You are on page 1of 1

MINIT MESYUARAT KALI KETIGA PERSATUAN SAINS SEMESTER 2 2012 IPG KAMPUS TUANKU BAINUN, PULAU PINANG.

Tarikh Hari Masa Tempat

: 28 Jun 2012 : Khamis : 2.30 petang : Bilik Kuliah Gerko

Kehadiran : Tn.Hj.Ahmad Jasmi Don, dan semua guru pelatih 6 PISMP SN/PC

Agenda 1.0 Pembentangan Logo

Butiran Agenda 1.0 Pembentangan Logo 1.1 Guru-guru pelatih membentangkan logo yang dicipta masing-masing berserta perlambangan yang terdapat dalamnya, motto, dan lagu persatuan. 1.2 Pensyarah Penasihat, Tn.Hj.Ahmad Jasmi Don memberi komen terhadap logo ciptaan kami serta memberikan cadangan-cadangan penambahbaikan logo.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4.30 petang.

Disediakan oleh,

(WONG YONG SUN) Naib Setiausaha, Persatuan Sains Semester 2 Tahun 2012.