LPM1260/2002 ID intern unic: 312750 Версия на русс !

"

#i$% %ctu&ui 'uri(ic

Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE )r* 1260 (in 1+*07*2002 cu privire la avocatură Pu,&ic%t : 12*0+*2002 -n M.nit.ru& /0ici%& )r* 1261127 13*12*2002 %rt )r : 1001 D%t% intr%rii in 2i3.%re :

MODIFICAT LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77 LP89-XVI din 24.04.08, MO99-101/06.06.08 art.366, n !i"#ar$ 01.0%.08 LP%-XVI din 14.02.08, MO&&-&6/18.03.08 art.180 LP268 -XVI din 28.0%.06, MO142-14&/08.09.06 art.%02 LP21&-XVI din 13.0%.06, MO126-130/11.08.06 art.611 LP206 din 29.0&.03, MO149/18.0%.03 art.&98 'OT() 4n cu5rin6u& &e3ii7 te8tu& 9'uri(ic: 5r.0e6i.n%&:; 6e 6u,6tituie cu te8tu& 9'uri(ic: c%&i0ic%t:; 5rin LP89-XVI din 24.04.08, MO99-101/06.06.08 art.366, în vig ar! 01.07.08 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. Noţiunea de avocatură (1) Avocatura este o instituţie de drept independentă a societăţii civile, menită să asigure, pe bază profesională, acordarea de asistenţă juridică calificată persoanelor fizice i juridice, !n scopul apărării drepturilor, libertăţilor i intereselor lor legitime, precum i al asigurării accesului la !nfăptuirea justiţiei. (") Avocatura ca instituţie de drept reprezintă totalitatea juri tilor care e#ercită profesia de avocat !n bază de licenţă eliberată conform legii. $) Avocatul este liber profesionist, consultant independent i reprezentant !n toate c%estiunile juridice. Activitatea avocatului nu este activitate de !ntreprinzător. &Art.1 al.($) !n redacţia 'P"1()*+, din 1$.-..-/, 011"/)1$-211.-3.-/ art./114

Articolul 2. 5eglementarea activităţii de avocat 5eglementarea activităţii de avocat constă !n6 a) stabilirea condiţiilor de bază i a modului de acordare a asistenţei juridice profesionale persoanelor fizice i juridice !n 5epublica 0oldova7 b) determinarea formelor de organizare a activităţii de avocat7 c) stabilirea genurilor de asistenţă juridică7 d) stabilirea garanţiilor pentru activitatea de acordare a asistenţei juridice profesionale7 e) stabilirea modului de admitere !n profesia de avocat. &Art." modificat prin 'P"1()*+, din 1$.-..-/, 011"/)1$-211.-3.-/ art./114 Articolul 3. Principiile avocaturii Avocatura se bazează pe următoarele principii6 a) asigurarea dreptului la apărare garantat de 8onstituţie7 b) libertate i independenţă !n activitatea de avocat7 c) democratism i colegialitate !n raporturile dintre avocaţi7 d) apartenenţă benevolă la asociaţiile profesionale de avocaţi7 e) asigurarea legalităţii i umanismului. Articolul 4. 8adrul juridic al activităţii de avocat i al avocaturii 8adrul juridic al activităţii de avocat i al avocaturii se constituie din 8onstituţia 5epublicii 0oldova, prezenta lege, alte legi care reglementează activitatea menţionată, precum i din tratatele internaţionale la care 5epublica 0oldova este parte. Articolul 5. 9reptul la asistenţă 'uri(ic: c%&i0ic%t: (1) 1rice persoană are dreptul să consulte !n c%estiunile juridice un avocat i să fie reprezentată de acesta !n raporturile cu toate persoanele fizice i juridice, inclusiv cu statul i cu organele acestuia, !n instanţele de judecată i !n judecătoriile arbitrale. (") :tatul asigură accesul la asistenţa 'uri(ic: c%&i0ic%t: tuturor persoanelor !n condiţiile prezentei legi. ($) Persoanele fizice i juridice s!nt !n drept să beneficieze, !n modul stabilit, de asistenţa juridică a oricărui avocat !n bază de acord al părţilor. (;) <n cazurile prevăzute de lege, plata pentru asistenţa 'uri(ic: c%&i0ic%t: se ac%ită de la bugetul de stat. (() Pornind de la starea materială a persoanei, avocatul !i poate acorda acesteia asistenţă juridică !n mod gratuit. (/) Avocaţii din 5epublica 0oldova s!nt !n drept să !ndeplinească unele delegaţii sau să e#ercite profesia de avocat !n alte state, dacă aceasta este prevăzut de legislaţia statului respectiv. (.) Asistenţa 'uri(ic: c%&i0ic%t: pe teritoriul 5epublicii 0oldova poate fi acordată de avocaţi din alte state !n cazul !n care tratatele internaţionale la care 5epublica 0oldova este parte prevăd acest lucru, care s!nt asistaţi de un avocat din 5epublica 0oldova. &Art.( modificat prin 'P"1()*+, din 1$.-..-/, 011"/)1$-211.-3.-/ art./114 &Art.( al.(/) modificat prin '"-/2"=.-(.-$, 011;=213.-..-$ art.(=34 Articolul !" <c.r(%re% %6i6ten=ei 'uri(ice 3%r%nt%te (e 6t%t >.n(i=ii&e7 2.&u?u& $i ?.(u& (e %c.r(%re (e c:tre %2.c%=i % %6i6ten=ei 'uri(ice 3%r%nt%te (e 6t%t 6e 6t%,i&e6c 5rin Le3e% cu 5ri2ire &% %6i6ten=% 'uri(ic: 3%r%nt%t: (e 6t%t* *Art.6 n r$da+,ia LP89-XVI din 24.04.08, MO99-101/06.06.08 art.366, în vig ar! 01.07.08Articolul 7. >enurile de asistenţă 'uri(ic: c%&i0ic%t:

=213.-$.(1) Avocaţii acordă persoanelor fizice i juridice următoarele genuri de asistenţă 'uri(ic: c%&i0ic%t:6 a) oferă consultaţii i e#plicaţii.-. 011.) Persoana care a depus cerere de eliberare a licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat nu se consideră persoană cu reputaţie irepro abilă i cererea ei nu se admite !n cazul !n care6 a) a fost condamnată anterior pentru infracţiuni grave.(1) modificat prin '"-/2"=.(=34 (") Avocat poate fi cetăţeanul 5epublicii 0oldova. !n termen de / luni după demisia din funcţiile respective.-/. &Art.-$ art. 011. 9e acelea i drepturi i !n acelea i condiţii beneficiază i persoanele care.-/ art.-$ art.-(.3 al.-. de a se pronunţa i de a acţiona !n numele clienţilor săi i2sau de a) i reprezenta i consulta clienţii !n domeniul dreptului.. au continuat să activeze !n domeniul dreptului. deosebit de grave. (.($) lit.-$ art.. e#pun concluzii cu privire la problemele juridice. 011"/)1$-211.e) modificat prin '"-/2"=. ($) :!nt scutite de efectuarea stagiului profesional i de e#amenul de calificare persoanele care au cel puţin 1. at!t !n cazul unor delegaţii unice.. cu capacitate deplină de e#erciţiu. c%iar dacă au fost stinse antecedentele penale7 &Art. 011. &Art.. !n autorităţile administraţiei publice7 d) reprezintă interesele lor !n materie juridică !n relaţiile cu alte persoane fizice i juridice7 e) participă la urmărirea penală i la dezbateri judiciare !n cauzele penale !n calitate de apărător sau reprezentant al victimei.-(. Avocatul (1) Avocatul este persoana care a obţinut licenţă conform legii i care dispune de dreptul de a participa la urmărirea penală i la dezbateri judiciare.-(. al.a) modificat prin '"-/2"=. neinterzise de lege..-$.=213. care se bucură de o reputaţie irepro abilă.ani vec%ime !n muncă !n funcţia de judecător sau procuror dacă.-3. consultant juridic sau funcţionar public7 e) comportamentul sau activitatea ei este incompatibilă cu normele 8odului .(1) lit. notar.3 al. din funcţia de judecător. după demisia din funcţia de judecător i procuror.(=34 b) nu au fost stinse antecedentele penale pentru comiterea altor infracţiuni7 c) anterior a fost e#clusă din avocatură sau i s)a retras licenţa pentru acordarea asistenţei juridice din motive compromiţătoare7 d) a fost concediată din cadrul organelor de drept din motive compromiţătoare sau a fost eliberată. din 1$. din acelea i motive. al părţii civile.=213.$)( e#cluse prin 'P"1()*+.-$. au solicitat eliberarea licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat. &Art../114 Capitolul II AVOCAŢII Articolul 8.-. a efectuat stagiul profesional i a susţinut e#amenul de calificare.-.(=34 (") Avocaţii acordă persoanelor fizice i juridice i alte genuri de asistenţă juridică. c!t i !n cazul delegaţiilor pe termen lung. licenţiat !n drept. al. al părţii civilmente responsabile i al martorilor. e#cepţional de grave săv!r ite cu intenţie. prezintă informaţii verbale i !n scris referitoare la legislaţie7 b) !ntocmesc documente cu caracter juridic7 c) reprezintă interesele lor !n instanţele de judecată.

-/. 8onsiliul ?aroului poate reduce acest termen. 011"/)1$-211.r -n in6t%n=e&e (e 'u(ec%t: -n %&t te?ei (ec-t -n .ntr%ctu&ui (e %6i6ten=: 'uri(ic: -nre3i6tr%t &% .u& (e %2.11 !n redacţia 'P"1()*+. (() Prevederile alin. avocatul este !n drept să desfă oare activitatea de avocat doar după6 a) depunerea jurăm!ntului7 b) !nregistrarea biroului de avocaţi !n condiţiile art. @2A )u 6e %(?ite %c.r(%re% (e c:tre %2.9 .-3. &Art.-3.(. din 1$. cu e#cepţia funcţiilor legate de activitatea tiinţifică i didactică.c%t % %6i6ten=ei 'uri(ice (e re5reBent%re % intere6e&.al. depuse după e#pirarea a $ luni de stagiere. (") 5egulamentul privind condiţiile de efectuare a stagiului profesional este aprobat de 8ongres.08 art. Activităţi incompatibile cu profesia de avocat (1) Profesia de avocat este incompatibilă cu6 a) oricare funcţie retribuită.-/ art. (") 9upă primirea licenţei."=. (() Avocatul poate avea concomitent cel mult " avocaţi stagiari.03.ir. &Art. (/) Avocatul dispune de tampilă personală pe care este imprimat numele.-/. !nregistrat la 8onsiliul ?aroului.180Articolul 10. dispuse prin %otăr!re judecătorească sau disciplinară7 d) !n cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor !n bugetul ?aroului la ..-/.%B% c.02. solicitantul adresează o cerere scrisă ministrului justiţiei privind eliberarea licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat. !n conformitate cu criteriile stabilite !n 5egulamentul privind condiţiile stagiului profesional.08../114 (. pe durata e#istenţei acestei stări7 c) pe perioada interdicţiei de a activa. Articolul 11..#di/i+at 0rin LP%-XVI din 14./114 Articolul 12. din 1$.-/ art.r 6. din 1$. !n cazul e#istenţei unor motive !ntemeiate7 b) !n caz de incompatibilitate.-.deontologic al avocatului7 f) prin %otăr!rea instanţei judecătore ti./114 Articolul 9.=iei $i %&e ru(e&.r 5-n: &% 3r%(u& %& 5%tru&e% inc&u6i2* *Art. la cererea avocatului stagiar i la demersul avocatului care asigură efectuarea stagiului.) se aplică i avocaţilor stagiari. 011"/)1$-211.) Avocatul care asigură efectuarea stagiului profesional trebuie să aibă o vec%ime !n profesia de avocat de cel puţin ( ani. :tagiul profesional (1) :tagiul profesional durează un an.1)$ !n redacţia 'P"1()*+.1. la propunerea 8onsiliului ?aroului.-. MO&&-&6/18. precum i de activitatea !n calitate de arbitru al judecăţii arbitrale (arbitrajului)7 b) activitatea de !ntreprinzător7 c) activitatea de notar. :uspendarea activităţii de avocat (1) Activitatea de avocat se suspendă de drept6 a) la cererea scrisă a avocatului.-.c%=i* C8ce5=ie 0%c c%Buri&e (e re5reBent%re % intere6e&. 9reptul de a desfă ura activitatea de avocat (1) Pentru desfă urarea activităţii de avocat. prenumele i numărul de !nregistrare al licenţei.-/ art. &Art.=u&ui/6.-3. s)a stabilit un abuz prin care ea a !ncălcat drepturile i libertăţile fundamentale ale omului. ($) :tagiul profesional se desfă oară !n baza contractului !nc%eiat !ntre avocatul stagiar i avocatul care asigură efectuarea stagiului. 011"/)1$-211.3 modificat prin 'P"1()*+.

-3.e#pirarea a / luni de la termenul scadent. &Art. ($) 8onsiliul ?aroului este obligat. !n termen de 1.-/ art. din 1$. Avocatul stagiar (1) Avocat stagiar poate fi cetăţeanul 5epublicii 0oldova. care are capacitate deplină de e#erciţiu i o reputaţie irepro abilă i care a !nc%eiat cu unul dintre avocaţi contract de efectuare a stagiului profesional. biroul de avocaţi poate angaja speciali ti din diferite domenii.zile. !n termen de 1.-.) :pecialistul angajat de biroul de avocaţi este obligat să păstreze secretul profesional.1$ !n redacţia 'P"1()*+.-/. !n judecătoriile economice de circumscripţie i !n cadrul autorităţilor publice./114 Articolul 13." modificat prin 'P"1()*+. 8onsiliului ?aroului. &Art. &Art..zile de la data suspendării activităţii de avocat. unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. să consemneze acest fapt !n 'ista avocaţilor care au dreptul de a e#ercita profesia de avocat i să publice această informaţie !n 0onitorul 1ficial al 5epublicii 0oldova.) i la art. licenţa i legitimaţia de avocat. p!nă la ac%itarea integrală a restanţei. ($) 8onsiliul ?aroului este obligat. !n termen de 1./114 ($) :pecialistul nu dispune de drepturile avocatului i nu poate fi admis la !ndeplinirea de sine stătător a !nsărcinărilor de acordare a asistenţei juridice.=. 011"/)1$-211. acesta fiind !n drept să corecteze poziţia avocatului stagiar !n procesul reprezentării intereselor clientului. conform specificului acestor activităţi.) Avocatul stagiar este obligat să păstreze secretul profesional. (.-/ art./114 Articolul 14.3 alin.1" !n redacţia 'P"1()*+. (") Avocatul a cărui activitate a !ncetat este obligat să restituie 8onsiliului ?aroului..zile.1( al. (() 8ondiţiile de activitate i modul de remunerare a specialistului se stabilesc !n baza contractului !nc%eiat !ntre biroul de avocaţi i angajat. Articolul 15. din 1$. ($) Avocatului stagiar i se permite să acorde asistenţă juridică clientului !n cadrul judecătoriilor municipale i de sector !n cauzele civile i administrative. licenţiat !n drept.-3. 011"/)1$-211. (") Angajarea !n calitate de specialist este imposibilă !n cazul e#istenţei unuia din temeiurile specificate la art.-/ art.-3.. (") 'icenţa i legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit. 011"/)1$-211.-.(. :peciali tii (1) Pentru !ndeplinirea unor activităţi au#iliare !n procesul de acordare a asistenţei juridice. (. să consemneze acest fapt !n 'ista avocaţilor care au dreptul de a e#ercita profesia de avocat i să publice această informaţie !n 0onitorul 1ficial al 5epublicii 0oldova. din 1$. .-/. (") Avocatul stagiar activează sub !ndrumarea avocatului care asigură efectuarea stagiului profesional.-. !n termen de 1.-/. <ncetarea activităţii de avocat (1) Activitatea de avocat !ncetează6 a) prin renunţare !n scris la e#erciţiul profesiei7 b) !n cazul retragerii licenţei7 c) !n caz de deces7 d) !n cazul !n care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală i incompatibilă cu normele deontologice ale activităţii de avocat.zile de la data !ncetării activităţii de avocat.

(() Botăr!rile 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat pot fi contestate !n instanţa de judecată. 'egitimaţia (1) 'egitimaţiile pentru avocaţi i avocaţii stagiari se eliberează de către 8onsiliul ?aroului.-.t:r-re% 5ri2in( %(?itere% -n 5r.. (") 5egulamentul privind modul de susţinere a e#amenului de calificare se aprobă de către 8ongres.0e6i% (e %2. după coordonarea lui cu 0inisterul Austiţiei.3% & di'i(at )rin LP7-XVI din 14.-/ art.t:r-rii 5ri2in( %(?itere% -n 5r.-/.02. 011"/)1$-211. solicitantul prezintă 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat următoarele acte6 a) cererea de admitere la e#amenul de calificare7 b) copia buletinului de identitate7 c) copia diplomei de licenţiat !n drept7 d) contractul de efectuare a stagiului profesional7 e) copia carnetului de muncă (!n cazul !n care e#istă)7 f) raportul privind efectuarea stagiului profesional..180* (.-3.Articolul 16.1. aprobat de către avocatul .-/.3 alin.-/ art. MO55-56/18. @liberarea licenţei (1) 'icenţa pentru e#ercitarea profesiei de avocat este unicul act care confirmă statutul avocatului./114 Articolul 18./114 Capitolul III LICENŢIEREA RO!E"IEI #E AVOCA$ Articolul 17.) Botăr!rea privind refuzul de eliberare a licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat poate fi atacată !n instanţa de judecată. "#rt. (") 'icenţa pentru e#ercitarea profesiei de avocat se eliberează de către 0inisterul Austiţiei !n termen de 1.-3.-.-/.c%t se adoptă i se comunică persoanei care a susţinut e#amenul de calificare !n termen de cel mult 1. iar !n cazul persoanelor specificate la art.) 5ezultatele e#amenelor de calificare s!nt aprobate prin %otăr!re de către 8omisia de licenţiere a profesiei de avocat.02. (.. din 1$. 011"/)1$-211.13 !n redacţia 'P"1()*+.(.3 alin. din 1$.17 a$.03.08 art.08 art. 011"/)1$-211. &Art. "#rt.18 a$. ($) E. MO55-56/18.zile de la data susţinerii.08. Actele necesare pentru admiterea la e#amenul de calificare i pentru eliberarea licenţei de e#ercitare a profesiei de avocat (1) Pentru admiterea la e#amenul de calificare.($) ) !n termen de $.-.c%t. modificat prin 'P"1()*+.1/ modificat prin 'P"1()*+. &Art. &Art. (") 0odelele legitimaţiilor se aprobă de către 8onsiliul ?aroului.($).03.zile de la data adoptării D.180* ($) 'icenţa pentru e#ercitarea profesiei de avocat se eliberează pe termen nelimitat i este valabilă pe !ntreg teritoriul 5epublicii 0oldova.-3. (() 'icenţa pentru e#ercitarea profesiei de avocat se eliberează contra unei plăţi !n mărime de ./114 Articolul 19. Admiterea !n profesia de avocat (1) Admiterea !n profesia de avocat se efectuează !n baza e#amenului de calificare susţinut !n faţa 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat. precum i !n condiţiile art. ac%itate !n contul 0inisterului Austiţiei. din 1$.de zile de la data depunerii cererii de eliberare a licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat !n temeiul %otăr!rii 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat privind eliberarea licenţei.2% & di'i(at )rin LP7-XVI din 14.08.-/ art.de lei.0e6i% (e %2.

3 alin. (") 5egistrul licenţelor cuprinde următoarele informaţii6 a) numele i prenumele avocatului7 b) codul de identificare7 c) data emiterii.($) prezintă 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat următoarele acte6 a) cererea de eliberare a licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat7 b) copia buletinului de identitate6 c) copia diplomei de licenţiat !n drept7 d) copia carnetului de muncă7 e) certificatul medical7 f) cazierul judiciar7 g) recomandarea de la ultimul loc de muncă !n funcţia de judecător sau de procuror. a atribuţiilor. dacă anterior avocatului i s)au aplicat sancţiuni disciplinare7 . specificate la art.-..-/ at.1= !n redacţia 'P"1()*+. certificată prin aplicarea tampilei. &Art./114 Articolul 20.al.-3. 011"/) 1$-211. Articolul 21.care a asigurat efectuarea stagiului7 g) referinţa eliberată de avocatul care a asigurat efectuarea stagiului profesional7 %) cazierul judiciar7 i) certificatul medical7 j) declaraţia despre faptul că !n perioada stagiului profesional el nu a desfă urat activităţi incompatibile cu profesia de avocat. de către 8omisia de licenţiere a profesiei de avocat.-3.-/. (") Dormularul licenţei este un document de strictă evidenţă. din 1$. ($) Pentru eliberarea licenţei de e#ercitare a profesiei de avocat. !n decursul unui an. 8onţinutul licenţei (1) 'icenţa pentru e#ercitarea profesiei de avocat trebuie să conţină6 a) denumirea autorităţii de licenţiere7 b) seria i numărul formularului7 c) menţiunea despre e#ercitarea profesiei de avocat7 d) numele i prenumele avocatului7 e) codul de identificare7 f) numărul de !nregistrare i data eliberării licenţei7 g) semnătura ministrului justiţiei. a %otăr!rii privind susţinerea e#amenului de calificare7 d) numărul de !nregistrare al licenţei7 e) data eliberării licenţei7 f) semnătura avocatului de primire a licenţei./114 Articolul 22. 5etragerea licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat (1) 'icenţa pentru e#ercitarea profesiei de avocat se retrage !n cazul6 a) nee#ercitării repetate. persoanele specificate la art. 5egistrul licenţelor (1) 5egistrul licenţelor pentru e#ercitarea profesiei de avocat eliberate se ţine de către 0inisterul Austiţiei. din 1$. ($) Dorma licenţei este aprobată de 0inisterul Austiţiei.-/ art.c modificat prin 'P"1()*+. 011"/)1$-211.(") lit.".-/.-. (") Prezentarea unor acte ce conţin informaţii neveridice poate servi drept temei pentru refuzul de admitere a persoanei la e#amenul de calificare.=7 C) legitimaţia de avocat stagiar. &Art..

E &Art. să păstrez secretul profesional i.180* (") 'icenţa pentru e#ercitarea profesiei de avocat se retrage de către 0inisterul Austiţiei !n temeiul %otăr!rii 8omisiei pentru etică i disciplină.0e6iei (e %2.-..-/ art.413 intr#d567 0rin LP306-XVI din 25.08. (") 8onsiliul ?aroului publică anual.22 a1.ri%&e %&e >.(1) modificat prin 'P"1()*+. 1it.n%& 5entru <6i6ten=: Furi(ic: G%r%nt%t: (e Ht%tI *Art.r(% %6i6ten=: 'uri(ic: 3%r%nt%t: (e 6t%t &% 6.08 art.&icit%re% .r c. 011"/)1$-211.1A7 &icen=% 5entru e8ercit%re% 5r. în vig ar! 01.?i6iei 5entru etic: $i (i6ci5&in:* *Art. 3A -nc:&c:rii 3r%2e % 5re2e(eri&. avocatul (numele..r%rii&.ia LP89-XVI din 24.223 . !n termen de cel mult 1.c%t 6e retr%3e (e Mini6teru& Fu6ti=iei7 &% 5r. libertăţilor i intereselor legitime ale omului.213. MO55-56/18.366.ti2%t7 (e % %c./114 ($) Botăr!rea privind retragerea licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat poate fi atacată !n instanţa de judecată. 'ista avocaţilor care au dreptul de a e#ercita profesia de avocat (1) 8onsiliul ?aroului. din 1$.07.r terit. MO30-33/13.n%& 5entru <6i6ten=: Furi(ic: G%r%nt%t: (e Ht%t $i (u5: c.1A re0uBu&ui re5et%t7 ne?.-3. să)mi !ndeplinesc con tiincios i onest !ndatoririle de avocat.ntr%ctu& (e %6i6ten=: 'uri(ic:7 % .g-+% intr d. Aurăm!ntul avocatului (1) Avocatul depune următorul jurăm!nt6 E@u.#di/i+at 0rin LP306-XVI din 25.09 art.08.08./114 (") Fe#tul jurăm!ntului este semnat de avocat.r -nc%6%te (e &% c&ient 6%u in(ic:rii un.ntr%ctu&ui (e %6i6ten=: 'uri(ic:I DA nein(ic:rii7 -n c. a normelor 8odului deontologic al avocatului7 e) răm!nerii definitive a sentinţei instanţei judecătore ti de condamnare a avocatului7 f) pierderii.03.5unere% >. 1it.08 art. de către avocat.02.-3.-/.213.09 art. 011"/)1$-211.11. nu mai t!rziu de data de "( decembrie.-! )rin LP7-XVI din 14.n6i&iu&ui )%=i.zile de la data admiterii !n profesia de avocat !n condiţiile art. jur să)mi aduc aportul la apărarea drepturilor.02.12.-. !n .n6u&t%re% . MO30-33/13."$ al.12.b) !ncălcării sistematice de către avocat a condiţiilor de acordare a asistenţei juridice garantate de stat7 *Art.77&Art. MO99-101/06.r 6u?e (i?inu%te* "#rt.04.n6i&iu&ui )%=i. precum i copiile %otăr!rilor emise de 8omisia de licenţiere a profesiei de avocat i de 8omisia pentru etică i disciplină. prin comportamentul meu. 9osarul personal al avocatului 9osarul personal al avocatului se păstrează la 8onsiliul ?aroului. a cetăţeniei 5epublicii 0oldova după obţinerea licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat.06.(") modificat prin 'P"1()*+.n. 9osarul personal include copia licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat.-/. Articolul 25.77c) depistării circumstanţelor care adeveresc acţiunile nelegitime ale avocatului la obţinerea licenţei7 d) !ncălcării grave.-/ art.5iniei >. de o singură dată. prenumele). te#tul jurăm!ntului.22 a1. să nu compromit onoarea profesională a avocatului.0icii&.22 a1. include avocatul !n 'ista avocaţilor care au dreptul de a e#ercita profesia de avocat. Articolul 24. Articolul 23.43 n r$da+."" al.02.22 $it.08. Pentru c%Bu& 5re2:But &% %&in*@1A &it*.08. din 1$.

?iroul asociat de avocaţi (1) ?iroul asociat de avocaţi este fondat de doi i mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). (.. &Art. pe care este imprimată denumirea completă a biroului."3 al. de către 8onsiliul ?aroului. (") Avocatul poate fi fondator doar al unui birou de avocaţi. (() ?iroul de avocaţi ! i !ncepe activitatea la data !nregistrării acestuia de către 8onsiliul ?aroului.u& (e %2.c%=i =ine re3i6tru& c. MO55-56/18.-.180* &Art..-/ art. 'ista avocaţilor se publică i pe pagina oficială de .c%=i cu c&ien=ii &. ($) ?iroul asociat de avocaţi dispune de conturi !n bancă./114 Articolul 29. 011"/)1$-211..) 5aporturile dintre avocaţii biroului asociat de avocaţi s!nt reglementate !n bază de contract. Avocaţii ! i e#ercită profesia de sine stătător.-/.-3. din 1$. (() ?iroul asociat de avocaţi este condus de un avocat ales de membrii biroului.(.nternet a 8onsiliului ?aroului.03.08 art. &Art.-3.ntr%cte&. din 'ista avocaţilor care au dreptul de a e#ercita profesia de avocat. din 1$. 011"/)1$-211."( !n redacţia 'P"1()*+./114 Capitolul IV !OR%ELE #E OR&ANI'ARE A AC$IVI$(ŢII #E AVOCA$ Articolul 26.-.26 a$."/ al. ?iroul individual de avocaţi (1) <n biroul individual de avocaţi ! i e#ercită profesia un singur avocat (fondatorul biroului). numărul sub care este !nscris !n registrul birourilor de avocaţi i data !nregistrării.) ?iroul de avocaţi poate avea denumire. 8oncomitent copia se remite 0inisterului Austiţiei.02.r* "#rt. @7A Jir.( introdus prin 'P"1()*+. (.0onitorul 1ficial al 5epublicii 0oldova 'ista avocaţilor care au dreptul de a e#ercita profesia de avocat. ($) Avocatul a cărui activitate a !ncetat se e#clude.-/. (/) 9izolvarea biroului de avocaţi se efectuează !n conformitate cu legislaţia civilă.-.7% intr d./114 Articolul 27. ($) Avocatul trebuie să dispună de spaţiu pentru acordarea asistenţei juridice. Articolul 28. !n una din următoarele forme6 a) birou individual de avocaţi7 b) birou asociat de avocaţi.r (e %6i6ten=: 'uri(ic: -ncDei%te (e c:tre %2. (") ?iroul individual de avocaţi activează i se prezintă !n raporturile juridice ca persoană fizică..08.-/. la discreţia fiecărui avocat. din 1$.-/ art. de tampilă. (") ?iroul asociat de avocaţi este persoana juridică./ introduse prin 'P"1()*+.)rin LP7-XVI din 14. 011"/)1$-211. Dormele de organizare (1) Profesia de avocat se e#ercită.-3. <nregistrarea birourilor de avocaţi (1) ?irourile individuale i birourile asociate de avocaţi se !nregistrează de către 8onsiliul ?aroului !n termen de cel mult o lună de la data prezentării următoarelor acte i informaţii6 a) cererii de !nregistrare7 .-/ art.

Asociaţiile de avocaţi (1) <n scopul apărării drepturilor i intereselor lor.-/.. !n caz de sc%imbare a denumirii. (. care serve te drept temei pentru punerea biroului la evidenţa fiscală. Dorma declaraţiei se aprobă de către 8onsiliul ?aroului7 c) copiilor licenţelor pentru e#ercitarea profesiei de avocat7 d) copiilor actelor care confirmă adresa sediului biroului de avocaţi7 e) datelor despre legătura telefonică. a numărului de avocaţi. pentru confecţionarea tampilei i desc%iderea conturilor bancare. divizării sau lic%idării biroului de avocaţi. electronică. ($) 5efuzul de !nregistrare a biroului de avocaţi poate fi atacat !n instanţa de judecată. (") <nregistrarea birourilor de avocaţi se efectuează prin introducerea datelor !n registrul birourilor de avocaţi. pot acorda asistenţă materială avocaţilor din cadrul acestor asociaţii i membrilor familiilor acestora.) 1rganele ?aroului asigură accesul persoanelor fizice i juridice la asistenţa juridică calificată."= modificat prin 'P"1()*+. specificate la alin.-/ art. (. 011"/)1$-211. ?aroul (1) Avocaţii formează ?aroul !n condiţiile prezentei legi.) Avocatul este !n drept să modifice forma de organizare a activităţii de avocat !n condiţiile prezentei legi.(1). Capitolul VI OR&ANELE #E A)$OA#%INI"$RARE ALE AVOCAŢILOR Articolul 31. (/) ?aroul este persoană juridică. (() 8onsiliul ?aroului i comisiile ?aroului interacţionează !n e#ercitarea atribuţiilor lor !n conformitate cu prevederile prezentei legi.-. i să se !nregistreze !n modul stabilit.-3. ($) 1rganele ?aroului s!nt6 a) 8ongresul7 b) 8onsiliul ?aroului7 c) 8omisia de licenţiere a profesiei de avocat7 d) 8omisia pentru etică i disciplină7 e) 8omisia de cenzori. . acordată de către avocaţi. po tală sau de alt gen dintre 8onsiliul ?aroului i avocat. ?iroului de avocaţi i se eliberează un e#tras din registru. (") Asociaţiile de avocaţi. informaţia referitoare la acest birou se e#clude din 5egistrul birourilor de avocaţi. din 1$. conform legislaţiei cu privire la organizaţiile necomerciale. centrale i internaţionale.b) declaraţiei de fondare a biroului individual sau a biroului asociat de avocaţi. !n baza calităţii de membru individual sau colectiv. (/) <n cazul fuziunii. &Art. (") Activitatea ?aroului se !ntemeiază pe principiile autoadministrării. a sediului biroului) se efectuează !n condiţiile prezentului articol./114 Capitolul V A"OCIAŢIILE #E AVOCAŢI Articolul 30. (() 5e!nregistrarea biroului de avocaţi (!n caz de modificare a formei de organizare a activităţii de avocat. !n asociaţii profesionale locale. pe principii benevole. are tampilă i simbolică proprie. a cărui formă este aprobată de către 8onsiliul ?aroului. avocaţii s!nt !n drept să se asocieze. ($) Asociaţiile de avocaţi centrale i cele internaţionale pot avea structuri regionale.

<n lipsa cvorumului.366. instanţele judecătore ti.32 a1. 8ongresul (1) 8ongresul este organul suprem al ?aroului.223.08. 011"/)1$-211. noii membri. (() Botăr!rile 8ongresului pot fi atacate !n instanţa de judecată. 8ongresul e#traordinar poate fi convocat din iniţiativa 8onsiliului ?aroului.-.-3. în vig ar! 01. din 1$. Articolul 34. MO99-101/06. (. convoacă 8ongresul !n mod repetat. 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat.$" modificat prin 'P"1()*+.08i) adoptă alte %otăr!ri referitoare la activitatea ?aroului. Articolul 35. organele de drept. Activitatea de membru al 8onsiliului ?aroului se consideră o obligaţie de onoare i se e#ercită !n baza principiilor ob te ti. 8omisiei de cenzori sau la cererea a 12$ din numărul avocaţilor. prin vot secret. care reglementează i ţine sub control aspectele fundamentale ale raporturilor avocaturii cu autorităţile publice. !n modul stabilit de prezenta lege7 b) adoptă i modifică 8odul deontologic al avocatului7 c) aprobă statele de funcţii i bugetul ?aroului7 d) stabile te mărimea defalcărilor efectuate de către avocaţi !n bugetul ?aroului7 e) audiază i aprobă rapoartele anuale privind activitatea 8onsiliului ?aroului.04..&Art.$1 modificat prin 'P"1()*+. 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat i ale 8omisiei pentru etică i disciplină7 g) adoptă %otăr!ri privind formarea structurilor teritoriale ale ?aroului7 *Art. din r!ndul avocaţilor cu o vec%ime !n profesie de cel puţin ( ani. 8onsiliul ?aroului 8onsiliul ?aroului este organul de autoadministrare al avocaţilor.-. un secretar i membrii 8onsiliului. 1it. Dormarea 8onsiliului ?aroului (1) 8onsiliul ?aroului se alege de către 8ongres. 'a convocarea repetată a 8ongresului. &Art.-3.-/ art. ($) 8ongresul se consideră legal !ntrunit dacă la lucrările lui participă majoritatea avocaţilor. (") 8ongresul6 a) alege i revocă membrii 8onsiliului ?aroului.-/. care se convoacă cel puţin o dată pe an. alege. 011"/)1$-211. la prima sa edinţă.07. 8ompetenţa 8onsiliului ?aroului (1) 8onsiliul ?aroului6 a) convoacă 8ongresul7 .) Botăr!rile 8ongresului se aprobă cu votul majorităţii avocaţilor prezenţi i s!nt e#ecutorii pentru toţi avocaţii. 8omisiei pentru etică i disciplină i 8omisiei de cenzori7 f) e#aminează petiţiile avocaţilor referitoare la %otăr!rile 8onsiliului ?aroului. acesta se consideră legal !ntrunit dacă la lucrările lui participă cel puţin 12$ din numărul avocaţilor. 8onsiliul ?aroului. 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat. avocaţii membri ai 8omisiei de licenţiere a profesiei de avocat i ai 8omisiei pentru etică i disciplină.08 art. doi vicepre edinţi. din 1$.-/. ani. precum i %otăr!ri prevăzute de prezenta lege. !n termen de 1( zile. pe un termen de .-/ art. 8omisiei pentru etică i disciplină. (") 8onsiliul ?aroului este constituit din cel puţin 1( membri6 pre edintele 8onsiliului ?aroului. asociaţiile ob te ti i alte organizaţii../114 Articolul 33./114 Articolul 32.06. după revocarea vec%ilor membri.83 $9+1567 0rin LP89-XVI din 24. membrii 8omisiei de cenzori.

07. dar cel puţin o dată !n lună.366.-3. (") :ecretarul 8onsiliului ?aroului este responsabil pentru organizarea lucrărilor de secretariat i a activităţilor protocolare. ($) Pre edintele 8onsiliului ?aroului conduce edinţele acestuia i reprezintă 8onsiliul fără procură.ia LP89-XVI din 24.3& a1.06.08 art.) 8onsiliul ?aroului decide independent asupra modului de desfă urare a . ($) Botăr!rile 8onsiliului ?aroului se adoptă cu simpla majoritate de voturi ale membrilor lui i s!nt e#ecutorii pentru toţi avocaţii. (") Hedinţele 8onsiliului ?aroului s!nt deliberative dacă la ele participă cel puţin "2$ din numărul membrilor acestuia. MO99-101/06. în vig ar! 01. din numărul membrilor 8onsiliului.213. MO99-101/06.-/ art.. <n caz de boală sau de absenţă a pre edintelui 8onsiliului. în vig ar! 01. ales prin vot secret din numărul membrilor 8onsiliului.-.3& a1. 8onducerea 8onsiliului ?aroului (1) 8onsiliul ?aroului este condus de pre edinte. (() +icepre edinţii 8onsiliului ?aroului s!nt ale i prin vot desc%is. din numărul membrilor acestuia.b) organizează !ndeplinirea %otăr!rilor 8ongresului7 c) aprobă contractele i angajamentele semnate de pre edintele 8onsiliului ?aroului7 d) desemnează membrii 8onsiliului Naţional pentru Asistenţă Auridică >arantată de :tat. :ecretarul 8onsiliului ?aroului (1) :ecretarul 8onsiliului ?aroului este ales prin vot desc%is.08.04.-/.$( al.) Pre edintele 8onsiliului ?aroului este ordonator de credite !n limitele devizului de c%eltuieli. <n cadrul edinţelor se !ntocmesc procese)verbale. la propunerea pre edintelui 8onsiliului.213. Articolul 38. Articolul 36. (") Pre edintele 8onsiliului ?aroului este ales pe un termen de .366.$3 $9+1567 0rin LP89-XVI din 24. &Art.06.08*Art. (.08 art./114 (") Botăr!rile 8onsiliului ?aroului pot fi atacate !n instanţa de judecată. la propunerea pre edintelui.1 !n redacţia 'P"1()*+.d3 n r$da+. 011"/)1$-211. 1it. Gna i aceea i persoană poate fi aleasă pre edinte al 8onsiliului pentru cel mult două mandate consecutive. Articolul 37. care confirmă !mputernicirile acestuia7 j) !nregistrează contractele privind efectuarea stagiului profesional7 C) soluţionează conflictele i litigiile ce ţin de efectuarea stagiului profesional7 l) soluţionează alte c%estiuni atribuite de prezenta lege !n competenţa sa ori delegate de 8ongres. precum i alte persoane !n vederea e#ercitării funcţiilor ?aroului !n domeniul asistenţei juridice garantate de stat7 *Art.04. edinţa este condusă de unul dintre vicepre edinţii acestuia. din 1$. 1it. ani. (. 1rganizarea activităţii 8onsiliului ?aroului (1) Hedinţele 8onsiliului ?aroului s!nt convocate de pre edintele acestuia ori de c!te ori este necesar. care s!nt semnate de pre edintele edinţei i de secretar.08f) organizează instruirea profesională continuă a avocaţilor7 g) ţine 'ista avocaţilor care au dreptul de a e#ercita profesia de avocat7 %) !nregistrează birourile de avocaţi i ţine registrul birourilor de avocaţi7 i) stabile te forma mandatului avocatului.08.07.

edinţelor i de votare a unor c%estiuni ) prin vot secret sau desc%is. doi dintre care s!nt avocaţi i doi s!nt profesori titulari de drept.. (() 'a edinţele comisiilor ?aroului pot fi invitaţi reprezentanţi ai birourilor i asociaţiilor de avocaţi.-3.ia LP7-XVI din 14. 8omisia pentru etică i disciplină (1) 8omisia pentru etică i disciplină este aleasă !n componenţa a cel puţin 11 avocaţi cu o vec%ime !n profesie de cel puţin ( ani..401 $it.al. precum i alte persoane. 8omisia de licenţiere a profesiei de avocat (1) 8omisia de licenţiere a profesiei de avocat este compusă din 11 membri.-. 'a edinţele comisiilor se !ntocmesc procese)verbale.. pe un termen de " ani.-/ art. Gna i aceea i persoană poate fi aleasă pre edinte al comisiei pentru cel mult două mandate consecutive..5t: D. 011"/)1$-211.-/ art.. ani.-.-/. ani.$= modificat prin 'P"1()*+. dar cel puţin o dată !n lună. din 1$.-3.. Articolul 39. (. ($) 8omisiile ?aroului decid independent asupra modului de desfă urare a edinţelor ) edinţe desc%ise sau !nc%ise.c%t* "#rt.08 art.-3. (") 8omisia de licenţiere a profesiei de avocat6 a) adoptă %otăr!rile privind admiterea la e#amenul de calificare7 b) organizează e#amenele de calificare7 cA %5r. (") 8omisia pentru etică i disciplină6 a) e#aminează pl!ngerile privind acţiunile avocaţilor i cazurile de !ncălcare de către avocaţi a disciplinei i a normelor de etică profesională7 .-/ art. 011"/)1$-211. care s!nt semnate de pre edintele edinţei i de secretar. membri s!nt desemnaţi de ministrul justiţiei. Asigurarea materială a activităţii organelor ?aroului de avocaţi (1) 1rganele ?aroului de avocaţi ! i desfă oară activitatea !n baza mijloacelor acumulate din6 a) defalcările efectuate de avocaţi !n mărimea stabilită prin %otăr!re a 8ongresului7 b) ta#ele pentru e#amenele de calificare7 c) alte plăţi neinterzise de lege. (/) Botăr!rile comisiilor ?aroului se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor săi i s!nt e#ecutorii pentru toţi avocaţii.-/. prin vot secret. &Art. avocaţi s!nt ale i de 8ongres7 b) .02. (() 'a edinţele 8onsiliului ?aroului pot fi invitaţi reprezentanţi ai birourilor i asociaţiilor de avocaţi. dintre care6 a) . 8omisiile ?aroului (1) 0embrii comisiilor ?aroului s!nt ale i de 8ongres.-.: reBu&t%te&e e8%?enu&ui (e c%&i0ic%re $i %(./114 Articolul 401. 011"/)1$-211./114 Articolul 40.-1 introdus prin 'P"1()*+.-/.(% în r!da(. &Art.03. MO55-56/18.0e6i% (e %2. cu un mandat de . pe un termen de .180* &Art. ale i prin vot secret la edinţele comisiilor. precum i alte persoane./114 Articolul 41. (") 8omisiile ?aroului convoacă edinţe ori de c!te ori este necesar.t:r-re% 5ri2in( %(?itere% -n 5r.) Activitatea comisiilor ?aroului este organizată de pre edinţii acestora. (") 0ijloacele acumulate !n contul ?aroului nu s!nt mijloace publice. din 1$./ introdus prin 'P"1()*+.. din 1$.08.

(() . (./114 Articolul 42. (.-/ art. Capitolul VII &ARANŢIILE RO!E"IEI #E AVOCA$. să fi#eze i să prezinte informaţii referitoare la . să facă notiţe i copii7 c) să colecteze independent. 011"/)1$-211. interceptarea convorbirilor telefonice i de alt gen nu pot fi făcute dec!t cu sancţiunea Procurorului >eneral. controlul i ridicarea corespondenţei po tale i telegrafice. avocatul este independent i se conduce numai de lege. (. adjuncţilor lui sau prin %otăr!re a instanţei de judecată. (") Perc%eziţionarea domiciliului sau a spaţiului !n care avocatul acordă asistenţă juridică. >arantarea independenţei (1) :e interzice imi#tiunea !n e#ercitarea profesiei de avocat. (/) Avocatul nu poate fi interogat referitor la esenţa raporturilor sale cu persoana căreia !i acordă sau i)a acordat asistenţă juridică.-3. organul care a efectuat măsurile !n cauză este obligat să informeze 0inisterul Austiţiei i 8onsiliul ?aroului !n decurs de / ore din momentul reţinerii sau tragerii la răspundere penală. . (3) Nici o autoritate publică nu poate influenţa direct sau indirect i nu poate controla contractul dintre avocat i client. #RE $)RILE *I O+LI&AŢIILE AVOCAŢILOR Articolul 43.-. ($) Avocatul nu poate fi supus perc%eziţiei corporale sau controlului personal !n timpul e#ercitării atribuţiilor profesionale. 9repturile avocatului (1) Avocatul are dreptul6 a) să reprezinte interesele legitime ale clientului !n instanţele de judecată. a transportului utilizat de acesta. calomnierea avocatului.1 modificat prin 'P"1()*+.nstanţa de judecată !i asigură avocatului spaţii pentru e#ercitarea atribuţiilor profesionale !n cauzele !n care el s)a angajat !n instanţa respectivă. ridicarea obiectelor i documentelor ce aparţin avocatului. cu e#cepţia cazurilor de infracţiune flagrantă.) 8omisia pentru etică i disciplină e#ercită i alte atribuţii delegate de 8ongres.. !n autorităţile publice. &Art. ameninţările la adresa acestuia.ndependenţa avocatului <n e#ercitarea profesiei sale..b) intentează procedura disciplinară !n privinţa avocaţilor i adoptă %otăr!rea corespunzătoare !n această procedură. Articolul 44. din 1$. ($) 0embrii 8omisiei pentru etică i disciplină s!nt obligaţi să păstreze secretul profesional i să nu divulge informaţia aflată !n procesul procedurii disciplinare intentate !n privinţa avocaţilor. Articolul 45. Avocatul este liber !n alegerea poziţiei sale i nu este obligat să coordoneze această poziţie cu nimeni. !n organele de drept. actele de violenţă comise !mpotriva lui !n timpul e#ercitării atribuţiilor profesionale i !n legătură cu aceasta se pedepsesc conform legii.-/.nsultarea.) <n caz de reţinere a avocatului sau de tragere la răspundere penală.) . (") 8omisia de cenzori e#ercită controlul activităţii economico)financiare a ?aroului i se subordonează 8ongresului. !n afară de client. 8omisia de cenzori (1) 8omisia de cenzori este aleasă !n componenţa a ( avocaţi. !n alte organizaţii7 b) să ia cuno tinţă de toate materialele cauzei !ncredinţate din momentul !nc%eierii contractului de acordare a asistenţei juridice.

&icit%t (e . în vig ar! 01.&u?u& 6.08. să !nainteze propuneri referitor la !mbunătăţirea condiţiilor pentru e#ercitarea profesiei sale i să participe la e#aminarea lor7 c) să participe personal la edinţele organelor ?aroului !n cazurile c!nd se e#aminează activitatea sau comportamentul său7 d) să primească de la organele ?aroului asistenţa metodologică i juridică necesară pentru e#ercitarea profesiei.n%& 5entru <6i6ten=: Furi(ic: G%r%nt%t: (e Ht%tI 1 *Art. (/) 8ererea avocatului privind !ncălcarea prevederilor alin.081 % A 6: %c. (3) <n cadrul ?aroului. referinţe i copii ale actelor necesare pentru acordarea asistenţei juridice instanţelor judecătore ti. cu respectarea confidenţialităţii.ia LP89-XVI din 24. MO30-33/13.08. !n e#ercitarea profesiei sale. ($) 'a acordarea asistenţei juridice unei persoane reţinute.08 art.) Avocatul poate să se specializeze !n anumite ramuri ale dreptului i să) i e#ercite profesia conform specializării.d) atrage răspunderea stabilită de lege. fără a limita durata i numărul !ntrevederilor i consultaţiilor.) constituie o !ncălcare a dreptului la apărare i atrage răspunderea stabilită de lege. MO99-101/06. mijloacele i metodele prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor i intereselor legitime ale clientului7 .213. avocatul este !n drept6 a) să aleagă i să fie ales !n organele ?aroului !n condiţiile prezentei legi7 b) să prezinte organelor ?aroului spre e#aminare demersuri referitor la activitatea ?aroului. 1bligaţiile avocatului (1) Avocatul este obligat6 a) să acorde asistenţă juridică calificată conform contractului !nc%eiat cu clientul sau cu oficiile teritoriale ale 8onsiliului Naţional pentru Asistenţă Auridică >arantată de :tat7 *Art. avocatului i se asigură.366. deţinute !n stare de arest sau condamnate.circumstanţele cauzei7 d) să solicite informaţii. (() Nerespectarea prevederilor alin.06. să depună !n modul stabilit contestaţii i petiţii privind acţiunile i deciziile prin care se !ncalcă drepturile clientului i drepturile avocatului !n e#ercitarea profesiei sale. organelor de drept.09 art.($) i (.r(e %6i6ten=: 'uri(ic: 3%r%nt%t: (e 6t%t -n 2.04.) este e#aminată de instanţa de judecată. care s!nt obligate să elibereze actele solicitate7 e) să solicite.0icii&e terit.77b) să aplice.12.($) i (. 1it.n6i&iu&ui )%=i.ri%&e %&e >. cu acordul clientului.46 a1.a3 n r$da+.) Persoanele cu funcţie de răspundere ale organelor abilitate cu supraveg%erea persoanelor reţinute. (. altor organizaţii.(1) lit. deţinute !n stare de arest sau condamnate s!nt obligate să permită accesul liber al avocatului la aceste persoane !n temeiul contractului de acordare a asistenţei juridice.07. condiţiile necesare pentru !ntrevederi i consultaţii.213 1it.46 a1. concluziile speciali tilor !n soluţionarea problemelor care au apărut !n legătură cu acordarea asistenţei juridice i care necesită cuno tinţe speciale !n diferite domenii de activitate7 f) să prezinte organelor competente i mass)mediei cereri i demersuri. Articolul 46. (") Nerespectarea de către persoanele cu funcţie de răspundere a prevederilor alin. la orice etapă a procesului penal sau administrativ.a 3 intr#d567 0rin LP306-XVI din 25. autorităţilor publice. (.02.

-$.08.-$ art. avocatul6 a) participă la lucrările 8ongresului7 b) efectuează la timp defalcările !n bugetul ?aroului7 c) !ndepline te unele misiuni ale organelor ?aroului. e#pert. (") 1bligaţia de a păstra secretul profesional nu este limitată !n timp. precum i să transmită. traducător.=213.-(.43 . în vig ar! 01. 1it.(") lit. martor sau martor asistent7 *Art.366.07. în vig ar! 01.233 . *Art.-$ art. a participat o persoană cu care avocatul se află !n raporturi de familie.46 a1.06. la care s)a obligat.-(. comisia dispune efectuarea unui control. el a participat !n calitate de judecător.46 a1..08(. 5ecunoa terea de către client a vinovăţiei nu privează avocatul de dreptul de a contesta acuzaţia i de a cere ac%itarea clientului.-$. 8ontrolul se efectuează de către membrii comisiei sau se pune !n sarcina unui birou de avocaţi.=213.08 art. fără motive !ntemeiate. normele 8odului deontologic al avocatului i prevederile altor acte normative ce reglementează activitatea avocaturii.04. precum i informaţia cu privire la abaterile disciplinare comise de avocat !n timpul e#ercitării atribuţiilor profesionale.#di/i+at 0rin LP89-XVI din 24.07. <n cazul e#istenţei unor temeiuri suficiente.b) modificat prin '"-/2"=.(=34 ($) Avocatul nu are dreptul să acţioneze contrar intereselor legitime ale clientului. &Art.06.-. să ocupe o poziţie juridică fără a o coordona cu acesta (cu e#cepţia cazurilor c!nd clientul ! i recunoa te vina).c) să respecte normele 8odului deontologic al avocatului. 011.223. 011.08. persoană care efectuează urmărirea penală. se e#aminează de către 8omisia pentru etică i disciplină. inculpatului sau a condamnatului. 5ăspunderea disciplinară (1) Avocaţii răspund disciplinar pentru acţiunile prin care se !ncalcă prevederile prezentei legi./ al. Articolul 47. ($) 8omisia pentru etică i disciplină trebuie să solicite avocatului căruia i)a fost intentată procedura disciplinară e#plicaţii !n scris.c) modificat prin '"-/2"=. fără acordul clientului. :ecretul profesional (1) Avocatul nu este !n drept să divulge informaţiile confidenţiale ce i)au fost comunicate !n timpul acordării asistenţei juridice.#di/i+at7 0rin LP89-XVI din 24. dacă aceasta nu prejudiciază e#ercitarea profesiei sale.04. (") Petiţiile referitoare la acţiunile avocaţilor..-. (() Avocatului i se interzice să participe la proces fără a lua cuno tinţă !n prealabil de materialele dosarului. unor terţi documentele legate de e#ercitarea delegaţiei.) Avocatul nu este !n drept să declare vinovat clientul dacă acesta nu) i recunoa te vinovăţia. specialist. MO99-101/06. apărarea bănuitului.366. procuror. !nvinuitului.(=34 c) la urmărirea penală sau la e#aminarea cauzei date.08 art.08&Art. să refuze. Capitolul VIII R(" )N#EREA #I"CI LINAR( A AVOCAŢILOR Articolul 48. acte i altI materiale . (") Avocatul nu este !n drept să acorde asistenţă juridică persoanei dacă6 a) !n cauza dată. MO99-101/06../ al.. (/) <n cadrul ?aroului. de rudenie sau care !i este afin. el acordă sau a acordat asistenţă juridică unor persoane ale căror interese vin !n contradicţie cu interesele persoanei !n cauză7 b) !n cauza dată.(") lit.

-. ($) :ancţiunea disciplinară poate fi contestată !n instanţa de judecată. Fermenele de prescripţie (1) Procedura disciplinară nu poate fi intentată. iar cea intentată se clasează. 011"/)1$-211. (") 8omisia pentru etică i disciplină este !n drept să anuleze sancţiunea disciplinară. aflării acestuia !n concediu i timpul aflării cauzei !n procedură disciplinară. &Art. dacă din momentul comiterii abaterii au trecut / luni.= al.c) i d) introduse prin 'P"1()*+. la solicitarea avocatului.-/ art.(") !n redacţia 'P"1()*+.-3.-/ art.) <n cazul !n care se adeveresc unele abateri comise de avocat. (.-3. (") :ancţiunea disciplinară se aplică cel mult peste " luni de la data constatării abaterii.(1) lit. 011"/) 1$-211.) Avocatul căruia i s)a intentat o procedură disciplinară este !n drept să asiste la e#aminarea c%estiunii privind tragerea lui la răspundere disciplinară i să dea e#plicaţii nemijlocit 8omisiei pentru etică i disciplină.necesare pentru adoptarea unei decizii obiective.. Anularea sancţiunii disciplinare (1) 9acă !n decurs de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare avocatul sancţionat nu comite o nouă abatere. (. din proprie iniţiativă. p!nă la e#pirarea termenului de un an. Articolul 49. :ancţiunile disciplinare (1) :ancţiuni disciplinare s!nt6 a) avertizarea7 b) mustrarea7 c) suspendarea activităţii de avocat (!n temeiul art. (/) 8omisia pentru etică i disciplină adoptă una din următoarele decizii6 a) privind aplicarea sancţiunii disciplinare7 b) privind efectuarea unui control suplimentar7 c) privind lipsa !ncălcărilor !n acţiunile avocatului. pre edintele 8omisiei pentru etică i disciplină prezintă materialele despre avocatul !n cauză spre e#aminare comisiei. de circumstanţele !n care a fost comisă.(1).(1 al.-/.-/. 1" alin. OR&ANI'AREA *I RE%)NERAREA AC$IVI$(ŢII #E AVOCA$. fără a se lua !n calcul perioada pierderii temporare de către avocat a capacităţii de muncă i aflării acestuia !n concediu. <n acest caz nu se ia !n calcul perioada pierderii temporare de către avocat a capacităţii de muncă.ntr%ctu&ui (e %6i6ten=: ./114 Capitolul I. din 1$."" alin.-./114 (") 'a aplicarea sancţiunii disciplinare se ţine cont de gravitatea abaterii.. se consideră că acesta nu a fost supus sancţiunii disciplinare. Articolul 50. (() @#aminarea de către 8omisia pentru etică i disciplină a materialelor ce ţin de abaterile disciplinare constituie o procedură disciplinară.. &Art.(1) lit. Articolul 51. !n temeiul demersului biroului de avocaţi sau al asociaţiei de avocaţi.%B% c. de activitatea i comportamentul avocatului. A"I&)RAREA *I I% O'I$AREA Articolul 52. din 1$. c) i d)7 d) retragerea licenţei pentru e#ercitarea profesiei de avocat (!n temeiul art. 1rganizarea activităţii de avocat (1) Avocatul acordă asistenţă juridică clientului -n .

MO55-56/18. .nterzicerea publicităţii (1) Avocatului i se interzice să facă publicitate.ia LP89-XVI din 24.08 art.&u?u& -?5uterniciri&. !n limitele competenţei sale6 a) acordă sprijin avocaţilor i organelor lor de autoadministrare !n e#ercitarea . (") 0inisterul Austiţiei.r?%=i% (e65re 5%rtici5%re% (in . activităţii sale profesionale.&4 a1.07. (/) Avocaţii s!nt !n drept să instituie.52 a$. în vig ar! 01.-"4 Articolul 56.(2-3. !n modul stabilit de lege. Articolul 54.) Avocatul beneficiază de dreptul la concediu. (") .0iciu* "#rt.03.366. 4n ?%n(%t 6e in(ic: nu?e&e $i 5renu?e&e %2. (. Articolul 53.&4 a1.08(/) 8%eltuielile suportate de client !n legătură cu acordarea de către avocat a asistenţei juridice la apărarea drepturilor i intereselor lui legitime !n cauzele penale.u& (e %2.r?: 6cri6: $i -nre3i6tr%t &% .04. Jinuta vestimentară Avocatul este obligat să se prezinte la edinţele de judecată !n ţinută vestimentară ce corespunde normelor 8odului deontologic al avocatului. civile i administrative urmează a fi compensate integral i proporţional cerinţelor admise (respinse) de partea adversă. 011.c%t7 nu?:ru& $i (%t% -ncDeierii c. de asigurare etc.er:rii &icen=ei 5entru e8ercit%re% 5r.07.nternet se conţin date despre avocat. (") <mputernicirile avocatului se confirmă prin mandatul eliberat de către biroul de avocaţi. (() :tabilirea i ac%itarea indemnizaţiilor de asigurare socială i asigurarea cu pensii de stat a avocaţilor se efectuează conform legii.(1) nu se aplică !n cazul c!nd !n publicaţiile informaţionale. direct sau indirect.06.). din "3.c%tu&ui7 nu?e&e $i 5renu?e&e c&ientu&ui7 nu?:ru& $i (%t% e&i. ($) :tatul asigură avocaţilor retribuirea asistenţei juridice acordate !n conformitate cu 'egea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.) 8%eltuielile suportate !n legătură cu acordarea de către avocat a asistenţei juridice !n organele de urmărire penală i instanţele de judecată !n cauzele penale.-. fonduri pentru necesităţi sociale (de pensionare.0e6iei (e %2.366./1%-/2% & di'i(at! )rin LP7-XVI din 14. !n cărţile de vizită i pe .08 art.nterdicţia specificată la alin.-/.-/ art.'uri(ic:7 -ncDei%t -n 0. în vig ar! 01.233 n r$da+. (. 5aporturile avocaturii cu autorităţile publice (1) :tatul garantează avocaţilor posibilitatea de e#ercitare a profesiei i contribuie la crearea de condiţii favorabile !n acest scop.(( e#clus prin 'P"/3 )*+.c%=i.180* ($) Profesia de avocat se e#ercită !n conformitate cu regulamentul biroului de avocaţi.) Perioada e#ercitării profesiei de avocat se include !n vec%imea !n muncă.08*Art. Articolul 57.08 art. (") 0ărimea onorariului se stabile te prin acordul părţilor i nu poate fi sc%imbată de autorităţile publice sau de instanţa de judecată.04.r 6%u in0. 5emunerarea activităţii de avocat (1) 0unca avocatului este remunerată din contul onorariilor primite de la persoanele fizice i juridice.ntr%ctu&ui (e %6i6ten=: 'uri(ic: $i 2. *Art. !n formularele oficiale. civile i administrative se !ncasează concomitent cu soluţionarea cauzei !n fond..24-&3 $9+156$ 0rin LP89-XVI din 24.02.")1.08..08. &Art. MO99-101/06.ir.06. fără o procedură litigioasă prealabilă. pe plicuri.08.-=. (. la indemnizaţiile de asigurare socială i la pensie de stat. MO99-101/06.

Capitolul . sub conducerea unui viceministru al justiţiei. (") @liberarea de licenţe persoanelor specificate la alin. 5elaţiile cu organizaţiile similare din alte ţări i cu organizaţiile internaţionale 8onsiliul ?aroului i asociaţiile de avocaţi stabilesc relaţii cu organizaţii similare din alte ţări i cu organizaţiile internaţionale ale avocaţilor i juri tilor. vor obţine licenţă pentru e#ercitarea profesiei de avocat fără a susţine e#amenul de calificare. !n termen de 1. contra unei plăţi !n mărime de $/. (() Prima edinţă a 8ongresului. (.-. !n termen de $ luni de la data publicării prezentei legi. (/) 8ontractele de efectuare a stagiului profesional. &Art.-3.I #I" O'IŢII !INALE *I $RAN'I$ORII Articolul 59 (1) 'a data intrării !n vigoare a prezentei legi. va fi prezidată de pre edintele comisiei specificate la alin./114 ($) Autorităţile administraţiei publice locale6 a) contribuie la asigurarea birourilor de avocaţi cu spaţii adaptate pentru desfă urarea activităţii7 b) !n caz de necesitate.(. va forma din numărul avocaţilor. alte măsuri !n scopul asigurării liberului acces la asistenţa 'uri(ic: c%&i0ic%t:.+ din 1$ mai 1=== cu privire la avocatură.profesiei de avocat7 b) contribuie la reciclarea avocaţilor7 c) acordă asistenţă metodologică la solicitarea birourilor i asociaţiilor de avocaţi7 d) eliberează licenţe pentru e#ercitarea profesiei de avocat i ţine registrul licenţelor7 e) aprobă documentele prevăzute de prezenta lege. constituită de 0inisterul Austiţiei !n condiţiile 'egii nr. !nregistrate la Gniunea Avocaţilor." modificat prin 'P"1()*+. o comisie pentru pregătirea i convocarea 8ongresului avocaţilor. 8omisia !n cauză va convoca 8ongresul p!nă la intrarea !n vigoare a prezentei legi. al. !n termen de $ luni de la data publicării prezentei legi.(1) se va efectua de către 8omisia de licenţiere.zile de la data publicării prezentei legi.-/. ac%itate !n contul 0inisterului Austiţiei. !n colaborare cu organele de autoadministrare ale avocaţilor. se consideră avocaţi persoanele care au primit licenţe !n condiţiile 'egii nr. vor fi !nregistrate !n termen de o lună la 8omisia de licenţiere a profesiei de avocat. 0embrii Gniunii Avocaţilor.de lei. 011"/)1$-211.. inclusiv la ac%itarea arendei spaţiilor7 c) realizează. precum i persoanele care e#ercită profesia de avocat !n baza licenţei pentru acordarea asistenţei juridice.). ?irourile de avocaţi care nu se vor re!nregistra ! i vor pierde statutul. din 1$.(.+ din "/ martie 1=== privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate.$=()*. la 0inisterul Austiţiei. Capitolul . 8ontractele ne!nregistrate nu vor fi . p!nă la alegerea pre edintelui 8onsiliului ?aroului. !nc%eiate p!nă la data intrării !n vigoare a prezentei legi.) 0inisterul Austiţiei. RELAŢIILE C) OR&ANI'AŢIILE "I%ILARE #IN AL$E Ţ(RI *I C) OR&ANI'AŢIILE IN$ERNAŢIONALE Articolul 58.-/ art.$$")*. ($) ?irourile de avocaţi. acordă birourilor i asociaţiilor de avocaţi !nlesniri. se vor re!nregistra.

Nr. se abrogă 'egea nr. !n termen de $ luni6 va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei !n vigoare !n concordanţă cu prezenta lege7 va aduce actele sale normative !n concordanţă cu prezenta lege7 va adopta actele normative necesare pentru realizarea prezentei legi. Articolul 60 Prezenta lege intră !n vigoare peste $ luni de la data publicării. !n cazul e#istenţei de contradicţii !ntre legislaţia !n vigoare i prezenta lege. cu e#cepţia art. se vor aplica prevederile prezentei legi.(= care intră !n vigoare la data publicării. Eu-. 12604./ia O"$A CI)C .V.+ din 1$ mai 1=== cu privire la avocatură. p!nă la operarea !n legislaţia !n vigoare a modificărilor rezultate din prezenta lege. 2002. RE*E#IN$ELE ARLA%EN$)L)I C0i1i/2u3 19 iuli.) >uvernul.$=()*. Articolul 61 'a data intrării !n vigoare a prezentei legi.luate !n considerare la susţinerea de către stagiari a e#amenului de calificare. (3) :e stabile te că. (.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful