You are on page 1of 1

i

ii::"''

!;

C, &gatin vitarnina a[ atiat un afinuteste imunitar sistemului gr substanle conline diminueazd care s6nge. zahbruIdin

& ,. ,ftm*r
'deati

imbunatdlesc care frunze. 9iflavonoide, din aIinfuziei insulindsumutat6t isesPune finutui mdrind ochr[or, niveLuI La [a circulalia contribuie aLfructelor c6t efecdatoritb vegetalb 9i vizuald acuitatea De de insulind. 9i Protej6nd nevoii scbderea \tuLuisSuhipoglicemiant. / fibre Cumulte afectiuni. esterecomandat ochiutde afinuL proPrietate o au at6t aceea, Aceast6 contriafinele putine calorii, diabetuLui. in tratamentuL F[avo9i gi c6t fructeLe. frunzeLe, in greutate buie[asc5derea 9t (cea gi. mirtilina maiales, noizii arteriaLe tensiunii reducerea la compticafiite stt- Previne negru) caredEpigmentul funcfia Pancreaticd Se gtie cE obezitatea este muleazd iar Administrare cu diabetuL, asociatb gi contribuie [a scdderea lingudintr-o o infuzie afecliuniteocu[are PreparE din s6nge. zahdrului cu apa. La o can6 frunze prinrb cu se numdrS o attd, substanla pe neindutcite zi, cini Bea doua compticaliite tre din compozilia in cure zaharinS, aceste boti.Afi- saufolosind olanteiCareare pauze doud de cu zile, 40 de de vitanele conlin efecteste acetagi sdptam6ni. dar A minele 9iC, ConsLucochihina. ;\ l\

,,,,,,:,,,,]
',t ,.''' ' ;", " .. ' '

DEAFIN fRUNZE CEAI [arix recomandi deafin, cufrunze 1-2 lingurile La o canicu250mlde seadaugd acoperit Selase fierbinte. apd se dupicare minute, 1G15 treiceaiuri Sebeau filtreazd. pezi,neindulcite, cu deori inaintea o jumetate
ptinciPale. meselor