You are on page 1of 9

UJIAN PRA PEMULIHAN BAHASA MELAYU TAHUN 2

_____________ 5. ____________ 6. ____________ 7. 1.BAHAGIAN A Arahan: Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru. ____________ 10. ____________ 4. ____________ 9. _____________ . _____________ 3. ____________ 8. _____________ 2.

buku 2.BAHAGIAN A Arahan: Salin semula perkataan di bawah 1. jari 4. baju . guru 3.

lori 8. labu . teko 6.Arahan: Salin semula perkataan di bawah 5. beca 7.

Arahan: Salin semula perkataan di bawah 9. duri 12. feri 10. roti 11. sudu .

Arahan: Salin semula perkataan di bawah 1. baju . buku 2. jari 4. guru 3.

Kemahiran 5 : Perkataan KV + KV Nama:____________________ Tarikh:_______________ Tahun :___________ Arahan : Salin semula perkataan yang diberi. jala kuda gula lori sagu .

.Arahan : Tulis huruf yang disebut oleh guru.

g j u y k .Arahan : Salin semula huruf yang diberi.