MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004
Judeţul Bihor
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
1 BH-I-s-B-00944 Situl arheologic de la Oradea, punct "Salca” municipiul ORADEA "Salca”
2 BH-I-m-B-00944.01 Aşezare municipiul ORADEA "Salca” sec. XI - XIII Epoca
medievală
3 BH-I-m-B-00944.02 Necropolă municipiul ORADEA "Salca” sec. XI - XIII Epoca
medievală
4 BH-I-m-B-00944.03 Aşezare municipiul ORADEA "Salca” sec. X - XI Epoca
medieval timpurie
5 BH-I-m-B-00944.04 Necropolă municipiul ORADEA "Salca” sec. III -IV p. Chr.
Epoca migraţiilor
6 BH-I-m-B-00944.05 Necropolă municipiul ORADEA "Salca” sec. II p. Chr.
7 BH-I-s-B-00945 Cetatea de la Adoni sat ADONI; comuna TARCEA La marginea satului sec. XIV - XV Epoca
medievală
8 BH-I-s-B-00946 Situl arheologic de la Aleşd, punct "Pusta oraş ALEŞD "Pusta Bisericii”
Bisericii”
9 BH-I-m-B-00946.01 Aşezare oraş ALEŞD "Pusta Bisericii” sec. XI - XVI Epoca
medievală
10 BH-I-m-B-00946.02 Ruine biserică romanică oraş ALEŞD "Pusta Bisericii” sec. XIII - XIV Epoca
medievală
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 1
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
167 BH-I-s-B-01021 Aşezare fortificată sat TĂŞAD; comuna DRĂGEŞTI "Cetăţeaua” sec. IV - I a. Chr.
Latčne
168 BH-I-s-B-01022 Aşezare sat TĂUTELEC; comuna CETARIU "Cânepişte” sec. XI - XVI Epoca
medievală
169 BH-I-s-A-01024 Ruinele ansamblului monastic de la Voivozi sat VOIVOZI; comuna POPEŞTI "Bisericuţa” sec. XII - XV Epoca
medievală
170 BH-I-s-B-01025 Necropolă de incineraţie sat VOIVOZI; comuna ŞIMIAN "Conacul Slavi” Sf. epocii bronzului -
începutul epocii
fierului (Hallstatt)
171 BH-II-a-A-01037 Ansamblul urban "Centrul istoric Oradea" municipiul ORADEA Zona cuprinsă între străzile
Cetate, Mareşal Averescu ,
Redutei , C.Dobrogeanu-Gherea
, Griviţei , Sucevei , I.Vidu ,
Bacăului , , Armata Română ,
parcul N. Bălcescu ,
bulevardele Decebal , Dacia ,
străzile Rozmarinului , Berzei ,
Republicii, L.Pasteur, Măcinului,
parcul I.C.Brătianu, podul Dacia
172 BH-II-a-A-01055 Ansamblul urban "Oradea II" municipiul ORADEA Zona cuprinsă între străzile
Inului , Parângului , staţia CFR -
Oradea , Episcopia Bihor.
173 BH-II-m-B-01026 Palatul Ullmann municipiul ORADEA Piaţa 1 Decembrie 1918 9 1913
174 BH-II-m-B-01027 Hala de Comerţ, azi Universitatea Oradea - municipiul ORADEA Piaţa 1 Decembrie 1918 10 1893 - 1894
Facultatea de medicină
175 BH-II-m-B-01028 Palatul Moskovitz municipiul ORADEA Str. Alecsandri Vasile 1 1912
176 BH-II-m-B-01029 Palatul K. I. Deutsch, azi ING Bank municipiul ORADEA Str. Alecsandri Vasile 4 1906 - 1910
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 14
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
177 BH-II-m-B-20235 Hanul "Arborele verde" municipiul ORADEA Str. Alecsandri Vasile 8-10 1760, transf.
1836,1885
178 BH-II-m-B-01030 Şcoală, azi UM 01326 municipiul ORADEA Str. Armata Română 1 C.F.3636 1899
179 BH-II-a-A-01031 Ansamblul Universităţii din Oradea municipiul ORADEA Str. Armata Română 5 1912 - 1913
180 BH-II-m-A-01031.01 Universitatea din Oradea municipiul ORADEA Str. Armata Română 5 1912 - 1913
181 BH-II-m-A-01031.02 Biserica "Sf. Martiri Constantin Brâncoveanu municipiul ORADEA Str. Armata Română 5 sec. XVIII
şi fiii săi”
182 BH-II-m-B-01032 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” municipiul ORADEA Str. Bacalbaşa Anton 6 1760 - 1780, ref. 1864
183 BH-II-a-B-01033 Ansamblul staţiei C.F.R Oradea municipiul ORADEA Piaţa Bucureşti 3 1858 -1860, ref. 1901-
1903
184 BH-II-m-B-01034 Biserica romano - catolică "Sf. Treime” municipiul ORADEA Str. Bumbacului 1 1723
185 BH-II-m-B-01035 Biserica reformată -Oraşul Nou municipiul ORADEA Str. Calvin Jean 1 1835 - 1853
186 BH-II-m-B-01036 Casa Rhedey municipiul ORADEA Str. Calvin Jean 5 sec. XVIII
187 BH-II-a-B-20236 Cazarma Husarilor municipiul ORADEA Piaţa Cazărmii 17 sec. XVIII
188 BH-II-m-B-01038 Palatul episcopal ortodox municipiul ORADEA Str. Ciorogariu Roman 3 1905
189 BH-II-m-B-01039 Palatul Poştelor municipiul ORADEA Str. Ciorogariu Roman 12 1894 - 1909
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 15
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
190 BH-II-m-A-01040 Biserica mănăstirii premonstratense "Maica municipiul ORADEA Str. Ciorogariu Roman 14 1741
Îndurerată”
191 BH-II-a-B-01041 Academia de drept şi Gimnaziul municipiul ORADEA Str. Ciorogariu Roman 16 sf. sec. XVII, ref.
premonstratens, azi Colegiul "Mihai 1810,1874
192 BH-II-m-A-01042 Palatul episcopal romano-catolic, azi Muzeul municipiul ORADEA Bd. Dacia 1-3 1762
Ţării Crişurilor
193 BH-II-a-B-01043 Ansamblul bisericii reformate municipiul ORADEA Str. Dealului 20 sec. XIV, ref. 1732
194 BH-II-m-B-01043.01 Biserica reformată municipiul ORADEA Str. Dealului 20 sec. XIV, ref. 1732
195 BH-II-m-B-01043.02 Turn clopotniţă municipiul ORADEA Str. Dealului 20 sec. XVIII
196 BH-II-m-A-01044 Biserica romano catolică "Sf. Spirit ", Olosig municipiul ORADEA Str. Dunărea 1 cartier Olosig 1905
197 BH-II-m-B-01045 Claustrul mănăstirii franciscanilor, azi Spitalul municipiul ORADEA Str. Dunărea 3 cartier Olosig 1725 - 1731
Militar
198 BH-II-m-B-01046 Capela romano- catolică "Sf. Ladislau” municipiul ORADEA Str. Eminescu Mihai 28 1900
199 BH-II-m-B-01047 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi municipiul ORADEA Str. Făcliei 21A sec. XVI
Gavriil" a mănăstirii "Sf.Cruce"
200 BH-II-m-A-01048 Teatrul de Stat Oradea municipiul ORADEA Piaţa Ferdinand 6 1900
201 BH-II-m-B-01049 Casa Poynar municipiul ORADEA Str. Grigorescu Nicolae 6 1911
202 BH-II-m-B-01050 Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu” municipiul ORADEA Str. Haret Spiru 3-5 1896
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 16
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
203 BH-II-m-B-01051 Casa Turcească municipiul ORADEA Str. Iancu Avram 4 sf. sec. XVIII
204 BH-II-a-A-01052 Cetatea Oradea municipiul ORADEA Str. Iancu de Hunedoara 10 sec. XVI - XVII, ref.
sec. XVIII
205 BH-II-a-A-01052.01 Palatul princiar (corpurile A,B.C.D.E) municipiul ORADEA Str. Iancu de Hunedoara 10 1618 - 1650
206 BH-II-m-A-01052.02 Biserica romano-catolică municipiul ORADEA Str. Iancu de Hunedoara 10 1770
207 BH-II-a-A-01052.03 Incinta interioară ( corpurile G,I,J,K,L,M) municipiul ORADEA Str. Iancu de Hunedoara 10 sec. XVIII
208 BH-II-m-A-01052.04 Bastioanele cetăţii (5) municipiul ORADEA Str. Iancu de Hunedoara 10 1569 - 1618
209 BH-II-m-A-01052.05 Zid de incintă municipiul ORADEA Str. Iancu de Hunedoara 10 1569 - 1618
210 BH-II-m-B-01053 Casa Fuchsl municipiul ORADEA Str. Independenţei 11-13 1902 - 1903
211 BH-II-m-B-01054 Sinagoga neologă municipiul ORADEA Str. Independenţei 22 1877
212 BH-II-m-B-01057 Hotel "Crişul Repede" municipiul ORADEA Str. Libertăţii 8 1892 - 1900
213 BH-II-m-B-01058 Biserica "Sf. Nicolae" municipiul ORADEA Str. Maniu Iuliu 1 1801 - 1810
214 BH-II-m-B-01059 Şcoala normală Greco-Catolică municipiul ORADEA Str. Maniu Iuliu 5 1920 - 1925
215 BH-II-m-B-01060 Sinagoga ortodoxă municipiul ORADEA Str. Mihai Viteazul 4 sf. sec. XIX
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 17
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
216 BH-II-m-B-01061 Liceul "Ady Endre", fost claustru al mănăstirii municipiul ORADEA Str. Moscovei 1 1772, extinsă în 1857
Ursulinelor şi 1877
217 BH-II-a-B-01062 Mănăstirea Capucinilor municipiul ORADEA Str. Moşoiu Traian, general 21 1734 - 1742, ref. 1838
şi 1877
218 BH-II-m-B-01062.01 Biserica mănăstirii Capucinilor "Vizita Sf. municipiul ORADEA Str. Moşoiu Traian, general 21 11734 - 1742, ref.
Fecioare" 1838 şi 1877
219 BH-II-m-B-01062.02 Claustrul bisericii mănăstirii Capucinilor municipiul ORADEA Str. Moşoiu Traian, general 21 1838
220 BH-II-m-B-01063 Muzeul Societăţii de Istorie şi Arheologie, azi municipiul ORADEA Str. Muzeului 5 1895 - 1910
Clubul Elevilor şi Preşcolarilor
221 BH-II-m-B-01064 Institutul "Sf. Vicenţiu”, azi Grupul şcolar municipiul ORADEA Str. Orşovei 15 1868 - 1906
economic "Partenie Cosma”
222 BH-II-m-B-01065 Palatul Moskovits municipiul ORADEA Str. Parcul Traian 2 1905
223 BH-II-m-A-01066 Biserica romano - catolică " Sf. Brigitta", azi municipiul ORADEA Str. Parcul Traian 5 1692 - 1722
biserica ruteană "Sf. Treime”
224 BH-II-m-B-20237 Casa Comitatului, azi Prefectura judeţului municipiul ORADEA Str. Parcul Traian 7 1728 - 1776
225 BH-II-m-B-01067 Palatul Justiţiei municipiul ORADEA Str. Parcul Traian 12 1898
226 BH-II-m-B-01068 Seminarul greco - catolic municipiul ORADEA Str. Parcul Traian 20 1846 - 1928,
supraetajare 1922
227 BH-II-m-B-01069 Biserica "Sf. Gheorghe” municipiul ORADEA Str. Parcul Traian 20 1858
228 BH-II-m-B-01070 Casa "Adorjan”, I municipiul ORADEA Str. Patrioţilor 4 1904 - 1905
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 18
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
229 BH-II-m-B-01071 Casa "Adorjan”, II municipiul ORADEA Str. Patrioţilor 6şi str. Moscovei 1903
nr.4
230 BH-II-a-B-01072 Mănăstirea romano - catolică "Immaculata”, municipiul ORADEA Str. Primăriei 13 1885, adăugiri sec. XX
azi Grupul Şcolar “Vasile Voiculescu”
231 BH-II-m-B-01073 Spitalul Judeţean municipiul ORADEA Piaţa Republicii 37 1806, ref.1853 - 1860,
1873 şi 1923
232 BH-II-m-B-01074 Biserica mănăstirii Ursulinelor "Sf. Ana” municipiul ORADEA Str. Republicii 4 1772
233 BH-II-m-B-01075 Hotel "Parc" municipiul ORADEA Str. Republicii 5 1903
234 BH-II-m-B-01076 Palatul Stern municipiul ORADEA Str. Republicii 10-10A 1908 - 1909
235 BH-II-m-B-01077 Palatul Apollo municipiul ORADEA Str. Republicii 12 1912 - 1914
236 BH-II-m-B-01078 Spitalul ordinului Mizericordienilor, azi Spitalul municipiul ORADEA Str. Republicii 33 1750 - 1760
O.R.L.
237 BH-II-m-A-01079 Capela romano - catolică "Îngerii păzitori” municipiul ORADEA Str. Republicii 33 1755
238 BH-II-m-A-01080 Catedrala romano - catolică "Sf. Maria Mare” municipiul ORADEA Str. Şirul Canonicilor 2 1752 - 1780
239 BH-II-a-A-01081 Ansamblu urban "Şirul Canonicilor" municipiul ORADEA Str. Şirul Canonicilor 7-25 1763-1870
240 BH-II-m-B-01082 Hotel şi cafenea "Astoria” municipiul ORADEA Str. Teatrului 1 1902
241 BH-II-m-B-01083 Hotel "Transilvania” municipiul ORADEA Str. Teatrului 2 1903 - 1904
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 19
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
242 BH-II-m-B-01084 Biserica romano-catolică "Sf. Ladislau” municipiul ORADEA Piaţa Unirii 1720-1733
243 BH-II-m-A-01085 Primăria municipiului Oradea municipiul ORADEA Piaţa Unirii 1 1902 - 1903
244 BH-II-m-A-01086 Palatul "Vulturul Negru” municipiul ORADEA Piaţa Unirii 2-4 şi 1907 - 1909
str.Independenţei 1 şi
str.V.Alecsandri 8
245 BH-II-m-B-01087 Palatul Episcopiei greco-catolice municipiul ORADEA Piaţa Unirii 3 1904
246 BH-II-m-A-01088 Catedrala ortodoxă ”Adormirea Maicii municipiul ORADEA Piaţa Unirii 10 1784-1790
Domnului” (Biserica cu lună)
247 BH-II-m-B-01089 Biserica evanghelică municipiul ORADEA Str. Vladimirescu Tudor 26 1902 - 1903
248 BH-II-m-B-01090 Casa "Darvas-La Roche” municipiul ORADEA Str. Vulcan Iosif 11 1910 - 1911
249 BH-II-m-B-01091 Biserica fostei mănăstiri premonstratense sat ABRAM; comuna ABRAM 25 sec. XIII - XIV
(ruină)
250 BH-II-m-B-01092 Biserica reformată sat ABRĂMUŢ; comuna 52 1643
ABRĂMUŢ
251 BH-II-m-B-01093 Biserica romano - catolică "Sf. Treime” sat ADONI; comuna TARCEA 246 1786
252 BH-II-m-B-01094 Biserica reformată sat ALBIŞ; comuna BUDUŞLĂU 61 sec. XV
253 BH-II-a-B-01095 Castel de vânătoare, azi mănăstirea "Sf. Ilie” oraş ALEŞD Poiana Florilor 1894
254 BH-II-m-B-01095.01 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” oraş ALEŞD Poiana Florilor sec. XVIII
a mănăstirii “Sf. Ilie”
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 20
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
385 BH-II-m-B-01023 Turnul de la "Portus Crisy" ("Vama sării" sau sat VADU CRIŞULUI; comuna Pe malul drept al Crişului sec. XIII
"Casa zmăului") VADU CRIŞULUI Repede, în defileul de la Vad.
386 BH-II-m-B-01224 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” sat VADU CRIŞULUI; comuna Str. Gării 103 1790
VADU CRIŞULUI
387 BH-II-m-B-01225 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi sat VALEA CRIŞULUI; comuna 97 A 1783
Gavriil" BRATCA
388 BH-II-m-A-01226 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi sat VALEA DE JOS; comuna 106 1738
Gavriil” RIENI
389 BH-II-m-B-01227 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” sat VĂLANI DE POMEZEU; 235 1730
comuna POMEZEU
390 BH-II-m-B-01228 Biserica de lemn "Sf. Trei Ierarhi” sat VĂRĂŞENI; comuna 15 1730
RĂBĂGANI
391 BH-II-m-B-01229 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi sat VÂRCIOROG; comuna 123 sec. XVIII
Gavriil” VÂRCIOROG
392 BH-II-m-B-01230 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” a mănăstirii sat VOIVOZI; comuna POPEŞTI sec. XVIII 1700
"Schimbarea la faţă”
393 BH-III-m-B-01235 Monumentul ostaşului român municipiul ORADEA Piaţa 1 Decembrie 1959
394 BH-III-m-B-01231 Statuia lui Nicolae Bălcescu municipiul ORADEA Parcul Bălcescu Nicolae În 1970
parcul N.Bălcescu
395 BH-III-m-B-01243 Statuia "Dansul Felegii” municipiul ORADEA Piaţa Bucureşti 1971
396 BH-III-m-B-01251 Statuia lui Dimitrie Cantemir municipiul ORADEA Str. Cantemir Dimitrie 1985
397 BH-III-m-B-01236 Bustul lui Szigligeti Ede municipiul ORADEA Piaţa Ferdinand 1941
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 31
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
398 BH-III-m-B-01237 Statuia lui Mihai Eminescu municipiul ORADEA Str. Independenţei 1990
399 BH-III-m-B-01232 Statuia Szacsvay Imre municipiul ORADEA Piaţa Libertăţii înc. sec. XX
400 BH-III-m-B-01233 Bustul lui Iosif Vulcan municipiul ORADEA Piaţa Libertăţii 1964
401 BH-III-m-B-01238 Statuia regelui Ladislau I municipiul ORADEA Str. Stadionului 2 1892
402 BH-III-m-B-01239 Statuia Episcopului Tordai Szaniszlo Ferencz municipiul ORADEA Str. Stadionului 2 1896
403 BH-III-m-B-01244 Bustul lui Ady Endre municipiul ORADEA Parcul Traian 1958
404 BH-III-m-B-01234 Statuia lui Emanuil Gojdu municipiul ORADEA Piaţa Unirii 1989
405 BH-III-m-B-01240 Bustul lui George Enescu oraş BĂILE FELIX Centrul parcului 1984
406 BH-III-m-B-01263 Bustul lui Iosif Vulcan sat HOLOD; comuna HOLOD 1973
407 BH-III-m-A-01264 Bustul lui Octavian Goga sat NOJORID; comuna 1984
408 BH-III-m-B-01241 Statuia Arany Janos oraş SALONTA Piaţa Libertăţii În faţa Muzeului sec. XX
memorial Arany Janos
409 BH-III-m-B-01242 Statuia Lajos Kossuth oraş SALONTA Piaţa Libertăţii sf. sec. XIX
410 BH-III-m-B-01266 Bustul lui Nicolae Jiga sat SÂNNICOLAU ROMÂN;
comuna SÂNNICOLAU ROMÂN
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 32
Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare
411 BH-III-m-B-01267 Bustul lui Kazinczi Ferencz sat ŞIMIAN; comuna ŞIMIAN În centrul comunei 1859
412 BH-IV-m-B-01245 Mormântul Dr. Aurel Lazăr municipiul ORADEA Cimitirul central
413 BH-IV-m-B-01246 Mormântul lui Nicolae Juca municipiul ORADEA Cimitirul central
414 BH-IV-m-B-01247 Mormântul lui Cazimir Rulikovsky municipiul ORADEA Cimitirul central
415 BH-IV-m-B-01248 Mormântul lui Iosif Vulcan municipiul ORADEA Cimitirul central
416 BH-IV-m-B-01249 Monumentul ostaşilor români căzuţi în primul municipiul ORADEA
război mondial
417 BH-IV-m-B-01250 Obelisc în memoria soldaţilor Diviziei 3 municipiul ORADEA
vânători de munte
418 BH-IV-m-B-01252 Clădirea Fundaţiei " Nicolae Jiga” municipiul ORADEA Str. Jiga Nicolae 25 1884
419 BH-IV-m-B-01253 Casa Dr. Aurel Lazăr (Sediul Consiliului municipiul ORADEA Str. Lazăr Aurel 13 1870
Naţional Român din Oradea şi Bihor)
420 BH-IV-m-B-01254 Monument comemorativ dedicat populaţiei municipiul ORADEA Str. Mihai Viteazul 4
evreieşti ucise şi deportate în timpul celui de-
al doilea război mondial
421 BH-IV-m-B-01255 Sediul redacţiei revista "Familia” între 1880 - municipiul ORADEA Str. Pavel Mihail, episcop 21 1870
1888
422 BH-IV-m-B-01256 Muzeul memorial "Ady Endre” municipiul ORADEA Parcul Traian 1913
423 BH-IV-m-B-01257 Muzeul memorial "Iosif Vulcan” municipiul ORADEA Str. Vulcan Iosif 16 1887
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful