You are on page 1of 1

IES PORT d’ALCÚDIA

TREBALL DE REFORÇ / AMPLIACIÓ EL JAZZ CLÀSSIC Com a treball de reforç per tal de recuperar o millorar la nota obtinguda a l!examen referent al Jazz Clàssic, tots els alumnes de 4rt d!ESO que fan Música hauran de presentar el dijous dia 12 de desembre: - El quadern de classe amb tots els apunts referents al primer tema. - Al quadern de classe hauran d!estar comentades totes les audicions realitzades: - “Some of these days”. - “The Entertainer” - “Cornet Chuep Chuey” - “Ostrich Walk” - “Mission To Moscow” - A més, s!hauran de contestar amb el màxim de detall i exactitud les següents qüestions. - Vocabulari: Música Popular Urbana, Síncope, Stop Time, Vamp, Secció rítmica, secció melòdica - Explica amb les teves paraules què és el Jazz. - Quines són les principals diferències musicals entre el Jazz i la música europea? Posa exemples. - Explica què és la improvisació en el Jazz i quins tipus d!improvisació es fan servir habitualment al Jazz. - Explica per què la formació del so (frasseig) és tant important en el Jazz. - Explica amb el màxim de detall possible l!evolució del Jazz des dels seus orígens fins a principis dels anys 40.