FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE PROGRAMUL DE STUDIU – PSIHOLOGIE

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENŢĂ SESIUNEA IUNIE 2013 – FEBRUARIE 2014

Examenul de licență se va desfășura în cadrul a două probe separate: I. PROBA SCRISĂ - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate în psihologie Este un examen mixt (Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate în psihologie”), cuprinzând două categorii de subiecte organizate pe două secţiuni (prima secţiune este comună, pentru a doua secţiune, studenţii vor alege una din cele trei tematici din domeniile de specialitate, în termenul prevăzut): 1. Secțiunea “Cunoştinţe fundamentale în psihologie”. Este comună pentru toţi candidaţii. 2. Secţiunea “Cunoştinţe de specialitate”. Candidaţii vor răspunde în scris la subiectele din domeniul de specialitate pentru care au optat: - Cunoştinţe de specialitate în domeniul psihologiei organizaţionale şi a muncii, - Cunoştinţe de specialitate în domeniul psihopatologiei şi psihoterapiei. - Cunoştinţe de specialitate în domeniul psihologiei învăţării, educaţiei şi consilierii vocaţionale; Proba scrisă durează 3 ore. Soluţionarea subiectelor corespunzătoare celor două secţiuni ale probei scrise se face pe coli separate. Punctarea: per global la proba scrisă se pot obţine 9 puncte din completarea subiectelor şi 1 punct din oficiu. Punctajul se distribuie egal la cele două secţiuni ale probei scrise: 4,5 puncte pentru fiecare secţiune, 0.5 puncte din oficiu pentru fiecare secţiune. Nota finală rezultă din suma punctajelor la cele două secţiuni. II. PROBA ORALĂ - Susţinerea lucrării de licenţă Coordonatorii lucrărilor vor întocmi referatul de apreciere notand cu admis/respins. Pentru lucrările admise, membrii comisiei vor acorda note evaluând conţinutul tezei şi calităţile prezentării orale. Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor propuse de membrii examinatori ai comisiei.

formele limbajului. E. M. conceptul de motiv. 3. Percepţia: teorii. 2. Editura Universitară. Skinner). 4.F. Fundamentele psihologiei 1. Modelul celor 5 factori (Big Five – Costa şi Mc Crae). Bem. legile percepţiei. Faţetele Eului – M. forme complexe ale percepţiei. Atkinson. Comunicare şi limbaj: dezvoltarea limbajului. Maslow).J. Afectivitatea: modelul celor patru sisteme motivaţional-afective: furia. optimumul motivaţional şi performanţa. B. Allport.TEMATICA PROBA SCRISĂ Secţiunea 1: Cunoştinţe fundamentale in psihologie A. Pavlov). operaţiile gândirii. Polirom. Bandura). Abordarea comportamentală a personalităţii: A) condiţionarea clasică (I. Modelul condiţional-dispoziţional (J. A. Abordarea social-cognitivă a personalităţii: modelarea socială a comportamentului (J. Conceptul de consistenţă vs coerenţă comportamentală.E. C) Teoria autoactualizării (A. Kelly). Abordarea psihometrică a personalităţii A) conceptul de trăsătură (G. Wright şi W.. Iaşi (selectiv în raport cu tematica). tristeţea şi frica..S. H. C) interacţiunea persoană-situaţie (PxS) în Teoria sistemului cognitive-afectiv al personalităţii (CAPS – W. Shoda). clasificarea emoţiilor. Aniţei. (2010). R. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ Aniţei. (2002). 5. factori determinanţi. (2007). motivarea acţiunii personale. Ed. Atkinson. Smith..L. Zlate). Bucureşti. W. M. Introducere în psihologie. subconştient. aspiraţia şi expectanţă. Mischel. Eysenck). 4. Modelul celor 3 factori (Big Three – H. bucuria. Abordarea fenomenologică A) teoria constructelor personale (G. Ipostazele psihicului: conştient. iluzii perceptive. Psihologia personalităţii 1. Ed. 3. Tehnică (selectiv în raport cu temetica). R. comunicarea nonverbală. Motivaţia: conceptul de trebuinţă. inconştient. Cattell. funcţiile limbajului. Rotter. . 6. D. Gândirea: gândirea ca proces cognitiv superior. C) Formarea şi modificarea comportamentului. B) conceptul de construct dispozitional. Eysenck). R. Fundamentele psihologiei. B) Teoria eului (teoria lui C. rezolvarea de probleme. faze. Rogers. categorizareaconcept şi prototip. înţelegerea. 2. Miscel). formele motivaţiei. Miscel şi Y. B) condiţionarea operantă (B. Psihologie experimentală. Bucureşti (Selectiv în raport cu tematica).C.

(2010). G. Susan Nolen-Hoeksema.. pag. (2005). Creţu. (2012). pag. (2000). (2002). Orientări şi metode în psihoterapie Bibliografie 1. R. Bucuresti. Evaluarea personalităţii – Modele alternative.. pag 14-22. Universitară. pag. Iaşi (selectiv în raport cu tematica). Zlate. (2005). pag. Introducere în psihologie. M. C. Editura Universitară (selectiv în raport cu tematica). Barbara Fredrickson. Mitrofan. Ed. Compendiu de fobii. Iaşi (selectiv în raport cu tematica). Sociofobia c. Ed. (1999). M. Simptomatologia fobiilor și consecinţele în plan individual și social. Ed. S.Caracterizarea generală a fobiilor. E.103-139 2.D. pag. Şi colab. Psihologia personalităţii. Prevalenta schizofreniei in functie de sex. Ed. Clasificarea fobiilor.82-166 . Psihologia mecanismelor cognitive. Dindelegan. Amprenta comportamentală şi evaluarea personalităţii. R. M. Bucureşti. Alcoolismul e.9-35. M. Loftus. (2008). Zlate. I. Bucureşti. Tipuri. Bucuresti. consiliere. Tehnică (selectiv în raport cu tematica).. Polirom. Arhitectură şi dimensiuni. Editura SPER. Psihoterapie.Z. (2010). Polirom.. pag. Mitrofan. (1999). Editura SPER. Ed. L. Bazele psihologiei generale. Dumitrache. Iaşi (selectiv în raport cu tematica). Zlate. (2008). Bucureşti. Iaşi (selectiv în raport cu tematica). Schizofrenia – Prezentare generala. dezvoltare personala f.67-83. Teorii biologice si psihosociale ale schizofreniei b.183-188 3. Editura SPER. Smith. Bucuresti. Introducere în psihologie (Ipostazele psihicului). Concepte cheie în psihoterapie. Ed. Tulburarile disociative si somatoforme d. Fobiile . Trei. Creţu. Secţiunea 2: Cunoştinţe de specialitate Tematica pentru disciplina Cunoştinţe de specialitate în domeniul PSIHOPATOLOGIEI ŞI PSIHOTERAPIEI a.Z. Repere teoretice..47-60. Ed. Cauzele apariţiei și dezvoltării fobiilor. Incursiune in psihopatologie si psihologie clinica. Eul şi personalitatea. Polirom. E. metodologice şi aplicative. Polirom. Golu.Avram. Bucureşti. Simptome.

aspecte si particularitati.) (2001). structuri motivaţionale. McClelland. J. Ed Polirom. Greşeli de evaluare. Ivancevich. Metoda interviului în psihologia organizaţională şi a resurselor umane. D. (2011). Herzberg. Cartwright. J. (eds. Interviul de selectie ca etapă în selecţia personalului-definitie. ameliorări specifice problemelor organizaţionale. Prentice Hall. Factori organizaţionali ai motivării (structura postului. Formele interviului. Motivarea organizaţională. Huczynsky. (1993). Bibliografie Berry. respectiv nivelul organizaţiei). Organizations. Polirom. Organizational Behaviour. Organizational culture and climate. (2011). bariere în comunicarea organizaţională (bariere situate la nivelul indivizilor din organizaţii. 3. Englewood Cliffs. Enumerarea şi descrierea etapelor de construire a scalelor cu ancore comporatmentale după Maiorca (1997). Analiza muncii: analiza muncii centrată pe post. Integrarea organizationala: tipuri. Iaşi Cooper. Alderfer. Suport de curs ID. Cariera în organizaţii – teorii. Iaşi. Caracteristici. M. M. A. etape.. 5. politica salarială).Tematica pentru disciplina Cunoştinţe de specialitate în domeniul PSIHOLOGIEI ORGANIZAŢIONALE ŞI A MUNCII 1. C. Chraif.. Metode de recrutare şi selecţia personalului. S. Taxonomia interviurilor. Tipuri. respectiv pe sarcina de muncă (job description). Psychology at work. analiza muncii centrată pe deţinătorul postului de muncă (job specification).3. Bogathy (coord. Modele şi metode de evaluare organizaţională. Strategii formale şi informale de motivare. New York. (1997). Evaluarea în organizaţii. Pag 33-62 clasificarea/taxonomia interviurilor si formele interviului. Earley. Evaluarea psihologică a personalului.. John Wiley & Son Ltd. modalităţi de acordare a feedback-ului.. 7. modele. & Aniţei. Iaşi Chirica S. Cap 2: 2. M. () Chraif.. Etapele recrutării şi selecţiei personalului. Editura Credis. integrarea prin mentorat. Donnelly. Gibson. Teorii organizaţionale (C. Houston J. J. Psiholgia muncii. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Boston. Comunicarea organizaţională. Irwin McGraw-Hill. Buchanan. D. Constantin T. 2. . Funcţiile evaluării. 2. L. (1997).. (2004). Recrutarea şi selecţia personalului. Brown & Benchmark Publisher House.2 şi 2. F.) (2004).. Adams). Poliron. 6.1. 4. C.

Perspective de abordare şi teorii ale învăţării. M. Proiectarea fişelor de post. Economică. UK.. A. Ed.. Validarea scalelor cu ancore comportamentale. (2009). Chraif M. & Judge T. F. Polirom. Iaşi. M. teorii şi explicaţii psihologice ale învăţării: Modalităţi de definire a învăţării. Explicaţii psihologice şi modele ale învăţării: modele asociaţioniste ale învăţării. Managementul resurselor umane. Iaşi Tematica pentru disciplina Cunoştinţe de specialitate în domeniul PSIHOLOGIEI ÎNVĂŢĂRII. Sonnentag. H.J. Chraif. Personnel Management. Iaşi Popa. (1998) Comportament organizaţional. Torrington.(2005). modele actuale şi de perspectivă ale învăţării.. 2007) Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iaşi Pânişoară G. evaluarea posturilor de muncă şi a personalului.O. Chraif. (2004. (2003).Johns. 1 Polirom. Boston: McGraw-Hill. 3/4/2009. forme şi tipuri de învăţare. Iaşi Pânişoară G.. An introduction to industrial and organizational psychology. H. Polirom. modele constructiviste ale învăţării. Motivarea eficienta.Un ghid practice pentru manageri. II. Psychological Management or Individual Performance. Pitariu. Bucureşti Landy..ipsihologie. Cluj-Napoca. Ananliza muncii. Pag 16-35 şi pag 50schema unei fise de post.O.ro/index.A. Niveluri. M (2009). Bucureşti Pitariu. Definiţii. Hall. supliment al revistei Psihologia resurselor umane. ASCR..(2005). Organizational Behavior. modelul gestaltist al învăţării. Pitariu Horia. D. London.php?option=com_content&view=article&id=108%3A342009 &catid=54%3Aarhiva&Itemid=129&lang=en#08 Robbins. Ed Polirom.D. Work in the 21st century. (2008). Etapele cosntruirii scalelor cu ancore comportamentale se gasesc la acest link: http://www. (2009). Conte J. Prentice Hall.(1991). H. supliment al revistei de psihologia resurselor umane Editura ASCR. modele cognitiviste ale învăţării.D.M. EDUCAŢIEI ŞI CONSILIERII VOCAŢIONALE 1. Prentice Hall Zlate. . Introducere in psihologia muncii. Polirom. S. (). Academiei Române. Ed. vol. Ed. John Wiley & Sons Ltd. Pânişoară I. L. ed. Neculau. (2002). Casa de editură Irecson. Proiectarea fişelor de post. (2009). Pitariu. Pânişoară I. S. Selectia personalului si evaluarea psihologica periodica.P. Revista de Psihologie.. (2007). M. G. Radu Ioan. Analiză şi intervenţia în grupuri şi organizaţii.

autonomia şi independenţa personală. coord. Negovan Valeria (2010). 215 – 217. 7. 134 – 149. 5. strategiile si stilul de invatare. Consiliere vocaţională. Bucureşti: Editura CREDIS (pp. Conf. Sistemul psihocomportamental al elevului în activitatea de învăţare în şcoală: Factorii cognitivi şi noncognitivi ai învăţării în şcoală. 3. 84 – 87. Constanţa: Ed. Specificul si etapele studiului de caz Teorii privind alegerea carierei: Teoria lui John Holland. 5.dr. Contribuţii la conturarea unor soluţii practice de conducere a activităţii de predare – învăţare în şcoală. aptitudinile. 191 – 202). Psihologia învăţării. Eugen Avram . Zlate. (2007). Bucureşti: Editura Universitară (pp: 14 – 26. 225 235) 6. Negovan Valeria (2006).L. creativitatea. EX PONTO (selectiv). Golu. 23 -34. 49 – 55. Jigău. Psihologie educaţională. Stilul de învăţare – expresia eficienţei în învăţare. Director Departament Psihologie. M. (2011). Forme. Descrierea metodei si caracteristici.2. Variante de aplicare. Bucureşti: Editura Universitară (pp: 28 – 41. 53 – 59. 106 – 115. P. 47 – 53. Învăţarea şcolară: Paradigme ale învăţării în psihologia educaţiei. Studiul de caz: Fundamente teoretice. 40 – 45. 6.47. C. Consilierea carierei. inteligenta. 124 – 132. Teoria dezvoltării vocaţionale David Tiedeman Bibliografie 1. strategii şi stil. 41 – 43. 4. Bucureşti: Editura SIGMA (pp. 3. Mincu. Stilul de învăţare – evoluţia unui concept controversat. Diferenţe individuale în învăţare: paternurile de dezvoltare. 2. M. 44.305314). Psihologia la răspântia mileniilor. Stimularea şi energizarea activităţii de învăţare în şcoală. Introducere în psihologia educaţiei. Iaşi: Editura Polirom (selectiv). 42-47). 4. (coord) (2001). (2001). Personalitate şi învăţare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful