Dicţionar de termeni şi expresii de specialitate

agent de ticketing = persoana care se ocupă cu rezervarea şi apoi comercializarea biletelor de avion agent de turism = persoana care în cadrul agenţiei se ocupă cu vânzarea produselor turistice agenţie de turism = firmă specializată în turism care se ocupă cu producerea şi comercializarea produselor turistice agenţie de voiaj = firmă care are ca obiect de activitate comercializarea biletelor de călătorie (pentru toate mijloacele de transport) atribuţii = îndatoririle unui angajat bilet de transport = document de identificare a persoanei care apelează la serviciul de transport; buletin de bagaje = actul ataşat biletului de avion în care este înregistrat bagajul; cerere turistică = ansamblul persoanelor care îşi manifestă dorinţa de a se deplasa temporar şi periodic în afara reşedinţei proprii, pentru alte motive decât prestarea unor activităţi remunerate la locul de destinaţie

 

condiţii de călătorie = obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească pasagerii la îmbarcarea în cursă; cursă charter = cursa înc iriată de un grup de transport! "ceastă cursă se realizează numai la cerere; cursă de linie = cursa pe care o companie aeriană o operează în conformitate cu orarul său public, în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, pe durata întregului sezon; garanţie financiară = sumă cu care se garantează un contract, o activitate handling = serviciul acordat unei aeronave în escală de o firmă specializată numită agent de andling, pe baza unui contract înc eiat între compania în a cărei proprietate este aeronava şi firma specializată;

 

servicii turistice = servicii e%ecutate de unul sau mai mulţi angajaţi ai unei firme pentru un turist sau un grup de turişti! &erviciile turistice prezintă. inseparabilitate. sezonalitatea poate fi( naturală ' asociată climatului şi factorilor legaţi de acesta. ziar. corespunzând apro%imativ unui anotimp. asociată sezoanelor anului. de la bucătărie. servicii complementare( rezervări de locuri la spectacole. perisabilitate ' şi se împart în( servicii turistice de bază. ec ipament adecvat turismului practicat etc! &erviciile complementare. care se repetă în aceeaşi formă de la an la an. post de radio!  serviciu direct (englez) = sistem de efectuare a serviciului de masă. perioadă de timp a anului caracterizată printr$o activitate specifică. instituţională ' asociată planificării vacanţelor şcolare şi a concediilor. care presupune preluarea preparatelor de către c elner. sunt opţionale!   serviciu de călătorie = serviciu însărcinat cu vânzarea de documente de călătorie în cadrul unei întreprinderi comerciale. pe platou sau în supieră. cu#fără acordarea unei garanţii de către client. mijloc de transport. rezervări săli de conferinţe etc!. intangibilitate. bancă. alta decât o agenţie de voiaj. înc irieri mijloace de transport. pentru o anumită zi. în general. şi servirea în farfuria aşezată dinainte în faţa clientului!  sezon = perioadă de timp a anului. în general. manifestată prin  rezervare = reţinerea specializată a unei camere#loc într$un spaţiu de cazare. eterogenitate.! . piaţă turistică = sfera economică de interferenţă a ofertei turistice materializată în producţia turistică consumul turistic! şi cererea turistică. prin apariţia sau frecventarea anumitor fenomene!  sezonalitate = variaţie a activităţii turistice. aceleaşi caracteristici ca şi celelalte servicii ' respectiv.

taxă de intrare n ţară = sumă de bani plătită de călătorii care intră pe teritoriul unei ţări.         . unui obiectiv turistic. colectată de administraţia centrală sau locală. poduri. ta%ă de staţiune. taxă = sumă percepută utilizatorilor anumitor drumuri. prin agenţi. de e%emplu. deplasare care presupune un parcurs feroviar. inclusiv distribuţia până la înstrăinare către consumatorul final! )ste considerată un impozit pe consum. rezidenţilor ce călătoresc în străinătate! &e încasează în aeroporturi sau în alte puncte de trecere a frontierei. aplicată pentru plata constituirii şi întreţinerii acestora. taxă pe valoarea adăugată (!"#) = impozit general. tarif turistic = bilet special. taxă de staţiune = ta%ă plătită în unele staţiuni de către turiştii care apelează la serviciile de cazare din staţiuni. unui muzeu. tarif vamal = lista mărfurilor la care se practică ta%e vamale şi mărimea ta%ei vamale percepute. canale sau alte căi de comunicaţie permanente. unui parc. baza de calcul constituind$o valoarea adăugată realizată de producătorii intermediari şi de producătorul final. ta%e de staţiune se include în nota de plată de la unitatea de cazare. care se aplică pe fiecare stadiu al circuitului de producţie a produsului final. taxă de ieşire din ţară = ta%ă percepută pasagerilor care părăsesc o ţară! "plicarea ei variază de la o ţară la alta. numai vizitatorilor. cu condiţii particulare de tarif şi utilizare. poate fi percepută tuturor călătorilor. ca( ta%ă de otel sau ta%ă de plecare. eliberat persoanelor care fac o deplasare în scop turistic. de la vizitatorii unei rezervaţii. în conformitate cu legislaţia ţării respective! &e încasează în aeroporturi sau în alte puncte vamale. fiind suportat de consumator! taxă turistică = orice ta%ă colectată de organele centrale sau locale de stat ori de alte autorităţi. de la vizitatori (turişti). în diferite forme. iar valoarea sa variază în funcţie de reglementările în vigoare. taxă de vizitare = sumă de bani. cel puţin egal cu un minimum determinat de un regulament. ta%ă de otel sau ta%ă de cameră. calculată în procente din valoarea mărfii din vamă.

departe de aeroport. în urma unui contract cu clientul (bilet de călătorie. călătorii pot completa în acest birou unele sau toate procedurile formalităţilor solicitate de linia aeriană înaintea zborului. câteodată. localizat în oraş sau în centrul oraşului. tichet de bagaje = c itanţă (document) emisă de cărăuş unui călător pentru bagajul însoţit şi verificat. terminal n oraş = birou al unei linii aeriene. de unde călătorii ' în mod normal ' sunt transportaţi la aeroport. stabilind dreptul călătorului la bagaj în cazul pierderii. care pune la dispoziţie mijloacele de transport din parcul auto. care asigură   posesorului dreptul de a se sui într$un mijloc de transport turistic!  ticketing = rezervarea şi vânzarea biletelor de avion prin sisteme computerizate  ticketing = serviciul electronic de rezervări de bilete la avion la tariful corespunzător pentru transportul aerian. prin intermediari   transport turistic = transport în scopuri turistice.  tour$operator = firmă specializată în turism care se ocupă cu vânzarea *en$ gros+ a aranjamentelor turistice către agenţii detailiste  tour$operator = persoană sau organizaţie ce cumpără servicii individuale de călătorie (transport şi cazare) de la producătorii lor (companii de transport sau oteluri) şi care le combină într$un pac et (*tour+) care este vândut cu un comision direct clienţilor. transportator = prestator de servicii de transport. tichet de mbarcare = bucată de ârtie sau carton imprimat. contract de prestări de servicii). . servind ca dovadă pentru stabilirea dreptului de compensare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful