You are on page 1of 9

HOTRRE cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de baz i al coeficienilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil

pentru pagube produse de autove icule nr!"#$ din #%!&"!'&&$


Monitorul Oficial nr.61-62/392 din 25.03.2008

*** n vederea asigurrii unui mecanism optim de realizare a asigurrii obligatorii de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule, precum i pentru executarea i punerea n aplicare a prevederilor articolului 11 alineatele (1) i (2) ale egii nr!"1"#$%& din 22 decembrie 2''( cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule ()onitorul *+icial al ,epublicii )oldova, 2''-, nr!.2#./, art!112), 0uvernul HOTR(TE) #! 1e aprob )etodologia de calcul al primei de asigurare de baz i al coe+icien2ilor de recti+icare pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule, con+orm anexei nr!1! '! 3omisia 4a2ional a 5ie2ei 6inanciare va stabili, cel pu2in o dat pe an, prima de asigurare de baz i valoarea coe+icien2ilor de recti+icare a+eren2i asigurrii obligatorii de rspundere civil auto intern i extern, n con+ormitate cu )etodologia indicat n punctul 1al prezentei 7otrri! "! 8sigurtorii au obliga2ia s men2in i s sistematizeze datele statistice de baz utilizate la aplicarea prezentei )etodologii! *! n cazul n care in+orma2ia necesar pentru e+ectuarea calculelor n con+ormitate cu )etodologia indicat n punctul 1 al prezentei hotrri lipsete, urmeaz s se aplice practica 2rilor din 1istemul &nterna2ional de 8sigurri 93arte %erde: pentru acumularea datelor necesare care ar permite calcularea exact a primelor de asigurare!
[Pct.4 n redacia ot.!u". nr.1492 din 26.12.2008# n "i$oare 31.12.2008%

+! 5rima de asigurare de baz i valoarea coe+icien2ilor de recti+icare a+eren2i asigurrii obligatorii de rspundere civil auto intern i extern se public de ctre 3omisia 4a2ional a 5ie2ei 6inanciare n )onitorul *+icial al ,epublicii )oldova i n dou edi2ii periodice de larg circula2ie! ,! a data publicrii n )onitorul *+icial al ,epublicii )oldova a hotrrii 3omisiei 4a2ionale a 5ie2ei 6inanciare privind stabilirea primei de asigurare de baz i a valorii coe+icien2ilor de recti+icare se abrog unele hotrri de 0uvern, con+orm anexei nr!2!
-R.M/M.0.1TR2 6ontrasemneaz) Ministrul economiei i comerului Ministrul transporturilor i gospodriei drumurilor Ministrul afacerilor interne 6 iinu9 #% martie '&&$! 0r!"#$! 3asile T4R5E3

.gor 7odon 3asile 2rsu 8 eorg e -apuc

8nexa nr!1 la 7otrrea 0uvernului nr!.1; din 1- martie 2''; METO7O5O8.4 de calcul al primei de asigurare de baz i al coeficienilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autove icule .! 7.1-O:.;.. 8E0ER45E #! )etodologia de calcul al primei de asigurare de baz i al coe+icien2ilor de recti+icare pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule (n continuare < )etodologia) este elaborat n con+ormitate cu prevederile art!11 al egii nr!"1"# $%& din 22 decembrie 2''( cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule ()onitorul *+icial al ,epublicii )oldova, 2''-, nr!.2#./, art!112) i stabilete modalitatea de calcul al primei de asigurare de baz i al coe+icien2ilor de recti+icare a primei de asigurare de baz, precum i modul de aplicare a acestora! '! 3omisia 4a2ional a 5ie2ei 6inanciare va stabili prima de asigurare de baz i valoarea coe+icien2ilor de recti+icare n con+ormitate cu prezenta )etodologie, utiliznd= a) baza unic de date prevzut n art!/ alin!(1) lit!b) din egea nr!"1"#$%& din 22 decembrie 2''( cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule> b) ,egistrul de eviden2 a contractelor de asigurare prevzut n art!.; alin!(2) din egea nr!"1"#$%& din 22 decembrie 2''( cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule> c) registrul de eviden2 a daunelor 2inute de ctre asigurtori> d) ,egistrul de stat al accidentelor rutiere, aprobat prin 7otrrea 0uvernului nr!(?. din 21 iunie 2''-> e) ,egistrul de stat al conductorilor de vehicule, aprobat prin 7otrrea 0uvernului nr!1'/; din ( august 2''2> +) ,egistrul de stat al transporturilor, aprobat prin 7otrrea 0uvernului nr!1'"- din ; noiembrie 1???> g) in+orma2ia +urnizat de @iroul 4a2ional al 8sigurtorilor de 8utovehicule privind contractele de reasigurare ncheiate la asigurarea obligatorie de rspundere civil auto extern! "! n sensul prezentei )etodologii se de+inesc urmtoarele no2iuni de baz= &ri'( &ur( < prima care acoper costul riscului asigurat, +r a lua n calcul cheltuielile asigurtorului i marAa de pro+it> &ri'( de ri)c e)ti'at( < prima pur la care se adaug marAa de risc> &ri'( de a)i$urare de *a+( < prima medie anual pentru o unitate de transport calculat de 3omisia 4a2ional a 5ie2ei 6inanciare con+orm prezentei )etodologii> &ri'( de a)i$urare < prima calculat de asigurtor i stabilit n contractul de asigurare pentru o unitate de transport> coeficient de rectificare < coe+icientul care stabilete cuantumul riscului n +unc2ie de un anumit +actor i a crui aplicare, potrivit prezentei )etodologii, este obligatorie la calculul primei de asigurare> frec"en( e)ti'at( a daunelor < numrul de daune pentru o poli2#an expus la risc> e,&unere la ri)c - perioada de timp (exprimat n ani) de valabilitate a poli2elor ntr#un an calendaristic> daun( 'edie e)ti'at( < valoarea medie a daunei, care reprezint raportul dintre suma total a daunelor i numrul daunelor pentru perioada dat de calcul> 'ar.a de ri)c - adaos la prima pur, destinat s atenueze varia2ia riscului! *! 5rima de asigurare de baz i valoarea coe+icien2ilor de recti+icare se calculeaz de ctre 3omisia 4a2ional a 5ie2ei 6inanciare prin metode actuariale, reieind din in+orma2ia statistic
2

privind valoarea total a daunelor nregistrate la asigurarea obligatorie de rspundere civil auto, cheltuielile asigurtorilor care se re+er la aceast clas de asigurare n perioada precedent (nu mai mic de un an) i prognoza evolu2iei daunelor i cheltuielilor n perioada pentru care se stabilete prima de asigurare de baz! ..! 64562525 -R.ME. 7E 41.82R4RE 7E <4: +! 5rima de asigurare de baz se calculeaz prin nsumarea la prima de risc estimat a cheltuielilor asigurtorilor, a marAei de pro+it i a pl2ilor obligatorii! 1) 5rima pur se calculeaz ca produsul dintre +recven2a estimat a daunelor i dauna medie estimat=

unde= 5p < prima pur> B < +recven2a daunelor> C D < dauna medie estimat! 2) 6recven2a daunelor se calculeaz dup urmtoarea +ormul= n / E FF , 0 unde= n < numrul de daune a+erente poli2elor expuse la risc> 4 < numrul de poli2e#an expuse la risc! .) Dauna medie estimat se calculeaz utiliznd urmtoarea +ormul=

unde= D < valoarea total a daunelor a+erente poli2elor expuse la risc! %aloarea total a daunelor include daunele achitate, rezerva de daune declarate, dar nesolu2ionate i rezerva de daune neavizate, a+erente poli2elor expuse la risc! ,ezerva de daune declarate, dar nesolu2ionate i rezerva de daune neavizate se calculeaz n con+ormitate cu prevederile art!." alin!(() din egea nr!"'-#$%& din 21 decembrie 2''( cu privire la asigurri! n cazul n care asigurtorii i recupereaz cheltuielile prin ac2iuni de regres, aceste sume se vor scdea din valoarea daunelor! ") 4umrul de daune a+erente poli2elor expuse la risc se calculeaz ca suma numrului daunelor achitate, a numrului daunelor declarate, dar nesolu2ionate i a numrului daunelor neavizate= n 1 na 2 nn 2 n+ # unde= na < numrul daunelor achitate> nn < numrul daunelor declarate, dar nesolu2ionate> nz < numrul daunelor neavizate! 4umrul daunelor neavizate (ntmplate, dar nedeclarate) se calculeaz pe baza metodelor actuariale bazate pe triunghiurile de dezvoltare a daunelor (metoda chain#ladder)! /) 5rima de risc estimat se calculeaz ca suma primei pure i a marAei de risc=
3

Pe E P& G P' , unde= 5e < prima de risc estimat> 5m < marAa de risc! () )arAa de risc se calculeaz con+orm +ormulei=

unde= H(g) < coe+icientul de siguran2, stabilit pe baza reparti2iei normale n +unc2ie de probabilitatea g cu care se garanteaz rezultatele (con+orm tabelului 0auss# aplace)> % < coe+icientul varia2iei daunelor totale! 3oe+icientul varia2iei daunelor totale se calculeaz con+orm +ormulei=

unde= Id < abaterea medie ptratic a daunelor! 8baterea medie ptratic se calculeaz con+orm +ormulei=

,! 5rima de asigurare de baz pentru o unitate de transport pe o perioad de 12 luni se calculeaz n +unc2ie de prima de risc estimat, +actorul de ncrcare (care include cheltuielile necesare ale asigurtorului, alte pl2i obligatorii i marAa de pro+it) i coe+icientul de in+la2ie= Pe P* E FF J 3i , 1<f unde= 5b < prima de asigurare de baz> + < cota +actorului de ncrcare n prima de asigurare de baz> Ki < coe+icientul de in+la2ie, care se stabilete pe baza prognozei ratei in+la2iei! 3oe+icientul de in+la2ie se calculeaz con+orm +ormulei= 4i 3i E 1 G FF , 1'' unde= ,i < rata in+la2iei prognozat (L)! %! 3ota +actorului de ncrcare la asigurarea obligatorie de rspundere civil auto intern include=
4

a) cheltuielile asigurtorului < pn la 2/L> b) marAa de pro+it < pn la 1'L> c) contribu2iile n +ondurile speciale (6ondul na2ional de garan2ie, 6ondul de protec2ie a victimelor strzii) i pl2ile regulatorii! $! 3ota +actorului de ncrcare la asigurarea obligatorie de rspundere civil auto extern (3arte %erde) include= a) cheltuielile asigurtorului < pn la 2'L> b) marAa de pro+it < pn la -L> c) cheltuieli de reasigurare < pn la 1;L> d) contribu2iile n +ondurile speciale (6ondul na2ional de garan2ie, 6ondul de compensare) i pl2ile regulatorii! 3heltuielile de reasigurare se includ n cota +actorului de ncrcare exclusiv n interiorul perioadei n care @iroul 4a2ional al 8sigurtorilor de 8utovehicule de2ine calitatea de membru cu titlu de tranzi2ie n cadrul 3onsiliului @irourilor men2ionat la art!2 din egea cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule! 1umele despgubirilor de asigurare care depesc limita re2inerii proprii a reasiguratului, achitate de ctre reasigurtori n con+ormitate cu prevederile contractului de reasigurare, se exclud din calculul primei de asigurare de baz! =! 3heltuielile asigurtorului includ cheltuielile de achizi2ie (comisioanele, alte cheltuieli pentru agen2i de asigurare i broMeri de asigurare iNsau reasigurare), salariile pentru angaAa2i, impozitele i alte cheltuieli de gestiune ale asigurtorului! )rimea contribu2iilor n 6ondul na2ional de garan2ie n asigurri se stabilete n con+ormitate cu egea privind 6ondul na2ional de garan2ie n asigurri! )rimea contribu2iilor n 6ondul de protec2ie a victimelor strzii, n 6ondul de compensare i cuantumul pl2ilor regulatorii se stabilesc de ctre 3omisia 4a2ional a 5ie2ei 6inanciare n con+ormitate cu prevederile art!.. alin!(") i art!." alin!(.) din egea cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule! ...! 64562525 -R.ME. 7E 41.82R4RE -E0TR2 41.82R4RE4 O<5.84TOR.E 7E R1-207ERE 6.3.5 42TO .0TER0 #&! 5rima de asigurare, care se va stabili pentru o unitate de transport concret, se calculeaz de ctre asigurtor prin aplicarea la prima de asigurare de baz a coe+icien2ilor de recti+icare pentru +actorii de risc stabili2i de prezenta )etodologie i coe+icien2ii sistemului bonus#malus, ast+el cum este prevzut n art!12 alin!(") din egea cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule! ##! 3oe+icien2ii de recti+icare se calculeaz n baza raportului dintre prima pur calculat pentru di+erite grupuri de autovehicule, +ormate n +unc2ie de +actorii de risc, i valoarea medie a primei pure pentru toate autovehiculele! #'! 3oe+icien2ii de recti+icare se stabilesc pentru urmtorii +actori de risc=
>actori de risc Oipul autovehiculului Oeritoriul utilizrii autovehiculului %rsta i vechimea n conducere a utilizatorului Oipul contractului (numrul persoanelor admise la conducere) 1tatutul Auridic al posesorului autovehiculului ocul nmatriculrii autovehiculului Oermenul asigurrii 6oeficientul K1 K2 K. K" K/ K( K-

#"! 3oe+icientul de recti+icare K1 se stabilete n +unc2ie de tipul autovehiculului, capacitatea motorului, numrul de locuri sau masa total a autovehiculului!
Tipul autove iculului

a) 8utoturisme (destinate transportului de persoane, cu maximum ? locuri, inclusiv al conductorului)= pn la 12'' cm. ntre 12'1 i 1('' cm. ntre 1('1 i 2''' cm. ntre 2''1 i 2"'' cm. ntre 2"'1 i .''' cm. peste .''' cm. taxi b) 8utovehicule pentru transport de persoane= microbuze pentru transportarea a 1'#1- persoane, inclusiv conductorul microbuze care circul pe rute autobuze pentru transportarea a 1;#.' persoane, inclusiv conductorul autobuze pentru transportarea a mai mult de .' persoane, inclusiv conductorul troleibuze c) Oractoare rutiere (cu excep2ia tractoarelor rutiere pentru semiremorci) avnd puterea motorului= pn la "/ 35 inclusiv de la "( 35 pn la 1'' 35 inclusiv peste 1'' 35 d) 8lte autovehicule dect cele men2ionate n lit!a) # c), a cror mas maxim autorizat este= pn la ./'' Mg ntre ./'1 i -/'' Mg ntre -/'1 i 1(''' Mg peste 1(''' Mg e) )otociclete= pn la .'' cm. peste .'' cm.

#*! 3oe+icientul de recti+icare K2 se stabilete n +unc2ie de intensitatea tra+icului auto n anumite teritorii de utilizare a autovehiculului! Oeritoriul de utilizare se stabilete de ctre asigurtor la ncheierea contractului n con+ormitate cu domiciliul posesorului, drept surs de con+irmare a cruia servind +ia de nso2ire a buletinului de identitate al poten2ialului asigurat! 3oe+icientul de recti+icare K2 se stabilete pentru urmtoarele teritorii=
7omiciliul posesorului )unicipiul 3hiinu )unicipiul @l2i 8lte localit2i ale 2rii

#+! 3oe+icientul de recti+icare K. se stabilete n +unc2ie de vrsta i de vechimea n conducere a utilizatorului autovehiculului i se aplic la ncheierea contractelor cu numr limitat de persoane! %echimea n conducere a utilizatorului se stabilete con+orm permisului de conducere! n cazul n care permisul de conducere nu re+lect vechimea real a de2intorului, aceasta se va con+irma prin in+orma2ia eliberat de )inisterul Dezvoltrii &n+orma2ionale din ,egistrul de stat al conductorilor de vehicule! n cazul n care exist mai mul2i utilizatori, se aplic coe+icientul maxim de2inut de una dintre persoanele indicate n contract!
3?rsta i vec imea ?n conducere %rsta pn la 2. ani inclusiv i vechimea n conducere de pn la 2 ani inclusiv %rsta pn la 2. ani inclusiv i vechimea n conducere de peste 2 ani %rsta peste 2. ani i vechimea n conducere de pn la 2 ani inclusiv %rsta peste 2. ani i vechimea n conducere de peste 2 ani

#,! 3oe+icientul de recti+icare K" se stabilete n +unc2ie de tipul contractului!


6

Tipul contractului 3u indicarea persoanelor admise s utilizeze autovehiculul pentru care se ncheie contractul (numr limitat de persoane) 6r indicarea persoanelor admise s utilizeze autovehiculul pentru care se ncheie contractul (numr nelimitat de persoane)

#%! 3oe+icientul de recti+icare K/ se stabilete n +unc2ie de statutul Auridic al posesorului autovehiculului!


1tatutul @uridic al posesorului autove iculului 5ersoane Auridice, inclusiv persoane +izice # antreprenori 5ersoane +izice

#$! 3oe+icientul de recti+icare K( se aplic pentru autovehiculele nmatriculate n strintate i utilizate temporar pe teritoriul ,epublicii )oldova (n cazul n care nu posed documente interna2ionale valabile n ,epublica )oldova)!
5ocul ?nmatriculrii autove iculului n a+ara ,epublicii )oldova

#=! 3oe+icientul de recti+icare K- se stabilete n +unc2ie de termenul asigurrii! n cazul ncheierii contractului de asigurare pentru o perioad mai mic de 12 luni, con+orm art!12 alin!(2) i (.) al egii nr!"1"#$%& din 22 decembrie 2''( cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule, se aplic pentru +iecare lun 1N1' din prima de asigurare anual calculat pentru unitatea de transport pentru care se +ace asigurarea! 5rima calculat ast+el nu poate depi prima de asigurare a+erent perioadei de asigurare de 12 luni! '&! 3oe+icientul a+erent sistemului bonus#malus (Ksbm) se aplic con+orm procedurii stabilite de 3omisia 4a2ional a 5ie2ei 6inanciare! '#! 5rima de asigurare pentru autovehiculele nmatriculate n ,epublica )oldova, n contractele cu indicarea persoanelor admise s utilizeze autovehiculul pentru care se ncheie contractul (numr limitat de persoane), se calculeaz n +elul urmtor= Pa E P* 5 31 5 32 5 33 5 34 5 35 5 36 5 3)*' , unde= 5a < prima de asigurare! ''! 5rima de asigurare pentru autovehiculele nmatriculate n ,epublica )oldova, n contractele +r indicarea persoanelor admise s utilizeze autovehiculul pentru care se ncheie contractul (numr nelimitat de persoane), se calculeaz n +elul urmtor= Pa E P* 5 31 5 32 5 34 5 35 5 36 5 3)*' ! '"! 5rima de asigurare pentru autovehiculele nmatriculate n a+ara ,epublicii )oldova se calculeaz n +elul urmtor= P a E P * 5 3 1 5 34 5 3 5 5 3 6 5 3 6 ! '*! ,educerile prevzute n art!12 alin!(1) i (.) al egii nr!"1"#$%& din 22 decembrie 2''( cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule se aplic la prima de asigurare calculat potrivit pct!22 i 2. din prezenta )etodologie! '+! 5rima de asigurare pentru remorci se calculeaz prin aplicarea la prima de asigurare a autovehiculului a unui coe+icient unic Kr!
7

P r E P a 5 3r , unde= 5r < prima de asigurare pentru remorci> Kr < coe+icientul pentru remorci! .3! 64562525 -R.ME. 7E 41.82R4RE -E0TR2 41.82R4RE4 O<5.84TOR.E 7E R1-207ERE 6.3.5 42TO EATER0 B64RTE 3ER7EC ',! 5rima de asigurare pentru un contract de asigurare obligatorie de rspundere civil auto extern se calculeaz de ctre asigurtor prin aplicarea la prima de asigurare de baz a coe+icien2ilor de recti+icare! 5rima de asigurare de baz se stabilete separat pentru Pona 1 (Qcraina i @elarus), Pona 2 (Qcraina, @elarus i 6edera2ia ,us) i Pona . (toate 2rile sistemului 3arte %erde)
[Pct.26 'odificat &rin ot.!u". nr.1492 din 26.12.2008# n "i$oare 31.12.2008%

'%! 3oe+icien2ii de recti+icare se stabilesc pe baza raportului dintre prima pur calculat pentru di+erite grupuri de autovehicule, +ormate n +unc2ie de +actorii de risc, i valoarea medie a primei pure pentru toate autovehiculele! '$! 3oe+icien2ii de recti+icare se stabilesc pentru urmtorii +actori de risc=
>actori de risc Oipul autovehiculului Oermenul asigurrii K1v K2v

'=! 3oe+icientul de recti+icare K1v se stabilete n +unc2ie de tipul autovehiculului, numrul de locuri sau masa total a autovehiculului!
Tipul autove iculului 8utoturisme cu pn la ? locuri (inclusiv al conductorului) 8utocamioane cu masa total de pn la .,/ tone 8utocamioane i autotractoare cu masa total de peste .,/ tone 8utovehicule destinate transportului de persoane, cu pn la 1- locuri, inclusiv al conductorului 8utovehicule destinate transportului de persoane, cu peste 1- locuri )otociclete

"&! 3oe+icientul de recti+icare K2v se stabilete n +unc2ie de termenul asigurrii!


Termenul asigurrii ?n cazul ?nc eierii contractului de asigurare pentru o perioad mai mic de #' luni 1/ zile 1 lun 2 luni . luni " luni / luni ( luni - luni ; luni ? luni 1' luni i peste

"#! 5rima de asigurare se calculeaz n +elul urmtor= Pa E P* 5 31" 5 32" ,


8

"'! 5rima de asigurare de baz pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil auto extern (3arte %erde) se stabilete n euro! 5rima de asigurare se ncaseaz n lei moldoveneti con+orm cursului stabilit de @anca 4a2ional a )oldovei la data e+ecturii pl2ii! ""! 5rima de asigurare pentru remorci se calculeaz prin aplicarea la prima de asigurare a autovehiculului a unui coe+icient unic Kr! P r E P a 5 3r , unde= 5r < prima de asigurare pentru remorci! 8nexa nr!2 la 7otrrea 0uvernului nr!.1; din 1- martie 2''5.1T4 otr?rilor de 8uvern care se abrog 1! 7otrrea 0uvernului nr!?/( din 2; decembrie 1??" R3u privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a de2intorilor de autovehicule i vehicule electrice urbane: ()onitorul *+icial al ,epublicii )oldova, 1??/, nr!(, art!2()! 2! 7otrrea 0uvernului nr!.;? din ? iunie 1??/ R3u privire la completarea 7otrrii 0uvernului ,epublicii )oldova nr!?/( din 2; decembrie 1??": ()onitorul *+icial al ,epublicii )oldova, 1??/, nr!"1#"2, art!.1")! .! 5unctul 1. al )odi+icrilor i completrilor ce se opereaz n unele hotrri ale 0uvernului ,epublicii )oldova, aprobate prin 7otrrea 0uvernului nr!12(? din 2' decembrie 2''' ()onitorul *+icial al ,epublicii )oldova, 2''', nr!1(.#1(/, art!1.-1)! "! 7otrrea 0uvernului nr!;( din 2/ ianuarie 2''( R3u privire la aprobarea modi+icrilor i completrilor ce se opereaz n 7otrrea 0uvernului nr!?/( din 2; decembrie 1??": ()onitorul *+icial al ,epublicii )oldova, 2''(, nr!1(#1?, art!1'-)!