Da li je potrbno pomjeriti paletu do ivice tovarnog poda vagona radi lakseg zahvatanja NE Zahvatanje palete iz vagona DA Pomjeranje palete do ivice tovarnog poda radi lakseg zavatanja viljuskarom Da li postoji medjufazno odlaganje palete na frontu pretovara DA Prenosenje palete do pufernog sloga na frontu pretovara NE Prevozenje palete do sloga u skladistu Odlaganje paleta na puferni slog na frontu pretovara Zahvatanje paleta sa pufernog sloga Da li se vrsi direktno odlaganje paleta na slogu u skladistu NE Odlaganje palete na puferni slog u zoni skladista NE Da li skladiste raspolaze visokim regalima Zahvatanje palete elektroviljuskarom DA Odlaganje palete na slog u skladištu DA NE Zahvatanje palete visokoregalnim slagacem Da li su istovarene sve palete iz vagona DA Transport paleta do sloga u skladistu Kraj .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful