murid dikehendaki mengambil bahagian secara aktif dalam situasi ekonomi tertentu yang mungkin benar atau dijangka akan berlaku. • Melalui kaedah ini.• Merujuk kepada satu kajian tentang sesuatu situasi yang menunjukkan kaitannya dengan konsep dan prinsip ekonomi. • Guru hendaklah menyediakan kes dengan perancangan yang teliti (teknik-teknik lain juga boleh digunakan) .

Situasi sebenar yang pernah dialami oleh pelajar Kes-kes terdahulu • Internet atau bahanbahan bacaan yang berkaitan dgn topik yang hendak diajar Mereka sendiri kes • Isi kandungan pelajaran tidak terlalu sukar difahami oleh pelajar Merancang penyediaan kajian kes .

.

K E L E B I H A N K A J I A N K E S Kerjasama kumpulan Kemahiran belajar individu Belajar mengumpul maklumat dan analisis Kemahiran membuat pembentangan Pembelajaran menjadi seronok Membina persekitaran pembelajaran yang menarik .

Masa yang diambil terlalu lama • Penyediaan sesuatu topik kes oleh guru mengambil masa yang lama untuk disediakan • Guru yang kurang mahir tidak mencapai maklumat yang dikehendaki oleh mereka Tidak sesuai untuk pelajar yang lemah • Kurang faham apa yang cuba guru sampaikan • Pelajar sukar mentafsir apa situasi tersebut kerana tidak pernah mengalaminya Biasanya kajian kes ini beraras tinggi • Menghadkan semua penggunaannya didalam semua tingkatan disekolah Kes kadang-kala terlalu kompleks • Menyebabkan sesi pengajaran menjadi bosan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful