Feltételes tagmondat /If

/
1 Két tagmondat van. If és a főtagmondat. A tagmondatok felcserélhetők. If-es tagmondat után vessző van. If helyett állhat Unless (hacsak nem) még egyszer nem lehet tagadn!. We will be late if we don’t leave now. We will be late unless we leave now. Az !lyen tagmondat a k"r#lményt$ a célt fe%ez! k!$ am!nek meg kell t"rténn!e vagy nem$ hogy a főtagmondat megval&sul%on. a₎ '!ncs még feltétel (-nák$ -nék(. )!ztos hogy meg fog t"rténn! a főtagmondat cselekvése. She will be cold if she doesn’t wear a coat. / If+v1 Főtagmondat will, can, ma , might lehet +v1 / / ma ! lehet, val"s#$n%& might! lehet, de nem val"s#$n% / b₎ *őtagmondat+an ,ould$ could$ m!ght -v.$ !f-es tagmondat+an !f-v/. 0lké1zelt sz!tuác!&ra utal$ nem val&sz2n3$ hogy meg fog t"rténn!. 4an -nák$ -nék. If won the 'ools, I would bu a big house. /(e nem his#em, hog n ere). / If I were ou, I wouldn’t drin) so much. c₎ 5elen+e vagyunk$ de a m6lt egy adott 1!llanatára néz#nk v!ssza. *őtagmondat ,ould$ could$ m!ght - have -v7. If-es tagmondat If - had - v7. (could -hát$ -hét8 ,ould -nák$ -nék ( If I had won the 'ools, I would have bought a big house. If I had been ou, I wouldn’t dran) so much. / *a a hel edbe lettem volna, nem ittam volna. / 2₎ *elk!áltás$ vagy érzelem k!fe%ezése. 9sak If-es tagmondat van. I wish ou were here. +,rcsa) itt lenn-l. :!sh helyén állhat If ;a$ +árcsak (gyenge( If only )árcsak (k"ze1es( :!sh )árcsak (legerőse++( It<s t!me Itt az !de%e It<s h!gh t!me Itt a legfő++ !de%e =u11ose *eltételezem ;a %elen+e vagyunk az !ge v/. ;a m6lt+a lennénk$ az !ge had -v7 volna. I wish ou were here. +,rcsa) itt lenn-l. I wish ou had been here. +,rcsa) itt lett-l volna. 3₎ 9sak főtagmondat van$ kr!t!kus megálla12tás. 4olna. )árm!lyen segéd!ge-have-v7. >ught to Kéne$ kellene$ kell$ muszá% (nagyon gyenge( =ould '!ncs 1arancs %ellege (erős( ?ust '!ncs 1arancs %ellege$ +!ztos (+első kényszer( ;ave to '!ncs 1arancs %ellege$ +!ztos (k#lső kényszer( 9an<t )!ztos$ hogy nem az. )!ztos hogy az. ?ust have-v7 )!ztos hogy valam!nek kellett volna lenn!e. (csak !tt lehet mustn<t( )e a+le to @ud$ ké1es (k#lső k"r#lmény tesz! lehetővé( I can 'la the 'iano /tudo) #ongor,#ni/mert megtanultam0/ I’m able to 'la the 'iano /mert van #ongor,m/ 4₎ If -sould If után nem +!ztos$ de ha megval&sul$ a főtagmondat m!ndenké11 tel%es#l. If ou sould see m brother, tell him to come here. 5₎ *elk!áltás !f-et elhagyom és ford2tott sz&rend. If I had won 1 ⇒ *ad I won 1 If ou sould see m brother ⇒ Sould ou see m brother

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful