Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele
[Toate c mpurile CV!ului "unt opţionale# $ter%eţi c mpurile %oale#&

Scrieţi numele "tr'(ii) num'rul) oraşul) co*ul poştal) ţara Scrieţi num'rul *e tele+on Scrieţi a*re"a *e email Scrieţi a*re"a pa%inii -e, per"onale Scrieţi tipul *e me""en%er pe care!l +olo"iţi ./a0oo) "12pe etc#3 Scrieţi numele *e utili(ator pe me""en%er ./a0oo) "12pe etc#3 Se4ul Scrieţi "e4ul 5 6ata naşterii ((7ll7aaaa 5 Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea LOC;L 6E M;NCA PENTR; CARE SE CAN6I6EA?9 PO?IŢIA LOC;L 6E M;NC9 6ORIT ST;6IILE PENTR; CARE SE CAN6I6EA?9 E8PERIENŢA PROFESIONAL9
[6e"crieţi "eparat +iecare loc *e munc'# :ncepeţi cu cel mai recent#&

Scrieţi num'rul *e tele+on mo,il

Scrieţi locul *e munc' pentru care "e can*i*ea(' 7 po(iţia 7 locul *e munc' *orit 7 "tu*iile pentru care "e can*i*ea(' .@n*ep'rtaţi c mpurile ireleAante *in coloana "t n%'3

Scrieţi *atele .*e la ! p n' la3

Scrieţi ocupaţia "au po(iţia ocupat'
Scrieţi *enumirea an%aBatorului şi localitatea ."crieţi şi a*re"a complet' şi pa%ina -e,3 Scrieţi principalele actiAit'ţi şi re"pon"a,ilit'ţi Tipul "au "ectorul *e actiAitate Scrieţi tipul "au "ectorul *e actiAitate

E6;CAŢIE $I FORMARE
[A*'u%aţi c mpuri "eparate pentru +iecare etap' *e +ormare# :ncepeţi cu cea mai recent#&

Scrieţi *atele .*e la ! p n' la3

Scrieţi cali+icarea o,ţinut'
Scrieţi li"ta principalelor materii "tu*iate şi a,ilit'ţile acumulate

Scrieţi niAelul ECF) *ac' @l cunoaşteţi

Scrieţi *enumirea or%ani(aţiei *e e*ucaţie "au +ormare şi localitatea .*ac' e"te releAant) "crieţi şi ţara3

COMPETEN<E PERSONALE
[$ter%eţi c mpurile necompletate#&

Lim,a.i3 matern'.e3 Alte lim,i "tr'ine cuno"cute

Scrieţi lim,a matern' 7 lim,ile materne

DN<ELEEERE

VORFIRE

SCRIERE

A"cultare

Citire

Participare la conAer"aţie

6i"cur" oral

Speci+icaţi lim,a "tr'in' Speci+icaţi lim,a "tr'in'

Speci+icaţi niAelul Speci+icaţi niAelul

Speci+icaţi niAelul Speci+icaţi niAelul

Speci+icaţi niAelul Speci+icaţi niAelul

Speci+icaţi niAelul Speci+icaţi niAelul

Speci+icaţi niAelul Speci+icaţi niAelul

Scrieţi *enumirea certi+icatului# Scrieţi niAelul) *ac' @l cunoaşteţi# Scrieţi *enumirea certi+icatului# Scrieţi niAelul) *ac' @l cunoaşteţi#
NiAeluriG A=7>G ;tili(ator elementar ! F=7>G ;tili(ator in*epen*ent ! C=7>G ;tili(ator e4perimentat Ca*rul european comun *e re+erinţ' pentru lim,i "tr'ine

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina = / >

@n pre(ent +iin* re"pon"a.europa.licaţii Pre(ent'ri Proiecte Con+erinţe Seminarii 6i"tincţii A+ilieri Re+erinţe ANE8E A*'u%aţi o li"t' a *ocumentelor ane4ate CV!ului# E4empleG copii ale *iplomelor şi certi+icatelor *e cali+icareL recoman*'ri *e la locul *e munc'L pu.un' cunoaştere a in"trumentelor Micro"o+t O++iceI Scrieţi alte competenţe care nu au +o"t menţionate anterior# Speci+icaţi conte4tul @n care au +o"t ace"tea *o.cedefop. 2002-2013 | http://europass.lic' *in 6eAon# Ar0itect principal re"pon"a.Curriculum Vitae Competenţe *e comunicare Competenţe or%ani(aţionale7mana%eriale Scrieţi numele şi prenumele Scrieţi competenţele or%ani(aţionale7mana%eriale# *e comunicare *eţinute# Speci+icaţi Speci+icaţi conte4tul conte4tul @n care @n care au +o"t auace"tea +o"t ace"tea *o.il cu *e"i%n!ul) pro*ucaţia şi "uperAi(area con"trucţiei .licaţieG Cum "' @ntocmeşti un CV *e "ucce"J) Ne.il cu au*itul calit'ţii3 Scrieţi competenţele in+ormatice *eţinute# Speci+icaţi conte4tul @n care au +o"t ace"tea *o. n*ite# 6e e4empluG *o. n*ite *eprin o ec0ip' e4perienţa *e =Hproprie per"oane3 *e mana%er *e A n('ri Scrieţi competenţele *o.eu Pagina > / > .A""ociate* Pu. n*ite# 6e e4empluG o . n*ite# 6e e4empluG o .il7' *o.>HHK!>H=>3# © Uniunea Europeană.un' cunoaştere a proce"elor *e control al calit'ţii .li"0er") Lon*on) >HH># E4emplu *e proiectG Fi.PLIMENTARE Pu. n*ite la locul *e munc' Competenţe in+ormatice Alte competenţe Permi" *e con*ucere INFORMA<II S. n*ite la locul *e munc' şi care nu au +o"t menţionate anterior# Speci+icaţi conte4tul @n care au +o"t ace"tea *o. n*ite# 6e e4empluG t mpl'rie Scrieţi cate%oria permi"ului *e con*ucere pe care @l *eţineţi# 6e e4emplu F Competenţe *o.lioteca pu.licaţii "au cercet'ri# Mentionaţi pu.licaţiile) pre(ent'rile) proiectele) con+erinţele) "eminarele) *i"tincţiile) a+ilierile şi re+erinţele pe care le con"i*eraţi releAante# $ter%eţi c mpurile ireleAante *in coloana "t n%'# E4emplu *e pu.@n pre(ent) *e comunicare "unt re"pon"a.une competenţe lea*er"0ip . n*ite# 6e e4empluG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful