Liceul ……….. Localitatea ……………………….

Clasa Fisa privind rezultatele la testele semestriale/ lucrari scrise Semestrul I Profesor Numar elevi prezenti: Grad didactic Profil:

OBIECTIVELE INSTRUCTIV-EDUCATIVE URMARITE:

REALIZAREA OBIECTIVELOR: 1 2 3 4

APRECIEREA CU NOTE: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Medie proba GRESELI FRECVENTE:

Aprecierile profesorului asupra rezultatelor si propuneri de imbunatatire a gradului de pregatire al elevilor. .

Portofoliul catedrei • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fisa de atributii/fisa postului pentru fiecare cadru didactic Date referitoare la membrii catedrei: grad didactid, vechime in invatamant, stagii Planificarea anuala a materiei Planificarile semestriale Proiectarea unitatilor de invatare Programa si planificarile disciplinelor optionale Analiza anuala si semestriala a activitatii catedrei Planul managerial anual si semestrial Programul de activitate anual si semestrial Schemele orare Proiecte didactice zilnice (stagiarii si profesorii cu calificativele satisfacator si nesatisfacator) Planificarea lectiilor AEL Lucrarile semestriale ale elevilor Evaluari predictive la toate clasele Teste de evaluare formative Seturi de subiecte administrate la examenele nationale Propuneri de subiecte pentru examene sau pentru lucrari scrise semestriale Analiza rezultatelor testarii initiale si masurile stabilite in cadrul catedrei si individual. Masuri de ameliorare Analiza rezultatelor examenelor pentru anul scolar precedent (pe elevi, pe clase, pe profesori), in raport cu mediile anuale din clasa terminala si in raport cu rezultatele globale Evidenta progresului scolar in anul curent si pe parcursul scolarizarii (mediile claselor, obtinute in urma administrarii testului predictive si a testelor formative) Lista materialului didactic utilizat si starea lui Liste bibliografice pe clase Adrese Internet utile studiului disciplinei Adrese MEdC si ISJ Criteriile de notare standardizata pe clase Diplome ale elevilor obtinute in urma participarii la concursuri Adeverinte, diplome de participare la activitati de formare si perfectionare Graficul pregatirii suplimentare/diferentiate Evidenta activitatilor extrascolare Documente privind desfasurarea olimpiadei, faza pe scoala – subiecte, lucrarile elevilor participanti, componenta comisiei, participanti etc Dovezi privind implicarea si derularea proiectelor cu finantare externa Dovezi privind implicarea in atragerea de fonduri extrabugetare, utilizate in procesul didactic

Preocupari publicistice si de creare a unor auxiliare, mijloace didactice si lucrari de specialitate. Portofoliul profesorului Fisa de atributii/fisa postului Fisa de evaluare anuala a profesorului Planificarea anuala a materiei Planificarile semestriale Proiectarea unitatilor de invatare Programa si planificarile la discipline optionale Schemele orare Proiecte didactice zilnice (stagiarii si profesorii cu calificativele satisfacator si nesatisfacator) Planificarea lectiilor in laboratoare (fizica, chimie, informatica, discipline tehnice etc, AEL) Schema fiecarei lectii Fise de activitate independenta Fise de lucru diferentiat Fise de activitate experimentala (daca este cazul) Lucrarile semestriale ale elevilor Testele predictive Teste de evaluare formativa Seturi de subiecte administrate la examenele nationale Propuneri de subiecte pentru examene Analiza rezultatelor testarii initiale si masurile stabilite in cadrul catedrei si individual Analiza rezultatelor examenelor pentru anul scolar precedent (pe elevi, clase, pe profesori), in raport cu mediiile anuale din clasa terminala si in raport cu rezultatele globale Evidenta progresului scolar in anul curent si pe arcursul scolarizarii (mediile claselor, obtinute in urma administrarii testului predictive si a testelor formative) Evidenta activitatii de colaborare cu parintii elevilor apartinand claselor de incadrare Lista materialului didactic utilizat si starea lui Liste bibliografice pe clase Adrese Internet Criteriile de notare standardizata pe clase Diplome ale elevilor obtinute in urma participarii la concursuri Adeverinte si diplome de participare la activitatile de formare si perfectionare Graficul pregatirii suplimentare/diferentiate Evidenta activitatilor extrascolare Dovezi privind implicarea si derularea proiectelor cu finantare externa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

Dovezi privind implicarea in atragerea de fonduri extrabugetare, utilizate in procesul didactic Preocupari publicistice si de creare a unor auxiliare, mijloace didactice si lucrari de specialitate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful