You are on page 1of 3

TEKNOLOGI PENGAJARAN TPK2102W

MODEL CASPER
NOR HAIDAR MOHAMAD BASRI NULYANIZUANI ZAINOL SITI AISHAH ABD AZIZ SITI JUARIAH MAD JUSOH 201212007 201212009 201212010 201212066

.  Item tersebut menjadi pusat penumpuan.  Ia boleh dilakukan dengan pelbagai cara. yang sempurna.   yang contrast.CASPER E= EMPHASIS  Reka grafik harus fokus kepada item utama sahaja. Contohnya:  Cthnya: font (saiznya lebih dominan dari tulisan yang lain). boleh di baca atau boleh menarik minat.