You are on page 1of 1

BAB 1 PENGENALAN LATAR BELAKANG KAJIAN Gerai merupakan tempat yang menjadi tumpuan sesetengah daripada orang ramai

yang ingin menjamu selera tanpa memikirkan beban selepasnya. Kebiasaannya keadaan sebegini bagi orang yang tidak mempunyai masa untuk masak di rumah dan sibuk dengan tugasan harian. Walaubagaimanapun, ramai diantara mereka yang tidak mengetahui apa yang terdapat disebalik gerai atau kedai makan yang dikunjunginya itu. KENYATAAN MASALAH OBJEKTIF KAJIAN Umum  Menilai tahap pengetahuan di kalangan pelajar sekolah menengah berhubung ciri-ciri pemilihan gerai yang bersih

Spesifik  Untuk menilai tahap pengetahuan pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 2, Bandar Baru Bangi, Selangor berhubung keberkesanan penglabelan tahap kebersihan gerai dikalangan pelajar Untuk mengenalpasti langkah yang patut diambil untuk meningkatkan pengetahuan pelajar dalam pemilihan gerai yang bersih

RUMUSAN KAJIAN