P. 1
ORIJENTALNA DESPOCIJA

ORIJENTALNA DESPOCIJA

|Views: 9|Likes:
Published by bbusac
ORIJENTALNA DESPOCIJA
ORIJENTALNA DESPOCIJA

More info:

Published by: bbusac on Dec 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

ORIJENTALNA DESPOCIJA Karl August Wittfogel

DEVETO POGLAVLJE: USPON I PAD A IJATSKOG NA!INA PROI VODNJE - hidrauličko društvo se održalo tisućljećima - dok ga nisu uzdrmale snage industrijskog i komercijalnog Zap. - tada su započele lančane reakcije koje su starome poretku dale novi oblik i novi pravac Stare i nove sheme jednolinijskog razvitka previđaju hidrauličko društvo - pristalice pojma pravolinijskog općeg razvitka previdjeli su hidrauličko društvo ne zbog toga što su izbjegavali vidjeti stvarnost birokratske despocije nego zbog toga što su u njima prevladale velike posljedice industrijske revolucije - budući da su odviše poopćili iskustvo o zapadnom svijetu koji se brzo mijenjao naivno su došli do pretpostavke da je druš. razvitak jednostavan i jednolinijski proces neprekidnog napretka - teoretičari jednolinijskog razvitka u !".st.# $ubbock %homson &organ - obilje novih arheoloških i etnoloških podataka omogućilo je učenjacima poput 'oasa da pokažu kako su teoretičatri !".st. bili u zabludi kad su usvojili jednovrstan pravolinijski razvitak - 'oasove misli imale su velik utjecaj i unutar i izvan njegovog stručnog područja i njegov neevolicijski stav prihvatili su učenjaci drugih druš. navika - dobar sociolog mogao bi bez muke spoznati da mu je osnova teorijski vakuum - širenje novog (marksističko-lenjinističkog) jednolinijeskog shvaćanja# pod dojmom brutalne neposrednosti kojim je marksizam-lenjinizam razmatrao goruća pitanja vremena mnogi su autori preuzeli značajne elemente sovjetske konstrukcije druš. razvitka zajedno s marks.-lenjinističkim objašnjenjem kapitalizma i imperijalizma - nisu oklijevali da tradicionalne institucije *ine +ndije i 'liskog istoka označe ,eudalnim &ar- .ngels i $enjin preuzimaju (azijsku) teoriju - &ar-ova se koncepcija temeljila na shvaćanjima klas.nacionalne eknomije na temeljima /. 0onesa i 0.S. &illa - od !123.g do smrti &ar- se pridržavao te koncepcije i azijske terminologije prethodnih nac. ekonomista - uz izraz (orijentalni despotizam) upotrebljavao je za ukupan institucionalni poredak oznaku (orijentalno društvo) kojom se služio S. &ill i prvenstveno oznaku (azijsko društvo) kojom se služio 0ones - &ar-ovo tumačenje +ndije# prikazao +ndiju kao tipičan primjer azijskog društva a 4induse kao naciju koja ima neke zajedničke osnovne ustanove sa svim orijentalnim narodima5 tako je prema njemu nastala azijska država iz nužnosti izgradnje vodogradnji kojima rukovodi vlast - &ar-ovo tumačenje *ine# pedesetih godina smatrao je *inu orijentalnom te napomenuo da (ekonomska struktura kineskog društva) zavitsi od kombinacije sitne poljoprivrede i domaće industrije - &ar-ovo tumačenje /usije# govorio o ruskim izoliranim selima i jako centraliziranom obliku despocije koja je posvuda nastala na toj osnovi5 potpuna izoliranost pojedinih općina koja u cijeloj zemlji stvara jednake ali nikako zajedničke interese prirodna je osnova orijentalnog despotizma5 ne samo ruska država općenito nego ni njezin speci,ični oblik 6carski despotizam7 ne visi u zraku već je nužan i logičan proizvod ruskih druš. odnosa - &ar- opominje da se azijski agrarni poredak kojim vlada država ne brka s ropstvom i kmetstvom# bio je uvjeren da zemljišno vlasništvo nije ,eudalno - imao je prejednostavnu predodžbu o zamršenim orijentalnim posjedovnim odnosima ali je ipak spoznao bitnu tendenciju kad je napomenuo da je u (azijskom) sistemu država postala (stvarni zemljoposjednik) - na (8rijentu) je dakle država bila vrhovni gospodar rada i vlasništva svojih podanika5 za &ar-a je despot bio pravi i simbolični (vlasnik) rada što ga stanovništvo obavlja na hidrauličkim i drugim uređajima a pojedinačne zemljoposjedničke seljake smatrao je čak vlasništvom ili robovima glavara orijentalne zajednice

on je vjerojatno bio svjestan neugodnih sličnosti između orijent.uzan prikaz . pridržavao osnovnih značajki &ar-ove koncepcije azijskog društva azijskog načina proizvodnje i orijentalne despocije . kulturnohist.on bi na osnovi vlastitog stajališta trebao označiti birokraciju kao vladajuću klasu orijentalne despocije ali on to nije učinio : umjesto da razjasni karakter orijnealne vadajuće klase on ga je zamaglio .a osakatio ju je jer je napustio ideju birokratske vladajuće klase ..$enjin još više osakaćuje &ar-ovo osakaćeno shvćanje azijske koncepcije5 trajno ignoriranje menagerske strane orijentalne despocije .oslanjajući se na &ar-a on je rusko druš. pol. i sociološkim značajkama . despocije i državnog poretka koji je planirao .ngels : $enjin : Staljin7 .$enjin .temeljito iskrivio sliku privrednog poretka /usije a svojim uljepšavanjem carističkog izrabljivanja tu je sliku još više iskrivio .5 nije pokazao interes za 6ono što je sam nazvao7 (novu podjelu rada) koja je slijedila nakon prvobitne prirodne podjele u unutrašnjosti zajednice i izazvala uspon .ngels su učinilu upravo to kad su izložili svoju verziju socijalističke države5 podlegli su istom .to je razlika od &ar-a .državni poredak s posebnim ekon.nazvao orijentalnodespotskom .autori *omunističkog mani.5 izložio je da osamostaljenje vaćnim soc.azijsko društvo .na sličan način ni $enjinova obrada vladajuće klase u orijentalnoj despociji ne zadooljava5 okarakterizirao je rusku vladajuću klasu jedanput ovako drugi put drugačije : kon.&ar. moći ili porastom privatnog vlasništva i na privatnom vlasništvu utemeljenog načina proizvodnje .u ..icira) karakter vladajuće klase5 označio vladajuću klasu kao glavnog korisnika ekon.antastičan opis budućeg društva ali &ar.da i ne. nazvao (poluazijatskim) a cariski režim (orijentalnom despocijom) .ona dakle nije htio ništa znati ne samo o presudnim realnostima u tradicionalnoj =ziji već i o bitnim osobinama carskog režima .unkcionalnih vlada i na moći utemeljenih vladajućih klasa a nije pokazao ni interesea za irabljivačku prirodu orijentalne despocije .!"!9.prvi marksist koji je preuzeo koncepciju azijskog društva bio je i prvi marksist koji ju je osakatio sam &ar.-ekonomska .ngelsovo prvobitno mišljenje# azijsko društvo .on smatra nepogodnim izraz (.-politička i druš.unkcija u plemenskim društvima i na 8rijentu može voditi stvaranju (vladajuće klase) .lenjin je priznavao objektivne i apsolutne istine ali ga to nije sprječavalo da os soc. povlastica5 u pogledu orijentalnog društva zadovoljio se postavljanjem jedne povlaštene osobe vladara ili institucionalnu apstrakciju .: .eudalna) za karakteriziranje tradicionalne /usije5 ruski su seljaci živjeli u odnosima (vezanosti) tj. .esta okrivljavali su (utopističke) socijaliste da su dali .ngelsovoj terminologiji (civilizacija) je bila identična prevlašću privatnog vlasništva5 tim ograničenjem indirektno je priznao da u svom nabrajanju (barbarskog) svijeta nije uzeo u obzir orijentalnu despociju . podložništvu 8dstupanje od istine 6&ar.po njemu < vrste društvene evolucije# druš.azijsko društvo .da. pisaca i umjetnika zahtjeva pridržavanja načela (partijnosti)5 njegove so.također je smatrao 'ismarckovu ugnjetačku državu (pigmejem) u usporedbi s ruskim apsolutizmom kojega je nazvao (čudovištem) .5 država i vladajuuća klasa mogu nastati na < načina# prekomjernom količinom pol.administrativnih .i .$enjin razvija &ar-ovu interpretaciju carske /usije kao poluazijskog društva5 on je bio manje zainteresiran za velikohistorijske usporedbe i borio se protiv države koju je &ar.državu .on je također suprostavio antičko (radnoropstvo) (orijentalnom kućnom ropstvu) .ne.azijska despocija .brani objektivnost nauke protiv svih utjecaja koji dolaze izvana .(misti.$enjin se od !19".&ar.ističke obmane u toku i nakon .antastičnom praznovjerju u čudotvorno djelovanje svoje socijalne nauke koje su bili tako oštro kritizirali u ranih socijalističkih utopista .

eudalno-birokratskoj mašini) .-političke prilike) i nazvao je suvremenu /usiju (poluazijskom zemljom) : $enjinov utjecaj . uzrok razvitka onoga što je u toku stoljeća prošao krzo duboke promjene) . odbacili su azijsko-birokratsku interpretaciju kineske džentrije 3. poretku i načinu proizvodnje .eudalnim metodama izrabljivanja i ugnjetavanja) i o (.ngelsovog >orijekla porodice $enjin je izopačio neke glavne misli5 dva su slučaja posebno zanimljiva i oba se odnose na značenje ropstva i u oba njegovo iskrivljavanje ima tendenciju učvrstiti vjerovanje kako je druš.ali Staljin je bio vrlo apokaliptičan i ne osobito uvjerljiv kad je govorio o .nakon Stockholma $enjin je sve više izbjegavao azijsku terminologiju5 za označivanje (azijskog) nasljeđa upotrebljavao je sve više izraze kao# srednjovjekovno patrijarhalno i pretkapitalističko .eudalnim) .$enjin je u svojim posljednjim godinama izrazio bojazan da predstoji azijska restauracija i da je u nastajanju novi oblik orijentalne despocije .stockholmsek diskusije o azijskoj restauraciji /usije daju predosjećaj njegova kasnijeg majstorstva u potpunom zamagljivanju istine . gl.erencije# o ovoj kon.5 politički gledano zagovornici (.< činjenice jasno osvjetljuju osobenost te kon.na štokholmskom kongresu !"@?.$enjin je u svojim riječima poštovao ideale koje je svojim djelima uništio .on nije zastupao svoje mišljenje upućujući na poznate činjenice kineske privrede i društva5 također je propuštao naznačiti što bi trebalo učiniti s &ar-ovim .lenjingradska kon. kao (surove azijatske druš.erencije ipak su neka mišljenja postala jasno vidljiva# !. varirao standardnu .karakteristično je da je Staljin tek nakon (velike čistke) !"3?-!"31 koja je likvidirala masu pristalica te tradicije odvažio da načne &ar-ovu odlučnu izjavu o azijskom načinu proizvodnje .svj.g..eudalni ostaci) govoreći o kineskim (srednjovjekovno-. razvitak jednolinijski proces .u +. >.ngelsovim i $enjinovim izjavama o azijskom druš.ska ssredina) ne može (biti glavni uzrok ni određuući uzrok druš. tvrdili su da teorija azijskog načina proizvodnje ugrožava rad *omunističke internacionale u kolonijalnim i polukolonijalnim zemljama =zije .!"9@. (.iz .. govorio je o (srednjovjekovno-.eliminiranje teorije azijskog načina proizvodnje iz komunističke ideologije zbivalo se neravnomjerno5 kineski komunisti odbacili su koncepciju azijskog načina proizvodnje za tradicionalnu *inu već prije lenjingradske kon. britanski marksističko-lenjinistički teoretičar /. razvitka.u toku lenjingradke kon.eudalnog) tumačenja orijentalnog društva imali su čvrsti položaj jer je Staljin os !"<?.eudalnim prilikama *ine .$enjingradska diskusija !"3!.ormulu (.eudalni) karakter kineskog agrarnog poretka5 godine !"<?.ernecija nije dovela ni do kakvih neposredno odlučnih rezultata ali bio je to jedini put da su sovjetski ideolozi donekle otvoreno razmatrali političko značenje teorije azijskog društva .u drugoj polovici dvadesetih godina počeo je isticati (. više puta kineski agrarni poredak označio (.Staljin je izložio da (geogra.staljin je uistinu prosao ortodoksnu školu !"!3.eudalizam) .eudalnim ostacima u *ini) a !"<A. Butt reproducira &ar-ove misli o azijskom i indijskom društvu : zakašnjela reakcija u anglosaskom svijetu .jer ono što u toku desetak tisuća godina ostaje gotovo nepromijenjeno ne može biti gl.ratu $enjin je napokon napustio azijsku koncepciju5 govori o potrebi da se postojeća država koja je u rukama stare vladajuće klase nadomjestiti novim tipom države koji će biti kontroliran odozdo . Staljin je nadmašio $enjina u svom zalaganju za raspodjelu zemlje ali mogućnost azijske restauracije uopće nije ni spomenuo .erenciji nije se pisalo u međunarodnoj komunističkoj štampi te o pitanjima o kojima se na njoj raspravljalo nije se opširno diskutiralo u komunističkim partijama van SSS/-a . okarakteriziro je ruske odnose oko !13@.erencije5 u ostalim dijelovima marksističko-lenjingradskog svijeta odrežala se ideja azijskog društva u ideološkom sumraku koji je potrajao do objavljivanja Staljinova rada (8 dijalektičkom i historijskom materijalizmu) a u nekim anglosaskim zemljama još i duže .iako je još govorio o ruskom podložništvu u njegovim se djelima pojavljuje sve više izraz rus. kritičari azijske koncepcije odbili su kao nemarksističku misao da bi (.unkcijska) birokracija mogla biti vladajuća klasa <.

ične neke nisu5 treća grupa nije ni bitna ni speci.sa završetkom rata završio se i ideološki sumrak5 Butt koji je bio energično zagovarao primjenu azijskog načina proizvodnje nije uopće više govorio o toj teoriji5 kao i Chi ChDao-ting $attimore Childe i ostali5 iza željezne zavjese prinudno odricanje od teorije azijskog društva činilo je dio intelektualne tragedije čiji opseg i intenzitet autsajder teško može procjeniti . .najvjerojatnije su usporedno s najranijim hidrauličkim društvima uskoro već postojale jedninice koje su nehidrauličku poljoprivredu udružile s raširenim stočarstvom i kojima je vladalo plemensko plemstvo5 arijatski osvajači +ndije su bili takvi polunomadi5 tek nakon prve konjičke revolucije 6kad je naučio jahat7 čovjek je postao gospodar stepe i stvorio moćna društva koja su se uglavnom temeljila na stočarstvu5 nomadska društva su snažno utjecala na tijek povijesti <. nomadsko društvo . strukture i po beznačajnosti robovskog rada 3.velike vodogradnje u svrhu navodnjavanja i obrane od poplave kojima rukovodi država bjerojatno su bitne za sva prvobitna hidraulička društva i ostaju bitna za glavna poručja hidrauličkih društava u njihovu sekundarnom razvitku ali one nisu speci.agrarnomenedžerska despocija bitna je za hidrauličko društvo i ona mu je svojstvena .ične ili ne obično nisu brojne i ne pojavljuju se u mnogim kombinacijama . objavio je jedan službeni izvještaj o nedavnim orijentalnim studijama u Sovjetskom Savezu da je najvažniji rezultat na tom području (uništenje ozloglašene teorije Dazijskog načina proizvodnjeD) %ri oblika zamagljivanja teorije azijskog načina proizvodnje .tlaka je bitan sastavni dio hidrauličkih i .eudalnih društava a vezanost seljaka za njegovu zemlju ili elo bitna je za neka društva stare Erčke koja se temelje na helotstvu za .ični za odnose moći socijalnu raščlanjenost i posjedovni poredak .godine !"2@.predindustrijska slojevita drušva# !.među ideološkim tehničkim organizacijskim i socijalnim osobinama koje se pojavljuju u danome društvu neke su bitne za . oblika a ni za koji nisu speci.eudalno društvo i za većinu jednostavnih i polukompleksnih orijentalnih društava5 to znači da su obje ustanove bitne za više od jednoga druš.ične .na ideološko zamagljivanje u komunističkim zemljama jedva možemo utjecati ono je sastavni dio opće intelek.ične za ta društva .nisu bila ni hidraulička ni .pad ove teorije je bi izvanredan kao i njezin uspon .ideološko zamagljivanje poprima 3 gl..eudalni poreci u toku vremena doveli do nepotpunog i mnogocentričnog apsolutizma i napokon do mnogocentričnog . pomrčine koja potjče od totalne moći i koja se ne može odstraniti promjenama na pojedinim područjima DESETO POGLAVLJE: ORIJENTALNO DRU"TVO U TRANS#OR$ACIJI 8snovni pojmovi# društveni oblik i razvitak društveni oblici . više tipova antičkih društava .eudalni poreci koji na agrarnoj razini u pogledu višecentričnosti i sposobnosti rasta nisu imali sebi jednakih5 ti su . oblika.ična .eudalna5 ovdje se ne mogu razmrsiti sve te institucionalne strukture koje su postojale ali se može reći da prije širenja helenizma su kulture Erčke i /ima predstavljale više od jednog jedinog društvenog oblika5 među njima je spartanski na podložnosti utemeljeni tip značajan po trajnosti svoje soc.bezbrojni elementitehnologije narodnih običaja umjetnosti i religije nadaleko su rasprostranjeni a da nisu bitni ni speci. zbiva se otvoreno i službeno u komunističkoj trećini svijeta zbiva se prikriveno i ograničeno u većini mnogocentričnih industrijskih društava utemeljenih na privatnom vlasništvu te zbiva se jedva skriveno i vrlo uspješno u menogim nekomunističkim zemljama 8rijenta .antička grčka i rimska država ma kakav njihov prvotni oblik bio napokon su bila orijentalizirana5 europska i japanska agrarna društva nisu pretrpjela tu sudbinu umjesto toga u oba su se područja razvili speci.eudalno društvo .bez obzira na to jesu li bitne značajke speci.ični .unkcioniranje toga društva druge nisu5 među bitnima neke su speci.

teški vojnički porazi i morale su pristati na prilično velika politička i privredna miješanja većine inozemnih sila5 u oba slučaja više velikih sila borilo se jedna protiv druge ali nijedna nije bila dovoljno jaka da isključi suparnike5 u oba slučaja negativne su posljedice zapadnog miješanja donekle ublažile okolnosti da su te zemlje ostale nezavisne i da su njihove vlade igrale aktivnu ulogu u modernitaciji svojih zemalja .ormacija i autori imaju dobre razloge za pretpostavku da ih je bilo i više društvene promjene .urope nisu jedini podtipovi . intenziteta kulturnog kontakta i razl.ormacijama5 oni su naročito česti u društvima koja su dugo trajala .kako su bliži Zapadu brže su shvatili institucionalne i kulturne osnove njegove vojne snage5 rusko nas iskustvo uči da se čak u zemlji kojom vlada despotska birokracija mogu u povoljnim međunarodnim uvjetima brzo razviti klice višecentričnog društva . blizina i nezavisnost 6/usija7 .ologija druš.ako pretpostavimo da su se u grčkoj i rimskoj antici pojavila najmanje dva tipa dolazimo da najmanje 2 .nadilazi sva ostala slojevita predindustrijska društva po trajnosti velikoj rasprostranjenosti i broju stanovnika . odnosi i u zemljama koje utječu i u zemljama ne koje utječe neizbježno vode razl.iciranja hidrauličko društvo je golemi kolos 2.te činjenice pokazuju da je mor.9 aspekta reprodukcije hidrauličkog društva# mogućnosti institucionalnog i kulturnog rasta5 stagnacija epigonstvo 6stereotipno ponavljanje7 i nazadak 6stvaralačka promjena ne traje beskonačno5 potencijal rasta mijenja se njegovom prirodnom i kulturnom okolinom75 inercija hidrauličkog društva5 društvena promjena ovisna o vanjskom utjecajima .ormacija izazvana uglavnom vanjskim snagama . promjene sve drugo samo ne jednostavna one također pokazuju da su izvan problema oblika odlučni vrijednosni problemi koje naivan ili politički motiviran evolucijski optimizam ne može ili ne želi vidjeti . jačine vojnog napada i pol.restaurativni razvoji pojavljuju se u svim institucionalnim .3 teška vojnička poraza potresla su /usiju ali joj nisu nametnula kolonijalni ili polukolonijalni položaj već je održala svoju pol.sve su bile poražene5 rezultat je bio njihova neskrivena pol. nezavisnost .druš.razvoji koji dano društvo pretvaraju u društvo drugoga tipa mogu vrijediti kao primarne druš.jednako je važna (diverzna) promjena . nije nužno napredna jer ni jedna nužno ne poboljšava ukupnu sudbinu čovjeka .to velikim dijelom objašnjava što obuhvaća veliki broj podtipova5 sa stajališta klasi. golemo hidrauličko društvo .industrijskog društva koje se temelji na privatnom vlasništvu5 .beznačajni vojni porazi5 nije bilo direktnog već nešto malo posrednog miješanja u unutarnje poslove zemlje <.ni razvojna ni diverzna promj. neklasi.one mogu ali i ne moraju biti regenerativne .njihov br je ograničen5 sekundarne promjene mogu stvoriti novi podtip istoga ili mogu teći u krugu i napokon voditi ponovnoj uspostavi prvobitnog poretka .eudalno društvo 9. rezultatima .eudalna kultura 0apana i .eudalnog društva treći podtip# (marginalno) . načine i u povoljnim okolnostima razvio polukompleksne i kompleksne oblike vlasništva i klasne slojevitosti ali se njegov osnovni poredak mijenjao samo pod utjecajem sila koje su dolazile izvana .u tom smislu možemo na osnovi razl.ormaciji . ograničena i složena ovisnost 6otomanska %urska i *ina7 .sadašnji razvoji u hidrauličkom društvu nipošto nisu jedinstveni5 raznovrsne veze sa Zapadom i razl.zbog toga iznad nivoa primitivnih kultura hidrauličko društvo pruža najveće mogućnosti za proučavanje društvene stagnacije i promjena koje su protekle u krugu 4idrauličko društvo u trans. kontrole razlikovati najmanje 9 oblika odnosa između komercijalnog i industrijskog Zapada s jedne strane i zemalja orijentalnog svijeta s druge# !.icirana slojevita predindustrijska društva . potpuna i jednostavna ovisnost 6&eksiko >eru +ndonezija i +ndija7 .to se nije događalo u hidrauličkim područjima koja su kao kolonije u potpunosti pala pod vlast zapadnih sila 3. promjena nije identična s razvitkom5 razvitak je samo jedan od više oblika društvene promjene . promjene . potčinjenost 9. daljina i nezavisnost 6%ajland7 .hidrauličko društvo je klasičan primjer društvene stagnacije taj društveni oblik nastao je vjerojatno na razl.trens.

dok su u dvadesetima azijski nacionalni revolucionari namjerno previđali činjenicu sovjetskog osvajanja Eruzije i %urkestana takav stav nije bio moguć prema sovjetskoj ekspanziji u +stočnoj .ne uzimajući u obzir 0apan koji nikada nije bio hidraulički i s punim priznavanjem regionalnih razlika smatramo većinu nekomunističkih nacija 8rijenta institucionalno nesigurnim i pod utjecajem polu ili kriptokomunističke ideologije koja jačanjem autoriteta marks.takav preokret je nemoguć5 i iako bi njegove posljedice bile daleko iznad puke (azijske restauracije) ta bi oznaka u jednom pogledu ipak bila točna# bila bi očit slučaj nazadnog društvenog razvitka Zapadni svijet .st.ilozo. postojala istinski otvorena historijska situacija5 nedostajalo im je iskustva i odlučnosti5 da ne bi uvrijedili svoje zapadne saveznike nastavili su rat iako za njegovo daljnje vođenje nisu imali snage .kineski komunisti koji obavezno ukazuju na posebnosti njihove (zaostale) i (polukolonijalne) zemlje brzo su uveli polumenegerski poredak koji se kao i u mladom Sovjetskom Savezu po svojoj strukturi i cilju razlikuje od polumenegerskog poertka agrarne despocije .očito je u /usiji !"!A. rata stupili u arenu a postojali su samo počeci moderne kineske srednje klase kad su se komunisti poslije ++.kamoF . industrijalizirala divovskim koracima *ina je još bila pretežno agrarna zemlja kad su komunisti nekoliko godina poslije +.boljševici# caristički orijentirani među njima su bili politički diksreditirani a liberalima i socijalistima bili su (carizam i boljševizam jednako strani) .svj.svj.kolektivizacijom seljačke poljoprivrede *ine se od polumenegerskog pretvorila u totalno menagerski poredak =zijo .u razvitak se upleće nova sila# sovjetski komunizam .sveobuhvatno .u poslije ++.suprotno /usiji koaj se u <@.komunistički je antiimperijalizam privlačio azijske revolucionarne nacionaliste prije nego što su komunisti osvojili kopnenu *inu .-lenjinizma slabi njihovu političku nezavisnost .Sovjetski Savez je održavao prijateljske odnose s %urskom . mir5 on ispunjava svoje vjernike pouzdanjem u pobjedu a paralizira one među njegovim neprijateljima kojih se snažno doima .znači li to da će zemlje koje su pod takvim utjecajem jedna za drugom odustati od otpora pol.neprijateljstvo protiv zapadnog imperijalizma samo je jedan od više uzroka popularnosti koju uživaju komunistički režimi u nekomunističkoj =ziji5 drugi vrlo važan uzrok je osjećaj institucionalne srodnosti i divljenja koje pokazuju mnogi nekomunistički političari prema komunističkoj menagerskoj državi . rata pripremali za svoju konačnu borbu za vlast .u tridesetim godinama počeo je igrati važnu ulogu u području međunarodne diplomacije a poslije ++. rata otvoreno je osporio Zapadu vodstvo u svijetu .današnjem Zapadu nedostaje oboje .uspješno iskorištavanje postojećih prilika pretpostavlja takav Zapad koji nasuprot birokratskom totalitarizmu ima# jasnoću i smjelost .kamoF .kamoF čovječanstvo .sko i političko vjerovanje kao što je komunizam daje njegovim pristalicama zemljopisnu kartu svijet arsenal operativnih pravaca zastavu i moćan pol. eroziji što je zna postići prikladna komunistička strategijaF . rata i prema &aovom pokoravanju %ibeta .svj.svj..povijest predboljševičke /usije pokazuje da zemlje orijentalnog tipa koje su nezavisne i koje održavaju uske veze sa Zapadom mogu snažno napredovati u pravcu mnogocentričnog i demokratskog društva .moramo imati na umu# da kapitalistička kolonizacija u toku svoje tristogodišnje vladavine na 8rijentu nije razvila nikakva mnogocentrička društva koja bi se temeljila na jakoj srednjoj klasi organiziranom radništvu i nezavisnom seljaštvu5 većina ustava novih suverenih azijskih nacija je direktno ili indirektno proglasila načelo podržavljenja osnovnom značajkom svojih režima5 često je želja za podržavanjem potekla iz demokratskosocijalističkih principa i da najčešće tobožnji demokratski socijalisti sebe predstavljaju i kao &ar-ove obožavaoce .

dok se svijet slobode brzo smanjuje raste zahtjev da se on brani i proširi ..u prošlosti nismo dali antitotalitarnim snagama u zapadnom svijetu pune šanse razvitka .nesumnjivo smo usred otvorene povijesne situacije i nesumnjivo imamo slobodu izabrati orijentacijski pravac ali greške prošlosti i sadašnja nagađanja pokazuju da do sada nismo primjereno upotrijebili svoje mogućnosti .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->