Scriitor roman. Nepot al lui Costache Caragiale şi Iorgu Caragiale. Debut de schiţe şi versuri la revista „Ghimpele”.

O vreme redactor la iarul „!impul”" #mpreuna cu $minescu şi Slavici. % editat publicaţii satirico &umoristice '„Claponul”" „Calendarul claponului”" „(o)tul roman”* şi #mpreuna cu Slavici şi Coşbuc" revista + ,atra -. % ).cut parte din cercul „/unimea”. !emperament de ţinuta clasica" des.v0rşit arhitect al construcţiei dramatica" observator pro)und şi minuţios al realit.ţilor sociale autohtone" creator al unor memorabile tipuri" Caragiale a ridicat teatrul rom0nesc la nivelul european. In comediile sale '„O noapte )urtunoasa”" „Conu 1eonida )aţa cu reacţiunea”" „O scrisoare pierduta”" „D& ale carnavalului”*" satiri ea . moravuri politice si )amiliale" utili 0nd cu remarcabil e)ect comicul de situaţie şi limba2" e3presia stereotipa de)initorie" umorul 'inclusiv cel absurd*. Instantaneele #n pro ." cu adres. critic. '„Schiţe uşoare”" „(omente”" „Schiţe nou.”*" prelungesc si de volt. tipologia de mare diversitate a comediilor" ţintind cu prec.dere ori onturile micii burghe ii. Drama „N.pasta” şi unele nuvele '„O ).clie de paşti”" „4.cat”" „In vreme de r. boi”* anali ea . st.ri obsesive a2unse la paro3ism" iar povestirile )antastice '„5ir Ianulea”" „%bu 6asan”" „6anul ui (.n2oal.” * valori)ic. anecdoticul de surs. oriental. sau )olcloric.. (embru de onoare post 7mortem al %cademiei '89:;*. OPERE Comedii< O noapte furtunoasă, 8;=9; Conu Leonida faţă cu reacţiunea, 8;=9; O scrisoare pierdută, 8;;:; D-ale Carnavalului, 8;;;-8;;9. Drame< Năpasta" 8;9>. Nuvele tragice< O făclie de paşte, Păcat, In vreme de ră !oi, Două loturi. 4ovestiri 'de inspiraţie )olcloric.*< La "anul lui #ăn$oală, Calu dracului, La conac, %ir Ianulea, &!u 'asan. (omente şi schiţe< D-l (oe, Lanţul slă!iciunilor" )i ita, *n peda+o+ de şcoala noua,,ele+rame, ,riumful talentului, #itică, Inspecţiune etc.

n. dotaţie clasic. In primul plan" scriitorul este acela care relatea . C. Ca tematic.nirile comicului 'de situaţie" de atmos)er. de autor drept „schiţ. de creaţie a scriitorului. cu un larg şi susţinut su)lu epic.iestria marelui scriitor. comicul #n sine" #n nuvele tragicul este permanent oglindit ca #ntr&un „poliedru lumina şi lumin0nd cu )etele sale” 'G.." Caragiale s&a impus totdeauna ca un moralist" un observator )in al umanit. boi” se #nscrie printre capodoperele lui Caragiale şi a le #ntregii noastre literaturi nuvelistica. pe Stavrache )oarte mulţumit< „om cu dare de m0n.9. clasica. pe trei planuri. Bneori #ns.Prezentarea generală a nuvelei In vreme de război Caragiale este cel dint0i mare scriitor obiectiv din literatura noastr.ri compo iţionale demne de m. su)lete" motiv pre ent #n „(ara”" „Comoara” şi „(oara cu noroc” de Ion Slavici sau #n „6agi&!udose” al lui Delavrancea. ironie care de v.linescu*. %st)el" c0nd Stavrache primeşte veştile despre bravurile militare ale )ostului preot" povestitorul tine s. 4rimul plan este cel al povestitorului@ al doilea plan este dialogat< persona2ele se #nt0lnesc şi se #n)runt..rata )aţ.rii ei" re olv. atmos)era #n capitolele II şi III. % )ost scrisa in anul 8.şoar. )aptele şi sugerea . Anceputul nuvelei ni&l pre int." unul din cei mai rodnici ani din #ntreaga perioad. $a se des). pe cei din 2ur şi se #nşeal. sugere e adev." intervine cu parante e sau scurte comentarii de )in.ţii şi un reputat caracterolog.”" aceast. valoroasa pro . Indiscutabil" nuvela „In vreme de r.luie adev. #nl. a lucrurilor şi o )ace cu ironie< „Curios lucruC . a pro elor despre setea de #navuţire care de umani ea . In acelaşi timp" este un inovator şi un model pentru generaţiile de mai t0r iu." cu han la drum”. Se poate vorbi şi de un dialog cu umbrele" in st.nţuirile cau ale. Nuvela are" pe #ntreg parcursul des). ?iecare dintre cele trei capitole ale nuvelei are structura compo iţional. şirul #nt0mpl. Dincolo de precump." de limba2" de caracter* in opera sa de o e3epţional. Daca in comediile" momentele şi schiţele sale predomin.rilor" cu obiectivitate. şi mutilea . este de)apt o nuvel. singur. Deşi a )ost subintitulat. se #nscrie n seria destul de generoas.şur.rul" desprin 0ndu&l de aparenţele prin care hangiul #nşeal. %utorul este permanent cel care deap.rile halucinante ale eroului@ al treilea plan" care constituie şi cadrul povestirii" este natura@ ea relie)ea .

& %ş" nu mai poate c. neasc. s. #ndr.lcaD & CineE #ntreab.”.E DDar dac.rii de #ncordare. neşte şi se&ntoarceED%tunci ce&i de ). prin impresionabilitatea eroului. Ancordarea moral. cumpere ga şi rachiu t0r iu@ tot noaptea popa se #ntoarce s. teama de&a nu pierde averea. nu are nevoie de nici o m. unui sentiment sau unei sen aţii< sunetul butoiului dogit creea .”.racul. bani )ratelui.m0ntarea l." pendularea dintre certitudine şi incertitudine este sugerat. s)0r0ie iute in cercuri str0mteD” etc. %l doilea plan" cel dialogat" surprinde gradat" at0t #n real" c0t şi #n halucinaţiile hangiului" acelaşi proces al pierderi echilibrului psihic. d&l Stavrache.lca" s.”.ceau un )el de c0ntare cu nenum. plou. #i redeşteapt. Natura este pre entat.. Natura este perceput. #n su)letul )ratelui mai mare nu se petrece nimic analog cu bucuria la citirea veştilor despre succesul de bravur. s. de monologul interior al eroului< „DDar o s. In acelaşi capitol" )r. )aţa i se luminea . legal. !oate #nt0mpl.nate de mişcarea sunetelor" g0ndurile omului #ncepur.rile se petrec noaptea@ at0t cele rele c0t şi halucinaţiile hangiului< popa vine la )ratele lui noaptea" i se arat. Caragiale ." şi boabele de ap. boi” demonstrea . se mai #ntoarc.spopitului. s)0r0ie iute #n cercuri strimte D”. %lteori uşurinţa cu care hangiul g.mas in mirare pricep0nd bine c.@ #n. un )el de c0ntare care sublinia .seşti soluţii si n.rate şi ciudate #nţelesuri.untrul )runţi a sc0nteiat o mare inspiraţie ”@ „g0ndurile omului #ncepur. aceeaşi des.sur.runţel" ploaie rece de toamn. m. In totalitatea ei" nuvela „In vreme de r.cutE DDaC dar sergentul se poate #ntoarce@ popa baC DO veniEDn&o veniED” etc. preling0ndu&se de pe streşini şi pic0nd #n clipe ritmate pe )undul unui butoi dogit 'D* ). de autor< „Ddeodat." neliniştea #şi )ace loc< „& Numai unul singur pe lume te&ar pute c. al r. ut )igura lui neica Stavrache'D* ar )i r. #ndr. direct #n concordanţ. cu starea psihologic. & 4opa.v0rşire a observaţiei vieţii prin intermediul artei" precum #n schiţe sau #n comedii. In dialogul cu avocatul" care #l asigura c. s. obsesia eroului< „1eg. #n somn tot noaptea" )etiţa vine s. cear.scoceşte motive salvatoare este subtil ironi at. $lementul auditiv devine pregnant< „%)ar. a eroului principal. Cel da&al treilea plan" al naturii" )ace din nuvela lui Caragiale o creaţie modern.Cine ar )i v. Natura se subordonea . In capitolul al doilea" dialogul se concentrea .untric. pe sublinierea st.

< „horc. #n vis #n postura de ocnaş" Stavrache i se adresea . ?ratelui" care i se #n).&i cear. pe un ton care&i tr.cateleC”.ieli”" „gemete”" „tremura Stavrache din tot trupul”" „cu chipul #ngro it”" „cu p. de caracter şi l.ţişea .. cu )ratele s. pleci s.dea .&i puncte e obsesia< „& Credeai c&am murit" neic. Scriitorul urm. .c0nd&o ţ. a st. detaliat." c0nd #nnebuneşte. Feplica )ratelui este menit. cu o catastro).tur.rilor morale şi de conştiinţ. Notaţiile scriitorului sun #n manier.rul v0lvoi”" „cu m0inile #ncleştate”" „cu gura plin. şi de acel sugestiv „dialog cu umbrele”. d&l Stavrache 7 ne&ai ). ura dar mai ales teama c." ireversibil.losule 7 strig. naturalist. Con2ugate toate acestea" con)er.„operea .” asupra vieţii cu instrumente de mare e)icacitate< anali . In capitolul al doilea" starea de coşmar a eroului este sugerat.comia lui Stavrache" care este at0t de mare" #nc0t #napoierea averii este pentru el similar.şeşte p. s. va pierde averea< „& !ic. Ant0lnirea real.." stabilirea precis. nu te mai v.C Du&te #napoi de&ţi isp.”" „r0de cu hohot”" „c0nt. spri2inul şi c0nd #n mintea hangiului con)u ia dintre vis şi realitate devenise un semn sigur al de echilibrului moral.ri" are porniri criminale" iar c0nd este imobili at „scuip. Caragiale surprinde persona2ul #n starea de agitaţie ma3im." stil sobru şi concis" alternarea vorbirii directe cu monologul interior etc. minuţios )iecare )enomen" compun0nd ast)el o )oaie de observaţie aproape ştiinţi)ic. de spum. popeşte”.s. De aici" drama.. In acest prim plan" anali ea .reşte" #n acelaşi plan" ca tr.E”.cut neamul de r0sC S. nuvelei individualitate şi unicitate sub raport analitic si stilistic.nd.u se petrece c0nd acesta vine disperat s. roşie”" tr0nteşte masa ). Dezumanizarea lui Stavrache De umani area lui Stavrache este progresiv.dC 4leac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful