You are on page 1of 5

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX Domeniul: TEOLOGIE ORTODOX Specializarea: ART SACR*

Durata programului de studiu: 3 ani Forma de nvmnt: ZI Seria: 2012-2015 PLAN DE NVMNT Anul de studiu: I Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumirea disciplinei Studiul Vechiului Testament/ Study of the Old Testament Studiul Noului Testament/ Study of the New Testament Istoria Bisericii Ortodoxe Romne/History of the Romanian Orthodox Church Teologie Istoric**/ Istoria Bisericeasc Universal/Universal Church History Historical Theology Patrologie i literatur postpatristic/Patristics and Post-Patristic Formare duhovniceasc i practic liturgic/ Spiritual formation and liturgical practice Limba strin/Foreign language Studiul Noului Testament/ Study of the New Testament
Studiul desenului i culorii**/ Study of drawing and colour
Codul Condidisci- ionri plinei cod

Semestrul: I Semestrul: II Nr. ore/sem. FV Cr. FV Cr. C S L C S L DF 2 1 E 5 DF 2 1 E 5 DS 2 1 E 5 2 1 DS E 5 2 1 DC 2 1 C 5 DC 1 1 C 5 DF 2 E 5


DS DS

Studiul desenului si formelor/Study of drawing and shapes

1 2 2 1

3 3 3 2

E E

5 5

Studiul culorii si picturii/Study of colour and painting Studiul tehnicilor artistice/ Study of artistic techniques Desen proiectiv i perspectiv/Projective drawing and perspective

10

Desen proiectiv, perspectiv i practica de specialitate**/ Projective drawing, perspective and speciality practice

DS

E 2

Practica de specialitate/ Speciality practice


DC DC

11 12

Limba strin/Foreign language Tehnologii informaionale/Informational technologies TOTAL Anul de studiu: II - pana in 2013

13

1 1 30 10

1 1 13

C C

5 5 30

Nr. crt. 1 2 3

Denumirea disciplinei Teologie Dogmatic i Simbolic/Dogmatic and Symbolic Theology Limba strin/Foreign language Studiul desenului si formelor/Study of drawing and shapes Studiul desenului si
culorii**/ Study of drawing and colour

Codul Condidisci- ionri plinei cod DF DF DS

Studiul culorii si picturii/Study of colour and painting

Semestrul: III Nr. ore/sem. FV C S L 2 E 1 1 C 1 1 C 1 1 1 1 1 2 3 3 4 3 E

Semestrul: IV Cr. 5 5 5 C S L FV Cr.

Studiul tehnicilor artistice Studiul tehnicilor artistice/Study of artistic techniques i practica de Practica de specialitate/Speciality practice specialitate**/ Study of

DS

I. Discipline de specialitate pentru Conservare-Restaurare DS 4 5 Chimie pentru conservare -restaurare/Chemistry for conservation-restoration A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoan lemn policrom DSI 2 6 Metodologia restaurrii icoanelor i lemnului policrom. Documentaia de restaurare/ Methodology B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document DSC 2 7 Metodologia restaurrii crilor i documentelor. Documentaia de restaurare/ Methodology of II. Discipline de specialitate pentru Pictura Bisericeasc DSP 2 8 Anatomie artistic/Artistic anatomy DSP 2 9 Studiul desenului pentru pictur/Study of drawing for painting Semestrul IV DF 10 Teologie Dogmatic i Simbolic/Dogmatic and Symbolic Theology DF 12 Limba strin/Foreign language I. Discipline de specialitate pentru Conservare-Restaurare DS 13 Biologie pentru conservare i restaurare/Biology for conservation-restoration DS 14 Practica de specialitate/Speciality practice A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoana lemn policrom DSI 15 Metodologia restaurrii icoanelor i lemnului policrom. Documentaia de restaurare/ Methodology DSI 16 Paleotehnici icoan/Paleo-techniques for icon painting B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document DSC 17 Metodologia restaurrii crilor i documentelor. Documentaia de restaurare/ Methodology of DSC 18 Paleotehnici grafice/Graphic palaeo-techniques II. Discipline de specialitate pentru Pictura Bisericeasc DSP 19 Studiul desenului pentru pictur/Study of drawing for painting DSP 20 Studiul culorii pentru pictur/Study of colour for painting DSP 21 Tehnici artistice traditionale/Traditional artistic techniques DSP 22 Practica de specialitate/Speciality practice TOTAL I - Conservare Restaurare 12 TOTAL II - Pictur bisericeasc 10 Anul de studiu: III - pana in 2013

E E E E E

5 5 5 5 5 2 1 2 E E 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 13 12 E C E C E C C E E C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30

1 2 1 2 2 2 2 1 1 8 10 30 30 8 9 1 1

Semestrul: V Semestrul: VI Nr. ore/sem. FV Cr. FV Cr. C S L C S L Istoria artei/History of art DF 1 1 1 E 5 I. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Conservare Restaurare DSCR 2 2 C 5 2 Studiul desenului pentru restaurare/Study of drawing DSCR 4 2 E 5 3 Studiul materialelor pentru restaurare / Study of materials used in restoration DSCR 2 4 Teoria general a restaurrii/ General theory of conservation and restoration C 5 A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoan lemn policrom DSI 1 5 E 5 5 Metodologia restaurrii icoanelor i lemnului policrom.Documentaia de restaurare/ Methodology DSI 2 2 E 5 6 Paleotehnici icoan/Palaeo-techniques for icon painting B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document DSC 1 5 E 5 7 Metodologia restaurrii crilor i documentelor.Documentaia de restaurare/ Methodology of DSC 2 2 E 5 8 Paleotehnici grafice/Graphic palaeo-techniques Nr. crt. Denumirea disciplinei
Codul Condidisci- ionri plinei cod

II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Pictur bisericeasc DSP Studiul desenului pentru pictur/Study of drawing for painting DSP Studiul culorii pentru pictur/ Study of colour for painting DSP Studiul compoziiei pentru pictur/Study of painting composition DSP Studiul materialelor pentru pictur/'Study of materials used for icon and mural painting DSP Tehnici artistice tradiionale/Traditional artistic techniques Semestrul VI Istoria artei/History of art DF 1 I. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Conservare Restaurare DSCR 15 Studiul culorii pentru restaurare/Study of colour for restoration DSCR 16 Etiopatologia operei de art. Conservare activ/Ethiopathology of the work of art. Active A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoan lemn policrom DSI 17 Metodologia restaurrii icoanelor i lemnului policrom. Documentaia de restaurare/ Methodology DSI 18 Practica de specialitate/Speciality practice DSI 19 Restaurare metal/ Metal restoration B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document DSC 20 Metodologia restaurrii crilor i documentelor. Documentaia de restaurare/ Methodology of DSC 21 Practica de specialitate/Speciality practice DSC 22 Restaurare piele de legatorie/ Restoration of leather bookbinding II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Pictur bisericeasc DSP 23 Studiul desenului pentru pictur/Study of drawing for paintin g DSP 24 Studiul culorii pentru pictura/Study of colour for painting DSP 25 Studiul compozitiei pentru pictur/Study of painting composition DSP 26 Tehnici artistice tradiionale/Traditional artistic techniques DSP 27 Practica de specialitate/Speciality practice TOTAL I. Conservare Restaurare TOTAL II. Pictur Bisericeasc TOTAL I.A. Conservare Restaurare icoan TOTAL I.B. Conservare Restaurare carte 9 10 11 12 13 Examen de licen: 5 credite

2 2 2 4 2

2 2 2 2 2

C C E E E

5 5 5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 6 2 4 0 0 0 20 16 16 E C E E C E E C E E E E C C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 30

12 13

1 1

11 10

30 30

4 8 8

Modul pedagogic(DPPD) /Pedagogical module Anul de studiu: I Nr. crt. 1 2 Denumirea disciplinei Psihologia educaiei/Educational Psychology Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria i metodologia curricum-ului) / Pedagogy I (Fundamentals of Pedagogy + Curriculum Theory and Methodology ) Anul de studiu: II Nr. crt. 1 2 3 4 Denumirea disciplinei Psihologia educaiei/Educational Psychology Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria i metodologia curricum-ului) / Pedagogy I (Fundamentals of Pedagogy + Curriculum Theory and Methodology ) Pedagogie II (Teoria i metodologia instruirii + Teoria i metodologia evalurii) / Pedagogy II (Learning Theory and Methodology + Assessment Theory and Methodology) Didactica specialitii (Educaie vizual)/Methodology of Teaching Anul de studiu: III Nr. crt. 1 2 3 4 Denumirea disciplinei Instruire asistat de calculator / Computer-Assisted Education Practica pedagogic (n nvmntul preuniversitar obligatoriu) (Educaie vizual) / Teaching Traineeship (compulsory pre+higher education) Managementul clasei de elevi / Class Management Practica pedagogic (n nvmntul preuniversitar obligatoriu) (Educaie vizual) / Teaching Traineeship (compulsory pre+higher education) TOTAL Examen de absolvire - Nivelul I / Graduation exam - Level 1: 5 credite
NOT: n afara orelor din planul de nvmnt, toi studenii au obligaia de a participa sptmnal la o vecernie i la o Sfnt Liturghie (miercurea i vinerea), n afara programului didactic, n cadrul slujbelor din capela facultii. Studenii care vor acumula 3 (trei) absene pe semestru de la slujbe nu vor putea intra la examene/ Note: Besides the courses listed in the curriculum, every week all the students must attend a Vespers service and a Holy Liturgy (on Wednesday and Friday) in the Faculty chapel, outside the course timetable. The students who will collect three [3] absences per semester will not be able to take part in the exams. pentru studenii altor faculti; ** Nota minim de promovare la fiecare unitate de curs este 5 (cinci)/* The minimum mark * Specializarea Art scar nu ofera discipline complementare required for passing each course unit is 5 [five] Legen- DF - Discipline fundamentale/Fundamental subjects ; DS - Discipline de specialitate/Speciality subject ; C - Curs/Cours ; S - Seminar/Seminary ; L - Laborator/Laboratory; P Proiect/Project/ Practic/Practice; DSI - Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare icoan lemn policrom / Speciality subject for Conservation restoration icon and polycromatic d: painted wood ; DSI - Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare icoan lemn policrom / Speciality subject for Conservation restoration icon and polycromatic painted wood ; DSC Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare carte document / Speciality subject Conservation restoration book and written documents; DSP - Discipline de specialitate pentru Pictur bisericeasc /Speciality subject for Eclesial painting; DSCR - Discipline de specialitate pentru Conservare-restaurare /Speciality subject for Conservation-restoration; E Examen/Exam ; C - Colocviu/Colloquia.

Semestrul: I Codul Condidiscipli ionri Nr. ore/sem. FV Cr. nei cod C S P

Semestrul: II C S P FV Cr.

5 2 2 E 5

Semestrul: III Codul Condidiscipli ionri Nr. ore/sem. FV Cr. nei cod C S P

Semestrul: IV C S P FV Cr.

2 2

2 2

E E

5 5 2 2 2 2 E E 5 5

Codul CondiSemestrul: V disci- ionri Nr. ore/sem. FV Cr. plinei cod C S P

Semestrul: VI C S P FV Cr.

1 3

C C

2 3 1 1 3 C C 3 2 5

RECTOR, Prof.univ.dr. Vasile IAN

DECAN, Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN

Anul de studiu: II - din anul univ 2013-2014 Nr. crt. 1 2 3 Denumirea disciplinei Teologie Dogmatic i Simbolic/Dogmatic and Symbolic Theology Istoria artei/History of art Limba strin/Foreign language
Studiul desenului si culorii**/ Study of drawing and colour Studiul tehnicilor artistice i practica de specialitate**/ Study of artistic techniques and speciality practice
Codul Condidisci- ionri plinei cod DF DF DF DS

Studiul desenului si formelor/Study of drawing and shapes Studiul culorii si picturii/Study of colour and painting Studiul tehnicilor artistice/Study of artistic techniques

Semestrul: III Nr. ore/sem. FV C S L 2 E 1 1 E 1 1 C 1 1 C 1 1 1 1 E 1 4 2 2 3 E E

Semestrul: IV Cr. 5 5 5 5 C S L FV Cr.

DS

Practica de specialitate/Speciality practice

I. Discipline de specialitate pentru Conservare-Restaurare DS 5 Chimie pentru conservare -restaurare/Chemistry for conservation-restoration A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoan lemn policrom Metodologia restaurrii icoanelor i lemnului policrom. Documentaia de restaurare/ Methodology DSI 6 of icon restoration and of polychromatic painted wood. Documentation of restoration B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document Metodologia restaurrii crilor i documentelor. Documentaia de restaurare/ Methodology of DSC 7 book restoration and of written documents. Documentation of restoration II. Discipline de specialitate pentru Pictura Bisericeasc DSP 8 Anatomie artistic/Artistic anatomy DSP 9 Studiul desenului pentru pictur/Study of drawing for painting Semestrul IV DF 10 Teologie Dogmatic i Simbolic/Dogmatic and Symbolic Theology DF 11 Istoria artei/History of art DF 12 Limba strin/Foreign language I. Discipline de specialitate pentru Conservare-Restaurare DS 13 Biologie pentru conservare i restaurare/Biology for conservation-restoration DS 14 Practica de specialitate/Speciality practice A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoana lemn policrom Metodologia restaurrii icoanelor i lemnului policrom. Documentaia de restaurare/ Methodology DSI 15 of icon restoration and of polychromatic painted wood. Documentation of restoration DSI 16 Paleotehnici icoan/Paleo-techniques for icon painting B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document 17 18 19 20 21 22 Metodologia restaurrii crilor i documentelor. Documentaia de restaurare/ Methodology of book restoration and of written documents. Documentation of restoration Paleotehnici grafice/Graphic palaeo-techniques II. Discipline de specialitate pentru Pictura Bisericeasc Studiul desenului pentru pictur/Study of drawing for painting Studiul culorii pentru pictur/Study of colour for painting Tehnici artistice traditionale/Traditional artistic techniques Practica de specialitate/Speciality practice TOTAL I - Conservare Restaurare TOTAL II - Pictur bisericeasc
DSC DSC DSP DSP DSP DSP

5 5

2 2 2

3 4 3

E E E

5 5 5 2 2 1 2 E E E 2 3 4 4 E C E C 5 5 5 5 5 5 5

1 2

1 2 2 2 2 13 11 2 2 9 11 30 10 30 11 2 1

4 4 3 4 3 2 13 12

E C C E E C

5 5 5 5 5 5 30 30

Anul de studiu: III din anul univ 2013-2014 Nr. crt. 1 Denumirea disciplinei
Codul Condidisci- ionri plinei cod

DF Teologie Dogmatic i Simbolic/Dogmatic and Symbolic Theology I. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Conservare Restaurare DSCR 2 Studiul desenului pentru restaurare/Study of drawing DSCR 3 Studiul materialelor pentru restaurare / Study of materials used in restoration DSCR 4 Teoria general a restaurrii/ General theory of conservation and restoration A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoan lemn policrom Metodologia restaurrii icoanelor i lemnului policrom.Documentaia de restaurare/ Methodology DSI 5 of icon restoration and of polychromatic painted wood. Documentation of restoration DSI Paleotehnici icoan/ Palaeo-techniques for icon painting 6 B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document Metodologia restaurrii crilor i documentelor.Documentaia de restaurare/ Methodology of DSC 7 book restoration and of writtten documents. Documentation of restoration DSC 8 Paleotehnici grafice/Graphic palaeo-techniques II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Pictur bisericeasc DSP 9 Studiul desenului pentru pictur/Study of drawing for painting DSP 10 Studiul culorii pentru pictur/ Study of colour for painting DSP 11 Studiul compoziiei pentru pictur/Study of painting composition DSP 12 Studiul materialelor pentru pictur/'Study of materials used for icon and mural painting DSP 13 Tehnici artistice tradiionale/Traditional artistic techniques Semestrul VI DF 14 Teologie Dogmatic i Simbolic/Dogmatic and Symbolic Theology I. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Conservare Restaurare DSCR 15 Studiul culorii pentru restaurare/Study of colour for restoration Etiopatologia operei de art. Conservare activ/Ethiopathology of the work of art. Active DSCR 16 preservation A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoan lemn policrom Metodologia restaurrii icoanelor i lemnului policrom. Documentaia de restaurare/ Methodology DSI 17 of icon restoration and of polychromatic painted wood. Documentation of restoration DSI 18 Practica de specialitate/Speciality practice DSI 19 Restaurare metal/ Metal restoration B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document Metodologia restaurrii crilor i documentelor. Documentaia de restaurare/ Methodology of DSC 20 book restoration and of written documents. Documentation of restoration DSC Practica de specialitate/ Speciality practice 21 DSC 22 Restaurare piele de legatorie/ Restoration of leather bookbinding II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Pictur bisericeasc DSP 23 Studiul desenului pentru pictur/Study of drawing for paintin g DSP 24 Studiul culorii pentru pictura/Study of colour for painting DSP 25 Studiul compozitiei pentru pictur/Study of painting composition DSP 26 Tehnici artistice tradiionale/Traditional artistic techniques DSP 27 Practica de specialitate/Speciality practice TOTAL I. Conservare Restaurare TOTAL II. Pictur Bisericeasc TOTAL I.A. Conservare Restaurare icoan TOTAL I.B. Conservare Restaurare carte

Semestrul: V Semestrul: VI Nr. ore/sem. FV Cr. FV Cr. C S L C S L 2 E 5 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 C E C E E E E C C E E E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 4 E C E 5 5 5

5 2 5 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

4 4 1 4 4 1 4 4 6 2 4 0 0 0 20 16 16

E C E E C E E E E C C

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 30

13 14

0 0

11 10

30 30

4 8 8

Examen de licen: 5 credite

Modul pedagogic(DPPD) /Pedagogical module Anul de studiu: I Nr. crt. 1 2 Denumirea disciplinei Psihologia educaiei/Educational Psychology Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria i metodologia curricum-ului) / Pedagogy I (Fundamentals of Pedagogy + Curriculum Theory and Methodology ) Anul de studiu: II Nr. crt. 1 2 3 4 Denumirea disciplinei Psihologia educaiei/Educational Psychology Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria i metodologia curricum-ului) / Pedagogy I (Fundamentals of Pedagogy + Curriculum Theory and Methodology ) Pedagogie II (Teoria i metodologia instruirii + Teoria i metodologia evalurii) / Pedagogy II (Learning Theory and Methodology + Assessment Theory and Methodology) Didactica specialitii (Educaie vizual)/Methodology of Teaching Anul de studiu: III Nr. crt. 1 2 3 4 Denumirea disciplinei Instruire asistat de calculator / Computer-Assisted Education Practica pedagogic (n nvmntul preuniversitar obligatoriu) (Educaie vizual) / Teaching Traineeship (compulsory pre+higher education) Managementul clasei de elevi / Class Management Practica pedagogic (n nvmntul preuniversitar obligatoriu) (Educaie vizual) / Teaching Traineeship (compulsory pre+higher education) TOTAL Examen de absolvire - Nivelul I / Graduation exam - Level 1: 5 credite
NOT: n afara orelor din planul de nvmnt, toi studenii au obligaia de a participa sptmnal la o vecernie i la o Sfnt Liturghie (miercurea i vinerea), n afara programului didactic, n cadrul slujbelor din capela facultii. Studenii care vor acumula 3 (trei) absene pe semestru de la slujbe nu vor putea intra la examene/ Note: Besides the courses listed in the curriculum, every week all the students must attend a Vespers service and a Holy Liturgy (on Wednesday and Friday) in the Faculty chapel, outside the course timetable. The students who will collect three [3] absences per semester will not be able to take part in the exams. * Specializarea Art scar nu ofera discipline complementare pentru studenii altor faculti; ** Nota minim de promovare la fiecare unitate de curs este 5 (cinci)/* The minimum mark required for passing each course unit is 5 [five] Legen- DF - Discipline fundamentale/Fundamental subjects ; DS - Discipline de specialitate/Speciality subject ; C - Curs/Cours ; S - Seminar/Seminary ; L - Laborator/Laboratory; P Proiect/Project/ Practic/Practice; DSI - Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare icoan lemn policrom / Speciality subject for Conservation restoration icon and polycromatic d: painted wood ; DSI - Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare icoan lemn policrom / Speciality subject for Conservation restoration icon and polycromatic painted wood ; DSC Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare carte document / Speciality subject Conservation restoration book and written documents; DSP - Discipline de specialitate pentru Pictur bisericeasc /Speciality subject for Eclesial painting; DSCR - Discipline de specialitate pentru Conservare-restaurare /Speciality subject for Conservation-restoration; E Examen/Exam ; C - Colocviu/Colloquia. Codul Condidisci- ionri plinei cod

Codul Cond Semestrul: I Semestrul: II discip i- Nr. ore/sem. FV Cr. FV Cr. linei ionr C S P C S P 2 2 E 5 2 2 E 5

Codul Cond Semestrul: III Semestrul: IV discip i- Nr. ore/sem. FV Cr. FV Cr. linei ionr C S P C S P 2 2 E 5 2 2 E 5 2 2 2 2 E E 5 5

Semestrul: V Semestrul: VI Nr. ore/sem. FV Cr. FV Cr. C S P C S P 1 1 C 2 3 C 3 1 1 3 1 1 3 5 1 1 3 C C 3 2 5

RECTOR, Prof.univ.dr. Vasile IAN

DECAN, Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN