P. 1
12973866 George Bontila Culegere de Teste Psihologice de Nivel Si Aptitudini

12973866 George Bontila Culegere de Teste Psihologice de Nivel Si Aptitudini

|Views: 2|Likes:
Published by Evelina Condeescu
carte
carte

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Evelina Condeescu on Dec 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

dr. George

C. Bontilii

CULEGERE

DE TESTE

PSIHOLOCICE

DE NIVEL 51 , APTITUDINI
Anexa la lucrarea: IIAptitudinile ~i Misurarea lor"

Centrul

de documenfare

~i publicatii
Bucurelti - 1971

al Ministerului

Muncii

rCoperta:

Emil Nicoiau

AVIZ

IA1PoRTANT

Testele euprmse in anexa de fata VOl' fi folosite in eonfot'mitate eu instructiunile de aplieare, eOl'ectare ~i valorificare cuprinse in luerarea: "APTITUDINILE':;;1 MASURAREA LOR". Aut0rul

. ••••••••••• h ••••••••••• _n ••••••• _ •• _.-••••••••••••••••••••••• _ .n ••••••• nnn •• n •••••••••••••• n •••••••••• n ••• n •••• nn ••••••• . __ ...•••• -..•••••• -•••••• dezvoltarii -•••••••••• ---- mintale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Test adaptat. .J ..••••••••••••••••••• -.hn •••• C Iasa h •••• _. C.. C. __ _ __ __ n ••••••• __ mintala reala __ __ Numarul punctelor obtinute .•• --. G.... h •••••••••••••• • • -..n.n n. Bon1'ila / ..•••••••••••• asupra -..I.. __ prenumele . invafatorului . mh •• n Aprecierea a copi I u I ui Data ( dirigintelui ) -. __ . experimentat $i etalona1' de dr..__ 000 ••••• • _ Da+a na.__ ..MINISTERUL MUNCII 11 ) coal a Numele ......terii Pro f esiuneat at aIui Profesiunea Virsta Virsta mamei __ ..

- 2 J 4- 5 6 1 8 !J 10 II 12 I -~---------~----~---~--~------~----------_. __ • __ <O~_. • __ \000000/ \000000/ 4 .~~~---..---.--------------~.----~----.~~ c) D __ _ L __ ~_ 3x r "'--.---_. 3 'I· I 1 ------ .-2 o .--.~.-~~-~-~-~-- -~--~--._-------~._-----------..

. . 0 CJ I I 15 ~ Po.STA ROMANA ({) 3LEI ~~~ IPOSli1I?O/.. //.9 10 -----------rr /.'/ /1 V I l' )//0 I '\ "j' . :::ZZULL.t:Lt'~ . ~"- .fAiVA P/JlTARONAIIA I 9 l . (J() ()OO 13 DOC) BW C)OO~=Q·~ ~.' /.

._-------.----.. ....4- * ------------------------------------------------------------'2 -------- ..• ._------------------- 6 .--------------------------~.-_ ._.

SUBTESTUL CUVINTE CONTRARH
Scrie

aid
raspunsul

Priviti la exemplul de mai jos : Care euvint inseamna eonh-ariul (opusul) primului euvint: aproape 3 mare 5 departe 7 negru 6 bun 8 nord
( 5)

Departe este eontrariul lui aproape, deci trebuie sa aratam aceasta, la marginea din dreapta, seriind eifra care insote~te cuvlntul departe. Aceasta cifra este 5 ~i s-a scris la margine. Aeum priviti euvintele de mai jos : Intuneric 2 soare 9 apa 3 lumina 8 umbra 4 negru
( )

Sa gasim cuvintul eare arata contrariul lui intuneric. Aeesta este lumina ~i este Insotit de cifra .3. Serieti, deci, eifra 3 la marginea din dreapta. Nu uitati sascrh* la margine cifra care insote~te cuvintul potrivit. Lucrati mai departe in aceJa~i fel. afara negru metru 5 IncIinat 7 luminos 3 intuneric zburdalnic fericit virf fneet tocit tiiios tfrziu 1 noros soare 4 rautiicios crud umbra lntuneeos nori alb 6 vale treaz 5 silitor 7 2 devreme lntins lat 9 vecin vechi binevoitor 8 povestire movilii vioi prezent lene~ dmpie 4 pleeat vijelie paJarie 1 eoborl~ vacanta 9 7 proaspat indepartat 6 5 lumina plimbare ambitios du~man 1 inauntru 4 cuIcare 4 incol0 2 inchis 8 aliHuri
(
)

C )
C' ) ( )

( /')

(

)
)

(,'
(I (

(_.0' )

)

)

NU INTOARCE

PAGINA

DECIT ATUNe!

CIND TI SE SPUNE

p=

·3.NOdS 3.S Ii ONIJ IJNfU

V llJ3C1 10l31YJ 3J~VOlNI ON

=J
........................................................ ........................ ... " .. " " . BtSlli\ .~
'aldJ

=d
: !!l~U!WBXa B:j.BQ B!SaJold " 'lnxas' dS !~ aJ tOt !S !!ldtSBU BtBP 'aldwnu sof Bun

'lnHP!woQ " " "lnu1j

1

Bn!z : !!la:j.SBU B:j.BQ : alawnN !BW apJS

~I -LSdl

IDNflW lflB:;IlSINIW
7

SUBTESTUL ANALOGIl

2

S2rie

aici raspunsul

Priyiti Palaria palarie

exemplul

de mai jos :
CJ.), ceea

este pentru cap:

ce gheata
is

este pentru 6 piciar s-a scris

cc? 7 git la marginea 8 cer 9 manu~a cifra (6)

: gheata bun este

picior,

mina de aceea

Raspllnsul

din dreapta

6 care il1Sate~te acest Un alt exemplu: leagan copn:

cuyint.

: grajd

8 am

3 dine

4 cal din

5 pisica dreapta, cifra

6 cuib 4 care

(

)

RaspullSul insote~te acest

bun este cal. Scrieti, cuyint.

deci, la marginea

Lucrati mai departe il1 aeela;;i reI. Nu uitap il1sote~te cuvintul potrivit parintii hrana biciul om tun sfiituiesc: : copii 6 poruncesc 5 gaz 9 alearga aripii
2 ghivlea

sa seriet!,

la margine,

dfra

care

2 intreabii 6 viei 8 taie
2 miere

3 se joadi

1 ascultii

7 dOl-esc 9 cal 4 briei 9 ae

) ) )

0111: :benzina love~te:

8 scinteie

7 automobil 6 pasare 5 ceara

: cutitul : alblna -

7 p2'tliirie 4 zbor 1 mic

revolver: pu~ca:

: mare : dulce : rasplata : amintire -

3 pisto~. 7 gust

4 armatii

5 mitraliera 6 dragut 91ucru 8 uita
1

frumos mundi -

privire: oboseala: viitor:

4 sarat 7 chitanta 2 teamii 3 unt

2 frumusete

5 vechi 6 bani 9 trecvt 2 cal 6 mila

5 datorie 3 plil1S 6 floare

8 multumire 5 grabii 7 lapte

nadejde iarba oi:

: piine :saracie PAGINA -

om

ne~tiinta-Invatatura.: NU INTOARCE

2 leneyie

3 ~coala 7 bogatie

9 inyatator

DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE

p=

8

SUBTESTUL
SERfI DE

3

NUMERE Scrie aici raspunsul

Priviti 2 4

numerele 6 8

de mai jos : 10 12 -- Ce num[lf de mai (C) jos: I rcb ie
S2]

ufmcze?

(C)

Cautati-I

printre

numerele (B) 13 este

)

(A) 17 NUl11arul cautat 1nsote~te. Priviti acum

It{t$)~~~) 9.
clreapta s-a scris litera

It

La l11arginea din

C

care

iI

exemplul

urmiHor

8

2

8

3
urmeaza

8 -

(E) 8

(F) 6

(0) 2
de

(H) 4
litera

(I) 9
I-I. Scrieti aceasti:i

(

)

NUl11arul care litera In marginea Lucrati mai

este 4 ~i este

insotit

din clreapta. departe 1n acela~i ca.utat . Iel. Nu uitati sa scrieti, la margine, litera I

care il1sote~te numarul

4(I) 3 4 5 8 6 1 13 21 5 9 2- 17 7 3 (0) 7 (F) 8 (0) (K) 11 6 (C) 5 (0) 7 39 (B) (M) 25 6 -15 (N) (F) 10 28 (Z) 2 (E) (X) 3 t(L) (U) 14 (V) (W) 15 -20 (G) (R) 30 10 9 (E)

(K) (J) 26 (1) (T) 29

21

,.

5 3 6 9 7 4 3 1o 1- 9 3 9 81" 1(X) 9 (H) 6 5 (K) (0) (2) 1

---

1 (0) 3 29 7 5 (M) 2 6 (N) (P) 7 (T) 2 (A) 63 2 (0) 64 (L) 54 4 27 (L) 10- 4 (M) 6 (N)

-

-

(F) 47

(E) 55

(I-I)

51

I
NU rNTOA~CE PA GINA DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE

()
P

-9

I

1----

=

marginea Cuvintuldin trandafir mal departeU nu are ce cauta sa pcserleti Hsta. :3 ciocirlie 2 curind 9 sus mar alb 9 7 Val' ninsoare rindunica 3 9 mila veselie vedere miros 3 coasa seceratoare 8 verde albastru tata 6 5 sticlete unchiu castravete piersica 1 spaima respira 8 pipait depal'te tie galben 5 fulger 6 aproape greblii pruna gaina 5 1a9i 3 ploaie plrlU 2 ~oim tristete 4 Constanta 9 tipografie matu~a Cluj Ploie~ti ) ) ( ( ) ) () 10 . Sii lui:im un all exemplu: 8 Ca! la 7 Cline 2 trandafir 3 pore 6 capra 1 ( ) Ja Cifra margine. Aceasta cifra 0. care lnsote~te cuvintul 18 marginea din dreapta de pmos. Scrieti in acela~i fel. in lista urmatoare. 9 Gheorghe ca M.SUBTESTUL CUVINTE 4 DE PRISOS Scrie aici raspunsul Priviti exernplul de mai jos : sa se giiseasca 5 Maria sa fie pe lista.aria e !~me scriindu-se de fata. iar toate Care cuvint 4 Vasile :/laria nu trelmie (3 Ion ( 5) 3 Mihal pentru s-a ar3tat nL! trebuie celelaHe sint nume de biiieti. Nu uitati deci care it1sote~te cuvlntul de prisos.

Coordonare de idei 8.MINISTERUL MUNCH TEST 13 Isul (InteIigenta generala) VA ROG COMPLETATI: N u mele p renu mele virsta Data na~terii: anul m •• L ocul naster i i } ~.•••••••••• :)coala general/i (clase) . Fraze deranjate 6.' •••.••••••••••... Liceu (clase). Q. TOTAL Psiholog: (Adaptat ~i etalonat de dr. Puncte I Rezultatul OBSERVATII Atentie ~i memorie... Informatie mm ••••• m •••••••••••••••••••••• 'mm •••••••••••• mm . . 5. c. Inteleslll cllvintelor . studii lulw ziua . Ari tmetica 3..•.m. BQNTILA) .um . ····'mmm •• Ora~'u' s u saiul judcjul m.••••••• .: •••••. J lldecata rapida 4. Serie de numere 7. m sllpcrioare (ani) . 2. TEST 1.m""m Data acestui examen ZiU1 luna anul semnatura m •• m ••••••• u"' •• ' Nll lntoarceti aceasta pagina pina ce nu vi se splll1e.

Z 8.SUBSTETUL 1 t 2. 12. 10. 6.56 -87-68-2. 3 I I I 1 0~@ ~.. ~ L"_ (}) 8 @ CD (}) 0 0 . 00000 CDCD I Ln. .-82-47-27-31-64-93-71-41-. 0 ~0M8 t 1. omise [3J 2 4 . 4$ 5.2 -99 II. 3~ i~. 6 7 8 9 Puncte 12 I jgre~l ust~te ~ ~ . 9. 000 00000 000 I /'" ~ DA HU ABCDEFGHliJKLMNOP M1L1T~R pUQC~ TAB~R~ 34-79.

897 co~uri de mere unei cabane. preda restulla 29 restaurante. mai cumpara altele 3 ~i fumeaza 6. Dadi 24 oameni ~int impartiti in 8 grupe. a doua zi 9 kilometri. Un vapor are provizii pentru a-~i hrani echipajul sau de 500 oameni timp de 6 luni. 14. 9..000 betoni~ti. Daca trebuie sa-~i mareasca efectivul pina la 20. Intrebuinfafi pal"tea dreaptii a paginii pentru a pune riispunsut. Ii mai ramin 0.. Dad 3 kilograme ~i 1/2 de mere costa 21 lei. 17.•••••••••. 16. R=s.900 oameni.S.••••. a treia 10 kilometri. Un LA. a patra 8 kilometri. 0 echipa Inainteaza cu 5 kilometri ~i se inapoiaza 3 kilometri. Un regiment a fkut 40 kilometri in 5 zile. cit au sa coste 5 kilogran1e ~i 1/2? . Cite tigari puteti cumpara de 50 lei cu pretul de 2 tigari pentru 5 lei? . Da~a 90 v de e:h!~e sapa 4. Citi bani a avut la inceput ? . Raspllns 2..50 lei unul ~i 0 lulea cu 6.. Astfel fiecare restaurant prime~te 54 co~uri. citi? veti face in 3 ore? ( Raspuns Raspulls ( Raspuns 1. 0 ferma care a furnizat deja 1. Cit 5 oameni si cu 10 Exemp l e { 2. Cfti berbeci avea ? . 18.... Cfti kilometri a mers in ultima zi ? .000 lei. Cite ore Ii trebuie unei trasuri ca sa fadi 66 kilometri. 13.. a cumparat ni~te berbeci ~u 8. 20.. Cite tigari mai are el ? 5.. 13 ..500 metri de ~ant. Ion are 12 tigari. Daca trebuiesc 6 oameni timp de 3 zile ca sa sape un ~ant de 180 metri. omise I gre~ite . La ce distanta se afla ea de prima pozitie? . La lucrarile unui ~antier lucreaza 3..j. 15. citi betoni~ti trebuie sa adaugam? .. Apoi 1i vinde cu 10.... Raspllns RaspllllS Raspuns Rasplllls Raspuns (( Raspllns Raspuns ( Raspulls j l1ste Punde . Dad lada are 10 decimetri lungime ~i 5 decimetri latime. clti metri a fkut in 1/5 din secunda ? .. 10. Dacafac faceti 4 kilometri pe oameni ora. 19. Un submarin face 8 kilometri pe ora sub apa ~i 15 kilometri la suprafata.•.SUBTESTVL 2 Raspundeti la aceste chestiuni dt de repede puteti. cfti oameni vor trebui ca sa sape santul intr-o jumatate de zi ? . citi oame~i vor fi intr-o grupa ? 4.. prima zi el merge 5 kilometri.••••. Cit timp va putea hrani 1. 7. Cit timp ii va trebui sa traverseze un canal de 100 kilometri c1aca face sub apa 2/5 din drum? ...... 11.000 lei si cistiga cite 400 lei de fiecare... 0 l~da 'contine 400 decimetri cubi de' var.. Dad economisiti 70 lei pe luna. ce adincime are acea lada? .. Dad un am parcurge 90 metri In 30 secunde.•. 6.000 sapatori ~i 1. Care este numarul total al co~urilor furnizate? . in 4 luni cit veti economisi ? 3.50 lei. cft va mai ramine rest dintr-o suma de 20 lei? . Un muncitor cheltuie~te 1/8 dirJ banii lui de buzunar pe carti po~tale ~i de 4 ori atit pentru plicuri.500 oameni? . Raspuns ( 15 12 ))) Raspllns Raspuns .. efti metri vor fi sapati de o slngura echlpa 2 •••••••••••••. 8. D~ca cumparati doua pachete de tutun cu 3. Raspuns 1.••.000 transporton. IS. dad aceasta trasura face 6 kilometri pe ora? . Cft fac 3 oameni si cu 7 oameni? .90 lei. 12....

. arati} cu adevihat 12. Pentru ce ne servim de sooe: j o D Cll 0 cruce. Trei raspunslui stnt date fiecarei probleme. Pentru ce intrebuinfam pielea pentru incal0 impiedidi aripile sa se raceasca prea faminte ? repede Pentru di: 11... Motivul pentru care cele mai multe pasari 16.. gre~ite . 5... . ielor? Pentru ca: sint dragala~e... Apa care ingheata tace sa se sparga revile...•. L' nu e bine sa mintim D un surd nu poate auzi ceea ce se vorbe~te 0 aceasta Ie aduce cereri mai numeroase C este un obicei de a lua brevete....... Pentru ce purtam de obicei creioane in loc D un automobil este mai comod [de tacuri? D tramvaiele nu sint a~a sigure kPentru ca: 10..... Pentru ce inventatorii iau brevete de irwen/ii? ceea ce este Pentru ca : [J aceasta Ie da controlul inventiei lor. {juste . 0 un automobil este facut dintr-un maD sperie clinii.... imbraca bine Pentru ca : D este un produs animal 0 0 mica parte din oameni sint stingaci 4...•• omlse _ ... Pisicile sint animale tolositoare pentru ca: 9. R.. Daca pamintul ar fi fast mai aproape de porumbul? Pentru ca : soare Oeste mai hranitor D stelele ar fi disparut Oeste mai frumos D lunile noastre ar fi fost mai lungi D poate fi macinat mai marunt 0 pamintul ar fi fost mai cald 8. De ce oamenii pretera automobilele tramvaprind ~oareci.... Strazile sint stropite vara: 14.. ce veti 13.J. raspunde ? Pentru ca: [J ii voi face cuno~tinta D frigul face tevile mai putin rezistente gindesc ca aceasta e 0 persoana foarte bine D apa i~i mare~te volumul clnd ingheata D ghiata tmpiedidi curgerea apei [] ell n11 0 cunosc ~i nu pot spune nimie 6. De ce judecam un om prin ceea ce tace nu agentul de circulatie 0 face sa mearga prin ceea ce zice ? asHel Pentru ca: D aceasta evita accidentele ceea ce face un om.... Trebuie sa examinati raspunsurile cu atentie... ca in exemplul : • '. sint mai u~oare la purt<1t D fac 0 suprafata mai intinsa ~i u~oara C apara corpul lor de aer nu sint a~a de grele 3.SUBTESTUL 3 Aeeasta este 0 praDa de bun simt· Aveti ~aisprezece prableme. Yncepeti cu nllmarul 1 1. va fi trecut. Toata circulafia care merge in aceea~i diD se fa brica in toate tarile recfie pastreaza aceea~i parte a strazii. Pentru di: D... Pentru ce muntii irtalfi sint acoperiti de zaD pentru a racori aerul pada? Pentru ca : D pentru a impieclica automobilele sa al110 sfnt mai aproape de nori nece 0 soarele fi fncalzeste rar pentru a inIatura praful 0 aerul este reee ' 7.. Pentru ce este mai trig la poli decft la ecucfnta primavara este ca: ator ? Pentru ca : sa ne anunte ca a sosit primavara D polii sfnt mai departe de soare D sa at raga alte pasari D lumina soarelui cade oblie la poli sa-~i exereite glasul D este mai multii gheatii 1a poli o o o [l o o o o o Punde..-s.. Pentru ce griul este 0 hrana mai buna decU 15. terial mai bun 2..' !f! ne tin cald fac bine sint negre Aici al doilea raspllns este cel mai bun ~i este marcat ~i continuati pina ce timpul hotarit.. dupa aceea faceti 0 cruce in piHratlll de dinaintea celui mai bun raspuns la problema. Daca cine va v-ar intreba ce gindiji despre 0 persoana pe care nu 0 cunoa§teti. Fulgii de la aripile pasarilor le ajula la D slnt viu colorate zburat. 14 ...

asemana tor-con trar . 21. asemanator-contrar . asemanator-contrar . 40. inseamna contrariu sau aproape contrariu. asemanator-contrar . 32. 11. 27. asemanator-con trar . 12. 18. asemana tor-con trar . 36. asemana tor-con trar . 25. asemana tor-con trar .SUBtEstUL 4 badicele doua cuvinte din pereche lnseamna acela~i lucru. asemana tor-contrar . 35. 15. asemanator-contrar . 34. 5. 2. asemanator-contrar 1 2 umed-uscat inauntru-afara colina-vale invoiala-permis dilatat-contractat clasa-grupa primul-ultimul negru-negricios rezervat-timid delicat-dragala~ lini~tit-potolit vesel. 23. 29. 33. sau aproape acela~i. asemana tor-contrar . asemanator-contrar .contrar (diterit). treceti inainte. 4. asemanator-contrar . asemana tor-contrar . 20. asemana tor-contrar . 10. 39. trageti 0 linie sub cuvintul . asemanator-contrar . 30. asemanator-contrar . asemanator-contrar .Dad. asemana tor-con trar . asemana tor-contrar . 13.asemaniitor. 28. asemana tor-con trar . 3. 6. 26. asemana tor-con trar . 37. asemanator-contrar . asemana tor-con trar . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 juste Pllnete: . 38. 14. asemana tor-contrar . " asemanator-contrar { mic-micut asemaniitor-contrar . 9. 31. 22. asernana tor-con trar . asemana tor-con trar . 8. 24. Daca nu slnteti sigur. asemana tor-con trar . 16. asemana tor-con trar . asemana tor-con trar . asemanator-con trar . asemana tor-con trar . trageti o linie sub cuvlntul . 17. bun-rau Exemplu 1. asemana tor-contrar . 15 .tris t primit-respins concav-convex liber-strins afirma-sustine aparator-p~otector adaptat-conform umil-mindru nepotrivire-potrivire neintelegere-intelegere dezbinare-unire impaciuitor-ingaduitor in~tiintat-prevenit slavit-venerat gre~eala-adevar stringe-risipe~te tradare-viclenie seara-dimineata apus-rasarit co boadi -urea ingust-strim t satul-flamind stinge-aprinde arunca-asvirle frumos-urit cintec-doina padure-padurice intorc-rasucesc istet-de~tep t 3 4 5 '7 6 8 9 10 11 12 . asemanator-con trar . asemana tor-con trar . asemani:itor-con trar . asemana tor-con har . asemana tor-con trar . . Primele doua exemple sint rezolvate. asemana tor-con trar . 7. 19. omise R=j-g 1 gre~ite .

it aclevarat-gre:. A tac este 0 baioneta de arma 20.. trageti 0 !inie sub cuvifltul ~ adeviirat ~ . .it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre:.. Flori de pe albinele miere recolteaza 21. altele gre~ite. . . Exemple: J 1 iacba 0 ('811 vad pene me"ine" tot! 8U . Inc2peti cu nr.SlJBTEsttJL 5 Cuvintele «iarba ° oaea manfflea» in aceasta ordine sint amestecate si nu formeaza 0 fraza. . Red sint cele mai luni vara in G.it adevarat-gre:.t.__ . ... «0 vaea man/flea iarb{p> ~i aceasta fraza este insa ele ar forma una dadi ar fi puse In ordinea adevarata..__ ..it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre~it adevarat-gre:.. Laturi fiecare triunghi patru are 22. .... .te bradul 17.. . Razboi tunul arma este 0 de 19. . Pentru facut griul este prine bun 8. trageti 0 !inie sub cuvintul ~ gCe:. 1 ~i mergeti pina vi se cere sa va opriti.. Cre:. 5. Cimpie la cre:.it adevarat-gre~it adevarat-gre:. Unele moartea aduc boli " 23.it adevarat-gre~it adev ara t -gre~it adevarat-gre:.it.. .ita.ite 16 . Clnd voi spune Incepeti. Dupa aceasta.tii apa traiesc de 13. . Muntilor pe cre:. I gre:. .it adevara t -gre~i t adevarat-gre:.te pamrnt din griul . Paclure in cresc fragi smeura ~i 12. aclev~jra t. ~ unele slnt adevarate. Moldo\'ei clomnul fost a Mihai Viteazul 14. .it 1 2 3 4 5 6 7 1. .te virful porumbul 18. Apa din ~i unt face brinza se 24. Riu in pe:.. omise R=j-g . . . Dinamita este mincat nu buna de 11.it adevarat-gre~it adevarat-gre:. . Primele doua exemple sint scrise cum hebuie.. daca ceea ce vor sa spuna este adevarat.. «toli eaii La fel cuvintele «toti au eaii pene» vor forma 0 fraza dad sint puse in ordinea au pene» insa aceasta fraza este gre:. adeoarat-gre~i t. treceti inainte.gre~it. Mlncat :. Fier este oglinda din fi'icuta 2.i de aurul bune argintul metale 10.__ pun.. ~ Daca nu sinteti sigur. daca ceea ce vor sa spuna este gre~it. . Tl1~ele toata poate lumea se sa 15. Picior musca singur un are 4. insa flU Ie scrieti. Buna pentru este scris lingura 16. Are oc11i cinci on1ul 9.. . Case in oameni traiesc sapti'imina intr-o zile opt 3. . Aveti 24 fraze amestecate luati fiecare rraz:'j una cite una. . Dulce apa este 1118re de 7. . adevarat-gre~it aclevarat-gre~it adevarat-gre~it aclevarat-gre:. .it adevarat-gre:.. Glnditi la ceea ce vrea sa spuna. daca cuvintele slnt puse la locul lor. . Sint 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sint 19 20 21 22 23 24 jus te .

3 sa care trebuie 1 ste psihologice - l 18 81 20 16 17 SUBTESTUL 6 17 R=j 3 .9 5 19 1 16 4 9 11 25 17 13 5 7 7 2 3 1 6 10 12 16 32 6 4 36 21 8 14 12 23 26 27 6 18 19 3 2 1/3 15 17 9 25 5 13 28 16 35 20 30 ) urmeze.

.:a .-. leu .negru: : bun .• 0 •••••••••••• 4. g!O~it piine 34.v:selie ~urere s!1spin m~arte 28.(J-" n.. .bolnav: : inchisoare .palarie: : piele .. .~.m.. .izvor tub vlrf casa 19.•.capaci piatra oboseala frumas 30.. In fieeare din rindurile ee urmeaz8.pantor diptu~eaHi stoHi 11. . aVlOn . ea] . .masa vedea mina joe 22.marti: : vineri .plug: : gradina .. . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 jus te . cal . ZI . hirtie 24 .atii !inisee Ducurie 33...~: verde cald gros. .1~ d?f 7. alb .i' '0 n.sare mu~ca aduce rmmmca 26. . frumos .~trava copac " 39. .deget umal' pielaI' pat 23.~rana: : tutun . . 15.}"::' o'rx""+e j-n1n.e:. Punde: 18 1 gre~ite R=j.. . . . . ~ •• ctul:f a~~c1.am: : mie! -.scaun mlorlae loe casa am" papuc .l~1U nor negru ploa:e 40.mare: : pu~ca .IO~ll~~eglii uCiI uliw.J-'<'~"~h ~u" t . Incepeti eu nr. otrava . negru .. . p~umb .~ •. plin gal: : vale .~c.albastru: ~inn~a~a: : am . . D-v. goarna . .pe~te: : aer .easa: : gard .corp: : sea art a . 1 ~i eontinuati pina ce vi se spune sa va opriti.auzi: : ochi .c()_~ i·p: : drum de fier' . . 1. pai . primele doua cuyinte au 0 oarecare legatura intre e1e.f .I I I I I I SUBTESTUL 7 Exemple: 1 cer : iarha masa . am . rr-.fuga: : e11ne .apa vJ. . tun . 21..clooot wrma dimmeata soare 35.an~. 16. .tara tren lncnlc.. la~rimi .f if)'Jl~ · co~ u~ .mare albastru prost singuf 31..e~te .. .. . . luni . alb . p. dine . . u~e .rlS: : tristet~ .~ale accident .tavan: : pamlnt .alb: : seara .fIgura: : trelera . : 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..celuUi dezerror gmpa tufi~ 37.•••.merge cinta joadi sp£'xge 27. in fieeare rind trebuie sa \edeti legatura dintre primele doua cuvinte ~i ~a subliniati euvintul scris cu litere groase care este legal in acela~i fel cu al treilea cuvint. . .. : . ureehe .tuBs ramura floare scoarti'i 20. c~~mene ne!:'. . spala . pisica sgfriie: : ~arpe . plele .odihna: : drum . . band.easa: : palarie . sud directie est nord 12. cioban turma:: sentinel~ . agar -. .umezeaHi ri'iceala stele 14.• 0 •••••• 2 .piatra planta caramlda.tlmp Imnracammte mama rau 8.~da banj..i. .cBeuta menta ScmdHra 5..maarte: : doctor .~~.animal: : trandafir .aer: : submarm .on: cJo~~n. vina .dreapta: : vest -.! ~~ ~101.amore cnne rmnza taaacma 17. ' .mnaaia ma~ma vas apa 29.vara: : zapada-cer frig alunedi lama .sapa zarzavat flori lurnlci 32. palarie . .. 1. !1 J .!L ~cmcel'.•.h!r_IJ_i_'_~ domni~oar6. . . du~umea .nOapte. spital . omlse .ghiata: : caldura .st~a 0T .suna: : fluier . Miat .rau: : alb .. .saptamina 10J z1 .:.g]~nt: : aur~hlr~ie mo~. stlnga .!. reee . . . berbec dine cloban lini'i 9. pline .. .alearga omoara piidure 38. apa . l..urla: : pisid.eel' colina iarbii vale 13. v"ca !'0"0" 2 • PI'cI'or v -.\Tltea' .~'''·J • v .urit: : de~tept .. .. .••• 25.baioneta: : love~te . bun . .brat: : arbore .giant midi calibru tragaci 18. . taie ..••••••. .) 4 .ti~p.Cem.cap: : pantof .'m.•••. 'J' • 'J' ••••••••••••••••••••••••••••• 6.' ~ •• 11 .magazie dmp' carnarazi pedeapsa 36. ct ~ pl 3 vaea ... .m''''z CI'-Ie j-.nasture pantor pai 10. zid .. p10aie .leagi"in cude laciit tabUi gnu .

In fiecare din prapazitiile de mai jas aveti de ales dintre cele patru cuvinte... 34.. Pe acela subliniati-l. 33.. 22..•. Exemple 1. Aveti doua exemple in care cuvintul potrivit este subliniat a~a cum trebuie. 26. 11.. acel cuvlnt care lntrege~te eel mai bine propozitia.. 21.. 27. ] 5. 39.... ]8.. 5... Hematita este 0 globula de singe un mineral 0 planta 0 molusca Bordo este numele unei bauturi a unui fruct culori fabrici Muscheta este un fel de insecta cutit sabie pusca Mormlntul lui ~tefan eel Mare se ~f1a la Suee'ava Cetatea Neamt Putna Ia~i Pinguinul traie~te In Canada Arctica Groenlanda Antarctica Numarul de picioare a unni Zulus este doua patru ~ase opt Lucrarea «CapHalul» a fast scrisa de Engels Darwin Lenin Marx Jugastrul este 0 ingradire un animal un arb ore 0 floare Lucama este un fel de mincare insecta trompeta fereastra Anghinarea este a otrava reptiHI. 31.. 16. 36. { Franta este Asia Africa Oamenii aud in cuEuropa oehii urechile nasulAustralia gura 1 2 '3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nasicornul este nume de animal planta fluture insecta America a fast descoperita de Drake Hudson Columb Balboa Oina se joaea cu racheta zarul mingea funia La Brazi este 0 industrie alimentara chimica electrica metalurgica Lipitanul este 0 rasa ovina bovina porcina eavalina Caprifoiul este un fel de ~arpe planta ~opirla pe~te Coralul se abtine din mine mde~ seoid recife Hamlet este 0 piesa de teatru scrisa de Dumas Byron Shakespeare Dickens Samaraldul este de obieei ro~u verde albastru galben Nagitul este un soi de planta sirma pasare ~opirHl Geneva este un oras din Elvetia Belgia Halla Franta Autorul piesei «Serlsoarea Pi~rdutil» este Slavici Rebreanu Aleesandri Caragiale Braneu~i a fost un mare seriHor savant sculptor compozitor Gibonul este un soi de eroeodil antilopa reptila maimuta 0 figura en ~ase laturi este un paralelogram romb hexagon trapez Homarul este un fel de paianjen pe~te drUg rae pancreasul se gase~te in abdomen git cap toraee Terpentina se obtine din petrol bitum asfalt copac Jobenul este un fel de stofa. " - 12 19 . Fiti atenti. 32.. 13.•. 12.. 2. care face ea propozitia s.. ]9.'\aiba un lnteles adevarat.. 6..SUBTESTlJL 8 Observaf propozitia din exemplul: Oamenii aud cu oehii ureehile nasul gura Cuvintul coreet este ureehile deoareee el lntrege~te bine propozitia. 14. pianta insecta Sperjurul este un termen folosit in pedagogie justitie medidna religie Merinos este numele nnei rase de cai vacl oi capre Revolutia Iui Tudor Vladimirescu a fast In anul 1848 1907 1830 1821 Puma este un fel de pumnal leu vidra pJanta Kilimanjaro este un lac vulcan fluviu munte La Codlea se gase~te 0 mare fabrica de mobilii hirtie coloranti textile Forry EtterIe este numele unui sportiv sculptor pictor actor Mandrina este un fruct dispozitiv aparat capae Fierea este prod usa de fieat rinichi splina stomae Fleming este renumit ea jucator de basket artist medic matematician Punete: { just: gre~lte . incercati sa ghiciti care este cuvlntul potrivit ~i subliniati-l..... 37. 3.. 9. 25. 17. 28.. 35. 7... 10... 23. omise R=j .. caci numai unul din cele patru cuvinte este eel coreet ~i poate sa faca propozitia adevarata..... 38..... 30.. 20. guler piOarie man~eta Autorul poemului «Corbul» este Kipling Stevenson Arghezi Poe . Daca nu slnteti siguri. 8. 40. 29. 4.. 24.. face ea c~ea ce spune prop~)Zitia sa fie adevarat..

in marginea din dreapta.MINISTERUL MUNCII TEst 14 Completeaza datele de mai jos : Numele ~i prenumele Data nasterii: ziua luna Profesia. Bontill) in terzisa Reprod ucerea 20 . cap. in marginea din dreapta. ceea ce gheata este pentru ce ? (6) ( ) Palarie . . Scrie. P= C = Caietul acesta cuprinde diferite intrebari la care trebuie sa raspunzi ~i probleme pe care trebuie sa Ie rezolvi.cap: : gheata 5 Mina 6 Picior 7 GU 8 eel' 9 Manu$e Raspunsul bun este cuvintul picior ~i este insotit de cifra 6. Scrie-le ) ( ) EXERCITIUL 6. spada De aceea. s-au scris numerele 3 ~i 7.Efect: : BoaHi 1 Viala Scrie cifra 2. EXERCITIUL 4 Scrie. 2 4 6 8 10 3 Flori 4 Sapa 5 Gard ( ) 2 Moarte 3 Sanatate 4 Bucurie 5 Forta I ( )( ) doua numere care sa continue ~irul urmator 12 I (14) (16) Deoarece ~irul acesta merge cresclnd din 2 in 2. Ivlai jos sint clteva exercitii pe care Ie yom face impreuna. am scris in marginea din dreapta cifra 6.Plug: : Gradina 1 Groapa Scrie cifra 4 care arata raspunsul bun. 1 727 3 doua numere care sa continue ~irul : 7 4 7 ( Cele doua numere sint 5 si . Cauta in ~irul de cuvinte de mai jos doua cuvinte care sa aiba cea mm mare asemanare intre ele. 7. . De aceea. in marginea din dreapta. 2 Zarzavat Ogor . Scrie. Cauza . de dr.' Data examinarii: anul. EXERCITIUL 3. NU INTOARCE PAGINA DECIT AT UNCI CIND (Alcatuit ~i etalonat 11 SE SPUNE. care insotesccil':' vihtele adevarate. in marginea din dreapta. . . pentru a de· prinde modul cum trebuie sa se raspunda la intrebarile puse. C. EXERCITIUL 5. EXERCITIUL 2. G. cifrele care tnsotesc aceste doua cuvinte. cele doua numere care sa continue ~irul sint 14 ~i 16 ~i de aceea Ie-am scris in marginea din dreapta. domiciliul vlrsta . 1 PU$ca 2 Revolver 3 Sabie 4 $ea 5 Tun 6 Mitraliera 7 Spada 8 Lance (3) (7) Cele doua cuvinte care au cea mai mare asemanare intre ele stnt sabie ~i. EXERCITIUL PaHiria este pentru 1.

EXERCITIUL Aeum cite~te exemplul 9. Daca concluzia aratata In propozitia a treia este adevarata. litera (A) . Idiotii nu §tiu sa scrie. totu~i. nu mai un fel. Sa nu te grabe~ti. dad 1nsa propozitia 3 nu este adevaraUi. Imediat ee ai terminat. Deci acest am este idiot. (N) (N). in marginea din dreapta.. litera (N) adica In exemplul nostru am seris litera deeurge din propozitiile 1 ~i 2. De aeeea. 2. In marginea din dreapta. fii atent numai ea aceste raspunsuri sa fie cit mai nimerite. S-au prevazut In caiet toate elementele necesare pentru ca toate 1ntrebarile sa poata fi rezolvate. cik?te cu atentie fieeare intrebare ~i glnde~te-te la raspunsul pe care 11 dai. Edison este am. adid nu deeurge din propozitiile 1 ~i 2. aclica se poate cleclu~e din primele doua propozitii 1 ~i 2. Luereaza in felul tau obi~nuit de a IUera. numar. deoarece concluzia aratata pot exist a oameni care nu ~tiu cuvint ~au litera. NU INTOARCE PAOINA pEcn ATUNCI CIND TI SE SPUNE 2J . intrucit sa serie. buie Ai observat sa fie seris Literele ca. 2. fara ea. litera in propozitia 3 nu este adevarata. atunci serie. tot in Iini~te. ai voie treci maideparte sa pui nici un fel de 1n- Luereaza in Iini~te. Daca la 0 intrebare nu poti raspunde in nici Dupa darea trebare. se vor scrie Caietul cuprinde 82 de 1ntrebari ~i probleme de aeest fel. sile~te-te sa raspunzi la cit mai multe. ~i nu intreba nimic ~i pe nimeni. atunci scrie. Deei Edison este muritor. Aeest am nu §tie sa scrie. 3. ee urmeaza: (A). semnalului de ineepere. predai eaietul. I (A) 1. Aeeasta. Dad nu vei putea raspunde la to ate. caei soar putea sa faei gre~eli din aeeasta cauza. sa fie idioti. deoarece propozitia 3 este adevarata. ~i de tipar.EXERCITIUL 7 6 Nerwrocire 7 Noroe aid raspunsul Serie 1 Dreptate Aici trebuie 3 InfaMare 4 Fericire 5 Adunare sa scriem numerele 4 ~i 7. Aici am scris. in marginea din dreapta. scrise 3 propozitii Toti oamenii sint muritori. : ( ) ( ) Mai jos slnt 1. 3. Scrie-Ie EXERCITIUL 8. care tre- raspunsul in marginea mari se da printr-un din dreapta .

7 5 2 6 9 11 3 17 11 28 ) ( ) 9. at unci serie In marginea din dreapta litera (A). notatori ~i buni alergatori. Deasemenea cea mai mare parte sint bu fl i 3. daea 1nsa propozitia 3 nu este acliea nu deeurge din propozitii1e 1 ~i 2. 2 4 Lina Sticla 38 5 Puciosa Benzin 4 Moneda 7 5 Ceas Fluare 3 Soldat 6 Bani Supus I Ci( 7 Plumb 8 Hidrogen 6 Oxigen I( 2 Cufar ) )( ) )( 1 Bazalt 1 C£nepa 11. dadi intre ele nu exista nici o re1atie 1nserie litera N. Ciinele Yorba care latra nu mu~ca. In ~irul de euyinte de mai jos. limp. Toti membrii sint membrii cereu/ui 2. 1. tacerea de aUL ( ) este de argint. . matoare1e 8. cifre1e eare insotese aeeste doua cuvinte.Primele doua euyinte au 0 anumitaintre vlnt care sa aiba aceea~i 1egatura ell a1 treilea cifra eorespunzatoare cuv1ntului gasit. Alb - : Aer - 1 Stea 2 Capac 3 Balon 4 Om 5 Nor ( ) ( ) Procedeaza la fel ell euvinte1e 6 Timp de mai jos : 7 Riiu 8 Urit 1 Mama care sa continue ur) ( ) Negru: : Bun -c- 9 Ascuns I () 7. In marginea din dreapta.Cauta in ~iru1 de ellvinte de mal JOS doua cuvinte care sa aiba cea mai mare-asemanare intre ele.Serie doua numere. .Pe~te: 6. In consecinta. Scrie. Apa . serie In paranteza litera D. In marginea din c1reapta.r ! 1. Cea mai mare parte dia elevii clasei a 4-a sint buni imwtaturi. Prin utmate 0 parte din elevi! clasei a 4-0 sint.'in te de mai j os : 5 Tinichigiu 6 7 PreeJt 8 MarinaI' 3 Militar serise 4 Profesor trei I ( )( ) Mai jos slnt propozitii Daea eoncluzia aratata In propozitia a treia este adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2. 1. Proeedeaza la fel ~i cu propozitiile Clubului Sportiv urrn~ltoarc : tehnic. 2. serie. 2 Continent Proeedeaza 2 Ospatar 3 Vulcan 13 Serle a lei ras- punsul 4 Riu 5 Ocean 6 Aleteor 7 Fluviu 8 Vale ( )( ) fel eu ?irul de cU'. . Sportlv. eifrele care 1nsotese aeeste doua euyinte. Serie. atunei serie in marginea din dreapta litera (N). Alexandru nu este membru cd Cercului tehrzic. 1 Insula 2. 1 Taran 3.Daca proverbele de mal JOs au 0 legiHura 1ntre e1e. ele: gase~te un cuin marginea din dreapta. ~iruri de numere : In marginea din dreapta. daca sint potrivnice (opwie) litera P. .Cauta. doua cu\'inte care sa aiba cea mai mare asemanare 1ntre ele. . 3. si buni in- 4. el nu este membra al Clubului I ( ) 5. .

in gincl. in marginea din dreapta. din c1reapta. ( 19. 22 14 20 milimetru litera - 16 18 ( ) metru cartea - kilometru cuvlntul - - - decimetru - - centimetru ( ) ) propozltia pagina intre ele. ( 17. . care sa aiba cea cifrele care inso- 2.Procedeaza la fel cu ~irul de cuvinte de mai jos : 2 Oraf} 3 Cuib 4 Baned 5 Piata 6 Tafi'} 7 Stup 8 Cimitir 9 $coala ()"( ( )( ) 23.f~lcu:cl1vintele:de veselie 5 Durere 7 Sili'-piti 4 Multwnire 3 Cintec . ( doua cuvinte din dreapta. niciodata. Dacaconcluzia aralata in propozitia a treia este adevarata. - Serie hei matoare: 4 numere in marginea 20 6 5 7 )( ) 14 .aid raspunsul Scrie 12.. adica nu decurge dinpropozitiile l~i 2. . - Ceea ce lonel nu a invatat. 7 12 4 10 dreapta 22 26 16 32 64 care nu ar fi trebuit sa se ga- () ( ) din 17 numarul 32 .. .Cauta. dacainsa ptopozitia 3'nu eSle adevarata. Procedeaza mai tindr· $i dedi Alexandru· §l dedt Dumitru. 16. Argintul este mai greu decit fierul. de cuvinte ele. . Avion .la . 21. •. Deci fierul este mai greu dedt amma. aranjeaza. . adid se po ate deduce din primele doua propozitii 1 ~i ~. Mal bine mai tirziu.Ris: : Tristete -2 18. 3.Mai jos sint scrise !rei propozitii. . Scrie in marginea seasca in acest ~ir. atunci scrie in marginea din dreapta litera (N) 1.Primele doua cuvinte au 0 anumita vint care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea cifra corespunzatoare cuvintului gasH. 2 24. decit Ion nu va mai invara niciodata. . numarul sau euvintul care se afla in mijlocul fiecarui ~ir. Deei Savu -este 20. 42 care sa continue seria ur- ( ) 13. exista un numar care nu corespunde acestei logici.ProcedeCiza. Arama este mai u$oard dedt argintul. at unci scrie in marginea din dreapta litera (A) . Savu este mai tinaI' decit Alexandru. legatura ~i scrie. cifrele sau cuvintele in ordinea marimii ~i inscrie.Aer: : Submarin - 1 Scufundare 2 OXig'2fl 5 Torpild 2 Apd 4 Scafandru maiJDs: Lacrimi . Care este acel numar? Scne acel numar in marginea din dreapta . la fel ~i cu propozitiile urmatoare: ( ) 1. Constantin este mal in virstddecit Alexandru $i mai tindr decit Dumitru 2. 14. gase~te un cuin marginea din dreapta.In fjecare din ~irurile de mal j05. de mal JOS. Serie. in ~irul mai mare asemanare intre tesc aceste cuvinte.In ~irul de numere de mai jos. 15.16. in marginea ) 1 Stejar 2 Bumbac 3 Trandafir 4 Cucuta 5 Brad 6 Morcou 7 Strugure 8 Mincare 1 Sat 22. 3. aranjat intr-o or dine cu oarecare logic~.

Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura Intre ele. gase~te un cuvInt care sa aiba aceea~i legatura eu al treilea ~i scrie. 38. . adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2. . e.Scrie aid raspunsul 25. ' 3. ( ) 2 .Doua din cele cinci propozitii de mai jos explici1 mai bine proverbul «Calul de dar nu se cauta la dinti». eifrele care insotesc aeeste doua euyinte. atunci scrie In marginea din dreapta litera (N) 1. Z este mai mic dedt A. 23 30 37 45 51 72 65 58 26.Daca un cordon de 1Ina. .Procedeaza la fel cu cuvintele de mai jos : Co~ . .trebuie sa apreeiem gestul celui care daruie~te. c.Cauta In ~irul de cuvinte de mai jos. - Procedeaza la fel ~i cu propozitiile 1. marginea din dreapta. iar rut valoarea lucrului daruit. In marginea din dreapta. at unci scrie In marginea din dreapta litera (A). 3. . . ( ) ( urmatoare: X. se stringe dupa spalat. d. Care este acel numar? Scrie acel numar In marginea din dreapta. cit va ramine dupa ee va fi spalat un cordon de 48 em ? Serie rezultatul. . - Procedeaza la fel ~i cu ~irul de cuvinte de mai jos : 1 J ustifie 30. Deci Z este mai mic dedt A ~i dedt X. . in marginea : ( ) ( ( ) ) ) ) ( ) ( ) din dreapta. prime~te-l cu pliicere. . Jon s-a rUlscut fnaintea lui Mihai 2. doua cuyinte care sa aiba cea mai mare asemanare Intre e1e.Au plecat Jntr-o excursie tatal ~i mama.orice ai crede despre valoarea unui dar facut.Glont: : Aur 33. 2 Expresie J umatatea 3 Societate carui numar 4 Sunet 5 Electricitate parte 6 Timp 7 Lumina rezultatul in ) ( ( ) este a treia a lui 24? Scrie 31. Mihai s-a rUlscut inairdea lui Nicolae. . . . . cei trei fii ai lor eu sotiile ~i . Gte persoane aU fast? a. Deci Nicolae s-a nascut if/aintea lui Jon. b. Serie. in marginea din dreapta.lv\ai jos sInt serise trei propozitii. 1 Cal 2 Gaina 3 Capra 4 Mistref 5 Padure 6 Tufi:. Dad concluzia aratata In propozita a treia este adevarata. copiii lor ~i erau cite patru copii in familia fiecarui fiu.calul blind rLU mu~ca. 32. adica nu decurge din propozitiile 1 ~i 2.nu primi niciodata un cal care ti se daruie~te. 7 Pore 8 M unte ( ) ( ) 29. - flU )( ( l .Scrie doua numere care sa continue seria : 36 Scrie 1 4 2 8 3 ]2 37. lung de 36 cm. cifra corespunzi'itoare cuvIntului gasit.In ~irul de numere de mal JOs. in marginea din dreapta. care sa continue seria: 1 4 5 8 13 16 29 35. ) 28. incH ramIne de 33 em. 16.Fum: : Cremene 3 Lumina 5 Scirdeie 4 Piatra 2 Amnar 6 Tigara 34. literele corespunzatoare celor doua propozitii: este prudent sa te apropii de calul narava~.Scrie doua numere. 1 Punga 2 Arama 3 Moneda 4 Hirtie 5 Bogafie Plumb . dad Insa propozitia 3 nu este adevarata. E este mai mare dedt A si mai mic dedt 2. . aranj at Intr-o ordine eu oarecare logid exist a un numar care nu corespunde acestei logici.

Citeste cu atentie cele ce urmeaza: Ion fji Dana Ionescu' au 3 copii': Maria (cea mai mare). .44. . 4.1 Fruflza 4 Tutifj 6 Ramura 3 Coaja 5 PlantCi I 41. .Ceasornicul a fost reglat miercuri la prinz. Elisabeta fji Elena (cea mai mica). . . gase~te un cuvint care sa aiba aeeea~i 1egatura eu al treilea ~i serie. . . Dupa Solotz. in marginea din dreapta.Ca~e sint bunicii ]lli Mihai? tata] ? " .53. . Elena s-a maritat cu Vasile Georgescu.I ton 42 . 1. 52 . Cu cit s-a grabit el. iar copii lor se numesc Radu fji Ana. 4.2 Depozit 4 Pedeapsa 5 Lagar 7 Camarazi 8 Plan.Solon compara poporul eu marea iar pe oratori cu vintu].re d~ teste psi1101ogiCE> a] caror I () () 25 . .Care este numele de familie al Ioanei ? 43. J oi ]a ora 6 seara 0 luase inainte cu 15 minute. in aeest eaz in fieeare jumatate de ora? I 40. eifra eorespunzatoare euvintului gasit. () ( ( ION si DANA Ionescu . .Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura intre ele. .CIte matusi are Mihai ?' 50.Ce nume de familie are Mihai ? 46. 2. Ce1e spuse mai sus pot fi aratate ~i sub forma grafieului de mai jos. cifre]e a doua din propozitiile urmatoare inte]es ti se pare eel mai apropiat de eele spuse mai SllS. . I Aneta Ion=Frusina Smaranda Suzana 1'v1argareta Mihai SotH Sotii Radulescu Vasilescu IElena=Vasile I I ISotH I Ionescu Gheorghe I I I II I Raspundeti acum 1a intrebarile: 45. Oratorii sint totdeauna iucaria multimii. . . ' 3.Prive~te aeum eu atentie aeest grafie: intrebari. .Ce fel de ruda este Smaranda fata de dol. Maria s-a maritat cu Virgil Popescu fji au 0 tata care se tzumefjte Ioana.Brat: : Arbore . Multimea ar sta linifjtita'daca n-ar indemna-o oratorii la tapte.Ce fel de ruda este Smaranda faLl de Mihai ? 48.Scrie aiel raspunsul 39. . in marginea din'dreapta. Radulescu 49. nepoata doua . Procedeaza la fel cu euvintele de mai jos : Cioban . deoarece marea ar fi totdeauna linistita dad vintul n-ar rascoli-o. . .Turma: : Sentinela . Om . Culeg<. . sint date raspunsurile la prime]e Ce fel de ruda este Ioana fata de Elisabeta ? Cite matusi are Radu ? ' 42.Care este numele de familie a1 Anei ? 44. . 1 _ Virgil Popescu=Maria I Elisabeta II L~adu Elena=Vasile Georgescu Loana I I I doua Ana I Raspunde la intrebarile de mal JOS : Pentru a inte1ege mai bine.CIti unchi' are Petre? 51. . oratorii sint raspunzatori de revolta popoarelor. Scrie. Oratorii buni incintii m·~tltimea.Ce fel de ruda este Smaranda fata de Margareta? 47.Cine este unehiul Ioanei? 45 .51.

- oriee fel de ciupercl. 64. . dnd te gase~ti in nenorocire (Dante).Cillmea rzefericirii este sa-ti amifltesti de tericirea treeu/a. insa nu distruge otrava ceIo!" otravitoare. sucul lor i~i schimba euloarea. se crede c6.reaseo. _ De ouicei. atunci scrie. Daca. 5. In marginea din dreapta. I . 1 247 dreapta. Faptul di la ruperea urwr ciuperei. contin un sue fara culoare.58. - ) ) ) N umed eiupereile Meleii marIinca bune de mineat au sueul fara culoare. In marginea din dreapta. fie bune de mincat. Stefan datoreaza 100 lei lui Vasile. litera «D». 2. Cite cqti cu lapte trebuie 0 cea~ea de cafea cuprinde 3 sa-~i prepare bucatarul pentru parti lapte ~i 2 parti cafea. 66. litera (N). cum este ciuperca «palaria ~arpelui ». Otetul distruge mirosul ciupercilor bune de mincare. ciuperdle bune ~i cele otrl1vitoare. otetul in care au stat ciupercile otr{lvitoare devine un Ikhid foarte otravitor. 67. dad insa propozitia 3 nn este adevarata. In cazul ca Vasile prime~te 100 lei de la Grigore urmeaza d s-au achitat datoriile.Scrie. la prima vedere. Tot asHel se intimpla ell apa in care au fiert ciupercile otravitoare. nu inseamna nimie. adica se poate deduce din primele doua propozitii I ~i 2. mai [rdil. ( de mincat. atit unele cit ~i celelalte slnt mincate de melci. cde ce urmeaza din dreapta. scrie litera «N». 4. 16 33 )( ) ( 2 359 57 . 1. iar faptul dl. in marginea din dreapta. adica llU decurge din propozitiile I ~i 2.':ul de 3 7 16 35 74 din 11 17 153 doua numere care sa continue ur- ( ( ) ) 55 matoarele 55. sa fie eorwingern ca nu innegrese un ban de arglrzt. sa fie fierte in aiet apoi. 26 ~i cla din ei 15 lei lui 5.)tefan. sucul l~i schimba culoarea la ruperea ciupercii. al 200-lea llumar fara sot· ~i a~a mai departe. 62.Scrie. vedere ciuperca buna 63.-e durere dedt sa-ti amintesti de timpuriie fericite. cifrele a doua din propozitiile urmatoare al caror inteles ti se pare mai Clnroniat de cele spuse mai Sl1S. 59. Scrie.'.iruri de numere: . litent (A). j. semn sigur cd eiuperea este otravitoare. nu se poate cilfwa~te la prima de una otravitoare. . 111 pot rezulta din eele ce ai citit mai sus serie. . _ La restaurant. Ciupercile otdivltoare. . A mintirea fericirii in elulee~te rlevoile. -. ~ Necazurile omi~lli trebuie campatimite. 61 _ 66. In marginea nurnere de mai j os : din dreapta. este veninoasa. am uncle dt ~i celelalte pot sa innegreasca un ban de argint. .Primel1 numar fara sot este I. In marginea caz contrar. _ Contrare unei credinte populare nu exista nid un mij!oc prin care pntem deosebi.Este mai neferleit acela care uitel plaeerile trecute. 3. _ Pentru ca ciupercile otravitoare sa poata fi mincate trebuie ea. doua numere care sa continue ~. este un ( ( fie otravitoare.Mai jos s1nt scrise trei propozitii: Dad conduzia aratata in propozitia a treia este adevarata. In marginea :.Citeste fraza: Nu este mai ma. 9rigore datoreaza 115 lei lui Stefan. al doilea 3. neferieirea prezenta. Meldi fW maninca cUlpaca «palarla 9arpelui». in marginea din dreapta. pot cre~te in acela~i loc.Scrie aici raspunsul 54. am dupercile bune de mincare dt ~i cele veninoase. . 0 61. pentru co. fericirii trecllte: rw fac~ decit sa mo. _ Amintirea . 1. 2. IS ee~ti de caka 5 cu lapte? _ 60. ' . at unci serie. 3. 65. al treilea Inserie.. .

Incearca acum sa dez!egi. Se poate vedea ca UAS inseamna PUTIN. 4 Convorbirea I I () () () mai mult. frica. 1 Ciocan.71. gase~te un cuvint care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea ~i scrie.- 80.Primele doua cuvinte au a anumita !egiHura intre e!e. GAS ITA ESTE INCHlSA ESTE FRWilOS. I IN LINI~TE. 27 I . ale limbii straine. pentru aceea~i cauza. 4 Flori. pentru ca este singuru! cuvint camun. prapozitiile 3 ~i 1 se poate vedea ca SAMI inseamna NOROC. cifra corespunzataare. PACOS ZA. 79.2 2 3 8 10= X X +() Rezo!vare . in a treia. Spre exemplu : ' . 71. 81. 5 Furci:i: se apropie 8 Ura. 3 3 6=+ rezo!vare 3+3=6 a) b) 2 3 3 7 18=+-x ( ) rezo!vare 7+2= 18-(3x 3) Problema. 70. Scrie. In fiecare prapazitie romaneasdi este un cuvint care este subliniat.Padurea are intotdeauna: 1 Umbra.ITA. .Piatra: : Bani .Bolnav:: Inchisoare 1 Osindli 2 Celulli 8 Dezertor 4 Gardian 5 Libertate. 72. se aseamana cu aceste trei expresii: bucuria. Camparindu-se. aPilrtin unei limbi straine. 4 Avar 5 Risipitor 6 Milos Saminta . ( ) Rezo!vare " . se paate deduce ca LITSU SU inseamna AM NEVOIE. trebuie sa sqbliniezi SAMI.ACUM PREDA CAIETUL 8 Pomi. anu! decembrie a cazut lntr-a culae68.aid raspunsul Serle decembrie 1605. 77. In fatafiedireia din ele. . Scrie. . de mai jos.Procecleaza la fe! eu cuvintele de mai jos : Spital . ( ) ) TRAPIP PASAREA PASAREA CIMPUL () ( ZA ZAVOR ZA SIVEL FROS TRAPIP. 4 Plug. ZA SIVEL. in marginea din dreapta. 7 Inteligenta. 78. 82. Vei gasi. - 2 3 4 9=-+ 3 3 3 3 30=-x X ( ( 1. 74. de: Topor. jalea. ACEST CAL NO ESTE FRUlvlOS ( ( ) BARNOL PASAREA ACEST ALBA ESTE PIERDtJTA ) VA SAPARIS FROS CAL ESTE FR PIERDDTA WWS ESTE GAS. manare. traducerea in ramane~te. cifra cuvintului corespunzator. In care zi a saptamlnii a ca. Scrie. tinind seama ca ordinea cuvinte!or straine nu este aceeasi cu ordinea cuvinte!or romanesti. GRIJA 3. . Care din urmatoarele cinci cuvinte: 2 Grebla. UAS in a doua. 2 Cearta. 2 Animale. Reza!vare . in dreapta. UTSO MISIA OAs Alv\ PUTIN NOR OC TATA Iv\ANINCA AiVi NEVOIE POT~ SU SAMI DE NOROC. cuvintele straine carespunzataare cuvintelar iamane~ti su blinia te. LITSU SU. 76. . . . Ni-/ vineri. in prima propozitie. Foarfece. VA SAPARIS FROS NOP SIVEL ZA. prin ase- Cu(it. Prin eliminare. . in marginea din dreapta. ( ) .79. PACOS ZA. de asemenea.naseut la 28 Niculae din Buzau era cu In 5 zile mai1630 tinar24 declt Tama din Braila. 74 . CZE UAs SAMI 2. prapazitiile de mai jas. in ace!a~i fe!.8 Cf§tig 2 Negustor 73. Deci. 5 Memoria.Care din cele dnd cuvinte. 69. NERDUP. in anu! 1630? Scrie nume!e ace!ei zile 69 .Aranjeaza aeeste cUre si semne In asa fe! incH sa farmeze egalitati adevarate. 75. Comparindu-se prapozitiile 1 ~i 2. in marginea din dreapta. 5 Frurzze. cifra carespunzatoare cuvlntu!ui gasit.zut ziua de na~tere a lui Tama. s-§. 3 Brici.Propazitiile scrise mai jos.

3.710. G.13. 12. BontUl\ Fig. '5. 3.MINISTERUL M.UNCH Numele Data TEST m •••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 5 . 28 . 2.. 3) 2. 6) 9.> 15 C' Fig. '0 ¢". '3) :4. C. (A) TEST I 5 ANALITIC DE INTELIGENTA Etalon de Dr.. 4-. 5. . 1 4.16.

..••. (l~ Fig..----~- k-Fig..1 i u 1--1 -.- //" -~- ~ -... - ~~"-~=l--{~=~_= __ -.I-~~~=--~.I I -.---. 4 29 . ---. •. i ~'~i -~ I--l-==-==---=-- t -~"'~l il .·:~-i -II \\-6~.• -------------..:-~-:. 3 r~ 1_.-: .

6 30 ..-STOP Fig.

8 31 . .0 I1111 ! ! I 000 o o D Fig./2.-----rI 16I 0000. I I II Ii I I I DO 5.@-.

Fg. 10 32 . 9 Fig.

1 16. 21.. Fig.. 11 20.Lt . j= - /7 18 Fig./3 -j'. . ... 12 33 . o o 24-.•...

3 16 If} 2/ 1 8 /5 25 13 15 18 II. 16.7 !. STOP Fig../3 17.' '" . 25 8 16 /. ArlOlo!!11 IV Lacu!7e V fJcse!7e VI fraze Media Fig. 1'+. 13 6 29 28 26 23 2 8 8 /3 2 5 /2 /4 f4 · '23 15 4 18 6 11 35 20. :3 ¥ 11 7 1 4 17 Iff 17 . . /9 19 /9 If. to.. 20 18 • 27 t.18. 4 . tI. . . 13 I [ Clfre Jf /mogifl! fl.. 5 · II It /2 /3 3 15 1 q 4/5 17 9 '7 17 13 /6 19 D B p7 3 f 9 j · /4 t! 1 6 27 3 t o 5 16 Lt 16 6 j 3 17 /2 . 1~ . · /9. 12..3 <7 Lr ··.Y Teste Punde lDeCi/e II!!. 36 1/ /4 12 9 4.

dO []"D 0 oQ.9 b d ~ -0 0 0 y.0 tJ 0-0 P [j ~ 0 [] Q -0 '0 0.p 0--0 [] Q.c( Y 0.~ ~ -0 D.b -0 -0 D.Q 0 0'0 -0 9 ~ b -0 0 P -0 boy ~ 0 ~D n --0 0 P ~ c( -{J 0 '0 d C( 9 0 D.0 -0 P 0 -[] [] 0.-0 Y ~ 0.P -0 b ~ -0 Y P b ~y d~o 0-0 9 0~-o)JbDp O-DO 35 I j .[) -0 P 0 b p cf D b -0 0.-D D-jJ 0 00-6-0 9b do D-JJ D-C(yp P n 0'0 9 G P ~ [] cf -0 D-)J 6 'n y D.Y -0 D--D -0 Y D. 0-9 D-p ~-oD QP [] ~9 o-dyDDP ob o -0 '0 Y ~ 0 ~ -0 9 [] ~--o 0 jJ -0 b d Y 0.0 '0 9 0-0 q.b d6 ~D-pb 0 Qp-o Q.-0 ~-{]b 0 oo-b~ 0 o -{] 0.0-9 Db 0 0-0 ~ ~ P D.~ Db ~p 0 y 0 OD-~2Jp'o ~yp-o [] j] 0 o-cj y Q. [2 0P o-)J-o ~'obp 9 0 OJ] o~o-b 9 9 C( 0--0 Q 0 ~0 -0 P '0 b.0 Y ~ DO 0.~ jJ 0 ~ 0 y 0.P -0 9P 0 '0 jJ [] 0 0.'0 d D.n ~9 b D--o 9 [] 0.'tJ [])J 9 0 D-JJ 000 cj y oP P db 9 d 0 ~ o d 9 p 0 -0 fJ D.Y [] P d ~ []JJ ~ -{]p [] y nb 0-..o-o y db Y ~ 0 ~ 3.b p c( 9 [] Q.D d -0 b 0 b C\ 0--0 0.~ -0 ~ 0 q c( 0.TEST[6 - P - DD-O D.p -[] 0.~ 0'-0 ~ 0 C\P 0 0.~ -0 9 9 o-p ~-{]b y 6 0-)] D~9b 0-0'0 cj 0-0 -0 6 9 D-D~-o bb 9.

1181 8111_6_2~ __ 1711 __ -1 1 1 145! ..s--I---I I !-~I----I I 163 I I I t 761 -I 1731 -I 51 -1 99 15 90 67 I to 66 _1- I- -[-69' 70 I :~ I I I - 23 :32 1-'-192 187 1J 40 91 97 \ _~I 36 " . 'I .__ 4 --1-----~: ~I ~I 1481 ..il.1 \181 31 \-1 \56 1-- '1--------- --31 49 93 86 33 rtcol 24 -I 65 14 82 71 36 8 84 43 60 12 so 44 981 116 141 -- TEST 7 I~_..j I l--.75 25 57 19 47 11 -79 42 6 21 50 20 52 74 64 26 39 68 SS 83 5S 96 2 21 59 ! I I "'1~ 'I ~ .. 134.

_ .-. 77 93 16 I 7 I 9053 15 37 j ..27 67 58 62· 55 65 18 '?l5 93 2 8 40 28 17 7 '38 53 69 10 41 98 63 24 94 61 13 48 50 64 39 99115 56 96192 71 61 91 47 56 1 5 49 25 75 95 29 81 9 28 73 4 30 .- ~--.U ~ ~--- .98 55 97 72 26 24 6 62 8 4 43 89 70 50 35 31 19 46 2 54 63 88 20 22 8 52 68 11 66 0 13 18 12 86 33 99 74 36 76 69 41 40 83 48 92 39 8 45 59 65 6 0 ~&!i 82 67 14 2 7 85 51 94 ... _..- - -.88 81 51 5 18 21 45 12 29 16152 11 . 37 34 83 87 86 11 85 34 26 891 33 73 78 46 1(10 15 43112174 1141 10 25 a 20 76 32 44 68 1 35 11' 4 19 I 60 97 66 90 6 49 31 36 84 59 80 22 "'82 91 . ..

9A .

98 Numele fji ppenumele l i I 39 i I ~ .

I TEST 1. G. . MOTOR 10 A Cum se invirtesc toate roWe dad motorul se invirte~te spre stlnga? Taiati ce este gre~it. Roata I IX Roata IV " . C. ". .nn ••••••••••••••• n ••••••••• •• ••• • •••• •••• •• • •••• .... Bontil~ Reprod ucereij in terzis~ 40 I~' . • m •••••••••••••• • ••• • ••• ·n ••••••• n •••••••••••••••••••••••••• m •••••• Adaptat ~i etalonat de dr. ROTI DE TRANSMISIE Aratati: a) Care slnt rotile care se invirtesc in acela~i sens cu roata rele care slnt alaturi de fiecare) b) Care sint rotile care se invirtesc c) Care sint rotile care se invirtesc d) Care este roata care se lnvirte~te e) Care este roata care se lnvirte~te mot rice ? (Aratati prin lite- mai repede declt roata motrice? mai incet declt roata motrice? cel mai repede? eel mai lncet? n ••••••••••••••••••••• n. la stlnga la dreapta " " " 2.

TRANJM/fIIJNJ l G f J RoC/iiI mofr!ce p o N . L )( 41 i . NorD/? (@}110M 2.f.J Ii .

..9" axu] ...·. 000000 000 hhhh ••••• 2...4" se va Invirti in sensu! 42 ....7" se invirte~te in sensu] sagetii ..••••••••••. se invirte~te sprc dreapta.•••.2" roata . Compldati frazcle uematoarc: ..7" se Invirte~te In sensu! sagetii ......4" se Invirte~te 0000 •••• 00 ••••• 0000 ••••••••••••••••••••• In sensu! sagetii .I-T~S'I'-I 0BI Pagina 2 1..n •••••••••••••••• motoru! _ ? .m.1 0" se va invirti in sensu] cl) Dad! sagetii ? e) Daea sagetii ? ..nnn " llumarul) •••••• 'hhmn se invlrte~te · 00 hh ••••• h •••••••••••••••••••••• nnn •••••••••••• Care raaHl se invirte~te Care roatii se Invlrte~te __ • ~.~_O .1" se va Invlrti iu sensu] axu! .h"n. _n b) Daca sagetii? ..... Dadl motorul celelalte.1" se va Invlrti In sensu! e) Dadl sagetii ? ph raata .n raata .•. nnnm •• mnnnm.. ho hOh.m.. 0000 00'" axu! ....0 :-" roata . In ce sens se VOl' invirti rotile Taiati ce este gre~it Raata Raata Raata Raata Raata Care raata I II III IV VI I !a stlnga !a dreapta " eel mai repede? eel mai ineet? mai repededec1t (insemnati ..] 0" se va Invirti In sensul f) Daca sagetii ? hn.mnmmmmmn •• n ••• nn....4" se invirte~te ••••••••••••••••••••••.n •• roata .hhh o.5" raata .•••••••••••• in sensul sagetii .1" se Inv1rte~te In sensu! sagetii ...7" se va lnvlrti In sensul a) Daca sagetj raaia •••• __ ••••••• ..3" roata .8" raata .1" se hrdrte~te ••• __ ••• In sensu! sagetii i? _ ..

II prenumele EXECUTATI INSTRUCTIUNILE DE PE PAGINA Hr. n 5 8 43 .Pagina 1 Mumel. 1 $1 2 !fO{fm ROG/a//i.

care se invirtesc mai repede dedt 2.MINISTERUL Numele IvmNCII _ ••••• m •••••• "" •••••••••••• _ ••••• __ ••••••••••• __ ••• ••• H_ •••••• __ ••••• •• TEST __ nn. G. care. Din pricina acestei rni~cari rotile B ~i C se pot invJ:rti ~i. Fa dte un cerc alaturi de barele dint ate A si D si alaturi de rotile dintate B si C ca sa arati punctele care ar fi mai periculoase daca am' pune' degetul. care. J si K 1. R eproducerea O. H. J ~i K ni~te sageti care sa arate in ce sens se mi~ca aceste elemente.' Deseneaza alaturi de rotile dint ate B ~i C ~i alaturi de bara dintaUi D precum ~i alaturi de rotile de transmisie F. ___ -T Adaptat ~i etalonat de dr.. astfe!. c. face sa functioneze rotile de transmisie F. deasernenea.is~ 44 . H."'-- ?i prenume!e Pe aceasta pagina aveti desenata 0 rna~ina: Bara dintata (crernaliera) A.:nn 10 C __ n __ n •• _. ' . face sa se invirteasca roata E. . 3. la rindu-i. G. BOl1til~ in tef2. • __ ••• un_ ----. pun in mi~care bara dintata (crernaliera) D. se mi~ca in directia sagetii. Fa cite 0 cruce alaturi de rotile de transmisie roata rnotrice E.

. i9 15 9 18 12 10 17 23 2'2 Ii 21I flSf4I t I' I .. 10 :J r 13 P If) I 3- I I -y5 b 2J 1 ~~ V23 22 ZO w I j2. Ai aici 0 serie de bueati de pinza. 3 4 5 I 15 7 8 9 10 ~3" 14 (J 12 ~6 11 Ii 4. II J .2 .. prin care din puncte trebuie sa treaea linia dreapta dupa care sa se faeli taietura. sa poata obtine batista piitrata. are o---~ forma neregulata. . Trebuie sa insemnezi la fiecare bueata de pinza. 12 II 10 9 8 18 1. La inceput ai 2 exemplare.. 7 . batista trebuie sa fie patrata.- SoMie 15 14 4- ·/0 17 (. 5. I11 2.. 11"~'~3 I L~ . 2. cele 4 laturi egale. fara sa piarda deloc din pinza. BONTIL:\ ~ r~1 d !6 f: '~~~J'y12 IJ 14 iNTOARCE FOAIA ~I CONTINU . IB 17 17 is 15 Adaptat ~i etalonat de Dr.~13 15 14 /<"" I L '20 19 18 c. Din aceasta pricina croitoreasa trebuie sa 0 aranjeze in a~a tel incit. 1 fD 9 13 14 15 G .. 13 6./ ~ 4 I5 sollllte J . pentru ca cele doua parti unite sa formeze un pUrat. care aratli cum se pot rezolva aceste probleme . pe marginea carora sint insemnate mai multe puncte. . ... 8 Ii IS 15 L-A. B I L8. 3'. adica sa aibil.M INISTERUL MUNell Test 11 Inehipui~te-ti ell 0 eroitoreasa are 0 hueata de Plnza din care vrea sa faca 0 batista. sy ~o. 3 ] 4 5 17 ~ •. 9.../ ~. Reproducere interzisii 1 b~~ ~ \. Ea trebuie sa faea 0 singura taietura cu foarfeca ~i in felul aeesta. 19 ~ [8 10 I 78 1 16 .. " ':J 1 2. G. Hueata de stofa insa... • 12 11 10 9 13 14 13 20 19 18 17 16 15 14 i7 16 7. de forme neregulate.. cosind cele 2 bucati obtinute sa poata avea 0 batista piitrata.9 ·S 20..I . 112 17 16.

. 18 l~ !7 t3 12 is 10 19..)1 Prollulllele r"lrsla 46 .0 22. 3 17 '''\5 1(" 14] 12 r ' 13V: " "9 . Q21 .. \'llmele .S S 21~~ 2i j 1/16/:0 15 12 1: J Il 17. 23. 20.I' 2S / ! t i .4/1:" ' 4.

- -- L L .

C.--. -. B.I I f /-. .--..TEST 13 Z pn£[ CAP IN f CAP .. '-.j /--. I \ " ' I i / .• \.. G. \ . ' I I <'2> ~ ~~ ~~ ~~ ~ LF~ ). " . - 3 PiES[ CAP IN . .~ ~ ~ Adaptat 48 ~i etalonat de dr. I I ' 3 pi£SE CAP IN 3 CAP PlrSE CAP IN CAP I / ...--.mtiIa . \~/ CAP ) 2 PJESE CAP lit CAP .) " ) ----------__ - 2 PlfH I CAPiN \ I CAP ~~ ..~~'~.. \...

apoi: doua egale. care sa aiba 0 latura formata de una din laturile patratului ~i 0 alta latura formata de una dintre liniile paralele. ale patratului. IncH fiecare cEntre aceste patnt puncte sa fie Intr-unul din cele patru unghiuri formate de cruce . care sa aiba din laturi formate de 2. doua linii drepte paralele.rui din aceste patru patrate. to ate punctele. Desenati un triunghi. Desenati trei puncte dispuse ca vlrfurile unui triunghi. Trageti 0 linie care sa separe Linia nu trebuie sa se Intretaie. Trageti 1. Desenati un patrat. buie. Desenati diagonalele Desenati care sa separe fiecare dintre un patrat. G. iar ultimul numai In dreptunghi. Desenati doua linii drepte paralele aceste puncte de celelalte doua . uniti prin doua linii mijlocul labrilor opuse • • • • •• Uniti. IncH unul dintre puncte sa fie cuprins In toate figurile desenate. lmpartiti-l In patru patrate fieea. Desenati patru puncte dispuse linia trasa. de celelalte dreptunghi un romb unind Desenati un patrat apoi un romb. Alcatuit 9i etalonat Reproducerea 7~ Culegere de teste psihologice de dr. un triunghi 9i un dreptunghi In a9a fel. Desenati un dreptunghi 9i In acest mijloacele laturilor dreptunghiului. Insa. Desenati un patrat Iiniile paralele. sa se Intretaie . mijlocul fiecarei laturi a rombului sa se sprijine pe unghiul format de laturile patratului. Bontila interzisa 49 .MINISTERUL MUNCII l\- TEST 14 Intelegerea • • • • • • • verbala Desenati 0 cruce In a~a fel. nu tre- ca cele patru fiecare colturi punct ale unui patrat. apoi desenati un cere. iar celelalte doua puncte sa fie cup rinse : unul numai In triunghi. printr-o singura Iinie. C.

2. Desenati numai rezultatul. imaginati-va ca se ~terg Iiniile drepte care unesc doua virfuri vecine. nici tri- Imaginati-va un pentagon (suprafata cu 5 laturi) in care se unesc toate virfurile intre ele. Virfurile triunghiurilor opuse unul cu altul. Virfurile opuse ale patratului. trageti liniile care ar uni doua virfuri opuse ale hexagonului. apoi ca prin linii drepte se unesc: 1. Imaginati-va ca pe fiecare latura a unui patrat se construie~te un triunghi echilateral (triunghi cu toate laturile egale). incH fiecare din laturile unuia sa fie paralela cu fiecare latura a celuilalt triunghi iar fiecare din aceste laturi paralele sa treadi prin mijlocul celuilalt triunghi. 50 . Apoi.In1aginati-va un hexagon (un hexagon este 0 suprafata cu b 1aturi) ~i fara sa desenati hexagonul. Hira insa a desena nici patratul unghiurile. Desenati aceste linii. Desenati doua triunghiuri in a~a fel.

0( 10 l I I V<JLJ I J .

--.J ! 52 ._--~-~ I I I' Ii' ---71 l I...\ 1 \ I i I j..~ \\. i . \ \ i I ~ I ~ \ \ - I 'L"--~..".. I I ~~~~"--.10 ~-'. \... I " II -' I I r---"'.

-------------r-r I - I I I 53 .

.L _ d .01 F-i -----.------------~-lI i ~ I I ~I I. I I i I I _____ .Q r- ~I (/)1 WJ! 1.

Aratati in Hecare desen in ce sens se va mi!..lca virful pirghiei daca se trage in jos de minerul P. G... /' " K \~' ~ p tr-~ ~ "l p 1 <1--.1. Insemnatl cu 0 cruce sageata care arata sensul adevarat.. W.ere interzisa J ! .. K A .1.". Bontila 55 Reprodu<.. A K " K 11 A pO f4 Adoptat ~i-eta]onat de dr.~ • 1< ~ ' "K \J p ~ vr..~ P A f--it: A .. ~K A K " A K' ..MINISTERUL MU!\:CIl TEST 16 Punctele A sint fixe. P K' .~> ~ft. K i' 2 A / ~ K A . 4 t 6 r'~ . Punctele K sint articulatH (se invirtesc in jurul axei).-- K • . C. ' : 9 10 K .

.... .1""-\ I....

I ! . H-t .TEST 18 I . Cule~er(' d". j==J I . teste psiholo~iCe . - -I .""". ! ] 8..

.

de dr. C. Poti sa stai multa vreme fara sa spui vre-un cuvlnt? (7) 15. . Ti se Intlmpla sa te brlbri din pricina emotiei? (7) 14. . Ti-e frica de furtuna? (2) 3. Iti place sa stai multEi vreme pe acela~i lac? (1. . . . N-ai clorinta de a sari atunci dnd te afli pe pod? (1) 7. Ti se face observatie di e~ti distrat? (7) 18. . . Ai des dureri (de orice feI) ? (5) 23. . Ti-e fridi sa tred printr-un tunel? .6. Iti face rau dnd vezi sInge? (5) 22. Reproquc~rei! in ten:. umerii? (7) 16. Clnd te doare ceva. Fi~a Vlrsta Profesia . Ai avut obiceiul de a mi~ca gHul. Te consideri fricos? (1. (2) 5. Ti-e frica de Intuneric? (2) 2. . Visezi cHeodata persoane care slnt moarte? (1) 12.) 9.5) 19. (7) 17. . Ti-e frica de apa? (2) 4. . . . Te sperii In mijlocul noptii? (1.lsa 59 . Da Nu Da Nu Da Nu Da Nll Da Nu Da Nll Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu (1) 1. . . Pl1ngi uneori din pricina piedicilor care ti se pun? (1. capul. . .8) 20. I~i rozi cHeodata unghiile a~a de tare IncH sa te doara? )1) 13. . Ti-e frica sa treci un pod peste apa? (2) 6. . . . 1 Nutnele . . . Auzi noaptea zgomote care Iti pricinuiesc frica? (1) 10.6. Iti place sa-ti schimbi des ocupatia. te pHngi mai mult ca celelalte persoane? (1) 21. Simti deseori ca n-ai mai putea respira? \ i ! activitatea? Ac!aptat ~i etalonat . E~ti totdeauna pornit pe cearta? (1) 11.) 8. . G. . BondIa.MINISTERUL MUNCII TeST 24 ST.

. Ai deseori b 29 .5) 27. -It· 1 (" sa te uiti sub pat p I ace sa v sate t· d vor b a . Ai superstitii? (3.. sa v lacl • ceva ? (1) 34.. Slnt . sa scapi? 9i Iti este gre11 sa scapi de acest glnd? Da Nu Da Nu . incH nu Ie poti 1111nca? (5) 30. . 10t ara~ v v t· 1 aunCl t . parte din timp? . cme I vrel .. . . de glndul ca lucrurile din jurul tau . puternic ~i saniHas? abosit? . . (5.. I-t· . . E~ti adesea nu slnt (4) 55... (2) 32 .. Ie te simti bine. (2. Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu te scali dimineata.7) 35.5) 26. .. ... . . ..7) 36. Ai ginduri de care n11 pati 1ntarltat. Ie cheama mlnii ceilalti des? singur sa stai dedt cu ceilalti? . I ti place mai mult (4) 45. acuma 1111pins sa fugide (6) 37. tv. Iti 1nchipui adesea ... (-) SA (Ii se ura~te) de cap? dureri m t mmcarun A V' m1ncaruri care A" ltl lac rau V? care te sdrbesc bine? atH. S3 stai (3... Deobicei.5) 46. nca f'.. Te plictise~ti (5) 28. Cind (2.en11 a1 ? . uneori de acasa? (sa treci) camera 0 strada sa traversezi m tV? roo A sau 0 piatalarga? . (3) 50. (3) 48..• v cu pne .2) 40. I ti vine clteodata (3) 51. .5) 25. Obi~nuie~ti oA')' 4'2 u..(5) 24.. . de acasa? acasa? .1 eSle L greu sa v t'e I. 111ultumit? ca tu nu e~ti la fel cu ceilalti? glndul ca nimeni nu te intelege pe tine? de toate zilele? .. credinta (sa porunce~ti lalocul de munca)? . . ... Ie (3. Ie plictisit ~i suparat In realitate? repede? Da Nu Da Nu 1mprietene?ti 60 . (3) 49..' sa v s t··al smgur Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu (1.6) 31.4. Dil Nu l /2) f l-e 39 T" . Ai vrut (2. (2) 42. aproape te simti simti totdeauna obosit? cea mai mare (3.. De abicei. . Ti-e frid.. De obicei.. Ai fugH p1na acum (2) 38.4) 44. Ai uneori 1ti place sa comanzi e~ti fericit.5) 54. . ca tu ai 0 aWi viata pe IIngaaceea (3) 52. .'?tii totdeauna dormi bine ceea ce vrei sa fad? A (') '" 33 . Iti 1nchipui ca ai fast un copil adoptat (2) 53. Ti-e frica de foe? (2) 41. In general.. Ai avut p1na acum dorinta sa dai foe? inainte de a te cu1ca? . Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu prieteni de vorba? (4) 47. . (3. . . Te-ai simtit p1na acum pina sa fugi vreodata 1nclinat.. + ' •. .

Ti se Intlmp1a (6) 67. ~efii )ai (4) 63. . Te superi vrea sa-ti Impotrivire lucruri atinci (6) 66. eu tine? se poartajbine deseori parerea dnd glndu1 ca cineva ca cineva se arata vrea sa te urmareasca? faca rau? la eeea ee vrei tu? dnd te minii ? (4) 64. cind ii faci sa plinga? . animal? . Ai dorit (8) 73. Simti (8) 75. . Crezi ca familia (4) 58. Ai avut uneor! etedinta te iube~te ca ai savlr~it fapte vlnovate? Da Nu Da Nu Da Nu . Simti pina sa faci rau cuiva? pe ceila1ti pina (necaje~ti) dteodata uneori pina in gluma p1acerea sa faci rau unei persoane? placere sa faci rau unui 0 anumita acumdorinta (8) 76. .(4. Ai uneori (6. Ti-ar plaeea (8) 72.~ ~J . . Te mlnii uneori sa spargi pentru Da Nu Da Nu . 20 26 52 36 24 30 28 (8) 71. . . eoreet. Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu pricini care n-au Insemnatate? (6) 68. Superi (8) 74. Iti ~este greu sa traiesti " (4) 61. Ai avut sa furi? Coeficien t ------------------------ II I - Total N-rul de intem-uri I I __ ~ . Te glnde~ti a~a cum iube~te ~i pe cei1a1ti din familie? nu te iube~te? pe locu1 tau de munca? acasa 1a tine? fara nedreptati uneori ca nimeni (4) 59. ? " Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu (4) 57. Familia (4) 62. Te supara se poarta in liniste bine cu tine. Le~ini deseori ? (6) 70. r ti este greu sa te obi~nuie~ti (4)~60.5) 56. Simti uneori ca vederea a meserie acum ti se tu1bura? unde soar ucide anima1e? . Ai 1e~inat vreodata? (6) 69.4) 65.

Serii de numere Subtestul 4 .Analogii Subtestul 3 .~ 20 44 40 54 53 57 56 11 35 51 16 Test I.Cuvinte de prisos Test Is (Inteligenta generala) Subtestul 1 Subtestul 2 Subtestul 3 Subtestul 4 Subtestul 5 Subtestul 6 Subtestul 7 Subtestul 8 3 28 Testul 14 Test analitic de inteligentil (A) Test 6 Test '7 Test 9A Test 9B Test lOA Test lOB Test lOC Test Test Test Test Test 11 12 13 14 15A Test I5H Test 15C Test 15D Test· 16 Test Test Test Test 17 18 21 24 63 I J . 1 8 17 42 59 15 Test 12 Subtestul 2 .CUPRINS It 7 SubtestuJ Cuvinte contrarii 10 47 58 12 55 13 18 45 39 35 19 14 49 48 52 9 38 .

PU$NEANU Telmoredactor : TUDOR STERPU Lucrarea a fost tiparita la Intreprinderea poligrafica Oltenia.i Redactor: LUCIA L. Mihai Viteazu nr. 236 . str. sub comanda nr.. 4.A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->