GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL HAIDUCILOR

Județul Bistrița-Năsăud, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, FN, Cod poștal 425100, Tel. 0263-343687, Fax 0263-343686, e-mail: tinutul_haiducilor@yahoo.ro Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Planul Eu ropean de Redresare Economică Proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală Axa LEADER: Sub-Măsura 431.2 Titlul proiectului ”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” Contract: C431.2021260658155 Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală ”Ținutul Haiducilor”

Programul de achizitii pentru proiect 2013
Nr. crt Obiectul Achiziţiei Capitol bugetar Cod CPV Valoare estimata fără TVA (euro) (lei) 1.200 euro 5.422,80 lei 12.400 euro 56.035,6 lei Procedura aplicata Data estimata pentru începerea procedurii iunie Data estimata pentru finalizarea procedurii iulie

1.

2.

Servicii de curatatenie birouri GAL Echipamente IT si licente

Componenta a Cap II Componenta a Cap II

90919200-4

Atribuire directa Atribuire diecta

3.

Consumabile pentru birou

Componenta a Cap II

30213100-6 30211400-5 30232110-8 30216110-0 38651600-9 48331000-7 48310000-4 30213300-8 48620000-0 30192700-8 42964000-1 22612000-3 30125100-2 30197640-4 30192700-8 39263000-3 30125110-5 30199000-0 30141000-9 30190000-7 79211000-6 71317100-4 71317210-8

iunie reluat noiembrie

iulie reluat noiembrie

1000 euro 4.519 lei

Atribuire directa

iunie

iulie

4. 5.

Achizitie servicii de contabilitate Servicii de sanatate si securitate in munca si instruire

Componenta a Cap III Componenta a Cap III

11000 euro 49709 lei 2400 euro 10845,6 lei

Atribuire directa Atribuire directa

iunie iunie

iulie iulie

73220000-0 iunie iulie 8. 0263-343687. crt Obiectul Achiziţiei Capitol bugetar Cod CPV Valoare estimata fără TVA (euro) (lei) Procedura aplicata Data estimata pentru începerea procedurii Data estimata pentru finalizarea procedurii SU 6.500 euro 20336 lei Atribuire directa Atribuire directa iunie iunie iulie iulie 11. LEADER) Componenta a Cap III Componenta b Cap I 79212100-4 80511000-9 3818.6 lei 6000 euro 27114 lei Atribuire directa Atribuire directa iunie iulie 7. Componenta b Cap I 80511000-9 4. e-mail: tinutul_haiducilor@yahoo. oraș BECLEAN. Componenta a Cap III 72212200-1 72540000-2 5000 euro 22595 lei Atribuire directa iunie iulie 9. Tel.. Servicii de audit Servicii de instruire a angajatilor GAL si a liderilor locali. Fax 0263-343686. Servicii de paza prin sistem antiefractie Servicii de consultanta si expertiza in evaluarea cererilor de finantare Servicii informatice si de intretinere Componenta a Cap III Componenta a Cap III 79713000-5 2400 euro 10845. 10.18euro 17254.GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL HAIDUCILOR Județul Bistrița-Năsăud. FN.500 euro 20336 lei Atribuire directa septembrie octombrie .35 lei 4. Zona de Agrement Figa. Cod poștal 425100. (instruire. dezvoltare de competente de evaluare si selectare a proiectelor in cadrul PNDR. (instruire.ro Nr. dezvoltare de competente manager proiect LEADER) Servicii de instruire a angajatilor GAL si a liderilor locali.

336 lei Atribuire directa octombrie noiembrie . Zona de Agrement Figa. oraș BECLEAN.5 lei Atribuire directa septembrie octombrie 16.GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL HAIDUCILOR Județul Bistrița-Năsăud. Fax 0263-343686. Servicii de leasing/inchiriere pentru autoturism Servicii de promovare/informa re a activităţilor GAL Servicii de editare si tiparire materiale de promovare si informare Achizitie de mobilier Servicii de expertiza in evaluarea cererilor de finantare (conformitate tehnica. Componenta b Cap I 14. 71310000-4 octombrie noiembrie Componenta b Cap I 80530000-8 80511000-9 79633000-0 4. e-mail: tinutul_haiducilor@yahoo. stasuri costuri SSM. Componenta b Cap III 8500 euro 38411. dezvoltarea de competente privind Monitorizarea implementarii proiectelor Leader Componenta a Cap II 79311100-8 79311200-9 79300000-7 79330000-6 79342310-9 79342311-6 34110000-1 PA017. Tel. respectare normative.500 euro 20. Componenta a Cap II Componenta a Cap III 1500 euro 6778.ro Nr.5 lei Atribuire directa septembrie octombrie 17.PA02-0 79341000-6 79342200-5 14000 euro 63266 lei Atribuire directa iulie august 12000 euro 54228 lei Atribuire directa iunie iulie 15.557 lei Atribuire directa Atribuire directa iunie iulie 18.5 lei 3000 euro 13. 0263-343687. Servicii de instruire a personalului GAL si a liderilor locali. crt Obiectul Achiziţiei Capitol bugetar Cod CPV Valoare estimata fără TVA (euro) (lei) 5000 euro 22595 lei Procedura aplicata Data estimata pentru începerea procedurii iunie Data estimata pentru finalizarea procedurii iulie 12. (Instruirea. FN. PSI) Instruirea. informatica) Servicii de realizare de studii ale zonei Componenta b Cap I 80511000-9 Atribuire directa 13. Cod poștal 425100. Componenta b Cap III 79970000-4 79800000-2 79823000-9 79971100-2 39294100-0 39100000-3 3500 euro 15816.

0263-343687. crt Obiectul Achiziţiei Capitol bugetar Cod CPV Valoare estimata fără TVA (euro) (lei) Procedura aplicata Data estimata pentru începerea procedurii Data estimata pentru finalizarea procedurii asistata de calculator. FN. Tel.2013 .ro Nr. echipei de proiect GAL membrilor CSP (inclusiv supleanti) si lideri locali 19. oraș BECLEAN. Intocmit Ciobanu Roxana Reprezentant legal Ionel Dîncu Data 15.11. Fax 0263-343686. Zona de Agrement Figa. Cod poștal 425100.GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL HAIDUCILOR Județul Bistrița-Năsăud. e-mail: tinutul_haiducilor@yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful