You are on page 1of 4

TUGAS BETON I

WLL =16 Kpa

fc'
fy
WLL
l
gbtn

Rencanakan pelat 1 arah tersebut


l
hmin =
0.4 + 300 = 12.43 cm
20
700
WDL =
0.125 x
23 =
2.875 kN / m 2
Wu

=
=

1.2 WDL +
29.05 x

1.6 WLL
1=

mu

1
8

29.05

=
1.2 2.875

29.05 kN / m

124.3 mm

1.6

=
=
=
=
=

20 Mpa
300 Mpa
16 Mpa
300 cm
2300 kg / m 2

125 mm
16

29.05 kN / m 2

32.68 kNm

Tentukan d dengan perkiraan tulangan D19 selimut min 20 mm


19
d
= 125 20
=
95.5 mm
2
.b.d2.k
Syarat amm = mu = mr
mr =
k
Catatan

Periksa

mu

w.fc'
fy

rmaks =

0.241

rmin = 1.4
fy
As = r.b.d

.b.d2

32.68
0.8

>

r tebal Ab

Amin (tulangan susut + suhu)

95.5

0.004667

=
=

3.353 . K
fc'

1000
As

3.h

pakai r =

0.0177

1690.35

1890.2

95.5 =
mm2

0.002
0.002

b.h
x

1000

fy
x

0.0177

mm 2 / m'

>

150 mm ...... Ok!!

400 0,0010 b.h


125 =
250
mm 2 / m'

250 mm
625 atau

D9=250 mm (susut)

UWG

Mpa r

tabel As

atau
500 mm
3x
125 =
375 mm

jarak maksimum 5h atau 500 mm =


5x
125 =
Periksa tulangan pokok 1890 mm2 > tul. Susut 254 mm......ok!!!!

AMBROSIO M. NUNO

4.278

0.398

0.0177 x

Periksa maks antara tulangan Bga =


(tul. Pokok)
=

0.85
1

1.4 =
300

1000

dipakai D19 - kpk 150 mm

Dipakai D9 = pkp =

UNIVERSITAS WIDYAGAMA
MALANG

500 mm >

D19=150 mm (tul. pokok)

250 mm....ok!

AMBROSIO M. NUNO
UWG

UNIVERSITAS WIDYAGAMA
MALANG

mm....ok!

AMBROSIO M. NUNO
UWG

UNIVERSITAS WIDYAGAMA
MALANG

TUGAS BETON I
fc'
fy
l
b
d

tentukan beban yang dapat didukung pelat tersebut


0.3 x
3.14
x
16 2 x
1000
As =
180
d
= 165 20
8
=
137 mm
1117.460317
As
=
=
0.008
r =
b.d
1000
x
137
rmaks

r. L

0.75

0.75

0.008

0,85 x
0,75
fy

Asmin

a=

Mn
MR

0.002

as x fy
0,85 x fc' x b

Z =d

a
2

b.h

=
=
1117.4603
0.85
x
137

As x fy x Z
=
Mn
=
= 0.8 x
0.8 adalah faktor reduksi

Momen beban terfaktor

Mu =

100

1117

<

rmaks

0.8

300
42.62

Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
mm

mm2/m'

0.02447 (tebal AS) atau

600
fc'
x 0,85 600 fy

0.002
x
1000
330
mm2/m'
<
300
x
=
20
x
1000
19.72
=
127.14
2

1117.4603

20
300
4
1
16

x
=

x
As

165
1117.46mm2/m'

19.7 mm
mm

127.14

10

42.62 kNm / m
34.098(Kapasitas
kNm momen yang
dapat ditahan)

1,2 WDL + 1,6 WLL

1
(1,2 xWDL xl 2
8

WDL =
16.5
Mu (DL) = 0.125

=
=
=
=
=

23

104

1.2 x

3.80

3.80 x

42 =

kN/m'
9.11

kN/m'

Momen dalam (MR) yang tersedia untuk menahan beban hidup adalah
34.098 9.11 =
24.99
kNm
1
2
WLL
Sehingga
=
0.13 x 1.6
x
M u = (1,6 x WLL x l = 22,98
8
8
x
24.99
WLL =
=
7.81 kN/m'
1.6
x
42
Maka beban Terfaktor adalah :
1.2
x
3.80
+
1.6 x 7.81 =

17.05

1705 kg/m'