Universitatea București

Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian” Lucrare de licență cu tema:

Părintele Daniil Sandu Tudor și Mișcarea “Rugul Aprins”

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii!

ca un Părinte Bun și Iubitor de oameni. pe lângă răul pe care îl îngăduie ca manifestare a libertății omului. calamităților naturale și politice. trimite omului speranța binelui și promisiunea răscumpărării. . când aceasta cotește spre vârtejul negru al războaielor. foametei.Dumnezeu a rânduit ca la marile momente de răscruce a istoriei.

Puteri în cel de-al doilea război mondial. -Ca urmare a jocurilor politice ale Marilor . -La 30 decembrie 1947. trupele sovietice sosesc pe teritoriul României ca aliaţi însă se dovedesc a fi ocupanţi invadatori ce au pregătit terenul şi supravegheat instaurarea comunismului în această ţară. -După 23 august 1944. România intră sub sfera de influenţă sovietică. lucru ce va inversa toate valorile acestei ţărişoare impunând jertfa pentru supravieţuire în faţa nivelării conştiinţei românilor. România intră oficial în Epoca Marelui Întuneric Comunist ca Republica Populară România.

mişcare isihastă a marilor intelectuali bucureşteni de reînviere a spiritului ortodoxiei. pe lângă ierarhi. Epurările în rândul Bisericii au vizat ierarhia superioară apoi.Comuniştii au scos Biserica din viaţa statului desfiinţând seminariile religioase. desposedând Biserica de bunuri şi averi şi arestând membrii clerului pentru activităţi mistice. persecutaţi sau ucişi şi preoţii ca urmare a acuzaţiilor de legionarism şi uneltire contra ordinii sociale. . au fost închişi. Ca reacţie imunologică la virusul comunist apar mişcări de rezistenţă spirituală precum Mişcarea Rugul Aprins.

” -Rugul Aprins este expresia biblică şi personală a membrilor Grupului de la Antim pentru rugăciunea neîncetată. se aseamana cu acest rug care ardea si nu se mistuia. In fond. asupra căreia şi-au concentrat activitatea intelectuală şi duhovnicească în cadrul conferinţelor susţinute. Rugul aprins este simbolul rugaciunii neincetate. -“Rugul Aprins este simbolul Maicii Domnului iar pentru noi. care ne-am ales acest patron sfant al Manastirii Antim. cine se roaga neincetat. şi a văzut că rugul ardea şi nu se mistuia” (Ieşire 3.2). ce ieşea dintr-un rug.-“Iar acolo i s-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc . .

ca reprezentare picturală a căutărilor lor în duh. referire directă la rugăciunea făcută în inimă după porunca Lui Hristos. Precum este cochilia pentru melc aşa este chilia pentru monah. itinerantă şi simbolizată scripturistic prin cămara inimii.Cei adunaţi aici s-au situat sub însemnul efigiei Sfântului Antim Ivireanul. .

Activitatea Mişcării Rugul Aprins s-a făcut în interiorul ctitoriei marelui Antim Ivireanul. pe care cei din cadrul Grupului au îmbogăţit-o material şi duhovnicesc. Şi în acel timp ca şi acum. . drumul-epifanic dinspre Antimul exterior înspre Antimul interior al inimii. drumul până la Antim era/este alcătuit din două căi: drumul de la Dealul Patriarhiei până la mănăstire şi drumul –revelaţie. mănăstirea Antim.

. Acesta a trasat principiile Grupului şi direcţiile de urmat. Alexandru Teodorescu a înfiinţat Mişcarea Rugul Aprins ca urmare a căutărilor sale spirituale şi ca împotrivire la pericolul comunist.Întemeietorul acestei mişcări de reînviere a spiritului ortodoxiei este Alexandru Teodorescu. devenit apoi ieromonahul Agathon apoi ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. imposibil de încadrat într-o biografie normală. Personalitate complexă a culturii şi spiritualităţii româneşti. orientându-i pe membri spre adevărata trăire a Lui Hristos prin rugăciunea inimii şi printr-o teologie fără ispita raţionalităţii excesive.

. participarea la slujbele din biserica mănăstirii. Chiar dacă mişcarea a fost trecută în afara legii în 1948 şi membrii ei arestaţi în 1958. practicarea rugăciunii inimii. Activităţile Grupului constau din trei lucruri: susţinerea de conferinţe pe teme duhovniceşti marţea şi joia. formaţi în orizontul concret al Antimului. ea s-a continuat la măsura fiecărui membru chiar şi în zilele noastre prin marii duhovnici ai României de azi.Membrii Grupului se întruneau joia şi duminica după amiază în biblioteca mănăstirii Antim.

Mişcarea Rugul Aprins este o mişcare filocalică prin excelenţă. Dimensiunea filocalică a mişcării se leagă de personalitatea lui Sandu Tudor. legătura rugăciunii care asigură comuniune. trăitor în duh filocalic de tânăr. scopul final urmărit era îndumnezeirea prin rugăciune necontenită. el fiind cel care va înfiinţa şi purta în el Rugul Aprins ca mişcare a studierii şi trăirii isihasmului conform cu principiile filocalice. ale căror scrieri se găsesc în volumele duhovniceşti ale Filocaliei. având rădăcinile în practica Părinţilor Sfinţi. . Rugul Aprins urmărea un traseu duhovnicesc bazat pe principii filocalice precum: convivialitatea membrilor datorită aceloraşi căutări în duh.

. Trăirea sa în duhul filocalic se observă datorită faptului că “ la părintele Ioan chemarea Domnului coborâse din minte în inimă.Tradiţia vie filocalică se vede cel mai bine susţinută în cadrul Grupului de la Antim prin venirea providenţială a părintelui Ioan cel Străin. el se ruga şi când mânca şi când vorbea şi când mergea”(părintele Sofian Boghiu). duhovnic rus din mănăstirea Optina. A lăsat celor din Rugul Aprins două monumente de inspiraţie filocalică: Pelerinul rus şi Sbornicul. sfaturile sale pline de har precum şi icoana celebră a Rugului Aprins.

un poet de talent. un pasionat răsfoitor de cărţi. cunoscut mai de aproape. proaspăt ras.Istoria Rugului Aprins începe cu Alexandru Teodorescu. era un vajnic credincios. poet ce împletea poezia cu religia ortodoxă “(Arşavir Acterian). întrucât acest om care voia să joace rol de atlet al lui Hristos nu dispreţuia o îmbrăcăminte bună”(Arşavir Acterian). aveai impresia că ai de-a face cu un filfizon. între Corso şi Capşa. elegant înţolit. ofiţer de marină. cu nelipsita certe sub braţ. “Când îl vedeai plimbându-se zilnic pe Calea Victoriei. personalitate deosebit de complexă a lumii culturale româneşti şi credincios devotat pe tot parcursul vieţii sale. băiat frumos şi arătos. . “Sandu Tudor.scriitor. publicist. Impresie întemeiată în mică măsură.

Rugul Aprins a reprezentat pentru el o materializare a dorinţei lui de a înduhovnici România prin rugăciunea inimii şi prin teologie contemplativă.Sătul de vremelnicie. ierurgia monastică devenind taină. Sandu Tudor intră în monahism în anul 1948 la mănăstirea Antim sub numele de Agathon şi avându-l ca patron pe Sfântul Simeon Noul Teolog. pretext la acea vreme de “fascism”. În 1950 devine ieromonahul Agathon. . model de opoziţie în faţa superficialităţii duhovniceşti. dar în acelaşi an este arestat de autorităţi sub acuzaţia.

ctitorie a măreţului domnitor Petru Rareş. mărturisindu-L pe Mântuitorul “(Părintele Cleopa). foşti militari”( Părintele Roman Braga) în cercând cu ei practica rugăciunii inimii şi teologhisirea înaltă.În anul 1955 devine ieroschimonahul Daniil la mănăstirea Rarău. . chelneri. La Rarău are viziunea “că va fi arestat de cei necredincioşi şi că va muri în închisoare. Materializează la Rarău Rugul Aprins. adunând în jurul său “12 călugări din toate straturile sociale: bucătari de restaurante.

.

-este condamnat la 25 de ani de temniţă grea şi la 10 ani degradare civică. numit “Lotul Alexandru Teodorescu şi alţii”.fost arestat în casa prietenului său Alexandru Mironescu. -împreună cu el sunt arestaţi şi ceilalţi membri ai Rugului Aprins. -în noaptea de 13-14 iunie 1958. părintele Daniil a . fiind încarcerat în tenebroasa închisoare de la Aiud. până la întocmirea unui grup de 16 persoane. sub acuzaţia de “uneltire contra ordinii sociale”.

.

.

de hrană. având mereu conştiinţa răspunderii în faţa Lui Hristos. Moare în temniţă la 17 noiembrie 1962 ca urmare a unei bătăi aplicate de gardieni. de apă. fiind diagnosticat fals cu “hemoragie cerebrală”. care i-a ţinut loc de multe ori de căldură. A rezistat cu rugăciunea inimii în închisoare.În închisoare a dovedit legătura sa vie cu Hristos prin faptul că îşi împărţea hrana cu cei bolnavi şi îi împărtăşea pe cei dornici sau pe muribunzi cu Sfintele Taine. .

.

ea devenind hrănitoare pentru suflet deoarece slovele. -Dumnezeu este Sfânta Treime.Unde este Dumnezeu? înlăuntrul meu. totul fiind personal şi dăruire Unul faţă de Persoana Celuilalt în desăvârşită întrepătrundere a tuturor sfintelor atribute personale. îl am pe Dumnezeu în această inimă a mea. .Învăţături: -cartea trebuie mâncată prin citire. . Treime de Persoane. pentru motivul că Dumnezeu este iubire. prind carne. şi cartea se întrupează. care sunt asemenea scheletului. care mi se zbate sub podul palmei.

-Ce este Crucea? Icoana cea mai înaltă a Vieţii celei dumnezeieşti.-"Dumnezeu este piatra de scandal a lumii”. simbolul cel mai desăvârşit şi plin al sfinţeniei -Crucea este Semnul de Dragoste al Dragostei .

din tot lemnul cel nevrednic al fiinţei tale în pustiul sec de haritate. fără cenuşă.-Rugăciunea cea adevărată înseamnă să arzi fără să te mistui. . să arzi dumnezeieşte. din toată pricina şi clipa vieţii tale.

rugãciunea curatã” (Părintele Daniil Sandu Tudor) .“Mintea crestinului este preot care trebuie sã aducã lui Dumnezeu Jertfa pe altarul inimii sale.

-Imnul Acatist este culmea poetico-duhovnicească pe care a atins-o părintele Daniil în activitatea sa. fiind creat după 1955. • . a Rugăciunii neîncetate şi curate. la mănăstirea Rarău. • -Imnul-Acatist este o adevărată comoară duhovnicească în care se găseşte prezentat întregul urcuş duhovnicesc al omului spre unirea cu Hristos în Chipul Rugăciunii Inimii. • -Imnul-Acatist exprimă teologia-taină a Maicii Domnului ca Doamnă a rugăciunii neîncetate şi îndumnezeitoare.

poporul român îl păstrează la mare cinste iar cei care l-au cunoscut sunt de acord că prin opera.Părintele Daniil are parte de un sfârşit mucenicesc. . viaţa. sfârşitul său martiric merită cinstire de sfânt. pătimind asemenea martirilor primelor veacuri pentru credinţa în Hristos. Deşi nu este canonizat ca sfânt. Poporul român are datoria de a-l cinsti cu sfântă evlavie şi cucernicie pe acest Sfinţit Mucenic şi Mărturisitor al Lui Hristos care a luptat cu Balaurul Roşu pentru a păstra vie ortodoxia în inima românilor.

Fiul lui Dumnezeu. miluieştene şi ne mântuieşte pe noi! AMIN! . Doamne Iisuse Hristoase.Cu ale lui sfinte rugăciuni.

Universitatea București Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” Lucrare de licență la: Dogmă și Spiritualitate Coordonator științific: Absolvent: Pr. Dr. Gheorghe Holbea Buzilă Ovidiu BUCUREȘTI 2011 . Lect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful