UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Domeniul: TEOLOGIE ORTODOXĂ Specializarea: ARTĂ SACRĂ

* Durata programului de studiu: 3 ani Forma de învăţământ: ZI Seria: 2012-2015 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de studiu: I Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumirea disciplinei Studiul Vechiului Testament/ Study of the Old Testament Studiul Noului Testament/ Study of the New Testament Istoria Bisericii Ortodoxe Române/History of the Romanian Orthodox Church Teologie Istorică**/ Istoria Bisericească Universală/Universal Church History Historical Theology Patrologie şi literatură postpatristică/Patristics and Post-Patristic Formare duhovnicească şi practică liturgică/ Spiritual formation and liturgical practice Limba străină/Foreign language Studiul Noului Testament/ Study of the New Testament
Studiul desenului şi culorii**/ Study of drawing and colour
Codul Condidisci- ţionări plinei cod

Semestrul: I Semestrul: II Nr. ore/sem. FV Cr. FV Cr. C S L C S L DF 2 1 E 5 DF 2 1 E 5 DS 2 1 E 5 2 1 DS E 5 2 1 DC 2 1 C 5 DC 1 1 C 5 DF 2 E 5
DS DS

Studiul desenului si formelor/Study of drawing and shapes

1 2 2 1

3 3 3 2

E E

5 5

Studiul culorii si picturii/Study of colour and painting Studiul tehnicilor artistice/ Study of artistic techniques Desen proiectiv şi perspectivă/Projective drawing and perspective

10

Desen proiectiv, perspectivă şi practica de specialitate**/ Projective drawing, perspective and speciality practice

DS

E 2

5

Practica de specialitate/ Speciality practice
DC DC

11 12

Limba străină/Foreign language Tehnologii informaţionale/Informational technologies TOTAL Anul de studiu: II - pana in 2013

13

7

0

1 1 30 10

1 1 13

C C

5 5 30

Nr. crt. 1 2 3

Denumirea disciplinei Teologie Dogmatică şi Simbolică/Dogmatic and Symbolic Theology Limba străină/Foreign language Studiul desenului si formelor/Study of drawing and shapes Studiul desenului si
culorii**/ Study of drawing and colour

Codul Condidisci- ţionări plinei cod DF DF DS

Studiul culorii si picturii/Study of colour and painting

Semestrul: III Nr. ore/sem. FV C S L 2 E 1 1 C 1 1 C 1 1 1 1 1 2 3 3 4 3 E

Semestrul: IV Cr. 5 5 5 C S L FV Cr.

4

Studiul tehnicilor artistice Studiul tehnicilor artistice/Study of artistic techniques şi practica de Practica de specialitate/Speciality practice specialitate**/ Study of

DS

5

I. Discipline de specialitate pentru Conservare-Restaurare DS 4 5 Chimie pentru conservare -restaurare/Chemistry for conservation-restoration A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoană lemn policrom DSI 2 6 Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom. Documentaţia de restaurare/ Methodology B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document DSC 2 7 Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor. Documentaţia de restaurare/ Methodology of II. Discipline de specialitate pentru Pictura Bisericească DSP 2 8 Anatomie artistică/Artistic anatomy DSP 2 9 Studiul desenului pentru pictură/Study of drawing for painting Semestrul IV DF 10 Teologie Dogmatică şi Simbolică/Dogmatic and Symbolic Theology DF 12 Limba străină/Foreign language I. Discipline de specialitate pentru Conservare-Restaurare DS 13 Biologie pentru conservare şi restaurare/Biology for conservation-restoration DS 14 Practica de specialitate/Speciality practice A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoana lemn policrom DSI 15 Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom. Documentaţia de restaurare/ Methodology DSI 16 Paleotehnici icoană/Paleo-techniques for icon painting B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document DSC 17 Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor. Documentaţia de restaurare/ Methodology of DSC 18 Paleotehnici grafice/Graphic palaeo-techniques II. Discipline de specialitate pentru Pictura Bisericească DSP 19 Studiul desenului pentru pictură/Study of drawing for painting DSP 20 Studiul culorii pentru pictură/Study of colour for painting DSP 21 Tehnici artistice traditionale/Traditional artistic techniques DSP 22 Practica de specialitate/Speciality practice TOTAL I - Conservare Restaurare 12 TOTAL II - Pictură bisericească 10 Anul de studiu: III - pana in 2013

E E E E E

5 5 5 5 5 2 1 2 E E 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 13 12 E C E C E C C E E C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30

1

1 2 1 2 2 2 2 1 1 8 10 30 30 8 9 1 1

Semestrul: V Semestrul: VI Nr. ore/sem. FV Cr. FV Cr. C S L C S L Istoria artei/History of art DF 1 1 1 E 5 I. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Conservare Restaurare DSCR 2 2 C 5 2 Studiul desenului pentru restaurare/Study of drawing DSCR 4 2 E 5 3 Studiul materialelor pentru restaurare / Study of materials used in restoration DSCR 2 4 Teoria generală a restaurării/ General theory of conservation and restoration C 5 A. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoană lemn policrom DSI 1 5 E 5 5 Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom.Documentaţia de restaurare/ Methodology DSI 2 2 E 5 6 Paleotehnici icoană/Palaeo-techniques for icon painting B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document DSC 1 5 E 5 7 Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor.Documentaţia de restaurare/ Methodology of DSC 2 2 E 5 8 Paleotehnici grafice/Graphic palaeo-techniques Nr. crt. Denumirea disciplinei
Codul Condidisci- ţionări plinei cod

crt.Level 1: 5 credite NOTĂ: În afara orelor din planul de învăţământ. crt. DSI . Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoană lemn policrom DSI 17 Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom. Vasile IŞAN DECAN. Conservare activă/Ethiopathology of the work of art. C . FV Cr. outside the course timetable. plinei cod C S P Semestrul: VI C S P FV Cr. 1 2 3 4 Denumirea disciplinei Instruire asistată de calculator / Computer-Assisted Education Practica pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) (Educaţie vizuală) / Teaching Traineeship (compulsory pre+higher education) Managementul clasei de elevi / Class Management Practica pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) (Educaţie vizuală) / Teaching Traineeship (compulsory pre+higher education) TOTAL Examen de absolvire .Discipline de specialitate/Speciality subject . E Examen/Exam . ore/sem. S .Discipline de specialitate pentru Pictură bisericească /Speciality subject for Eclesial painting.II. ore/sem. L . Ion VICOVAN . 2 2 E 5 2 2 E 5 Semestrul: III Codul Condidiscipli ţionări Nr.Curs/Cours . The students who will collect three [3] absences per semester will not be able to take part in the exams. ** Nota minimă de promovare la fiecare unitate de curs este 5 (cinci)/* The minimum mark * Specializarea Artă scară nu ofera discipline complementare required for passing each course unit is 5 [five] Legen. Prof.pr. DSI .univ.Discipline de specialitate pentru Conservare-restaurare /Speciality subject for Conservation-restoration. Studenţii care vor acumula 3 (trei) absenţe pe semestru de la slujbe nu vor putea intra la examene/ Note: Besides the courses listed in the curriculum.ţionări Nr. Conservare Restaurare carte 9 10 11 12 13 Examen de licenţă: 5 credite 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 C C E E E 5 5 5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 6 2 4 0 0 0 20 16 16 E C E E C E E C E E E E C C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 30 2 12 13 1 1 11 10 30 30 4 8 8 Modul pedagogic(DPPD) /Pedagogical module Anul de studiu: I Nr. DS . Documentaţia de restaurare/ Methodology of DSC 21 Practica de specialitate/Speciality practice DSC 22 Restaurare piele de legatorie/ Restoration of leather bookbinding II.Seminar/Seminary . Semestrul: I Codul Condidiscipli ţionări Nr. DSC Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare carte document / Speciality subject Conservation restoration book and written documents. crt. DSCR . 1 2 3 4 Denumirea disciplinei Psihologia educaţiei/Educational Psychology Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curricum-ului) / Pedagogy I (Fundamentals of Pedagogy + Curriculum Theory and Methodology ) Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) / Pedagogy II (Learning Theory and Methodology + Assessment Theory and Methodology) Didactica specialităţii (Educaţie vizuală)/Methodology of Teaching Anul de studiu: III Nr.Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare icoană lemn policrom / Speciality subject for Conservation restoration icon and polycromatic painted wood .Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare icoană lemn policrom / Speciality subject for Conservation restoration icon and polycromatic dă: painted wood . Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document DSC 20 Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor.Discipline fundamentale/Fundamental subjects .Laborator/Laboratory. DSP . Documentaţia de restaurare/ Methodology DSI 18 Practica de specialitate/Speciality practice DSI 19 Restaurare metal/ Metal restoration B. 1 1 3 C C 2 3 1 1 3 C C 3 2 5 1 1 3 5 1 1 3 RECTOR. FV Cr. FV Cr.A. Conservare Restaurare TOTAL II. Active A.dr.DF . în afara programului didactic. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Pictură bisericească DSP Studiul desenului pentru pictură/Study of drawing for painting DSP Studiul culorii pentru pictură/ Study of colour for painting DSP Studiul compoziţiei pentru pictură/Study of painting composition DSP Studiul materialelor pentru pictură/'Study of materials used for icon and mural painting DSP Tehnici artistice tradiţionale/Traditional artistic techniques Semestrul VI Istoria artei/History of art DF 1 I. toţi studenţii au obligaţia de a participa săptămânal la o vecernie şi la o Sfântă Liturghie (miercurea şi vinerea).Colocviu/Colloquia.B. nei cod C S P Semestrul: II C S P FV Cr. P Proiect/Project/ Practică/Practice. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Conservare Restaurare DSCR 15 Studiul culorii pentru restaurare/Study of colour for restoration DSCR 16 Etiopatologia operei de artă. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Pictură bisericească DSP 23 Studiul desenului pentru pictură/Study of drawing for paintin g DSP 24 Studiul culorii pentru pictura/Study of colour for painting DSP 25 Studiul compozitiei pentru pictură/Study of painting composition DSP 26 Tehnici artistice tradiţionale/Traditional artistic techniques DSP 27 Practica de specialitate/Speciality practice TOTAL I. 1 2 Denumirea disciplinei Psihologia educaţiei/Educational Psychology Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curricum-ului) / Pedagogy I (Fundamentals of Pedagogy + Curriculum Theory and Methodology ) Anul de studiu: II Nr. în cadrul slujbelor din capela facultăţii. Prof.Nivelul I / Graduation exam .dr. nei cod C S P Semestrul: IV C S P FV Cr. ore/sem. 2 2 2 2 E E 5 5 2 2 2 2 E E 5 5 Codul CondiSemestrul: V disci. Conservare Restaurare icoană TOTAL I. Pictură Bisericească TOTAL I. C .univ. pentru studenţii altor facultăţi. every week all the students must attend a Vespers service and a Holy Liturgy (on Wednesday and Friday) in the Faculty chapel.

Discipline de specialitate pentru Conservare-Restaurare DS 13 Biologie pentru conservare şi restaurare/Biology for conservation-restoration DS 14 Practica de specialitate/Speciality practice A. Documentaţia de restaurare/ Methodology of DSC 7 book restoration and of written documents. Documentation of restoration Paleotehnici grafice/Graphic palaeo-techniques II.Conservare Restaurare TOTAL II . Documentaţia de restaurare/ Methodology DSI 6 of icon restoration and of polychromatic painted wood. Documentation of restoration B. 1 2 3 Denumirea disciplinei Teologie Dogmatică şi Simbolică/Dogmatic and Symbolic Theology Istoria artei/History of art Limba străină/Foreign language Studiul desenului si culorii**/ Study of drawing and colour Studiul tehnicilor artistice şi practica de specialitate**/ Study of artistic techniques and speciality practice Codul Condidisci. Documentation of restoration DSI 16 Paleotehnici icoană/Paleo-techniques for icon painting B.Anul de studiu: II . ore/sem.ţionări plinei cod DF DF DF DS Studiul desenului si formelor/Study of drawing and shapes Studiul culorii si picturii/Study of colour and painting Studiul tehnicilor artistice/Study of artistic techniques Semestrul: III Nr. Discipline de specialitate pentru Pictura Bisericească DSP 8 Anatomie artistică/Artistic anatomy DSP 9 Studiul desenului pentru pictură/Study of drawing for painting Semestrul IV DF 10 Teologie Dogmatică şi Simbolică/Dogmatic and Symbolic Theology DF 11 Istoria artei/History of art DF 12 Limba străină/Foreign language I. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoana lemn policrom Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom. Discipline de specialitate pentru Pictura Bisericească Studiul desenului pentru pictură/Study of drawing for painting Studiul culorii pentru pictură/Study of colour for painting Tehnici artistice traditionale/Traditional artistic techniques Practica de specialitate/Speciality practice TOTAL I . FV C S L 2 E 1 1 E 1 1 C 1 1 C 1 1 1 1 E 1 4 2 2 3 E E Semestrul: IV Cr. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoană lemn policrom Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom. 4 DS 5 Practica de specialitate/Speciality practice I.Pictură bisericească DSC DSC DSP DSP DSP DSP 5 5 2 2 2 3 4 3 E E E 5 5 5 2 2 1 2 E E E 2 3 4 4 E C E C 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 1 2 2 2 2 13 11 2 2 9 11 30 10 30 11 2 1 4 4 3 4 3 2 13 12 E C C E E C 5 5 5 5 5 5 30 30 . Documentaţia de restaurare/ Methodology of book restoration and of written documents. crt. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document 17 18 19 20 21 22 Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor. Documentation of restoration II. Discipline de specialitate pentru Conservare-Restaurare DS 5 Chimie pentru conservare -restaurare/Chemistry for conservation-restoration A.din anul univ 2013-2014 Nr. 5 5 5 5 C S L FV Cr. Documentaţia de restaurare/ Methodology DSI 15 of icon restoration and of polychromatic painted wood.

DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Pictură bisericească DSP 9 Studiul desenului pentru pictură/Study of drawing for painting DSP 10 Studiul culorii pentru pictură/ Study of colour for painting DSP 11 Studiul compoziţiei pentru pictură/Study of painting composition DSP 12 Studiul materialelor pentru pictură/'Study of materials used for icon and mural painting DSP 13 Tehnici artistice tradiţionale/Traditional artistic techniques Semestrul VI DF 14 Teologie Dogmatică şi Simbolică/Dogmatic and Symbolic Theology I. Documentaţia de restaurare/ Methodology of DSC 20 book restoration and of written documents. Documentaţia de restaurare/ Methodology DSI 17 of icon restoration and of polychromatic painted wood. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoană lemn policrom Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom.Documentaţia de restaurare/ Methodology DSI 5 of icon restoration and of polychromatic painted wood. C S L C S L 2 E 5 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 C E C E E E E C C E E E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 4 E C E 5 5 5 5 2 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 6 2 4 0 0 0 20 16 16 E C E E C E E E E C C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 30 2 13 14 0 0 11 10 30 30 4 8 8 Examen de licenţă: 5 credite . Pictură Bisericească TOTAL I. Conservare Restaurare TOTAL II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Pictură bisericească DSP 23 Studiul desenului pentru pictură/Study of drawing for paintin g DSP 24 Studiul culorii pentru pictura/Study of colour for painting DSP 25 Studiul compozitiei pentru pictură/Study of painting composition DSP 26 Tehnici artistice tradiţionale/Traditional artistic techniques DSP 27 Practica de specialitate/Speciality practice TOTAL I. Documentation of restoration DSC 8 Paleotehnici grafice/Graphic palaeo-techniques II.ţionări plinei cod DF Teologie Dogmatică şi Simbolică/Dogmatic and Symbolic Theology I.A. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Conservare Restaurare DSCR 15 Studiul culorii pentru restaurare/Study of colour for restoration Etiopatologia operei de artă. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor. FV Cr. Active DSCR 16 preservation A. Conservare Restaurare carte Semestrul: V Semestrul: VI Nr. Conservare Restaurare icoană TOTAL I.Documentaţia de restaurare/ Methodology of DSC 7 book restoration and of writtten documents. ore/sem. DISCIPLINE DE SPECIALITATE pentru Conservare Restaurare DSCR 2 Studiul desenului pentru restaurare/Study of drawing DSCR 3 Studiul materialelor pentru restaurare / Study of materials used in restoration DSCR 4 Teoria generală a restaurării/ General theory of conservation and restoration A. crt. 1 Denumirea disciplinei Codul Condidisci. Documentation of restoration DSC Practica de specialitate/ Speciality practice 21 DSC 22 Restaurare piele de legatorie/ Restoration of leather bookbinding II.B. FV Cr. Documentation of restoration DSI 18 Practica de specialitate/Speciality practice DSI 19 Restaurare metal/ Metal restoration B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare icoană lemn policrom Metodologia restaurării icoanelor şi lemnului policrom. Documentation of restoration DSI Paleotehnici icoană/ Palaeo-techniques for icon painting 6 B. Pachet obligatoriu pentru Conservare Restaurare carte document Metodologia restaurării cărţilor şi documentelor. Conservare activă/Ethiopathology of the work of art.Anul de studiu: III din anul univ 2013-2014 Nr.

P Proiect/Project/ Practică/Practice.Seminar/Seminary . outside the course timetable. în cadrul slujbelor din capela facultăţii.dr. 1 2 3 4 Denumirea disciplinei Psihologia educaţiei/Educational Psychology Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curricum-ului) / Pedagogy I (Fundamentals of Pedagogy + Curriculum Theory and Methodology ) Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) / Pedagogy II (Learning Theory and Methodology + Assessment Theory and Methodology) Didactica specialităţii (Educaţie vizuală)/Methodology of Teaching Anul de studiu: III Nr.Discipline de specialitate pentru Pictură bisericească /Speciality subject for Eclesial painting.Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare icoană lemn policrom / Speciality subject for Conservation restoration icon and polycromatic painted wood . Vasile IŞAN DECAN.Nr.Nivelul I / Graduation exam . FV Cr. L .Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare icoană lemn policrom / Speciality subject for Conservation restoration icon and polycromatic dă: painted wood . Studenţii care vor acumula 3 (trei) absenţe pe semestru de la slujbe nu vor putea intra la examene/ Note: Besides the courses listed in the curriculum. 1 2 3 4 Denumirea disciplinei Instruire asistată de calculator / Computer-Assisted Education Practica pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) (Educaţie vizuală) / Teaching Traineeship (compulsory pre+higher education) Managementul clasei de elevi / Class Management Practica pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) (Educaţie vizuală) / Teaching Traineeship (compulsory pre+higher education) TOTAL Examen de absolvire . E Examen/Exam . Prof.pr. C S P C S P 1 1 C 2 3 C 3 1 1 3 1 1 3 5 1 1 3 C C 3 2 5 RECTOR. DSP . * Specializarea Artă scară nu ofera discipline complementare pentru studenţii altor facultăţi. ore/sem. 1 2 Denumirea disciplinei Psihologia educaţiei/Educational Psychology Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curricum-ului) / Pedagogy I (Fundamentals of Pedagogy + Curriculum Theory and Methodology ) Anul de studiu: II Nr.Level 1: 5 credite NOTĂ: În afara orelor din planul de învăţământ.Discipline de specialitate pentru Conservare-restaurare /Speciality subject for Conservation-restoration. crt.Modul pedagogic(DPPD) /Pedagogical module Anul de studiu: I Nr. DSI . Codul Condidisci.Discipline de specialitate/Speciality subject . linei ţionăr C S P C S P 2 2 E 5 2 2 E 5 Codul Cond Semestrul: III Semestrul: IV discip i. FV Cr.univ. ore/sem. ** Nota minimă de promovare la fiecare unitate de curs este 5 (cinci)/* The minimum mark required for passing each course unit is 5 [five] Legen. C . toţi studenţii au obligaţia de a participa săptămânal la o vecernie şi la o Sfântă Liturghie (miercurea şi vinerea). FV Cr.Discipline fundamentale/Fundamental subjects . Prof. crt.univ. every week all the students must attend a Vespers service and a Holy Liturgy (on Wednesday and Friday) in the Faculty chapel. DSCR .dr. linei ţionăr C S P C S P 2 2 E 5 2 2 E 5 2 2 2 2 E E 5 5 Semestrul: V Semestrul: VI Nr.Curs/Cours . S . în afara programului didactic.Colocviu/Colloquia. FV Cr. FV Cr. DSI . DS . FV Cr. crt. Ion VICOVAN . The students who will collect three [3] absences per semester will not be able to take part in the exams.Nr.DF . ore/sem. DSC Discipline de specialitate pentru Conservare restaurare carte document / Speciality subject Conservation restoration book and written documents.Laborator/Laboratory. C .ţionări plinei cod Codul Cond Semestrul: I Semestrul: II discip i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful