P. 1
Tone _8_ Plagal 4 15dec 25ap 11lk Eleftherios

Tone _8_ Plagal 4 15dec 25ap 11lk Eleftherios

|Views: 2|Likes:
Published by Marguerite Paizis
Greek Orthodox Christian Sunday Matins Hymns Tone 8 Plagal 4 on 15 December 2013 - 25th Sunday After Pentecost, 11th Sunday of St Luke, Feast of St Eleftherios & the Holy Forefathers. Used with the Matins Service Book and printed in landscape, double sided.
Greek Orthodox Christian Sunday Matins Hymns Tone 8 Plagal 4 on 15 December 2013 - 25th Sunday After Pentecost, 11th Sunday of St Luke, Feast of St Eleftherios & the Holy Forefathers. Used with the Matins Service Book and printed in landscape, double sided.

More info:

Published by: Marguerite Paizis on Dec 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

Greek Orthodox Patriarchate of A lexandria & All A frica

USED

S Su un nd da ay y M Ma a tt ii n ns s H Hy ym mn ns s
IN CONJUNCTION WITH THE

MATI

NS

SERVIC

E

BO

OK

15 December 2013
25th Sunday After Pentecost 11th Sunday of St L uke:

By the Grace of God
Compiled, Adapted, Edited & Printed by Marguerite Paizis Archondissa & Teacher by Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope Holy Church of the Dormition of the Mother of God Port Elizabeth

The Great Banquet Sunday of the Holy Forefathers of our Lord Jesus Christ
The Feast of St Aaron the Righteous Priest, St Benjamin the Righteous, St Deborah the Righteous, St Ezra, St Isaac the Righteous, St Jacob the Righteous, St Judith, St Miram, St Nathan & St Nehemiah the Holy Prophets of God, St Noah the Righteous, St Rebecca the Righteous, St Sarah, St Solomon the Holy Prophet of God – St Susanna – St Eleftherios the Bishop of Illyria & St Evantia, his mother & St Karibos the Eparch – St Paul of Latros – St Stephen the Confessor of Surozha, Crimea – St Tryphon of Pechenga & his Disciple, St Jonah – St Eleftherios Cubicularios of Constantinople – St Pardos the Hermit of Palestine – St Hilarion the New Holy Martyr of Vereiya – St Nektarios of Bitel, Bulgaria

Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic of South Africa Co nt a ct v ia em a il at : ma rgu er it e. pa iz is @gm ai l. co m or download directly from ‘Marguerite Paizis on Scribd’ or http://www.scribd.com/ writers4574

Tone (8) Plagal 4
Resurrection Gospel 3: Mark 16:9 - 20
T HE R I SEN C HR I ST A PPEAR S T O H I S A POSTLES & D I SCI PLES B EFOR E H I S A SCENSI ON

Re- ed ited & re-Pu b lish ed - 05 Decem be r 2013

E othinon 3 F estal K atavasias 1 – Nativity of C hrist - O de s
Our Eternal Gratitude to God and to His Faithful Servant, Pater Seraphim Dedes, of the Greek Orthodox Archdiocese of America for the original Greek and English texts, which have helped so many to participate in these wonderful Holy Services. Please go to his website for the original texts:

www.ematins.org

NOT FOR MATERIAL PROFIT
16.
TONE (8) P LAGAL 4 –ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS - 15 D ECEMBER 2013

2.

TONE (8) PLAGAL 4 –ST ELEFT HERIOS & FOR EFATHERS

- 15 DECEMBER 2013

TONE (8) P LAGAL 4 – ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS

- 15 DECEMBER 2013

15.

Festal Stihi – Holy Forefathers

– TO

NE

(7) GRAVE-VARYS

Psalm 117 /118

-

TONE (8) P

LAGAL

4

Defte apantes, Pistos panigirisomen, ton Come
pro nomou Pateron, Avraam ke ton Sin aft, tin etision mnimin, tou Iouda tin filin, axios timisomen, tous en Vaviloni Pedas, tous svesantas tin en kamino floga, os tis Triaos tipon, Sin to Daniil evfimisomen, ton Profiton tas prorrisis asfalos katehontes, meta tou Iseou megalofonos voisomen: Idou i Parthenos, en Gastri lipsete, ke tezete Iion ton Emmanouil. O esti meth’ imon O Theos.

Ke

Amin.

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.
TH
E

Now
M

now, one and all, in Faith let us celebrate the Annual Memorial of the Fathers before the Law, Abraham and those with him. Let us honour as is right the Tribe of Judah, and let us extol the Youths in Babylon, the Trinity’s Image, who extinguished the furnace fire, and also Daniel. As we unerringly cling to the predictions of the Prophets, together with Isaiah we cry out in a loud voice: Behold the Virgin will conceive in the womb, and She will bear a Son, Emmanuel, which means: God is with us. and ever, and to the Ages of ages.
UST

Theos

PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

STIHOS

Theos

1 : Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to Eleos Aftou!

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared
VERSE

STIHOS

Theos

2 : Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou iminamin aftous.

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE

1: Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Amen

STIHOS

CO

NGREGATION

STA

ND IS FOLLOWED B Y THE

THEOTOKION, GREAT DOXO LOGY & RES URRECTION APO LYTIKION D I VI NE LI TURGY O F ST JO HN C HRYSOSTOMÔ

Theos

3 : Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 3 : T his is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes.

2 : All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord drove them back.

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
TONE (8) PL
AGAL

Ex

R e s ur r e ct i o n A p ol y t ik i o n –

4

ipsous katilthes O Efsplaghnos, tafin katedexo triimeron, ina imas elevtherosis ton Pathon. I Zoi ke i Anastasis imon, Kyrie, Doxa Si!

Thou

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Iereon
podiri katakosmoumenos, ke ematon tis rithris epistazomenos, to Despoti Sou Hriso makar anedrames, Eleftherie Sofe, kathereta tou Satan. Dio mi pafsi presvevon, iper ton Pisti timonton, tin Makarian Sou Athlisin.

> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
TONE (5) P
LAGAL

descended from on High, O Tender-hearted One; Thou endured the three-days’ burial, so that Thou might free us from our passions, O our Life and Resurrection: Glory to Thee!

F e s t al A p ol y t ik i o n – S t E l e ft h e r i o s –

1

Thou

Ke

Amin.

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

were fully adorned with the Sacred Priestly Robs. Thou were dripping with streams of Thine own Martyric Blood. In this state, Thou ran to Christ our Master, O Blessed Saint Eleftherios, Destroyer of Satan; Thou art Wise. Therefore, cease not Interceding for us who lyally honour Thy Blessed Contest of Martyrdom. and ever, and to the Ages of ages.
TONE 2

Amen

F e s t al A p ol y t ik i o n – H o l y F o r ef a t h e r s –
Ethnon di’ afton promnistefsamenos Ekklisian. Kavhonte en Doxi i Agii, i

En Pisti tous Propatoras edikeosas, tin ex By Faith Thou Justified the Forefathers,
having, through them, Betrothed to Thyself the Church that came out of
- 15 DECEMBER 2013

14.

TONE (8) P LAGAL 4 –ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS - 15 D ECEMBER 2013

TONE (8) P LAGAL 4 – ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS

3.

ek spermatos afton, iparhi karpos evkleis, i asporos tekousa Se. Tes afton ikesies, Hriste O Theos, Soson tas psihas imon.
SMA LL LITANY 

the Nations. The Saints are boasting in Glory; for the Glorious Fruit – the Virgin Who without seed gave Birth to Thee, is from their Progeny. At their Entreaties, O Christ our God, Save our soul.
- TONE (8) P
LAGAL

Enite

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara. tou piros, tin Dinamin i Pedes, horevontes en meso kaminou ke imnountes, Theon ton pantodinamon.

Praise

Evesan

Praising Almighty God, the Youths sang

Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp. in chorus while standing in the furnace, and thereby they extinguished the force of the engulfing fire.

First Resurrection Kathisma

Anestis ek nekron, i Zoi ton apanton, ke Thou
Angelos Fotos, tes Ginexin evoa: Pafsasthe ton dakrion, tis Apostolis evangelisasthe: Kraxate animnouse: Oti Anesti Hristos O Kyrios, O evdokisas sose os Theos, to genos ton anthropon.

4

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Anastas
ek tou Tafou os Alithos, tes Osies prosetaxas Ginexi, kirixe tin egersin Apostolis os gegrapte: ke dromeos O Petros, epesti to Mnimati, ke to Fos en to Tafo, oron kateplitteto: Othen ke katide, ta Othonia mona, horis tou Thiou Somatos, en afto katakimena: ke Pistefsas evoise: Doxa Si Hriste O Theos oti Sosozis apantas Sotir imon: tou Patros gar iparhis apavgasma.

> Glory to the Father, and to the Son, When
and to the Holy Spirit

Rose from the dead, the Life of all, and an Angel of Light cried out to the Women: Cease your tears! Give the Good Tidings to the Apostles! Cry aloud in Hymns that Christ the Lord has Risen, Who as God was well-pleased to Save the human race.

Festal Stihos - By Anatolios

Enite Afton en timpano ke horo. Lakko
Afton en hordes ke organo.

Enite

Praise Shut

- TO

NE

(8) P

LAGAL

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe

kataklisthis, thirsi sinokismenos, Daniil O Profitis, ametohos tis touton, ediknito kakoseos.

up inside the den, the Holy Prophet Daniel dwelt with the lions, and was manifestly preserved from any harm.
TO
NE

Festal Stihi – St Eleftherios -

6 (PL

AGAL

2)

Ke

Amin O

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen
AGAL

Thou had Truly Risen from the Tomb, Thou ordered the Holy Women to proclaim the Resurrection to the Apostles, as it is written; and Peter, coming at full speed, stood by the Tomb and seeing the Light in the Tomb, was struck with amazement. And so he both saw the grave clothes lying there alone, without the Divine Body, and he believed and cried out: Glory to Thee, O Christ God, because Thou savest us all, our Saviour: for Thou art the Brightness of the Father!

Enite Tin

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. Harin ton Sofon Mathiton, lavon para Hristou tou Theou, Ierarha, ke ton dromon ton afton, diinisas prothimos. Dio Se kat Axian, anevfimoumen Eleftherie.

Praise O

Him with tuneful cymbals; praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

I To

Ieris Sou , Kyrie, endisonte Dikeosinin ke i Osii Sou agalliasonte. psevdos Sis en Logis Sofe, elegxas Eleftherie, ti Athlisi, ton tou psevdous evretin, apektinas ke touton, tethikas ipo podas, ton prin megalos friattomenon.

Thy O

Hierarch, when Thou received the Grace of the Disciples Most Wise from the Master, Christ our God, Thou eagerly finished the same Race as they had done. And so in fitting manner we now extol Thee, O Eleftherios. Priests shall clothe themselves in Righteousness; Thy Saints shall greatly Rejoice.

Theotokion

TONE (8) PL

di imas Gennithis ek Parthenou ke stavrosin ipominas agathe, O Thanato to Thanaton skilefsas ke egersin dixas os Theos, mi Paridis ous eplasas ti Hiri Sou. Dixon tin Filanthropian Sou slimon, dexe tin tekousan Se Theotokon, Presvevousan iper imon ke Soson Sotir imon, laon apegnosmenon.

Thou

4

Who for our sake was born of a Virgin, and suffered crucifixion, O Good One, and despoiled Death through Death, and as God, revealed Resurrection: despise not Thy Love for mankind, O Merciful One; accept the Birth-giver of God Who bore Thee, and Who entreats Thee for us: and Save Thy despairing people, O our Saviour!
- TONE (8) PL
AGAL

Dikeos os finix anthisi, ke osi kedros i The
en to Libano plithinthisete.

Wise St Eleftherios, the lie Thou rebuked by Thy words, by Thy Contest Thou hast trampled underfoot and put to death the inventor of lies who had been full of mighty insolence. Righteous shall flourish like a palm tree; he shall be multiplied like the Cedar in Lebanon.

Tis omvris ton ematon Sou, katardefson O
imas noitos, Ierarha, tous timontas Se Pistos, ke mnimin ektelountas, tin Thian Sou ek pothou, ke ton Sotira megalinontas.

Second Resurrection Kathisma

Anthropi

to Mnima Sou, Sotir esfragisanto, Angelos ton lithon, ek tis thiras apekilise: Ginekes etheasanto, egigermenon ek nekron, ke afte evingelisanto tis Mathites Sou

Mortals

4

sealed Thy Tomb, O Saviour; an Angel rolled the stone from the door; Women saw Thee Risen from the dead, and it was they who gave the Good Tidings to Thy Disciples in
- 15 DECEMBER 2013

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

> Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

Hierarch, noetically with showers of Thine All Holy Blood irrigate us who with Faith and Love observe the solemn Commemoration in honour of Thy Contest, and thereby magnify the Saviour Christ.

4.

TONE (8) PLAGAL 4 –ST ELEFT HERIOS & FOR EFATHERS

TONE (8) P LAGAL 4 – ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS

- 15 DECEMBER 2013

13.

Theotokion

Ke

Se Mesitrian Kori, provallome Panagia, pros ton ek Sou gennithenta, opos kolaseos pasis, apallago ke vasanon, ton eonion O talas.

I

bring Thee as Mediatrix before the Lord Who was born of Thee, O All Holy Maiden, so that I who am wretched may be spared from all punishment and also Eternal Torments.

> Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
Ta

en Sion: Oti enestis i Zoi ton apanton, ke dielithi ta desma tou Thanatou: Kyrie, Doxa Si!

> Glory to the Father, and to the Son,
The Women who brought spices for the
and to the Holy Spirit

Zion: The Life of all has Risen and the bonds of earth are loosed: Lord, Glory to Thee!

Lauds: The Praises to God

- Psalm 148

Pasa

PRAISES TO THE LORD FROM ALL CREATI O N

Enite

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

Praise Him, all His Angels; praise Him,
LAGAL

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God. all His Powers. To Thee praise is due, O God.
4

Ke

mira tis tafis, e Ginekes komisase, fonis Angelikis, ek tou tafou ikouon: Pafsasthe ton dakrion, ke anti lipis Haran komisasthe: kraxate animnouse, oti anesti Hristos O Kyrios, O evdokisas sose os Theos, to genos ton anthropon. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen Because
- TONE (8) P
LAGAL

Burial heard from the Tomb an Angel’s voice: Cease your tears! And bring Joy instead of sorrow! Cry aloud in Hymns that Christ the Lord has Risen, Who, as God, was well-pleased to Save the human race.

Amin Epi

T h e o to k i o n of t h e R e sur r e ct i o n
Si Heri, Keharitomeni, pasa i ktisis, Angelon to sistima, ke anthropon to genos, igiasmene nae, ke Paradise logike, parthenikon kavhima: ex is Theos esarkothi, ke pedion gegonen, O pro eonon iparhon Theos imon. Tin gar sin mitran, thronon epiise, ke tin sin gastera, Platiteran Ouranon Apirgasato. Epi Si Hieri Kharitomeni, pasa i ktisis: Doxa Si!

4

Resurrection - Psalm 150

Tou

- TONE (8) P LET A LL T HINGS PRAISE THE LORD! !

piise en aftis frima engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou.

To execute upon Lord,

Kyrie,

them the Judgement that is decreed; such Glory will be for all His Holy Ones. although Thou stood at the Judgement Seat being judged by Pilate, yet Seated with the Father, Thou were not absent from Thy Throne; and Risen from the dead, Thou freed the world from the slavery of the stranger, as Thou art full of Compassion and Love for mankind. in His Saints; praise Him in the firmament of His Power.

i ke kritirio parestis, ipo Pilatou krinomenos, all’ ouk apelifthis tou Thronou, to Patri sigkathezomenos: ke Anastas ek nekron, ton kosmon ileftherosas, ek tis doulias tou allotriou, os Iktirmon ke Filanthropos.

RESURRECTION EV LOGI TARIA, TRISAGION HYMN, THEOTOKION & SMAL L LITANY

of Thee, O Full of Grace, all Creation rejoices: the Ranks of Angels and the human race; Hallowed Temple and Spiritual Paradise, Pride of Virgins: from Thee God was Incarnate and He Who is our God before the Ages became a little Child. For He made Thy Womb a Throne and caused it to become broader than the Heavens. Because of Thee, O Full of Grace, all Creation rejoice: Glory to Thee!

I p e r k oi o f t h e R e sur r e ct i o n

E

Enite

Kyrie,

ton Theon en tis Agiis Afton. Enite Afton en stereomati tis Dinameos Aftou. i ke os nekron en Mnimio, Ioudei Se katethento, all’ os Vasilea ipnounta, Stratiote Se efilatton, ke os Zois thisavron, sfragidi esfragisanto: Alla Anestis ke pareshes, aftharsian tes psihes imon.

Praise God

Lord, although Jews had laid Thee as a
Corpse in a Tomb, yet soldiers were guarding Thee as a sleeping King, and they sealed Thee with a seal as Treasure-house of Life, but Thou Arose and granted Incorruption to our souls.

Mirofori tou Zoodotou, epistase ton mnimati, ton Despotin ezitoun, en nekris ton athanaton: ke Haras evangelia, ek tou Angelou dexamene, tis Apostolis eminion: Oti Anesti O Kyrios parehon to kosmo to Mega Eleos.

The

Myrrh-bearing Women standing at the Tomb of the Giver of Life, were seeking the Immortal Master among the dead: and when they received the Good Tidings of Joy from the Angel, they revealed to the Apostles that Christ had Risen, granting the world His Great Mercy.
L

Anabathmi
ANTIP
HON

Ek neotitos mou O ehthros me pirazi, tes From my youth, the enemy has beguiled
idones flegi me. Ego de pepithos en si, Kyrie, tropoume touton.

1

-TONE (8) PLAGA ANTIPHON 1

4

Festal Verses – Holy F orefathers – Tone 2

Enite

Pantes

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. tin ton septon, nin Propatoron mnimin, telesomen imnountes, tin touton politian, di is emegalinthisan.

Praise Him for His Mighty Acts; Let

praise Him according to the greatness of His Majesty. all of us observe now the august Forefathers’ Memorial, extolling their Way of Life, by Virtue of which they have been magnified.

I

misountes Sion, genithitosan di, prin ekspasthine os hortos. Sigkopi gar Hristos avhenas afton tomi vasanon. Patri ke Io ke Agio Pnemati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Let

me with temptations of pleasure. But I, trusting in the Lord, have put him to shame.

>Doxa Amin

>Glory Amen

those who hate Zion truly become as grass, before it is uprooted, for the Lord shall behead them with the cutting sword of Torment. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the Ages of Ages.

12.

TONE (8) P LAGAL 4 –ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS - 15 D ECEMBER 2013

TONE (8) P LAGAL 4 – ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS

- 15 DECEMBER 2013

5.

>Agio
ANTIP

Pnevmati to zin ta panta, fos ek Fotos Theos Mega. Sin Patri imnoumen afto ke to Logo
HON 2

>Life is in the Holy Spirit for all.
ANTIP

He is Light of Light, a Great God. Let us praise Him with the Father and the Logos.
HON 2

Thavmatos

I

Epi

kardia mou to fovo sou skepestho, tapinofrovousa, mi ipsothisa apopesi ek sou paniktirmnon. to Kyrion O eshikos elpida, ou disi tote ote Piri ta panta krini ke kolasi.

Let my heart, encompassed by Thy fear, He
be humbled, O Most Compassionate, lest it rise and fall from Thee. who trusts in the Lord shall not be afraid when Fire shall Judge, and Punish all.

iperfious i drosovolos, exikonise kaminos tipon. Ou gar ous edexato flegi neous, os oude pir tis Theotitos, Parthenou in ipedi nidin. Dio animnountes anamelpsomen. Evlogito is ktisis pasa ton Kyrion, ke iperpsouto, is pantas tous eonas!
GNIFICAT

The furnace - moist with Dew - was the
image and figure of a Wonder beyond nature. For it burnt not the Children whom it had received, even as the Fire of the Godhead consumed not the Virgin’s Womb into which It had descended. Therefore in praise let us sing: Let the whole Creation Bless the Lord and Exalt Him above all forever!

THE MA

Festal Katavasia of the 9th Ode - Nativity of C hrist

>Doxa Amin >Agio

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

>Glory Amen >Every

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages. Godly person sees, foretells, and works Supreme Wonders by the Holy Spirit. He sings to One God in Three Persons. Although manifested as Three, the Godhead reigns as One.
HON 3

Megalinon
IRM O S

Pnevmati pas tis thios vlepi ke prolegi, teratourgi ipsista, en trisin ena Theou melpon. I gar ke trilampi, monarhi to Thion.
HON 

Mystirion Xenon, oro ke paradoxon: Ouranon to Spyleon! Thronon Herouvikon, tin Parthenon! Tin fatnin horion! En O aneklithi O ahoritos, Hristos O Theos! On animvountes Megalinomen!

psihi mou, tin Timioteran, ke Evdoxoteran ton ano Stratevmaton.

Magnify,
HEIRM OS

ANTIP

Ekekraxa

ANTIP

SMA LL LITANY... PRAISES TO GOD 

A Strange and Most Wonderful Mystery do I see: The Cave is Heaven! The Virgin is the Throne of the Cherubim! The Manger is a Grand Space, in which Christ, the God Whom nothing can contain, is laid! Him do we praise and magnify!
– TO
NE

O my soul, Her who is more Honourable and more Glorious than the Heavenly Hosts.

si, Kyrie, proshes klinon mi to ous sou voonti, ke katharon prin aris me apo ton enthevde.

I

Epi tin mitera aftou gin dinon pas avthis Everyone
analisi, tou lavin vasanous i gera to veriomenon.

have cried to Thee: O Lord, incline Thine Ear to my voice and cleanse me before Thou take me from all that is here. shall again return to Mother Earth and at once be dissolved, to receive Prize or Punishment in accordance with their life.

Third Resurrection Exaposteilarion

2

Oti

>Doxa Amin >Agio

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

>Glory to Amen >By the

the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages Holy Spirit was bestowed Theology: the One Thrice-Holy Godhead: The Father Unoriginate, Who timelessly Begot the Eternal Son and from Whom proceeded the Spirit sharing Form, Throne and Splendour with the Father.
HON 4

Hristos egigerte, mi tis diapistito. Efani ti Maria, gar, epita kathorathi, tis is agron apiousi. Mnistes de palin ofthi, anakeimenis endeka, ous Vaptizin ekpempsas, is Ouranous, othen kataveviken anelifthis, epikiron to kirigma, plithesi ton Simeion

Verily,

Christ is Risen! Let no one doubt, or be suspicious; for He appeared to Mary, and after that to those who went fishing. Then He appeared to His Eleven Initiates, as they were reclining, whom He sent to Baptise. And He Ascended into Heaven after He had descended, establishing His warning by a multitude of Wonders.
TO
NE

Festal Exaposteilarion – Holy Forefathers–

2

Pnevmati Theologia Monas Trisagia. O Patir gar anarhos, ex ou efi O Ios ahronos, ke to Pnevma simmorfon, sinthronon, ek Patros sineklampsan.

Pateron

mnimin simeron, skirtontes filopatores, tou Avraam sinelthontes, ke Isaak kata hreos, ke Iakov imnisomen. Ex on Hristos O Kyrios, to kata sarka orathi, dia pollin efsplaghnian.

Come

ANTIP

HON 

Idou Tou

ANTIP

di ti kalon i ti terpnon, all i to katikin adelfous ama? En touto gar Kyrios epingilato Zoin Eonian. endimatos aftou O ta krina tou agrou kosmon kelevi, mi din frontizin. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton

Behold how good and beautiful it is for The
Brethren to dwell together. For in this, the Lord promised Eternal Life. One Who adorns the lilies of the field commands that no one be concerned about their clothing.

all who Love our Ancestors, and duty-bound exultantly let us assemble and honour the Memory of the Fathers, Jacob, Isaac and Abraham, from whom descended Christ our Lord when He became Incarnate in His abundant Compassion.
TO
NE

Festal Exaposteilarion – St Eleftherios–
pimin, Si de prosfisa to mosho, os damalis i tekousa, sinanirethi, Meth is Se, nin Eleftherie melpo.

3

Hristo prosigages Pater, Piston agelas os O Father Eleftherios, Thou as Shepherd,
brought to Christ, Flocks of Believers, and Thy Mother, like a heifer, clung to Thee, her calf, and she was slaughtered along with Thee. Now, to You both I sing praises.
- 15 DECEMBER 2013

>Doxa
6.

>Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and
- 15 DECEMBER 2013

TONE (8) PLAGAL 4 –ST ELEFT HERIOS & FOR EFATHERS

TONE (8) P LAGAL 4 – ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS

11.

Nativity Kathisma 1 - The Odes O DI

TO

NE

1

Hristos Gennate, Doxasate! Hristos ex
Ouranon, apantisate! Hristos epi gis, Ipsothite! Asate to Kyrio, pas i gi, ke en evfrosini animnisate, lai, oti Dedoxaste!
O DI 3

1

O DE

Christ

1

To pro ton eonon, ek Patros Gennithenti To
arrefstos Iio, ke ep’ Eshaton ek Parthenou, Sarkothenti asporos, Hristo to Theo Voisomen; O anipsosas to keras imon! Agios i Kyrie!
4

O DE

is Born: Glorify Him! Christ has descended from Heaven: Receive Him! Christ is on earth: Elevate Him! O all the earth: sing to the Lord! Sing praises in gladness, O ye people, for He has been Glorified!
3

Amin Amen >Agio Pnevmati enoidi etia, panta ehete >Contained within the Holy Spirit is the
irinovravevtos. Thos touto gar esti, Patri te ke Io Omoousion Kyrios Cause of all, in Perfect Peace. For He is God of one Essence with the Father and the Son.

eonon.

ever, and to the Ages of Ages.

Prokeimenon of the Resurrection

O DI

Ravdos

O DE

the Son Who was Begotten of the Father without change before all ages, and in the Last Times, without seed, became Flesh of the Virgin: to Christ our God let us cry aloud: Thou hast raised up our horn! Holy art Thou, O Lord!
4

Vasilefsi
STIH
OS

Kyrios is ton eona, O Theos Sou, Sion, is genean ke genean.(2)

The

– T

ONE

(8) PLA

GAL

4

Eni, i psihi mou, ton Kyrion

Lord shall reign forever: Thy God, O Zion, from generation to generation. (2)

VERSE

Praise the Lord, O my soul

Vasilefsi
SM
ALL

Kyrios is ton eona, O Theos Sou, Sion, is genean ke genean.
NY

The

ek tis Rizis, Iesse, ke Anthos ex aftis, Hriste, ek tis Parthenou anevlostisas. Ex Orous O enetos, kataskiou daseos, ilthes sarkothis es apirandrou, O ailos ke Theos. > Doxa ti Dinami Sou Kyrie!

Rod

O DI

Theos

5

O DE

of the Root of Jesse, and Flower that blossomed from his stem, O Christ, Thou hast sprung from the Virgin. From the Mountain overshadowed by the Forest Thou hast come, made Flesh from her that knew not wedlock, O God Who art not formed from matter. > Glory to Thy Power, O Lord!
5

LITA GOD

&

PRAIS

ES

TO

Lord shall reign forever: Thy God, O Zion, from generation to generation.

Resurrection Gospel 3:

Mark 16:9 - 20

O UR R ESUR RECTED L OR D A PPEAR S T O H I S A POSTLES & D I SCI PLES B EFOR E H I S A SCENSI ON

Anastas Ekini

de proi proti Savvatou efani proton Maria ti Magdalini, af is ekvevliki epta demonia. porefthisa apingile tis met aftou genomenis, nevthousi ke kleousi.

Now when Jesus Rose early on the first She
day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven demons.

on Irinis, Patrir iktirmon, tis Megalis Voulis Sou ton Angelon, Irinin parehomenon, apestilas imin. Othen Theognosias, pros Fos Odigithentes, ek niktos orthrizontes, Doxologoumen Se Filanthrope!
6

As Thou art God of Peace and Father of
Mercies, Thou hast sent to us Thine Angel of Great Counsel, granting us Peace. So are we guided towards the Light of the Knowledge of God, and, watching by night, we Glorify Thee, O Lover of mankind!
6

Kakini Meta

akousantes oti zi ke etheathi ip aftis, ipistisan. de tafta disin ex peripatousin efanerothi en morfi, porefomenis is agron. afton etera

And when they heard that He was alive

went and told those who had been with Him, as they mourned and wept. and had been seen by her, they did not believe. to two of them as they walked and went into the country.

After that, He appeared in another form And

O DI

Splaghnon

O DE

Ionan emvrion apimesen, enalios thir, ion edexato. Ti Partheno de, enikisas O Logos, ke Sarka lavon, dililithe psilaxas adiafthoron. Is gar ouhipesti pefseos, tin tekousan kateshen apimanton.

The

O DI

I

7

O DE

sea monster spat forth Jonah as it had received him - like a babe from the womb - while the Word, having dwelt in the Virgin and taken Flesh, came forth from Her yet kept Her uncorrupted. For being Himself not subject to decay, He preserved His Mother free from harm.
7

Kakini

Isteron

apelthontes apingilan tis lipis. Oude ekinis epistefsan. anakimenis aftis tis endeka efanerothi, ke onidise tin apistian afton ke sklirokardian, oti tis thesamenis afton egigermenon ouk epistefsan. ipen aftis “Porefthentes is ton kosmon apanta kirixate to evangelion psi ti ktisi. O pistefsas ke Vaptisthis sothisete, o de apistisas katakrithisete. Simia de tis pistefsasi tafta parakolouthisi. En to Onomati Mou demonia ekvalousi. Glosses lalIisousi kenes. Dfis arousi. Kan thanasimon ti piosin, ou mi aftou vlapsi. Epi arrostou hiras epithIisousi, ke kalos exousin.”

Later He appeared to the Eleven as they

they went and told it to the rest, but they did not believe them either. sat at the table; and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him after He had Risen.

Pedes efsevia sintrafentes, dissevous, prostagmatos katafronisantes, piros apilin ouk eptoithisan, all en meso tis flogos, estotes epsallon. O Ton Pateron Theos Evlogitos i!
8

Scorning

Ke

And

O DI

O DE

the impious Decree, the Children brought up together in Godliness feared not the threat of fire - while standing in the midst of the flames, they sang “O God of our Fathers, Blessed art Thou!”
8

>Enoumen,

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrion!

ke

>We Praise, we Bless and we Worship
the Lord!

He said to them, “Go into all the world and preach the Gospel to every creature. He who believeth and is Baptised will be saved; but he who doth not believe will be condemned. And these Signs will follow those who believeth: In My Name they will cast out demons; they will speak with new tongues; they will take up serpents and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they
- 15 DECEMBER 2013

10.

TONE (8) P LAGAL 4 –ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS - 15 D ECEMBER 2013

TONE (8) P LAGAL 4 – ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS

7.

O

men oun Kyrios meta to lalise aftis anelifthi is ton Ouranon ke ekathisen ek dexion tou Theou.

So

will lay hands on the sick, and they will recover.” then, after the Lord had spoken to them, He was received up into Heaven, and sat down at the right Hand of God. they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the Word through the accompanying Signs.

Ekini de exelthontes ekirixan pantahou, Amin.
tou Kyriou sinergountos ke ton logon veveountos dia ton epaolouthounton Simion.

And

Amen.

Thanatos, O dipson imas, ke Satan O mison imas. All’ engison imin, ke fise ton psihon imon, os efiso pote ton Pedon Sou ton en Vaviloni, apafstos animnounton Se ke vlithenton iper Sou is tin kaminon, ke ek taftis kravgazonton Si. Tahinon O Iktirmon, ke spefson os eleimn is tin kaminon, ke ek taftis kravgazonton Si. Tahinon O iktirmon, ke spefson os eleimon is tin voithian imon, oti dinase voulomenos.

that Death who thirsts after us, and Satan who hates us, may drink us down. But be near and spare our soul, as Thou once spared Thy Youths in Babylon as they ceaselessly sang Thy Praises, and were for Thee thrown into the furnace, and from thence they called to Thee: “Make haste, O Compassionate One, and hurry, O Merciful One, to our aid, for Thou can do whatever Thou Wills.” the 15th day of this month, we Commemorate the Contest of the Holy Hieromartyr, St Eleftherios.

Synaxarion – 15 December

RESURRECTION PRAYER, PSA LM 50/51 & SAL VATI ON P RA YERS

Ti IE’ tou aftou minos Athlisis tou Agiou On
TONE (8) PL
AGAL

Exanastas tou Mnimatos, tous tethneotas On Rising
igiras, ke ton Adam Anestisas: ke i Eva horevi en ti Si Anastasi, ke kosmou ta perata Panigirizousi, TI EK NEKRON EGERSI SOU, POLIELEE.

Kontakion of the Resurrection –

4

Ieromartyros Eleftheriou.

Ta

Ikos of the Resurrection –
tou Adou skilevsas vasilia, ke nekrous anastisas makrothime, ginexi Miroforis sinintisas, anti lipis Haran komisamenos: ke Apostolis Sou eminisas ta tis nikis simvola, Sotir mou zoodota, ke tin ktisin efotisas Filanthrope: dia touto ke kosmos sigheri, TI EK NEKRON EGERSI
SOU POLIELEE.

from the grave Thou roused the dead and Raised up Adam. Eve dances at Thy Resurrection, and the ends of the world keep festival at Thy Rising from the dead, O Most Merciful.
TONE (8) PLA
GAL

Ti Ti

afti imera i Agia Anthia, i mitir tou Agiou Eleftheriou, perihithisa to tou iiou nekro, xifi telioute. afti imera O Agios Koremmon, O Eparhos, Pistefsas to Hriso ke Vaptisthis, xifi telioute.

On On

this day St Anthia, mother of St Eleftherios, was Perfected by sword while embracing her son’s dead body. this day, St Coremmon the Eparch was Perfected by sword after believing in Christ and receiving Holy Baptism. this day we Commemorate the devout Twins who were Perfected b sword. this day we Commemorate the Contest of the Holy Martyr, St Susanna. Martyr, St Chamberlain. Eleftherios the

4

When

Thou had ransacked the Palaces of Hades and raised the dead, O Longsuffering, Thou met the Myrrhbearing Women, bringing them Joy instead of sorrow; and to Thine Apostles Thou revealed the Symbols of Thy Victory, my Saviour: Giver of Life: and Thou Enlightened Creation, Lover of Mankind! Therefore, too, the world rejoices AT
THY RISING FROM THE DEAD, O MOST MERCIFUL!

Ti afti imera i dio Dimii, i pistevantes to On
Hristo, xifi teliounte.

Ti

afti imera Athlisis Osiomartyros Susannis.

tis

Agias

On

Ti afti imera mnimi tou Agiou Martyros On this day we Commemorate the Holy Ti afti imera mnimi tou Agiou Martyros On this day we Commemorate the Holy Ti
Vakhou tou Neou. afti imera mnimi to Osiou Patros imon Pavlou tou Neou, askisantos en tis hronis tou Profigogennitou, en to Ori Latrou. afti imeral Propatoron. Kyriaki ton Agion Eleftherious tou (Thalamipolou) Koubikoulariou

Festal Kontakion – Holy F orefather

Hirografon

ikona mi sevasthentes, all’

Worshipping

Agrafo Ousia Thorakisthentes Trismakarii, en to skammati tou piros edoxasthite, en meso de flogos anipostatou istameni, Theon epekalisthe. Tahinon O Iktirmon, ke spefson os eleimon, is tin voithian imon, oti dinase voulomenos.

not the image made by hands, but putting on the Breastplate of the Unwritten Essence, in the Arena of Fire, You O Thrice Blessed, were Glorified. Standing in the midst of unendurable flame, You called on God: “Make haste, O Compassionate One, and hurry, O Merciful One, to our aid, for Thou can do what Thou Will.

On

Martyr, St Bacchos the New. this day we Commemorate our devout Holy Father, St Paul the New, an Ascetic of Mount Latros in the reign of Emperor Constantine Porphyrogenitos. this day we Commemorate Sunday of the Holy Forefathers of Christ. the Intercessions of Thy Saints, O God, have Mercy on us.

Ti

On By

Tes

Festal Ikos – Holy Forefathers

Tahinon

O iktirmon, ke spefson, O eleimon, is tin voithian imon, oti dinase voulomenos. Ektinon Sou tin hira, is pale elavon piran Egiptii polemountes, ke Evreii polemoumeni. Mi katalipis imas, ke katapii imas O

Be

quick, O Tender-loving Lord, and hasten, O Merciful One, to come to our aid; for Thou can do so if Thou so Wills. Extend Thy Hand, which of old the Egyptians, making war, had experienced. Do not forsake us, so
- 15 DECEMBER 2013

Amin.

ton Son Agion Presvies, O Theos, eleison imas.

Amen

8.

TONE (8) PLAGAL 4 –ST ELEFT HERIOS & FOR EFATHERS

TONE (8) P LAGAL 4 – ST ELEFT HERIOS & FOREFATHERS

- 15 DECEMBER 2013

9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->