1

CURS 1

FIZIOPATOLOGIA TERMOREGLRII

Cuprins:
I. Homeotermia
II. Reacia febril
III. Aclimatizarea la cald i hipertermia
IV. Aclimatizarea la frig i hipotermia
V. Efectele locale ale frigului


I. HOMEOTERMIA

Definiie:
• men|inerea constantá a temperaturii (T) interne a organismului indiferent de varia|iile
temperaturii mediului ambiant si de efortul fizic
Caracteristici:
Valori normale
În condiii de repaus: 37 ±0,6C
Temp. oralá ~36,7 C
Temp. rectalá >0,5 C fa|á de temp. oralá
Temp. axilará <0,5 C fa|á de temp. oralá
În condiii de efort fizic sever/prelungit: 38 C
Ritm de varia|ie circadian (~0,6C)
valori ¸ : diminea|a (3 a.m)
valori ¦ : seara (6 p.m)
Reglare strictá via un mecanism de control feed-back
este obligatorie pentru men|inerea activitá|ii enzimatice
Temperatura interná =valoare de bilan| între:
producerea de cáldurá numitá termogenez
pierderea de cáldurá numitá termoliz

TERMOGENEZA

Surse:
Principala sursá =metabolismul energetic celular ÷ 70% din energia degajatá prin
fosforilare oxidativá este eliberatá sub formá de caldura sau energie de termogenezá
Altá sursá =ATP-aza Na/K dependentá de la nivelul membranelor celulare

DEPARTAMENTUL III - STIINTE FUNCTIONALE
Disciplina FIZIOPATOLOGIE
Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14
300173 Timisoara,
Tel/Fax: +40 256 493085

2
Sediu:
In repaus:
Organele interne:
÷ 56% (! ficatul ÷ 30%) din energia de termogenezá in repaus
÷ Termogeneza organelor interne =controlatá prin mecanisme hormonale care realizeazá ¦
metabolismului:
adaptarea rapidá: catecolaminele
adaptarea lentá: hormonii tiroidieni, STH, testosteron
La efort:
Musculatura scheleticá:
÷ 90% din energia de termogenezá in efort
÷ Termogeneza musculará =controlatá prin varia|ia tonusului muscular
contrac|ia musculará voluntará ÷ miscári de “încálzire”
contrac|ia musculará involuntará ÷ frison/rigiditate musculara

TERMOLIZA

Mecanismele fizice:

1. Radiaia
Def.: pierderea de caldura (Q) prin radia|ii electromagnetice infrarosii
Rol:
principalul mecanism de termolizá în conditii de repaus
este eficientá când obiectele din mediu au o temperatura <temperatura organismului
organismul radiazá Q spre un perete rece, dar absoarbe Q solará
transferul de Q de la mediu supraincalzit cátre organism ÷ pericol de hipertermie

2. Conducia
Def.: transferul Q între douá obiecte aflate în contact direct
Rol:
în cazul imersiei în apá (altfel, îmbrácámintea are rol izolator)

3. Convecia
Def.: pierderea de Q prin curen|i de aer
Mecanism:
aerul cald are o densitate ¸ ÷ se ridica, fiind înlocuit de aerul rece
este amplificata de convec|ia for|atá (vânt)

4. Evaporarea
Def.: - pierderea de Q prin evaporarea apei la suprafa|a tegumentelor, fiind cel mai eficient
mijloc de termolizá în mediu supraîncálzit si în cazul efortului fizic intens
Mecanism:
Evaporarea presupune 2 procese:
perspiraia insensibil =evaporarea apei care difuzeazá la nivelul tegumentelor si
mucoasei respiratorii - în condi|ii bazale
÷ cca. 600 ml/zi ÷ pierdere de Q de 12-18 cal/orá
sudoraia =evaporarea lichidului sudoral (aflat sub controlul SNV)
! Este singurul mecanism eficient de termolizá în mediu supraîncálzit (T >36 C)
÷ 1,5-4 l/orá. Mecanismul este eficient în mediu uscat si devine ineficient în cazul
unei umiditá|i crescute.
3
Mecanismele fiziologice

Realizeaza controlul adaptárii termolizei la necesitá|ile organismului, respectiv:

1. Controlul transferului Q dinspre nucleul central spre periferie:
Q produsá la nivelul “nucleului central” este preluatá de fluxul sg. si dirijatá spre
“învelisul periferic”, proces numit omogenizare termica
procesul este dependent de fluxul sanguin cutanat:
- ¦ temp. nucleului central ÷ ¦ transferul de Q cátre suprafa|á ÷
• ¦ fluxul sanguin cutanat =vasodilata|ie ÷
- ¦ termoliza prin radia|ie si convec|ie +
- stimularea sudora|iei

- ¸ temp. nucleului central ÷ ¸ transferul de Q cátre suprafa|á ÷
• ¸ fluxul sanguin cutanat =vasoconstric|ie ÷
- ¸ termoliza prin radia|ie si convec|ie +
- inhibitia sudora|iei
• ¦ termogeneza prin contrac|ii musculare voluntare & involuntare (frison)

2. Controlul procesului de evaporare:
- în condi|ii bazale - termoliza prin evaporare se realizeazá prin perspiraie insensibil
- într-un mediu supraîncálzit – predominá evaporarea sudoraiei aflata sub controlul SNV
(fb. colinergice ale termina|iunilor simpatice din gl. sudoripare) care este eficientá într-o
atmosferá uscatá, dar ineficientá într-o atmosferá umedá.

Mecanismul feed-back de control

Rol: realizeazá integrarea proceselor de termogenezá si termolizá

Componente:

1. Receptorii de temperaturá (termoreceptorii)
periferici (cutana|i, de 10 x mai abundenti rec. pt. senza|ia de rece)
profunzi (muschi scheletici, viscere abdominale, în jurul venelor de la niv. abd.
sup/toracelui)
centrali (neuronii hipotalamici)

2. Centrii de integrare
sunt localiza|i în hipotalamus
au rol de termostat = compará temperatura organismului cu valoarea de referin|á (prag de
reglare, “set point” =37,1 C)
activeazá mec efectoare pt. readucerea temp. organismului la valoare normalá de referin|á

a. Centrul hipotalamic anterior
se opune tendin|ei de supraîncálzirea organismului
este stimulat de ¦ temperaturii sângelui care irigá aceastá zoná
stimularea sa determina:
¦ termoliza prin:
vasodilata|ie cutanatá
hipersudora|ie
4
¸ termogeneza prin:
¸ vitezei proceselor metabolice
¸ tonusului musc. scheletale

b. Centrul hipotalamic posterior
se opune tendin|ei de rácire a organismului
este stimulat de aferen|e de la receptorii termici cutana|i si profunzi
stimularea sa determina:
¸ termoliza prin:
vasoconstric|ie cutanatá
inhibi|ia sudora|iei
¦ termogeneza prin:
¦ vitezei proceselor metabolice
¦ tonusului musc. scheletale ÷ frison

3. Mecanismele efectoare:
÷ care ¦ termogeneza si se opun ¸ temperaturii organismului:
controlul tonusului muscular
controlul vitezei proceselor metabolice
factorii comportamentali

÷ care ¦ termoliza si se opun supraîncálzirii organismului:
controlul sudora|iei
controlul fluxului sanguin cutanat
factorii comportamentali


II. REACIA FEBRIL

Def.: reac|ie nespecificá a organismului declansatá de numerosi factori externi si interni,
denumi|i pirogeni exo- si endogeni,

Patogenez:
Pragul de reglare (“set point”) al termostatului hipotalamic =CRESCUT
Mecanismul feed-back de control =NORMAL

Pirogenii exogeni

Rol:
- induc direct febrá (ex., lipopolozaharidul actioneaza pe cel endoteliale, hipotalamice)
- induc indirect febrá (via eliberarea pirogenilor endogeni)

Sunt reprezentai de:
Microorganismele patogene si toxinele acestora:
endotoxinele bacteriilor Gram – (lipopolizaharidul, LPZ)
exotoxinele bacteriilor Gram + (ac. lipoteicoic, peptidoglicanii)
virusii
fungii
Substan|e toxice
Complexe Ag-Ac care fixeazá complementul
5
Medicamente administrate în doze mari (aspirina, atropina, clorpromazina) sau fa|á de
care pacien|ii sunt sensibiliza|i (cimetidina, ibuprofen, penicilina)

Pirogenii endogeni

Definitie: sunt citokine produse de numeroase celule si eliberate in circulatie
Cel. inflamatorii =monocite si macrofage:
- IL-1 si TNF-u ! cei mai puternici pirogeni endogeni
- IFN (u,¸)
- IL-6 – cel mai slab pirogen, dar efect persistent
Cel. tumorale (leucemii, limfoame Hodgkin)

Efectele biologice ale pirogenilor endogeni

Efectele CENTRALE:
¦ eliberarea mediatorilor de origine lipidica - PGE
2
la nivelul celulelor endoteliale ale
vaselor ce iriga centrul hipotalamic anterior (aria preoptica)
¦ pragului de reglare al centrului termoreglator (via AMPc, GMPc)
Rol: declansarea reactiei febrile

Efectele PERIFERICE:
¦ eliberarea mediatorilor de origine lipidica (PGE2, Tx, PAF) r. inflamatorie
¦ mobilizarea leucocitelor de la niv. maduvei hematogene leucocitozá
¦ expresia moleculelor de adeziune la nivelule endoteliului vascular aderarea
cel.fagocitare
induc sinteza de IL-8 (factor chemotactic pentru monocite si neutrofile)
efect de chemokine ¦ migrarea localá a fagocitelor
¦ sinteza de enzime lizozomale la nivelul fagocitelor activarea fagocitozei
¦ sinteza hepaticá a proteinelor de fazá acutá (IL-6):
Fibrinogenul
Proteina C reactiva
Amiloidul seric A
Antiproteazele
Ceruloplasmina
Haptoglobina
Sistemul C
¸ Fe si Zn seric (oligoelemente necesare multiplicárii bacteriene)
activarea limfocitelor B si T
¦ productia de IFN antivirali
Rol:
- capacitatea de aprare nespecific si specific a organismului
- accelerarea catab. muscular +bilant azotat negativ ¸ ponderala in starile febrile
prelungite
- efecte toxice sinergice oc toxic cand sunt eliberate in cantitate foarte mare


6
Fazele reaciei febrile

1. Faza prodromal (de debut) se caracterizeazá prin:
simptome nespecifice (astenie, mialgii, cefalee)
pragul de reglare al centrilor termoreglatori =nemodificat
2. Faza de cretere a temperaturii se caracterizeazá prin:
pragul de reglare al centrilor termoreglatori creste >37 C
se activeaza mec. care se opun tendintei de rácire a organismului:
• ¸ termoliza prin v.c. cutanatá (senz. de frig)
• ¦ termogeneza prin ¦ tonusului musc. scheletale +frison
3. Faza de stare se caracterizeazá prin:
echilibru termoliza - termogenezá la un nivel superior
vasodilatatie cutanatá =febra
4. Faza de revenire a temperaturii la normal se caracterizeazá prin:
pragul de reglare al centrilor termoreglatori revine la normal
se activeaza mec. care se opun tendintei de supraîncálzire a organismului:
• ¦ termoliza prin v.d. cutanatá (senz. de cald) +sudora|ie
• ¸ termogeneza prin ¸ tonusului musc. scheletale

Rolul reaciei febrile

Efectele FAVORABILE =¦ capacitatea de apárare a organismului fa|á de infec|ii prin:
efect bactericid/bacteriostatic & antiviral
¸ concentratiei de Fe, Cu, Zn ÷ ¸ ratei prolif. bact.
leucocitoza, ¦ chemotactismul si migrarea PMN neutrofile ÷ activarea fagocitozei
ruperea membranelor lizozomale si autodigestia celulelor ÷ împiedicarea
multiplicarii bacteriene/replicarii virale în celulele infectate
¦ produc|ia de interferoni cu rol antiviral

Efectele NEFAVORABILE:
¦ cu 1 C a temperaturii ÷ ¦ consumul celular de O
2
cu 13% ÷ accelerarea
metabolismului ce are o ac|iune nefavorabilá la pacien|ii cu afec|iuni cardiovasculare (prin
suprasolicitare cordului)
tulburári ale activitá|ii mentale: delir si stupor
la copii, risc de convulsii febrile
la femeile gravide, în primul trimestru de sarciná - 1 episod febril cu temp _ 37 C ÷
dubleaza riscul apari|iei unor defecte de tub neural fetal

Manifestrile reactiei febrile

1. Manifestri cardiovasculare
Modificarea FC:
– ¦ paralel cu febra (cu 8 -10 b/min pentru fiecare 1C)
Modificarea DC:
– ¸ în timpul frisonului puternic
– ¦ în faza de stare ca urmare a ¦ consumului de O2
¦ marcatá a DC si a necesarului de O2 =factor precipitant al decompensárii în IC

2. Manifestri respiratorii
Cauze:
7
¦ temperaturii sângelui care irigá centrii respiratori
acumularea CO2 la nivelul centrilor respiratori datoritá ¸ fluxului sanguin cerebral în
timpul frisonului
Efecte:
¦ frecven|a respiratorie si debitul respirator, dar cu ¸ VC in scopul Tlizei prin
perspira|ie insensibilá
¸ pO2 si ¸¸ pCO2 ÷ ALCALOZà RESPIRATORIE

3. Manifestri digestive
¸ motilitatea si secre|ia glandelor tubului digestiv ÷ inapeten|á, care alaturi de
¦ catabolismului celular (÷ pirogenii endogeni)
pierderi lichidiene (÷ transpira|ii profuze)
scadere ponderala in cazul sdr. febril prelungit

4. Manifestarile nervoase
agravarea unui edem cerebral
¸ pragul convulsivant ÷ decompensarea pacientului cu tulburári mentale preexistente
convulsii febrile benigne/minore la copiii sanatosi si cu risc/prelungite la cei cu
tulburari neurologice

5. Modificri metabolice i umorale
¦ metabolismul energetic (cu 15% pt 1C >37C)
¦ catabolismul proteinelor musculare (bilan| azotat negativ) cu eliberare de AA care:
• sunt utiliza|i pentru sinteza hepaticá a reactan|ilor de fazá acutá ÷ disproteinemie
si ¦ VSH
• sunt substrat pentru neoglucogenezá
• determiná aminoacidurie
¦ catabolismul osos ÷ calciurie
alterarea metabolismului hidromineral
• pierdere de apá >Na (lichidul sudoral estehipoton)
• deshidratare e.c. hipertoná ÷ apa iese din celule ÷
• deshidratare globalá extra- si intracelularáIII. ACLIMATIZAREA LA TEMPERATURI CRESCUTE
Consta in:
¦ termolizei prin:
vasodilatatie cutanatá care restabileste echilibrul termic dacá existá un gradient de
temperaturá organism - mediu prin:
• ¦ radia|iei
• ¦ convec|iei
declansarea sudora|iei dacá mediul este supraîncálzit (cea mai eficientá dacá umiditatea
atmosfericá este redusá)

¸ termogenezei prin:
¸ tonusului musc. scheletale (relaxare musculará)

Depásirea mecanismelor de adaptare ÷ ¦ progresivá a temperaturii interne ÷
HIPERTERMIA
8
HIPERTERMIA

Def.: ¦ progresivá a temperaturii interne, dar pragul de reglare al centrilor hipotalamici
mâne nemodificat

Clasificare:
I. Hipertermii “exogene” - ¦ temp. interne este det. de supraîncálzirea mediului
1. Crampa hipertermicá (crampa minerilor)
2. Epuizarea termicá (colapsul termic)
3. Sincopa termicá
4. Socul termic
II. Hipertermie “endogená” - ¦ temp. interne apare la o temperaturá N a mediului ambiant
5. Hipertemia maligná

1. Crampa hipertermic (crampa minerilor)
÷ cea mai usoará formá
÷ cauza: efort intens într-un mediu supraîncálzit si saturat cu vapori de apá (ex., în mine)
÷ clinic: spasme dureroase la nivelul musculaturii striate scheletale
÷ paraclinic:
¸ nivelul plasmatic de Na si Cl
hemoconcentra|ie
÷ tratament.: refacerea echilibrului hidroelectrolitic (NaCl) ÷ dispari|ia simptomelor

2. Epuizarea termic (colapsul termic)
÷ cea mai frecventá formá
÷ cauza: bátrâni trata|i cu diuretice (sudora|ie intensá +diurezá ¦)
÷ efect: epuizarea sistemului cardiovascular în cadrul ráspunsului de adaptare la un mediu
supraîncálzit
÷ clinic: vertij, cefalee, astenie, gre|uri, vársáturi, crampe musculare, prostra|ie
÷ paraclinic:
hipovolemie
hipotensiune arterialá
±dezechilibre ionice
÷ tratament:
- plasarea într-un loc rácoros în clinostatism
- reechilibrare hidricá

3. Sincopa termic
÷ episoade bruste de pierdere a cunostin|ei
÷ temp. interná <40C +sudora|ia este prezentá
÷ cauza: efort fizic intens în mediu supraîncálzit si umed
(! pielea umedá = socul termic unde pielea este uscatá)
÷ clinic:
vertij, cefalee, astenie
gre|uri, vársáturi
crampe musculare, mers ebrios
vorbire incoerentá, prostra|ie
÷ paraclinic:
hemoconcentra|ie
dezechilibre ionice (hiponatremie, hipocalcemie)
9
tahicardie & hipotensiune (TAS <100mmHg)
÷ tratament: spitalizare, cearsafuri reci, perfuzii cu glucozá hipotoná +NaCl

4. ocul termic
÷ cea mai severá formá
÷ temp. interná >40C
+absen|a sudora|iei (! pielea fierbinte si uscatá)
+disfunc|ia SNC (delir, convulsii, comá)
÷ cauza:
expunerea prelungita la mediu supraîncálzit =socul termic clasic
expunerea la exerci|ii fizice epuizante mediu supraîncálzit =socul termic de efort
÷ factorii favorizan|i:
vârstnici
persoanele tarate (IC, diabet zaharat, alcoolism cr.)

Tulburrile funcionale in socul termic

Constau în:
insuficien|a circulatorie
hipoperfuzia cu ischemie tisulara si
cresterea vitezei metabolismului celular
÷ DISFUNC|IE MULTIPLA DE ORGAN

Fazele iniiale:
- vd. cutanatá ÷ ¸ RVP
- ¦ DC, puls amplu cu frecven|á >140/min
- TA normalá sau HTA divergentá
Fazele avansate:
- ¸ DC si TA

Clinic: vertij, cefalee, astenie
gre|uri, vársáturi
confuzie, delir, tulburári de vedere, convulsii, delir, comá

Paraclinic:
hiperventila|ie (PaCO2 <20 mmHg)
dezechilibre ionice (hiponatremie)
modificári ECG determinate de afectarea cardiacá
tulburári de coagulare
¦ ureei sanguine
semne de afectare hepaticá

Dg. pozitiv: HIPERTERMIE (>40C) +DISFUNC|IA SNC/COMA +TEG. FIERBINTI SI
USCATE


5. Hipertermia malign

Definiie: tulburare ereditará autosomal dominanta/recesiva caracterizatá prin rapid a
temperaturii interne la 39-40C f ca temperatura mediului ambiant s fie crescut
10
Caracteristici:
÷ cauza: ¦ excesivá a termogenezei declansatá de:
anestezice de inhala|ie (halotan, eter)
miorelaxante (succinilcoliná)
÷ patogeneza:
eliberarea ionilor de Ca
2+
din reticulul sarcoplasmatic al celulelor musculare striate
care prezint un defect genetic de stocare a calciului
¦ Ca
2+
brusc în spa|iul miofilamentar ÷ activarea miozin ATP-azei ÷ scindarea ATP
cu:
contractii musculare
eliberarea de Q
÷ manifestari:
temperatura ¦ pâná la 43C
rigiditate musculará
hipotensiune
÷ tratament:
înláturarea factorului cauzal
rácirea corpului
administrarea de Dantrolene sodium

IV. ACLIMATIZAREA LA TEMPERATURI SCZUTE

¸ termolizei prin v.c. cutanatá cu:
¸ radia|iei
¸ convec|iei
¦ termogenezei prin:
¦ tonusului musculaturii scheletale ÷ frison
¦ vitezei oxida|iei biologice în ficat
- catecolaminele
- tiroxina
÷ stimularea simpatica declanseazá modificári circulatorii: ¦ FC, ¦ TA
÷ stimularea cortexului cerebral declanseazá modificári comportamentale (posturá, ambient
încálzit, îmbrácáminte)

Dacá mecanismele de adaptare sunt depásite ÷ ¸ temperatura interná ÷ HIPOTERMIA

HIPOTERMIA

Definiie: ¸ temperaturii centrale a organismului _ 35C
Clasificare:
usoará: 35-32C
moderatá: <32-28C
severá: <28C

Factori de risc:
vârstele extreme (! bátrânii)
sárácia (persoanele fárá adápost)
etilism cronic
bolile mentale
utilizarea medica|iei neuroleptice
11
Cauze:
÷ pierderea excesivá de Q (¦ termoliza) det. de:
expunere accidentalá la mediul ambiant rece
intensificarea circula|iei sângelui la nivel cutanat (arsuri, psoriazis)

÷ produc|ie inadecvatá de Q (¸ termogeneza) det. de:
¸ vitezei metabolismului (malnutri|ie, hipotiroidism, insuficien|á hepaticá,
hipoglicemie, cetoacidozá diabeticá)
alterarea termoreglárii (stári septice, disfunc|ii hipotalamice, uremie)
indusá medicamentos (fenotiazide, barbiturice, opiacee, benzodiazepine)


HIPOTERMIA DE IMERSIE

Cauze:
- înotátori
- persoanele imersate accidental în apá rece

Patogeneza: 3 faze evolutive
1. Faza de excita|ie: temp. int. _ 35 C
÷ ¦ termogeneza prin miscári voluntare si frison
÷ ¸ termoliza prin v.c. perifericá
2. Faza de inhibi|ie: temp. int. 35 – 30C
÷ reducerea miscárilor voluntare
÷ frisonul este substituit de rigiditate musculará
÷ inhibitia activitatii SNC
3. Faza criticá: temp. int. <30C
÷ tulburári de ritm ventricular ÷ stop cardiac

Obs.
÷ persoanele neantrenate: hipotermie profundá în max. 1-2 h de la imersie
÷ înotátorii antrena|i: pot men|ine o temperaturá interná normalá pe o perioadá de 15-25 h de înot, în apá cu
temperatura de 15C


HIPOTERMIA ENDOGEN

Def.: hipotermie ce apare la o temperaturá normalá a mediului ambiant datoritá:
- ¸ termogenezei
- ¸ capacitá|ii de conservare a cáldurii
Patogeneza: insuficien|á acutá de termoreglare det. de lipsa apari|iei frisonului

Factori favorizani:
persoane tarate (pacien|ii cu uremie, diabet, insuficientá cardiacá congestivá)
pe fond de hipoglicemie (bátrâni în stare de comá cu acidozá lacticá)

12
V. EFECTELE LOCALE ALE FRIGULUI

1. Efectele DIRECTE:
- Afecteazá celulele si LEC
- Constau în:
Cristalizarea apei e.c. cu dislocarea fizicá a celulelor ÷ distruc|ii tisulare (¦ în
|esuturile dense; ¸ în |esuturile laxe)
Apari|ia unor zone cu concentra|ie ionicá ¦ ÷ denaturarea ireversibilá a
membranelor celulare

2. Efectele INDIRECTE:
- Afecteazá vasele sanguine
- Constau în:
Leziuni vasculare cu blocarea microcircula|iei ÷ ischemie si hipoxie celulará (¸
substr. energ. +O2) la nivel celular
Eliberarea de mediatori vasoactivi (histamina):
• Hiperpermeabilizarea capilarelor ÷ iesirea apei în i.s.
• Favorizarea aderárii/agregárii plachetelor ÷ ocluzia ireversibilá a vaselor mici
÷ necroze tisulare întinse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful