PETITIE In atentia doamnei Georgeta Gavrila – Prefect Municipiul Bucuresti Subsemnatul Sabin Chiricescu precum si alti membri semnatari

ai acestei petitii, sprijiniti de Centrul de Resurse pentru Participare Publică (www.ce-re.ro) prin programul PAS, a rugam sa dispuneti !. "ncetarea imediata a lucrarilor la podul irtutii # Ciurel parte din proiectul $Penetratie si racord Splaiul "ndependentei Ciurel Autostrada %ucurest Pitesti& care se des'asoara in ba(a Autori(atiei de Construire (AC) nr. )** din !).+,.)+!-. ). Anularea AC nr. )** din !).+,.)+!Pentru aceste prime doua puncte din petitia noastra sustinem ca AC nr. )** din !).+,.)+!- .Penetratie si racord Splaiul "ndependentei Ciurel Autostrada %ucurest Pitesti/ 0ucrari peste 1ambo2ita intre strada Piatra Craiului si Sos irtuti. a 'ost emisa in mod ilegal de P3% deoarece/ • AC nr. )** are la ba(a P45-ul aprobat prin 6C73% !-!8)+!) care este suspendat ire2ocabil de catre Curtea de Apel %ucuresti hotarare !9)+8)+!- din data de ):.+*.)+!- dosar *-;),8-8)+!) • AC nr. )** are acelasi obiecti2 cu AC nr. )+9 din )!.+:.)+!+ care a 'ost anulata de catre <ribunalul %ucuresti in !!.+;.)+!) dosar :))**8-8)+!! si anulata ire2ocabil de catre Curtea de Apel %ucuresti hotarare =!;*8)+!- din )!.!!.)+!-. 1upa cum se poate 2edea din datele de mai sus, AC nr. )** a 'ost emisa in August )+!- in ba(a unui P45 suspendat ire2ocabil din Aprilie )+!- si are acelasi obiecti2 cu AC anulata de tribunal din Sep )+!) si care ulterior a 'ost anulata ire2ocabil in >oiembrie )+!-. 1e asemenea 2a rugam -. Sa anali(ati legalitatea cheltuielilor e'ectuate sau angajate de P3% cel putin dupa date de ):.+*.)+!cand a 'ost suspendat ire2ocabil P45 aprobat prin 6C73% !-!8)+!). *. Sa dispuneti publicarea transparenta de catre P3% a urmatoarelor detalii 'inanciare a. %ugetul proiectului actuali(at la data P45-ului aprobat prin 6C73% !-!8)+!) si data emiterii autori(atiei AC nr. )** din )+!-? b. Cheltuielile e'ectuate pina la data autori(atie AC nr )** din )+!- si a celor angajate in ba(a AC nr. )+9 din )!.+:.)+!+. Am ane@at pagina cu bugetul acestui proiect din .3aster Plan 7eneral pentru <ransport 4rban # %ucuresti, Sibiu si Ploiesti Raport Ainal %ucuresti BuropeAid8!)-=;9818SBR8RC >oiembrie )++;. numit si $3aster Plan )++,& care a 'ost aprobat prin 6C73% !*+8)++,. =. Sa 2eri'icati si sa dispuneti re'acerea stadiului terenului la momentul emiterii AC nr. )+9 din )!.+:.)+!+ anulata ire2ocabil de tribunalul %ucuresti. Si nu in ultimul rand, 2a solicitam :. Sa cereti Primarei 3unicipiului %ucuresti sau sa angajati dumnea2oastra (Pre'ectura %ucuresti) un studiu de tra'ic detaliat cu anali(e cost-e'icienta pe alternati2e cum a 'ost D"CA )+++ reali(at de specialisti japone(i. Va rugam sa ne raspundeti individual la fiecare din cele 6 puncte. Adresa de corespondenta Centrul de Resurse pentru participare publică # Str. Petru 3aior nr 9, sector !, %ucuresti

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful