You are on page 1of 1

Capitolul 12

Blocajele energetice şi sistemele de apărare ale aurei
După ce am studiat multe blocaje din câm-purile oamenilor, am început sa le pot împarţi pe categorii. Am stabilit şase tipuri generale de blocaje de energie. Am început, de asemenea, să observ că oamenii îşi folosesc câmpurile pentru a se apăra în diverse moduri, pentru a se proteja de e perienţe neplăcute imaginare. !i şi-au organi"at întregul câmp de aură în ceea ce numim un sistem energetic de apărare. #ă aruncăm o privire asupra celor şase tipuri de blocaje de energie pe care le-am stabilit. Blocajul compact pe de altâ aparte 'fig. %&-(B), în care sentimentele sunt suprimate, conţine multâ furie acumulatâ - ca într-un vul-can. !ste de culoare roşu-înc+is, părând amenint.ător. Acest blocaj de energie are ca re"ultat acumularea de grăsime sau mărirea în volum a muşc+ilor din regiunea respectivă. Dacă această compactare se prelungeşte, se poate declanşa o boală inflamatorie. (n aceste ca"uri, persoana este conştientă de furia sa şi se simte prinsă în capcană, deoarece considerâ câ eliberarea de furie ar umili-o. -na dintre femeile pe care le-am tratat considera încă din copilărie că a avea relaţii se uale este umilitor. .atâl său o umilea pe când era micâ, conside-rând-o inferioară din pricina se ului. /e"ulta-tul a fost că ea şi-a blocat sentimentele legate de se ualitate, reţinându-le în pelvis. #enti-mentele astfel reprimate s-au transformat în furie. $iindcâ furia nu a fost eliberată, din cau"a temerii ei de a nu fi umilită, acumularea energiei stagnate în pelvis a atras îmbolnăvirea. Dupâ ani de infecţii nesemnificative cronice, i s-a dat diagnosticul de boalâ inflama-torie. Annura-plasâ 'fig. %&-(*) este un blocaj efectiv, deoarece ajutâ persoana respectivă să-şi evite sentimentele, în special teama, prin migrarea blocajului atunci când aceasta este ameninţată, fie într-o situaţie de viaţă, fie m cursul terapiei. De e emplu, dacă terapeutul încearcă să rela e"e blocajul prin e erciţii sau masaj, blocajul pur şi simplu se va muta în altă parte. Acest tip de blocaj nu are ca re"ultat îmbolnâvirea iminentă, ca în ca"ul celorlalte blocaje. .otul apare ca perfect în viaţa pacientei. !a va avea succes în viaţă, un mariaj 0per-fect1, copii model şi totuşi va trâi sentimentul că îi lipseşte ceva. Aceastâ persoană va fi capa-bilă să tolere"e sentimente profunde doar scurte perioade de timp, după care se va 101

Tipuri de blocaje de energie
$igurile %&-% şi %&-& înfăţişea"ă modul în care văd eu aceste blocaje. Blocajul „slab" 'fig. %&-(A) este re"ultatul reprimârii senti-mentelor şi a energiei până ce acestea stag-nea"â şi duc la acumulări de fluide ale organis-mului în regiunea respectivâ. *orpul tinde să le reţină acolo. Acest blocaj nu are în mod obişnuit multâ energie, fiind mai degrabă de o intensitate scă"ută, asociata de obicei dis-perării. Dacă blocajul persistă, boala care re"ultă de aici ar putea fi ang+ina pectorală sau colita. *uloarea este - de cele mai multe ori -bleu-cenuşiu. !ste lipicios şi consistent ca o muco"itate. *onţine şi un procent de furie -de genul blamării cuiva. ,ersoana a renunţat la luptă şi se simte neputincioasă. De e emplu, o femeie care a avut o câsnicie nefericită şi renunţase la cariera sa pentru a se mărita avea un astfel de blocaj. Acum, la cinci-"eci de ani, îi era imposibil să reintre în lumea afacerilor şi sâ-şi reia cariera. (n loc să încerce să iasă din această stare, ea dădea vina pe soţ pentru nefericirea ei. (n acelaşi timp, pre-tindea fiicelor sale să facâ ceea ce ea nu reuşise niciodată. (ncerca să-şi trâiascâ viaţa prin ele, dar normal că acest lucru era imposibil.