You are on page 1of 84

Capitolul 5: Planul de afaceri al unei întreprinderi mici, producătoare de ulei de floarea–soarelui, presat la rece

5.1 Rezumat şi concluzii
SC SIRET SRL are ca obiect principal de activitate producerea uleiului vegetal, presat la rece şi comercializat pe piaţa internă şi externă !dministratorul societăţii este domnul Ion "opescu, asociat unic, domiciliat #n $alaţi, str $eorge Coşbuc, nr %&' (abrica de ulei este amplasată #n comuna )ădeni, *udeţul +răila, #ntr,un spaţiu #nc-iriat, amena*at de către agentul economic .din /onduri proprii0 (abrica de ulei a /uncţionat #n anii %111 şi 2'''3 şi,a #ncetat activitatea #n cursul anului 2''%, ca urmare a di/icultăţilor de aprovizionare cu seminţe de /loarea,soarelui, di/icultăţi apărute pe /ondul secetei excesive din acel an Scăderea producţiei de /loarea,soarelui, generată de seceta excesivă, a a/ectat #ntreaga industrie a uleiului din ţara noastră 4ulte #ntreprinderi s,au #nc-is sau şi,au restr#ns activitatea 5n anul 2''2 agentul economic doreşte reluarea activităţi şi, #n acest scop, solicită un credit de la +CR .din /ondurile 44"S, con/orm legii %6%11%, republicată0, #n valoare de un miliard de lei, pentru investiţii #n rete-nologizarea /abricii .ac-iziţii de componenete pentru utila*ele existente0 şi asigurarea necesarului de materie primă Societatea dispune de un patrimoniu de &2& 727 mii lei, aparţin#nd asociatului unic, d,ul "opescu Ion Rezultatele economice ale societăţii, #n perioada %111 8 2''', re/lectă e/icienţa activităţii des/ăşurate3 ast/el9
%7'

pro/it net a /ost de % 11' :2; mii lei, #n anul %111, şi de <2% 2&= mii lei, #n anul 2'''3 - mar*a brută a /ost de <%,1>, #n anul %111, şi de 7',:>, #n anul 2'''3 - rata rentabilităţii costurilor a /ost de %2;,'>, #n anul %111, şi de 7',:>, #n anul 2''' ?irectorul societăţii a exercitat un management activ şi a in/luenţat direct creşterea competivităţii acesteia ?in studiul de mar@eting rezultă că uleiul vegetal din /loarea,soarelui are o piaţă internă activă şi o piaţă externă stabilă Aleiul presat la rece are calităţi superioare uleiurilor presate la cald, /iind un produs ecologic, cu cerere destul de mare Cererea externă pentru uleiul presat la rece este #n creştre (irma poate exporta, prin intermediari, importante cantităţi #n Ira@ #n cadrul B"rogramului petrol contra -ranăC !provizionarea cu seminţe de /loarea,soarelui .şi, #n perspectivă, şi de dovleac0 se poate /ace la preţuri scăzute şi #n cantităţi su/iciente, din zonă 5ntreaga producţie .de ulei, şroturi şi ulei,zaţ0 are piaţă de des/acere asigurată, prin contractele #nc-eiate cu clienţii /irmei "roiectul de investiţii se #nscrie #n prevederile "rogramului $uvernului de spri*inire a I44,urilor "roiectul de investiţii propus are ca obiectiv #nlocuirea unor componente ale utila*elor existente şi aprovizionarea cu seminţe oleaginoase "rincipalele caracteristici ale proiectului sunt9 (urnizorul de piese este societatea mixtă romDno, italiană BSTI4ELC Timişoara Se vor ac-iziţiona piesele prezentate #n tabelul nr < % -

%7%

Tabelul nr < % Nr. Utila ul Număr de Costul total, crt. !ucă"i mii lei % "resă ulei "A <' 2 %11 '<2 2 4otor '=& EF2 2 %%; = 4otor '&< EF2 < &2: 7 #otal $%&.'(& 4ateria primă de ac-iziţionat #n cadrul proiectului pentru #nceperea activităţii are valoarea de 1;1 ;'7 mii lei )n*esti"ia totală este de 1.1+&.5%% mii lei. Capacitatea de prelucrare a /abricii, pe 1 luni, este de %%'' tone /loarea,soarelui .< prese0 "roducţia anuală de ulei /init este de 21& tone Cantitatea de şroturi rezultate este de ;;' tone Cantitatea de ulei,zaţ este de %=2 tone !ctivitatea /abricii va #ncepe #n luna septembrie a anului 2''2, prognoza evoluţiei ulterioare /iind prezentată #n tabelul nr < 2 Tabelul nr < 2 ,*olu"ia costurilor şi *eniturilor estimate pe durata proiectului mil lei -pecificare $%%$ $%%. $%%/ C-eltuieli de exploatareG =1'2 :&:' :&:' )enituri totaleGG <&&= %2<7' %2<7' "ro/itul brut anual estimat %;&% =&;' =&;' Rata pro/itului brut > 21,: 21,1 21,1 Rata rentabilităţii economice > 2;,21 <1 %; <1,%; Rata rentabilităţii /inanciare > 2',&' 7&,7' 71,'' Costuri de exploatare la %''' lei &':,< &'&,<= &'',2 venituri G Costul unui litru de ulei este %:7<' lei GG La calculul veniturilor totale au /ost utilizate următoarele preţuri9 ulei 8 ='''' lei6l3 şrot 8 <''' lei6l3 ulei,zaţ 8 <'' lei6l
%72

"entru realizarea proiectului, sursele de /inanţare sunt constituite din contribuţia agentului economic şi din credite bancare "roiectul se #ncadrează #n prevederile Legii %6%11% .republicată0, ast/el că se intenţionează obţinerea creditului prin +CR, din /ondurile pentru plata a*utorului de şoma* !ceste /onduri sunt alocate de 44"S, cu o dobDndă de %& <> pe an Creditul solicitat .pentru realizarea proiectului0 va /i rambursat #n = ani Rezultatele economice prognozate, pentru această perioadă, asigură plata la termen a obligaţiilor către bancă şi posibilitatea creării surselor de /inanţare necesare pentru continuarea activităţii 5n situaţia #n care proiectul nu este /inanţat, societatea nu poate avea activitate economică iar patrimoniul de care dispune nu poate /i utilizat Rezultatele implementării proiectului sunt: relansarea unei #ntreprinderi mici pro/itabile3 crearea a 2' locuri de muncă3 /olosirea e/icientă a resurselor locale3 diversi/icarea activităţii economice a zonei rurale3 des/acerea unor produse de calitate superioară, pe piaţa internă şi externă3 asigurarea unor venituri la buget3 cooperarea cu producătorii agricoli care cultivă /loarea, soarelui3 e/ectuarea unor activităţi de prestări de servicii populaţiei locale .ulei presat, pentru autoconsum0

       

%7=

RomDnia a devenit o mare producătoare de seminţe de /loarea.5.se vec-ea reţea de producere artizanală a uleiurilor obţinute prin presare la rece %77 . a scăzut simţitor producţia de seminţe de ricin. EK"AR 8 Arziceni şi ALTEK 8 Măndărei 5n această perioadă. urmată de (abrica de ulei 4untenia 8 +ucureşti şi de (abrica de ulei 4!IAR! 8 +Drlad.soarelui şi o ţară exportatoare de seminţe oleaginoase . ALCH4 8 Slobozia./loarea. necompetitivă.soarelui. #n sc-imb. producţia de seminţe de /loarea.lea 5n perioada %1. prima /abrică de ulei datDnd din %:<7 . /abricarea uleiurilor vegatale constituie o subramură importantă a industriei alimentare Industria uleiului are tradiţie la noi #n ţară. mai multe /abrici mici producătoare de uleiuri vegetale. datDnd de la s/Drşitul secolului al JIKKL. totodată. #n deceniul N1'.$ Prezentarea conte0tului sectorial 5n RomDnia.(abrica de ulei SHL!RIS 8 +ucureşti0./iind necesară rete-nologizarea /abricilor0 Totodată. din cauza decala*elor #n #nzestrarea te-nică . soia şi in3 a /ost relansată.#n special. ulei brut0 Industria producătoare de uleiuri vegetale a devenit. re/ăcDndu. soarelui şi rapiţă Industria uleiului este reprezentată de %& societăţi comerciale mari.' 8 %1:' au /ost proiectate şi date #n exploatare patru /abrici de mare capacitate pentru prelucrare a seminţelor oleaginoase9 !R$AS 8 Constanţa. care prelucrează seminţe oleaginoase şi valori/ică superior uleiurile ra/inate 5n prezent sunt #n /uncţiune %< societăţi comerciale care #şi utilizează capacităţile de producţie #n proporţii variabile ?upă anul %1:1 au apărut patru noi /abrici de producere a uleiurilor vegetale şi trei /abrici de margarină !u apărut. rapiţă0 şi de uleiuri vegetale .

este prezentată #n tabelul nr < = Tabelul nr < = Capacită"ile de produc"ie din industria uleiurilor comesti!ile.= 2:.: "roducţiile anuale de ulei de /loarea..= 2in care în: -ectorul -ectorul de pri*at stat &%=. la momentul anului 2''%..' ==<.2 7:%. este de circa %<'' de mii de tone pe an ?upă anul %1:1.tabelul nr < 709 %7< .2 %=&. în anul $%%1 -pecificare Alei brut Alei ra/inat Alei #mbuteliat Sursa9 4!! U1 mii to mii to mii to #otal :<'. #n RomDnia.soarelui a scăzut la marile societăţi comerciale3 dar. a apărut şi s.< %'=. gradul de utilizare al capacităţilor de producţie a uleiului de /loarea. #n acelaşi timp. au evoluat ast/el .soarelui şi margarină.1 =1'.. %7.Cantitatea de seminţe oleaginoase care se poate procesa #n prezent. #n cadrul acestor #ntreprinderii.a dezvoltat un sector privat /ormat din #ntreprinderi mici 4a*oritatea societăţilor comerciale cu capital de stat s. au privatizat Structura capitalului #n cadrul industriei de uleiuri comestibile. #n perioada %1:1 8 %111.

< %.Tabelul nr < 7 Produc"iile de ulei şi mar3arină 4nul Ulei 5mii tone6 1ar3arină 5mii tone6 %1:1 27: 7&. %117 2. . *umătate din /abricile de ulei s. iar consumul mediu anual de ulei ra/inat variază #ntre : 8 %2 litri pe cap de locuitor.7 %11..7 %11< ='<. #n mare parte.. recolta La această calamitate naturală s.: %11: 211. grăsimile animale ocupă.soarelui pe cap de locuitor variază #ntre %& 8 %: litri.& %11% 2=.soarelui %7.au #nc-is #ncă din primăvara anului 2'''. 2.au con/runtat cu o lipsă acută de materii prime.7. este de numai %.' Sursa9 4!! "roducţia medie anuală de ulei brut de /loarea.< %112 2%. /abricile de ulei din RomDnia s. =7%..a adăugat şi /aptul că. pe cap de locuitor.2 %&.7 2'.% %111 7<=. @g pe cap de locuitor. o parte importantă din consumul de lipide revenind grăsimilor animale Consumul anual de margarină.: 2<.< 2%. exporturile de /loarea.' %11' 2&' 2:. datorită secetei care a compromis.soarelui s. deşi producţia a /ost scăzută. %1.au /ăcut mari importuri de sămDnţă de /loarea.. #nsă.2< @g 5n Aniunea Europeană consumul mediu de uleiuri şi grăsimi vegetale este de 2.: %11= 21'.: %&. deşi s.au ridicat la circa <'' de mii de tone ?atorită acestei con*uncturi ne/avorabile.' %. o pondere scăzută 5n anul 2''%.1 %11& 7%2.

5n anii %11= 8 %11:. . Import mii to <. exporturile au /ost oprite Se preconizează menţinerea interdicţiei exportului de seminţe de /loarea.' .' . Supra/aţă recoltată mii -a :<.. Cererea totală: . SămDnta mii to <.' $. Stoc /inal mii to '.' . previziunile 4!!.a #nregistrat o situaţie neprevăzută. Consum intern mii to &%<. acestea urmDnd a /i prelucrate #n ţară Surplusul de ulei. "roducţia medie @g6-a :='. preţul la seminţele de /loarea. peste cerinţele pieţei interne. "roducţia totală mii to &%'. :ferta totală: mii to &%<. pe piaţa internă.soarelui 5n anul agricol 2'''62''% s. producătorii au pre/erat să exporte producţia de seminţe de /loarea.soarelui. cu privire la balanţa /lorii. a /ost mai scăzut decDt preţul mondial şi.: . Consum industrial mii to &%'.' . uleiul ra/inat "entru anul agricol 2''%62''2. #n special. soarelui. ?isponibil export mii to ' . sunt prezentate #n tabelul nr < < Tabelul nr < < 7alan"a florii soarelui $%%18$%%$ în Rom9nia -pecificare U1 Pre*iziunile 144 1. ca urmare. nr %'62''% G "reviziunile vizează un an /oarte secetos %7& . va /i exportat.' G .soarelui. ca urmare.2 . datorată secetei /oarte puternice din sudul ţării şi.: Sursa9 "reţuri şi pieţe 8 "ro/itul agricol. Stoc iniţial mii to '..

a con/runtat toată industria uleiului din RomDnia !ceste impedimente se pare că nu mai există #n anul agricol 2''%62''2. a /ost competitiv pe piaţa internă şi externă şi a realizat un pro/it ridicat Societatea #şi poate relansa rapid activitatea. #n vederea rete-nologizării şi ac-iziţionării materiei prime !gentul economic a dovedit reale calităţi manageriale.o zonă #n care există #nsemnate supra/eţe de teren cultivate cu /loarea.< l6loc03  Export 8 17 mii to !vDnd #n vedere con*unctura internă şi externă a producţiei şi consumului de ulei de /loarea.soarelui şi.peste %7'' 8 %<'' @g0 "entru anul 2''2 se preconizează următoarea evoluţie a pieţei uleiurilor vegetale9 . #n mediul rural. #ntr. mii de tone. din care9  Consum intern 8 2:2 mii to . "roducţia totală =:. mai ales. produs ecologic. are aceleaşi cauze cu care s. /iind previzibilă o recoltă /oarte bună de seminţe de /loarea. după ac-iziţionarea pieselor necesare rete-nologizării şi ac-iziţionării materiilor prime 5n planul de a/aceri elaborat sunt detaliate atDt oportunităţile acestei investiţii cDt şi căile şi mi*loacele de realizare a unei per/ormanţe ridicate Societatea a avut o %7: . repunerea #n /uncţiune a /abricii acestei societăţi este oportună 5ncetarea activităţii societăţii.soarelui. #n anul 2''%.consumul mediu de9 %2.soarelui (aptul că este vorba de o a/acere mică. care asigură producţii medii ridicate la -a . in/irmate de starea /oarte bună a culturilor anului 2''2.!ceste previziuni sunt. #nsă. susţine cererea managerului unităţii de acordare a unui credit. cu cerere /oarte mare pe piaţa internă şi externă. /aptul că SC SIRET SRL produce ulei presat la rece.

/urnizori şi salariaţi !/acerea este pro/itabilă..&:1116 '2=1. )ădeni. Caracterizarea a3entului economic • • • • • • • • • • 4.&:11:3 /orma *uridică9 Societate cu Răspundere Limitată3 nr registrului comerţului9 O6<'6%7:<<6%11<3 codul /iscal9 R6.capacitate de plată ridicată #n anii %111 8 2''' capacitate care se va menţine şi va spori după intrarea #n /uncţiune a proiectului Se recomandă managerului respectarea orientărilor şi prevederilor B"lanului de a/aceriC.. pentru a putea să ramburseze creditul şi dobDnda a/erentă şi pentru a onora obligaţiile /aţă de9 bugetul statului. asociat unic3 capital social9 2 ''' ''' lei3 durata de /uncţionare a societăţii este nelimitată3 %71 . pe toată durata proiectului. Oudeţul +răila3 tele/on. se #nregistrează per/ormanţe economice ridicate şi agentul economic #şi poate #ndeplini toate obligaţiile asumate !cordarea creditului pentru rete-nologizare şi re#ncepere a producţiei de ulei presat la rece este oportună şi susţine programul guvernamental de dezvoltare a I44 "romovarea dezvoltării rurale multi/uncţionale vine #n spri*inul conceptului european de dezvoltare durabilă şi este compatibilă cu cerinţele aderării RomDniei la Aniunea Europeană 5. (ax9 '2=1.'<&<<<3 cont la bancă9 2<<<'%%'<<'2'%7<<<'%7 +!IE "HST natura capitalului9 integral privat. 2ate de identificare: denumirea societăţii9 SC SIRET SRL3 adresa9 Str +răilei. nr 2.

a /ost de producere a uleiurilor vegetale comestibile 5n anul 2''% nu a des/ăşurat activitate de producţie. :!iectul de acti*itate: producerea de măr/uri industriale de serie mare şi mică şi comercializarea lor. din cauza lipsei materiilor prime pe piaţa internă şi a preţului ridicat al acestora ?in anul 2''2.• • • • • administrarea societăţii este exercitată de către domnul Ion "opescu. dar şi diverse alte activităţi. #n domeniile producţiei şi comercializării bunurilor materiale. societatea #şi va relua activitatea de producţie Se preconizează extinderea producţiei de uleiuri vegetale şi diversi/icarea sortimentală !dministratorul societăţii a #ntreprins măsuri de rete-nologizare.soarelui03 . 2escrierea acti*ită"ii: Societatea are #nscris #n statut un pro/il diversi/icat.şroturi şi zaţ0 rezultate #n urma extracţiei uleiului şi destinate /ura*ării animalelor sau pentru altor prelucrări3 %<' . pDnă #n anul 2'''. pentru care solicită un credit privind ac-iziţionarea unor componente noi ale utila*elor existente3 !u /ost pregătite condiţiile de des/ăşurare corespunzătoare activităţii de9 . #n ţară şi #n străinătate3 comercializarea import. obţinute prin presare la rece . obţinere a subproduselor .ulei de /loarea. de natura serviciilor culturale şi sociale !ctivitatea des/ăşurată.export a măr/urilor industriale3 construcţii şi servicii variate3 alte activităţi economice C. producere a uleiurilor vegetale comestibile. asociat unic al acestei societăţi 7.

# -R< Nr..la s/Drşitul anului 2'''0 4i*loacele /ixe a/late #n proprietatea agentului economic. Tabelul nr < . & : 1 -pecificare "resă de ulei "resă de ulei "resă de ulei "resă de ulei "resă de ulei (iltru de ulei (iltru de ulei (iltru de ulei (iltru centri/ugal Producti*itatea 5pe oră6 7' @g seminţe 7' @g seminţe 7' @g seminţe 7' @g seminţe 7' @g seminţe %< l ulei brut %< l ulei brut %< l ulei brut &< l ulei brut %<% 4nul de fa!rica"ie %11: %11: %11: %11: %11: %11: %11: %11. comercializare a şroturilor şi zaţului. pe piaţa internă şi externă. crt % 2 = 7 < .soarelui. prin intermediari3 . 1i loacele fi0e ale -C -)R. presat la receC 2. către di/erite societăţi auto-tone !dministratorul societăţii a demarat acţiunile de aprovizionare cu piese de sc-imb şi materii prime. comercializare a uleiurilor vegetale. Patrimoniul şi poten"ialul te. #nc-eind contracte #n acest scop S.au demarat acţiunile de #nc-eiere a contractelor de des/acere a produselor 5n vederea relansării activităţii viitoare se elaborează B"lanul de a/aceri şi investiţii. %11.nolo3ică6 Societatea dispunea de mi*loace /ixe #n valoare de &2& 727 mii lei .nico–producti* 5dotarea te. pentru rete-nologizarea unei /abrici de ulei de /loarea. capacitatea de producţie şi anul /abricaţiei sunt prezentate #n tabelul nr < . =radul de uzură 2'> 2'> 2'> 2'> 2'> 2'> 2'> ='> 2<> .

s.asociat unic0 societăţii Lucrările de amena*are9 zidărie.' ani3 • adresa9 str $eorge Coşbuc. #nregistrate #n contabilitate la =% ': %11<. pardoseli.au executat. 1ana3ementul şi utilizarea resurselor umane Societatea este administrată de domnul Ion "opescu. instalaţii de curent electric şi apă caldă curentă. *udeţul +răila. care are9 • /uncţia9 director3 • studii9 (acultatea de Industrii !limentare. vopsitorie etc s.7 mil lei . !cvacultură şi "escuit din $alaţi3 • vDrsta9 . reparaţii acoperiş. pentru punerea #n /uncţiune a instalaţiilor existente Societatea deţine spaţii de producţie #n comuna )ădeni. zugrăveli.. la o distanţă de %< @m de +răila şi %< @m de $alaţi Supra/aţa destinată activităţii de producţie se extinde pe %7' m2 şi supra/aţa destinată depozitării seminţelor pe =.au ridicat la %'1. prin /orţe proprii C-eltuielile e/ectuate.' m2 Spaţiul destinat activităţii de producţie a /ost amena*at şi modernizat de către administratorul . $alaţi3 • experienţă anterioară9 inginer te-nolog la SC P!$I! S! Societatea are un contabil anga*at cu convenţie civilă "ersonalul anga*at a avut următoarea structură9 #n anul %1119 • 7 salariaţi permanenţi3 • < colaboratori .cu convenţie civilă0 #n anul 2'''9 %<2 . nr %&'.%' %% Selector Selector 1 @g reziduuri 1 @g reziduuri %11: %11< 2'> ='> Atila*ele de care dispune societatea necesită #nlocuirea unor componente. tDmplărie. #n cea mai mare parte.

mii lei.7 mii lei. pe anga*at şi pe an.. #n cadrul proiectului preconizat a intra #n /uncţiune #n anul 2''%. se #nscrie #n programul guvernamental de asigurare a unor /acilităţi pentru #ntreprinderile mici şi mi*locii. datorită caracterului ecologic al procesului de producţie şi a obţinerii unor ecoproduse. ca urmare.un domeniu cu mari perspective. cerute pe piaţa externă şi internă3 • asigurarea des/ăşurării unor activităţi economice e/iciente. care se re/lectă #n9 ♦ nivelul ridicat al productivităţii muncii3 ♦ obţinerea unor rezultate /inanciare pozitive3 ♦ stabilirea unor relaţii de mar@eting /avorabile /irmei3 ♦ adaptarea promptă la cerinţele pieţei. care /ac investiţii şi creează locuri de muncă 5n vederea realizării obiectivelor prevăzute se recomandă9 • o politică de personal prin care să /ie selectaţi anga*aţii cali/icaţi sau 6 şi să /ie cali/icaţi tinerii3 %<= . a asigurat utilizarea e/icientă a resurselor de muncă !sigurarea a 2' locuri de muncă. ci/ră de a/aceri3 !dministratorul /irmei a dovedit calităţi manageriale.• • • • < salariaţi permanenţi3 < colaboratori . probate prin9 • organizarea activităţii economice #ntr. re/lectată şi de adaptarea producţiei la condiţiile de aprovizionare cu sămDnţă3 ♦ redimensionarea personalului #n /uncţie de posibilităţile de producţie şi des/acere !dministratorul societăţii are un comportament activ #n raport cu piaţa şi.cu convenţie civilă0 "roductivitatea muncii. a /ost9 #n %1119 de ==< &=7. ci/ră de a/aceri3 #n 2'''9 de %&1 <::.

prin stabilirea unor salarii stimulatorii3 #mbunătăţirea pregătirii pro/esionale a personalului TES!. %<7 <2%2&= . .'21 . . c. . . %7=. . .& . 2. .• • • • să se pună accentul pe creşterea productivităţii muncii. 2 %11':<. .eltuielilor şi rezultatelor financiare mii lei 4nul -pecificare 1((( $%%% $%%1 $%%$ )enituri din exploatare9 % )enituri din vDnzarea măr/urilor 2 Ci/ra de a/aceri C-eltuieli pentru exploatare9 % C-eltuieli privind măr/urile 2 C-eltuieli cu materiile prime = C-eltuieli cu personalul 7 C-eltuieli cu amortizarea şi provizioanele < !lte c-eltuieli de exploatare Rezultatul brut al exerciţiului9 "ro/it6pierdere Impozitul pe pro/it ==1%&%: 17':= ==<&17.'21 . . %<&227' :<:<% %2&:<21 %'&=: %:%1< %&1<::7 &7=&2= %&1<::7 %2&=72' &7=&2< %&21: %1<1. pentru a /i *usti/icată anga*area a 2' de persoane3 să se organizeze activitatea ast/el #ncDt să /uncţioneze /luxul te-nologic /ără #ntreruperi. . #n domeniile prioritare9 management /inanciar3 te-nologii nepoluante3 mar@etingul produselor pe piaţa internă şi externă >. . . 2ia3nosticul economico – financiar 51((( – $%%%6 Tabelul nr < & .*olu"ia *eniturilor. . prin conexarea activităţilor de aprovizionare8prelucrare8des/acere3 asigurarea motivaţiei muncii.2.

a utilizat şi #n 2''' Societatea nu a avut c-eltuieli /inanciare3 dimpotrivă. !ctivitatea economică de ansamblu a SC SIRET SRL se re/lectă #n evoluţia pozitivă a raporturilor venituri8c-eltuieli. situaţie care a condus la realizarea unor rezultate /inanciare pozitive . cDnd a des/ăşurat activitatea de producere a uleiului vegetal. Impozite.anexa %. C-eltuieli cu personalul % '. ca urmare a relaţiilor bune cu piaţa.eltuielilor de produc"ie 4nul -pecificare 1((( $%%% #otal c. .a redus gradul de utilizare a capacităţilor de producţie 5n structura c-eltuielilor de exploatare. <2%2&= .eltuieli %'' '' %'' '' din care9 . C-eltuieli cu materiile primeG :% 2' =2 &' . a #ncasat venituri ridicate şi a obţinut pro/it de circa 2 mld lei 5n anul 2''' au apărut di/icultăţi #n aprovizionarea cu materii prime şi s. % <7 . taxe. C-eltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi .a lucrat o perioadă mai lungă de timp. cDnd s. a #ncasat venituri din dobDnzi %<< . tabelul nr < &0 (irma a avut rezultate /inanciare pozitive #n anii %111 8 2'''. 22 7 << . alte vărsăminte etc % %: % 22 GH parte din materia primă ac-iziţionată #n anul %111 s. C-eltuieli materiale :< '' =7 =' .Rezultatul net al exerciţiului %11':<. ponderea covDrşitoare este deţinută de c-eltuielile cu materiile prime Tabelul nr < : -tructura procentuală a c. presat la rece 5n anul %111.

"ro/itul realizat anual re/lectă /aptul că activitatea de producere a uleiurilor vegetale.tabelul nr < 10 Tabelul nr < 1 -tructura acti*elor.a realizat o structură /oarte /avorabilă a activelor totale !cest /apt a avut loc #n anii #n care s. principalii indicatori economico. #n anul 2''' Indicatorii /inanciari re/lectă sintetic rezultatele diagnozei. #n anul %111./inanciari realizaţi de SC SIRET SRL sunt /avorabili . . este deosebit de pro/itabilă ?in pro/itul realizat de societate au /ost ac-itate obligaţiile şi s. prin investiţii din resursele proprii !st/el. au determinat #ncetarea activităţii Societatea şi. la <&:1 & mil lei. #n con/ormitate cu exigenţele băncilor comerciale. capitalul propriu a crescut de la =:=' 1 mil lei. şi bonitatea /inanciară. permiţDnd evaluarea credibilităţii /irmei Con/orm metodologiei privind #ncadrarea agenţilor economici #n grupe di/erite de bonitate pentru asigurarea per/ormanţelor creditelor.2''%. patrimoniul societăţii s.au constituit rezervele legale Ca urmare a investiţiilor e/ectuate. !ctive /ixe %2 1 %% < . #n aprovizionarea cu seminţe de /loarea.a sporit activele imobilizate.tabelul nr < %'0 %<. !ctive circulante :& % :: < Iivelul ridicat al stocurilor. în procente 4nul -pecificare 1((( $%%% #otal acti*e. denotă o bună aprovizionare cu materii prime.a dezvoltat şi s. situaţie care a asigurat o structură a activelor /avorabilă realizării pro/itului ?i/icultăţile existente #n perioada 2'''.a des/ăşurat activitatea productivă . prin presare. din care9 %'' ' %'' ' . la s/Drşitul anului.soarelui.

: II III I) G Relaţiile de calcul ale indicatorilor /inanciari se găsesc #n cursul de Economia #ntreprinderii . %%.Tabelul nr < %' )ndicatorii financiari? Nr crt I -pecificare Ratele de lic-iditate şi solvabilitate9 % Rata lic-idităţii generale 2 Rata lic-idităţii imediate = Solvabilitate generală Ratele ec-ilibrului /inanciar9 7 Rata autonomiei /inanciare < Rata capitalului propriu /aţă de activele /ixe .1% '.&: %. '.cap KIII0.== <.1' <1.'2 :.2< '.7' '.22 7'.:' %.7: 2.%2 %2.7.'' '.2: 1 '' 21.:< <%.' %'. '. $radul de #ndatorare Ratele de gestiune9 & Rata imobilizărilor #n active /ixe : Rotaţia activului total #n ci/ra de a/aceri Ratele rentabilităţii9 1 Rata rentabilităţii activelor totale %' 4ar*a brută %% Rata rentabilităţii activelor totale %2 Rata rentabilităţii costurilor e/ectuate U1 Coe/ Coe/ Coe/ Coe/ Coe/ Coe/ Coe/ Coe/ > > > > 4nul 1((( $%%% 2<.21 <'.1.'' %..1: 21. autori9 Letiţia Pa-iu şi 4ircea Iăstase Concluzii: Indicatorii /inanciari arată o situaţie /oarte bună #n anii %111 şi 2'''9 %<& .'' '.7.

#n anii %111 8 2'''. problemă provocată de seceta excesivă3 • nu are.gradul de #ndatorare /iind redus03 • ratele de gestiune au valori ridicate. ci prin intermediari3 • u are. dimensiunii considerabile a stocurilor de materii prime3 valorii medii a rotaţiei activului total #n ci/ra de a/aceri3 • ratele rentabilităţii sunt ridicate. din cauza di/icultăţilor de aprovizionare cu materii prime.ratele de lic-iditate şi solvabilitate globală au un nivel /oarte ridicat3 • ratele ec-ilibrului /inanciar sunt /oarte bune #ntrucDt societatea şi. capacitate de plată ridicată. @puncte forteA ?in analiza. #n prezent.diagnostic a activităţii SC SIRET SRL şi din estimările /ăcute.a sporit capitalul propriu. cu un capital de nivel scăzut şi cu costuri reduse SC SIRET SRL a avut. ca urmare a realizării unui pro/it considerabil.rata imobilizărilor #n active /ixe0. pe baza unei investiţii de rete-nologizare şi asigurare a materiei prime.*aluarea 3enerală a societă"ii: @puncte sla!eA. #ncă. /onduri proprii pentru investiţii şi ac-iziţionarea materiilor prime %<: • . o activitate diversi/icată3 • nu /ace export direct. ca urmare a /aptului că activitatea de obţinere a uleiurilor vegetale. este deosebit de pro/itabilă Reluarea activităţii #n anul 2''2. presate la rece. este oportună =. datorită9 ci/rei de a/aceri superioare capitalului /ix . . rezultă următoarele9 ! B"uncte slabeC9 • societatea nu a /uncţionat #n 2''%. nu a contractat credite şi nu a avut de ac-itat dobDnzi .

ratele de rentabilitate s. #n sc-imbul cărora poate obţine cantităţi importante de ulei3 • rezultatele economice.+ B"uncte /orteC9 • are o /oarte bună piaţă de des/acere pentru uleiul presat la rece.au /ăcut importante investiţii din /onduri proprii3 • este amplasată #ntr. #n perioada #n care au /uncţionat instalaţiile .a plasat #n topul /irmelor din *udeţul +răila. obţinDnd următoarele diplome9 ♦ diplomă pentru locul I). ceea ce contribuie la revitalizarea vieţii economice şi sociale din comună3 • din proiecţiile e/ectuate rezultă că societatea #şi va putea onora toate obligaţiile Evaluarea generală a societăţii con/irmă necesitatea şi oportunitatea obţinerii unui credit pentru rete-nologizarea /irmei %<1 .%111 8 2'''0. #n anul 2''' • prin rete-nologizare se dezvoltă activitatea şi se crează 2' de locuri de muncă. atDt pe piaţa internă cDt şi pe piaţa externă3 • concurenţa zonală nu este ridicată3 • este o societate privată. #n topul naţional al I44 din RomDnia.o zonă cu speci/ic #n cultura de seminţe oleaginoase3 • poate executa şi servicii de extragere a uleiului pentru micii producători. de dimensiuni mici. #n clasamentul /irmelor din *udeţul +răila .%11103 ♦ diplomă pentru locul ).au ridicat peste 7<>03 • uleiul presat la rece este de o calitate /oarte bună3 • managerul societăţii a probat calităţi de excepţie #n organizarea activităţii şi realizarea unor per/ormanţe ridicate3 • pentru obţinerea unor per/ormanţe economice ridicate SC SIRET SRL s. cu posibilităţi de adaptare rapidă la cerinţele pieţei3 • s. au /ost deosebit de bune .

a unui preţ competitiv3 • reducerea c-eltuielilor materiale. Pia"a internă a uleiurilor *e3etale RomDnia este una dintre ţările europene consumatoare şi producătoare de ulei de /loarea. #n cadrul programului B"etrol contra -ranăC3 • se va extinde producţia de ulei de /loarea.' . pe care.zaţ0 vor /i valori/icate către societăţi cu pro/il zoote-nic "e termen mediu9 societatea va diversi/ica activitatea de producţie ast/el9 • se va ac-iziţiona sămDnţă de dovleac pentru producerea uleiului de dovleac. soarelui presat la rece. -trate3ia societă"ii "e termen scurt9 societatea va produce ulei de /loarea. pe seama creşterii randamentelor utila*elor /olosite şi a raţionalizării producţiei3 • /olosirea raţională a /orţei de muncă3 • reducerea consumurilor speci/ice ./ Pie"e şi marCetin3 1. acest produs este caracterizat de o piaţă internă cu cerere mare. pe această cale. %. pe următoarele căi9 • creşterea productivităţii muncii vii. destinat exportului #n Ira@.pe unitatea de produs03 • #mbunătăţirea calităţii produselor şi realizarea.soarelui destinat exportului #n Aniunea Europeană "e termen lung9 societatea se va extinde.soarelui ?upă anul %11'. #n prezent cea mai mare parte din consumul intern provenind din import Hbiectivul strategic principal al societăţii este creşterea pro/itului şi a rentabilităţii. prin construirea unei secţii de -alva.B. pe seama raţionalizării /iecărui element de c-eltuială etc 5.l va valori/ica pe piaţa internă3 produsele secundare .şrotul şi uleiul. presat la rece.

soarelui sunt #n creştere şi această tendinţă se va mani/esta şi #n perspectivă .=' =.producţia internă totală de ulei brut de /loarea.tabelul nr < %%.soarelui asigură nevoile de consum intern şi permite şi un export de circa %''.=7 7. 1((' 2.<:% ='11'% 2':'' 1((+ 2':'' =7%<%2 %. consumul este #ncă redus .72 ==&%1.'1 ==2=&= 2%<7'% %'<. soarelui. pe măsura creşterii veniturilor populaţiei.&7. %2' de mii de tone anual (aţă de media Aniunii Europene.' 22=7. 2.7<:< :1&2 2&&7<& %1&7'= <<&<7 2<=2<& 27='' 1((& 27='' ='<&&1 . @g pe cap de locuitor.% . mii tone ulei brut de /loarea.soarelui a variat #ntre 2.%11'0 5n anul 2''2 se estimează a se obţine =:. din care 2:2 mii de tone pentru consum intern şi 17 mii de tone pentru export "roducţia internă de ulei de /loarea.: mii tone .&7.&2 =2%'&= %%='' $%%% %%='' 7<=''' . unde consumul de uleiuri şi grăsimi vegetale este de 2. #n RomDnia.%2 @g pe cap de locuitor0 5n perspectivă.71=7 22'''' <:&<= 2&:&<= %&7::% %. < %20 Tabelul nr < %% Cererea şi oferta de ulei !rut de floareaDsoarelui.22 =='&'% 2'==2' %'.%1170 şi 7<= mii tone .:. deci şi creşterea cererii de ulei Totodată.& 22%:'% 77<2.7.: %=<12 1((( %=<12 211%&2 %1. se estimează creşterea consumului intern. se va dezvolta producţia internă de margarină şi va scădea importul Cererea şi o/erta de ulei brut şi şroturi de /loarea. în perioada 1((/ – $%%% tone -pecifica"ie Stocuri iniţiale "rod ulei brut Import H/erta totală Consum intern Export Cerere totală Stocuri /inale 1((/ %%<'' 21'77' <<== ='&7&= %1%<=% %%2'72 ='=<&= =1'' 1((5 =1'' 2.2'<: 22<<<7 %%%. 7%2:<& 12<& 7<::.

%&%&& $%%% %&%&& ==<''' ' =<2%:% %<'''' %%1%7= 2.=2= 1((' . în perioada 1((/ – $%%% tone -pecifica"ie Stocuri iniţiale "rod de şrot Import H/erta totală Consum intern Export Cerere totală Stocuri /inale 1((/ 2<21 2:%<'' ' 2:7'21 2&:1:% ' 2&:1:% <'7: 1((5 <'7: 2<&<7: ' 2<&<7: %:&&72 .7 21'2&% %2&22 1((+ %2&22 =2&.7<< ' ='211= %&::'& %%%7.' Interoil Hradea 7:.2 .7 21%'.' AL)EK +uzău %2'.. %:'&<& 7'&2&= &1%& 1((( &1%& =''=2.=2.' Solaris +ucureşti <7.' #otal '55 "rincipalii agenţi economici care ra/inează ulei brut sunt. marii producători de ulei brut !ceştia execută şi procese de ra/inare a uleiurilor brute provenite de la mici producători ce nu dispun de ra/inării %.' Anirea Iaşi %2'.<=: 1((& .Tabelul nr < %2 Cererea şi oferta de şrot de floareaDsoarelui.<%. #n general.' Roşieri Roşiori de )ede %2'.' !rgus Contanţa %2'.& ' 7%<%1' 22.<=: 21.=2= 7'::.' ALCH4 Slobozia %2'.1%7= :='=: Tabelul nr < %= Principalii producători de ulei de floareaDsoarelui.%1 ' =7'=7% %:711% %:'==& =2&. din Rom9nia mii tone Producători Capacitate anuală !rdealul Carei 72.%1 .' 4untenia +ucureşti %%%. ' =':27= %'%2'2 %:7:.: 2<%'%' .

= .au produs doar %< mii tone ulei de soia. sunt.soarelui.a redus. nelimitată Se estimează creşterea cererii de ulei presat la rece. şi %. soarelui este #n scădere. la %. de asemenea. #n %11:. #n ultimii ani 5n perioada %11'.soarelui şi de dovleac. se cunoaşte /aptul că micile ateliere rurale acoperă o parte din necesarul de ulei produs din seminţe de /loarea. mii tone . presat la rece.soarelui. mai ales datorită prezenţei pe piaţă a margarinei de import.%& mii tone. ca urmare a reducerii producţiei de soia boabe S.& mii tone . #n creştere pe piaţa internă 5n statistică nu se evidenţiază separat acest produs ?ar. pe scară mai redusă. /aţă de 7' mii tone #n %112 "roducţia de ulei de soia este #n scădere. pentru autoconsumul /amiliilor ?atorită calităţilor ecologice ale uleiurilor presate la rece.. cererea pentru aceste produse este.%1110 Consumul mediu de margarină este scăzut .4arii producători de ulei ra/inat deţin şi capacităţi de #mbuteliere #n sticle "ET a uleiurilor. #nsă cererea la acest produs este #n creştere Cererea şi o/erta de ulei de /loarea.%. obţinute cu te-nologii nepoluante şi care menţin substanţele nutritive #n stare naturală.' mii tone.2< @g pe cap de locuitor0. pe măsura creşterii veniturilor populaţiei urbane 5n RomDnia se produce şi se consumă.2'''. şi ulei de soia 5n anul 2''' s. #n RomDnia.%11'0 şi %. dar tot mai mulţi agenţi economici mi*locii şi c-iar mici #şi #mbuteliază singuri uleiul produs "roducţia de margarină obţinută din ulei de /loarea. dar şi a calităţii nesatis/ăcătoare a margarinei romDneşti şi a tendinţei de creştere a exporturilor de ulei de /loarea. producţia interna de margarină a variat #ntre 2:. după anul %111 "roducţia internă anuală de margarină a scăzut de la 7&. practic. de asemenea.

#n detrimentul grDului Creşterea producţiei de /loarea. principala materie primă pentru /abricarea uleiurilor vegetale.a redus la *umătate (loarea.au extins culturile. după anul %1:1 5n anul 2'''. a cunoscut #n RomDnia creşteri spectaculoase.7 .soarelui.soarelui a crescut substanţial după anul %117. producţia de şroturi de soia. randamentele la -ectar rămDnDnd #nsă. utilizat. #n detrimentul /abricilor auto-tone .tabelul nr < %70 %.importul de ulei de soia. la niveluri scăzute Exportul de seminţe de /loarea. necesare zoote-niei.a redus dramatic. a preţurilor competitive pe piaţa internă şi a cererii ridicate la export . cultivatorii de /loarea. s. /aţă de %111. ca urmare a implicării /abricilor de ulei #n /inanţarea #n/iinţării culturilor. soarelui şi.pDnă #n sezonul %11162'''0 5ntrucDt /abricile de ulei au asigurat plata recoltei la scurt timp după livrare.soarelui a avut loc pe seama creşterii supra/eţelor. pentru producerea margarinei "roducţia de şroturi de soia s. #n special. după anul %117.

t Cerere totală.<.< .:1&:= %2<< =:&''' %2'&''' .&%= %'%%1&% =:&''' $%%% %'==1:= .2.2&&< %%2% .1<:== 12<& %%='=1' . =%7<'' 1=21'' 7&< %27&:&< &%%:.& %%:= 72<='' .=&'' %%7: %'7<27: .' %%=' =2'''' %'&%&. %7%==21 .= %212 7'.2:7'7 :<712: <72 %7:=:&7 1::'7< 7&1< %7. 27&&% %%. !S!S şi 4!!" %. t H/erta totală. t SămDnţă pentru semănat. 21%% %<'. t Cantit presată.<% %<&1&=' :''&1& =:<& %2. @g6-a Stocuri iniţiale.' &2%% %=1:1& &2<=12 <%=: %:7&2: .& <::=. t "rod totală.%1. -a "rod medie. 1((/D$%%% 5%1..'' . t Importuri. t 1((/ <::=.Tabelul nr < %7 Cererea şi oferta de săm9n"ă de floareaDsoarelui.11 :7%%'&< 7'. 1'. %7==21= 7=212: =.:'' %%&%2&1 %. -a Supr recoltată.''= %1'<= 171&%' .:'' 1((+ %'1<<1. Sursa9 IE!.=:&7 =2'''' 1((( 1<:7=' 17:7.%:1&= =<&= %'==7' 7:. t !lte utilizări Q reziduuri Exporturi.. .<' %&1:= :7:11' 2:%7'' 1((5 <:22'' <:22'' %=%2 2:%7'' &.' 7'&= %%<77= 1.2:7'7 1((' :<&:. t Stocuri /inale.$%%%6 -pecifica"ie Supr semănată.2 &='&7: =%7<'' 1((& &%7<'' &%7<'' %='.&&77.' &.

la 2<. soarelui a variat #ntre %'. #n anul 2''2.a recurs la import "reţul /lorii. se estimează ca preţul să varieze #ntre 7<''. soarelui a /ost deosebit de ridicat. .%< mii lei6l .soarelui a variat9 #ntre %:''. datorită reducerii supra/eţei ocupate. preţul mediu al uleiului ra/inat de /loarea.5n anul 2''%.= mii -a. #n anul 2'''3 #ntre ='''. Pia"a a3entului economic !gentul economic se a/lă #n /aza de selectare a pieţelor de des/acere şi de aprovizionare cu /actori de producţie a6 Pia"a de desfacere este constituită din agenţi economici auto-toni. #n %112.2<'' lei6@g. ca urmare a producţiei promiţătoare de /loarea. #n %11: Supra/aţa cultivată şi producţia de rapiţă pentru ulei sunt #n creştere9 de la %.soarelui a /ost compromisă. din cauza secetei Cererea internă nu a /ost satis/ăcută şi s. #n anul 2''% 5n anul 2''2. după %11'. de la 2<.& mii -a. #n %112. ca urmare a cererii externe.''' lei6@g !lte uleiuri care se produc #n RomDnia sunt9 uleiul de in şi uleiul de rapiţă !ceste uleiuri au #ntrebuinţare industrială "roducţia de ulei de in este #n scădere. care des/ac uleiul presat pe piaţa internă %. mult peste preţul mondial. . preţul mediu al uleiului ra/inat de /loarea. la 2. #n %11:..: mii -a.soarelui. datorită secetei excesive .%: mii lei6l0 Se estimează menţinerea unui nivel moderat al preţului.&='R6to0 5n anul 2'''. #n sezonul %1113 #ntre 2=''.soarelui urmează curba in/laţiei şi a preţului materiei prime 5n anul 2'''.2''' lei6@g. producţia de /loarea. &''' lei6@g.< mii -a. ca urmare a producţiei promiţătoare de sămDnţă $.%&. de sămDnţă "reţurile interne la uleiul de /loarea.

.. cărora le presează materiile prime pentru obţinerea uleiului vegetal 5n sc-imbul acestor servicii poate obţine importante cantităţi de ulei vegetal.zaţ %. #n special de dovleac Aleiul se des/ace #mbuteliat #n sticle "ET. SC SI4I?HI SRL3 . şroturi .şi la export. ulei zaţ %=2 %=2 %=2 Societatea poate dezvolta relaţii de cooperare şi cu micii producători din zonă. SC 4IRCH)II SRL Societatea are o cotă de piaţă sigură. #n cadrul B"rogramului petrol pentru -ranăC. #ntreaga producţie de ulei şi produse reziduale avDnd piaţă de des/acere asigurată Cererea prognozată. de /loarea.tabel nr < %<09 Tabelul nr < %< tone Nr -pecificare $%%$ $%%.' = .' . şi etic-etat "reţurile de vDnzare previzibile sunt9  =' ''' lei6l ulei /init3  7 ''' lei6@g şrot3  <'' lei6@g ulei.soarelui şi de dovleac Cererea externă pentru uleiul vegetal presat la rece este deosebit de activă şi #n ţările Aniunii Europene "rincipalii clienţi interesaţi #n relaţiile cu /irma BSC SIRET SRLC sunt9 . pentru producţia #ntreprinderii BSC SIRET SRLC este următoarea . pe durata proiectului. ulei de /loarea. SC IE+R!S SRL3 .& . #n Ira@ şi alte ţări 5n cadrul programului menţionat există o cerere nelimitată de ulei presat la rece. SC )ICER! SRL3 .. $%%/ crt % .' .soarelui 21& 21& 21& 2 .

practic. cu o te-nologie per/ecţionată. ca urmare a acţiunilor de rete-nologizare a instalaţiilor existente3 • diversi/icarea producţiei de ulei3 • raţionalizarea costurilor3 • acordarea unei atenţii deosebite respectării clauzelor contractuale stabilite cu clienţii !vDnd #n vedere cota de piaţă ridicată a uleiului presat la rece.2 R6l3  ulei de dovleac9 . la seminţele de cea mai bună calitate. costurile mai reduse decDt ale marilor producători şi preţurile competitive pe piaţa internă şi externă. posibilităţile de export.: .soarelui presat la rece9 . acordarea unui credit cu dobDndă boni/icată este oportună %. produs la BSC SIRET SRLC. o concurenţă reală pentru produsul /init ce va /i realizat de /irma BSC SIRET SRLC. este de < ''' lei6@g c6 1ăsuri de creştere a competiti*ită"ii pe pia"ă • creşterea gradului de conversie al materiei prime. are următoarele preţuri9  ulei de /loarea. comercializat pe piaţa externă.= R6l Societatea nu are o puternică concurenţă #n zonă "e piaţa internă nu există.Aleiul presat la rece. care va con/eri o calitate superioară produsului !6 Pia"a de apro*izionare !gentul economic are pieţe de aprovizionare selectate după principiul asigurării unor materii prime de calitate. #n produsul /inal3 • intensi/icarea activităţii de mar@eting3 • #mbunătăţirea calităţii produselor.soarelui este larg răspDndită !provizionarea cu /loarea.soarelui se va /ace de la producătorii individuali şi asociaţii "reţul estimat. cultura de /loarea. la costuri rezonabile 5n zonă şi #n *udeţ.

soarelui se menţine la cca =.1.:< "roducţie &. palmier. :<. 2'''62''% .'% =%.2% G Sursa9 Hil seeds3 Forld 4ar@ets and Trade Cererea mondială de uleiuri vegetale .:' mil tone anual "iaţa mondială a uleiurilor vegetale este.<7 =2.%: &. /loarea.&7 :.:7 Export 21.&' mil tone #n .soarelui. /aţă de :<.. 1.1.soarelui ocupă o pondere relativ redusă #n producţia mondială de uleiuri vegetale .:< Consum aparent &.=7 Import 21.0 Tabelul nr < %.1 .'..'< :'..:. ceea ce a dus la tendinţa de reducere a preţurilor #n perioada %11:6%111. .ulei de9 soia. soia şi rapiţă (loarea.:7 mil tone total uleiuri vegetale0 Exportul mondial de ulei de /loarea. 2'''62''%. #n special uleiul de9 palmier. #n sezonul %11162'''..2' mil tone . măsline. 7alan"a mondială a ueiurilor *e3etale? milioane tone -pecificare 1(('81((( 1(((8$%%% $%%%8$%%1 Stocuri la #nceput de sezon &.1= =%.. Pia"a e0ternă a uleiurilor *e3etale "iaţa mondială a uleiurilor vegetale se caracterizează prin creşterea o/ertei. rapiţă.': Stoc la s/Drşitul sezonului &. &.&< :<.<1 :%. in/luenţată de disponibilităţile mari de seminţe şi de accentuarea presiunii stocurilor %. care atinge un nivel record.tabelul < %. #nsă.'1 =%. cocos. porumb0 a #nregistrat o tendinţă ascendentă #n ultimii ani !ceastă tendinţă se va menţine şi #n perspectivă "erspectiva mondială a uleiurilor vegetale va continua să /ie dominată de disponibilităţile existente.

#n special #n Rusia. datorită9 . soarelui vor avea o con*unctură bună Aleiul presat la rece va avea permanent o con*unctură /oarte bună pe piaţa externă 5n sezonul 2''%62''2 cotaţiile mondiale la uleiurile vegetale brute se menţin la nivelul sezonului trecut .tabelul nr < %&0 Tabelul nr < %& Cota"iile mondiale şi termenul de li*rare 5septem!rie.o0 $1 sept 2'<. #n ultimii ani "entru sezonul 2''%62''2 este previzibil ca preţurile uleiurilor vegetale să se menţină la un nivel scăzut. scăderii importurilor. #n sezonul 2''%62''2 . aproape #n toate ţările importatoare3 5n sezonul 2''%62''2 producătorii de ulei de /loarea.o0 =':.o creştere cu =. 2'1. octom!rie.&< mil tone3  Importul de uleiuri va cunoaşte reduceri. nivelului ridicat al stocurilor mondiale3 .boabe.& mil tone. din SA!. comparativ cu sezonul 2'''62''%03  exportul mondial al principalelor tipuri de uleiuri vegetale se estimează să crească cu 2.o0 ='<. 2'&. ci/ Rotterdam Alei de soia din SA!.o0 =2<.o0 =22. excedentului /aţă de nivelul scăzut al cererii3 .o0 1/ sept.<>. atingDnd un nivel de =2.2>.o0 .o0 =%7. /ob $ol/ 4exic Alei de soia din Hlanda. decem!rie6 R6tonă Nr crt % 2 = -pecificare Soia. la poarta /abricii %&' + sept.o0 =%'.au menţinut la niveluri scăzute. Egipt şi C-ina "reţurile uleiurilor vegetale s."entru sezonul 2''%62''2 se constată că9  are loc o #ncetinire a ritmului de creştere a stocurilor3  consumul mondial de uleiuri vegetale este estimat la :<.

ast/el.o0 %%=.o0 =2:.d0 %:1. nr <62''2 5.s.s.o0 2'=.o0 2'.o0 ==<.o.o0 %=:. se extinde..d0 %:.o0 21=.5 .o. /ob Sroturi de soia din +razilia.o0 2:=. ci/ Rotterdam Alei de /loarea.o0 Sursa9 "reţuri şi tari/e.soarelui din !rgentina. ci/ Rotterdam Rapiţă boabe din AE.*aluarea acti*ită"ii *iitoare 1.o0 =%<. la poarta /abricii Sroturi de rapiţă din Tamburg.o.o0 %%'.soarelui din AE..o0 =7'.o0 2'. activitatea de producţie şi se creează 2' de noi locuri de muncă Investiţia este necesară #n scopul obţinerii unor uleiuri vegetale de calitate. la poarta /abricii 21<.o0 =%:.o0 %%2. ci/ Tamburg Alei de rapiţă din Hlanda. /ob Sroturi de /loarea.o0 2:'.o0 =%1.o0 =21. /ob Alei de soia din !rgentina.d0 %:1. destinate pieţei interne şi exportului 4otivaţiile acestei investiţii sunt9  cererea internă şi externă /oarte bună3 %&% .o0 2:2.soarelui din !rgentina..o0 %=<.7 < . Proiectul de in*esti"ii a6 :!iectul proiectului "roiectul are ca obiectiv #nlocuirea unor componente ale utili*elor din dotarea actuală şi ac-iziţionarea stocului de seminţe oleaginoase "rin rete-nologizarea instalaţiei de producere a uleiului la rece se asigură o calitate superioară a produselor.o0 %=:.o0 217.o0 =<'.o0 2:'. /ob Alei de /loarea. & : 1 %' %% %2 Alei de soia din +razilia.

'(& 4ateria primă de ac-iziţionat #n cadrul proiectului pentru #nceperea activităţii are valoarea de 1. c6#e.nolo3ia de produc"ie.5%% mii lei. *udeţul +răila. Utila ul Număr de Costul total.con/orm sc-iţei0 (urnizorul de utila*e este societatea mixtă romDno.1 . #ntrucDt c-eltuielile ocazionate de activitatea micilor a/aceri sunt reduse3  uleiul presat la rece are calităţi de produs ecologic şi #ndeplineşte condiţiile cerute de standardele internaţionale #n vigoare3  per/ormanţa economică ridicată a acestei investiţii !6 2escrierea proiectului 4mplasarea "roiectul este amplasat #n comuna )ădeni.'7 mii lei )n*esti"ia totală este de 1. = 4otor '&< EF2 < &2: 7 #otal $%&. !ucă"i mii lei % "resă ulei "A <' 2 %11 '<2 2 4otor '=& EF2 2 %%. italiană BSTI4ELC 8 automatizări industriale. crt. costul uleiului este sub nivelul atins de marii producători de ulei vegetal. deoarece prelucrDnd materii prime oleaginoase obţinute din agricultură ea contribuie la valori/icarea potenţialului agricol %&2 .nolo3ia de produc"ie a uleiurilor *e3etale Industria uleiurilor vegetale este una din cele mai importante ramuri ale industriei alimentare. parametrii utila elor şi capacitatea de produc"ie #e. Timişoara .62''2 din anexă0 Tabelul nr < %: <ista utila elor necesare Nr. unde se a/lă instalaţiile ce vor /i rete-nologizate !ceste instalaţii sunt dispuse #n spaţiul special amena*at de %7' m 2 .con/orm cotractului nr %'=%621'.1+&.

următoarele subproduse9  germeni de porumb .7.l (loarea. de struguri ."rodusele obţinute #n această industrie sunt9  uleiuri /luide3  margarină3  uleiuri comestibile destinate consumului uman şi prelucrării #ntr.soarelui 72.&< Rapiţă . obţinuţi ca deşeuri #n vini/icaţie3  seminţe de tomate .o gamă largă de produse industriale şi alimentare 4ateriile prime /olosite #n ţara noastră. ca materii prime.: CDteva caracteristici /izice ale seminţelor oleaginoase sunt prezentate #n tabelul nr < 2' %&= .ectolitrică. pentru obţinerea uleiurilor vegetale comestibile.. sunt9  /loarea. #n scopul extragerii. obţinute ca deşeuri #n industria conservelor Principalele caracteristici ale semin"elor olea3inoase Caracteristici /izice Cea mai importantă caracteristică /izică este masa -ectolitrică )alori ale maselor -ectolitrice sunt date #n tabelul nr < %1 Tabelul nr < %1 #ipul de semin"e 1asa . prin procedee industriale. recuperaţi #n industria morăritului şi a amidonului3  seminţe de dovleac de ulei3  sDmburi.subproduse0 obţinute #n alte ramuri ale industriei alimentare "rincipalele plante oleaginoase utilizate la noi #n ţară. C38.soarelui3  soia3  rapiţa 5n industria uleiurilor mai pot /i /olosite. a uleiurilor vegetale comestibile.7< Soia &%. provin din plante oleaginoase şi din deşeuri oleaginoase .

Tabelul nr < 2' Caracteristici fizice şi c.%:> ulei3 seminţe de tomate conţin 2<. soarelui soia rapiţă UmiD ditate E 1 %2 & Ulei !rut E 7< 2' =: Proteină !rută E %1 =& 2& -u!stan"e e0tracti*e neazotate %' 22 %1 CeluD loză %7 < < CenuD şă 2 7 7 $ermenii de porumb. recuperaţi din industria amidonului. pe scurt.='> ulei3 seminţele de dovleac conţin 7<. #n cele ce urmează %&7 .> ulei "rocesul te-nologic de /abricare al uleiului cuprinde următoarele /aze principale9 I pregătirea materiei prime #n vederea prelucrării3 II măcinarea seminţelor oleaginoase3 III tratamentul -idrotermic şi presarea măcinăturii oleaginoase3 I) extracţia uleiului cu dizolvanţi3 ) ra/inarea uleiului brut de presă şi de extracţie Sc-ema te-nologică de obţinere a uleiurilor vegetale este prezentată #n /igura nr < % "rincipalele etape ale procesului te-nologic de obţinere a uleiurilor vegetale sunt prezentate. conţin 7'.7:> ulei3 sDmburii de struguri conţin %'.7<> ulei.imice ale semin"elor olea3inoase -emin"e olea3iD noase (loarea. iar cei din industria morăritului conţin 2'.2.

soarelui Recepţie cantitativă şi calitativă "recurăţire Condiţionare Ascare 8răcire ?epozitare "ostcurăţire "regătirea pentru măcinare ?eco*ire 4ăcinare "resare Alei brut de presă +roc-en Concasare 4ăcinare "ră*ire !platizare Extracţie cu dizolvanţi 4iscelă .uleiQbenzină0 ?istilare Alei brut de extracţie +enzină Srot cu benzină Ra/inare (igura nr < %9 Sc-ema te-nologică a obţinerii uleiurilor vegetale %&< .Seminţe de /loarea.

soarelui. la /loarea. o suplimentare a căldurii aducDnd o in/estare cu insecte Intensitatea respiraţiei este in/luenţată de umiditatea şi temperatura seminţelor !st/el. respectiv %2> la soia. respectiv #ncepe germinarea seminţelor Cură"irea este operaţia te-nologică necesară pentru #ndepărtarea impurităţilor existente. odată cu creşterea acesteia şi apar procese de sinteză. /ac un sc-imb de gaze cu mediul. menţionate. au loc procese de degradare care se intensi/ică brusc.soarelui. se realizează #n silozuri "rocesele care au loc la depozitarea seminţelor oleaginoase şi se impun a /i cunoscute pentru a preveni degradarea seminţelor.sau #n interiorul co*ii0 respiră şi conduc la producerea de căldură "roducerea de căldură se datoreză atDt respiraţiei seminţelor cDt şi dezvoltării /ungice. . impurităţi care măresc conţinutul de celuloză şi uzează utila*ele Corpurile străine %&. sunt9  #ncălzirea3  dezvoltarea de mucegaiuri şi alte microorganisme3  pierderea viabilităţii3  creşterea acidităţii uleiului3  scăderea valorii nutritive )aloarea seminţelor scade pe măsura extinderii proceselor. sc-imb al cărui rezultat este producerea de căldură şi consumarea de substanţă uscată 4icroorganismele care se găsesc la supra/aţa seminţelor . iar umiditatea critică de &. implică o intensi/icare a respiraţiei 5n concluzie.I "regătirea materiei prime #n vederea prelucrării 2epozitarea substanţelor oleaginoase9 ?in cauza caracterului sezonier al producţiei de seminţe oleaginoase. iar seminţele pot deveni inutilizabile #n scopuri alimentare Seminţele. ca organisme vii.<>. peste valoarea de &. o umiditate redusă implică o respiraţie minimă.<> la /loarea. pe perioade lungi de timp. a umidităţii. depozitarea acestora.

7> 5ndepărtarea impurităţilor se /ace prin cernere sau pe cale pneumatică pe baza proprietăţilor aerodinamice Cele mai importante utila*e utilizate #n acest scop sunt9 separatorul8 aspirator. #nainte de depozitare.aduc o #ncărcătură mare de microorganisme şi o umiditate mare. se /ace prin convecţie Atila*ele de uscare ce pot /i utilizate sunt9 • tamburul rotativ orizontal3 • coloanele verticale cu mai multe zone3 • uscătoarele de seminţe. vibroaspiratorul. temperatura este limitată. #n masa de seminţe. ceea ce #ngreunează păstrarea unei calităţi te-nologice corespunzătoare a seminţelor #n timpul depozitării şi totodată transmit uleiului substanţe colorante nedorite "entru a evita aceste /enomene nedorite. #n timpul păstrării seminţelor oleaginoase. #nainte de prelucrare. care se realizează.se prin această operaţie aproximativ <'> din impurităţi3 • postcurăţire.'°C La temperaturi mai mari de &'UC creşte indicele de peroxid . ea să nu depăşească . de la agentul de uscare la seminţe. eliminDndu. ast/el #ncDt. postcurăţitorul Uscarea are rolul de a realiza o #ncetinire a proceselor c-imice şi bioc-imice. #n strat /luidizat3 • curenţiii de #naltă /recvenţă %&& . conţinutul de impurităţi /iind adus pDnă la '.=.'. #n /abricile de ulei se e/ectuează9 • precurăţirea sau curăţirea iniţială. şi de a evita germinarea şi auto#ncălzirea acestora "entru a evita denaturarea termică a proteinelor din seminţe şi pentru a prote*a calitatea uleiului. un indicator important al calităţii uleiurilor vegetale !genţii de uscare utilizati sunt9 • aerul cald3 • amestecul de aer cu gaze de ardere Transmiterea căldurii.

un tambur rotativ cu palete II 4ăcinarea seminţelor oleaginoase 1ăcinarea este operaţia prin care structura celulară a materialului oleaginos se sc-imbă pro/und.soarelui conţin %<. de miez. este /acilitată %&: . se realizează prin lovire.soarelui. pentru a asigura o bună presare şi extracţie "rocesul de deco*ire se realizează #n două etape9 % spargerea şi detaşarea co*ii. şi prin /recare. soarelui. sunt supuse operaţiei de decorticare numai #n cazul #n care se urmăreşte obţinerea unui şrot destinat extragerii proteinelor ce se vor utiliza #n alimentaţia umană !vanta*ele operaţiei de decorticare sunt9  creşte capacitatea zilnică a instalaţiei de presare şi extracţie3  se #mbunătăţeşte calitatea şroturilor. seminţele trebuie răcite la temperatura de ='UC. :'> din celulele seminţelor oleaginoase !st/el. se menţine :> coa*ă. ca atare. care. deoarece co*ile nu mai absorb ulei 5n cazul deco*irii seminţelor de /loarea. de miez3 2 separarea co*ii din amestecul rezultat Spargerea şi detaşarea co*ii.soarelui. la seminţele de /loarea. desc-izDndu. /ără să se depăşească această valoare 2eco irea . la seminţele de soia ?ecorticarea prin lovire se realizează /olosind maşini care au.?upă uscare. prin micşorarea cantităţii de celuloză.%2> coa*ă şi.2:> coa*ă şi. din acest motiv. este de %7>3  se reduce uzura utila*elor de prelucrare3  se reduc pierderile de ulei #n şrot. #n coa*a seminţelor de /loarea.se &'.decorticarea0 este operaţia care se execută la seminţele oleaginoase ce conţin o cantitate mare de coa*ă şi coa*a nu aderă intim la miez Seminţele de /loarea. ca organ principal de lucru. se realizează operaţia de decorticare Seminţele de soia conţin &.

pentru măcinarea broc-enului3 • valţurile . tăvălugi cu dinţi sau tăvălugi cu dinţi şi ri/luri ?upă concasare. la presare şi la extracţia cu solvenţi "rin presare se poate extrage numai uleiul din celulele desc-ise. #nainte de extracţie )alţurile au o perec-e de tăvălugi cu supra/aţa netedă şi /uncţionează la aceeaşi turaţie.soarelui cu conţinut ridicat de ulei. care se extrage. pentru măcinarea seminţelor de soia şi a şrotului Concasoarele mărunţesc turtele rezultate de la presă . nu #nsă integral Extracţie cu solvenţi se utilizează #n cazul măcinăturii miezului de seminţe de /loarea.eliberarea uleiului. #n două etape9 %&1 . de <' rotaţii6min Există şi valţuri cu 2 perec-i de tăvălugi suprapuşi care prezintă ri/luri "erec-ea superioară prezintă ri/luri iar cea in/erioară prezintă supra/aţa netedă 4orile cu ciocane sunt utilizate pentru măcinarea seminţelor de soia şi şroturilor III Tratamentul -idrotermic şi presarea măcinăturii oleaginoase Pră irea ?in materialele oleaginoase cu un conţinut de ulei mai mare de 2<>.broc-enul0 şi au. ca organe principale de lucru. respectiv. grosimea particulelor este de 2. prin două metode9 presarea şi extracţiea cu solvenţi "rincipalele utila*e utilizate pentru măcinare sunt9 • concasoarele . nu este posibilă recuperarea uleiului numai cu solvenţi organici3 din acest motiv se e/ectuează şi o presare prealabilă 5naintea procesului de presare se aplică un tratament -idrotermic. sau pentru aplatizarea broc-enului. #nainte de presare 8 pră*ire. cea mai mare parte din uleiul conţinut de măcinătură Aleiul conţinut #n celulele #nc-ise se extrage cu solvenţi.2' mm )alţurile sunt /olosite pentru măcinarea miezului seminţelor. ast/el. pentru măcinarea miezului seminţelor3 • morile cu ciocane .

.cele mai răspDndite sunt cele cu < sau . suprapuse . compartimente0 5n aceste pră*itoare. cu apă sau cu abur. este de ='' mm iar durata pră*irii este de 7< min Presarea măcinăturii oleaginoase pră*ite se realizează cu a*utorul preselor 5n cazul presării moderate. mai ales. uleiul devine mai puţin vDscos şi este uşor eliberat din vasele capilare ale materialului de presare 5n procesul de pră*ire mai are loc şi desc-iderea unor celule ale ţesutului oleaginos. care se extrage ulterior prin operaţia de extracţie E/ectul de separare a uleiului este /avorizat de9 %:' . pentru extracţie 5n urma umectării. producDndu. ceea ce provoacă micşorarea diametrelor vaselor capilare şi microcapilare ale materialului de presare. umectarea materialului. materialul oleaginos. uscarea materialului. prin ridicarea temperaturii Hperaţia de pră*ire se realizează #n pră*itoare cilindrice compartimentate. alcătuită din ulei şi apă (aza solidă se #mbibă cu apă şi #şi măreşte volumul. care se realizează #n primul compartiment al pră*itorului.broc-en0 rămDne %' 8 %2> ulei. se /ormează două /aze9 • /aza solidă . pDnă la o umiditate ce determină o structură optimă Sub in/luenţa umidităţii. particulele -idro/ile se lipesc. obligDnd uleiul să iasă din seminţe ?atorită #ncălzirii. grosimea stratului. datorită măririi presiunii interne.se agregarea măcinăturii "articulele mari. pDnă la o umiditate optimă3 . ceea ce reprezintă un avanta* pentru presare şi. /ormate. nu se des/ac sub acţiunea mecanică moderată sau sub acţiunea curentului de dizolvant. /omată din proteine cu un pronunţat caracter -idro/il3 • /aza lic-idă . sunt stabile. #n turtele de presă . #n compartiment.

creştere #nsoţită de reducerea indicelui de iod 4a*oritatea trans/ormărilor c-imice menţionate au loc #n timp şi sunt. de /apt. deci.carotenoidici şi cloro/ilieni0 su/eră anumite modi/icări şi se dizolvă #n ulei sc-imbDnd culoarea uleiului Creşte conţinutul de compuşi oxidaţi stabili. şi celelalte operaţii .< rot6min şi o putere instalată de 2' @F3  %:% . prin trans/ormarea #n căldură a energiei mecanice3 b0 trecerea unei cantităţi de /os/atide din gel. avDnd ca e/ect #nc-iderea la culoare a măcinăturii şi a uleiului rezultat prin presare "igmenţii naturali .de măcinătură. la mărirea rezistenţei materialului /aţă de evacuarea uleiului La o presiune optimă se obţine un randament de ulei maxim. #n ulei3 c0 /ormarea de combinaţii melanoidimice. măcinarea şi pră*irea0 5n timpul presării măcinătura oleaginoasă su/eră o serie de modi/icări /izice şi c-imice. peste o anumită limită. o continuare a trans/ormărilor de la pră*ire "rese mecanice moderne9 % presa Te-no/rig tip T"A. cele mai importante /iind9 a0 reducerea umidităţii materialului datorită #ncălzirii. dacă s.decorticarea.proprietăţile reologice pe care le are măcinătura supusă presării3  creşterea treptată a presiunii #n camera de presare3  durata presării "roprietăţile reologice ale măcinăturii supuse presării sunt determinate de modul #n care au /ost e/ectuate operaţiile premergătoare 4ărirea presiunii. #n mod corespunzător. datorită interacţiunii dintre grupările aminice ale aminoacizilor .proteine0 şi glucide. la temperaturi mai mari de %%' °C. duce la micşorarea şi #n/undarea canalelor capilare şi. cu o productivitate de 2 t6. au e/ectuat. 2.

2'> ulei.<>. acesta este pregătit #nainte de extracţie . rezultDnd miscela şi şrotul. care a /ost supusă. răcirea3 .1>. este degresată. sunt supuse operaţiei de aplatizare 5n urma operaţiei de extracţie. %> . caracterizat prin temperatura de :'UC şi umiditatea de :. #n cazul seminţelor de /loarea. care prezintă următoarele caracteristici9 %:2 .soarelui3 şi.'. iar cDnd broc-enul conţine doar %=.din greutatea şrotului09 '. şi paietare0. #n cazul seminţelor de soia "entru extracţie se utilizează benzină.:.prin tratament -idrotermic.soarelui. unor operaţii te-nologice de pregătire. acesta este supus numai operaţiei de măcinare +oabele de soia.&'UC şi umiditate :. #n care rămDne o mică cantitate de ulei +roc-enul. din seminţele de /loarea. măcinate şi pră*ite la temperatura de .&> . cu dizolvanţi3 măcinătura provenită din seminţele oleaginoase. uscarea #n vid3 . pentru a elimina atDt sedimentul antrenat din presă cDt şi excesul de umiditate Instalaţiile mai complexe realizează următoarele operaţii importante9 . este supus extracţiei cu dizolvanţi ?acă broc-enul conţine %:. /iltrarea I) Extracţia uleiului. şrotul obţinut conţine ulei #n următoarele cantităţi procentuale . cu dizolvanţi "rin extracţia uleiului.presa realizează o reducere a conţinutului de ulei #n turte #ntre %: 8 2' >3 2 superpresa $oliat-. #n prealabil. care se puri/ică. separarea sedimentului pe sita vibratoare3 . cu care se realizează o reducere pDnă la = 8 < > ulei #n turte ?upă presare se obţine ulei brut. decantarea3 .%7> ulei.

:'UC3  densitate maximă9 '. prin convecţie 5n partea a doua a operaţiei de extracţie. ce #ncon*oară particula3  transportul uleiului. se realizează extracţia uleiului din celulele nedesc-ise.&=g6cm=3  punct de in/lamabilitate 7'. supra/eţele exterioare ale di/eritelor particule3 de asemenea ulei se mai găseşte #n capilarele acestora şi parţial #n celulele #nc-ise Extracţia cu dizolvanţi este un proces cu trans/er de substanţă la scară moleculară. interval de /ierbere9 . de di/uzie. şi antrenarea uleiului ce se găseşte #n stare liberă. prin convecţie. #n stratul liber. prin di/uzie moleculară "ractic. cDnd viteza este mai mare. parţial #n stare liberă3 el #nveleşte cu pelicule subţiri. #n %:= . #n măcinătură.<.<'UC 5n /uncţie de modul de pregătire a materialului oleaginos supus extracţiei. de la supra/aţa particulelor măcinăturii. care poate /i relizată atDt #n instalaţii cu /uncţionare discontinuă . pe supra/aţa particulei3  pătrunderea dizolvantului #n interiorul particulelor şi egalizarea concentraţiei de dizolvant3  trecerea uleiului de la supra/aţa particulei.baterie de extractoare. #n dizolvant Trans/erul de substanţă se realizează prin di/uzie moleculară şi prin convecţie 5n prima parte a extracţiei. etapele procesului de extracţie sunt următoarele9  umectarea particulei de măcinătură. cu dizolvant. uleiurile vegetale se extrag prin metoda degresării succesive. uleiul se găseşte. de la supra/aţa exterioară a stratului de di/uzie. ce #ncon*oară particulele 5n condiţiile industriale. se realizează extracţia uleiului parţial liber. #n care un rol important #l are di/uzia 5n acelaşi timp are loc şi trecerea uleiului.

cu cupe0 şi verticale . de ulei0 cDt şi #n instalaţii cu /uncţionare continuă 5n /abricile moderne. cu miscela concentrată. atDt a măcinăturii cDt şi a miscelei şi a dizolvantului proaspăt3  metoda stropirii repetate.2 -3  temperatura dizolvantului la intrare #n extractor9 <'.cu cupe0 "arametrii la care se realizează extracţia.o instalaţie cu /uncţionare continuă.<<UC3  #nălţimea stratului de material9 './abricile vec-i.<.se o circulaţie continuă. pe transportorul extractorului.< m3  concentraţia miscelei #n ulei %7. valorile parametrilor mai importanţi ai extracţiei sunt9  umiditatea măcinăturii oleaginoase9 . a materialului oleaginos supus prelucrării. cu melc3 • extractoare orizontale. prin spălare repetată cu miscela şi cu dizolvant proaspăt Cele mai importante extractoare care /olosesc metoda scu/undării sunt9 • extractoare verticale. se degresează treptat. de ulei.%. se /olosesc trei metode de extracţie continuă9  metoda scu/undării materialului oleaginos #n dizolvantul care circulă #n contracurent. #n care materialul oleaginos. realizDndu. variază #n /uncţie de natura materiei prime.<. la evacuarea din extractor9 2<. de modul de prelucrare al acesteia şi de instalaţia de extracţie utilizată 5n medie. cu dizolvant.1>3  durata procesului de extracţie9 %.=<>3  dizolvant #n şrot.='> %:7 .. bine umectat. care se deplasează cu a*utorul unui transportor3  metoda mixtă. #ntr. cu melc3 • extractoare cu talere 4etoda stropirii repetate este utilizată #n cazul extractoarelor orizontale cu bandă .

variind #ntre 2'. toastarea este impusă de necesitatea inactivării unor substanţe cu e/ecte antinutriţionale. prin diverse mi*loace. #n măcinătura epuizată de ulei . cunoscută sub denumirea de toastare "entru şrotul de soia.cDnd aceasta se evaporă şi se recuperează prin condensare0 Timpul de distilare poate avea valori mici. distilarea #n peliculă3 . pulverizarea miscelei3 . saponinele Toastelul este asemănător unui pră*itor de miez cu 7. ureaza . recuperarea dizolvantului din şrot ?upă extracţie. concomitent cu umectarea şrotului . cu abur.= compartimente. operaţia de dezbenzinare este asociată cu o pră*ire umedă. #n /uncţie de instalaţia utilizată "rincipiul pe care se bazează recuperarea dizolvantului din mişcelă este di/erenţa de volatilitate dintre componenţii unui amestec 5n practică.şrot0 rămDne o cantitate de dizolvant. pentru /loarea. #ncălzirea pDnă la 1' VC şi umectarea se /ac cu abur direct. dacă. mişcela conţine %7. pDnă la %%'.2istilarea miscelei La ieşirea din extractor.%%< VC. cum sunt9 . soarelui şi 2'> pentru soia0 şi o intensă dezbenzinare 5n compartimentele următoare are loc #ncălzirea.1 compartimente 5n primele 2. distilarea se realizează prin #ncălzirea miscelei la temperatura de /ierbere a benzinei . #n mod indirect %:< . avDnd loc.la %2>.enzimă cu acţiune asupra ureei03 . se asigură mărirea supra/eţei dintre /aza lic-idă şi /aza de vapori !ceastă mărire a supra/eţei se realizează prin9 . lipoxidaza3 .=<> ulei. barbotarea de abur3 .<'> 5n /abricile moderne. /actorul antitripsinic3 .

?ezbenzinarea trebuie să asigure un conţinut de benzină #n şrot de ',%> .#n condiţii /oarte bune, de ','<>0 şi un conţinut de apă, de :,1> !cest lucru este necesar pentru o depozitare /ără pericol de autoaprindere şi explozie 5n acelaşi scop şroturile se răcesc pDnă la =< VC ) Ra/inarea uleiului brut, de presă şi de extracţie Aleiurile vegetale brute, de presă şi de extracţie conţin, pe lDngă trigliceride naturale, di/erite substanţe de #nsoţire9 , suspensii mecanice3 , mucilagii3 , acizi graşi liberi3 , substanţe colorate3 , ceruri şi gliceride, cu puncte termice ridicate3 , substanţe odorante Conţinutul #n substanţe de #nsoţire este #n /uncţie de9 a0 materia primă caracterizată prin9 , grad de maturitate3 , compoziţie c-imică3 , condiţii de păstrare b0 procesul te-nologic de obţinere a uleiului .presare sau extracţie09 5n uleiurile brute, substanţele de #nsoţire se găsesc sub /ormă de9 , substanţe insolubile #n ulei3 , substanţe solubile #n ulei3 , soluţii şi suspensii de natură coloidală !ceste substanţe de #nsoţire transmit uleiurilor gustul, mirosul şi culoarea, determină di/erite procese nedorite .#n timpul prelucrării0 şi in/luenţează ne/avorabil stabilitatea acestora, #n timpul păstrării "entru a obţine uleiuri de calitate superioară, substanţele de #nsoţire trebuie #nlăturate prin operaţiile de ra/inare 5n cadrul operaţiei de ra/inare cele mai importante etape sunt9
%:;

2ezmucila3inarea .delecitinizarea 8 #nlăturarea /os/atidelor0 "relucrarea seminţelor oleaginoase culese #nainte de a a*unge la o maturitate te-nologică determină obţinerea unor uleiuri cu o cantitate mare de mucilagi !ceste uleiuri se prelucrează greu la ra/inare Aleiurile obţinute prin extracţie conţin o cantitate mai mare de mucilagii, decDt cele obţinute prin presare !ceasta se poate constata din următoarele date .tabelul nr < 2%09 Tabelul nr < 2% Pro*enien"a 1etoda de Con"inutul în uleiului o!"inere fosfatide, E Alei de /loarea, , presare ',= 8 ','; soarelui , extracţie ',= 8 ',; Alei de soia , extracţie 2,< 8 =,< 4ucilagiile mai conţin şi albumine, glucide, etc !ceste mucilagii trebuie #nlăturate, din următoarele motive9 , uleiurile nedezmucilaginate spumează #n timpul neutralizării şi #ngreaunează mult operaţiile de neutralizare3 , substanţele coloidale trec #n săpun şi antrenează o mare cantitate de ulei, datorită proprietăţii de a stabiliza emulsiile3 , #n timpul decolorării uleiurilor nedezmucilaginate are loc o in-ibare a agenţilor de decolorare, care avDnd caracter polarizator se absorb pre/erenţial, #n detrimentul substanţelor colorate3 , prin răcire şi #n prezenţa umidităţii, mucilagiile precipită şi trec #n sediment, con/erind uleiurilor instabilitate la păstrare3 , /olosirea uleiurilor nedezmucilaginate sau parţial dezmucilaginate, la /abricarea grăsimilor -idrogenate .margarina0, provoacă BotrăvireaC catalizatorilor şi inactivarea lor Importanţa dezmucilaginării9 a0 se reduce pierderile la ra/inare3
%:&

b0 se elimină un /actor de instabilitate, care in/luenţează e/ectuarea unor operaţii te-nologice şi obţinerea unui ulei de calitate superioară3 c0 se obţine un produs /oarte valoros, lecitina, care conţine9 <<> /os/atide, max 7'> ulei, restul /iind apă şi impurităţi Lecitina se utilizează #n industria alimentară .la /abricarea ciocolatei, a pDinii, etc0, datorită proprietăţii sale de a stabiliza emulsiile şi datorită capacităţii de a mări valoarea alimentară a produselor Hperaţia de dezmucilaginare se realizează prin -idratare, #n cazul /abricării uleiurilor vegetale comestibile "entru activarea procesului de -idratare se mai /oloseşte soluţie de acid citric .cu concentraţia de %'>, #n proporţie de %>, /aţă de ulei0 Se mai poate utiliza şi acidul /os/oric .cu o concentraţie de :'>, #n aceeaşi proporţie, şi anume, de %> /aţă de ulei0 E/icienţa procesului de -idratare depinde de materia primă /olosită şi de condiţiile de lucru Cantitatea de apă utilizată este #n /uncţie de de -idro/ilia /os/atidelor existente #n uleiul prelucrat 5n general, /os/atidele se -idratează cu aproximativ 2, 2,<> apă !daosul de acid /os/oric /iind mai scump, se realizează numai #n cazul #n care trebuie să se elimine /os/atidele greu -idratabile "entru ca operaţia de -idratare să /ie e/icientă, trebuie să se realizeze un contact intim #ntre apă şi ulei, lucru care are loc printr,un proces de agitare puternică Tidratarea se bazează pe /aptul că #n prezenţa apei, la cald, /os/olipidele, albuminele şi complecşii acestora .sub /ormă de mucilagii0 #,şi pierd solubilitatea #n ulei şi precipită #n /locoane, care se elimină prin procesul de centri/ugare Instalaţia de bază pentru dezmucilaginare cuprinde9  sc-imbătorul de căldură cu plăci3  aparatul de -idratare .reactorul 8 contactor03
%::

 separatorul centri/ugal Neutralizarea .dezacidi/ierea0 "entru obţinerea de uleiuri comestibile, eliminarea acidităţii libere este obligatorie "rin neutralizare, aciditatea liberă .exprimată #n procente de acid oleic0 scade, pentru uleiul de /loarea,soarelui, pDnă la max ',% 8 ',=<>, limite impuse prin normativele #n vigoare ?ezacidi/ierea sau eliminarea de acizi graşi din uleiuri se poate realiza prin di/erite metode, #n /uncţie de aciditatea acestora9 .a0 neutalizarea alcalină , care constă #n combinarea acizilor graşi cu soluţii alcaline .IaHT0, con/orm reacţiei9 R,CHHT Q IaHT W R,CHHIa Q T2H, atunci cDnd aciditatea X &>3 .b0 neutralizarea prin distilare , care are ca principiu antrenarea acizilor graşi liberi cu vapori de apă sub vid, atunci cDnd aciditatea este cuprinsă #ntre &,='>3 .c0 neutralizarea prin esteri/icare 8 care are ca principiu combinarea acizilor graşi liberi cu glicerină şi reconstituirea trigliceridelor, con/orm reacţiei9 =R,CHHT Q CT2HT W CT2 8 HHC 8 R Y Y CTHT CT 8 HHC 8 R Y Y CT2HT CT2 8 HHC 8 R, #n cazul #n care aciditatea Z ='> ?intre aceste metode, mai /recvent se utilizează neutralizarea alcalină, /olosind următoarea relaţie9 Ia[ )\tIaHT6acid oleic\%''6$, unde9 Ia 8 indice de aciditate, grame acid oleic la >, tIaHT6acid oleic[nIaHT\Eacid oleic6%''[2:26.%'\%'''0[','2:2 g Ca urmare a reacţiei dintre acizii graşi liberi şi o soluţie alcalină .IaHT0 se /ormează săpunul de ra/inare

%:1

decalci/ierea0 apei trebuie să se /acă. volume mai diluate provoacă mai puţin saponi/icarea uleiului neutru. #n sc-imb.Regimul de lucru. Sc-arplex3  amestecătorul cu disc. ?e Laval -pălarea uleiurilor !tDt pentru spălare cDt şi pentru prepararea leşiilor . cDnd duritatea apei depăşeşte < grade de duritate germane . pentru obţinerea e/ectului dorit. datorită /ormării săpunului de calciu. #n instalaţia de ra/inare cu /uncţionare continuă. sunt9  amestecătorul cu palete. care este solubil #n ulei şi insolubil #n apă "ractica a demonstrat /aptul că dedurizarea . concentraţie. temperatura optimă de neutralizare se situează #ntre limitele9 &' 8 1' UC La alegerea concentraţiei soluţiilor alcaline trebuie să se ţină seama de următorii /actori9 1. /olosirea de soluţii prea diluate necesită cantităţi mari de agenţi de neutralizare #n exces.CaH0 la %''' ml apă0 ?atorită durităţii apei se /ormează depuneri pe utila*e care se #ndepărtează greu 5n /aza de spălare este recomandat să se menţină temperatura uleiului #ntre :<U 8 1' UC %1' . la ra/inare3 $. ceea ce are ca e/ect pierderi #n ulei.ulei. de /iecare dată. caracterizat de9 temperatură. #n uleiul ra/inat. o soluţie prea concentrată de alcali provoacă atacarea uleiului neutru şi conduce la /ormarea unui conţinut #n săpun #n exces. excesul de soluţie alcalină şi de durata tratamentului.% grad de duritate german [ %' mg oxid de calciu . /aţă de cel corespunzător acizilor graşi liberi. micşorDnd pierderile de ulei Atila*ele /olosite pentru realizarea amestecului leşie.soluţii de sodă0 se /oloseşte apa de condens sau apa dedurizată (olosirea apei cu duritate ridicată /ace să crească cantitatea de săpun. se stabileşte #n /uncţie de aciditatea liberă şi de /elul uleiului "entru ma*oritatea uleiurilor.

^. operaţie care se execută #ntr. #n uleiuri pot apare pigmenţi secundari !st/el. #n uleiurile de soia şi de măsline "igmenţii carotenoidici . #n mod normal. au un rol important #n ceea ce priveşte calitatea "igmenţii naturali liposolubili se #mpart #n două categorii9 % pigmenţii cloro/ilieni. conţine.'<> 2ecolorarea uleiurilor . puţin importanţi din punct de vedere cantitativ. datorită condiţiilor de lucru #n care s.albirea0 Aleiul destinat consumului trebuie să /ie puţin colorat şi să prezinte un aspect strălucitor şi limpede "rintre substanţele de #nsoţire ale gliceridelor .% 8 '. responsabili de culoarea galbenă 8 portocalie "igmenţii cloro/ilieni. '. reprezentaţi de cloro/ila a şi b. deoarece solubilitatea apei #n ulei scade odată cu micşorarea temperaturii 5n plus.un vas cilindric vertical.2> apă şi are numai urme de săpun Aleiul spălat. ceea ce micşorează durata de conservare şi păstrare "entru aceste motive se recomandă uscarea uleiului. se tulbură. #n care uleiul este introdus prin pulverizare 5n interiorul vasului cilindric este vid şi presiunea remanentă este de 7' mm Tg Aleiul este uscat pDnă la o umiditate de '.]. _ . se găsesc. #n special. de culoare verde3 2 pigmenţii carotenoidici.care sunt incolore0.Uscarea uleiurilor Aleiul spălat. creşte cantitatea de acizi graşi liberi. caroten0 se găsesc #n toate uleiurile 5n a/ară de pigmenţii naturali prezentaţi. un %1% .au e/ectuat unele operaţii te-nologice. pigmenţii coloraţi. dacă este răcit la temperatura mediului ambiant. #n uleiul spălat şi depozitat un anumit timp.

datorită descompunerii săpunului0. #n cadrul căruia adsorbţiei /izice i se suprapune c-emosorbţia. #n presă. ţinDnd seama de /aptul că randamentul procesului este in/luenţat de natura şi concentraţia substanţelor de #nsoţire şi de condiţiile de lucru9 • temperatura3 • durata de contact3 • cantitatea de agent decolorant Temperatura optimă este situată #n *urul valorii de :'UC.2<. tratamentul cu adsorbanţi se realizează cu pămDnturi decolorante activate. sau #n unele cazuri. putDndu. iar con/orm teoriei c-emosorbţiei. uneori. trans/ormări c-imice #n structura uleiurilor !st/el. poate avea loc mărirea acidităţii .se completa reciproc 5n practică. #n /uncţie de natura uleiului şi de e/ectul de decolorare urmărit "ămDnturile decolorante produc. iar durata de contact este cu atDt mai mică cu cDt cantitatea de agent decolorant este mai mare Cantitatea de agent decolorant variază #ntre limite /oarte largi. #ntre moleculele adsorbantului se stabileşte o interacţiune bazată pe /orţe de coeziune )an der Faals. . #ntre adsorbant şi substanţa adsorbită este o legătură c-imică Indi/erent de natura lor.7>. precum şi alte e/ecte de natură termică şi oxidativă Con/orm teoriei adsorbţiei /izice.#ncălzirea puternică a măcinăturii. /ormarea de structuri diene şi triene . #n distilator0 /avorizează /ormarea pigmenţilor secundari. sau a miscelei. cu cărbune decolorant Regimul decolorării se stabileşte experimental. '.con*ugate datorită modi/icării %12 .tratament -idrotermic intens. de tipul melanoidinelor 2ecolorarea este un proces complex. /enomenele de adsorbţie sunt concomitente şi se #ntrepătrund.

soarelui are un conţinut de acizi graşi saturaţi de :. prin antrenare cu vapori de apă. #n principiu. respectarea condiţiilor de lucru stabilite experimental şi introducerea vidului La noi #n ţară.palmitic şi stearic0 şi a cerurilor. dacă răcirea este rapidă.un timp scurt. ale acizilor graşi . saturate.numărului şi poziţiei dublelor legături0 (actorii care /avorizează aceste trans/ormări sunt9 → cantitatea de pămDnt utilizat3 → temperatura şi durata decolorării3 → prezenţa aerului "entru a evita /ormarea acestor e/ecte secundare se recomandă9 o bună pregătire a uleiului. #nsă se obţin cristale mici şi %1= . datorită utilizării @iselgurului0 Eieselgurul este un material /iltrant. #n compozitia lor intrDnd dioxidul de siliciu . care este /ormat din sc-elete de diatomee . se solidi/ică. care. la temperaturi mai scăzute. pentru decolorare. #n cristalizarea gliceridelor solide şi a cerurilor. vinterizarea se /ace obligatoriu #nainte de dezodorizare . aspectul acestuia Aleiul de /loarea.pentru a elimina.SiH20 Hperaţia de vinterizare constă. a unui eventual gust străin. urmată de separarea prin /iltrare Cristalizarea poate avea loc #ntr.%'> )interizarea se poate e/ectua #nainte sau după operaţia de dezodorizare !tunci cDnd pentru uşurarea cristalizării se utilizează @iselgur. ma*oritatea /abricilor de ulei /olosesc. şi tri.microorganisme marine0 !ceste sc-elete pot avea /orme aciculare sau plate . şi respectiv.rotun*ite0. producDnd o tulbureală ce in/luenţează calitatea uleiului. care prezintă unele avanta*e9  consum de pămDnt decolorant scăzut3  pierderi de ulei /oarte mici Finterizarea "rin această operaţie se urmăreşte eliminarea din ulei a gliceridelor di. instalaţia ?e Smet.

a putut e/ectua prin introducerea de germeni de cristalizare .='UC.%.suport de @iselgur0 Atilizarea suportului de @iselgur are un alt avanta*. de exemplu9 mirosul grăsimii de peşte se datoreşte acidului clupanodonic puternic nesaturat. #nsă.@iselgur0. #n /abricile care posedă instalaţii cu /uncţionare continuă.  o răcire. terpene03 20 substanţe /ormate #n timpul păstrării sau prelucrării materiilor prime sau a uleiului . la <. cetone. ceea ce #ngreunează separarea gliceridelor solide şi a cerurilor. ce se oxidează uşor şi dă miros caracteristic3 %17 .separarea se /ace greu "entru obţinerea unor cristale mari se poate realiza o răcire progresivă.  introducerea de germeni de cristalizare . decurge ast/el9  se execută o prerăcire.alde-ide. care trec din materiile prime #n ulei . ca vDscozitatea acestuia să crească.-idrocarburi nesaturate. la %2. care durează =:. acid capronic. /ormează un strat /iltrant capabil să menţină capacitatea de /iltrare pe o perioadă mai mare de timp "entru #mbunătăţirea /iltrării se mai adaugă ulei şi alte substanţe ca9 celuloză. /iindcă datorită vDscozităţii mari a uleiului.&2 ore3 micşorarea duratei.  /iltrarea 2ezodorizarea ?ezodorizarea este ultima /ază te-nologică a ra/inării uleiului şi urmăreşte #ndepărtarea substanţelor care produc miros şi gust speci/ic neplăcut !ceste substanţe pot /i #mpărţite #n două categorii9 %0 substanţe naturale. prin /iltrare Hperaţia de vinterizare. #n vederea măririi productivităţii.  amestecarea timp de 7 ore. acesta se #ncălzeşte brusc.UC. la 2'. azbest Scăderea temperaturii uleiului /ace. s. şi anume. acid izovalerianic0 (iecare miros speci/ic este dat de anumite substanţe c-imice sau numai de o singură substanţă c-imică.&UC. acid butiric.

= mm col Tg. pe baza caracteristicilor. #n special #n cazul uleiurilor ce se utilizează pentru /abricarea margarinei. vaporii de apă sunt in*ectaţi la o temperatură mai mare cu ='. iar #n ceea ce priveşte durata procesului. iar la 2='UC. pe supra/aţe verticale a/late #n contact direct cu aburul %1< .<'UC. ar su/eri trans/ormări #n structura sa c-imică "resiunea remanentă #n aparat este de 2. ceea ce #nseamnă că.mirosul untului de vacă. #n vid şi la o temperatură ridicată a substanţelor volatile odorante "entru antrenarea substanţelor volatile din ulei. durata procesului este de la % la 2 ore. deoarece /olosirea vidului implică utilizarea unei cantităţi de abur de 2' de ori mai mică decDt cea necesară atunci cDnd se lucrează la presiunea atmos/erică 5n cadrul operaţiei de dezodorizare /olosirea vidului este impusă şi de /aptul că temperaturile de /ierbere ale substanţelor mirositoare sunt ridicate şi uleiul neutru la temperatura de ='. care se datorează prezenţei diacetilului .pulverizare0 sau6şi prin curgerea uleiului. prin barbotarea aburului #n ulei3 . se consideră că valorile ridicate ale vidului şi temperaturii implică o durată mai scurtă a procesului de dezodorizare. pentru a nu in/luenţa negativ calitatea uleiului La temperatura de 2''UC. nu se mai pot deosebi unul de altul !cest lucru este important. durata procesului este de la ` la % oră E/icacitatea operaţiei de dezodorizare este #n /uncţie şi de asigurarea unui contact e/icient #ntre masa de ulei şi aburul de antrenare 5n practică. #n /ir subţire. prin dispersarea /ină a uleiului . maionezei sau a uleiurilor de salată ?ezodorizarea uleiurilor comestibile se realizează prin antrenarea.CT= 8 CH 8 CH 8 CT=0 Aleiurile brute dezodorizate se BdezpersonalizeazăC.<'UC decDt temperatura uleiului Hperaţia de dezodorizare se realizează sub vid. aceasta se realizează #n două moduri9 . cu vapori de apă.

nic-el. a unor complecşi intermediari activi.2'' UC03 %1. . iar pentru margarină.'. care #mbină ambele metode Bidro3enarea uleiurilor *e3etale Scopul -idrogenării uleiurilor vegetale este acela de a modi/ica temperatura de topire a gliceridelor conţinute de acestea. accelerarea reacţiei poate /i obţinută numai dacă scade energia de activare. #n mai multe etape. platină. la nivelul dublelor legături ale acizilor graşi din trigliceridele nesaturate Saturarea dublei legături.'827'UC.catalizator0 care conduce la /ormarea. necesită o mare cantitate de energie pentru activarea reacţiei La o temperatură constantă. #n /uncţie de selectivitatea procesului . cu -idrogen. #n vederea unei mai bune utilizări la /abricarea margarinei şi a altor grăsimi vegetale 4odi/icarea temperaturii de topire a gliceridelor se bazează pe adiţia de -idrogen.2:' UC. rezultDnd trigliceride saturate Tidrogenarea parţială constă #n saturarea incompletă a dublelor legături ale acizilor graşi nesaturaţi. dar procesul are loc cu o selectivitate mai redusă Tidrogenarea totală conduce la saturarea dublelor legături. %. cu acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi )iteza de -idrogenare depinde de mai mulţi /actori9 • activitatea catalizatorului şi cantitatea de catalizator /olosit3 • temperatura de -idrogenare. obţinDndu.5n /abricile de ulei de la noi din ţară se utilizează instalaţia ?e Smet. se /olosesc catalizatori de nic-el. temperatura este de %:'. /oarte activi.pentru obţinerea grăsimilor moi. ce necesită nivele in/erioare de energie Cei mai importanţi catalizatori /olosiţi sunt9 paladiu.se digliceride sau trigliceride. cupru ?in motive economice. temperatura este de %. ceea ce se poate obţine prin introducerea #n mediu de reacţie a unei substanţe .

catalizatorul se separă . de '.':>.soarelui. care variază #ntre %. de tipul apă8ulei.• presiunea de -idrogenare. obţinută din uleiuri vegetale şi apă sau din ulei şi lapte "rocesul te-nologic de obţinere a margarinei cuprinde următoarele etape9 • prepararea /azei grase . ambalare. de -idrogen3  cu circulaţie mixtă Indi/erent de procedeul /olosit pentru obţinerea uleiurilor -idrogenate destinate /abricării margarinei. presiunea de 2 atmos/ere. /ie din mai multe %1& . #n /uncţie de destinaţia acestuia >a!ricarea mar3arinei (abricarea margarinei are ca materii prime uleiurile vegetale comestibile 4argarina este o emulsie solidă.prin -idrogenare0 şi ulei /luid de /loarea. temperare.baza de grăsimi03 • prepararea /azei apoase .2 daI6cm2 "rocedeele de -idrogenare /olosite sunt discontinue şi pot /i9  cu circulaţie de -idrogen3  #n atmos/eră staţionară. stabilizată. se lucrează la temperatura de %:'.prin /iltrare0 şi uleiul se dezodorizează sau este supus altor operaţii. lapte03 • obţinerea emulsiei3 • pasteurizare.<. depozitare La noi #n ţară baza de grăsimi se compune /ie din două componente. iar la /iecare reutilizare a catalizatorului adăugDndu.2'' UC. şi anume9 ulei de /loarea. răcire. cu o proporţie de catalizator de nic-el.se #ncă %'> din cantitatea iniţială Consumul de catalizator este de 2< @g6t ulei ?upă -idrogenare.apă.soarelui solidi/icat . iniţial.

timp de %: ore. margarina se consolidează. laptele se răceşte la 2'UC şi se #nsămDnţează cu 7> maia de producţie (ermentarea are ca scop obţinerea unei arome asemănătoare cu cea a untului (ermentarea are loc la temperatura de 2'UC.%&> ulei /luid Laptele.un omogenizator cu amoniac şi apă rece. E3  caroten.&> este ulei solidi/icat . obţinDnd o structură cristalină %1: . drept colorant3  za-ăr3  sare3  revelator9 amidon3  conservanţi9 acidul sorbic Emulsionarea primară se realizează #n malaxoare.se la o aciditate de :' grade Torner CDnd este utilizată apa. ?. pentru aromatizare se /oloseşte un amestec de9 diacetil. =<UC0 şi %<. timp de =' minute ?upă pasteurizare.<.. #n cilindrul de temperare.ul de topire =2. acid lactic. acid citric. are aciditatea maximă de 2% grade Torner şi el este pasteurizat la .componente.7UC. lactone. iar obţinerea emulsiei /ine are loc #ntr.:7>. #n /inal a*ungDndu. acid butiric Ca emulgatori se utilizează mono şi digliceride şi lecitină alimentară 5n compoziţia margarinei se mai introduc9  vitamine9 !. de rapiţă sau germeni de porumb "roporţia bazei grase din margarină este de :2.cu punct. din care . #nainte de /ermentare.%7 UC 5n /inal. şi anume9 ulei solidi/icat şi ulei /luid de soia. pDnă la temperatura de %2.

(igura nr < 29 Sc-ema te-nologică de obţinere a margarinei 4aterii prime 4aterii auxiliare Recepţie cantitativă şi calitativă ?epozitare "regătire pentru emulsionare ?ozare Emulsionare primară Emulsionare /inală "asteurizare Răcire "relucrare plastică şi temperare 4argarina ?epozitare !mbalare %11 .

uscare.zaţ3 . se utilizează o te-nologie de producţie clasică. uleiurile vegetale sunt obţinute după ce seminţele de /loarea.precurăţirea seminţelor se /ace cu a*utorul selectorului cu două site.şroturile03 . competitivitate prin calitate şi preţ3 noile ac-iziţii de utila*e ce se propun asigură o creştere a calităţii şi creează noi locuri de muncă3 . rete-nologizarea #ntreprinderii con/eră posibilitatea #ncadrării /irmei #n condiţii optime de /uncţionare9 productivitate. SC SIRET SRL. #n scopul preparării nutreţurilor combinate pentru animale 2'' .şi dovleac0 au /ost supuse operaţiilor de9 vDnturare. seminţele /iind apoi depozitate.#n urma presării rezultă uleiul brut şi turtele .soarelui . /luxul te-nologic proiectat este prezentat #n /igura nr < =3 . procesul de producţie este relativ simplu3 .uleiul rezultat din presare este transportat mecanic la vasele de decantare . #n /uncţie de procedeul utilizat./iltrul centri/ugal0. solarizare şi depozitare3 .zaţ se transportă la recipientul de ulei.Procesul te. scurtă caracterizare9 . #n buncărul de alimentare a preselor de ulei cu şnec3 .nolo3ic al #ntreprinderii.şroturile0 se colectează #n cuve şi acestea sunt transportate la depozitul de şroturi unde se livrează bene/iciarilor.turtele . se /ace /iltrarea şi apoi transportul uleiului la recipientul de depozitare a uleiului /init3 . după care.uleiul.

solarizare0 ?epozitarea seminţelor curăţate Curăţarea seminţelor cu a*utorul selectorului cu 2 site. societăţi agricole "regătirea seminţelor #n vederea depozitării . depozitare. asociaţii.vDnturare. transport la buncărul de alimentare a preselor "resarea seminţelor cu a*utorul preselor cu şnec Alei brut (iltrarea uleiului cu /iltrul centri/ugal şroturi Colectarea şroturilor la depozit Transportul uleiului /init la recipientul de depozitare Livrarea la bene/iciari .(igura nr < =9 (luxul te-nologic de obţinere a uleiurilor vegetale comestibile "roducători de seminţe oleaginoase9 micii producători.zoote-nie0 2'% . uscare.

soarelui9 .=< 8 7' l ulei brut .procent9 =< 8 7'>03 . de SC SIRET SRL.soarelui3 • capacitatea de prelucrare proiectată .2& 8 21 l ulei /init3 . prelucrarea unei cantităţi de <%'' @g /loarea. are calitate superioară şi preţ competitiv Te-nologiile practicate #n /abricile de ulei din RomDnia procesează materia primă prin pră*ire.sticle "ET0 Parametrii te. aceasta con/erind produsului calităţi ecologice superioare. #n timp ce /irma prelucrează seminţele prin presare.%2 l ulei şr ot d6 Calitatea produselor Aleiul obţinut prin presare la rece.. a unei prese.nicoDproducti*i ai utila elor şi capacitatea de produc"ie: • productivitatea pe sc-imb . pentru consum intern şi export .  2<<'' x 1 luni x < prese [ %%'' tone3 • gradul de conversie a materiei prime #n produs .' @g şrot3 .Transportul zaţului la recipientul de depozitare Livrarea la di/erite societăţi cu pro/il c-imic Livrarea la angrosişti.exprimată #n sămDnţă prelucrată0 este de9  =7'@g x = sc-imburi [ %'2'627 ore. este de =7' @g /loarea. cu trei sc-imburi pe zi.soarelui3 • cinci prese asigură. şi anume9  conţinut bogat de vitamine şi proteine3  conţinut redus #n peroxid3  grad ridicat de coservabilitate 2'2 .  %'2' @g x 2< zile pe lună [ 2<<'' @g6lună.: ore0. pentru /loarea.cantitatea de ulei obţinut din %'' @g0 este. #n 27 de ore.

soarelui "Dnă la intrarea #n /uncţiune a /abricii au loc următoarele activităţi de pregătire9  curăţirea instalaţiei3  ac-iziţionarea pieselor noi3  de/initivarea contractelor de livrare3  instalarea şi proba utila*elor !sistenţa te-nică necesară punerii #n /uncţiune a proiectului va /i acordată de /irma /urnizoare de componente. ceea ce constituie un element important al concurenţei e6 )mplica"ii ecolo3ice Iu există implicaţii ecologice pentru mediul ambiant "rodusul obţinut are calităţi ecologice deosebite "resarea uleiului nu ridică probleme de poluare Iu se utilizează solvenţi c-imici. Costurile de produc"ie şi *eniturile e0istente Calculaţia costurilor de producţie şi estimarea veniturilor s.Costurile la care este produs uleiul. con/orm prevederilor contractului.a /ăcut cu a*utorul următoarei baze de date9 2'= . de SC SIRET SRL. )mplementarea proiectului !ctivitatea de producţie a /abricii va #ncepe #n luna septembrie. care va pune #n /uncţiune utila*ele şi va /ace revizia pDnă la data %' septembrie 2''% Livrarea utila*elor se va /ace #n perioada % 8 %' septembrie "lata componentelor se va e/ectua. care sunt /actori poluanţi !tDt uleiul cDt şi şroturile sunt produse curate.&Costurile proiectului şi planul de finan"are 1. sunt in/erioare costurilor la care produc marile /abrici. cDnd se va recolta /loarea. 2''% 8 2''= F. #ntrucDt nu se /olosesc substanţe c-imice $. SC STI4EL Timişoara. la livrarea acestora "roiectul are durata de trei ani.

sticle "ET. sunt con/orm normativelor #n vigoare privind gradul de conversie a seminţelor #n ulei şi subprodusele rezultate din /abricaţie3  parametrii te-nici ai utila*elor ce vor /uncţiona ca urmare a #nlocuirii pieselor uzate3  preţul de ac-iziţie a /lorii. energie. pe @g ulei brut şi.soarelui . respectiv. ulei /init. presat la rece.a calculat con/orm prevederilor legislaţiei #n vigoare3  preţurile /olosite au /ost stabilite #n /uncţie de evoluţiile pieţei din ultima perioadă şi pe baza estimării costurilor de producţie previzibile Tabelul nr < 22 Costurile de produc"ie pentru uleiul de floareaDsoarelui.materiale auxiliare. consumurile speci/ice de materii prime . pe tona de produs finit Pre" -pecificare =radul de mediu Faloarea con*ersie unitar lei8tonă lei8C3 4.soarelui este cel preconizat pe piaţa internă #n perioada de recoltare3  preţurile celorlalte materiale sunt cele ale pieţei interne .2<'' a0 Srot la %'' @g /loarea.a stabilit #n /uncţie de necesităţile procesului de producţie şi de livrare către bene/iciari3  nivelul salariilor s. etic-ete 03  necesarul de personal s.a stabilit #n con/ormitate cu legislaţia #n vigoare şi cu posibilităţile #ntreprinzătorului3  amortizarea s. soarelui0.21 l <''' %2:2'''' 2 Recuperări9 =1.%''@g0 2&. recolta $%%$.' @g 7''' =:''''' b0 Alei.zaţ la %'' 2'7 .seminţe de /loarea. Ulei !rut % Seminţe de /loarea sorelui .

4ateria primă 212& .= 2<&:17& 71.eltuielile din acti*itatea de e0ploatare mil lei 4nul -pecifica"ie $%%1 $%%$ $%%.&% =&.@g de /loarea. apă. soarelui = Cost materie primă 7 C-eltuieli pentru industrializare < Cost ulei brut 7. dopuri0 %1< 7=1 7=1 Profit !rut %.= %7:&%2. Ulei îm!uteliat: % Alei produs /init 2 C-eltuieli #mbuteliereG = C-eltuieli de des/acere 7 "reţ de livrare < Cost ulei #mbuteliat .<:< . combustibil =1' :&: :&: . Fenituri <<&= %2<7' %2<7' C.' 2'< . "ro/it Ginclusiv butelii "ET şi etic-ete %2 @g <''' %.'%=&.'<2 =''''''' %:7<'''' %%<<'''' Tabelul nr < 2= Feniturile şi c.Energie.ambalare.eltuieli =1'2 :&:' :&:' ?in care9 .' =&.Salarii. sodă.2<'' ::<&<'' .= %7:&%2.<:< .!lte materiale . inclusiv /iscalitatea curentă =1' :&: :&: .

1. <&2: 2'.<'' &1=%'7 11+&5%% 1+&5%% 1%%%%%% 1ii lei %11'<2 2%%.soarelui #otal 2in care: #otal surse >onduri Credite proprii !ancare 2'. .<'' Tabelul < 2= F. 1.=& EF +uc 2 = 4otor '.:1.fectele realizării proiectului Realizarea proiectului are e/ecte următoarele direcţii9 /avorabile #n 2'.'7 %%&.<' +uc 2 2 4otor '.Tabelul nr < 27 $.1. Planul de finan"are mii lei -pecificare Investiţii 4aterie primă (loarea.'7 %&.+4naliza economică şi financiară 1. 2'.:1..&< EF +uc 2 Total utila*e 7 4aterie primă 8 /loarea. .1. Costurile proiectului 2enumirea c.:1. .eltuielii U1 Cantitatea % "resă de ulei "A.soarelui to %17 #otal proiect .

=' ''' lei0 Ct [ C/ Q Cv [ : &:' milioane lei. unde9 C/ 8 c-eltuieli /ixe3 Cv 8 c-eltuieli variabile C-eltuielile /ixe sunt estimate la un nivel de %'> din c-eltuielile totale .pragul rentabilităţii03 2'& . prin realizarea proiectului se asigură posibilităţi pentru obţinerea de venituri alternative pentru populaţia rurală.pragul rentabilităţii03 p 8 preţul de vDnzare al litrului de ulei #mbuteliat .în plan economic. şi care contribuie la diversi/icarea activităţii economice şi la /olosirea resurselor locale3 . unde9 a 8 nivelul minim al producţiei anuale . al capitolului0. te-nologia aplicată de #ntreprindere o/eră pe piaţă ulei vegetal ecologic. unde9 a 8 nivelul minim al producţiei anuale .punctul < . activitatea #ntreprinderii este rentabilă. #ntrucDt acest proiect se realizează #n cadrul unei #ntreprinderi private mici.Ct0 "este acest nivel minim al producţiei. cDt şi prin e/ectuarea de servicii acestora .în plan social.C/ [ %'>Ct0 Cv [ a \ c. iar sub acest nivel #ntreprinderea #nregistrează pierderi )t [ Ct3 )t [ a \ p.presarea uleiurilor necesare autoconsumului03 . numit şi prag de rentabilitate. #n mediul rural. #ntrucDt se crează 2' de noi locuri de muncă3 se dezvoltă relaţii de cooperare cu producătorii agricoli individuali şi asociaţi.)t0 sunt egale cu c-eltuielile totale anuale .în plan ecolo3ic. cu deosebite calităţi 4naliza financiară a proiectului "e baza estimărilor realizate asupra costurilor de producţie şi a veniturilor obţinute #n condiţiile implementării proiectului . putem determina pragul rentabilităţii "ragul rentabilităţii re/lectă nivelul minim al producţiei pentru care veniturile totale anuale . atDt prin colectarea materiilor prime locale.

'%& litri6an ?in calculele economice e/ectuate şi din analiza /inanciară a proiectului rezultă posibilitatea asigurării unei capacităţi ridicate de utilizare a resurselor şi o rată #naltă a rentabilităţii.depăşirea c-eltuielilor. din următoarele motive9 .:0 $.importuri la ulei. nu a/ectează proiectul. acoperă rata de credit şi dobDnda pentru creditul pe termen scurt şi o/eră posibilităţi de capitalizare pe termen lung !st/el proiectul este eligibil şi.agentul economic are piaţă de des/acere asigurată3 .%: 7<' lei0 ) t [ Ct a \ p [ C/ Q a \ c3 a [ C/ 6 . ca urmare a creşterii preţurilor la inputuri . ='. iar consumul populaţiei este relativ stabil3 2': . deci. care rezultă din /luxul de numerar Excedentul. rezultat din bugetul de venituri şi c-eltuieli. peste nivelul prognozat.mai ales la energie03 .anexele 2. /aţă de nivelul prognozat3 .p 8 c0 [ :&: ''' ''' 6 %% <<' [ &. respectiv.2>.depăşirea ratei in/laţiei. investiţia este oportună .depăşirea c-eltuielilor la inputurile utilizate este contrabalansată de nivelul /oarte bun al preţului uleiului presat la rece3 . '%& litri6an Se obţine un pro/it nul #n condiţiile #n care producţia de ulei #mbuteliat este de &.depăşirea in/laţiei. Riscuri 5n timpul rambursării creditului nu se #ntrevăd riscuri deosebite. #ntrucDt preţul uleiului urmează cursul in/laţiei.c 8 costul litrului de ulei #mbuteliat . nici #n ceea ce priveşte aprovizionarea cu materii prime şi des/acerea produselor şi nici #n ceea ce priveşte rambursarea creditului şi ac-itarea dobDnzilor a/erente Eventualele riscuri pot /i următoarelor9 . la preţuri mai reduse etc !ceste riscuri nu pot a/ecta proiectul.

iar şroturile sunt cerute pentru zoote-nie.nivelul e/icienţei economice este /oarte ridicat3 ?atorită /aptului că uleiul este un produs de bază #n alimentaţia populaţiei. nu există riscuri cu privire la diminuarea cererii acestor produse - 2'1 .

. %& %: %1 2enumirea indicatorului Capital social Iumăr personal )enituri totale.' . .1 '. %&1. .7 <. .2 <=&.'&. . $%%$ 2''' . % 2 = =% =2 == =7 7 7% 72 7= < .4ne0e !nexa nr % >işa principalilor indicatori economicoDfinanciari ai -C -)R. .=. . 2%' .& 2%. %&1<.1 <<:=. <27.7 <<:=. %1 <2%.& <:=. . .' 7:'. . <&:1. . <&.& .& 2&.pierderi0 total brut Capitaluri proprii Creanţe total ?atorii totale "lăţi restante Credite bancare nerambursate la scadenţă ?obDnzi ac-itate anual Capital propriu !ctive total Imobilizări corporale !ctive circulante Stocuri Hbligaţii curente "roductivitatea muncii Credite de investiţii U1 mii lei pers mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil 6pers mil lei $%%% 2''' %' %&1.2. .2 <=&.= .& . d c )enituri din exploatare )enituri /inanciare )enituri excepţionale Ci/ra de a/aceri C-eltuieli totale. crt.... <&:1.# -R< Nr.%7..< 7:'.& 2%. %&1<.' .= %2&<. <=&.= . .=<<. .: <. . .. 4nul $%%1 2''' .&.& .1 <<:=. <&:&.' <27.==<. .2 &7'.& ..= &2&. 2. .' <&. ..' 2.' .= <&:1. d c C-eltuieli de exploatare C-eltuieli /inanciare C-eltuieli excepţionale "ro/it .<: . . .. & : 1 %' %% %2 %= %7 %< %.' <=&.7 <. .==<.=.= .: %2&<..= &2&.. .

<'' Capacităţile de producţie .1.Atila*e de completare mii lei 2'.4aterie primă mii lei 1.7% 2%% .presare seminţe to6an %%'' )enituri totale din vănzare mil lei ='.<= Costuri totale mil lei 2%7.1 investiţii "ro/it brut la %''' lei investiţii lei :'27.:' .2 "ro/it net la %''' lei lei <&=7.rata rentabilităţii economice > 7=./ără investiţie0 mil lei 1%=& "ro/it net mil lei .= Ratele rentabilităţii . & : 1 %' %% %2 !nexa nr 2 -inteza indicatorilor te.2 "roductivitatea anuală a mii lei6 muncii pers %<=2.'7 Total proiect mii lei %%&.:1.Nr crt % 2 = 7 < .<' "ro/it brut .:' .rata rentabilităţii /inanciare > %=.rata pro/itului brut > 21.<=& Termenul de recuperare a investiţiei calculat la pro/itul net luni 7 Costuri de exploatare la %''' lei venituri lei &''. .nici şi economici proiecta"i pentru media perioadei $%%$D$%%/ -pecificare U81 Farianta cu proiect de in*esti"ii Investiţia mii lei .

' %=2 $%%/ 21& . to $%%$ 21& . 21& ..Alei.. to .zaţ.zaţ #otal *enituri 21'7 &2.. 1$5/% 21'7 &2. 1$5/% 21'7 &2.' %=2 !nexa nr 7 Fenituri estimate pe durata proiectului mil lei 4nul -pecifica"ie $%%$ $%%. 1$5/% 2%2 .' %=2 4nul $%%.!nexa nr = Produc"ia marfă pe durata proiectului -pecifica"ie Ulei presat de: .Alei /loarea./loarea.ulei.soarelui. to .Sroturi . $%%/ .şroturi.soarelui :1%' :1%' :1%' .

de rete.< 12.7 1$1/.+ (+1.< =. crt. inclusiv bunuri ac-iziţionate din credite )aloarea scrisorii de garanţie a ($CRG )aloarea creditului total )aloarea dobDnzilor calculate pe primul an )aloarea comisionului de garantare G(ondul de $arantare a Creditului Rural &'' &'' %''' 7'' %7 2%= . 2''7 #otal $%%/ 1%%% 4cordăr i %''' Ram!ursări .< $1/.1 1%%% 15&. Calculul 3aran"iei la proiectul. % 2 = 7 < !nexa nr ...2 1$'.# -R< mil lei -pecifica"ie -ume )alori imobiliare.nolo3izare a întreprinderii. -C -)R. &1=.% <' '/.1 %<.+ :!li3a"ii curente de plată <:.( ' % -old %''' 2o!9nda plătită de !eneficiar <:.' %:7.+ 2&.!nexa nr < =raficul de ram!ursare a creditului mil lei 2ata Sept 2''2 Sept 2''= ?ec 2''= #otal $%%.< Nr..

%: =. 1=<.& %.energie.C# mil lei -pecificare 4.7 .' . =17:.Q0 sau descreşterea.SC SIRET SRL !nexa nr & PR:).c-eltuieli /inanciare #:#4< C. F. C.4 =.amortizarea /ondurilor /ixe . din care9 DvDnzări produse agricole Dvenituri din procesare . PR:>)# N. %: %.<) 2.< 2&%7. .= %: . ::&2. .= %%1=.< =.R4<HIPR:).< 2:'.<:< :&: :&: %'' <' . în pre"uri constante 5în *i3oare la data întocmirii proiectului6 4C#)F)#4#.< 1=<. <<&= %2<7' %2<7' .. reclamă etc .< %: . PR:2.alte c-eltuieli de producţie .6 2%7 Perioada de creditare $%%$ $%%. >.<#U).& . %: =.<#. Dmaterii prime. .CUPR)N-.0 stocurilor /inite #:#4< 7. #ntreţineri .N)#UR) JN4)N#..CG)) ale *eniturilor şi c.c-eltuieli administrative. .'.<:< :&: :&: %'' <' 12.. C ! S .. )1P:K)#4R. 2.# 52D. $%%/ <<&= %2<7' %2<7' .creşterea . :&:' %: . materiale .< 1=<. combustibili ..' . JN PC#. 2. N.N)#UR).alte c-eltuieli . 1=<.< . CB.pe pro/it #:#4< . PR:2UCG).71.< 2:1.. premii.eltuielilor. de la punerea în func"iune şi p9nă la ram!ursarea inte3rală a creditului. 2. CB.'. 2:1 . <<&= %2<7' %2<7' 212& =1' =1' &' 2< 7. )1P:K)#. .. F.N.' .= 7%=.salarii. 7 .alte venituri #:#4< 4 7. . #:#4< 2L4D57IC6 .T ) ! .72.71. .72. sporuri.< .' =. .= %''.' . 7%=.dobDnzi pentru credite de producţie .reparaţii.

4<#.' %2%%.&&.: ='. .# %%:%.RNH 2. .. )N#RHR) 2.' .< .< 2. R. .< .&&. 2&=2.7'.: 2%< .' . din care se scad9 a0 dobDnda la credite pe termen 7. se scad9 a0 costurile de producţie.dobDnzi credite termen lung <. %2 %%11. =1'2 :&:' :&:' exclusiv dobDnzile la creditele pe termen scurt b0 amortizarea %: %: %: $. PR:PR)) 5>I=6 ).N)#UR) JN4)N#.C)>)C4R.din care dividende =.N#47)<)#4#.alte intrări M. 5BI)6 N: U#)<)K4R. <<&= %2<7' %2<7' din care.< lung b% 8 acordate pentru proiect 7%=.= 1=<.: 2.. F. %:.7 2.7 ='.investiţii . -UR-. %:.1 . %<.< .. PR:>)# N. .#mprumuturi pe termen lung .a Q b0.7 2'.< 1=<.= 12.' =. -UR-. $%%/ 1.= .. #:#4< -UR-..<= =&72 =&72 )1P:K)#HR)) % 8 . scurt b0 dobDnda la credite pe termen %2..4 B. . . 5MDN6 1. 2:27.#.1 .N)#UR) #:#4<. 41:R#)K4R.4 -UR-.<:R . <' =.= 2'. %:. #:#4< -UR-.% ='.< .' 2:27.2 2&. Perioada de creditare $%%$ $%%..< !nexa nr : >lu0ul de numerar al proiectului mil lei -P. %7%:.1 2&..' 2&=2.< b2 8 acordate anterior . .2 2. R4#4 )N#. N. F.7<.rate credite termen lung .4 %.

< .acordate pentru un an0 b0 credite pe termen lung.: 2)N . &1=. PR:PR)) JN . 5.<aQ<bQ<c%Q<c20 +. 2. c%0 acordate anterior .R4R N.1<.7 2. proiect c0 surse proprii pentru proiect %&.& <..' &. <'. . . <'.1 . ><UOU< 2.% rambursat c0 ratele de rambursat din . %<.OP<:4#4R.R4R 2=&<.: ..1 ='.7Q7aQ7bQ7c0.2aQ2bQ2cQ2d0.-#)G).# %%11.=Qa0 la care se adaugă9 a0 credite pe termen scurt &1=. ><UO 2.< )NF..1<. .7 %:<2.< . NU1. !nexa nr 1 2%. .' creditele pe termen lung .1<..1 2<=:.< . . '..2. pentru 2'. la care se adaugă9 a0 amortizarea %: %: /.R4R %%11. N4#URH G RIR 8 rata internă de rentabilitate /inanciară %: 2.: .1<. .% . NU1.1 .. . R)R? P. din care se scad9 a0 valoarea investiţiei.: 7RU# .= ='.N#RU #:#4< ='. %<. participarea #n natură b0 credite pe termen scurt.1 2. c20 acordate pentru proiect . . .. de . NU1. exclusiv %%&. ><UOU< 2. -UR-.

aspect9 la . miros9 speci/ic. indice de saponi/icare.'UC.imic "roprietăţile organoleptice9 . /ără sediment şi /ără impurităţi3 . indice de peroxid. exprimat #n mg EHT 6 g [ %:&3 . limpede. reacţia Ereiss 8 negativă. /ără mucegai. .%1:7 şi Hrd 4 S 1&<61: !nexa nr %' 2%& . aciditate liberă. exprimată #n acid oleic '. meg6@g [7 .21>3 .4inisterul Sănătăţii ?irecţia de Sănătate "ublică Oudeţul +răila S C Siret S R L Comuna )ădeni Pro!a de analizat Alei din /loarea.soarelui obţinut prin presare la rece 7acteriolo3ic ?ro*dii Q mucegaiuri [ %' microorganisme 6ml C. etc3 .săpun 8 lipsă "roba analizată corespunde ST!S %26%.

reprezentată prin director general ing !ndrei 4Dţiu. 1%$+ 8 1. #n calitate de vDnzător şi SC SIRET SRL.4 C:N#R4C#U4<H: ?acă cumpărătorul renunţă la contract după intrarea #n vigoare a acestuia.R..R1.O P:RNCumpărătorul se va prezenta cu mi*loc de transport propriu pentru ridicarea utila*elor F). con/orm capitolului II din prezentul contract. tele/on6/ax9 '2=1.maxim =' ''' ''' lei0. str +răilei nr 2.NU< 2.: Este de =' de zile lucrătoare de la data intrării #n vigoare a contractului Contractul se consideră intrat #n vigoare la data depunerii avansului !vansul este de minim ='> din valoarea contractului ?i/erenţa se ac-ită pDnă la data livrării. cod /iscal R2<1:%<1. comuna )ădeni. #n calitate de cumpărător ).'<'%%< desc-is la +R? Timişoara Contul SC SIRET SRL este9 2<<<'%%'<<'2'%7<<<'%7 desc-is la +!IE "HST F. prin mandat poştal.: . *udeţul +răila.C#U< C:N#R4C#U<U): )Dnzarea de produse con/orm anexei nr %% )). :7). RH-PUN2. cod /iscal R. inclusiv ))).4 2. Timişoara. <)FR4R.&:111 6 '2=1. 1:24<)#4#. <)FR4R.. se aplică penalizări de '. pierde avansul depus 5n caz de neplată la termenele prevăzute #n anexa nr %%.$%%$ 5nc-eiat #ntre SC STI4EL S!. Calea +uziaşului nr %%.&:11:. cu ordin de plată.C:N#R4C# NR.'<&<<<. C:N2)G)4 2. cu cec sau cu bilet la ordin 4odalitatea concretă este #nscrisă #n anexa nr %% Contul SC STI4EL S! este9 2<%%''11.%&.%<> pe zi de #ntDrziere 2%: . #. reprezentată prin domnul administrator Ion "opescu. P<4#H: Se /ace #n numerar #n cazul persoanelor *uridice .

'' Linie #mbuteliere L!A. .BN)C. care este #ncă proprietatea SC STI4EL S! ?acă nu se ac-ită obligaţiile de plată utila*ul se returnează /urnizorului 5n acest caz cumpărătorul pierde avansul depus F)) =4R4NG)) C:N2)G)) #.%&. #n condiţiile de lucru de : -6zi.Ie#nţelegerile apărute #ntre părţi se rezolvă pe cale amiabilă 5n caz contrar litigiul se va soluţiona de către instanţele de *udecată competente de la sediul vDnzătorului 5n cazul #n care plata se /ace eşalonat . pe care este #nscrisă seria maşinii 5n preţul utila*elor nu sunt incluse rezerve pentru piesele de uzură "rodusul se livrează cu carte te-nică şi certi/icat de calitate F))) >:RG4 14M:RH: )Dnzătorul este exonerat de răspundere dacă nu #.2' % %: %1' Tunel de baxare Stimpax.ce constituie piese de uzură0. . cumpărătorul nu poate #nstrăina utila*ul. Q I #F4 "resă ulei cu două capete9 pu <' = . 27 zile6lună $aranţia se acordă numai pieselor uzate.au parţial obligaţiile din cauză de /orţă ma*oră )Dnzătorul va comunica #n scris #n termen de < zile de la apariţia situaţiei de /orţă ma*oră Termenul de livrare va /i decalat !nexa nr %% 4ne0a contractului nr. 1%$+ 8 1. se asigură garanţie de = luni de la livrare. !uc. Pre" unitar.%2 +!K % 7 .: $aranţia este de %2 luni de la livrare "entru şnec şi corpul de evacuare .şi poate #ndeplini total s.=& @F 2 &' 4otor electric tip + = 8 '. ..&< @F 2 %1' #otal 7.avans Q bilet la ordin0 pDnă la data ac-itării integrale.%' 2%1 % 2 = 7 < .$%%$ -pecificare Nr.'' Pdrobitor seminţe de dovleac % = <'' 4otor electric tip + %7 8 '.

' zile de la depunerea avansului con/orm capitolului II din contract 22' ."lata se /ace #n lei la cursul +IR din ziua e/ectuării plăţii "reţurile sunt valabile #n următoarele condiţii9 %' zile de la semnarea contractului pentru depunerea avansului3 .

22% .

%11<3 < ?avidivici I . ?avidovici I . Editura !LL. %11. +ucureşti. +ucureşti. . Cornescu )iorel. "Drvu ( . "lanul de a/aceri. %1173 222 . +ucureşti. . $avrilă T . Atilizarea economică a /actorilor de producţie #n #ntreprinderile agricole. %11<3 %' $-inea 4arin. %11<3 %% $receanu. metode numerice de calcul. +ucureşti. 2''23 %2 Ionescu )lad. . Tancu Liliana. %1:13 . %11<3 = Camelia Raţiu. gra/ică şi aplicaţii. Editura BSansaC. 2''23 & ?avidovici I . )arga !ndras. (ireţeanu )irgil. . 2'''3 2 +ărbulescu Ctin . 2'''3 1 $-erasim Toader. +ucureşti. $iurcă ? Coordonatori. (ransua E . Economia creşterii agroalimentare. Le/ter ) . +old I . Editura Expert. Editura IRLI. +ucureşti. +ucureşti.7i!lio3rafie % !lan Fest. Economia şi gestiunea #ntreprinderii. . . 4atlab9 calcul numeric. +ucur Ion. . Editura Teora. Editura Teora. +ucureşti. . $avrilescu ? . . Editura Expert. Economie agroalimentară. Caiet de lucrări aplicative la B4odelarea şi simularea proceselor economiceC. . Editura Ceres. . Economie politică. +adea ( .3 7 Creţoiu $-eorg-e. +ag-insc-i ) . 2''23 : $avrilescu ? . +ucureşti.Cocoş )irginia. Contabilitatea simpli/icată a micro#ntreprinderilor. +ucureşti. +ucureşti. Teoria sistemelor9 sinteza robustă. Editura Economică. +ucureşti. Societatea B!devărulC S!. Editura !SE. . 4icroeconomie. "rocese decizionale şi per/ormanţa economică #n exploataţia agricolă. Editura Economică.

Editura !SE. Editura !SE. Editura !SE. )oicu R . 2''%3 2' Pa-iu Letiţia. 4anagement agricol. 4anole ) . %11. . 4aria Iiculescu. . . Editura Romcart. . %1::3 %< "etre "anţ#ru. 4anagementul şi gestiunea lucrărilor de #mbunătăţiri /unciare. ?avid I . +ucureşti. Iăstase 4ircea. (ezabilitate şi restructurare. . .76%11% privind elaborarea studiului de /ezabilitate3 2< xxx . Editura Economică. %11. %1173 %7 "arpală E . +ucureşti. Caiet de lucrări aplicative la BHrganizarea şi plani/icarea unităţilor agricoleC. ?ac-in !nca. Hrdonanţa $uvernului nr 2762''% privind contabilitatea micro#ntreprinderilor 22= . Editura !SE. 2''23 22 Pa-iu Letiţia. +ucureşti. +ucureşti. $estiunea /inanciară a #ntreprinderii. +ucureşti. 2''% 27 xxx . )uţă 4ariana. 2'''3 %. . Tancu Liliana. Economia #ntreprinderii.%= 4ărgulescu ?umitru. Editura (undaţiei Aniversitare B?unărea de OosC. +ucureşti. %1113 2= Pa-iu Letiţia. "olitici agroalimentare comparate. +ucureşti. 4anole ) . Robu ) . TotărDrea $uvernului nr . 2'''3 %1 Pa-iu Letiţia. ?ac-in !nca. Caiet de lucrări aplicative la B4odelarea şi simularea proceselor economiceC. "lanul de a/aceri al unei societăţi agricole cu pro/il vegetal. Editura Rolcris. . ?iagnostic economico8/inanciar. +ucureşti. $alaţi. . Iăstase 4ircea. Editura !SE. %11&3 2% Pa-iu Letiţia. Raţiu Camelia. Editura Economică.3 %& Topală Eugen. Editura Semne.3 %: )intilă $eorgeta. Studiu de /ezabilitate privind restructurarea unei societăţi comerciale agroalimentare. . +ucureşti. . +ucureşti.