LIGJËRATË ISLAME

me hoxhën

SADULLAH BAJRAMI
Vendi: Koha: Dita: Te Sh.Q. “GURABA” (afër Sateks-it) Pas namazit të akshamit (rreth orës 20:30) Çdo të premte

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful