1 Etica inginerească Etica inginerească este ramura eticii aplicate,care examinează şi stabileşte standardele pentru obligaţiile inginerilor

faţă de public,faţă de clienţi,angajaţi şi profesie. Ingineria nu are un sistem unic,uniform sau standard de conduită etică în întregul domeniu.Abordările etice variază oarecum de disciplină şi de jurisdicţie,dar cel mai mult sunt influenţate în cazul în care inginerii furnizează în mod independent servicii profesionale pentru clienţi,sau public dacă este angajat în serviciul guvernului,sau dacă acesta este angajat la o întreprindere ce crează produse pentru vînzare. n !tatele "nite cei din prima categorie sunt de obicei ingineri profesionişti licenţiaţi,sunt reglementaţi prin statut şi au în general coduri de etică profesională.#ei din urmă,care lucrează ca ingineri în industrie sunt guvernaţi de diferite legi,inclusiv $%istleblo$ing şi legile cu putere de răspundere pentru produs, şi, adesea se bazează pe principiile eticii de afaceri mai degrabă decît cele ale eticii inginereşti. 1.1 Professional and Chartered engineers Inginerii diplomaţi se evidenţiază prin faptul că ei au primit o licenţă, c%arter sau registration form din partea unei organizaţii guvernamentale sau autoritate c%arter& granting. 'eci ei se supun regulamentelor precum şi alte profesii. (rofesionalii şi c%atered engineers au avantajul unei influenţe mari asupra regulamentelor profesionale. 'e multe ori ei sunt autorii a codurilor de etice folosite de unele organizaţii de profil. 'e multe ori aceşti ingineri în practica personală, dar nu întotdeauna, ajung în relaţia tradiţională profesional&client. Inginerii angajaţi în organizaţii guvernamentale ajung de cealaltă parte a acestei relaţii. Inginerii din industrie, uneori numiţi şi )ingineri licenţiaţi* în !"A, dacă ei deţin licenţa+ce noi vom primi după anul ,-, nu sunt acreditaţi de agenţiile guvernamentale. .elaţia lor profesională se aseamănă mai mult cu relaţia angajat&angajat.

adoptat în 345.dar cele aproximativ 677 de avize consultative au ajutat la stabilirea clarităţii problemelor de etică întîlnite de ingineri zi de zi.care au evoluat în actualul #od de Etică.3 Principiile generale )Inginerii. Accentul profesiei de inginerie în ceea ce priveşte etica datează de la sfirşitul secolul al 34&lea. sănătatea şi bunăstarea societăţii."nii merg înapoi la primele decenii a secolului al 22&lea. inginerii din industrie sau sectorul privat se întîlnesc cu aceleaşi probleme şi ajung la aceleaşi concluzii.egatul "nit +"8-.* +0!(E- . Institutul inginerilor civili +I#E. / cocietate de ingineri americana.Aceste coduri de etică împărtăşesc multe similitudini+au multe în comun-.#azurile etice rar au căpătat răspunsuri uşoare.mulţi ingineri au solicitat interpretări a modului în care va fi aplicat #odul în diferite circumstanţe specifice..5 !ocietatea 0aţională a Inginerilor profesionişti a lansat #anoanele sale de Etică pentru Ingineri şi . n timp ce aceste declaraţii de principii generale au servit drept g%id.din .evizuire Etică în 346. a căutat să extindă licenţele profesionalilor şi un cod etic într&un domeniu.Acestea au fost incluse mai mult sau mai puţin în actele cu putere de reglamentare a mai multor state. !ocietatea 0aţională a Inginerilor (rofesionali +0!(E-. în împlinirea obligaţiunilor profesionale.!ocietăţile canadiene de ingineri profesionişti la fel.2 Codurile actuale de etică 1ulte societăţi americane de inginerie profesională au elaborat coduri de etică.Aceste cereri în cele din urmă s&au soldat cu crearea #onsiliului de .. indiferent de area practicii sau sectorul profesiei.egulile de #onduită (rofesională. n 34.n ciuda direcţiilor profesionale diferite. 1. 1. ar trebuie să ţină pe primul loc securitatea.are un cod de etică încorporat în !tandardele sale de #onduită.

)"n specialist practic ar trebui să aibă grijă primordială de oblicaţiunile sale faţă de societate. . . angajatori şi profesie. Acesta este un exemplu din partea la !ocietatea Americană a Inginerilor #ivili +A!#E-9 #anoanele fundamentale9 3. inginerii ar trebui să presteze serviciii doar în limitele competeţei lor.. :.în general prima datorie a inginerilor profesionişti şi licenţiaţi este siguranţa publică. 5. . inginerii ar trebui să acţioneze în domeniile profesionale. fraudă şi corupţie. <i ar trebui să prezinte zero toleranţă faţă de mită.4 Primul principiu #um s&a menţionat mai sus. 1. client. 6.* +Inginerii (rofesionişti din /ntario#odurile a eticii inginereşti identifică un caz specific real cu respect către consideraţiile inginerului faşă de public.. integritatea şi demnitatea profesiei inginereşti. şi ar trebui să asigure oportunităţi pentru dezvoltarea profesională a inginerilor care se află în supraveg%erea lor. inginerii ar trebui să&şi construiască reputaţia profesională în baza meretelor şi serviciilor şi nu ar trebui să concureze murdar cu alţi colegi. pentru fiecare angajator sau client. ca persoane de încrdere şi ar trebui să evite conflictele de interes. inginerii trebuie să continue dezvoltarea profesională prin ajutorul carierei personale. inginerii trebuie să aibă pe prim&plan securitatea. =. inginerii ar trebui să acţioneze în aşa un mod ca să meţină şi să îmbunătăţească onoarea. inginerii ar trebui să ceară discursuri publice doar într&o maneră obiectivă. sănătatea şi bunăstarea societăţii şi ar trebui să se străduie să se supună principiilor a dezvoltării constante a performanţelor şi a obligaţiunilor profesionale.

şi de asemenea plasează binele public ca cea mai înaltă valoare etică.sănătăţii şi bunăstării publice./bligaţiile unui membru faţă de un client niciodată nu pot trece peste aceasta.: !ă ″Inginerii.″ #odurile canadiene de etică inginerească deasemenea plasează binele public mai presus de oricare alte preocupări: ∗ Inginerii (rofesionişti din /ntario+(E/-: ″"n practician trebuie să privească datoria sa faţă de bunăstarea publică ca fiind una primordială. ″1embrii I#E trebuie să fie mereu conştienţi de responsabilitatea lor prioritară a binelui public.″ ∗ /rdinul Inginerilor din >u?bec+/I>-: ″ n toate aspectele activităţii sale.inginerul trebuie să respecte obligaţiile sale faţă de om şi să ia în consideraţie consecinţele de performanţă a muncii sale asupra mediului şi asupra vieţii.alte societăţi profesionale americane sunt deasemenea specifice în legătură cu acest punct: ∗ !ocietatea îndeplinirea naţională sarcinilor a lor inginerilor profesionişti+0!(E.identifică valori etice similare cu cel al !ocietăţii Americane a Inginerilor #ivili+A!#E.în prioritate profesionale.″ .Binele public implică grija şi respectul faţă de mediul înconjurător şi faţă de patrimoniul cultural.#odul de #onduită (rofesională a Institutului Inginerilor #ivili+I#E.istoric şi ar%eologic al umanităţii.a sănătăţii şi proprietăţii fiecărei persoane″ (recum în #anonul @undamental3 al !ocietăţii Americane a Inginerilor #ivili+A!#E-.iar membrii I#E nu ar trebui să activeze în întreprinderile care compromit această responsabilitate.trebuie: acorde siguranţei.precum şi faptul că membrii au responsabilitatea primară de a proteja bunăstarea şi sănătatea generaţiilor prezente şi viitoare.

″ 1. inginerul poate îndeplini obligaţiunea prin devulgarea către societate a situaţiei. iar în caz contrariu situaţia este raportată autorităţilor responsabile.∗ !ocietate Americană a Inginerilor 1ecanici+A!1E.membrii IEEE. această obligaţiune anulează obligaţiunile faţă de client şiAsau angajator. divulgarea încălcărilor de către ingineri nu este aşa de ieşită .să acceptăm responsabilitatea în luarea deciziilor ce ţin de siguranţa.sănătăţii şi bunăstării publicului în performanţa datoriilor profesionale. c%iar în cazul cînd neraportarea nu duce la pierderi umane sau sănătate. ..sănătăţii şi bunăstării publice şi să protejeze mediul ambiant în exercitarea atribuţiilor lor profesionale.5 Whistleblowing !cti"ismul / dilemă etică de bază este aceia că un inginer are obligaţiunea de a raporta către autorităţile respective un posibil risc pentru restul societăţii din partea unui client sau angajator care nu urmează indicaţiile inginerului. această obligaţiune poate fi anulată prin preîntîmpinarea clientului asupra riscurilor.. "n inginer poate fi disciplinat.″ ∗ Institutul Inginerilor Electrici şi în Electronică+IEEE-: ″0oi. ne angajăm pe noi înşine la cel ma înalt comportament etic şi profesional şi suntem de acord: 3.sănătatea şi bunăstarea publică şi să divulgăm cu promptitudine factorii care ar putea pune în pericol societatea sau mediul înconjurător. sau i se revoace licenţa. cînd nici autorităţile guvernamentale nu pot rezolva problema. inginerul trebuie să se asigure că sunt efectuaţi paşii pentru remediere sunt luaţi.″ ∗ Institutul American al Inginerilor #%imişti+AI#%E-: ″(entru atingerea acestor obiective membrii trebuie să acorde prioritate siguranţei. şi considerînd că clientul va lua în consideraţie recomendaţiile inginerului. n orice caz. n multe cazuri. n cazuti foarte rare.: ″Inginerii trebuie să acorde prioritate siguranţei. #onform primelor principii. 'eci.

Acestea includ: • . şi de multe ori curtea a fost de partea inginerilor în aşa cazuri.elaţiile cu clienţii.iver . and t%e >uebec Fridge collapse +347=-.ailroad 'isaster +3D=5-. • Bratarea informaţiei confidenţiale sau private.$ %nceputul &ecolului '' (i punctul de cotitură Ca sfîrşitul secolului 2I2 şi inceputul sec. 'omeniul eticii de afaceri deseori suprapune şi informează deciziile etice luate de către ingineri.concurenţii şi contractanţii."nele au de a face cu practicile te%nice. de asemenea şi standarde etice. 1. BaE Fridge 'isaster +3D=4-.care de asemenea include: cadouri. • #onflictul de interese.consultanţii. Aceasta a avut un efect puternic asupra inginerilor şi a impus profesiile să ia răspunderea în privinţa greşelilor din practica de priectare sau de construcţie.din comun.masa. • 1ituirea. anulînd obligaţiunile faţă de angajator şi consideraţiile de confidenţialitate care l&ar fi oprit pe inginer să divulge situaţia. • Asigurarea respectării legislaţiei de către clienţi şi alţii.divertisment.dar cele mai des întîlnite ţin de consideraţiile largi a conduitei în afaceri.# !lte probleme etice Există mai multe probleme etice cu care inginerii se pot confrunta. 1. • Cuarea în consideraţie a activelor angajatorului. incluzînd căderea spectaculoasă a unor poduri cum ar fi As%tabula . .servicii. 22 au avut loc o serie de căderi a construcţiilor.

au solicitat fiecărui inginer să fie licenţiat. 1odelul canadian presupune solicitarea tuturor persoanelor care lucrează în domeniile ingineriei care prezintă un risc pentru viaţă.Acest lucru a separat inginerii profesionişti de cei licenţiaţi. a dat mişcare unei idei care era prezentă de ceva timp G de cerere a legitimaţiilor legale +licenţierea profisionalilor în !"A.învaţamînt şi uneori în guvern să nu fie autorizaţi.în practica profesionistă.!ocietăţile profesioniste au adopat coduri de etică general uniforme.bunăstarea publică şi a mediului înconjurător de a fi autorizate."na din recţii a fost crearea unor coduri etice formale de . de experienţă şi testare. societăţi de ingineri..Acest lucru nu este uniform.sănătate.şi uneori.. A!#E şi A!1E a făcut aceasta în 343.(e de o parte societăţile te%nice nu au adoptat aceste coduri.ca o cerinţă pentru practică +să poţi lucra legal-. 1odelul american presupune solicitarea pentru autorizare numai a acelor persoane care activează în mod independent+inginerii consultanţi.în timp ce inginerii care lucrează în industrie.sau să adopte o lege specială care rezervă drepturile de autor la organizarea inginerilor profesionişti. AIEE a adoptat varianta lor în 343:.publicul sau angajatorul?″ este una fară de răspuns în industrie.proprietate. din cele .dar ei fac c%emare la ele în situaţii similare cu cele a colegilor din societăţile profesioniştilor. n următoarele decenii majoritatea statelor Americane şi provinciile #anadiene cereau ca inginerii să fie legitimaţi sau să treacă o testare pentru a dovedi competenţa profesională.cele mai multe state americane şi provincii canadiene. Aceasta includea atingerea unei combinaţii dintre cerinţe educaţionale. 'e&a lungul deceniilor următoare. 0eliniştea pentru activitatea profesională şi protecţia publicului aprinsă de căderea acestor poduri şi dezastrul molasses din Foston +3434-. AI1E nu a adoptat nici un cod etic în toate istoria sa.iar întrebarea ″cine va avea un loc mai înalt. .

să depună jurămînt de a susţine practicile etice şi de a purta un inel simbolic in memoria colapsului podului din >uebec în 347=. ."nele societăţile inginereşti solicită în prezent membrilor săi.) Probleme etice actuale Eforturile de a promova practicile etice continuă.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful