You are on page 1of 1

3.

Glucoză În lumea vegetală, glucoza este prezentă în toate organele plantelor, găsindu-se în concentraţii mai mari în fructele şi legumele dulci. Produsele naturale cele mai bogate în glucoză sunt mierea şi strugurii. ele mai dulci fructe !piersicile, pepenii, perele, etc.", nu conţin cantităţi aşa de mari de glucoză, gradul ridicat de #dulce$ fiind dat de fructoză. %in glucoză se formează numeroase oligo glucidele şi poli glucide !za&aroză, lactoză, amidon, glicogen, etc.". Glucoza are o importanţă deosebită pentru om fiind principala sursă de energie. În lipsa ei celulele nu pot supravieţui mai mult de '( de ore. )bsorbţia intestinală a glucozei se face prin transport activ, cu consum de energie. *icatul utilizează glucoza în special pentru sintetizarea glicogenului, dar şi, într-o măsură mai mică, pentru alte sinteze !lipide, alte glucide, proteine, etc.". %e asemenea, tot la nivelul ficatului, din alte substanţe !glicerină, aminoacizi gluco formatori, etc." se sintetizează glucoză. Glucoza este un o+idant biologic puternic, întreţin,nd arderile metabolice, şi stimul,nd, din punct de vedere energetic, toate celulele. -ntoleranţa la glucoză se asociază cu diabetul, sarcina, &epatită , malnutriţia, carenţa proteică, dar şi cu deficite mai banale, cum ar fi insuficienţa unor minerale !fosfor, magneziu, mangan", sau vitamine !./".