You are on page 1of 4

PAMENJE I ZABORAVLJANJE

Mirza ehali Nedim olpa Nejra Saletovi III-6

ZABORAVLJANJE
Zaboravljanje se esto oznaava kao neto nepoeljno i tetno. Meutim to nije tano, jer da nema zaboravljanja na ivot bi bio mnogo tei. Zaboravljanje je proces suprotan pamenju. To je nemogunost zadravanja uenog sadraja i nemogunost reprodukcije. Pored normalnog procesa zaboravljanja postoje i bolesni procesi i poremeaji pamenja. Manifestuju se u vidu : amnezije, demencije Alchajmerove bolesti i dr.

Proces zaboravljanja je intenzivno prouavao njemaki naunik Herman Ebbinghaus (slika 1).

slika 1

On je otkrio da je zaboravljanje najvee na poetku, te da potpunog zaboravljanja nema. Rezultati njegovih eksperimenta su prikazani krivom na slici 2. Ovi podaci su iz njegovog istraivanja:

- 20 minuta poslije uenja zaboravljeno je 42% sadraja


- 1 sat poslije uenja zaboravljeno je 56% sadraja - 9 sati poslije uenja zaboravljeno je 64% sadraja - 1 dan poslije uenja zaboravljeno je 66% sadraja - 2 dana poslije uenja zaboravljeno je 72% sadraja - 6 dana poslije uenja zaboravljeno je 75% sadraja slika 2 - 1 mjesec poslije uenja zaboravljeno je 79% sadraja

Zato zaboravljamo? Glavni razlog zaboravljanja je ono to se deava u vremenu od upamivanja do reprodukcije. Glavni razlozi zaboravljanja su: Odsustvo ponavljanja Interferencija ili ometanje - retroaktivna interferencija - proaktivna interferencija Represija ili potiskivanje Nemogunost pronalaenja informacije u dugoronom pamenju

Zakljuak: Najvei uticaj na zaboravljanje imaju dogaaji neposredno poslije uenja. Treba praviti kratke odmore, pa tek nakon toga nastaviti sa uenjem, odnosno upamivanjem.