You are on page 1of 29

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3

DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 Julai 2013

6

7 .

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 8 .

25 .

26 .

.

BAND 1 9 .

B1D2E3 Menyatakan empat faktor yang perlu diambil Kira semasa menyusun atur kelengkapan tempat kediaman. B1D2 Mengetahui tentang tempat kediaman.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan. B1D3 Mengetahui tentang pengenalan kepada pemasaran. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 1 Tahu Murid boleh: B1D1 Mengetahui tentang asas elektrik. 10 . B1D3E1 Menyatakan tiga aktiviti pemasaran. B1D2E1 Menyatakan tiga jenis ruang tempat kediaman. Murid boleh: B1D1E1 Menyatakan dua jenis motor. B1D1E2 Menyatakan arah pusingan motor DC. B1D2E2 Menyatakan dua pembersihan tempat kediaman.

B1D4 Mengetahui tentang konsumerisme. 11 . B1D4E1 Menyatakan lima hak pengguna. B1D4E2 Menyatakan tiga tanggungjawab pengeluar kepada pengguna. Menyatakan : Secara lisan atau bertulis.

BAND 2 12 .

13 .BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan. B2D4E1 Menerangkan tiga hak pengguna. B2D2E2 Menerangkan dua faktor keselesaan tempat kediaman. B2D2E1 Menerangkan dua ruang tempat kediaman dari segi fungsinya. B2D3E1 Menerangkan pemasaran dari segi fungsinya. Menerangkan : Secara lisan atau bertulis. B2D2E3 Menerangkan dua faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur kelengkapan tempat kediaman. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 2 (Tahu dan Faham) Murid boleh: B2D1 Mengetahui dan memahami tentang asas elektrik. Murid boleh: B2D1E1 Menerangkan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. B2D2 Mengetahui dan memahami tentang tempat kediaman. B2D3 Mengetahui dan memahami tentang pengenalan kepada pemasaran. B2D4 Mengetahui dan memahami tentang konsumerisme.

BAND 3 14 .

B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pengenalan kepada pemasaran. B3D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik. B3D3E3 Memateri kaki komponen. B3D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik. B3D3E1 Membentuk kaki komponen elektronik. Murid boleh: B3D1E1 Menghasilkan projek rekacipta1. B3D2E1 Membaca meter kWj. Faham pengetahuan dan dan Boleh Buat) kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan. B3D2E2 Mengira kos penggunaan tenaga elektrik. 15 . B3D3E2 Memasang komponen elektronik berpandukan lukisan bergambar.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 3 Mengaplikasikan (Tahu. B3D4E1 Mengaitkan kos pengeluaran dengan penentuan harga2. Murid boleh: B3D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka cipta.

Akaun Perdagangan4. 16 . penentuan harga2 : Menentukan harga jualan berdasarkan kos pengeluaran dengan peratus keuntungan yang dikehendaki.B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang simpan kira. B3D5E1 Menyediakan Imbangan Duga3 bentuk T. Imbangan Duga3. B3D5E4 Menyediakan Kunci Kira-Kira6 bentuk T. B3D5E3 Menyediakan Akaun Untung Rugi5. rekacipta : Menghasilkan produk baharu atau inovasi daripada produk sedia ada. Kunci Kira-Kira6 : Semua butiran perlu dicatatkan. Akaun Untung Rugi5. B3D5E2 Menyediakan Akaun Perdagangan4.

BAND 4 17 .

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) Murid boleh: B4D1E1 Menghasilkan projek reka cipta mengikut prosedur1. 18 . B4D3E1 Memateri semua kaki dan tamatan komponen elektronik mengikut prosedur3. B4D2E1 Mengira kos penggunaan tenaga elektrik mengikut prosedur2. B4D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik secara sistematik. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 4 (Tahu. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pengenalan kepada pemasaran secara sistematik. B4D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik secara sistematik.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan secara sistematik. B4D4E1 Mengaitkan kos pengeluaran dengan penentuan harga mengikut prosedur4. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B4D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka cipta secara sistematik.

Menunjukkan jalan kerja mengira nilai jangkaan untung dan harga jualan serta jawapan yang tepat. Mengira mengikut kaedah yang betul.B4D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang simpan kira secara sistematik. B4D5E3 Menyediakan Akaun Untung Rugi mengikut prosedur7. prosedur1 prosedur2 prosedur3 prosedur4 prosedur5 prosedur6 prosedur7 prosedur8 : : : : : : : : Membuat projek berdasarkan lakaran. Untung / Rugi Kasar. Kos Jualan. 19 . Butiran dan nilai didebit dan dikreditkan serta dijumlahkan dengan betul. Menunjukkan pengiraan Kos Belian. Semua butiran dan untung / rugi bersih dicatat di ruang yang betul. Mencatat Aset. B4D5E2 Menyediakan Akaun Perdagangan mengikut prosedur6. B4D5E1 Menyediakan Imbangan Duga bentuk T mengikut prosedur5. Kos Barang Untuk Dijual. Liabiliti dan Ekuiti Pemilik pada kedudukan yang betul. B4D5E4 Menyediakan Kunci Kira-Kira bentuk T mengikut prosedur8. Komponen berkutub dipasang mengikut kekutuban.

BAND 5 20 .

B5D4E2 Menyediakan Akaun Untung Rugi dengan daya usaha4. Murid boleh: B5D1E1 Menghasilkan projek reka cipta dengan daya usaha¹. B5D2E1 Mengira kos penggunaan tenaga elektrik dengan daya usaha2. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik secara berinisiatif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) Murid boleh: B5D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka cipta secara berinisiatif. B5D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik secara berinisiatif. B5D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang simpan kira secara berinisiatif. B5D4E1 Menyediakan Akaun Perdagangan dengan daya usaha4. 21 . B5D3E1 Memateri semua kaki dan tamatan komponen elektronik dengan daya usaha3.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan secara berinisiatif. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” 5 (Tahu.

Pematerian kemas. i. daya usaha3 : Sempurna.B5D4E3 Menyediakan Kunci Kira-Kira bentuk T dengan daya usaha4. daya usaha¹ : Menyelesaikan masalah. ii. daya usaha² : Pengiraan yang tepat. 22 . daya usaha4 : Semua butiran dan nilai dicatat dengan betul. format yang betul serta jawapan yang tepat. Pematerian kukuh.

BAND 6 23 .

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka cipta secara kreatif dan inovatif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali) nilai tambah1 : Penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid.BAND STANDARD Penerangan generik tentang Tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perdagangan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B6D1E1 Menghasilkan projek reka cipta dengan nilai tambah1. 24 . 6 (Tahu.

.

.

.

.

2. 4.PENULISAN BUKU RANCANGAN MENGAJAR Tajuk : Elektrik Hasil pembelajaran : 1. Aras 1 – Membaca meter kWj Aktiviti : 1. 9/9 pelajar telah menjalani pentaksiran sekolah B3D2E1. Pelajar membaca meter kWj dengan bimbingan guru. 3. . Tunjuk ajar guru membaca meter kWj. Guru menjalankan pentaksiran sekolah B3D2E1. Refleksi: 9/9 pelajar dapat membaca meter kWj dengan betul. Set induksi.

Kompleks Kerajaan Parcel E.moe. Blok E11.Lembaga Peperiksaan.gov.my/lpm . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. 2. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www. 5 – 15. Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 1.