CAUSATIVE (Műveltetés

)
Műveltetésről akkor beszélünk, ha a mondat alanya a cselekvést valaki mással végezteti el. Az angolban a műveltetést többféle m don is ki lehet fe!ezni. A) Ha az elvégeztetett cselekvésen van a hangsúly: 1 HAVE S! "#$E "hey have their flat #ainted. (Kifestetik a lakásukat.) $ had my hair c%t. (Levágattam a hajamat.) % !ET S! "#$E &e get o%r car re#aired. (Megjavíttatjuk az autónkat.) 'he (ill get the letter ty#ed. (Le fogja gépeltetni a levelet.) &) Ha a cselekvést végz' sze(ély a lényeges: ) MA*E S+ "# S! "his story makes me la%gh. (Ez a tö ténet megnevettet engem.) "he sad letter made her cry. (! szomo " levél meg íkatta.) , !ET S+ T# "# S! $ get him to come (ith me. (#á$eszélem% hog& jöjjön velem.) $ got the mechanic to mend my "). (Megjavíttattam a tévémet a sze el'vel.) Megjeg&zés( - HAVE S+ "# S! *Am+, $ had the mechanic mend my "). (Megjavíttattam a tévémet a sze el'vel.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful