Present Perfect Continuous Tense

(Folyamatos szemléletű befejezett jelen idő)
Képzése: have/has + been + ige+-ing Használata: 1. A cselekvés a múltban kezdődött, de a jelen pillanatban is tart – kiemeli a cselekvés folyamatosságát: I have been waiting for you for t enty minutes. !"#s$ %erce várlak.& '. A cselekvés a múltban kezdődött és a jelen pillanat előtt fejeződött be – ér$elmi t(ltést is kife)e$: *he has been !!king in the kitchen all +ay. !,gés$ na% a konyhában f-$(tt.& Kérdés f!rd"t!tt sz#renddel: Have you been learning ,nglish for five years. /es0 I have been learning ,nglish for five years. / /es0 I have. 1o0 I have n!t been learning ,nglish for five years. / 1o0 I haven$t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful