You are on page 1of 2

Programa

Viernes 13
19:00 "pertura de puertas 20:00 #e$ep$i%n, degusta$i%n & promo$i%n de Batuta. 'on m(si$a de trikitixa en )i)o. 21:00 *resenta$i%n ofi$ial del e)ento Batuta Jaia, introdu$$i%n de pro&e$tos. 21:15 Degusta$i%n & promo$i%n de Batuta & sus pro&e$tos. 2!:00 'ierre de puertas

Egitaraua
19:00 Jaiaren mustutzea 20:00 Harrera, dastaketa eta Batutaren sustapena trikitixaz girotua. 21:00 Batuta Jaiaren aurkezpen ofiziala, proiektuen azalpenaren sarrera. 21:15 Dastaketa eta Batuta na iz proiektuen sustapena. 2!:00 "maiera

Ostirala 13

23:00 Cierre de Puertas. sus proyectos. Sbado 14 xa.irikitBa ,20:00 Rec 12:00 "pertura de puertas. 19:00 Apertura de #e$ep$i%n, degusta$i%n & promo$i%n de Batuta, puertas. por txistularis. a$ompa+ado
1,:!0 'ierre de puertas.

Larunbata 14
12:00 Jaiaren asiera,dastaketa eta Batutaren sustapena, txistulariek girotua. 1,:!0 /oizeko ekitaldiaren amaiera.

19:00 "pertura de puertas. Degusta$i%n & 19:00 "rratsaldeko ekitaldiaren asiera. promo$i%n de Batuta. Dastaketa eta Batutaren sustapena.

Invitacin Batuta Jaia

19:!0 'ata de )inos, dura$i%n aproximada 19:!0 "rdo dastaketa, 0ataz 0este ordu una ora.0at.20:00 *resenta$i%n de experien$ias emprendedoras. 2!:00 .inal & $ierre de puertas 20:00 1kintzaileen azalpenak. 2!:00 "maiera

Domingo 15
12:00 "pertura de puertas. Desgusta$i%n & promo$i%n de Batuta. 1,:!0 'ierre de Batuta Jaia.

Igandea 15
12:00 Jaiaren asiera, dastaketa eta Batutaren sustapena. 1,:!0 Batuta Jaiaren amaiera.

*re$io de $ata por persona 10 2. Ardo dastaketaren prezioa pertsona bakoitzeko 10.

la0oratorio de re$i$lage

Quines somos?
Batuta somos un e3uipo de tra0a4o formado por 15 sakandarras 3ue a tra)5s de la metodolog6a 7learning 0& doing8 , 0us$amos nue)as alternati)as la0orales. 9a ne$esidad de un $am0io de mentalidad en el mundo la0oral nos moti)a a apostar por una a$titud emprendedora.

Nosotros
Batuta team

Gu

"maia Bengoetxea , >zaskun Beunza, Ja0i ?ergara, >rantzu /ar$6a, >ker Diez de @lzurrun, 1neko "paolaza, 9uis D6az , Da)id 'respo, .eli$ia 'limes$u, "sier Berastegi, "roa /onzalo, :ikel ;agarzazu, :aite *. de 1ulate, Ja)ier "rriza0alaga, *aula /arziandia

Nort u! gara?
Batuta 15 sakandarrez osatutako taldea gara, 7learning 0& doing8 metodologia oinarri, lan0ide aukerak za0altzea dugu xede. 9an arloan pentsamoldea aldatu 0e arra dagoela ikusirik 4arrera ekintzailea artu dugu irizpide.

Hur olioa Cual es la meta de Batuta:


;er $apa$es de realizar diferentes pro&e$tos promo)iendo el desarrollo en ;akana, $reando el )alor agregado a los produ$tos &Ao ser)i$ios de $ada uno de los mismos, independientemente del Bm0ito en 3ue se genere.

Batutaren helburua:
*roiektuak aurrera eramateko gai izan na i dugu 0eti ere ;akanako garapena kontutan artuta. Honela 0ada, 0ertako produktuen eta zer0itzuen 0erezko garrantzia sustatuna i dugu.

;akana =e0

Sakana es lo primero!
'reemos en la ne$esidad de $am0io. Bus$amos nue)as alternati)as la0orales. :antenemos una a$titud emprendedora. 'reemos en el tra0a4o en e3uipo. 'ola0ora $on ;akana aporta tus ideas.

Lehenik eta behin, Sakana!


1goera aldatu 0e arra dagoela sinesten dugu. 9an aukerak ugaritzeko lanean ga0iltza. /ure 4arrera ekintzailea da. <aldeko lanean oinarriturik aurrera egiten dugu. Batu zaitez ;akanarekin, lagundu zure ideiekin.

" orro energ5ti$o

Contactanos danos tu opinin!!! Eman zure iritzia!!!


0atuta.sakanaCgmail.$om Https:AADDD.fa$e0ook.$omA0atutasakana DDD.0atuta.eu tDiter: CB"<@<";"E"F"