Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μονάδας φυσικού αερίου 1.

160
MWe που προγραμματίζεται στο Μαντούδι;
Μετά από ένα μήνα αναμονής μόλις έπεσε στα χέρια του kireas.org η αίτηση της Ήρων στην
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη
θέση "Φούρνοι" στο Μαντούδι.
Είναι βασικό δικαίωμα των δημοτών να γνωρίζουν τα οφέλη όπως και τις επιπτώσεις αυτής
της μονάδας για να έχουν μια ενημερωμένη άποψη και στάση πάνω στο θέμα. Ο kireas.org
συγκέντρωσε και οργάνωσε τις σχετικές πληροφορίες με σκοπό την πληρέστερη και
επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Ήρων V (θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) προτίθεται να κατασκευάσει δυο μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ισχύος 840 -1.160 MWe σε μισθωμένη έκταση της
ΒΙΟΜΑΓΝ στη θέση <<Φούρνοι>> του δήμου. Η εγκατάσταση είναι τεχνολογίας
συνδυασμένου κύκλου και αποτελείται από δυο αεριοστρόβιλους και δυο ατμοστρόβιλους
κατασκευής SIEMENS. H κατασκευή της θα διαρκέσει 30 μήνες, θα κοστίσει 700 εκατ.
Ευρώ και αν όλα πάνε καλά θα είναι έτοιμη για λειτουργία το 2013. Η μονάδα θα
παράγει 5.400.000 MWh το χρόνο και θα καταναλώνει 927 εκατομμύρια κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου ετησίως και θα απασχολεί 85 άτομα. Η διάρκεια ζωής της είναι 25 χρόνια
αν και η εταιρεία ζητά άδεια λειτουργίας για 30 χρόνια
Η εγκατάσταση επίσης θα συμπεριλαμβάνει αγωγούς και σταθμό φυσικού αερίου, γραμμές
μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, υποσταθμό 400KV, καμινάδα ύψους 80 μέτρων, έναν
αγωγό μεταφοράς νερού για ψύξη από και προς τη θάλασσα (Κυμάσι), έργα υποστήριξης
των δυο μονάδων και δρόμους προσπέλασης και μεταφοράς εξοπλισμού .
Ενδεχομένως και Υγροποιημένο Αέριο και Ντίζελ
Η τροφοδότηση με αέριο θα γίνεται με διασύνδεση με το σταθμό της Λειβαδιάς, με
υποβρύχια σύνδεση μέσω Eυβοϊκού κόλπου ή από τον αγωγό της ΔΕΗ στο Αλιβέρι. Ο
ΔΕΣΦΑ θα κατασκευάσει την σύνδεση που υπολογίζεται να στοιχίσει 35 με 45 εκατ. Ευρώ.
Η εταιρεία αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εγκατάστασης τερματικού σταθμού
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ). Επίσης αναφέρει και την πιθανότητα
ανακατασκευής των δεξαμενών πετρελαίου για εναλλακτική τροφοδοσία της μονάδας με
ντίζελ με πλοίο. Τόσο ο Kireas.org όσο και το Δ.Σ. Κηρέως έχουν ταχθεί κατά της
δημιουργίας τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που είναι μια επικίνδυνη
εγκατάσταση Σεβέζο ΙΙ.
Η ψύξη της μονάδας θα γίνεται με θαλασσινό νερό το όποιο θα μεταφέρεται από το Κυμάσι.
Προς το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί αντλητικό συγκρότημα και δεξαμενή ηρεμίας στη
θέση που βρίσκονται οι δεξαμενές πετρελαίου.
Για την μεταφορά του νερού ψύξης στους <<Φούρνους>> και των λυμάτων πίσω στη
θάλασσα θα δημιουργηθούν δυο αγωγοί που θα διέλθουν από το διάδρομο πλάτους 10
μέτρων (παλιά σιδηροδρομική γραμμή) που ενώνει τις δεξαμενές στο Κυμάσι με του
<<Φούρνους>> που χρησιμοποιούσε ο αγωγός πετρελαίου του Σκαλιστήρη . Η εταιρεία
ισχυρίζεται ότι έχει ιδιοκτησία αυτής της έκτασης. Ο αγωγός ανάληψης του νερού από την
θάλασσα θα καταλήγει 200 μέτρα από την ακτή ενώ ο αγωγός διάθεσης του ζεστό κατά 10

νερού θα καταλήγει 500 μέτρα από την ακτή και σε βάθος 13 μέτρα. Η ακριβής θέση δεν
έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΗΡΩΝ οι ετήσιες εκπομπές θα είναι 0,824 τόνοι διοξειδίου
το θειου (SO2) 1.196,8 τόνοι οξείδια του αζώτου (NΟx) και 1.836.000 τόνοι διοξειδίου του
άνθρακα (CO2). Η Ηρων υπολογίζει εκπομπές της τάξεως των 0,34 τόνων CO2 ανά MWh.
Ο μέσος όρος CO2 εκπομπών μονάδων φυσικού αερίου σύμφωνα με μελέτη τη
αμερικανικής Υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος σε ένα μεγάλο δείγμα σταθμών είναι
0,55 τόνοι CO2 ανά MWh. Σε αυτό το σενάριο οι εκπομπές θα είναι 2.970.000 τόνοι
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως. Σύμφωνα με την ΗΡΩΝ οι συγκεντρώσεις ρύπων
ακόμη και στις δυσμενέστερες συνθήκες θα είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Το μεθάνιο, το πρωτεύον συστατικό του φυσικού αερίου είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου.
Εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, όταν το φυσικό αέριο δεν καίγεται πλήρως ή από διαρροές
και απώλειες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. Το φυσικό αέριο (μεθάνιο) είναι από
μόνο του ένα πολύ ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, 58 φορές πιο επικίνδυνο από το
διοξείδιο του άνθρακα στην παγίδευση θερμότητας. Σύμφωνα με την Αμερικανική
Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) η καύση φυσικού αερίου εκπέμπει πολύ
μικρές ποσότητες επικίνδυνων και καρκινογόνων ουσιών όπως Αρσενικό, ενώσεις του
Νικελίου, Ναφθαλίvιo, Τολουόλιο, Μόλυβδο, Φορμαλδεΰδη, Υδράργυρο, Βενζόλιο ,
Φώσφορο, Κοβάλτιο καθώς και ίχνη του ραδιενεργού ισότοπου ραδόνιο-222. Το ραδόνιο222, <<μεταναστεύει>> από κοντινούς γεωλογικούς σχηματισμούς στους φυσικούς
ταμιευτήρες αερίου.
Γενικά, οι παραπάνω αέριες εκπομπές είναι σε χαμηλά επίπεδα και δεν αποτελούν σοβαρό
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
Ρύπανση Ποταμών και Θάλασσας
Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι η απόρριψη ανεπεξέργαστων
απόβλητων στον ποταμό Κυμασιώτη και τον όρμο του Κυμασίου. Η απελευθέρωση των
απόβλητων θα οδηγήσει στη μείωση της ποσότητας του «διαλυμένου οξυγόνου στο νερό»
(DO), στην αύξηση του «βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου» (BOD), και στην αύξηση των
θρεπτικών συστατικών κοντά στο χώρο απόρριψης με δυσμενείς συνέπειες στα υδάτινα
οικοσυστήματα.
Νερό για τους 2 λέβητες (171 εκατομμύρια λίτρα ετησίως)
Απιονισμένο νερό χρειάζεται για τους 2 λέβητες ανάκτησης θερμότητας καυσαερίου . Για
αυτό το σκοπό το νερό (από το δίκτυο ύδρευσης ή γεωτρηση) θα απιονίζεται μέσα στην
εγκατάσταση. Το απιονισμένο και απ-αεριωμένο νερό επεξεργάζεται με χημικές ουσίες, για
την πρόληψη της επικάθισης αλάτων και μείωση της διάβρωσης στο «λέβητα ανάκτησης
θερμότητας καυσαερίου». Προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του νερού στο λέβητα
είναι αναγκαία η συνεχής απελευθέρωση του 1% του κυκλοφορούντος νερού για να
αποφευχθεί η δημιουργία αλάτων. Άλλα απόβλητα συμπεριλαμβάνουν απόβλητα
συμπυκνωμένου νερού και τα απόβλητα από την διαδικασία απιονισμού του νερού. Τα
απόβλητα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται για την ποσότητα διαλελυμένου οξυγόνου στο νερό,
το pH τους, την αγωγιμότητα, την αμμωνία, το ολικό οργανικό άνθρακα και την

θερμοκρασία τους πριν απελευθερωθούν. Για να προστατευτεί το υδάτινο οικοσύστημα
χρειάζονται ειδική επεξεργάζονται πριν απορριφτούν.
Για την παραπάνω διαδικασία σύμφωνα με τη εταιρεία απαιτούνται 500.000 λίτρα νερού
ημερησίως που θα εξασφαλίζονται είτε από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κηρέως ή από
γεωτρήσεις. Να σημειώσουμε ότι η κατά μέσο όρο ημερήσια κατανάλωση νερού στο
Μαντούδι είναι 400.000 λίτρα. Συνολικά οι δυο λέβητες θα χρειάζονται 171 εκατομμύρια
λίτρα νερού ετησίως (υπολογισμός για 5.000 ώρες λειτουργίας της μονάδας το χρόνο) που
μετά την χρήση του θα χύνονται στο Κυμασιώτη ποταμό ή την θάλασσα (μέσω του αγωγού
διάθεσης για το νερό της ψύξης).
Θαλασσινό Νερό για Ψύξη (125 δισεκατ. λίτρα ετησίως κατά μέσο όρο)
Η ψύξη της εγκατάστασης θα γίνεται με την μέθοδο «είσοδος-έξοδος θαλασσίου νερού»
(once-through). Η ποσότητα νερού που θα χρειαστεί εξαρτάται από την θερμοκρασία του
νερού και της ατμόσφαιρας. Η Ηρων υπολόγισε κάτω από διάφορα σενάρια ότι χρειάζεται 5
εκατ. με 50 εκατ. λίτρα νερό για ψύξη ανά ώρα λειτουργίας της μονάδας. Δηλαδή, για τις
5.000 ώρες που θα λειτουργεί η μονάδα ετησίως, 25 με 250 δισεκατομμύρια λίτρα θερμό
χλωριωμένο νερό το χρόνο ψύξης θα επιστρέφουν στη θάλασσα (125 δις. λίτρα κατά μέσο
όρο). Η ποσότητα αυτή νερού για τις 16 ώρες που θα λειτουργεί η μονάδα ημερησίως
ισοδυναμεί σε όγκο με 27 έως και 270 δεξαμενές πετρελαίου ημερησίως (σαν τις δεξαμενές
που βρίσκονται στο Κυμάσι που χωράνε 2.950 m3) .
Θερμική ρύπανση στη θάλασσα. Η απόρριψη τόσο μεγάλων ποσοτήτων θερμού νερού θα
αυξήσει την θερμοκρασία του θαλασσινού νερού και αυτό μπορεί να επηρεάσει την
ανάπτυξη των ψαριών και άλλων ευαίσθητων θαλάσσιων οργανισμών στο στόμιο του
αγωγού απόρριψης. Η εταιρεία εκτίμησε ότι η θερμοκρασία του νερού θα είναι θερμότερη
κατά 10oC . Υπολογίστηκε ότι η επιφανειακή φλέβα των θερμών νερών φθάνει σε
απόσταση 1.5 χλμ μετά από 5 ώρες.
Χλωρίωση του νερού ψύξης. Η δημιουργία των μικροοργανισμών στα συστήματα
απορρόφησης και απόρριψης νερού ψύξης καθώς και μικροβιακές αποθέσεις στους σωλήνες
του συμπυκνωτή μπορεί να δημιουργήσουν λειτουργικά προβλήματα στην εγκατάσταση.
Για αυτό το λόγο το νερό ψύξης επεξεργάζεται με υποχλωριώδες νάτριο (κοινώς χλωρίνη)
που είναι ένα ισχυρό βιοκτόνο. Οι μεγάλες αυτές ποσότητες του χλωριωμένου νερού
ψύξης απορρίπτονται μετά την χρήση τους στη θάλασσα. Η χρήση υποχλωριώδους νατρίου
επιφέρει αύξηση της αλκαλικότητας . Συνεχιζόμενη χλωρίωση έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου με τη μορφή χλωραμινών. Πρέπει
να σημειωθεί ότι το χλώριο είναι ιδιαίτερα τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς .
Η ταχύτητα απορρόφησης του νερού ψύξης από την θάλασσα μπορεί να οδηγήσει σε
παρασυρμό και υφαρπαγή θαλάσσιων οργανισμών, όπως του πλαγκτόν, αυγών ψαριών,
γόνου, κλπ. ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαραγωγής .
Άλλη μόλυνση μπορεί να προκύψει από τυχαίες διαρροές πετρελαίου και άλλων χημικών
ουσιών.
Ηχορύπανση
Πηγές ηχορύπανσης είναι οι αντλίες νερού ψύξης και ατμού, οι αεροστρόβιλοι και
ατμοστρόβιλοι, και οι συμπυκνωτές . Δεν υπάρχουν στοιχεία για τα επίπεδα θορύβου της
μονάδας στην αίτηση στην ΡΑΕ. Εκτιμήσεις στην μονάδα συνδυασμένου κύκλου <<Phu

My>> που είναι χαμηλότερης ισχύος (720 MW), τα επίπεδα θορύβου είναι 70 db(A). Τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια στην Ελλάδα είναι 65 dΒ (ΠΔ 1180/81 ΦΕΚ 293/Α/81). Η
κοντινότερη κατοικούμενη περιοχή, το Μαντούδι, είναι 1,5 χλμ μακριά.
ΌΧΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Τα όμορφα πευκόφυτα και πλατανόσκεπα τοπία της βόρειας Εύβοιας θα διαταραχτούν τόσο
με την κατασκευή των πυλώνων του δικτυού υψηλής τάσης που θα διασυνδέσεις το
Μαντούδι με το Αλιβέρι όσο και με την διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου που θα
τραυματίσει το τοπίο με μια ζώνη ασφαλείας πλάτους 8 μέτρων. Τοπία όπως τα Ευβοϊκά
Τέμπη (κοιλάδα ποταμού Κηρέα), το φαράγγι στο Δερβένι μπορεί να επηρεαστούν .
Για το φυσικό αγωγό υπάρχουν δυο σενάρια: 1) Ο αγωγός να διέλθει τον Βόρειο Ευβοϊκό
μέσω Κωπαϊδας απο το σταθμό της Λειβαδιάς και να διασχίσει το δάση του όρους
Κανδηλίου και 2) από το Αλιβέρι να διασχίσει όλη την ραχοκοκαλιά της Βόρειας Εύβοιας.
Οι κανόνες ασφαλείας προβλέπουν μια ζώνη πλάτους τεσσάρων μέτρων αριστερά και
τεσσάρων μέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού στην οποία δεν επιτρέπεται η
δημιουργία νέων αγροτικών οδών, η φύτευση δένδρων των οποίων το ριζικό σύστημα
εισχωρεί σε βάθος μεγαλύτερο 60 εκατ., καθώς και η αλλοίωση της μορφολογίας της
επιφάνειας του εδάφους με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης σε ζώνη πλάτους είκοσι 20 μέτρων
αριστερά και είκοσι 20 μέτρων δεξιά από τον αγωγό δεν επιτρέπεται κάθε είδους δόμηση
ακινήτων είτε αυτά ευρίσκονται εντός είτε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η νέα έκθεση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού προβλέπει λελογισμένη χρήση του
φυσικού αερίου, σχεδιασμό πολλαπλών σημείων εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου,
κοινωνική συναίνεση για την αποδοχή ενεργειακών επενδύσεων αλλά και συνολικό
ενεργειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα ανοίγει την πόρτα για το
υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ). Η εκπρόσωποι της ΗΡΩΝ αρνήθηκαν να αναιρέσουν το
καταστροφικό για την περιοχή ενδεχόμενο ΥΦΑ παρά την ομόφωνη αντίθεση του Δ.Σ.
Κηρέως. Η προοπτική να χαρακτηριστεί η περιοχή στο νέο χωροταξικό σαν ενεργειακός
χώρος είναι υπαρκτότατη. Η ΗΡΩΝ αναφέρει ότι πέρα από την συγκεκριμένη μονάδα
σχεδιάζει την δημιουργία ενεργειακού κέντρου. Δηλαδή ένα μονόδρομο με τα αδιέξοδα των
χρόνιων εξαρτήσεων για οικονομική ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο θα στιγματίσει μόνιμα όχι μόνο
το δήμο μας αλλά και ολόκληρη ην Βόρεια Εύβοια και θα έχει αρνητικές συνέπειες στις
τιμές της γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων μας. Η τουριστική ανάπτυξη της Βόρειας
Εύβοιας και η προσέλκυση τουριστών θα γίνει παρόμοια με αυτή της Πτολεμαϊδας και
της Μεγαλόπολης, δηλαδή μια μακρινή ανάμνηση.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρεία προτίθεται να απασχολήσει 85 άτομα: 6 μηχανικούς, 2 χημικούς, 53 τεχνικούς
ανώτερης και μέσης εκπαίδευσης, 9 διοικητικό-οικονομικούς υπαλλήλους και 14 άτομα για
φύλακες, καθαρίστριες και οδηγό.
Η κοινωνία μας θα πρέπει να σταθμίσει τα οφέλη και τις συνέπειες μιας τέτοιας
μονάδας πριν συναινέσει στην κατασκευή της.

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως –
kireas.org