93/1404/18.06.2002 Betarmex Administraţia Naţională a Drumurilor Deci ia Directorului !eneral al AND Nr. 240 din 2".06.

2002 #n con$ormitate cu re%ulamentul de or%ani are al Administraţiei Naţionale a Drumurilor& sta'ilit (rin )otăr*rea de !u+ern nr. 12", / 1990& modi$icată -i com(letată (rin )otăr*rile de !u+ern nr. 24 / 1994& 2"6 / 1994& 2,0 / 199" -i 612 / 1998& -i .n 'a a /rdinului 0inistrului 1ucrărilor 2u'lice& 3rans(orturilor -i 1ocuinţei nr. 481 / 30.01.2002& ec. Aurel 2etrescu 4 Director !eneral al Administraţiei Naţionale a Drumurilor 45A& emite următoarea6 Deci ie Art. 1. 7e a(ro'ă 8Normati+ul (entru (rotecţia anticoro i+ă a elementelor din 'eton ale su(rastructurilor (odurilor ex(use $actorilor climatici& noxelor -i acţiunii $ondanţilor c9imici utili aţi (e tim( de iarnă8& ind.:D 13942002. Art. 2. De la data emiterii (re entei deci ii .-i .ncetea ă a(lica'ilitatea (re+ederile 8;nstrucţiunilor te9nice de(artamentale (ri+ind (rotecţia anticoro i+ă a elementelor din 'eton ale su(rastructurilor (odurilor ex(use $actorilor climatici& noxelor -i acţiunii $ondanţilor c9imici utili aţi (e tim( de iarnă 8& ind. :D 139482. Art. 3. Aducerea la .nde(linire a (re entei Deci ii re+ine D5D2 14" -i unităţilor de administrare a drumurilor <udeţene -i locale.

=oaie de semnături Director6 2ro$. Dr. ;n%. =lorian Burtescu

>e$ de lucrare6 2ro$. Dr. ;n%. =lorian Burtescu :olecti+ de ela'orare6 2ro$. Dr. ;n%. 5adu 2etre ;onel ;n%. 3udorie !9eor%9e ;n%. ?.lcu :ristian ;n%. !ama 5oxana ;n%. 0i9ai Nicolae

:u(rins 1. !eneralităţi 2. :ondiţii te9nice 3. 3i(uri de coro iune 4. 3i(uri de a%enţi a%resi+i -i e$ectul acţiunii acestora ,. 7ta'ilirea %radului de a%resi+itate 6. :ate%orii de de%radări -i măsuri de inter+enţie ". 2re%ătirea su(ra$eţelor elementelor su(rastructurii .n +ederea a(licării sistemelor de (rotecţie 8. 7isteme de (rotecţie anticoro i+ă 9. :ontrolul -i +eri$icarea lucrărilor de (rotecţie anticoro i+ă 10. @rmărirea -i .ntreţinerea lucrărilor de (rotecţie anticoro i+ă ;nstrucţiuni te9nice 4 de(artamentale (entru (rotecţia anticoro i+ă a elementelor din 'eton ale su(rastructurii (odurilor ex(use $actorilor climatici& noxelor -i acţiunii $ondanţilor c9imici utili aţi (e tim( de iarnă :a(itolul ; 2re+ederi %enerale Art. 1. 2re entele instrucţiuni te9nice cu(rind (re+ederile %enerale (entru (rotecţia elementelor din 'eton& 'eton armat -i 'eton (recom(rimat ale (odurilor -i (asa<elor su(erioare de -osea& la acţiunea $actorilor climatici& a noxelor -i materialelor c9imice ANa:l& :a:l2B utili ate la .ntreţinerea drumurilor (e tim(ul iernii. Art. 2. 0ăsurile de (rotecţie sta'ilite .n cadrul acestor instrucţiuni se re$eră at*t la (odurile a$late .n ex(loatare& c*t -i la (odurile .n execuţie. Art. 3. ;nstrucţiunile te9nice nu se re$eră la 6 aB 2odurile care sunt am(lasate .n medii de ex(loatare din industria acidului sul$uric -i de su(er$os$aţiC acestea $ac o'iectul D;nstrucţiunilor te9nice (entru (rotecţia elementelor din 'eton armat sau (recom(rimat& situate .n medii aeriene din industria acidului sul$uric -i de su(er$os$aţi& dar -i (roduse clorosodice8 indicati+ : 1"04"9. 'B 2odurile care nu au o etan-are cores(un ătoare la acţiunea a(elor re ultate din (reci(itaţii -i anume6 4 9idroi olaţii li(să sau de%radateC 4 dis(o iti+e de aco(erire a rosturilor neetan-eC 4 %uri de scur%ere necores(un ătoare. cB 2odurile -i (asa<ele a$ectate de coro iune ce (re intă de%radări a(arente de ti(ul6 4 'eton ex$oliat cu sau $ără armatură a(arentăC 4 'eton $ria'ilC 4 'eton corodatC

n acest %en de lucrări. Executarea lucrărilor de (rotecţie anticoro i+ă +a $i .6 2re+ederile (re entelor instrucţiuni te9nice +or $i ada(tate -i com(letate (rin re%lementari s(eci$ice& caiete de sarcini sau (roiecte . Art. 8. Art.n $uncţie de a%resi+itatea mediului de ex(loatare. Este inter isă a(licarea (rotecţiilor anticoro i+e la (odurile cu de%radările a(arente menţionate la articolul Art.n acest sco(. Art.!. Art. Art. 4. ". nr. Art.ntocmite . #nainte de reali area (rotecţiei anticoro i+e se +a (roceda la ex(erti area (odului -i la re(ararea acestuia. .n (rinci(al de6 .n următoarele ca uri6 4 utili area unor materiale cu caracteristici te9nice -i te9nolo%ii de a(licare s(eci$iceC 4 (oduri cu condiţii s(eciale de ex(loatare. "66/199"B. 3.ntocmit de $irme sau s(eciali-ti atestaţi .n+estitorii au o'li%aţia să +eri$ice executarea corecta a tuturor $a elor distincte a lucrărilor Are(ararea elementelor& (re%ătirea su(ra$eţei& a(licarea sistemului de (rotecţieB (rin diri%inţi de -antier sau $irme de consultanţă s(eciali ate.. 10. 14. 2rotecţia anticoro i+ă a (odurilor de sosea are ca sco( eliminarea excesului a(ei& a noxelor -i soluţiilor de sare la elementele de construcţie din 'eton& 'eton armat sau (recom(rimat. 1. Ale%erea sistemului de (rotecţie anticoro i+ă se $ace . Art.4 $isuri -i cră(aturiC 4 in$iltraţii de4a lun%ul armăturii (retensionateC 4 (ete de ru%ină (e traseul armăturilorC 4 'eton se%re%atC 4 de$ormaţii mari ale elementelorC 4 coro iunea armăturiiC 4 cui'uri de (ietri-& ca+erneC 4 'eton $aianţatC 4 cumularea la un element a mai multor ti(uri de de%radări. 12. 0aterialele sau (rocedeele utili ate la (rotecţia anticoro i+ă a (odurilor& (asa<elor -i +iaductelor rutiere tre'uie să $ie a%rementate con$orm (re+ederilor D5e%ulamentului (ri+ind a%rementul te9nic (entru (oduri& (rocedee -i ec9i(amente noi .n construcţii A). 9. 7ta'ilirea sistemelor de (rotecţie anticoro i+ă a (odurilor de -osea se +a $ace ţin*nd seama . 2rotecţia anticoro i+ă care $ace o'iectul (re entelor instrucţiuni constă .5. Art. 2rotecţia anticoro i+ă se $ace (e 'a a unui (roiect -i/sau caiet de sarcini . Art.ncredinţată numai a%enţilor economici atestaţi care (ot asi%ura ni+elul de calitate cores(un ător (roiectelor sau caietelor de sarcini . A(licarea (e su(ra$aţa elementelor de construcţie a mai multor straturi din materiale de (rotecţie constituie un sistem de (rotecţie. 13. .n a(licarea& (e $eţele +ă ute ale elementelor din 'eton& 'eton armat sau 'eton (recom(rimat ale su(rastructurii (odurilor& a uneia sau mai multor (elicule& care să re iste la acţiunea mediului coro i+ de ex(loatare. Art. Art. De%radările menţionate sunt identi$icate -i clasi$icate con$orm D 0anualului (entru identi$icarea de$ectelor a(arente la (odurile rutiere -i indicarea metodelor de remediere8. Art.. 11.

2rotecţia anticoro i+ă a elementelor din 'eton armat sau 'eton (recom(rimat se +a $ace numai . 7ecţiunea a 34a :aracteristicile 'etonului Art. 2rotecţia anticoro i+ă a elementelor de construcţie a (odurilor din 'eton armat sau 'eton (recom(rimat se $ace at*t .n care sunt a$ectate elementele de construcţieC dB caracteristicile materialelor de (rotecţie anticoro i+ă. . :ondiţii te9nice 7ecţiunea 1 :ondiţii te9nice %enerale Art.n care 'etonul .n+esti%area -i dia%nosticarea stării elementelor de construcţie ce urmea ă a $i (rote<ate anticoro i+ se +or reali a . 2rotecţia anticoro i+ă a (odurilor se reali ea ă numai (e 'a a unui (roiect -i/sau caiet de sarcini . 1". 7u(ra$aţa elementelor de construcţie a (odurilor ce urmea ă a $i (rote<ate +a a+ea caracteristicile con$orm (re+ederilor 73A7 1910468. #n ca ul (odurilor a$late . 7ecţiunea a 24a Elementele %eometrice Art. 19.n ca ul .ntocmit de $irme sau s(eciali-ti atestaţi .n ca ul (odurilor noi& c*t -i . 18. Art. Art.. 16.ntreţinut (rocesele de coro iune -i de%radareC cB soluţiile te9nice& materialele -i te9nolo%iile alese (entru remedierea de$ectelor -i de%radărilor a(arenteC dB ale%erea sistemelor de (rotecţie cores(un ătoare a%resi+ităţii mediului -i a solicitărilor (roduse de tra$ic.n acest %en de lucrări.BC cB %radul .n cadrul ex(erti ei te9nice a (odului -i +or (receda ela'orarea (roiectului -i/sau a caietului de sarcini.n ex(loatare se +a ţine seama de următoarele6 aB (re enţa de$ectelor -i de%radărilor a(arente -i indicele de %ra+itate a acestoraC 'B cau ele care au declan-at -i . 20. 21. Art. :a(itolul .n ca ul (odurilor a$late .nde(line-te următoarele caracteristici6 aB re istenţa la com(resiune mai mare de 20&0 N/mm2C .aB a%resi+itatea mediului de ex(loatareC 'B sta'ilirea ti(urilor de de%radări (roduse de acţiunea $actorilor externi Aa%enţi a%resi+i& $actori climatici& tra$ic& etc.n ex(loatare.

3i(uri de coro iune Art. N/mm2.. Art.n 'eton (rin (ermea'ilitate sau ascensiune ca(ilară -i cristali area sărurilor ..n (orii 'etonului& cu mărire de +olum a+*nd ca re ultat distru%erea 'etonului. Determinările re istenţei la com(resiune a 'etonului (e carote se +or $ace con$orm (re+ederilor D.n%9eţ4de %9eţ& +ariaţii de tem(eratură -i umiditate etc. Art. Art. 24. con$orm NE 012499. 30. 22. 2. #n situaţia . 29. 23. cmB -i calitatea 'etonului de (ro$un ime. Art. De%radarea 'etonului armat sau (recom(rimat (rin coro iune su' acţiunea a%enţilor a%resi+i este .n ca urile .ntocmit (entru (rotecţia anticoro i+ă. :oro iunea 'etonului (rin cristali are este (rodusă de soluţiile concentrate& (ătrunderea acestora . Art. 5e istenţa la smul%ere a 'etonului tre'uie să $ie de minimum 1&.n 'eton se a(lică numai .n +edere im(ortanţa deose'ită a determinărilor caracteristicilor menţionate& este o'li%atorie reali area acestora de către la'oratoare sau $irme atestate. 28.ntre constituenţii mediului a%resi+ -i cei ai (ietrei de ciment& a+*nd ca re ultat $inal de alcalini area Ascăderea 2)4lui su' 8&. A+*nd . :oro iunea 'etonului este de re%ulă (rodusă de a%enţi a%resi+i& su' $ormă %a oasă sau lic9idă -i constă . :a(itolul . 2".n (ro$un imea elementului de construcţie al (odului ce urmea ă a $i (rote<at.B.ntreţinută -i uneori am(li$icată de acţiunea $actorilor $i ici A.B ce (oate (roduce de a%re%area (rin distru%erea (ietrei de ciment. Art.nstrucţiunilor te9nice (entru . Betonul de ciment al su(ra$eţei ce urmea ă a $i (rote<ată tre'uie să ai'ă clasa minim : 12/1. #n acest ca de%radările nu sunt de +oltate . 0etodele de in+esti%are -i determinare a caracteristicilor menţionate se +or sta'ili de către ela'oratorul (roiectului -i/sau a caietului de sarcini . 32. Art.. 5e istenţa la smul%erea se determină con$orm (re+ederilor normati+ului :23641991.n care elementul din 'eton ce urmea ă a $i (rote<at este a$ectat de (rocesul de coro iune 4 de%radare& (re ent*nd de%radări de ti(ul6 car'onatarea 'etonului& 'eton $ria'il& 'eton -i armatură corodate& 'eton ex$oliat& $isuri -i cră(ături& 'eton $aianţat& 'eton se%re%at& se +or e$ectua determinări asu(ra re istenţei la com(resiune a 'etonului (e carote. Art.'B 2) F 8&. Art. la ni+elul armăturii de re istenţăC cB conţinutul de cloruri G 4&0H $aţă de cimentC dB re isti+itatea 'etonului F20 I/cmC eB re istenţa la smul%ere F 1&. Elementele de construcţie din 'eton armat sau 'eton (recom(rimat la (odurile de sosea (re intă de%radări de ti(ul6 aB coro iunea 'etonuluiC 'B coro iunea armăturiiC cB coro iunea 'etonului -i armăturii. .ncercarea 'etonului8 cu a<utorul carotelor Aindicati+ : . 26.n care există o concordanţă . Art. 33.4481B. 31.n interacţiunea c9imică . N/mm2C Art.ntre calitatea 'etonului de su(ra$aţă A44. 0etoda de determinare a re istenţei la com(resiune (rin smul%erea unor ancore introduse .

:a(itolul . De$iniţia -i modul de mani$estare a acestora este .n care 'etonul are un caracter acid A2) G 8&. De%radările a(arente care a(ar . #n medii acide coro iunea armăturii ..n situaţia . Art. 3".nce(e du(ă de alcalini area com(letă a stratului de aco(erire cu 'eton sau du(ă de%radarea com(letă a acestuia -i de %olirea armăturii. :oro iunea alcalină& (rodusă de soluţiile cu caracter alcalin& (rin reacţia de sc9im' de ioni -i (rin cristali area car'onaţilor cu mărire de +olum& a+*nd ca e$ect $inal distru%erea (ietrei de ciment. 41. :oro iunea armăturii este re ultatul unor (rocese c9imice sau electroc9imice de +oltate de la su(ra$aţa armăturii s(re interiorul acesteia& su' acţiunea oxi%enului& a umidităţii -i a a%enţilor a%resi+i& uneori asociate cu exi%enţa unui c*m( electric.i modi$ică structura -i (ro(rietăţile& mic-or*nd 2)4ul acestuia su' 8&. Art.B -i (ermea'ilitate ridicată. De%radarea nu este +i i'ilă& dar (oate $i (usă .nţele%e mediul exterior. Art.. :oro iunea 'etonului se mani$estă (rintr4un (roces com(lex de deteriorare . 38. Art.? 3i(uri de a%enţi a%resi+i -i e$ectul acţiunii acestora Art.Art. 39. sunt6 aB natura coe$icientului a%resi+C 'B concentraţia mediului .n tim( de%radarea elementului de construcţie (rin coro iunea 'etonului -i a armăturii. 40. Art. 42.4 -i 4.n e+idenţă (rin determinări s(eci$ice. 34. 43. 3. Art. :ar'onatarea 'etonului .n (re enţa :/2.n a%enţii a%resi+iC cB umiditatea relati+ă a atmos$erei -i %radul de solu'ilitate a %a elorC .. 36.n urma coro iunii 'etonului -i a armăturii sunt6 aB e$lorescenţe& stalactite& dra(erii de(use (e su(ra$aţa elementelor de construcţieC 'B 'eton $ria'ilC cB 'eton ex$oliatC dB $isuri -i/sau cră(ăturiC eB armături $ără strat de aco(erireC $B (ete de ru%ină& uneori acestea urmăresc traseul armăturii. Art. #n medii alcaline coro iunea armăturii este (rodusă de concentraţii ridicate& la tem(eraturi mari -i .n (re enţa a(ei (roduce . :oro iunea armăturii este (rodusă (rin acţiunea a%enţilor a%resi+i . Art. 7u' acţiunea acestuia are loc coro iunea 'etonului -i a armăturii& (roduc*nd ast$el de%radarea elementelor de construcţie. 2rin mediul a%resi+ se .n con$ormitate cu (re+ederile D0anualului (entru identi$icarea de$ectelor -i de%radărilor a(arente la (odurile rutiere -i indicarea metodelor de remediere8. 44. Art. =actorii (rinci(ali ai mediului care acţionea ă asu(ra elementelor de construcţie a (odurilor rutiere -i (roduc de%radările menţionate la (unctele 4.nsoţit de reducerea re istenţelor mecanice -i de cre-tere a (ermea'ilităţii ca re ultat al unor (rocese $i ico4 c9imice. :ar'onatarea 'etonului este determinată de (ătrunderea 'ioxidului de car'on de la su(ra$aţă s(re interiorul elementului de construcţie& căruia .

0&140&. #n $uncţie de natura -i concentraţia %a elor a%resi+e acestea sunt clasi$icate .n contact cu (iatra de ciment -i reacţionea ă c9imic cu aceasta& (roduc*nd de%radarea acesteia. G0&01 G0&0. 3a'elul nr.dB concentraţia soluţiilor de săruri cum sunt cele de ti(ul Na:l utili ate (e tim( de iarnăC eB 9i%rosco(icitatea -i solu'ilitatea (entru medii solide A(ra$& $umBC $B $actorii climatici Atem(eratură& insoleiere& +*nt& (reci(itaţii& . Dioxid de sul$ 7/2 Acid $luor9idric 1 A :lor %a os :l2 =ormula :oncentraţia /xi i de a ot N/& N/2 )idro%en sul$urat Acid clor9idric Amoniac N)s Dioxid de sul$ 7/2 Acid $luor9idric 2 B )idro%en sul$urat Acid clor9idric :lor %a os Amoniac :l2 N)3 /xi i de a ot N/& N/2 0&0340&. Ata'elul nr.41&2.nţele% su'stanţele c9imice ce a(ar . 1 Nr.0 0&0240&01 )= )27 ):l 0&0140&0.n ca ul su(rastructurii (odurilor sau (asa<elor rutiere se (re intă su' $orma A73A7 101284".n %ru(ele A& B -i :.ntensitatea acţiunii coro i+e a mediului este in$luenţată -i de +ariaţia . 4".041&. 0&0.n tim( a $actorilor menţionaţi A(ermanent sau accidentalB.BC 'B lic9ide Asoluţii acide sau alcaline& a(a din (reci(itaţii cu sau $ără a%enţi a%resi+i .40&2. 1B. 0&0140&. 0&.&0 ):l Dioxid de sul$ 7/2 3 : Acid clor9idric /xi i de a ot N/&N/2 . 0&01. 7tarea $i ică a Da%enţilor a%resi+i8 care (ot $i .B. 2rin Da%enţi a%resi+i8 se . Art. 46.n com(o iţie& soluţii de Na:lBC cB solide Asăruri& cenu-i& (ra$& $um etc. Art.. crt. 0 1 2 3 !ru(a Denumirea %a ului Am%/mB 4 G0&02 )= G0&03 )27 ):l G0&. .14.nt*lniţi . 0&2.n%9eţ4de %9eţ etc.40&. G0&01 G 0&01. 0&0.B6 aB %a e A%a e de di$erite ti(uri& ceaţă industrială etc.B. 4. Art.

n $uncţie de ti(ul su'stanţelor -i caracteristica acestora este (re entată .n stare solidă sunt de re%ulă su'stanţe c9imice (ul+erulente& uneori cu conţinut de săruri& 9i%rosco(ice& care . 49. Art.:lor %a os :l2 0&. A%enţii a%resi+i . 2 3a'elul nr.142&0 )27 0&. A%resi+itatea acestora .48 A%enţii a%resi+i .n (re enţa umidităţii aerului acţionea ă asu(ra 'etonului -i armăturii.n s(ecial de Na:lC 'B a(ele (oluate tra+ersate de (oduri Aacţiunea acestora este e+idenţiată (rin de%radări (roduse la in$rastructura -i intradosul su(rastructurilorBC cB a(ele din (reci(itaţii A(loi& ă(adăB. 2 Denumirea su'stanţei a%resi+e 2ra$ de siliciu :ar'onat de calciu :ar'onat de 'ariu :ar'onat de (lum' /xid de $ier )idroxid de $ier /xid de aluminiu )idroxid de aluminiu :lorura de sodiuJ :lorura de (otasiuJ :lorura de amoniuJ 7ul$at de sodiuJ 7ul$at de (otasiuJ 7ul$at de amoniuJ 7ul$at de calciu A otat de (otasiuJ A otat de 'ariu A otat de (lum' A otat de ma%ne iu :ar'onat de sodiu :ar'onat de (otasiu u-or solu'il 4 (uţin 9i%rosco(ic sla' solu'il :aracteristica .1410&0 )idro%en sul$urat Art.n stare lic9idă care acţionea ă asu(ra su(rastructurii (odurilor -i (asa<elor rutiere sunt următoarele6 aB soluţiile de săruri& .n ta'elul nr.

#n $uncţie de totalitatea $actorilor climatici Acaracteristicile climaticeB care concură la coro iunea -i de%radarea elementelor su(rastructurii (odurilor.1. A%resi+itatea mediilor de ex(loatare a (odurilor rutiere se clasi$ică ast$el6 aB a%resi+itate $oarte sla'ă sau nea%resi+eC 'B a%resi+itate sla'ăC cB a%resi+itate (uternică. =actorii care determină %radul de a%resi+itate sunt următorii6 aB ti(ul de a%enţi a%resi+i -i starea acestoraC 'B umiditatea relati+ă a aeruluiC cB $actori climaticiC dB %radul de im(ermea'ilitate a 'etonuluiC eB ti(ul mediului din ona (odului. Art. :a(itolul ? 7ta'ilirea %radului de a%resi+itate Art.2. . 7e distin% (atru one climatice6 u-or solu'il 7ul$at de inc 4 (uţin 9i%rosco(ic . .0.n sus(ensie se $ace con$orm 73A7 108134"6. Art.)idroxid de calciu )idroxid de ma%ne iu )idroxid de 'ariu =lorura de calciu :lorura de calciu =lorura de ma%ne iuJ =lorura de aluminiuJ =lorura de incJ =lorura de $ierJ 7ul$at de ma%ne iuJ 7ul$at de man%an 7ul$at de $ier A otat de amoniuJ =os$aţi (rimari =os$at secundar de sodiu )idroxid de sodiu )idroxid de (otasiu Notă6 J7olide cu a%resi+itate mare. . Determinarea (ul'erilor .

Aer $ără %a e a%resi+e.. Art. B !a e a%resi+e din %r..? 614".. .. A 614". 3a'elul nr. . !a e a%resi+e din %r. B A%resi+itate sla'ă F". A .!a e a%resi+e din %r. A G60 !a e a%resi+e din %r. Aer $ără %a e a%resi+e..aB ona .? . G60 614". : .. .... . A !a e a%resi+e din %r. :lasi$icarea %radului de a%resi+itate . 4 clima continental moderatăC 'B ona .... ..3. ...?4 clima de munte. !a e a%resi+e din %r.? !a e a%resi+e din %r. !a e a%resi+e din %r.4 clima de litoral marinC dB ona . .. !a e a%resi+e din %r. B !a e a%resi+e din %r. . : !a e a%resi+e din %r. : !a e a%resi+e din %r.. !a e a%resi+e din %r. !a e a%resi+e din %r. B 3 A%resi+itate medie F". 2 614".. . : . !a e a%resi+e din %r.. A !a e a%resi+e din %r. 3 Nr.. Aer $ără %a e a%resi+e.n $uncţie de ti(ul a%enţilor a%resi+i& starea acestora& umiditatea relati+ă a aerului A@rB -i ona climatică . . !a e a%resi+e din %r. .. : G60 4 A%resi+itate (uternică F". B . crt. 4 clima continentalăC cB ona .? !a e a%resi+e din %r.. 3. 1 !radul de a%resi+itate @miditatea relati+ă a :aracteristica %a elor Kona a%resi+e climatică aerului A@rBH A%resi+itate $oarte sla'ă sau mediu nea%resi+ G60 F".? .n care este am(lasat (odul se sta'ile-te con$orm ta'elului nr. A Aer $ără %a e a%resi+e.? . A !a e a%resi+e din %r. : . B .

n $uncţie de (re enţa a%enţilor a%resi+i . 3a'elul nr... . #n ca ul ... . -i . Art.& .6.n a(ele de la su(ra$aţa căii (odului 4 A%resi+itate (uternică . 3a'elul nr. 0 1 !radul de a%resi+itate 1 2 3 4 (re enţa a(elor din (reci(itaţii .n mediul de ex(loatare a a%enţilor a%resi+i .. !radul de a%resi+itate @miditatea relati+ă a :aracteristica solidului aerului A@rBH A%resi+itate $oarte 1 sla'ă sau mediu G60 sla' solu'il ..n a(ele de la su(ra$aţa căii (odului .... #n ca ul (re entei mai multor %a e a%resi+e din %ru(e di$erite& %radul de a%resi+itate se sta'ile-te (entru %a ul cel mai a%resi+& cu concentraţia cea mai ridicată.n care concentraţiile de %a e sunt mai mari dec*t cele (re entate .. .n a(ele tra+ersate ..Art. .? medie 4 (re enţa $actorilor a%resi+i de ti(ul sărurilor de de %9eţ .n ta'el la %ru(a :& iar umiditatea aerului A@rB este mai mică dec*t 60H& (entru onele climatice . . .n ta'elul nr. .". crt.n stare lic9idă se $ace con$orm ta'elului nr. 2re enţa .n a(ele tra+ersate de (od :aracteristica $actorilor a%resi+i climatică Kona 4 (re enţa a(elor din (reci(itaţii 4 (re enţa a(elor din (reci(itaţii 4 (re enţa $actorilor a%resi+i 3 A%resi+itate . . Nr. Art.. 4. :lasi$icarea a%resi+ităţii mediului de ex(loatare a (odurilor .? 4 (re enţa a(elor din (reci(itaţii Art. a%resi+itatea se consideră (uternică. .4. 4 Nr.n stare solidă -i umiditate relati+ă a aerului A@rB determină o a%resi+itate con$orm celor (re entate . A%resi+itate $oarte sla'ă sau mediu nea%resi+ A%resi+itate 2 4 (re enţa $actorilor a%resi+i . 4 (re enţa $actorilor a%resi+i de ti(ul sărurilor de de %9eţ . sla'ă . crt.

6 Denumirea su'stanţei a%resi+e 2ra$ de siliciu :ar'onat de calciu :ar'onat de 'ariu :ar'onat de (lum' /xid de $ier )idroxid de $ier /xid de aluminiu )idroxid de aluminiu :lorură de sodiuJ :lorură de (otasiuJ :lorură de amoniuJ 7ul$at de sodiuJ 7ul$at de (otasiuJ 7ul$at de amoniuJ 7ul$at de calciu A otat de (otasiuJ A otat de 'ariu A otat de (lum' A otat de ma%ne iu :ar'onat de sodiu :ar'onat de (otasiu )idroxid de calciu )idroxid de ma%ne iu u-or solu'il 4 (uţin 9i%rosco(ic sla' solu'il :aracteristica . sla' solu'il u-or solu'il 4 (uţin 9i%rosco(ic 614". u-or solu'il 4 (uţin 9i%rosco(ic A%resi+itate medie G60 u-or solu'il 4 (uţin 9i%rosco(ic A%resi+itate (uternică F". 614". sla' solu'il u-or solu'il 4 (uţin 9i%rosco(ic F".n ta'elul nr.nea%resi+ 2 A%resi+itate sla'ă G60 3 4 614". 6. 7olu'ilitatea su'stanţelor coe i+e este (re entată .8. u-or solu'il 4 (uţin 9i%rosco(ic Art. 3a'elul nr. .

)idroxid de 'ariu =lorură de calciu :lorură de calciu =lorură de ma%ne iuJ =lorură de aluminiuJ =lorură de incJ =lorură de $ierJ 7ul$at de ma%ne iuJ 7ul$at de man%an 7ul$at de inc 7ul$at de $ier A otat de amoniuJ =os$aţi (rimari =os$at secundar de sodiu )idroxid de sodiu )idroxid de (otasiu J 7u'stanţe solide cu a%resi+itate mare.ntreţinerea (roceselor de coro iune 4 de%radare a (odurilor& clasi$icarea a%resi+ităţii acestuia din acest (unct de +edere este (re entată .n declan-area -i . 8 . :lasi$icarea a%resi+ităţii mediului ţin*nd seama de %radul de im(ermea'ilitate a 'etonului este (re entată . 3a'elul nr. 61. Art.8. 1 2 3 4 :lasa de a%resi+itate ?aloarea %radului de im(ermea'ilitate A%resi+itatea $oarte sla'ă sau mediu nea%resi+ A%resi+itate sla'ă A%resi+itate medie 24426 22424 F26 u-or solu'il 4 (uţin 9i%rosco(ic A%resi+itate (uternică G22 Art.n ta'elul nr. . 3a'elul nr. " Nr. A%resi+itatea mediului de ex(loatare este am(li$icată sau redusă . ". =elul mediului Arural& ur'an& etc.9.n ta'elul nr.n $uncţie de %radul de im(ermea'ilitate a 'etonului. crt.B are o im(ortanţă deose'ită . Art. 60.

n care tem(eraturile (redominante ale mediului de(ă-esc M30N:& %radul de a%resi+itate se +a considera su(erior cu o trea(tă celui sta'ilit. 68. normală. A%resi+itatea mediului& acţiunea tra$icului& com(ortarea . !ra+itatea de%radărilor .n condiţii normale. :ate%orii de de%radări -i măsuri de inter+enţie Art. 6". 1 2 3 4 :lasa de a%resi+itate =elul mediului Nea%resi+ 7la' a%resi+ rural ur'an c9imic A%resi+ mediuindustrial A%resi+ (uternică aB =elul mediului este luat . 66.ntreţinerea drumurilor (e tim(ul iernii se consideră un %rad de a%resi+itate (uternic.n atmos$eră a unor a%enţi a%resi+i . 2. 9 Nr. crt. !radul de a%resi+itate a mediului se a(recia ă . Art. Art. 1. 2entru elementele din 'eton ale su(rastructurii (odurilor care +in . De%radări care au o e+oluţie . 62..Nr. :a(itolul ?.ncadrarea mediului de ex(loatare la un %rad de a%resi+itate (uternic. 9. Nu au in$luenţă asu(ra ex(loatării (odului . 64. 7ta'ilirea calitati+ă -i cantitati+a a a%enţilor a%resi+i (e 'a a datelor o'ţinute de (e teren -i a determinărilor de la'orator& se $ace numai de către s(eciali-ti -i/sau $irme atestate. Art. 3a'elul nr.n contact direct cu soluţiile de săruri utili ate (entru .n considerare (*nă la distanţa de circa 30 Lm $aţă de sursă. De(unerile (e elementele de construcţie ale su(rastructurii (odurilor de săruri sau a%enţi a%resi+i .n considerare a%resi+itatea cea mai ridicată. #n ca ul .n tim( a materialelor (rinci(ale A'eton& armaturăB din care sunt executate (odurile din 'eton armat sau 'eton (recom(rimat& $actorii climatici -i secţiunea sărurilor de de %9eţ (roduc o serie de de%radări al căror indice de %ra+itate (oate $i clasi$icat con$orm ta'elului nr. Art.n $uncţie de $actorii (re entaţi la (unctul . Art. 3i(ul de de%radări existente -i de +oltarea acestora caracteri ea ă Ostarea de atenţieP :onsecinţe asu(ra ex(loatării (odului De%radări de natură estetică..n$luenţa asu(ra ex(loatării este redusă. 6. 63. #n ca ul (re enţei . Art.n stare solidă& (ul+erulente solu'ile -i 9i%rosco(ice Asolu'ilitate (este 2 %/1B determină .2& luandu4se .n stare solidă& insolu'ili Asolu'ilitate su' 2 %/1B la o umiditate relati+ă a aerului e%ală sau mai mică de 60H se consideră un mediu cu a%resi+itate sla'ă.

Necesita inter+enţii imediate. "3.n continuare -i determină instituirea 8starea de alarmare8. ".B& următoarele situaţii6 aB reducerea nesemni$icati+ă a secţiunii 'etonuluiC 'B reducerea secţiunii de 'eton -i a ca(acităţii (ortante a elementului de construcţieC cB reducerea similară a ca(acităţii / secţiunii 'etonului -i a armăturii. de %ra+itate ridicată. 0etode distructi+e& care constau din s(ar%erea locală a 'etonului -i/sau (rele+ări de carote& sunt $olosite (entru determinarea re istenţei reale a 'etonului& +eri$icarea stării armăturii -i a %rosimii 'etonului de aco(erire& a conţinutului de cloruri -i a ad*ncimii de car'onatare A() G 8&. A(reciere %radului de coro iune a armăturii se determină con$orm (re+ederilor 73A7 9684 / 82& iar . Art. Art. Art.n ex(loatare A(rele+ări de caroteB.n+esti%area stării de de%radare a elementelor de construcţie a (odurilor a$late . determinat o com(ortare com(let di$erită a (odului $aţă de situaţia iniţială. E+oluţia de%radărilor existente este 7tarea te9nica a (odului nu (re intă %aranţie (entru ex(loatarea .2ot a+ea consecinţe asu(ra ex(loatării 3. "0.n ex(loatare se $ace (rin 6 aB examinare +i uală -i măsuri a elementelor %eometriceC 'B metode nedistructi+e Aacustice& mecanice& electrice sau electroma%netice& atomice& etc. "2. Art. Art. Art. / "8.nstrucţiunilor de sta'ilire a stării te9nice a unui (od8 A. De%radări care indica o e+oluţie necores(un ătoare.ncercările e$ectuate (e e-antioane (rele+ate din elementul in+esti%at con$orm 73A7 660.N. (odului.. 2rin examinare +i uală se determină ti(ul de%radării -i indicele de %ra+itate al acesteia con$orm (re+ederilor 8Normati+ului (entru identi$icarea de$ectelor a(arente la (odurile rutiere -i indicarea metodelor de remediere8 -i a 8. "1.22 / 94. E$ectul coro iunii& (rodus de mediile de ex(loatare asu(ra ca(acităţii (ortante a elementelor de construcţie (oate să determine alături de ceilalţi $actori Atra$ic& $actori climatici& săruri de de %9eţ& etc.D. "4. numeroase& a (odului.B. Dimensiunile %eometrice reale ale elementelor -i modi$icările (roduse su' acţiunea mediului a%resi+ se măsoară cu dis(o iti+e de u curent Ari%lă& ruletă& -u'ler& etc. De%radările existente sunt . E+oluţia de%radărilor a 4. . Art. 69. 0etodele nedistructi+e se $olosesc de re%ulă (entru controlul caracteristicilor $i ico4 mecanice Adensitate& re istenţă& modul de elasticitateB& (entru (o iţionarea armăturii -i a %rosimii stratului din 'eton de aco(erire a acesteia& (recum -i (entru de(istarea unor de$ecte ascunse.B& (recum -i a determinărilor de la'orator (entru sta'ilirea calitati+ă a anionilor -i cationilor a%resi+i. .BC cB metode distructi+e& care să nu a$ecte e dura'ilitatea -i si%uranţa .. . 7tarea te9nică indică distru%erea iminentă caracteri ata (rin 8starea de a+erti are8.

B 4 2rotecţii de construcţie.mm. crt. 3a'elul nr. 4 Beton car'onatat su(er$icial G. su(er$iciali (e 4 5e(araţii locale cu .n $uncţie de starea te9nică a (odului& de ti(ul -i %ra+itatea de%radărilor. mm 4 De%radări care indică o e+oluţie 1.n urma in+esti%aţiilor e$ectuate asu(ra (odului sau elementelor a$ectate de coro iune& .ntocmindu4se . 0 De%radări re$eritoare la 7tarea te9nică Beton Armătură 1 2 3 4 . mortare -i/sau a%resi+itatea micro'etoane. 7ta'ilirea măsurilor de inter+enţie se $ac (e 'a a re ultatelor o'ţinute .n straturi stalactite& dra(erii. 4 A%re%ate de dimensiuni mari la su(ra$aţa 'etonului& as(ect macro(oros& 1. 4 E$lorescenţe& in$iltraţii. 4 =isuri de contracţie. 4 Etan-area (odului 4 anticoro i+ă 4 De%radări de 4 :uloare neuni$ormă 4 Armătura este . 4 E$lorescenţe& 4 5u%ină . 10 Nr. Art.m(re%nări de natură estetică sau 'etonului care au o e+oluţie (eliculare normală (ete ne%re& as(ect (ră$uit (e su(ra$aţa elementului 0ăsuri de inter+enţie 5e(araţii 2rotecţie curată A9idroi olare& rosturi& etan-are a 4 7trat de ru%ină etc. "". #n ta'elul nr. 2roiectul de re(araţie sau de rea'ilitare se +a . Art.Art. mediului.n $uncţie de su(ra$aţa armăturii.ntocmi de s(eciali-ti sau $irme atestate. 4 :on$orm 4 :on$orm (unctului sau (uncte care (unctului 1. 4 :ui'uri de (ietrica+erne. "8. 4 =isuri (re+ă ute (rin calcul cu desc9iderea a$ G 1&.n acest sco( (roiectul de re(araţie sau rea'ilitare. 10 sunt (re entate măsurile de inter+enţie recomandate. 0ăsurile de inter+enţie se +or sta'ili -i . im(er$ecţiuni %eometrice. "6. .

4 =isuri -i/sau cră(ături. de armătură.necores(un ătoare.n (ro$un ime.410H. mediului . 2ete de ru%ină (e traseul armăturilor. elemente %ra+ a$ectate.H 4 Beton .nlocuirea unor ado(tată& Are(erare& 4 1imitarea demolareB.ntroducerea de de%radărilor de la armăturii din 'eton armat. sau com(let di$erită (lăci -i 'are 4 5e$acerea secţiunii aderente. de6 %ra+itate ridicată. 4 E+oluţia 4 2re enţa de$ectelor -i :on$orm (unctului 2. 'etonului car'onatat 4 A(licări de (rin di$u iune. -i/sau 4 Demolarea (arţială 4 a%resi+itatea sau totală a (odului. 4 Beton ex$oliat. cu (*nă la .n $uncţie 4 (ro+oacă reducerea consolidarea -i/sau 4 De$ormaţii mari ale secţiunii armăturii cu (este 10H.ncărcărilor. 4 . . de%radărilor -i a . de coro iune +i i'il 4 Beton $ria'il. 4 5u%ină .n straturi 4 0ăsuri de 4 0ăsurile 4 De%radările 4 2re enţa de$ectelor -i sau (uncte care inter+enţie %enerală& (rotecţie sta'ili . mm.n<ectări coro iune este 4 Betonul este a$ectat reducere a secţiunii (e o %rosime mai mare armăturii cu dec*t cea a stratului de aco(erire a armăturii. 4 5u(eri ale armăturilor . de existente sunt de%radărilor de la se +or numeroase de (unctul 3. . 4 5e$acerea sau cre-terea secţiunii 4 4 (roceselor de (unctele 1 -i 2 (ro+oacă o a+ansată& starea de $isuri (odului este $aţă de starea iniţială. 2rotecţia 4 Beton car'onatat (e (ro+oacă reducerea 4 5e$acerea secţiunii 4 anticoro i+ă a ad*ncimi mai mari de secţiunii armăturii . 4 5u%ină . soluţia te9nică elementelor.n straturi sau (uncte care din 'eton.4 5ealcalini area sau cră(ături. mortare sau 'etoane s(eciale. trans+ersale AetrierilorB armăturilor lon%itudinale. 4 De%radarea 'etonului rea'ilitare .ntr4un (roces 2.

Art. 3a'elul nr. 30 3. 11B sta'ilit .n execuţie& su(ra$eţele elementelor su(rastructurii& (e care se +or a(lica sistemele de (rotecţie +or $i curăţate de la(tele de ciment .n mod exce(ţional sa'lare. 30 3. Art. 80. 2re%ătirea su(ra$eţelor elementelor su(rastructurii . "9. Art. . B (rin (eriere mecanică& de%resare sau .n +ederea a(licării sistemelor de (rotecţie Art. 7u(ra$eţele ast$el curăţate +or $i s(ălate cu <et de a(ă sau des(ră$uite. 2. 81.B.. 30 20 2. Art. A%resi+itatea 5c G 20 02a 20 G 5c G 40 02a mediului Nea%resi+ A%resi+itate $oarte redusă A%resi+itate redusă A%resi+itate medie 30 3. crt.n exces -i des(ră$uiteC onele cu 'eton se%re%at +or $i re(arate cu mortare de ciment s(eciale cu aderenţă ridicată. 20 2.4 =lam'ări ale armăturii com(rimate. 83.ntărit . 30 30 2. #n situaţia unor dere%lări im(ortante re(ararea elementelor de construcţie se +a $ace (e 'a ă de (roiect& res(ect*ndu4se %rosimea minimă de 'eton a stratului de aco(erire a armăturii Ata'elul nr. 82. 30 30 %rin i (lăci 2. 2. 11 :lasa 'etonului Nr. 1a execuţia lucrărilor de re(araţii sau remedieri se +or res(ecta (re+ederile din normati+ul 2D 9942000 -i :odul de 2ractică indicati+ NE 012 4 99 să se asi%ure com(actitatea cores(un ătoare %radelor de im(ermea'ilitate (rescrise& (recum -i o'ţinerea unor 'etoane $ără se%re%ări& cu (oro itate ridicată& $aianţate sau cu rosturi de lucru care (ot constitui căi de acces (entru a%enţii a%resi+i con$orm NE 012499 AAnexa 1.n ca ul elementelor de construcţie a (odurilor din 'eton armat. #n ca ul (odurilor . A(licarea sistemelor de (rotecţie se +a $ace du(ă asam'lare elementelor -i execuţia monoliti ărilor (e su(ra$eţele uscate -i (re%ătite cores(un ător.n $uncţie de a%resi+itatea mediului. Elementele su(rastructurii (odurilor care urmea ă a $i (rote<ate +or $i curăţate de im(urităţi A(ăm*nt& %răsimi& etc. 7u(ra$eţele elementelor din 'eton armat sau (recom(rimat ale su(rastructurii tre'uie să $ie continue& li(site de deni+elări& se%re%ări& %oluri& -tir'ituri sau alte de$ecte. 30 3.2. 40 2. 7tratul minim de aco(erire cu 'eton . 1 2 3 4 . %rin i (lăci 20 2. 20 20 5c F 40 02a 20 20 %rin i (lăci A%resi+itate (uternică 40 aB #n ca ul (odurilor din 'eton (recom(rimat stratul de aco(erire cu 'eton +a $i mai mare cu 10 mm. :a(itolul ?.

7istemele de (rotecţie anticoro i+ă se (ot a(lica . Art. 8".n care 2) G 8B cu soluţii c9imice de im(re%nare care să reducă aciditatea. 86. 3a'elul nr.nălţime mare de sol& sau (asa<ele su(erioare (este căi $erate electri$icate& se +or ado(ta sisteme de (rotecţie cores(un ătoare unui %rad de a%resi+itate cu o trea(tă mai ridicat dec*t cel al mediului de ex(loatare. 0etodele de (rotecţie anticoro i+ă recomandate .n care (rodu-ii c9imici de coro iune nu (ot $i .430 de minute.n care acţionea ă mediul a%resi+. 2rodu-ii c9imici re ultaţi din coro iunea 'etonului +or $i .1. 93.n mod di$erenţiat (e di$erite elemente ale su(rastructurii sau (e di$erite (orţiuni ale aceluia-i element . Art.nde(ărtaţi mecanic& se +a (roceda la curăţirea c9imică a acestora (rin (ensulare cu o soluţie diluată A10. 84.Art.n acest %en de lucrări.m'răcămintea (e cale -i trotuare& se +a re$ace etan-area . #n ca ul ... Du(ă . Art.n acest sco( (erii& discuri a'ra i+e sau instalaţii de sa'lare.n $uncţie de a%resi+itatea mediului sunt (re entate . 89..n continuare cu o soluţie de amoniac 1H sau 9idroxid de sodiu 10H& du(ă care se +a s(ăla din nou cu a(ă.n ta'elul nr. Art.nde(ărtarea (rodu-ilor de coro iune -i +eri$icarea 2)4ului 'etonului& se +a e$ectua tratarea acestuia A. :a(itolul ?. 1. 7istemul de (rotecţie anticoro i+ă se +a sta'ili (rin (roiect sau caiet de sarcini de către s(eciali-ti sau $irme atestate . Art. Art.nc*t deni+elările să nu de(ă-ească 1 mm.n $uncţie de modul . 8. Art.ntinse umede& este necesar ca . 92. Art. 12 Nr. 2entru (odurile a căror su(rastructură se a$lă la o . #n acest sco( se +or .a.nlocui6 9idroi olaţia& dis(o iti+ele de aco(erire a rosturilor& ..n situaţia . 2entru . crt.n $uncţie de a%resi+itatea mediului& caracteristicile materialelor utili ate -i condiţiile de ex(loatare. 2e su(ra$eţele din 'eton (re%ătite con$orm articolelor (recedente se +a a(lica o tencuială aderentă $in dri-cuită& ast$el .n ona %urilor de scur%ere& se +or monta tu'uri de (relun%ire (*nă su' ni+elul in$erior al su(rastructurii& (recum -i alte măsuri sta'ilite de (roiectant& care să elimine (osi'ilitatea accesului a(ei la elementele de construcţie.n care se constată in$iltraţii de a(ă (e l*n%ă coro iunea a+ansată a 'etonului -i armăturii& e+idenţiată (rin (re enta (rodu-ilor de coro iune de ti(ul stalactite& Ddra(erii8& e$lorescente& (ete de ru%ină -i su(ra$eţe .nde(ărtaţi de (e su(ra$aţa elementelor de construcţie (rin lo+ire sau sa'lare utili *nd .nainte de inter+enţia asu(ra elementelor de construcţie .n +ederea (rotecţiei acestora& să se re$acă etan-area (odului.nde(ărtarea totală a acidului se +a trata . 88. 7istemele de (rotecţie +or $i alese ..HB de acid clor9idric -i s(ălarea din a'undenţă cu a(ă su' (resiune du(ă c. 12.m(re%nare 4 0etode de (rotecţie recomandate . #n ca ul .c. 1 A%resi+itatea mediului 'eton armătură 0ediu nea%resi+ sau cu Q . 7isteme de (rotecţie anticoro i+ă Art. 91. 90.

n medii cu a%resi+itate (uternică sau medie& (entru a se res(ecta uni$ormitatea stratului de aco(erire& armătura se +a (o iţiona cu distanţieri con$ecţionaţi dintr4un material inert $aţă de mediu. 5ecomandările (ri+ind ale%erea sistemelor -i a metodelor de (rotecţie& nu exclud $olosirea altor soluţii %arantate de (roducător& cu condiţia ca acestea să $ie ar%umentate te9nic con$orm )! "66/199". 94. Art. Art.n<ectări de $isuri a(ei -i a oxi%enului QEliminarea accesului QEliminarea accesului Q7isteme (eliculare Amono sau multistratB clorurilor ANa:lB QAdaos de mortar sau Q#nlocuirea armăturii micro'etoane s(ecialea$ectate de coro iune 4 A%resi+itate (uternică Q2lacări aderente Q@tili area in9i'itorilor . 2entru su(ra$eţele elementelor su(rastructurii care nu răm*n +i i'ile -i accesi'ile& dar tre'uie a $i (rote<ate& . 96. Do a<ul de ciment -i ra(ortul A/: se +a ale%e . 98. 9.n medii cu a%resi+itate +or $i s(ălate& sortate -i +eri$icate (entru a re ista la atacul a%enţilor a%resi+i. Art. 1a elementele su(rastructurii (odurilor am(lasate .n 'eton Art.n $uncţie de %radul de a%resi+itate con$orm NE 4 012 4 99.n ca ul am(lasării (odurilor .m(re%nare 2 A%resi+itate redusă s(eciale Q5ealcalini area 'etonului de aco(erire QA(licarea de mortare Q:re-terea aco(eririi cu 'eton a armăturii (rin QAco(eriri 9idro$o'ice a(licarea unui strat de tencuială QAdaos de mortar sau Q#nlocuirea armăturii micro'etoane s(ecialea$ectate de coro iune 3 A%resi+itate medie -i cră(ături Q. 9". A%re%atele 'etoanelor -i/sau mortarelor de ciment utili ate la execuţia elementelor su(rastructurii sau la re(ararea acestora& . Q?o(sirea armăturii Q2rotecţie catodică .a%resi+itate $oarte redusă Q..ncă din $a a de execuţie a (odului& se +or ado(ta sisteme cores(un ătoare unui %rad de a%resi+itate su(erior cu o trea(tă $aţă de cel sta'ilit (entru mediul de ex(loatare. Art. 2rotecţia anticoro i+ă a elementelor su(rastructurii (e $eţele +ă ute se +a $ace cu (rioritate (entru 6 aB 'ordura trotuaruluiC 'B onele %urilor de scur%ereC cB (ara(eţii din 'eton armatC dB idurile de %ardăC eB 'anc9etele de re emare& cu ineţi. 99. Art.

ntre (retensionare -i in<ectarea canalelor nu +a de(ă-i " ile& exce(t*nd ca urile . #n ca ul .n medii a%resi+e& armăturile (ost. :ontrolul a(licării sistemelor de (rotecţie se +a e$ectua at*t . Art.n care s4au luat măsuri de (rotecţie tem(orară a armăturilor. 0aterialele de (rotecţie +or $i +eri$icate . :ontrolul aderenţei mortarelor& micro'etoanelor sau a 'etoanelor utili ate la re(ararea sau consolidarea elementelor de construcţie a$ectate de (rocesele de coro iune se +a $ace (rin6 aB o'ser+aţii +i ualeC 'B lo+irea cu ciocanul a su(ra$eţei elementuluiC cB metode nedistructi+e.Art.ncercări.n%lo'area .nde(ărta -i onele se +or re$ace utili *ndu4se materiale cu aceea-i com(o iţie. 10. Art. Art. 101.R :ontrolul -i +eri$icarea lucrărilor de (rotecţie anticoro i+ă Art. Art.n medii a%resi+e se +a $ace o +eri$icare a clasei 'etonului -i a %radului de im(ermea'ilitate& (recum -i a res(ectării %rosimii stratului de 'eton de aco(erire (rin măsurări nedistructi+e.n 'eton sau mortar cu %rosimea minimă de 4 cm& inclusi+ un strat de (rotecţie cores(un ător a%resi+ităţii mediului.n care execuţia elementelor (rinci(ale de re istenţă ale su(rastructurii are loc .n ca ul a(licării unor (rotecţii tem(orare e$iciente. #n ca ul execuţiei elementelor . 103. Art. . 102..ntinse -i dis(o iti+ele de ancorare +or $i (rote<ate (rin . 104.nainte de a(licare& ast$el ca toate caracteristicile . 1a rece(ţionarea elementelor din 'eton armat sau 'eton (recom(rimat ale su(rastructurii (odurilor& am(lasate . dB :ontrolul %rosimii stratului de 'eton de aco(erire al armăturilorC eB :ontrolul %rosimii sistemelor de (rotecţie a(licate. Art. 100.n medii (uternic a%resi+e nu se admite (retensionarea armăturii (e -antier dec*t .n e+idenţă (re enţa unor de%radări la ni+elul de se(arare dintre elementul de construcţie -i straturile de 'eton noi& acestea se +or . :a(etele armăturilor (retensionate (ost. Art.ntr4un inter+al de maxim " ile din momentul aducerii la (unctul de lucru& iar inter+alul de tim( .n (arte din cadrul sistemului de (rotecţie anticoro i+ăC cB 2rele+area de e-antioane Acarote cu diametrul de . 10". :ontrolul .n tim(ul execuţiei& c*t -i la terminarea lucrărilor.ntinse se +or (retensiona . 106.n tim(ul execuţiei +a consta din6 aB :ontrolul +i ual al (re%ătirii su(ra$eţei elementelor din 'eton armat sau (recom(rimatC 'B :ontrolul +i ual al $iecărui strat . 109. #n ca ul . 108. Art.n 'uletinele de calitate să cores(undă cu cele constatate la .nscrise .n care straturile de 'eton -i/sau mortar a(licate sună Da %ol8 se des(rind& sau sunt (use . :a(itolul . 7e inter ice utili area materialelor de (rotecţie li+rate $ără certi$icate de calitate sau cu termen de +ala'ilitate ex(irat.0 mmB& 3 carote (e desc9idere -i e$ectuarea măsurătorilor de la'orator (ri+ind6 ad*ncimea de im(re%nare& 2)4ul 'etonului din stratul de 'a ă& %rosimea stratului de (rotecţie& etc.

11".ntreţinerea sistemelor de (rotecţie se +a ţine seama -i de $actorul estetic al lucrării. Durata de +iaţă a unui sistem de (rotecţie este de minim 10 ani& .n care se constată o com(ortare necores(un ătoare a sistemelor de (rotecţie& se +or lua măsuri ur%ente de remediere a acestora .n condiţiile unei ex(loatări normale a (odului. 1a remedierea -i .ntreţinerea lucrărilor de (rotecţie anticoro i+ă Art. sau (rin smul%ere.n tim( a lucrărilor de (rotecţie anticoro i+ă a elementelor su(rastructurii (odurilor +or $i urmărite cu (rile<ul ins(ecţiilor curente sau s(eciale con$orm (re+ederilor normati+ului 2 130 4 99. Art. 114. 118. #n ca ul . 116.ncercări. 120. Art.n ex(loatare -i de a%resi+itatea mediului Aa(ariţia unor noi surse de (oluareB.nscrise .n D:artea te9nică8 a (odului. #n ca ul . 119. 2roiectul -i/sau caietul de sarcini . .n care a(ar de%radări +i i'ile& +eri$icarea (e teren a stării sistemelor de (rotecţie se +a $ace de către la'oratoare de s(ecialitate atestate.n $uncţie de modul de com(ortare . Art.n tim( a lucrărilor de re(arare -i (rotecţie. 3oate lucrările de re(arare a elementelor de construcţie -i de (rotecţie anticoro i+ă +or $i . A(licarea unui nou sistem de (rotecţie sau cre-terea celui existent& se +a $ace . :ontrolul la terminarea lucrărilor de (rotecţie +a consta din6 aB :ontrolul +i ual al sistemului a(licatC 'B ?eri$icarea aderenţei de stratul de 'eton al elementului de construcţie (rin metoda %rilei 73A7 36614". Art. Art. Art. Nu +or $i utili ate sisteme de (rotecţie noi care nu sunt com(ati'ile c9imic cu cele existente. :a(itolul R @rmărirea -i .n $uncţie de %ra+itatea de%radărilor& e$ectu*ndu4se sonda<e -i asu(ra 'etonului. 121.n (rocese +er'ale -i 'uletine de .. Art. 113. ?eri$icarea modului de com(ortare a sistemelor de (rotecţie se +a $ace (rin6 aB o'ser+aţii +i ualeC 'B măsurători de aderenţăC cB măsurători nedistructi+e.ntocmit (entru (rotecţia anticoro i+ă +a conţine -i re$eriri la (arametri te9nici -i a(aratura de măsură necesară urmăririi .Art. Art. Art. :om(ortarea . :onstatările asu(ra calităţii lucrărilor de (rotecţie -i re ultatele o'ţinute cu (rile<ul măsurătorilor -i +eri$icărilor e$ectuate +or $i consemnate . Numărul (unctelor de măsură sau a carotelor (rele+ate se +a mări dacă este ca ul& acestea sta'ilindu4se (rin (roiectul de execuţie al (rotecţiei anticoro i+e . 1ucrările de remediere a de%radărilor sistemelor de (rotecţie -i/sau a(licarea unor noi sisteme de (rotecţie se +a $ace de către la'oratoare de s(ecialitate atestate. 11.n $uncţie de $orma elementului& su(ra$aţa ex(usă la mediu a%resi+ -i di$icultatea de a(licare. 112. 111. 110. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful