P. 1
tematica_bibliografie

tematica_bibliografie

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by Sabina Postelnicu
tematica&bibliografie
tematica&bibliografie

More info:

Categories:Topics
Published by: Sabina Postelnicu on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2014

pdf

text

original

Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

topica.Fraza.Categoriile grnmaticale ale verbului. . .Atributul si propozitia subordonata atn"butiva. ..Complementul.Relatia text. consecutive. de timp. Complementele circumstantiale si necircumstantiale. Complementul circumstantial de cauza si de scop. . Elementele de relatie în fraza. SCRIEREA FUNCTIONALA. Complementul direct si indirect. Complementele circumstantiale de loc. linia de pauza . de cauza. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1.Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. virgul~ punctul si virgula. de scop. sector 5 Tel. Viitorul perfect continuu.Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare). Punctuatia lor. Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale.5/& Bucuresti.Propozitia si parfile de propozitie. concesive. Mai mult ca perfectul continuu. Propozitia principala si secundara/subordonata. Perfectul prezent.resurse@oolitiaromana. cmtima. e-mail. Trecutul continuu. . Expansiunea si contragerea.propozitie~cuvânt.Acordul. Mihai Vodam. .Cererea.Timpul .Procesul-verbal. VERBUL. Str. . . de mod. Mijloace de exprimare a viitonilui.. . semnul intrebarii.. TIpUrilede propoZitie. Propozitia subordonata completiva indirecta.43. de ScrisorL .Viitorul continuu.61. Trecut simplu. Pag.Aspectul. Elementul regent. .NOTIUNI DE SINTAXA .juxtapunerea. . 6.Tipuri . punctul. .. . Prezent simplu. ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA .Predicatul si propozitia subordonata predicaciva. ftaza.ro .Propozitia subordonata completiva directa.intonatia sipauza. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2.Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea. . de mod. . ./Fax: 021/316. Mai mult ca perfectul. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI .Cuvintele si constmctiile incidente. Prezentul continuu.Semnele ortografice .Curriculum vitae (in format european).Semnele de punctuafie . Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp. semnul exclamarii.Invitatia. Propozitia regenta si propozitia subordonata.

PREPOZITIA. . 4. Numeralul ordinaL. Numernlul distributiv. . Cazul substantivelor. Adjectivul posesiv. Articolul nehotarât. e-mail . Compamtia adverbuiuL 8. ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI.ro . 2.SUBSTANTIVUL . 3. Pag.43.. 7. ADVERBUL. Pronumele negativ. 6..Diateza: Activ~ Pasiva. Nmneralul colectiv. . Substantive cu doua gemni.Genul substantivelor.Formele nepersonaJe ale verbului.resurse@oolitiaromana. articolul partitiv. Adjectivul interogativ.ARTICOLUL . Mihai Voda Of.Modul.).ArticolUlhotarât.6/8Bucuresti.61. Pronumele relativ. Articolul zero. PropoziJli conditiona1emixte.Vorbirea directa si indirecta. SUBSTANTIVUL. Comparatia neregulata a adjectivului.Verbele auxiliare. 2. Pronumele interogativ. Pronwnele nehotarât.Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc. ADJECTIVUL.. NillvffiRALUL.. Omisiunea articolului. Nmneralul multiplicativ. Pronumele reflexiv. . Pronumele posesiv.Verbele modaJe. 6. SINTAXA . Adjectivul nehotarât. . Nmneralul adverbial. LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. Nume de tari. Pronumele personal.Ordinea cuvintelor În propozitie. Nmneralul cardinaI. articolul nehotarât.Persoana si numaruL . '1. ComparaJia adjectivelor. . Locul adjectivului în propozitie.Omisiunea articolului. Genul substantivelor. Numeralul fiacJionar.CorespoodenJa timpmiJor. Str. 5. 3./Fax: 021/316. .NumarnI substantivelor. Femininul substantivelor. sector 5 Tel. Adjectivul demonstmtiv. ..Propozitii coodiJionaIe~ II" llI). PRONUMELE. . Articolul hotarât. . .. Formarea comparativului si superlativului.

completive. Ne expletiv. forme.. . Acordul participiului trecut (cu etre.Prepozi.Discursul raportat. conditional.etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât..Tipuri de adverbe (mod. . Si dubitativ - 6. Întrebuintarea negatiei ne. -Adjective întrebuintate adverbial.ro .ADVERBUL . .folosite la timpurile compuse. Substantive care îsi schimba sensul la plural. imperativ. Valorile lui oui.Locul adjectivului calificativ. repetare. timp. omisiune~ Întrebuintare). 3.Pronumelepersonal (ato~ tonic). loc.VERBUL . circumstantiale cauzale.resurse@oolitiaromana. suberdonatoare).Concordanta timpurilor la modul indicativ. grupa a treia : moduri verbale. e-mail. Fonnarea timpurilor verbale. negative.Diatezele : activa.Pluralul substantivelor. Acordul substantivului GENS. . . . Adjective care îsi schimba sensul dupa loc. . locutiuni prepozitionaJe. Pozitia adverbelor negative. . reflexiva./Fax: 021/316. . . LEXIC Expresii. adjectivul numeral. Fonnarea adverbelor de mod. NTAXA . cu verbele reflexive). concesive.Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. afinnative.Timpuri verbale : simple si compuse. pasiva.Acordul adjectivului calificativ.Verbe de grupa întâi. de comparatie. sector 5 Tel. pronumele interogativ. Mihai Voda DT. 7.. pronumele posesiv.Adjectivele demonstrative. sinonime.omonime. cantitative. participiu.cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ. Interogatia totala.Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative. de scop. subjonctiv. antouDne.Cazurile substantivelor.Verbele auxiliare avoir si etre .Verbele impersonale. adjectivul posesiv.Adverbe la comparativ si superlativ.61. partiala. loc. Conjnnqia (coordonatoare. infinitiv. Suprimarea negatiei ~. Substantive compuse. Pag. . pronumele - adverbiale. temporaIe. adjectivul nehotarât. consecutive. . familii de cuvinte. timpuri verbale. 4.43. gerunziu. il . Str.CUVINTE DE LEGATURA . _ 5.PRONUMELE .? /8 ~ Bucuresti.Femininul adjectivului calificativ. Moduri verbale : indicativ.6. cu avoir. Pluralul adjectivului calificativ.ia (principalele prepozitii. infinitivale. . . grupa a doua.ADJECTIVUL . interogative).Si conditional.

.omonime. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative.cuvintecu mai multesensuri. demonstrativ.Timp.8 Bucuresti./Fax: 021/316.PRONUMELE .famIliide cuvinte. 2.ronime.ro - .VERBUL .ADVERBUL .Pozitie.Propozitii secundare.S. conjunctiv. dec1inare. 6. substantive compuse.Constructii infinitivale si participiale. Pag. .tUVINTE DE LEGATURA . elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC. 3.sinonime.resurse!a>. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 . dec1inare. Mihai Voda nr.43.2011. . 7.61. 6. posesiv. . 4. sector 5 Tel.Cuvintesi expresii.Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare). .Topica propozitiei principale si subordonatoare. impersonal.Vorbire directa si indirecta. folosire si grade de comparatie.SUBST ANTIVUL .Pozitia în propozitie. : ~u .Personal. diateze. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1. indicativ.Prepozitia. Str.antonime. declinare.din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs. loc.r. mod. ~ LEXIC .4.NUMERALUL SINTAXA .nolitiaromana. numar.ADJECTIVUL . .Gen. e-mail.8f.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->