pentru nerespectarea dispozitiilor art. 22 din legea nr. 85/2 ! sanctiunea nulitatii nu se pre ede e"pres de le;e, astfel ca atamarea trebuie do edita, iar recurenta nu a facut aceasta do ada, limit!ndu-se doar la in ocarea nerespectarii acestei forme de procedura, Curtea a constatat ca nu nici aceasta critica nu putea fi primita. #entru aceleasi considerente nu putea fi primita nici critica referitoare la necomunicarea cererii de nlocuire a administratorului judiciar at!ta timp c!t atamarea nu a fost do edita, iar pe de alta parte nici nu s-a formulat n scris o

asemenea cerere, ci doar oral n fata instantei 'potri it mentiunilor din ncheierea recurata6. A aparut nsa ca ntemeiat moti ul de recurs referitor la ;resita retinere n speta a incidentei deciziei din 5.05.2010 pronuntata de (2#-$ n dosarul nr.982004. Astfel, decizia mentionata mai sus pri ea suspendarea pe o perioada de 3 luni a calitatii de practician n insol enta a dl. C.-., asociat coordonator al C S#$%. #otri it sustinerilor ambelor parti din sedinta publica din 25.04.2011, societatea C S#$% a ea doi asociati practicieni n insol enta, iar decizia din 5.05.2010 nu a fost contestata. A !nd n edere ca prin decizia din 5.05.2010 s-a dispus suspendarea calitatii de practician n insol enta a asociatului coordonator al C S#$% si nicidecum a societatii profesionale, ca aceasta societate profesionala a ea doi asociati, ceea ce nsemna ca nu se afla n imposibilitatea de a-si ndeplini sarcinile n calitate de administrator judiciar desemnat n prezenta cauza, ca masura suspendarii dispusa la 5.05.2010 pentru o perioada de 3 luni nu a fost contestata, efectele ei ncet!nd anterior datei dispunerii nlocuirii administratorului judiciar de catre judecatorul-sindic, Curtea a constatat ca ncheierea atacata era lipsita de temei le;al, moti pentru care n baza art. 307 pct. 4 raportat la art. $#2 alin. $ "od procedura civila a admis recursul si a modificat n tot ncheierea recurata n sensul ca a respins cererea de nlocuire a administratorului judiciar ca nefondata. 2 Sursa= portal.just.ro