DICTIONAR EZOTERIC ANIMA FANTOMÃ ANIMUS ÎNGER ARHETIP KARMA ASTRAL REÎNCARNARE AURÃ SINCRONICITATE CHAKRÃ SINELE CLARVIZIUNE

SPIRIT DESTIN SUFLET DUMNEZEU TELEPATIE EZOTERISM

ANIMA - Arhetip al Totalitãtii sau al
Sinelui O invitatie adresatã bãrbatului de a fi complet. Pentru a realiza acest deziderat bãrbatul trebuie sã e prime partea femininã a individualitãtii sale! adicã pãrtile complementare ale personalitãtii sale totale. Arhetipul Anima desemneazã aceastã aspiratie! fiind un arhetip fundamental care se proiecteazã sub forma unor fi"uri diferite #n functie de cele $ stadii de inte"rare. Anima! partea femininã interiorizatã a sufletului bãrbatului! se proiecteazã #n e terior sub forme variate. %n primul stadiu se e primã sub forma femeii-femelã& femeia cu atribute se uale evidente si pronuntate. Al doilea stadiu este femeia-z'nã& romanticã! delicatã! diafanã! vaporoasã ( apare sub forma vedetelor de cinema ) %n al treilea stadiu Anima se e primã sub forma femeii-doamne care impune un asemenea respect si

admiratie #nc't nu trezeste dorinta de unire se ualã ci devotamentul si dãruirea sufleteascã ( e emplu *ecioara Maria ) Al patrulea si ultimul stadiu #l reprezintã femeia-#nteleaptã! care lumineazã si seduce doar spiritul ( de e emplu Atena! zeita #ntelepciunii #n antichitate sau +ioconda! mai aproape de timpurile noastre ). Anima este deci ima"inea complementarã femininã mediatoare fireascã #ntre bãrbat si inconstientul sãu. ,ste un "hid interior care transmite mesa-ele Sinelui. .alitãtile sale sunt& intuitia! dra"ostea! rãbdarea! tandretea! compasiunea! bl'ndetea! "enerozitatea! delicatetea! dezinteresul! solidaritatea! iubirea de naturã! respectul fatã de viatã! etc. Anima "resit inte"ratã #n personalitatea bãrbatului face ca acesta sã manifeste ne"ativ calitãtile precedente ( dezordine! moliciune! brutalitate! asprime! lene! "rosolãnie! trivialitate! etc.) si #l face sã fie prea capricios! schimbãtor! lipsit de delicatete si iubire.

ANIM/S - Arhetip al Totalitãtii sau al
Sinelui. O invitatie adresatã femeii de a fi completã. Pentru a realiza aceastã inte"ralitate! ea trebuie sã e prime partea masculinã a individualitãtii sale! adicã pãrtile complementare ale personalitãtii sale totale. Animus desemneazã aceastã aspiratie! fiind un arhetip fundamental care se proiecteazã sub diferite fi"uri! #n functie de cele $ stadii de inte"rare. Animus! partea masculinã interiorizatã a sufletului femeii! se proiecteazã #n e terior #n ima"ini variate.

Primul stadiu #l reprezintã bãrbatulmascul& atletul! omul muschiulos si puternic fiziceste. Al doilea stadiu este omul de actiune& aventurierul! soldatul! c'ntãretul! poetul! muzicantul. Al treilea stadiu! omul de cuv'nt& profesorul! predicatorul! scriitorul! oratorul. Al patrulea si ultimul stadiu este ima"inea "'nditorului& anumiti filozofi! scriitori si oameni politici de anver"urã! "hizi spirituali de presti"iu ( e & +andhi! ,instein! Isus! etc. ). Animus este deci ima"inea complementarã masculinã! mediatoare fireascã #ntre femeie si inconstientul sãu. ,ste un "hid interior care transmite mesa-ele Sinelui. .alitãtile sale sunt& ratiunea! ambitia! #ndrãzneala! dinamismul! initiativa! decizia! cura-ul! spiritul de or"anizare! de sintezã! ener"ia! obiectivitatea! onoarea! cinstea! sentimentul depãsirii de sine! spiritul competitional! etc. Animus "resit inte"rat! face ca femeia sã e prime #n mod ne"ativ calitãtile precedente ( ipocrizie! intri"ã! meschinãrie! calcul! sicane! etc. ) si o face sã fie prea intelectualã! rece si nemiloasã.

A01,TIP - pulsiune sau aspiratie
fundamentalã a sufletului. ,lement constitutiv al #nsãsi structurii sufletului. Aceste pulsiuni se rezumã toate la $ aspiratii de bazã& a fi mai mult, a fi mai bine, a fi cu cineva, a fi etern. 2acã nu se pot realiza sau sunt #n"rãdite! aspiratiile devin ne"ative si contrarii& a fi mai putin, a fi mai rãu, a fi

izolat, a fi efemer. Arhetipurile se e primã prin ima"ini semnificative! care ima"ini sunt de asemenea denumite arhetipuri& de e emplu apa! focul! pãdurea! mama! etc.

AST0A3 - dimensiune fizicã unde
mer" sufletele dupã moarte. .onform traditiei ezoterice! aceastã lume se aflã situatã #n -urul Pãm'ntului si cuprinde! #n functie de natura vibratiilor! 4 zone& - astralul inferior! rezervat sufletelor #mpietrite #n vicii si pãcate! un soi de infern - astralul de mi-loc! unde se "ãseste marea ma-oritate a sufletelor #n curs de evolutie - astralul superior! care cuprinde sufletele evoluate spiritualiceste! un soi de paradis Astralul este locul pe care #l vizitãm adesea #n vis. .orp astral - dublurã a corpului fizic pe care o putem #ntrezãri cu ocazia dedublãrilor! fie #n stare de ve"he! fie #n vis. .ãlãtorie astralã - deplasarea corpului astral fie #n lumea fizicã! fie #n plan astral.

A/05 - nimb luminos care #ncon-urã
corpul fizic! acoperindu-l ca o #mbrãcãminte ener"eticã. Apare ca un c'mp vibrator de luminã ale cãrui culori variazã #n functie de lun"imile de undã ale vibratiilor individuale. Prin perceptie e trasenzorialã se poate vedea aura unui individ! acest c'mp

ener"etic care ne dã informatii asupra stãrii mentale! emotive si psihice a persoanei respective.

.1A60A - %n limba sanscritã cuv'ntul
#nseamnã 0OAT5. .ha7rele sunt centre de ener"ie subtilã. Aceste centre sunt #n numãr de 8! distribuite de-a lun"ul coloanei vertebrale si se prezintã sub forma unor roti sau flori care vibreazã continuu! cre'nd un soi de petale si v'rte-uri colorate #n cele mai diverse nuante. .ele 8 cha7re sunt& 1 - Chakra de a!" # M$%adhara & Situatã la baza coloanei vertebrale $ petale .uloarea rosu #nchis! staco-iu +landa endocrinã& suprarenale ,ner"ie vitalã Piatrã& ametist Or"ane si functii corespunzãtoare& se ! coloana vertebralã ( sistem nervos simpatic si parasimpatic )! e cretie! rinichi .alitãti sufletesti& inocenta! puritatea! #ntelepciunea! bucuria ' - Chakra (a)ra%" # S*ad+(,ha-a & Situatã #n re"iunea or"anelor "enitale ( la nivelul celor cinci vertebre sacrale ) 9 petale .uloare portocalie +landa endocrinã& "onadele ( testiculele la bãrbati! ovarele la femei ) *orta creatoare Piatra& topaz Or"ane si functii corespunzãtoare&

sistem de reproducere! intestine .alitãti sufletesti& cunoastere purã! creativitate! simt estetic! "'ndire abstractã . - Chakra /%e0$%$+ (1%ar # Ma-+/$ra & Situatã #n re"iunea buricului ( cam un de"et mai -os ) :; petale .uloare "albenã +landa endocrinã& pancreas .onstiinta colectivã Piatra& rubin Or"ane si functii corespunzãtoare& stomac! splinã! ficat! sistem nervos! pancreas .alitãti sufletesti& liniste interioarã! stãp'nire de sine! comportament corect! respect pentru #nvãtãtura maestrilor 2- Chakra +-+3++ # A-aha,a & Situatã #n dreptul inimii :< petale .uloare verde luminos +landa endocrinã& timus Iubire universalã Piatra& safir Or"ane si functii corespunzãtoare& inimã! circulatie san"uinã! respiratie! s'n"e! nervul va" .alitãti sufletesti& iubire! sentiment de protectie! #ncredere #n sine ca instrument al 2ivinului! responsabilitate 4 - Chakra 56,$%$+ # V+(h$ddh+ & Situatã #n zona "'tului :9 petale .uloare albastru deschis ca cerul +landa endocrinã& tiroida %ntelepciune Piatra& smarald

Or"ane si functii corespunzãtoare& aparatul vocal si bronhiile! plãm'nii! canalul alimentar! "'t! larin"e! brate! "urã! limbã! fi"urã .alitãti sufletesti& comunicare! constiinta de a nu domina si de a nu fi dominat! simtul colectivitãtii! detasarea! inte"rare #n unitate! neculpabilizare 7 - Chakra 8r$-,++ - a% ,re+%ea 1)h+ # A9-a & Situatã la rãdãcina nasului! #n mi-locul fruntii! #ntre spr'ncene =9 petale ( de fapt < petale mari divizate #n $> fiecare ) .uloare indi"o +landa endocrinã& "landa pituitarã ( hipofiza ) .larviziune Piatra& matostat Or"ane si functii corespunzãtoare& creierul mic! ochiul st'n"! frunte! urechi! nas! sistem nervos .alitãti sufletesti& iertarea : - Chakra )re(,e,$%$+ )a/$%$+ )1r1a-a # Saha(rara & Situatã #n crestetul capului =8< petale ( desi i se mai spune si ?cha7ra cu :;;; de petale?! este formatã #n realitate din =9; de petale distribuite #n -urul unui centru cu :< petale! deci #n total are =8< petale ) .uloare violet si auriu +landa endocrinã& "landa pinealã ( epifiza ) Atotstãp'nire Piatra& diamant Or"ane si functii corespunzãtoare& creierul mare! ochiul drept .alitãti sufletesti& liniste deplinã! inte"rare #n /nitatea cosmicã

.ha7rele sunt centri ener"etici adormiti la marea ma-oritate a oamenilor! care se pot trezi prin actiunea fortei 6/N2A3INI! ener"ie fundamentalã care dormiteazã ea #nsãsi la baza coloanei vertebrale! ca un sarpe #ncolãcit. Prin trezirea fortei 6undalini! o ener"ie cresc'ndã urcã #n spiralã de-a lun"ul coloanei vertebrale pun'nd #n functiune fiecare din cha7rele superioare care #ncep a se activa rotindu-se #n -urul propriilor a e. .ha7rele activate conduc spre iluminare. Nu este deloc recomandat sã fortãm trezirea lui 6undalini si activarea cha7relor prin e ercitii sau practici diverse de stimulare! urmãrile fiind adesea dezastruoase pentru echilibrul psihic si sãnãtate fizicã. .ha7rele se deschid si se activeazã de la sine atunci c'nd fiinta umanã este destul de purã si detasatã! fiind pre"ãtitã #n mod natural si firesc spre evolutie.

.3A0@IAI/N, (.3A0@,2,0,) Perceptie e trasenzorialã vizualã .apacitatea de a cunoaste trecutul! prezentul si viitorul unei persoane. .larvãzãtorul are o foarte mare sensibilitate si o intuitie care-i permite sã resimtã psihismul altei persoane. Accesarea informatiilor privitoare la destinul particular sau pro"ramarea individualã viitoare! se face! de re"ulã! pãtrunz'nd #n aura persoanei ( atmosfera psihicã ) si se stabileste pe baza probabilitãtii ca evenimentele care constituie cauze psihice! odatã declansate vor produce un efect sau

altul. 3ãs'nd la o parte sarlatanismul! clarvederea poate pretinde ! #n cel mai bun caz! cã poate prezice adevãrul #n proportie de >;B. Pacientul! sau clientul! poate sau nu sã dea dreptate afirmatiilor mediumului! #n felul acesta accentu'nd sau contracar'nd ener"iile efectelor pe cale de realizare. .u c't consultantul e mai evoluat! cu at't este mai putin determinat! deci cu at't mai "reu este de penetrat viitorul sãu.

2,STIN - plan de viatã obli"atoriu
contin'nd evenimente fericite si nefericite inevitabile. *atalitate! fortã oarbã! determinism! pro"ramare! absentã de libertate! vointã a lui 2umnezeu. .onform teoriei reincarnationiste! destinul unei persoane poate sã fi fost prestabilit #ntr-un plan de viatã la care ea a subscris #nainte de a se fi nãscut. /n lucru e si"ur! destinul este schitat de-a de la nastere prin temperamentul individual si antura-ul social. Trãsãturile fundamentale ale personalitãtii definesc caracteristicile de bazã ale individului. .um s-ar spune& caracterul omului! destinul omului. *iecãruia deci i se #nt'mplã #n viatã ceea ce i se potriveste! ceea ce i se aseamãnã si #i este necesar pentru a evolua.

2/MN,A,/ - principiu e plicativ al
e istentei lumii Inteli"entã or"anizatoare! cauza primã!

*iinta Supremã! .reator! infinit! etern! omniprezent! omnipotent.

,AOT,0ISM - stiintele ezoterice
reprezintã domeniul cunostintelor si practicilor ascunse! e plorarea stãrilor alterate de constiintã! e tensiunii constiintei #n lumile paralele. , plorarea domeniului paranormal prezintã pentru individ un pericol de dezechilibru psihic si psiholo"ic din cauza i"norantei sale #n cunoasterea lumilor invizibile si a dificultãtii de a verifica -ustetea viziunilor si a informatiilor pe care le primeste. Studierea acestor planuri necesitã o mare prudentã ! un spirit critic foarte dezvoltat si o #ndrumare e perimentatã si pertinentã! capabilã de a transcede planurile -oase ale astralului.

*ANTOM5! APA0ITI, - manifestare
vizualã a unei fiinte invizibile ,ste o e presie a supranaturalului! a unei alte dimensiuni! un contact cu ? lumea de dincolo ?. ,ste bine sã #ntrebãm #ntotdeauna o astfel de aparitie cine este si ce vrea. Nu trebuie sã ne lãsãm hipnotizati! dominati! #nspãim'ntati de cãtre acest "en de entitãti! orice formã ar lua ele. ,ste foarte rar ca entitatea care apare sã fie #n realitate ceea ce pare sau ceea ce pretinde a fi.

%N+,0 - Spirit ne#ncarnat #n serviciul
lui 2umnezeu. %n"erii au atributii de mesa"eri! pãzitori! responsabili de activitatea astrilor

ceresti! de buna functionare a le"ilor naturale! sunt #nsãrcinati cu orice activitate utilã. /nele referinte #i reprezintã ca fiind o rasã e traterestrã care a atins stãp'nirea deplinã a ener"iei si materiei.

6A0MA - termenul vine din sanscritã
si #nseamnã ACTIUNE. Orice actiune are o cauzã si produce un efect. 6arma este #n acelasi timp cauza care a determinat actiunea si efectul actiunii. 2ar cum fiecare efect devine cauzã pentru alte actiuni si efecte! rezultã cã 6arma este de fapt #nlãntuirea de cauze si efecte care! #n"emãnate! reprezintã #nsãsi viata. 6arma este le"ea cauzã-efect aplicatã #n plan spiritual. .onform reli"iilor orientale ea reprezintã destinul determinat prin actiunile trecute! uneori chiar #n vieti anterioare! ale cãror efecte se manifestã #n prezent.

0,%N.A0NA0, -%n filozofiile hindusã
si budhistã semnificã evolutia sufletului uman travers'nd mai multe e istente succesive! de-a lun"ul diferitelor epoci istorice! uneori ca bãrbat alteori ca femeie! schimb'nd rasele si conditiile sociale! cu scopul de a #nvãta din e perientele vietilor! p'nã c'nd! #n final atin"e perfectiunea! moment #n care lantul re#ncarnãrilor se sf'rseste si atin"e starea de fericire absolutã! ,liberarea! Nirvana. A se face distinctia #ntre re#ncarnare si metempsihozã ( transmi"ratia sufletelor

) care sustine cã sufletul uman se poate re#ncarna si #ntr-un animal sau o plantã! ceea ce ar implica o anumitã de"radare a naturii sufletului uman.

SIN.0ONI.ITAT, - relatie stabilitã
#ntre un eveniment si o stare de spirit Cun" pune #n evidentã relatia care e istã #ntre un fapt fizic dat si starea psiholo"icã de aceeasi valoare - el numeste acest fenomen sincronicitate. O foarte puternicã stare emotionalã declanseazã evenimente care manifestã #n lumea e terioarã o stare interioarã individualã sau colectivã.

SIN,3, -arhetip al totalitãtii
psihismului uman ca sumã a tuturor continuturilor constiente si inconstiente! arhetip al perfectiunii omului /nitate a contrariilor Animus si Anima 2in punctul de vedere al perfectiunii! definitã ca atractie le"itimã! foarte puternicã a omului spre binele suprem! este instanta superioarã si ultimã a desãv'rsirii omului. Sursa! ima"inea divinã! omul interior! necorporal! incoruptibil! nemuritor. Isus 1ristos este #ncarnarea Sinelui perfect. Mai este denumit ,ul cosmic sau corespondentul cosmic al e"oului.

SPI0IT - :. fantomã! aparitie <.
inteli"entã! facultate mentalã 4. unul din cele trei principii constitutive ale omului! alãturi de corp si suflet. Sediu al intelectului. .onstiintã mentalã rezidualã care este

filtratã de cãtre creier si coloratã prin emotivitate. 3a limitã este asimilat notiunii de Sine.

S/*3,T - Principiu care animã! dã
viatã animalelor si oamenilor. Ansamblu de stãri psihice si stãri de constiintã. Sediul vietii emotive. /nul din cele trei principii constitutive ale fiintei umane! celelalte douã fiind corpul si spiritul.

T,3,PATI, - transmiterea "'ndului
#ntre douã persoane! una fiind emitãtor iar cealaltã receptor! la distante care pot varia de la c'tiva metri la mii de 7ilometri. .alitatea transmisiei depinde de calitãtile psihice ale persoanelor si de e perienta practicã a acestora. Transmiterea mesa-elor se face sub formã de ima"ini care strãbat orice fel de mediu. ,venimentele care dau o puternicã reactie emotionalã se transmit cu mai multã acuitate dec't cele banale! fãrã ecou emotiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful