P. 1
Comunica Re A

Comunica Re A

|Views: 0|Likes:
Published by Stamatin Sabina

More info:

Published by: Stamatin Sabina on Dec 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

Luca, M. R. (2006) – Comunicarea organizaţională. Braşov: !. "n#omar$e%. C&M'("C)R ) – a*+ec%e generale Comunicarea ver,ală #olo*eş%e !re+% co!

cuvin%ele lim,ii, care e*%e cel mai *o#i*%ica% *i*%em !e *emni#icaţii #olo*i% !e mem,rii unei *ocie%ăţi. Cuvin%ele (le-icul) şi regulile !e o+erare cu ace*%e *emni#icaţii (grama%ica) #ac +o*i,ilă nu numai comunicarea, ci şi !ezvol%area in%elec%ului uman. Comunicarea ver,ală +oa%e #i orală (*e a!re*ează analiza%orului vizual) *au *cri*ă (*e a!re*ează analiza%orului vizual). Competenţa lingvistică e*%e nivelul a,ili%ăţii unei +er*oane !e a.şi %ran*+une g/n!urile, %răirile, in%enţiile 0n cuvin%e *au !e a 0nţelege un me*a1 rece+%a%. )%unci c/n! emiţă%orul ( ) şi rece+%orul (R) au com+e%enţe lingvi*%ice !i#eri%e e*%e nevoie ca cel care a iniţia% comunicarea *ă.şi 2a1u*%eze3 me*a1ul la nivelul !e 0nţelegere al rece+%orului, !eci *ă !i*+ună !e competenţă socio-comunicaţională. 4e e-em+lu, un *avan% are un nivel !eo*e,i% !e 0nal% al com+e%enţei lingvi*%ice 0n !omeniul *ăi ş%iinţi#ic, !ar !acă nu va %ran*mi%e cunoş%inţele +e care le !eţine +e 0nţele*ul *%u!enţilor *ăi, aceş%ia nu vor 0nţelege a+roa+e nimic. 5u%ere şi comunicare. 6n #uncţie !e na%ura *i%uaţiei şi !e %recu%ul relaţiei !in%re +ar%ici+anţii la comunicare, conţinu%ul şi #orma +e care o iau me*a1ele !i#eră. &rice cul%ură +o*e!ă mo!ele lingvi*%ice *+eci#ice unui anumi% *%a%u% *au unui anumi% rol: cuvin%ele #olo*i%e, %o+ica #razei *un% !i#eri%e a%unci c/n! ne a!re*ăm unui şe# *au unui *u,al%ern, unui +u,lic larg *au re*%r/n*, +er*oanelor a+ro+ia%e *au celor +e care nu le cunoaş%em e%. 7olo*irea ace*%or mo!ele !e că%re emiţă%or *emnalează im+lici% rece+%orului in#ormaţii !e*+re a%i%u!inea, *en%imen%ele, in%enţiile lui, !e*+re a+ar%enenţa la un anumi% gru+ *ocial (e%nie, +ro#e*ie, cla*ă *ocială), +recizează na%ura relaţiei in%er+er*onale *au a in%eracţiunii. 7ormula !e a!re*are e-+rimă !i*%anţa +*i8ologică şi *ocială !in%re in%erlocu%ori: 0n cul%ura noa*%ră, #olo*im +er*oana a "".a *ingular şi numele !e ,o%ez 0n relaţiile a+ro+ia%e, in#ormale, 0n%re +ar%eneri cu *%a%u% egal *au a+ro+ia% şi +er*oana a "".a +lural, numele !e #amilie şi even%ual %i%lul, #uncţia *au o al%ă #ormulă !e +oli%eţe +en%ru cei cu *%a%u% *ocial mai 0nal% *au cu care relaţia e*%e mai !i*%an%ă. (ormele !e a!re*are !i#eră !e la o cul%ură la al%a, c8iar !e la o cla*ă *ocială la al%a (e-em+le9). 6n%r.un gru+, *%a%u*ul *ocial al vor,i%orilor e*%e marca% im+lici% +rin #recvenţa comunicărilor: cei cu *%a%u% mai ri!ica% vor,e*c mai !e* şi mai mul%, !ar %o%o!a%ă lor li *e a!re*ează mai mul%e comunicări. 5rin mo!ul 0n care %ra%ăm me*a1ele +roveni%e !e la in%erlocu%or, ne +u%em mani#e*%a con#irmarea, !i*con#irmarea *au c8iar re1ecţia #aţă !e +er*oana lui (4e:i%%o, ;<<6, ++. ;06.;0=). -+rimarea im+lici%ă a con*i!eraţiei noa*%re #aţă !e celălal% *e #ace +rin *emnale nonver,ale !e recunoaş%ere (a*cul%area a%en%ă, con%ac% vizual, a%ingere, z/m,e%) şi +rin mo!ul 0n care ne e-+rimăm ver,al (*u,linierea con%ri,uţiilor celuilal% 0n !i*cuţie, ră*+un* la 0n%re,ările *ale). -+rimarea li+*ei !e con*i!eraţie +en%ru celălal% u%ilizează aceleaşi co!uri, !ar 0n *en* o+u*: nu.l ,ăgăm 0n

@ Comunicarea ver. +en%ru a evi%a *i%uaţiile !e ne0nţelegere. Cuvin%ele (conce+%ele) u%iliza%e 0n comunicare +o% avea *emni#icaţii mai mul% *au mai +uţin a.oluri şi *emni#icaţii. şi regleze nivelul !e a.*%rac%.o +o*%ură *%/n1eni%oare: 0n loc *ă. a!ică ş%iu *ă. "!eile şi *imţămin%ele noa*%re +o% #i 0nţele*e !e al%e +er*oane numai 0n mă*ura 0n care le e-+rimăm 0n%r. 5rin in%erme!iul cuvin%elor lim.un me*a1 in%eligi.i%orii. mai #amiliare 0n *i%uaţii in#ormale. >e *+une !e*+re oamenii care au com+e%enţă *ocio.iec%ivă.uie *ă #ie *cur%e şi *ă ai.ili%a%ea !e a *e re#eri la lucruri !i#eri%e *e re!uce. 0l 0n%reru+em a%unci c/n! vor.il.. un #on! !e in#ormaţii comun. care *e com.a1 şi a %i+ului !e e-+rimare ceru%e !e #iecare *i%uaţie.ale: !eno%aţia e*%e *emni#icaţia o. un lim.uim unui cuv/n%.şi a!a+%eze. +e care o a%ri.ări.ea*că şi cu un gunoier şi cu un mini*%ru şi *ă *e #acă +e !e+lin 0nţeleşi. !e !icţionar. >imilari%a%ea !e *emni#icaţii e*%e a*igura%ă !e u%ilizarea unor co!uri comune in%erlocu%orilor.a1.a ca *i*%em !e *emni#icaţii 0m+ăr%ăşi%e !e că%re comunica%ori. 0n #uncţie !e cono%aţiile +e care in%erlocu%orii le a%ri. Cu c/% lim.eş%e. in%er*ecţia re+rezen%/n! re+ comun celor im+licaţi 0n comunicare.*emni#icaţie e*%e . Lim.a1 şi %onul. 0n #uncţie !e na%ura relaţiei – #ormală *au in#ormală.*%rac%izare al cuvin%elor u%iliza%e. 6n #iecare *i%uaţie.ă comună. relaţia e-i*%en%ă 0n%re ei şi +er*onali%ăţile lor. 0n mo! #le-i.ilă +en%ru %oţi vor. mai ceremonioa*e 0n cele #ormale. nu.un monolog. cu a%/% +o*i.*eamă. 4eno%a%iv şi cono%a%iv. )ce*%a %re. ne anga1ăm 0n%r.ă o #ormă 0ngri1i%ă. Con%e-% şi lim.il +en%ru ele. Re+er%oriul !e *emni#icaţii !e care !i*+une o +er*oană 0i +ermi%e gă*irea nivelului !e lim.*%rac%e. cunoş%inţe e%c.uie #iecărui cuv/n%. Cuvin%ele au !ouă %i+uri !e *emni#icaţii. ?Re+er%oriul in!ivi!ual al cu re+ in!v al R *e in%er*ec%ează. cu c/% el e*%e mai concre%.a ca *i*%em !e *im.a1 comun.i re+roşăm unui *u. nivelul !e lim.a1ul u%iliza% e*%e mai a.iec%ivă. nu a*cul%ăm ce *+une.uie in%erlocu%orii cuvin%elor *un% mai !i#eri%e.uie *ă conţină o lim.. Ce *+unem şi cum *+unem . neclar şi +lin !e greşeli. nu.l +rivim. 0ncărca%ă emoţional.i *ugerăm că. +u%em *ă.aza%ă +e convenţii *ociale.ină 0n realizarea 0nţele*ului glo. !e i*%oria relaţiei şi !e +er*+ec%ivele ei !e vii%or. 0n general ra+oar%ele %re. vala.*%rac% al e-+rimării +en%ru a evi%a *ă.comunicaţională că ş%iu *ă vor. iar cono%aţia e*%e *emni#icaţia *u. 'neori u%ilizăm un nivel mai a. Cono%aţia e*%e *ur*a cea mai #recven%ă a ne0nţelegerilor 0n *i%uaţiile !e comunicare: aceeaşi +ro+oziţie ca+ă%ă 0nţele*uri !i#eri%e. )*ocierea cuv/n%.l +unem +e in%erlocu%or 0n%r.al%ern că a *cri* un ra+or% +rea lung. cu a%/% *emni#icaţiile +e care le a%ri. 6n +roce*ul !e comunicare e*%e im+or%an% ca in%erlocu%orii *ă. Con%e-%ul in%eracţiunii *ociale inclu!e *i%uaţia 0n care *e gă*e*c +ar%enerii.ală u%ilizează lim.i ră*+un!em la 0n%re.ii şi a regulilor grama%icale !e organizare a cuvin%elor 0n +ro+oziţii şi #raze +u%em e-+rima şi 0nţelege *emni#icaţii com+le-e.al al comunicării ver. !e locul şi !e %im+ul 0n care *e !erulează in%eracţiunea u%ilizăm anumi%e cuvin%e şi anumi%e e-+rimări.

a lungul zecilor !e mii !e ac%e !e comunicare !e. cum *un% cea germană. *ă #ie niş%e 2iniţiaţi3 +en%ru a !e*ci#ra me*a1ul (i!. şi ni *e +are că ele *un% evi!en%e +en%ru %oa%ă lumea.igui%ăţi.o or!ine logică. rom/nă.CD). +rin im+regnare şi imi%aţie. 0nain%ea co!urilor lingvi*%ice. ca un lim. 0n care lim. *emni#icaţia i!eilor e-+rima%e e*%e com+le%a%ă !e con%e-%ul 0n care au #o*% *+u*e. 'nele +ro+oziţii au 0nţele* numai !acă in%erlocu%orii iau 0n con*i!eraţie %oa%e elemen%ele !e con%e-% care le acom+aniază. unui anga1a%or 0n%r. o *erie !e elemen%e e-+re*ive cu valoare !e comunicare (*im.uie *ă +o*e!e in#ormaţii *u+limen%are.oluri nonver. +.unele relaţii 0n in%eriorul gru+ului şi o !elimi%are clară a celor !in 2in%erior3 !e cei !in 2e-%erior3. CC. (e0nţelegerile +rovin !in #a+%ul că ace*%e reguli re#eri%oare la c/% !e e-+lici%ă %re. Comunicarea nonver.. con%e-%uale.un in%erviu !e anga1are *au unei +er*oane cu care avem in%enţia *ă !ezvol%ăm o relaţie in%imă.#eminin 0n au%o. !e.americană *au cana!iană. mai in!irec% şi aluziv – cul%uri +u%ernic con%e-%uale (a+. 0n aşa #el 0nc/% *ă nu #ie nevoie ca in%erlocu%orul *ă ş%ie ceva 0n +lu* +en%ru a 0nţelege me*a1ul. !acă u%ilizăm +er*oana a !oua *ingular. -em+lu !e comunicare 0n con%e-%e !i#eri%e: un . 6n comunicarea orală mai ale*.ună +re*u+une lucruri *+u*e clar. #ără am. 0n %im+ ce 0n al%e cul%uri – cum *un% cea 1a+oneză. +e care +ar%ici+anţii la o cul%ură le #olo*e*c ca +e un 2lim. mai #amiliară. ++. 7iecare co+il 0nvaţă. #ără a ne g/n!i că 0n al%e *+aţii cul%urale e-i*%ă +oa%e al%e reguli. Cul%urile colec%ivi*%e valorizează mul% armonia şi .a1ul e*%e mai a.*%rac%. !ar şi creează un con%e-%: !acă ne a!re*ăm cuiva la +er*oana a !oua +lural !ucem in%eracţiunea 0n regi*%rul #ormal.a1ul nu numai că !e+in!e !e con%e-%. +e care nu le cunoaş%em. 0n%r. şi 0n con#ormi%a%e cu care *e +oar%ă in%erlocu%orul no*%ru. !e a le con%e-%ualiza. nonver.ală – a*+ec%e generale Concomi%en% cu comunicarea ver.a1 *e-i*% *au c8iar ca 8ărţuire *e-uală.ale). a+ela%ivul va #i in%er+re%a% ca o o#en*ă. unui +o*i. #iecare +ar%ici+an% la +roce*ul !e comunicare #olo*eş%e o *erie !e al%e co!uri. au%oma% in%eracţiunea !evine mai cal!ă. nor!.ăr. ca o 0ncercare !e umilire.ală.a13 im+lici%. 0n general !e a #acili%a 0nţelegerea in%enţiilor emiţă%orului.ale. !eoarece *e con*i!eră că ace*%a e*%e %onul +e care *un% in%er+ela%e +er*oanele !e morali%a%e 0n!oielnică. con%e-%uale *e con*i!eră că o comunicare .im unui vec8i +rie%en.a lungul vieţii. 5ar%ici+anţii la comunicare %re. Lim. !irec% – cul%uri *la.uz cu 2+ă+uşico3.il +ar%ener !e a#aceri. care au rolul !e a acom+ania şi nuanţa *emni#icaţiile. !ar !acă #ace ace*% lucru cu o colegă !e *erviciu cu care relaţia e*%e +ur #ormală. 6n cul%urile *la.uie *ă #ie e-+rimarea *un% 0nvăţa%e !e #iecare !in%re noi 0n mo! im+lici%.!e*+re noi !i#eră !acă vor. #ranceză. CC). 0n *en*ul că nu e*%e nevoie ca cineva *ă le !e*crie 0n mo! e-+lici% +en%ru a #i . lim. Aalloi* B Callan. -i*%ă cul%uri.a1ul u%iliza% e*%e #oar%e +reci*.a% *e +oa%e a!re*a unei +er*oane !e *e. Cul%ură şi comunicare.

l con*ola.al 0n locul unuia ver. 4e mul%e ori cuvin%ele *+un una şi nonver. 5rinci+alele com+onen%e ale comunicării nonver. • Com+le%are – u%ilizarea lim.e%ul *igur +e *ine +oa%e !a mai mul%ă greu%a%e cuvin%elor. ce cre! !e*+re mine.0nţele*e.l #ace +e celălal% *ă 0nţeleagă. +.alul al%a.ilierul 0n 0ncă+eri. 7ără *ă ş%ie 0n mo! e-+lici% ace*% lucru.*%i%uire – a u%iliza un *im.ală a me*a1elor. !eoarece numai a*%#el con*i!eră că au 0nţele* +e !e+lin ceea ce celălal% avea !e *+u*.al (ge*%uri em.ună *au a. con*%i%uin! 2canavaua3 +e care *e 2. 0n%r.i *+ui 2la*ă că %rece şi a*%a3. cum mă a+ro+ii *au mă !e+ăr%ez !e in%erlocu%or 0n %im+ul conver*aţiei.ală au o +on!ere mai mare !ec/% cele !in zona ver.a%e uşor +e *+a%e +en%ru a.l . 0n%/lnirile #aţă 0n #aţă. !e*+re el şi !e*+re *i%uaţie. *imul%an şi 0n +aralel cu #razele +e care i le *+un.a1ul. e-+re*ia #acială. Aru+urile organizaţionale au şi ele reguli +ar%iculare re#eri%oare la *emni#icaţia elemen%elor !e . i *+ui că a #ăcu% o %rea.ă .olul &F 0n loc *ă. ge*%urile. un ge*% #ăcu% cu m/na *au cu ca+ul. cine şi cum *un% eu.ro!ează3 *emni#icaţia glo. • Reglare – u%ilizarea unei ge*%urilor a!a+%oare reglează !erularea in%eracţiunii !in%re !ouă +er*oane: in%erlocu%orii *e +o% invi%a unul +e al%ul *ă ia cuv/n%ul !in%r.olizare: cum mă e-+rim +rin #elul 0n care mă 0m.umane ale unor e-+re*ii #aciale *au ale unor ge*%uri.o +rivire. ma1ori%a%ea oamenilor +re#eră.ale (Earri*. )naliş%ii comunicării *u*ţin că in#ormaţiile +e care le rece+%ăm !in comunicarea nonver.al +oa%e a!ăuga noi *emni#icaţii *+u*elor: z/m. . 0n care 2+o% ve!ea oc8ii3 in%erlocu%orului.rac şi mă mişc.e%ul care 0n*oţe*c o #rază +o% accen%ua *emni#icaţia ei. #elul 0n care +ronunţ #razele +en%ru a. 4eşi e-i*%ă *emni#icaţii general. a%i%u!ini *au in%enţii am. cum z/m. cum !ore*c *ă #iu %ra%a%. • Con%razicere – u%ilizarea unei e-+re*ii #aciale con%rară *+u*elor +oa%e crea e#ec%e comice. 7uncţiile comunicării nonver. 0n loc *ă.lemă) +oa%e avea aceeaşi *emni#icaţie: a ară%a cuiva *im.şi nuanţa%. in%erlocu%orul con*i!er/n! că eş%i *igur +e ceea ce *+uiG 0ncrun%area şi %onul ră*%i% com+le%ează gravi%a%ea unei ameninţări.ol nonver.ală a comunicării 0n realizarea *emni#icaţiei %o%ale a ac%ului !e comunicare.ale Comunicarea nonver. a%unci c/n! au lucruri im+or%an%e !e comunica%. u%ilizarea *+aţiului şi a %im+ului.ine conţinu%ul me*a1ului ver.e*c *au mă 0ncrun%. #iecare cul%ură 0şi are +ro+riile reguli !e *emni#icare.ale *un%: 0n#ăţişarea.ală.al.ală o acom+aniază +e cea ver.un mo! com+le. +rivirea. a 0n!e+lineş%e o *erie !e #uncţii com+lemen%are comunicării ver. +aralim. +oa%e *emni#ica o glumă e%c. ce emoţii. • )ccen%uare – %onul vocii *au z/m. cum organizez mo. a%ingerile. care *un% 0nvăţa%e !e %oţi in!ivizii 0n cur*ul +roce*ului !e encul%urare *au !e acul%urare.2=): • Re+e%iţie – a *+une şi a ară%a 0n acelaşi %im+ cum anume *e #ace un lucru (ge*%uri ilu*%ra%oare) menţin %rează a%enţia in%erlocu%orului şi 0l a1u%ă *ă 0nţeleagă şi *ă memoreze mai .a1ului nonver. 7iecăreia !in%re ace*%e com+onen%e 0i *un% a%aşa%e *i*%eme !e *im. • >u.

)!o+%/n! normele !e comunicare ver.i *un% 2moi3.lică +rin in%erme!iul #iecărui anga1a%: !acă imaginea e*%e una *o.ală şi nonver. Tunsoarea şi pieptănătura. !e ge*%ionare a im+re*iei. Ho%uşi. even%ual ca%egorie *ocio. ca !e al%#el şi la al%e a*+ec%e ale 0n#ăţişării.o manieră im+lici%ă.iţioşi. #izionomia.aţii *ă #ie %unşi cla*ic. cei *la. )lura unei +er*oane.economică. iar #emeile *ă nu +oar%e +ie+%ănă%uri e-%ravagan%e.aţii. !e +*i8ologia +er*onali%ăţii.er%a%e !e a *e e-+rima +rin +ie+%ănă%ură !ec/% .+*i8o. o mai mare li. #elul 0n care +erce+e +er*oana *i%uaţia şi *e ra+or%ează la ea.ă o 0n#ăţişare con*erva%oare. Mo!ul 0n care .o +ro!uce 0n%/lnirea #aţă 0n #aţă cu o +er*oană rezul%ă !in ceea ce ve!em (0n#ăţişarea şi mişcările) şi auzim (ce *+une şi cum *+une). !e v/r*%ă şi +re#erinţele +er*onale. v/r*%ă.ală care *un%. !e neuro. con*erva%oare e*%e !e aş%e+%a% ca anga1aţii *ă ai. cei mici şi *la. li+*iţi !e vlagă şi *%/ngaci. mai . 6n cazul organizaţiilor cu o cul%ură +u%ernică e-i*%ă +re*cri+ţii im+lici%e *au e-+lici%e re#eri%oare la +ie+%ănă%ură. la r/n!ul lor.aţii şi #emeile 0şi aran1ează +ărul variază 0n #uncţie !e mo!ă. #emeile au. 0n%r. Cunoaş%erea +ar%iculari%ăţilor !e comunicare nonver. (e +regă%im 0n#ăţişarea +en%ru #iecare *i%uaţie im+or%an%ă.ăr.ală ale unui gru+ e*%e e*enţială +en%ru o +er*oană !in e-%erior care *e !oreş%e *ă comunice e#icien% cu mem.ăr. !e regulă.en!ocrinologieG *e con*i!eră că oamenii 0nalţi şi *la.ine +lă%i%e !ec/% cele *cun!e (mai ale* 0n #irmele 0n care relaţiile cu clienţii nece*i%ă o anumi%ă 2+re*%anţă3 con#eri%ă !e 0nălţime).i *un% !inamici şi am.ală.uni.comunicare nonver. !ar con*%i%uie 0n%o%!eauna un mo! !e e-+rimare a +er*onali%ăţii. 0nvăţa%e 0n cur*ul +roce*ului !e *ocializare organizaţională. +oziţia +e care o a!o+%ă 0n in%eracţiunea *ocială şi !orinţa *a !e a #i %ra%a% 0n con#ormi%a%e cu acea*%ă +oziţie !e că%re ceilalţi +ar%ici+anţi la comunicare. cei graşi – ve*eli şi .răca%ă. -i*%ă *%u!ii care ara%ă că +er*oanele 0nal%e *un%. #elul cum e*%e 0m. ne !au in!icii in%enţiona%e *au nein%enţiona%e !e*+re gen.ăr. Statura şi conformaţia corpului.ră. -i*%ă o 0n%reagă %i+ologie +*i8o*oma%ică naivă care a rezi*%a% !e.a lungul %im+ului şi care a #o*% un +unc% !e +lecare +en%ru cerce%ările !e +*i8o#iziologie. !e mul%e ori c8iar ne *%ră!uim *ă ne mo!i#icăm 0n#ăţişarea a*%#el 0nc/% *ă +ro!ucem im+re*ia !ori%ă.ună #ormă #izică e*%e cu a%/% mai im+or%an%ă cu c/% +o*%ul e*%e mai 0nal%. Cor+ul ca mi1loc e-+re*iv Înfăţişarea 5rima im+re*ie +e care ne. a!ică . !e comunicare cu ceilalţi.i – +o*aci şi rău%ăcioşi e%c. a%/% 0n *ocie%a%e. c/% şi la locul !e muncă. Menţinerea *ilue%ei şi a a+arenţei !e *ănă%a%e şi . in!ivi!ul 0şi +recizează. Îmbrăcămintea . !eoarece ace*%e organizaţii vor *ă comunice me!iului *ocial o anumi%ă 2imagine3 +u.rii *ăi.

au%ori%a%e.răcămin%ei #ormale comunică anga1a%orului ca+aci%a%ea can!i!a%ului !e a 0nţelege cerinţele #ormale +rivin! ţinu%a şi !i*+oni. !in .răca al !oc%orilor şi acce*oriile +e care le +oar%ă con*%i%uie un elemen% e*enţial al . +ur%area 0m. 6n *i%uaţii !e in%erviu.uie *ă. 6ncre!erea +e care o in*+iră o +er*oană şi ca+aci%a%ea *a !e *e im+une !e+in! !e 8ainele +e care le +oar%ă: un e-+erimen% al lui Bic$man.lice *un% a#işa%e aver%i*men%e re#eri%oare la ţinu%a o.Eainele con*%i%uie un 0n*emn al !i#erenţierii *ociale.ili%a%e şi com+e%enţă. cămaşa şi crava%a. )rma%a. roc8ia lungăG 0n unele locuri +u.răcămin%e +e care o +oa%ă – +er*oanele cu un *%a%u% economic ri!ica% 0şi 2a#irmă3 con*%an% ace*% *%a%u% +ur%/n! 8aine *cum+e. in!ivizii care nu *e 2+o%rive*c3 la 0n#ăţişare cu imaginea +e care ele o +romovează.a a+oi *u.iecţii care %ele#onau !u+ă el !acă au gă*i% mone!a.iecţilor.ili%a%ea in!ivi!ual. 8ainele 0n!e+line*c mai mul%e #uncţii: con#or% şi *iguranţă. ++. culorile +e care le +oar%ă. a !emon*%ra% că. +rin croiala 0m. 0ncă !e la anga1are.ile3 variază – *un% recoman!a%e *au in%erzi*e croieli.K<).<IC. ra*a şi *%a%u%ul economic al *u. mo!ul !e a *e 0m. Uniforma. Com+licele e-+erimen%a%orului lă*a o mone!ă 0n %ele#onul +u.).economic şi c8iar ocu+aţia cuiva !u+ă %i+ul !e 0m.răcămin%e comunicăm celorlalţi aş%e+%ările noa*%re a*u+ra mo!ului 0n care !orim *ă #im %ra%aţi: un co*%um cla*ic comunică !orinţa noa*%ră !e a ne relaţiona la nivel o#icial.răcămin%e mai +uţin 2#ormală3 +oa%e #i in%er+re%a%ă ca in%enţie !e a !a o no%ă mai cal!ă.liga%orie. >u. *+i%alele. elegan%e şi !e . -+re*ia cul%urală: !incolo !e varia.răca% şi !oar 0n K=J a%unci c/n! com+licele era +ro*% 0m.lic şi 0n%re. e%c.ile3. +. !e#iniţia ţinu%ei 2acce+%a. 5rin 0m. acce*orii. culori e%c.răcămin%ei. anga1aţii +oar%ă 8aine şi !iver*e !i*+ozi%ive !e +ro%ecţie. u%ilizează uni#orme care *im.ili%a%ea !e a a!o+%a *%an!ar!ele organizaţiei şi con%ri. acce*orii. Mul%e +ro#e*ii im+un +ur%area unei ţinu%e *%an!ar!iza%e.ună cali%a%e. !ecenţă şi e-+re*ie cul%urală (Earri*. 7uncţia !e !ecenţă e*%e e-+rima%ă +rin reguli *cri*e *au ne*cri*e: la locul !e muncă anga1aţii %re. ei erau mai +re!i*+uşi *ă #ie oneş%i cu +er*oanele ale căror 8aine in!icau un *%a%u% *ocial ri!ica% !ec/% cu +er*oanele al căror *%a%u% *ocial +ărea mo!e*%.ine 0m. Con#or%ul şi mai ale* *iguranţa *un% *u+u*e unor reguli e-+lici%e 0n ma1ori%a%ea organizaţiilor +ro!uc%ive – 0n #uncţie !e na%ura ac%ivi%ăţii.uie la #ormarea im+re*iei !e*+re +er*onali%a%ea lui.o+u*. o 0m. Înfăţişare şi prestigiu profesional. căile #era%e. . 6n +er*+ec%ivă organizaţională. . unele evenimen%e şi con%e-%e *ociale +re*u+un reguli mai mul% *au mai +uţin *%ric%e +en%ru +ar%ici+anţi 0n ceea ce +riveş%e ţinu%a #ormală – e-i*%ă evenimen%e şi con%e-%e 0n care *e im+une *acoul.olizează +u%ere.C.răca% (a+.lică +e care organizaţia o +romovează. uneori +/nă 0n cele mai mici amănun%e. a!ică +rinci+alele elemen%e ale mi*iunii lor *ociale. !ar %o%o!a%ă con*%i%uie un mo! !e e-+rimare a +er*oanei: +u%em !e!uce *%a%u%ul *ocio. mai +er*onală relaţiei.şi e-+rime *%a%u%ul şi +er*onali%a%ea 0n limi%ele im+u*e !e organizaţie şi 0n con#ormi%a%e cu imaginea +u. Earri*. cre!i. 6n#ăţişarea. +oliţia.. &rganizaţiile au %en!inţa !e a re*+inge. c8iar 2recoman!a. in!i#eren% !e genul v/r*%a.iecţii au re%urna% mone!a 0n +ro+orţie !e IIJ a%unci c/n! com+licele era . .i*erica. +er*oanele coc8e%e au un mo! *+ecial !e a #i elegan%e şi !e a a%rage a%enţia +er*oanelor !e *e. 6n #uncţie !e %i+ul !e ac%ivi%a%e al organizaţiei.C0. 1u*%iţia.

are un +u%ernic e#ec% 0n comunicarea i!eii !e +u%ere şi *%a%u%. +en%ru a.ine. &rganizaţiile.lica% 0n revi*%a )c8ive* o# "n%ernal Me!icine.lemă. +o%rivi%ă %i+ului !e relaţie şi *i%uaţiei 0n care are loc in%eracţiunea.lemă *un% !e o.ală şi. Ae*%urile em. ge*%urile vor. *emni#icaţia lor +u%/n! #i 0nţelea*ă numai +rin a*ociere cu cuvin%ele +e care le. mai a+ro+ia%ă.o 0ncă+ere. mai ale* cele !in *#era *erviciilor.or/m +rivirea *+re gură. 0n #iecare !in *i%uaţiile enumera%e mai *u* #olo*im. Earri*. 2Recuzi%a3 !oc%orilor con*%/n! !in 8ala% al. au 0n*oţi%G • gesturile adaptoare – in!ică *%ări emoţionale. 4e*igur. 'n *%u!iu al lui Co+e (. ci şi *im.<<K. 7iin! elemen%e ale con!ui%ei e-+re*ive.ăr. o +er*oană +e care o a!mirăm !ar nu o cunoaş%em +rea . ara%ă că +acienţii*un% mai !i*+uşi *ă urmeze recoman!ările me!icului (cre!i.!.are. a+lecarea 0n*+re 0na+oi +oa%e *emni#ica !e%aşare şi conver*aţia *e 2răceş%e3.ovi% *un% in%er+re%a%e ca !e+re*ie şi umilinţă. nu e*%e *u+ra+on!eral şi nu are +ărul +rea lung. . un şe#.comunicării me!ic. au%ori%a%e ş. !ar a+oi co.răca% core*+unză%or *%a%u%ului *ău +ro#e*ional. +ărinţii. *e con*oli!ează +o*%uri *+eci#ice care *un% in%er+re%a%e ca %ră*ă%uri !e +er*onali%a%e: ca+ul ţinu% +leca% şi *+a%ele g/r.m.al (au un 0nţele* !e *ine *%ă%ă%or) şi con*%i%uie convenţii *+eci#ice unei anumi%e cul%uri (e-em+lu: *emnul #ăcu% cu !ege%ele +en%ru &F. colegii. ca+ul !a% +e *+a%e şi *+a%ele !re+% ca aroganţă. Gesturile Mişcările +e care le #acem cu 0n%regul cor+ *au !oar cu unele *egmen%e ale lui 0n!e+line*c #uncţii !e comunicare !i#eri%e: • gesturile ilustratoare – au rolul !e 0n%ărire a me*a1ului ver. !ar nu #ac +ar%e !ec/% *egvenţial !in com+or%amen% (e-em+lu: ne aco+erim oc8ii c/n! nu vrem *ă ve!em ceva *au 0n%oarcem ca+ul)G ele *un% nein%enţiona%e şi. la #el ca şi e-+re*ia *au .i in!ica #a+%ul că aş%e+%ăm *ă ră*+un!ă)G • gesturile emblemă 0nlocuie*c me*a1ul vr. #raţii. (a+.al (e-em+lu: negarea +rin clă%inarea ca+ului *au a +almei)G ele nu au 0nţele* +ro+riu.ală !e *alu%. 6n %im+ul conver*aţiei.<=I).C. +rivim in%erlocu%orul 0n oc8i.ili%a%e) şi *ă con*i!ere că vor #i .o conver*aţie (e-em+lu: 0n %im+ ce +unem o 0n%re. 0n %im+.e*c !e la *ine !e*+re %răirile a#ec%ive şi !e*+re %em+eramen%ul unei +er*oane. *emnul : !e la vic%orie). o anumi%ă #ormulă ver. !e mul%e ori greu !e con%rola%G • gesturile regulatoare – reglează al%ernanţa in%ervenţiilor 0n%r.a. *imul%an cu ge*%ul em. m/n!rie.ine %ra%aţi !acă me!icul are o 0n#ăţişare con#ormă cu *%ereo%i+ul *ocial: e*%e 0m. comunică +rin in%erme!iul uni#ormei nu numai o imagine +u.+acien% şi. +u. Postura 5oziţia cor+ului (+o*%ura) #ace +ar%e !in mi1loacele !e comunicare nonver. ecu*on. +rie%enii. . +. la #el ca şi 0n cazul e-+re*iilor emoţionale. !acă e*%e .lică care re#lec%ă +er*onali%a%e com+aniei.olul cali%ăţii şi uni#ormi%ăţii *erviciului o#eri%.a%. *%e%o*co+.icei *%ric% ri%ualiza%e – +lecăciunea şi *alu%ul *e #ac 0n concor!anţă cu %i+ul !e in%eracţiune: *alu%ăm cu ge*%uri !i#eri%e o +er*oană necuno*cu%ă a%unci c/n! in%răm 0n%r. varierea +oziţiei cor+ului +oa%e *ă comunice in%erlocu%orului lucruri !i#eri%e: a+lecarea %runc8iului 0n*+re 0nain%e +oa%e *emni#ica in%ere* +en%ru ceea ce el %ocmai *+une şi conver*aţia !evine mai 2cal!ă3.). 0n ul%imă in*%anţă. al %era+iei..

=K6. au%ori%ară L agre*ivăG ge*%urile +uţine in!ică *%ă+/nire !e *ine *au %em+eramen% #legma%icG mer*ul a+ă*a% e*%e *emn !e 8o%ăr/re. cu . gr.ilă. Aall (.). 7renologie (2+8reno*3 N g/n!ire. gr. ci şi !e 2*e!imen%area3 0n %im+. 4a%ori%ă regulilor !e a#işare Le-+re*ie . a celor mai #recven%e e-+re*ii emoţionale 0n ri!urile !e e-+re*ie: +er*oanele cu ri!uri la colţurile e-%erne ale oc8ilor *un% +erce+u%e ca mai *im+a%ice. !e*+re legă%ura !in%re %ră*ă%urile *oma%ice şi #izionomice.i% a #o*% !a% ace*%ui !omeniu !e lucrările i%alianului C. . ne!umeririi)G cele cu cu%e 0n #orma li%erei M (omega) 0n%re *+r/ncene – ca melancoliceG cele cu cu%e 0n 1urul gurii – ca +re%enţioa*e şi veşnic nemulţumi%e (gura 2+ungă3) ş.F.ăr.IC. care *ă !eno%e %inereţe şi *ănă%a%e e*%e o carac%eri*%ică !ezira.ilă +en%ru orice +er*oană care 0şi cau%ă un +o*% *au vrea *ă +romoveze 0n carieră. %imica Mimica e*%e !a%ă nu numai !e e-+rimarea a#ec%elor şi emoţiilor momen%ului. !e aceea %o% mai mul%e +er*oane. 2Crima.I<6) con#orm căreia ar e-i*%a o legă%ură !irec%ă 0n%re #orma şi !imen*iunile !i#eri%elor regiuni ale craniului şi !i#eri%e 2#acul%ăţi3 +*i8ice ale in!ivi!uluiG au #o*% 0n%ocmi%e c8iar 28ărţi #renologice3 +e care *un% re+rezen%a%e localizări ale ace*%or 2#acul%ăţi3. !aţa ca mi"loc e#presiv !i$ionomia 7iecare !in noi avem %i+uri !e #izionomie care 2ne +lac L nu ne +lac3 şi care con*%i%uie re+ere 0n evaluarea #izionomiei celuilal%: a*emănarea cu 2%i+ul +ozi%iv3 !uce la o im+re*ie #avora. -+re*ia #acială e*%e mo!ali%a%ea !e comunicare nonver.+o*%ura: o +er*oană care ge*%iculează am+lu. g8ici%or.m. cei mari şi !e+ăr%aţi cre!uli%a%e şi nu +rea mul%ă in%eligenţăG o gură mică.o +ar%e şi cele a+%i%u!inale şi !e carac%er K +e !e al%ă +ar%e. cea 1oa*ă !e +ro*%ieG na*ul coroia% e*%e *emn !e #ermi%a%e. ) avea o #izionomie +lăcu%ă. 2 7iziognomonie (2+8Q*i*3 N na%ură O 2gnomon3 N ş%iu%or.!. criminali%a%e. #urieG mer*ul +e v/r#uri – #ire #le-i.a.ie re%rac%a%ă – *emn !e li+*ă !e voinţă ş. Lava%er (. !a%ori%ă #a+%ului că re#lec%ă %răirea emoţională şi. şi !e cele !e #iziognomonie2.unie. #ermi%a%e. +regnan%ă – *emn !e voinţăG o .!. *+iri% O 2logo*3 N ş%iinţă..ăr.o*e3 (ri!ică%uri) re*+on*a.ie mare.a.!. cu 2#o*e3 (a!/nci%uri) şi 2.ăr. +e !e. 'n im+ul* !eo*e.m. 0n %im+ ce a*emănarea cu 2%i+ul nega%iv3 !uce la o im+re*ie !e#avora.=0. ş. 0n!e+lineş%e o #uncţie regla%orie in%ra+er*onală şi in%er+er*onală.ile !e geniu. inclu*iv . !eoarece ace*%e ri!uri *un% a*ocia%e e-+re*iei z/m..<0<) !e*+re criminali%a%e (2&mul !elicven%3.aţii. recurg la ace*%e *ervicii.) N 2ş%iinţă3 +romova%ă mai ale* !e P. K Con#orm conce+%elor #iziognomice *e con*i!eră că: #run%ea 0nal%ă e*%e *emn !e in%eligenţă. !inamică *au c8iar in%rigan%ăG +aşii 2%/rşiţi3 in!ică lene *au !e+re*ie e%c. Lom.i%oare a #eţeiG +er*oanele cu cu%e ver%icale +e #run%e *un% +erce+u%e ca !omina%oare şi au%ori%are (e-+re*ie a*ocia%ă a%i%u!inilor im+era%ive)G cele cu cu%e orizon%ale – ca naive şi nu +rea in%eligen%e (e-+re*ie a*ocia%ă mirării. +rin acea*%a. cauzele şi reme!iile ei3). o gură mare cu .ală cea mai com+le-ă. in%r/n! 0n *+aţiul no*%ru +er*onal *au c8iar in%im e*%e +rce+u%ă ca im+ul*ivă. ne. *%u!iu !e*+re.) N %eorie iniţia%ă !e 7r.a.. P.uzele +line – *emn !e *enzuali%a%eG o . %ran*mi*e +rin %ra!iţie *au 2%eore%iza%e3 !e lucrările !e #renologie.ilăG 21u!ecarea3 +er*oanei celuilal% !u+ă #izionomie e*%e in#luenţa%ă şi !e o *erie !e +re1u!ecăţi. care 0ncerca *ă !e%ermine %ră*ă%urile !e +er*onali%a%e !u+ă con#ormaţia cor+ului şi a #eţei.ilă.uzele *%r/n*e – *emn !e rău%a%e. cel c/rn !e naivi%a%eG oc8ii mici şi a+ro+iaţi in!ică şire%enie. 7izionomia +oa%e #i 2a1u%a%ă3 +rin in%erme!iul co*me%icii şi al o+eraţiilor e*%e%ice.ro*o (.m.

+.au con*%a%a% !i#erenţieri 0n am.ună 0n cazul co+iilor !ec/% al a!ulţilor şi al #emeilor !ec/% al . a%enuării. Regulile !e e-+re*ie +e care co+ilul le 0nvaţă +en%ru a comunica %răiri a#ec%ive mai com+le-e (emoţii curen%e. -+re*iile au #o*% 0nregi*%ra%e vi!eo şi au #o*% ară%a%e unor *u. +rimi%iv !in (oua Auinee. c$man a ceru% *u. *ă e-+rime aceleaşi a#ec%e ca şi cum li *.iecţilor !in acelaşi %ri. e-+re*ia #acială con*%i%uie un lim. 0nvăţa%e !e +ar%ici+anţii la comunicare !e la cea mai #rage!ă v/r*%ă. -+licaţia ace*%or #enomene ar #i !a%ora%ă.<I2) e#ec%ua% +e un %ri.il *ă e-+rime emoţii com+le-e (+rin con%rolul conş%ien% al mu*cula%urii #aciale) 0n *en*ul in%en*i#icării.ili%a%ea e*%e %o%uşi g8i!a%ă !e norme *+eci#ice unei anumi%e cul%uri *au *u. a%i%u!inile şi in%enţiile noa*%re. +rin mecani*me neuromu*culare 0nnă*cu%e. +e l/ngă *imilari%ăţi 0n !eco!i#icarea e-+re*iilor emoţionale e-i*%au *imilari%ăţi şi 0n +rivinţa #olo*irii unor e-+re*ii *imilare 0n cul%uri !i#eri%e. 0n viziunea au%orului. +e mă*ură ce e !ezvol%ă a. li *e *+unea o *cur%ă +ove*%ioară care !e*cria na%ura a#ec%ului şi le *e cerea *ă in!ice +oza care 0n#ăţişa acea emoţie. ge*%urile şi %onul vocii %ră!ează 0n mare mă*ură emoţiile reale. gura) *e +o% mişca 0n%r.ale).(co!uri nonver.aţilor. *en%imen%e) au rolul !e a +reveni mani#e*%area +rogramului neurologic 0n #orma *a +ură (a+. c$man (.ă care e-+rimau !i#eri%e a#ec%eG +en%ru a ec8ivala *emni#icaţia a#ec%ului. oc8ii.rilor %ri. 0n mare +ar%e corec%e. Mai +uţin reglemen%a%e !ec/% e-+re*ia #acială. "!en%i#icările au #o*%. comune %u%uror oamenilor !ar. &#presiile emoţionale fundamentale sunt 'nnăscute. lemen%ele mo. g/n!ire) el 0nvaţă şi !evine ca+a. <0) -i*%ă !i#erenţe in!ivi!uale 0n +rivinţa e-+re*ivi%ăţii emoţionale.iecţii !in >'). nu 0n%o%!eauna concor!an%e cu %răirea realăS 5. con%ri. lucru remarca% 0ncă !e 4arRin 0n *ecolul %recu%. )legerile lor erau corec%e 0n +ro+orţii #oar%e a+ro+ia%e !e cele ale lo%ului mar%or.ile ale #eţei (*+r/ncenele.<0) )#ec%ele #un!amen%ale (*ur+riză. 0n *en*ul că i!en%i#icarea era mai . #iin! mai +uţin con%rola. 7el!man. neu%ralizării *au c8iar com+unerii !eli.a1 *ecun!ar. ci%.ili%ăţile cogni%ive ale co+ilului (+erce+ţie.era%e !e e-+re*ii emoţionale. Carac%erul univer*al al e-+re*iei a#ec%elor a #o*% +u* 0n evi!enţă !e un *%u!iu al lui 5.ă: mem. care nu avu*e*e nici un con%ac% cu civilizaţia al.ului li *.au ară%a% +oze ale unor +er*oane !e ra*ă al.) *un% e-+rima%e 0n mo! re#le-.ucurie e%c. o+. emoţii com+le-e. #a+%ul că #iecare a#ec% *au emoţie !eclanşează un *e% !e im+ul*uri nervoa*e care ac%ivează anumiţi muşc8i #aciali. =I.ile volun%ar.ăr.cul%uri.ele +o+ulaţii. con*%i%ui% !in +o+ulaţie neRQor$eză. Privirea . >. #urie. ++. cu unele e-ce+ţii +en%ru #rică şi *ur+riză. şi 0n ace*% caz. (a+.o varie%a%e !e com.ar 0n%/m+la lor.uin! la 2a#işarea3 unei e-+re*ii emoţionale concor!an%e cu %răirea a#ec%ivă re*+ec%ivă (+rogram neurologic !e e-+re*ie #acială).inaţii care au *emni#icaţii !i*%inc%e. !ar varia.<=D. 7el!man . +rin care *e comunică in%enţiona% şi e-+lici% celuilal% *%ările emoţionale. . ceea ce a !u* la conclizia că .

6n cul%urile ve*%ice con%ac%ul vizual *emni#ică !e*c8i!ere *+re comunicare.uie la #ormarea +erce+ţiei şi la in%er+re%area glo. !recvenţa şi durata contactului vi$ual. +e c/%ă vreme 0n%r. 0n%r.ru şi in%onaţie. 6n%r. A.iecţii rela%au că 0n +oza 2re%uşa%ă3 +er*oana +are mai *im+a%ică. ca au%oma%i*m !e acomo!are al analiza%orului vizual. ge*%ul av/n! *emni#icaţia !e *#i!are.aza ace*%or in#ormaţii #acem in#erenţe şi !e*+re #elul !e a #i al unei +er*oane 0n general: o voce a*cuţi%ă.ţi *+ună ceva *au !im+o%rivă. ( )sorbi din oc*i+ nu este o figură de stil. (u 2in%ercalarea3 con%ac%ului vizual cu +auze e*%e cea care !ă im+re*ia !e ne*inceri%a%e. +en%ru *cur%e +erioa!e !e %im+. Mărimea +u+ilei. +rovoacă #enomene !e *im+a%ie (+u+ile !ila%a%e) *au an%i+a%ie (+u+ile con%rac%a%e). 26D).şi a*cun!e in%enţiile. !ar +e . !irecţia +rivirii !e la oc8ii celuilal% la *+aţiul 0ncon1ură%or. 4eşi acea*%a era *ingura !eo*e. iar evi%area lui e*%e in%er+re%a%ă ca ne*inceri%a%e. #recvenţa mare *au !ura%a e-ce*ivă a +rivirii +o% #i in%er+re%a%e ca *emne !e agre*ivi%a%e şi +rovoacă *că!erea a%racţiei. !ar con%ri. 4i#erenţa nu e*%e *e*iza%ă conş%ien%.irea !in%re cele !ouă #o%ogra#ii nu era *e*iza%ă la nivel conş%ien%.).un e-+erimen% !e +*i8ologie *ocială a #o*% *%u!ia%ă relaţia !in%re mărimea +u+ilei şi in%en*i%a%ea a%racţiei in%er+er*onale: au #o*% ară%a%e mai mul%or *u. #ără ca ace*% lucru *ă creeze im+re*ia !e ne*inceri%a%e. ră*%i%ă. Miller .un con%e-% nega%iv. e*%e *emnul a%enţiei +e care ţi. 5rivirea in*i*%en%ă +oa%e #i ne+lăcu%ă şi +en%ru că 0n %o% regnul animal ea e*%e un *emn !e !ominare. (a+. %en!inţa !e a. +. Comunicarea vocală paralimba"ul . e*%e greu !e *u+or%a% o +rivire in*i*%en%ă. 0n%r. oc8i. %im. li+*ă !e maniere şi !e re*+ec%.ală a celuilal%. 5rivirea !irec%ă.oc8i.o+u* *au *u+erioară ca *%a%u% *ocial.ocea :ocea comunică +rin 0nălţime. va #i in%er+re%a%ă ca a+arţin/n! unei +er*oane la.Contactul vi$ual !in%re !ouă +er*oane #urnizează o *erie !e in#ormaţii !e con%e-% im+or%an%e +en%ru in%er+re%area me*a1elor +arveni%e +e celelal%e canale: !irecţia +rivirii +oa%e in!ica in%ere*ul *au in%enţiile in%erlocu%oruluiG mişcările oculare *un% şi ele *uge*%ive 0n +rivinţa %răirilor şi in%enţiilor. !e a%racţie. C8iar 0n con%e-%e +ozi%ive *au neu%re. !e aceea in%erlocu%orii al%ernează.un con%e-% +ozi%iv şi +rovoacă reci+roci%a%ea %răirii.iecţi !ouă varian%e !e #o%ogra#ie ale unei +er*oane. aş%ea+%ă un ră*+un*). !e *e.<IC.o acor!ă celălal% şi aver%izează a*u+ra #ormei !e in%eracţiune ce va urma (even%ualele in%enţii agre*ive.una !in ele +u+ilele #iin! re%uşa%e +en%ru a +ărea mai largi.0n.ile emoţional şi reven!ica%iveG o voce 1oa*ă ca e-+re*ie a unei #iri . 4eo*e. mai a%răgă%oare. !ar oamenii *un% a%raşi !e +rivirea care comunică in%ere* şi a%racţie.ire !in%re cele !ouă varian%e. ci #recvenţa +rea mare a al%ernanţei *au !ura%a +rea mare a +auzelor 0n ra+or% cu aş%e+%ările in%erlocu%orilor 0n *i%uaţia !a%ă şi 0n con%e-%ul relaţional concre%. #a+%ul că !oreş%e *ă. 'nele cul%uri orien%ale au norme care in%erzic *ă +riveş%i 0n oc8i o +er*oană mai 0n v/r*%ă. in#ormaţii !e*+re *%area a#ec%ivă !e momen%. 0n mo! con*%an% *u. 5rivirea are im+or%an%e #uncţii !e comunicare 0n regi*%rul a#ec%iv: #recvenţa şi !ura%a ei +o% #i *emn !e *im+a%ie.

Ho%uşi. !e e-em+lu.irea +e un %on ri!ica% şi cu mul%e in#le-iuni %ră!ează iri%are şi !orinţa !e a !omina 0n%r. nu %oa%e cazurile 0n care cineva +rezin%ă a*%#el !e mo!i#icări ale com+or%amen%ului nonver. accen%e. *une%e !e 2um+lu%ură3 (vocal #illr*) 20003. +ronunţia ră*+ica%ă şi %are a cuvin%elor %ră!ează (comunică) m/nie. Comunicarea vocală e*%e in%rin*ec lega%ă !e vor. mai mul%e ge*%uri şi mişcări ale cor+ului. a con*ola.a !e minciunăG ele *urvin şi a%unci c/n! +er*oana e*%e #oar%e emoţiona%ă *au iri%a%ă. ge*%uri) care *ă com+le%eze *emni#icaţia me*a1ului.i%orului !e a gă*i #ormularea +o%rivi%ă. %era+euţi.şi regla in%en*i%a%ea şi regi*%rul vocii 0n #uncţie !e au!ienţă şi !e na%ura *i%uaţiei.m. cu şovăieli. mici icne%e !e *ur+riză. ri!icarea vocii şi o la%enţă mai mare 0n ră*+un*uri.calme şi cum+ă%a%e. le u%ilizează vocea şi elemen%ele e-+re*ive vocale ca +e niş%e in*%rumen%e cu a1u%orul cărora 0şi a%ing *co+urile in%eracţionale: a convinge. in%onaţie. in%onaţia vioaie ca !inami*m ş.ali vizuali (mimică.!.ru./n!eş%e 0nţele*uri !i#eri%e 0n #uncţie !e +ronunţia #olo*i%ă.irii.ire.o !i*+u%ă. z/m. in!icii vocali #urnizează in%erlocu%orului o *erie !e in#ormaţii *u+limen%are !e*+re originea *ocială a vor.are *au !eza+ro. !u+ă cum *e +oa%e ve!ea 0n e-em+lul !e mai 1o*: • -irectorul a *+u* că *alariile vor #i ma1ora%e la %oamnă • 4irec%orul a spus că *alariile vor #i ma1ora%e la %oamnă • 4irec%orul a *+u* că salariile vor #i ma1ora%e la %oamnă • 4irec%orul a *+u* că *alariile vor #i ma"orate la %oamnă • 4irec%orul a *+u* că *alariile vor #i ma1ora%e la toamnă 5e l/ngă #uncţia !e comunicare a *%ărilor emoţionale. +oli%icieni. 0nce%ineala şi mono%onia – +lic%i*eală e%c. c/n! *un%em li+*iţi !e in!icii nonver. o#%a%uri.e%e mai rare.i vocea. even%ual !eru%a *au o i!eaţie mai greoaie.ale +oa%e #i un in!iciu !e ne*inceri%a%e: minciuna e*%e %ră!a%ă +rin con%ac% vizual !iminua%. a mo%iva./l.ţine con#ormarea. #aţă 0n #aţă. a%i%u!ini #aţă !e in%erlocu%or şi #aţă !e *i%uaţie e%c. +auze *emni#ica%ive. )ccen%ul +u* +e un anume cuv/n% +oa%e nuanţa *emni#icaţia unei +ro+oziţii.ire mai rară. mo!i#icări 0n ca!enţa vor. a o. %im. . mormăieli !e a+ro.al e*%e vor. in%enţii. )celaşi cuv/n% !o. ri%mul vor. 2ăăă3 care %ră!ează +reocu+area vor. v/nză%ori.irii (vor. mai mul%e 0ncuviinţări !in ca+. *+ea$eri. a *e im+une. 5er*oanele care lucrează cu vocea (+ro#e*ori. :or. !irecţionarea re!u*ă 0n orien%area +o*%urală. La cele mai !e *u* *e a!augă şi al%e *emnale vocale. !e in%ere* *au !e 0ncura1are a in%erlocu%orului. in#le-iuni ale vocii. . mili%ari) au !e+rin!erea !e a. av/n! nenumăra%e a*+ec%e care +ar%icularizează *emni#icaţia ace*%eia. ne +u%em !a *eama !e nivelul !e e!ucaţie şi !e a+ar%enenţa +er*oanei la o a*%#el !e ocu+aţie numai a*cul%/n!u.are. me!ici. !ar mai ale* 0n cea in%erme!ia%ă !e %ele#on./ieli). a 0ncura1a. 4i*cor!anţa !in%re cuvin%e şi !i#eri%ele a*+ec%e ale comunicării nonver. Ti con*%i%uie un canal im+or%an% !e comunicare !irec%ă. #ără a ve!ea +er*oana.a. La %ele#on.i%orului.

aleşi cu gri1ă). U.ali care nuanţează 0nţelegerea 0n comunicarea orală.a1 ale*.olică.) a #ace cu oc8iul.o #ormă *im. &#presivitatea comunicării electronice scrise Comunicarea *cri*ă %ra!iţională (+e 8/r%ie) !i*+une şi ea !e mi1loace e-+re*ive !e #ac%ură ver.i%orul le in%er+une 0n !i*cur*ul *ău #urnizează in!icii !e*+re !i*cur*ul in%erior (+auze 0n +unc%ele cri%ice). 7iecare !in%re noi avem o 2. • /ona personală (a+ro-ima%iv <0 cm).l *u+or%a. !eoarece a%ri. )cea*%a a !u* la inven%area unor e-+re*ii gra#ice ale emoţiilor. Vonele !e in%eracţiune variază. !e regulă) cu necuno*cuţi şi %en*iona%ă !e e#or%ul !e a. *emni#icaţia con%e-%uală) şi +araver.ucnirii con#lic%elor. .Pau$ele nongramaticale (e-i*%ă şi +auze grama%icale. :. ca !imen*iune.( 0ncrun%are. la ca+ă%ul unor *ecvenţe !e +ro+oziţie *au !e #rază) +e care vor.ală a !i*%anţei *ociale (!i#erenţă !e *%a%u*) şiL*au +*i8ologice !in%re in%erlocu%ori. e%c.uiau *emni#icaţii !i#eri%e me*a1elor. 0n a.ormele spaţiale '%ilizarea !eli. cău%area %ermenilor (+auze 0nain%ea unor %ermeni neo.*enţa in!icilor nonver. e-+re*iile #aciale care com+le%ează me*a1ul *cri*. cono%aţiile cuvin%elor. !ar nu *un% *%ruc%ura%e +e +a%ru niveluri !e +ro-imi%a%e: • /ona intimă (a+ro-ima%iv CD cm). Utili$area simbolică a spaţiului . im+er#ecţiunile. La 0nce+u%urile comunicării *cri*e +rin in%erne%.au gă*i% a!e*eori 0n *i%uaţia !e a nu *e 0nţelege. in%erlocu%orii *.il. mai ale* c/n! 0ncercau *ă glumea*că. :.ale !in comunicarea orală. genul !e lim. 5ă%run!erea unor +er*oane 2*%răine3 0n acea*%ă zonă +ro!uce nervozi%a%e: 0ng8e*uiala !in mi1loacele !e %ran*+or% 0n comun la ore !e v/r# e*%e un me!iu +ro+ice iz.era%ă *au *+on%ană a unei anumi%e !i*%anţe 0n comunicarea !irec%ă con*%i%uie o #ormă !e comunicare nonver. care re+ro!uc.ală (*emnele !e +unc%uaţie). 0n care au acce* +er*oane cuno*cu%e şi a+ro+ia%e. )ce*%e mi1loace e-+re*ive *u+line*c mimica. !eoarece %oa%ă lumea e*%e *%/n1eni%ă !e con%ac%ul #izic (e-%rem !e !ezagrea. !ar nu in%ime (+rie%eni.) z/m. care +o% #i *cri*e u%iliz/n! carac%erele e-i*%en%e +e %a*%a%ură – emo%icoane (%ermen +roveni% !in 2emo%ion icon*3 – emo%icon* *au *mileQ* 0n engleză). colegi) e*%e zona la limi%a căreia in%erlocu%orul 0ncă mai +oa%e *imţi miro*ul cor+ului şi L *au al +ar#umului no*%ru. ge*%ica şi celelal%e com+onen%e nonver.ulă +er*onală3 care ne 0n*oţeş%e +re%u%in!eni şi 0n in%eriorul căreia ne *imţim 0n *iguranţă. +lanul comunicării.e%. care con*%i%uie +unc%uaţia 2*onoră3. rezerva%ă relaţiilor #oar%e a+ro+ia%e.ală (u%ilizarea #igurilor !e *%il. +re*u+une a%ingerea (even%uală) şi miro*irea celuilal%G ve!em cele mai mici !e%alii ale #eţei. 0n%r. !e la o cul%ură la al%a.işnuiţi.

a engleză).ii 0n care are loc comunicarea – !e e-em+lu un rom/n şi un 1a+onez vor. C/n! cel care iniţiază comunicarea are o +oziţie *ocială mai 0nal%ă. *u. 6n in%eracţiuni +ozi%ive creş%erea +ro-imi%ăţii e*%e a*ocia%ă creş%erii a%racţiei. care au !i*%anţe in%er+er*onale mari (nu e*%e +ermi*ă a%ingerea celuilal% !ec/% 0n in%eracţiuni in%ime) şi cul%uri mai +uţin !i*%an%e. 4i*%anţa normală +en%ru o comunicare o#icială !in%re un in!ivi! şi un gru+ e*%e !e K. la un momen% !a% o *%are !e *%/n1eneală ine-+lica.ilă menţinerea !i*%anţei +*i8ologice nece*are ace*%ui %i+ !e comunicare. 0n*eamnă că aţi in%ra% 0n *+aţiul lui in%im *au +er*onal şi el *e *im%e inca+a.raţele.il *ă con%inue conver*aţia +/nă nu re*%a. !ar nu au relaţii a+ro+ia%e.ilă. 7iecare in%erlocu%or are %en!inţa *ă #olo*ea*că 0n mo! neconş%ien%iza% +ro+riile 2co!uri nonver. 4acă aveţi o conver*aţie o#icială cu cineva !in%r. -i*%ă cul%uri 2!i*%an%e3 cum *un% cele occi!en%ale (0n *+ecial cele anglo. care +ermi% 2in%ruziunea3 0n *+aţiul in%im al celuilal% 0n !erularea unor comunicări +er*onale *au c8iar o#iciale. el %re.• /ona oficială sau socială (a+ro-ima%iv . e*%e cu a%/% mai mare cu c/% !i*%anţa *ocială e*%e mai mare.un *+aţiu comun #ără nici o relaţie !irec%ă. *e 2re#ugiază3 0n!ără%ul unui *caun *au al unei me*e). C8inezii.ileş%e !i*%anţa +o%rivi%ă +en%ru %i+ul !e comunicare re*+ec%iv.6 m. 6n comunicarea cu +er*oane a+arţin/n! unor cul%uri !i#eri%e.D0 cm) +re*u+une *im+la e-i*%enţă 0n%r. ci şi !e a*+ec%e ale comunicării nonver. *e !ă un +a* 0na+oi. el *imţin!u.ale3 (+e care le. .*%acole 0n%re el şi !umneavoa*%ră (0şi 0ncrucişează . cum e*%e şi a noa*%ră.a 0nvăţa% 0ncă !in +runcie şi care au !eveni% +ar%e in%egran%ă a !e+rin!erilor *ale com+or%amen%ale) a%/% 0n e-+rimarea +ro+rie (emi*ie). • /ona publică (!e regulă +e*%e . *a-one) *au cele e-%rem. !e%e*%ă *ă #ie a%inşi.in! lim.uin! *ă +ă*%reze !i*%anţa 2+o%rivi%ă3 *au c8iar *ă acce+%e violarea *au con%aminareaS . 4eo*e. acea*%ă !i*%anţă #izică #iin! im+o*i. com+or%amen%ul lui e*%e con*%r/n* !e normele !e +oli%eţe. !i*cuţia %renează. !i*%anţa *+aţială nu e*%e lega%ă !e !i*cre+anţa !e *%a%u%. c/% şi 0n 2!e*ci#rarea3 com+or%amen%ului celuilal% (rece+ţie). 0n%re +ar%eneri care *e cuno*c.ale.o cul%ură 2!i*%an%ă3 şi a+are.ale. +en%ru care cele !ouă cul%uri au norme !i#eri%e. +e c/n! 0n in%eracţiuni nega%ive creş%erea +ro-imi%ăţii !uce la creş%erea re*+ingerii şi a agre*ivi%ăţii.20 cm) 0n care au loc in%eracţiunile 0n *en*ul cel mai larg. !e e-em+lu.er *ă a!o+%e ce !i*%anţă +*i8ologică !oreş%e.ii +ar%eneri nu *un vor. ne0nţelegerile *un% genera%e nu numai !e im+er#ecţiunea comunicării lingvi*%ice (unul *au am. 4acă iniţia%orul comunicării e*%e !e rang *ocial mai 1o* !ec/% in%erlocu%orul.ă%uţi +e *+a%e 0n *emn !e +rie%enie *au *ă !ea m/na. in%erlocu%orul 0ncearcă *ă in%er+ună !i#eri%e o. 4acă cineva vi *e a!re*ează !e la o !i*%anţă mai mare !e 2 m (!i*%anţă !e la care +er*onale *un% !oar *alu%urile) 0n*eamnă că vrea ca %oa%ă lumea *ă au!ă ce vă *+une.*e li.irile !in%re mo!ul 0n care in%er+re%ează #iecare +ar%ici+an% la comunicare *+aţiali%a%ea +o% a#ec%a !erularea comunicării ver.orien%ale (c8ineză *au 1a+oneză).i%ori na%ivi ai lim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->