3. Alsó-középhaladó (intermediate I.) - 6. hét Nyelvtani összefo laló - !

rammar

SIMA MÚLT a múlt egy adott pillanatában folyamatos cselekvés kifejezésére I was reading a book last night at 5 o’clock. múltbeli cselekvés k!z"l a tart#sabb$ hosszabb ideig tart# kifejezésére %%% I was cooking when my wife arrived.

FOLYAMATOS MÚLT olyan múltbeli cselekvések kifejezésére$ amelyek már lezár&ltak és nincs kapcsolat&k a jelennel. I grad&ated from &niversity in .///. ha konkrét múltbeli id0pont szerepel a mondatban last week1year1month

yesterday1two days múltbeli párh&zamos ago cselekvés kifejezésére in 1956 I was cooking when my father arrived and/while my wife home was watching the '(. %%% figyelj"k meg a k"l!nbséget a két mondat k!z!tt%%% )hen I arrived home my mother was cooking dinner. *amikor megérkeztem any&kám éppen a vacsorát kész+tette, )hen I arrived home my mother cooked dinner. *megérkeztem$ aztán any&kám elkész+tette a vacsorát - a két cselekvés egymást k!vette, min&tes 1.2 ho&rs ago ha nincs konkrét múltbeli id0pont$ de a sz!vegk!rnyezetb0l egyértelm3en kider"l$ hogy egy múltban lezár&lt cselekvésr0l van sz#. 4id yo& enjoy the party5 *t&dj&k$ hogy a tegnap esti partir#l van sz#, múltbeli t!rténet elmesélése$ narrátori

egyes kifejezések használatakor it was getting 6 1 I was wondering 1 I was thinking 6 etc. long black s&it.múltbeli t!rténet elbeszélésekor$ le+r# részeknél használatos múlt I woke &p$ br&shed my teeth$ got dressed and 'he man was wearing a left home. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful