You are on page 1of 4

LIHAM PAANYAYA House No.2314,St.

Kayamanan Bagong Bantay ,Lungsod ng Quezon Ika-9 ng Desyembre Mahal kong Claridad, Kamusta ka na diyan? Balita ko lumipat kayo ng tirahan diyan sa Ilocos Norte. Dito sa lungsod ay napaka-ingay.Gusto ko ring manirahan sa probinsya pero sa hirap ng buhay kailangan ni Tatay Nathaniel na magtrabaho ng Taxi driver para mapakain niya kami at makapagtapos ng High School man lang. Oo nga pala, malapit kong nakalimutan.sabi ni Nanay Sierra na Christmas Program namin sa barangay at ang tatay Toby ang panauhing tagapagsalita.Nalaman ko kay nanay mo na ang Christmas vacation niyo ay magsisimula sa Dec.14.Eh, gusto ko sanang sumama ka kay tatay Toby para magkasama tayong ipagdiriwang ang pasko. Ang iyong pinsan, Tony

LIHAM PANGANGALAKAL
506 Lakas St. Bacood, Sta.Mesa Ika-10 ng Setyembre,______ Ang Dekano Kolehiyo ng Businesss Administration Pamantasan ng Santo Tomas Ginoo: Katatapos ko po lamang sa haiskul at nagbabalak na mag-aral sa inyong pamantasan. Nais ko pong magpatala sa Kolehiyo ng Businesss Administration. Maaari po bang malaman kung kalian at saan kayo magbibigay ng pagsusulit sa mga bagomg magpapatalang mag-aaral? Nais ko rin pong malaman kung anu-ano ang mga kailangang dalhin bago makapagsulit at gayon din ang halagang ibabayad sa application form. Ipinaaabot kop o ang taos-puso kong pasasalamat. Magalang na sumasainyo, Luz Del Mundo

LIHAM PANGKAIBIGAN 120 Makisig St. San Isidro,San Jose City Enero 18,2009

Napaglimi ko na kailangan kong makapiling kayo sa bawat sandali sa nalalabi ko pang mga araw. kahit pa isang hibla ng aking buhok. Bilang na ang mga araw na ilalagi ko sa mundong ito. Kung ang tuhod ko nama'y kaya pang ilakad. mapalad na ang umabot pa ako ng isang buwan. Ayon sa mga doktor na sumuri sa akin. ang mga kaparaanan tungo sa makatao at huwarang pamumuhay ay aking isasagawa. Wala akong madadala. Kahit na matagumpay ako sa aking mga gawain. Sisikapin kong maging mapagmahal. mangahulugan man ito ng aking pag-iisa. Lahat ng ito’y palamuti na lamang at ganap nang walang katuturan. Maging ang aking hiram na katawan ay aking iiwanan. materyal na bagay. karaniwan lamang ang aking gagawing pamumuhay. Nagising ako sa katotohanan na lahat ay panandalian lamang. Wala nang halaga sa akin ang anumang yaman. bibigyan ko ng pansin ang mga kundiman at tumatagos sa pusong mga musika at awitin.Mahal kong Angelie. Bawat sandali ay sadyang katangitangi. Hindi na magtatagal pa ang aking buhay. Marami akong natutuhan sa kalagayang kong ito. Sana Masaua ka pa rin ngayon at nasa mabuti kang kalagayan. Bagamat nalilito pa rin ako kung ano ang aking uunahin sa mga mahahalagang sandali. Sakaling may pang-amoy pa ako. matulungin at tagapagtaguyod ng katotohanan. na maging makabuluhan ang natitira ko pang panahon.Alam mo talagang nalungkot ako nang lumipat ka ng paaralan at lalawigan. hindi ko ganap na mailalarawan ang pinakamahalaga sa lahat. Hanggat nalalasap ko ang sarap ng pagkain. wala itong katapusan.Ilang buwan narin Tayong hindi nagkikita. muli't-muli. ang tangi kong relasyon sa aking mga mahal sa buhay. Ang iyong kaibigan. Lahat ay nangangailangan ng masusing atensiyon. ang maaksaya sa walang katuturang mga bagay. Sumulat ako sa iyo dahil gusto kong kamustahin ka. nasa iyong pagsusuri sa sarili. Magagawa mo habang umaakyat ng bundok ay maging maligaya ka na. pupuntahan ko ang mga pambihirang pook upang aliwin ang aking sarili. lubos akong nagpapasalamat sa Dakilang Lumikha at pinagkalooban pa Niyang lumawig kahit panandalian man lamang. Ang hangarin na maakyat ang bundok o tagumpay upang makamtan ang kaligayahan ay pawang hahantong lamang sa kabiguan. hanggang sa ito ay maging ganap na abo lamang. Sa mga pagtigil o paghihintay na mga sandali. Dinarasal ko na saya ay magkita tayong muli. Kahit sa kalagayang kong ito. Hindi ako magmamalabis at gagawa ng kalapastanganan o pananakit sa aking kapwa. lahat ng mga bulaklak sa aking daraanan ay aking taimtim na sasamyuin. Itutuon ko ang aking buong buhay sa paglilingkod sa kapwa at sa kaluwalhatian ng Dakilang Maykapal. Habang malinaw pa ang aking mga mata. Naalala ko pa noong magkaklase pa tayo sabay tayong kumakain at masaya tayong nag uusap. Ito ang mapait na katotohanan na kalilangan kong tanggapin. Kapag buo pa ang aking pandinig. mga papuri o anumang kalayawan. hindi ko ilalagay sa kapahamakan o maging sa kahihiyan man ang aking pagkatao. Kung bibigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon at madurugtungan ang aking buhay. Kailanman. palakaibigan. Hindi ako gagamit ng ibat-ibang maskara o panlabas na anyo sa pakikisalamuha upang ikubli ang tunay kong saloobin. Bukas sa lahat ang aking puso at walang nakatago. kung ito'y iyong pahihintulutan. titikman ko ang ibat-ibang putahe na angkop sa aking kalusugan. hindi mula sa iba o sa kapaligiran ang minimithi mong kaligayahan. may panibago na namang pagsubok na naghihintay. Taas-noo kong haharapin anumang paghamon sa ikauunlad ng lahat. itutuon ko ito sa magagandang tanawin at mga mahahalagang panoorin. Cathy LIHAM PAMAMAALAM Tanging sa iyo aking anak. Hindi na tulad pa nang dati. Kahit nasaan ka man. babasahin ko ang mga dakilang aklat na . Dahil. Higit sa lahat ngayon. bahay. alahas. pipilitin kong mabago ang lahat.

At tanging kaligayahan ninyo ang aking pinakahahangad.. Sanay ipagpaumanhin mo ang naganap kahapon. hindi ang iniisip. Lantaran kong bibigkasin ang aking mga nadarama. Minaog Dipilog City Agosto 4. Wala akong karapatang paghimasukan kayo kundi ang aking sarili lamang. Kahit kaunti man lamang. Tulad ng pag-aaruga sa hardin ng halamanan. . . magagawa kong magpaligaya ng iba. Ipapakita ko sa gawa at hindi sa salita ang lahat. Paliligayahin ko ang aking sarili sa tuwi-tuwina.nakaligtaan ko noong ako ay abala sa maraming bagay. Sisikapin kong makabawi sa aking nagawa. Sana ay mapatawad mo ako sa aking nagawa kahapon. madugtungan pa ang aking buhay. . Akala ko lang kasi na isang papel lang iyon na hindi mahalaga ang nakasulat. . Yayapusin ko kayo ng mahigpit at ipaparinig ang aking pagmamahal nang walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Ipapabatid ko na ang pag-ibig ay mahalaga at kinakailangang ipinadarama sa lahat ng sandali. . Sasamantalahin ko ang lahat ng pagkakataon na ipagkakaloob sa akin upang ibayong mahalin ang aking mga mahal sa buhay. Tatanggapin ko ng maluwalhati anuman ang inyong pag-uugali. Ang iyong ama. Joshua Guevara kung maaari sana . sapagkat kapag ako'y maligaya. Hindi ko sinasadyang mapunit ang iyong sinulat na katha. payayabungin. at higit sa lahat. . araw-araw ko itong didiligin. Sana. Bago pa mahuli ang lahat. 2010 Mahal kong Natalie. at babantayan sa anumang kapahamakan. Ang iyong kaibigan. Noiex . Liham Paghingi ng Paumanhin Purok Buli. . . ang kaligayahan ng aking pamilya.

Liham pagtanggi .